Шрифт

Каноны Божией Матери

Канон первый Пресвятой Богородице перед иконой Скоропослушница (Афонская)

Скоропослушница

Тропа́рь, гла́с 4:

К Богоро́дице притеце́м, су́щии в беда́х, / и святе́й ико́не Ея́ ны́не припаде́м, / с ве́рою зову́ще из глубины́ души́: / ско́ро на́ше услы́ши моле́ние, Де́во, / я́ко Скоропослу́шница наре́кшаяся. / Тебе́ бо раби́ Твои́ в ну́ждах / гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Велича́ние:

Велича́ем Тя́, Пресвята́я Де́во, и чте́м о́браз Тво́й святы́й, и́мже то́чиши исцеле́ния все́м, с ве́рою притека́ющим.

Стихи́ра, гла́с 7:

Проше́ния испо́лни рабо́в Твои́х, / Тебе́, Пресвята́я Де́во, с ве́рою призыва́ющих. / От вся́кия ско́рби, неду́гов и озлобле́ния / все́х на́с свободи́, / да благода́рственно воспева́ем Тя́, / ско́рую моля́щихся Услы́шательницу, / подаю́щую ве́рным ве́лию ми́лость.

Кано́н пе́рвый. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Чуде́с Твои́х боже́ственных мно́жество благохвали́ти предпринима́я, Тя́ молю́, Де́во, от се́рдца, Скоропослу́шнице, благода́ть пода́ждь ми́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Кто́ не изуми́тся Твоего́ о́браза чудесе́м, Де́во? От него́ бо служи́телю трапе́зы возгласи́ла еси́ три́жды, Скоропослу́шница наре́кшися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ка́ко чудодея́ние Твое́ изрещи́ возмогу́, Отрокови́це? Ты́ бо пре́жде непоко́рнаго и́нока безо́чна соде́лала еси́ и па́ки сего́ устро́ила еси́ ви́дяща.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ра́дуйся, свяще́нная оби́тель Дохиа́рская, ты́ бо и́маши все́х Госпожу́ Предста́тельницу и покро́в, я́коже Сама́ Она́ я́сно возвести́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Безча́дных благоча́дных Ты́, Мари́е, показа́ла еси́ и непло́дных же́н соде́лала еси́, Скоропослу́шнице, веселя́щихся о ча́дех. Кто́ у́бо не изуми́тся, Де́во, вели́чию Твоему́?

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Булга́рия пропове́дует Твоего́ о́браза чудеса́, о Скоропослу́шнице, восто́к же и за́пад. Исто́чник бо соде́лалася еси́, точа́щий благода́ти все́м призыва́ющим и́мя Твое́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́ка боле́знь от руки́ исчеза́ет честны́я жены́, Де́во, посеще́нием Твои́м, те́мже стра́ждущая, от неду́га свободи́вшися, ра́дующися, пропове́да благода́рственная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Чу́дно украси́ся ико́на Твоя́, Скоропослу́шнице, и па́че луче́й со́лнечных освеща́ет все́х благода́тию Твое́ю, Пречи́стая. Кто́ у́бо не восхва́лит Тя́, на небеси́ и на земли́ сла́вимую!

По 3-й пе́сни седа́лен:

Влады́чицу Тя́ ми́ра ве́мы, Мари́е Всепе́тая, я́ко родила́ еси́ на́м все́х Творца́, Спаси́теля ми́ра, Иже и просла́ви Тебе́, Пречи́стую Ма́терь Свою́, подая́ Тобо́ю благода́ть и ми́лость чту́щим Тя́ и моля́щимся Тебе́, Богоро́дице.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Во все́х конце́х чудотво́рный Тво́й о́браз просла́вися, и ны́не вси́ уста́ми Скоропослу́шницу произно́сят.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

И во сне́, Всецари́це, и я́ве, Скоропослу́шнице, явля́яся, чудеса́ соверша́еши в ми́ре пресла́вная.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кто́ Твое́, Де́во, и́мя в ну́жде вся́кой призыва́ше, и ско́ро того́ не услы́шала еси́, я́ко Скоропослу́шница су́щая?

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Блаже́нна еси́ Дохиа́рская оби́тель сла́вная, ико́ною бо обогати́лася еси́ Скоропослу́шницы всечестно́ю.

Пе́снь 5.

Ирмос: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ка́ко на Тво́й пречи́стый о́браз а́з, недосто́йный, воззрю́, Скоропослу́шнице, нечи́стыми очесы́ мои́ми?

