Шрифт

Каноны Божией Матери

Канон Пресвятой Богородице перед ее иконой Озерянская.

Озерянская

Тропа́рь, гла́с 3:

Твоего́ предста́тельства увере́ние и милосе́рдия Твоего́ явле́ние ико́на Озеря́нская на́м, Влады́чице, показа́ся; пред не́юже ду́ши на́ша в моли́тве излива́ем и ве́рою Тебе́ вопие́м: воззри́, Милосе́рдая, на лю́ди Твоя́, вся́ ско́рби на́ша и печа́ли утоли́, утеше́ние благо́е в сердца́ на́ша низпосли́ и спасе́ние ве́чное душа́м на́шим, Пречи́стая, испроси́.

Стихи́ра, гла́с 8:

О, ди́внаго чудесе́! Оскуде́вшей во дни́ на́ша ве́ре, чудеса́ от Богоро́дичныя не оскудева́ют ико́ны, ниже́ умолка́ют благода́рнии исцеле́нных гла́си. К си́м и на́ша приобщи́м благодаре́ния, бра́тие, и побе́ды над страстьми́ у Влады́чицы испро́сим и душа́м на́шим ве́лия ми́лости.

Кано́н, гла́с 3.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пе́снь но́вую пои́м, лю́дие, от Де́вы Ро́ждшемуся во спасе́ние на́ше, и еди́но Сотво́ршему с небе́сными земна́я, я́ко просла́вися.

Богоро́дице Пречи́стая! Моли́тву смире́нных серде́ц на́ших приими́, па́че же Сама́ научи́ на́с, о ни́хже подоба́ет проси́ти и и́миже словесы́ пе́ти Тя́, Пренепоро́чную.

Лю́дие Бо́жии сы́тости похвале́ Твое́й не и́мут, Богоро́дице, но умиле́нным славосло́вием чуде́с Твои́х при́сно пита́ющеся, ве́лие утеше́ние те́м прие́млют.

Ангели Твою́ чистоту́ воспева́ют, Влады́чице; на́м же, челове́ком, помози́ Твое́ заступле́ние при́сно помина́ти и чудеса́ от святы́я ико́ны Твоея́ пове́дати.

Житие́ трудолюби́вое провожда́я, на де́лание изы́де препро́стый му́ж, внеза́пу же изображе́ние Бо́жия Ма́тере зри́т, косо́ю его́ разсече́нное, и сие́ со благогове́нием в до́м сво́й прино́сит.

Еще́ спя́щу челове́ку тому́, свята́я ико́на Влады́чицы разсече́нная чуде́сно срасте́ся и па́ки на ме́сто явле́ния своего́ пренесе́ся, е́же ви́девше, лю́дие Бо́жию Ма́терь просла́виша. С ни́ми и на́ши, о Влады́чице, моли́твы приими́ ми́лостивно.

Пе́снь 3.

Ирмос: Лу́к сокруши́л еси́ вра́жий и щиты́ сте́рл еси́ кре́постию, Влады́ко Христе́, утвержде́ние на́ше; Свя́т еси́, Го́споди.

Несомне́нныя ве́ры испо́лнен, иере́й Фео́дор всеблагогове́йно ико́ну Влады́чицы в новосозда́ннем поставля́ет хра́ме, и мно́жества люде́й та́мо притека́ти а́бие навыко́ша; дне́сь же святы́ня сия́ пред очесы́ на́шими зри́тся и умиле́ния сердца́ на́ша исполня́ет.

Не оста́ви на́с, Богоро́дице, нечи́стыми страстьми́ вла́ятися, не оста́ви в беззако́ниих на́ших поги́бнути, но моля́щияся Тебе́ житие́ свое́ испра́вити научи́ и Твое́ милосе́рдие воспе́ти досто́йно.

Оному иере́ю Фео́дору Богоро́дица наста́вница бы́сть; Ея́ бо ра́ди чудотво́рнаго о́браза оби́тель и́ноков устро́и и са́м во Ангельстем о́бразе житие́ свое́ скончава́ет. Потщи́мся у́бо, о бра́тие, тоя́же ико́ны покло́нницы, себе́ саме́х в во́лю Бо́жию при́сно предава́ти.

Челове́ков моли́твы и Ангелов славосло́вие, Влады́чице, прие́млющи, и моего́ убо́гаго не отврати́ моле́ния, ско́рбь души́ моея́ утоля́ющи, па́че же терпе́ние в ско́рбех при́сно мне́ подаю́щи.

