Шрифт

Каноны Божией Матери

Канон Пресвятой Богородице перед ее иконой Шуйская

Шуйская

Тропа́рь, гла́с 4:

Я́ко многоце́нное сокро́вище прия́т град Шу́я/ чуде́сно напи́санную ико́ну Твою́,/ Пресвята́я Влады́чице, Де́во Богоро́дице,/ во исцеле́ние лю́тыя я́звы и во утеше́ние правосла́вных Тобо́ю дарова́нную,/ от нея́же исто́чники благода́тныя и до ны́не оби́льно изливаются./ Проба́ви, Пречи́стая, и на бу́дущее вре́мя ми́лости Твоя́ ве́дущим Тя,/ храни́ град Твой и всю Ру́сскую зе́млю/ и спаса́й люде́й, к Тебе́ с ве́рою и любо́вию притека́ющих.

Ин тропа́рь, глас 4:

Всеблага́я и преми́лостивая Засту́пнице ро́да христиа́нскаго,/ Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ припа́дающе пред святы́м и чудотво́рным Твои́м о́бразом,/ и́мже от лю́таго смертоно́сия град Шу́ю дре́вле изба́вила еси́,/ уми́льно взыва́ем Ти:/ не преста́й под кро́вом Своея́ бла́гости/ сохраня́ти от бед и обсто́яний град Твой/ и вся гра́ды и ве́си страны́ Росси́йския/ и моли́ти Сы́на Твое́го, Христа́ Бо́га на́шего,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Канон, глас 4

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Отве́рзти ми недоуме́нный ум и язы́к/ на похвалу́ пречи́стаго Твоего́ и́мене не возбрани́,/ грех ра́ди мои́х, Всеблага́я Де́во,/ но и, Ма́ти, си́лу, ели́ко есть произволе́ние, даждь,/ да воспою́, ра́дуяся, Твоя́ чудеса́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Отве́рзла еси́ дре́вле от о́браза Твоего́ честна́го/ и́ноку Шу́йския оби́тели Святы́я Трои́цы Ни́кону осле́пшия о́чи,/ и той, исцеле́н, оты́де в монасты́рь свой, ра́дуяся,/ сла́вити та́мо и воспева́ти Твоя́ чудеса́.

Слава: Отверзе́ния осле́пшим очесе́м свои́м проси́вшая у тебе́, Богома́ти,/ жена́ не́кая, и́менем Ма́рфа,/ а́бие на моли́тве пред ико́ною Твое́ю нача́ ви́дети я́сно/ и, исцеле́на, оты́де в дом свой,/ ра́дуяся и прославля́я Твоя́ чудеса́.

И ныне: Отве́рзи нам душе́вныя о́чи, Богоро́дице и Ма́ти Све́та,/ слепото́ю грехо́вною неду́гующим,/ и во све́те повеле́ний Госпо́дних ходи́ти напра́ви нас,/ да, ра́дующеся, воспева́ем Твоя́ к нам ми́лости и чудеса́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/живы́й и незави́стный исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ се́рдцем и усты́ вознося́щия Ти глас хвалы́ и благодаре́ния,/ содева́еши всех, и́же от Тебе́ исцеле́ний и вся́кия благода́ти сподобля́ются,/ и́хже не лише́ны бы́ти и прича́стия Ца́рства Сла́вы сподо́би.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Твои́х песносло́вцев а́бие услы́ша гла́сы, Влады́чице,/ и́нок Юрьевецкия оби́тели Боголе́п,/ егдя́ на слу́жбе Бо́жией моля́шеся пред ико́ною Твое́ю о исцеле́нии от глухоты́,/ и отве́рзла еси́ слух его́./ Тогда́ нача́т и́нок ра́достно припева́ти им:/ лик себе́ совоку́пльшия духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве венце́в сла́вы сподо́би.