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Мо́ре и земля́, Всецари́це, Твоея́ ико́ны чудеса́ пропове́дуют: Твои́х бо благода́тей сия́ обоя́ наслади́шася.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Та́тя явля́еши, пе́нязи похи́тивша бли́жняго, Матероде́во, и возвраща́еши пра́ведно сия́ иму́щему.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Что́ воздади́м Тебе́, Всеблага́я, за благода́ть мно́гую, ю́же яви́ла еси́ на́м, дарова́в ико́ну Твою́, бога́тство свяще́нное?

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Яко любвеоби́льная Ма́терь я́вльшися, призыва́ла еси́ о́трока к Себе́, до́ндеже изба́вила еси́ от руки́ разбо́йников, Матероде́во. Но да обрете́м Тя́ и мы́, Ма́терь любвеоби́льную!

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Не и́мамы раби́ Твои́ ино́го, ра́зве Тебе́, предста́тельства и покро́ва. Те́мже, Чи́стая, от се́рдца вопие́м: вся́кия беды́ свободи́ ста́до Твое́ и ве́рных, к Тебе́ прибега́ющих.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Якоже спасла́ еси́ от морски́я бу́ри призва́вших боже́ственное и́мя Твое́, та́ко и на́с от чу́вственнаго круше́ния и мы́сленнаго, Де́во, спаси́ и в ти́хия приста́нища спасе́ния упра́ви.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ми́р Тя́ прибе́жище стяжа́ и спасе́ние, те́м, Чи́стая, к честне́й Твое́й ико́не отвсю́ду притека́ют лю́дие, и вси́ ско́ро и́х слу́шающую обрета́ют Тя́.

Конда́к, гла́с 8:

В мо́ри жите́йстем обурева́емии, / треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний. / Пода́ждь у́бо на́м, Госпоже́, ру́ку по́мощи, / я́коже Петро́ви Сы́н Тво́й, / и ускори́ от бе́д изба́вити ны́, да зове́м Ти́: / ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Икос:

Иде́же осени́т благода́ть Твоя́, Влады́чице, та́мо неду́жнии здра́ви быва́ют, бе́дствующии во благополу́чие прихо́дят, и вся́к скорбя́щий ра́дости исполня́ется. Те́мже благода́тию Твое́ю осени́ и на́с, сицева́я ра́достная Тебе́ глаго́лющих: ра́дуйся, Богоблагода́тная, непристу́пнаго Божества́ селе́ние; ра́дуйся, свята́я трапе́зо, Хле́бом жи́зни на́с снабдева́ющая; ра́дуйся, мѵ́ро многоце́нное, облагоуха́ющее ве́рных; ра́дуйся, ма́слино, еле́ем милосе́рдия на́с умаща́ющая; ра́дуйся, неистощи́мое сокро́вище даро́в; ра́дуйся, приснотеку́щий исто́чниче чуде́с; ра́дуйся, оби́димых заступле́ние; ра́дуйся, обурева́емых благоути́шное приста́нище; ра́дуйся, глухи́х слы́шание и све́те слепы́х; ра́дуйся, разсла́бленных укрепле́ние; ра́дуйся, свобожде́ние плене́нных; ра́дуйся, ми́ра всего́ упова́ние; ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Слепы́м дарова́ла еси́ де́йствие очесе́м, Де́во, е́же ви́дети, но и на́ша зе́ницы души́ и телесе́ просвети́, да пое́м при́сно вели́чия Твоя́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Глухи́м слы́шание дарова́ла еси́, Мари́е Скоропослу́шнице, но и на́с все́х отве́рзи ушеса́ души́ и телесе́, я́ко да пое́м при́сно вели́чия Твоя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Якоже дре́вле от пруго́в изба́вила еси́ прибе́гших к Тебе́, Пречи́стая, та́ко и на́с от си́х и вся́каго вре́да изба́ви, да пое́м при́сно вели́чия Твоя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Яко испра́вила еси́ пре́жде разсла́бленнаго, та́ко и на́с, по обою́ разсла́бленных, те́плым Твои́м предста́тельством испра́ви, да пое́м при́сно вели́чия Твоя́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и Ангельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

От вся́ких боле́зней, Скоропослу́шнице, на́с изба́ви, я́коже от си́х мно́гих изба́вила еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ико́на Твоя́, Де́во, показа́ся исто́чник чуде́с, от него́же жа́ждущии снабдева́ются изоби́льно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Поги́бшаго Ты́ явля́еши, Госпоже́, и подае́ши ра́дость обре́тшим. Ко́ль мно́гая е́сть о́браза Твоего́ благода́ть!

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Повеле́нию Твоему́, Влады́чице, повину́ются вся́ стихи́и, от ни́хже вре́да да избавля́еши Тя́ призыва́ющих.