Седа́лен, гла́с 5:

Моли́тв, я́же о на́с, при́сное устремле́ние, и гре́шных прибе́жище несумне́нное, и пра́веднаго гне́ва Бо́жия отклоне́ние позна́хом Тя́, Богоро́дице Де́во; у́бо и на на́с долготерпе́ние Твое́ простри́, и грехо́м на́шим проще́ние испроси́, и во благи́х проше́ния на́ша испо́лни, Пречи́стая.

Пе́снь 4.

Ирмос: Стра́нна и неизрече́нна Рождества́ Твоего́ та́йна; услы́шах слу́х Тво́й и убоя́хся, и, веселя́ся, вопию́ Ти́: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Разли́чных исцеле́ний чудеса́ от новоявле́нныя Твоея́ ико́ны, Влады́чице, а́бие во окре́стных страна́х слы́шана бы́ша и Святого́рския пусты́ни настоя́теля боля́щаго на обеща́ние подвиго́ша, и́же, здра́вие получи́в, ко хра́му Твоему́ пешеше́ствует и оби́тель и́ноков со иере́ем Фео́дором та́мо устроя́ет.

Естество́ земны́х тва́рей от подо́бнаго себе́ ражда́ется; та́ко и оби́тель Озеря́нская от Святого́рския нача́ло прия́т чудеса́ Твоя́ досто́йно воспева́ти. Ны́не же оби́тели Куря́жская и Покро́вская се́й блаже́нный жре́бий прия́ша; в ни́хже мы́ Твоему́ о́бразу со умиле́нием покланя́емся, Влады́чице.

Влады́чице Пречи́стая, ели́ка про́сим дне́сь от Тебе́ прия́ти, сия́ от ме́ста пребыва́ния чудотво́рныя Твоея́ ико́ны на́м пода́ждь, и немощно́е на́ше произволе́ние утверди́, и небе́сных бла́г жела́ние в сердца́ на́ша всели́.

Оный му́ж явле́ния ико́ны Твоея́, Богоро́дице, во вре́мя де́лания зва́ния своего́ сподо́бися; та́ко бо Госпо́дь смире́нныя возвыша́ет. Убо и от на́с по́мыслы горды́ни и за́висти отжени́, Влады́чице, и вы́шния по́чести бу́дущия жи́зни жела́ти на́с научи́, Пречи́стая.

На́шему спасе́нию бу́ди, Богоро́дице, хода́таица и наста́вница, но и теле́сныя ну́жды и боле́зни на́ша исцели́; зане́, малове́рни и нетерпели́ви су́ще, по́мыслы уны́ния в беда́х на́ших вла́емся и наипа́че терпе́ния да́р у Бо́га проси́ти тре́буем.

Пе́снь 5.

Ирмос: На земли́ Неви́димый яви́лся еси́ и челове́ком во́лею сожи́л еси́ Непостижи́мый, и к Тебе́ у́тренююще, воспева́ем Тя́, Человеколю́бче.

Огнь ве́ры в лю́дех Твои́х возжже́ Твоя́, Богоро́дице, ико́на; егда́ бо вско́ре губи́тельная я́зва на страну́ на́шу на́йде, моля́щиися пред чудотво́рным о́бразом Твои́м всегда́ исцеля́хуся. Мы́ же, те́х пра́внуцы су́ще, благода́рную па́мять о се́м те́пле сохраня́ем.

Се́й у́бо губи́тельней я́зве преше́дшей, чрез сто́ и па́че ле́т друга́я преде́лы Росси́йския земли́ посети́ трикра́ты; у́жасом же смяте́ннии лю́дие к подно́жию святы́ни Бо́жия Ма́тере па́ки припа́даху и, ико́ну Влады́чицы во гра́д Ха́рьков принося́ще, от неду́га того́ исцеле́ние приима́ху.

Иже в беда́х су́щии челове́цы, ве́дите, я́ко близ ва́с избавле́ние ве́рное обрета́ется, а́ще то́кмо с ве́рою сие́ призыва́ти бу́дете, си́це глаго́люще: о Влады́чице, помози́ и прости́ на́с гре́шных, о на́с милосе́рдовавши!

Ве́мы, Влады́чице, ве́мы, я́ко ве́ры испо́лненная моли́тва Тобо́ю не отщети́тся; но сицевы́я ве́ры ле́ности ра́ди на́шея не стяжа́хом, а́ще и стяжа́ти возжеле́хом. Те́мже и вопие́м: ве́руем, Пречи́стая, помози́ на́шему малове́рию!

Широ́кий пу́ть жития́ зле́ возлюби́хом, Богоро́дице, к поги́бели сы́ны своя́ влеку́щий и ве́ру и́х сокруша́ющий; но пред свято́ю Твое́ю ико́ною предстоя́ще, покая́ние о се́м прино́сим и по́мощи Твоея́ смире́нно про́сим, во е́же на пу́ть спасе́ния обрати́тися.