Слава: Твоя́ певцы́, Богоро́дице,/ показа́шася иногда́ архиепи́скоп Су́ждальский Стефа́н с про́чим духо́вным собо́ром,/ егда́ по пришествии свое́м во град Шу́ю/ на свиде́тельствование чуде́с от Твоея́ ико́ны/ моле́бная пред не́ю воспе́ша:/ ты́я песносло́вцы Твоя́ и и́стину чуде́с тех дозна́вшия блаже́нства ве́чнаго сподо́би.

И ныне: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ вознося́щия Ти гла́сы моле́ния и благохвале́ния,/ и с ни́ми вся ве́рныя/ от грехо́вных паде́ний огради́, в доброде́тели утверди́/ и Небе́сныя сла́вы улучи́ти сподо́би.

Седа́лен, глас 2:

Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая,/ ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище,/ приле́жно вопие́м Ти:/ Богоро́дице Влады́чице, предвари́ и от бед изба́ви нас,/ Еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Песнь 4

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ нетле́нною дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́,/ соше́д на зе́млю на́шего ра́ди спасе́ния/ и из Тебе́ проше́д, су́щую Тя Богоро́дицу вы́сшую всех тва́рей показа́,/ те́мже в благогове́нии тре́петнем зове́м Ему́:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́,/ благоволи́, вочелове́чився, седе́ти я́ко Младе́нец на руку́ Твое́ю, о Богома́ти,/ сим показу́я, я́ко Ты еси́ и ближа́йшее пред Ним предста́тельство о всех,/ ве́рно чту́щих Тя, Ему́ же зову́щих:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Слава: Седя́й во объя́тиях Твои́х Младе́нец Иису́с Пребоже́ственный/ нетле́нною дла́нию де́ржит пред Собо́ю сви́ток дел челове́ческих,/ я́коже ви́дим на пречу́дней ико́не Твое́й, Влады́чице:/ из него́ же да бу́дут, мо́лимся, изъя́ты хода́тайством Твои́м грехи́ все́х,/ Сы́ну Твоему́ зову́щих:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

И ныне: Седя́щему на Престо́ле Божества́ Царю́ Сла́вы/ предстои́ши одесну́ю, Цари́це Небе́сная,/ помози́ нам подража́ти Тебе́,/ да сподо́бимся ча́сти блаже́нства Твоего́ и воскли́кнем:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Песнь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й,/ Ты́ бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ все́м воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й,/ в чудотво́рных ико́нех Твои́х явля́емей:/ Ты бо, Премилосе́рдая, да́ры целе́бныя и зна́мения подае́ши/во времена́ благопотре́бна притека́ющим Ти с ве́рою,/ всем воспева́ющим Тя мир подава́ющая.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ужасо́шася гра́да Шу́и жи́телие нашедшей на ня́ смертоно́сней я́зи ве́лией,/ но Ты, Всеми́лостивая, прикло́ншися на моле́ние их,/ дарова́ла еси́ им от нея́ ско́рое избавле́ние новопи́санною ико́ною Твое́ю/ и успокое́ние сердца́м их низпосла́ла еси́,/ все́м воспева́ющим Тя мир подава́ющая.

Слава: Ужасо́шася свиде́телие чуде́с от Твоего́ пречу́днаго о́браза/ приводи́мым к нему́ бе́сным, сотряса́емым и лома́емым си́лою де́монскою,/ посе́мже и ра́довахуся, воо́чию ви́девше ты́я а́бие исцеле́ны Тобо́ю,/ и ку́пно с ни́ми моли́твы благодаре́ния приноша́ху Тебе́, Влады́чице,/ всем воспева́ющим Тя ми́р подава́ющая.

И ныне: Ужаса́юся опа́сно наве́та диа́воля,/ но, припа́дая к чудотво́рному о́бразу Твоему́,/ упова́ю Тобо́ю вра́жия прельще́ния изба́витися и умире́ния улучи́ти,/ е́же и потщи́ся дарова́ти ми, Госпоже́ Богоро́дице,/ всем воспева́ющим Тя мир подава́ющая.