Песнь 9.

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Собери́теся усе́рдно в оби́тель боже́ственную арха́нгелов, боля́щии: Вра́чь бо в не́й пребыва́ет безме́здный.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Свяще́нная ико́на Твоя́ друга́я показа́ся Силоа́мская купе́ль, Де́во, очища́ющая и целя́щая боле́зни души́ и телесе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Воспламеня́ет мя́ раче́ние зре́ти Твоего́ о́браза благода́тную ле́поту, и насыще́ния не и́мам велича́ти Тя́!

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Да уви́жду Тя́, всеблага́я Скоропослу́шнице, во вре́мя сме́рти утеша́ющую мя́ и зра́ки де́монов отгоня́ющую!

Свети́лен:

Зря́щии Тя́ ны́не на ико́не с Предве́чным Младе́нцем, про́сим Тебе́, Богоневе́сто: не лиши́ на́с и в бу́дущем ве́це всеблаже́ннаго лицезре́ния Твоего́ и воплоти́вшагося от Тебе́ Сы́на Бо́жия, да со благоугоди́вшими Ему́ и́мя Его́ и Твое́ велича́ем.

Молитва Божией Матери пред иконой Ее «Скоропослушница»

Преблагослове́нная Влады́чице, Присноде́во Богоро́дице, Бо́га Сло́ва па́че вся́каго сло́ва на спасе́ние на́ше ро́ждшая, и благода́ть Его́ преизоби́льно па́че всех прия́вшая, мо́ре я́вльшаяся Боже́ственных дарова́ний и чуде́с приснотеку́щая река́, излива́ющая бла́гость всем, с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим! Чудотво́рному Твоему́ о́бразу припа́дающе, мо́лимся Тебе́, всеще́дрей Ма́тери Человеколюби́ваго Влады́ки: удиви́ на нас пребога́тыя ми́лости Твоя́, и проше́ния на́ша, приноси́мая Тебе́, Скоропослу́шнице, ускори́ испо́лнити, все, е́же на по́льзу во утеше́ние и спасе́ние коему́ждо устроя́ющи. Посети́, Преблага́я, рабы́ Твоя́ благода́тию Твое́ю, пода́ждь неду́гующим цельбу́ и соверше́нное здра́вие, обурева́емым тишину́, плене́нным свобо́ду и разли́чными о́бразы стра́ждущих уте́ши, изба́ви, всеми́лостивая Госпоже́, всяк град и страну́ от гла́да, я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ины́я ка́зни вре́менныя и ве́чныя, Ма́терним Твои́м дерзнове́нием отвраща́ющи гнев Бо́жий: и душе́внаго разслабле́ния, обурева́ния страсте́й и грехопаде́ний свободи́ рабы́ Твоя́, я́ко да непреткнове́нно во вся́ком благоче́стии пожи́вше в сем ве́це, и в бу́дущем ве́чных благ сподо́бимся благода́тию и человеколю́бием Сы́на Твоего́ и Бо́га, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая Божией Матери пред иконой Ее «Скоропослушница»

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, Скоропослу́шная Засту́пнице всех, к Тебе́ с ве́рою прибега́ющих! При́зри с высоты́ небе́снаго вели́чия Своего́ на мене́ непотре́бнаго, припа́дающаго к ико́не Твое́й, услы́ши ско́ро смире́нную моли́тву мене́ гре́шнаго и принеси́ ю́ к Сы́ну Своему́: умоли́ Его́, да озари́т мра́чную ду́шу мою́ све́том Боже́ственныя благода́ти Своея́ и очи́стит ум мой от по́мыслов су́етных, да успоко́ит стра́ждущее мое́ се́рдце и исцели́т ра́ны его́, да вразуми́т мя на до́брая дела́ и укрепи́т рабо́тати Ему́ со стра́хом, да прости́т вся соде́янная мно́ю зла́я, да изба́вит ве́чныя му́ки и не лиши́т Небе́снаго Своего́ Ца́рствия. О Преблагослове́нная Богоро́дице: Ты благоизво́лила еси́ нарещи́ся во о́бразе Свое́м Скоропослу́шница, повелева́ющи всем притека́ти к Тебе́ с ве́рою: не пре́зри у́бо мене́ ско́рбнаго и не попусти́ поги́бнути мне в бе́здне грехо́в мои́х. На Тя по Бо́зе все мое́ упова́ние и наде́жда спасе́ния, и Твоему́ покро́ву и предста́тельству поруча́ю себе́ во ве́ки. Ами́нь.

Скоропослушница