Пе́снь 6.

Ирмос: Селе́ния Ио́на, е́же в преиспо́днем а́де, есте́ственный о́браз бы́в, вопия́ше: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Человеколю́бче.

Есте́ственнаго исцеле́ния отча́явся, увеща́нию же духо́внаго отца́ своего́ повину́яся, сухору́кий не́кий му́ж ко ико́не Влады́чицы пе́шиим издале́ча притече́ хожде́нием; и моли́тва ве́ры боля́щаго исцели́, и бы́сть рука́ его́ здра́ва, душа́ же хвале́ния Твоего́, Богоро́дице, испо́лнися.

Еже ко вре́менному житию́ потре́бное вма́ле поле́зно е́сть, но па́че си́х о су́хости серде́ц на́ших воспла́чем, о бра́тие, и исцеле́ния страсте́й на́ших проси́ти потщи́мся, грехо́вное житие́ свое́ ока́явше и го́рних даро́в те́пле возжеле́вше.

Твоея́ ми́лости сподо́бися хро́мый, во оби́тель Твою́, Богоро́дице, привезе́нный и пред свято́ю ико́ною Твое́ю усе́рдную вознесы́й моли́тву, и́же а́бие исцеле́ние от неду́га своего́ прия́т и пе́ший в до́м сво́й ра́достно возврати́ся.

Ядом страсте́й извраще́на ми́ душа́, и но́зе мои́ по пути́ спасе́ния ходи́ти не возмо́гут, а́ще не Твои́м, Пречи́стая, предста́тельством благода́тную обря́щу по́мощь, во е́же на пу́ть пра́вый устреми́ти души́ моея́ ше́ствие.

Испо́лни у́жаса виде́ние ико́ны Твоея́, о Влады́чице, бесну́ю не́кую деви́цу, бе́су на хулы́ сию́ подвиза́ющу; оба́че вознесе́нное це́рковию моле́ние, па́че же Твоего́ предста́тельства си́ла, а́бие бе́са от де́вы тоя́ изгна́ и здра́ву бы́вшую на славосло́вие подви́же.

Конда́к, гла́с 5:

Не отри́ни, о Милосе́рдая Ма́ти, сле́з и воздыха́ний на́ших, но проше́ния на́ша ми́лостивно прии́мши, пред ико́ною Твое́ю моля́щихся люде́й ве́ру укрепи́, умиле́нием сердца́ и́х испо́лни и кре́ст земна́го жития́ носи́ти и́м помози́; ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши.

Икос:

Егда́ Святы́я Влады́чицы на́шея ико́на во гра́д на́ш на ко́еждо ле́то прино́сится или́ па́ки во бли́жнюю оби́тель изно́сится, тогда́ гра́да сего́ лю́дие, ко провожде́нию святы́ни устреми́вшеся, благода́тным исполня́ются умиле́нием и покая́ние те́плое о гресе́х свои́х прино́сят. Но сицево́е покая́нное умиле́ние и па́мять чуде́с, от святы́ни на́шея быва́емых, при́сно в душа́х на́ших подоба́ет храни́ти на́м, о бра́тие, и на святу́ю Богоро́дицы ико́ну взира́ющим глаго́лати: кре́ст земна́го жития́ носи́ти на́м помози́, ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши.

Пе́снь 7.

Ирмос: Го́рдый мучи́тель, но дете́й бы́сть игра́лище. Якоже бо пе́рсть, попра́вше седмери́чный пла́мень, поя́ху: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Свя́заннаго мя́ страсте́й наси́льством па́че бесны́я тоя́ де́вы окаява́ю а́з; та́я бо нево́лею вла́сти его́ предана́ бы́вши, му́ку приима́ше, а́з же во́лею бесо́вское исполня́ю хоте́ние. Но, о Влады́чице, Твоего́ Сы́на во́лю твори́ти научи́ мя.

Огради́, Влады́чице, мое́ помышле́ние, да не хуло́ю или́ зло́бою во вла́сть де́моном преда́м свою́ ду́шу, но сию́ непреста́нныя потщу́ся исполня́ти моли́твы, глаго́ля: предста́тельством Ма́тере Твоея́ от лука́ваго изба́ви мя́, Го́споди.

Свяще́нною водо́ю пред чудотво́рным Богоро́дицы о́бразом окропле́н бы́в, исцеле́ бесны́й челове́к, и́же пре́жде вся́ лю́ди беснова́ньми свои́ми зело́ устраша́ше, по си́х же со благогове́нием и ти́хостию души́ благодаре́ние о чудеси́ Влады́чице принесе́. С ни́м и на́с, о Всеблага́я, услы́ши моля́щихся Тебе́.