Песнь 6

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Боже́ственное Твое́ истоща́ние, Иису́се,/ о́бразно живопису́ется нам на ико́нех Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере,/ иде́же зрим Тя, на руку́ Ея́ держи́ма я́ко Младе́нца:/ те́мже Тебе́, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га, сла́вим.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Боже́ственное и всечестно́е торжество́/ чудотво́рныя ра́ди ико́ны Твоея́, Богоро́дице,/ егда́ святи́тель Стефа́н соверша́ше,/ тогда́ сие́ ознамено́вано бысть исцеле́нием от слепоты́ жены́ не́кия Ва́ссы,/ два́десять лет очи́ма не ви́девшия./ О такове́м чудеси́ Твое́м ра́дующеся,/ от Тебе́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Слава: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество/ прославле́ния Твоея́, Богома́ти, ико́ны,/ па́мять твори́м всех чуде́с, я́же Тобо́ю от нея́ соде́яшася,/ о ни́хже Тя благода́ряще,/ от Тебе́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

И ныне: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество,/ от тя́жких и лю́тых изба́ви ны,/ ми́ра сподо́би, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м,/ вся́ бо мо́жеши, Ма́ти Бо́жия су́щи,/ Юже велича́юще, от Тебе́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Конда́к, глас 3:

Ма́ти Бо́жия Пресвята́я,/ стено́ христиа́ном, гра́да на́шего Шу́и покро́в и заступле́ние!/ Моли́твы раб Твои́х, ко ико́не Твое́й припа́дающих, приими́,/ во испове́дании Правосла́вныя ве́ры укрепи́,/ от вся́кия напа́сти и беды́ изба́ви,/ ско́рби земны́я, на ра́дость преложи́/ и Сы́на Твоего́ моли́ гра́ду и лю́дем Твои́м в ми́ре спасти́ся.

И́кос:

Простри́ дла́ни Твоя́,/ и́миже всех Влады́ку я́ко Младе́нца прия́ла еси́ за мно́жество бла́гости:/ не оста́ви нас, всегда́ наде́ющихся на Тя́, бо́дренною Твое́ю моли́твою,/ и неисче́тным состра́данием уще́дри нас,/ и пода́ждь душа́м на́шим милосе́рдие Твое́, во ве́ки источа́ющи:/ Тебе́ бо и́мамы, гре́шнии, Засту́пницу от находя́щих на ны́ бе́д и зо́л,/ но, я́ко иму́щи милосе́рдия щедро́ты,/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,/ предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя́.

Песнь 7

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго, / но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Не послужи́ти бого́м ины́м, ра́зве Тебе́,/ ниже́ покланя́тися вся́кому подо́бию их,/ законоположи́л еси́ дре́вле Изра́илю, Го́споди:/ се́ и мы́ Тебе́ Еди́ному слу́жим и Тебе́ Еди́ному пое́м:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Не послужи́ти тва́ри па́че Созда́вшаго запове́давый Госпо́дь/ повеле́ оба́че на киво́те заве́та два́ Херуви́ма извая́нна сотвори́ти,/ да покланя́ющеся им, Самому́ Ему́ сы́нове Изра́илевы покланя́ются;/ мы́ же Тебе́, Богоро́дице,/ я́ко одушевле́нному Бо́жию Киво́ту, от Херуви́м осеня́ему, покланя́ющеся,/ Творцу́ и Влады́це всех пое́м:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Слава: Не послужи́ша тва́ри о́троцы евре́йстии па́че Созда́вшаго;/ не иска́ша и лю́дие Шу́йския по́мощи челове́ческия па́че Бо́жия,/ егда́ на́йде на них смертоно́сие,/ тогда́ а́бие к Бо́гу со слеза́ми покая́ния обрати́шася/ и, избавле́ние получи́вше, воспе́ша:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

И ныне: Не послу́жити, па́че же противустоя́ти уче́нием и обы́чаем ве́ка сего́/ помози́ нам, Богоро́дице, да не в коне́ц поги́бнем,/ и сохрани́ в нас ве́ру отце́в на́ших, да всегда́ Творцу́ вопие́м:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: Отроки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела́/и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

О́трока Иа́кова, лю́те бесну́ема,/ приведе́ннаго ко ико́не Твое́й, Богородице,/ от де́монскаго мучи́тельства изба́вила еси́ я́ве,/ я́коже всем, ви́девшим сие́, диви́тися зело́;/ изба́ви у́бо и нас наве́тов и искуше́ний бесо́вских,/ да в ми́ре душе́внем при́сно пое́м, изба́вленнии:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Отрока друга́го, Иоа́нна и́менем,/ и́же, разболе́вся зле́, хотя́ше умре́ти,/ Ты, Преми́лостивая, молитв ра́ди и ве́ры роди́телей его́ ско́ро от боле́зни исцели́ла еси́,/ те́мже мо́лим Тя:/ и на́с от вся́ких неду́гов уврачу́й, да благода́рне зове́м:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Слава: Отроки иногда́ и ученики́ духо́внаго вертогра́да уче́ний мы бы́вше,/ моли́хомся пред о́бразом Твои́м, Богоотрокови́це,/ те́х ра́ди о́трочих моли́тв на́ших не оста́ви нас покро́вом Свои́м/ и во вре́мя ста́рости и по кончи́не живота́ на́шего,/ да со о́троки евре́йскими и все́ми святы́ми зове́м:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

И ныне: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть:/ да спасе́т Оно́ и на́ши о́троки и де́ти,/ в пе́щи су́щия собла́знов неве́рия и развраще́ния,/ мы́ же во упова́нии на сию́ к ни́м и на́м Бо́жию ми́лость вопие́м:/ Го́спода по́йте де́ла и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная/ Богородице, Чистая Приснодево.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Всяк род ве́рных благогове́йне чтит свяще́ннаго ли́ка Твоего́ многоиме́нная изображе́ния,/ наипа́че зна́меньми Твоея́ благода́ти и ми́лости просия́вшия,/ от ни́хже и в пре́дняя Твои́х благодея́ний и да́ров не лише́ну бы́ти упова́я, вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Всяк, слы́шай по́весть о изве́ствованных во гра́де Шу́е веще́х,/ я́коже преда́ше нам я́же испе́рва самови́дцы,/ ка́ко в не́м во дни́ дре́вния заступле́нием Богома́тере/ от новопи́санныя ико́ны Ея́ всегуби́тельство сме́ртное преста́,/ и мно́гая ина́я чудеса́ соде́яшася,/ игра́нием ду́ха исполня́ется и вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Слава: Вся́ких даро́в благода́ти исто́чник яви́ла еси́, Влады́чице,/ не то́чию самую ико́ну Твою́ Шу́йскую,/ но и не́кия из спи́сков ея́ свяще́нных:/ се́ бо и в селе́нии Па́влове, е́же во о́бласти Нова́гра́да Низо́вския земли́,/ и во Яросла́вле гра́де, и во ины́х месте́х/ подоби́я тоя́ ико́ны ми́лостию Твое́ю чудоде́йственны показа́шася,/ те́мже и живу́щии та́мо ве́рнии благода́рне Тебе́ вопию́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

И ныне: Вся́кия ны́не мяту́щия страну́ Росси́йскую церко́вныя собла́зны и разделе́ния/ утоли́, Влады́чице, моли́твами Твои́ми,/ отсту́пльшия же от Православныя Це́ркве па́стыри и мирски́я лю́ди на путь и́стины обрати́,/ да вси́ еди́но пребыва́юще, согла́сно Го́спода сла́вим и Тебе́ вопие́м:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Свети́лен:

Сла́дость Ангелов, скорбя́щих ра́досте,/ христиа́н предста́тельнице, Де́во, Ма́ти Госпо́дня,/ заступи́вши ны, спаси́ от ве́чнаго муче́ния.

Молитва Пресвятой Богородице

Цари́це моя́ преблага́я, наде́ждо моя́ Богоро́дице, прия́телище си́рых и стра́нных предстáтельнице, скорбя́щих рáдосте, оби́димых покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стрáнна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я предстáтельницы, ни благи́я уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богомáти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Шуйская