Це́рковь, в не́йже ико́на Твоя́ пребыва́ет, Богоро́дице, враче́бница неду́гов теле́сных и душе́вных явля́ется, ве́ры же учи́тельница и неве́рия я́вная обличи́тельница.

Аще те́х челове́к исцеле́нных толи́каго не и́мам упова́ния и ве́ры, но покая́ния моего́ ра́ди исцели́, Всеблага́я, души́ моея́ беснова́ние, и ти́хость смиренному́дрия пода́ждь моему́ се́рдцу.

Пе́снь 8.

Ирмос: Веще́ственнаго огня́ пла́мень невеще́ственным увяди́ша богозри́мии о́троцы и поя́ху: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Язы́к челове́ческий не возмо́жет изрещи́, коли́кую ду́ши на́ша любо́вь и умиле́ние вмеща́ют к Тебе́, о Всеблага́я, ниже́ бо словесы́, ни пе́ньми насы́титися возмо́гут, но сия́ слеза́ми ра́дости пред святы́нею Твое́ю восполня́ют.

Жены́ не́кия две́ осле́пшия ю́ныя дще́ри, от земны́х враче́в никоея́же по́льзы получи́вшия, внеза́пу пред ико́ною Богоро́дицы прозре́ша, и от того́ дне́ да́же до ста́рости здра́вы пребыва́юща, сию́ ико́ну почита́ти зна́емыя увещава́ху.

Ева́нгелием Христо́вым обеща́нная ве́рным чудеса́ ви́дим зде́ умножа́ющася; у́бо и жи́ти ева́нгельски потщи́мся, бра́тие, да не преще́ние, Ти́ру и Сидо́ну Христо́м предрече́нное, на́ша нечу́вственныя пости́гнет ду́ши.

Еди́н по еди́ному прихо́дят се́мо ве́рнии, исцеле́ния и́м бы́вшая от ико́ны Богоро́дицы испове́дающе и сию́ зла́том и самоцве́тным ка́мением украша́юще; те́мже и ду́ши на́ша зла́том доброде́телей украси́м, да ми́лостей Пречи́стыя досто́йни яви́мся.

Сла́ву Бо́жией Ма́тери воздава́ше исцеле́нная отрокови́ца, уже́ сме́рть прия́ти иму́щая, но по внеза́пнем от ико́ны сея́ исцеле́нии па́мять о чудеси́ до ста́рости храни́вшая и вся́ драгоце́нныя ря́сны своя́ на ри́зу о́браза сего́ приложи́вшая.

Пе́снь 9.

Ирмос: Сла́дкою пречи́стаго Твоего́ Рождества́ стрело́ю уязвле́ни, Чи́стая, Твое́й достожела́нней добро́те дивя́щеся, пе́сньми Ангельскими досто́йно Тя́, я́ко Ма́терь Бо́жию, велича́ем.

Иже почита́ния Богоро́дицы отпа́дшии, посрами́теся, еретицы́, умиле́нное пе́ние То́й, от правосла́вных возноси́мое, слы́шаще; па́че же в чу́вство прише́дше, к на́шему сопричти́теся моле́нию, да вку́пе Чи́стую возвелича́ем.

Святы́м Свои́м апо́столом обетова́ше Спа́с, я́ко вся́к, бли́жнему своему́ ми́лость во и́мя ученика́ Его́ творя́й, своея́ не погуби́т мзды́. Сицевы́я, о бра́тие, сугу́бо сподобите́ся, а́ще во и́мя Ма́тере Госпо́дни в де́лех братолю́бия подвиза́тися бу́дете, моле́ние Влады́чице при́сно принося́ще.

Се́ ро́ди земни́и ублажа́ют Тя́, Влады́чице, я́коже прорекла́ еси́, и Тобо́ю возно́сит смире́нныя се́рдцем Христо́с и а́лчущия бла́г вся́ческих исполня́ет, богатя́щияся же и го́рдыя посрамля́ет. Те́мже но́вый Изра́иль ми́лости Твоя́, челове́честву дарова́нныя, воспомина́ет и Тя́, Пречи́стая, велича́ет.

Аз еди́н, па́че все́х гре́шен сы́й, а́ще и чудесе́м Твои́м, Богоро́дице, умиля́юся, но жития́ своего́ додне́сь не испра́вих; оба́че, я́коже су́ху ру́ку моля́щемуся испра́вила еси́, си́це изсо́хшую мою́ исцели́ ду́шу, да Тя́ непреста́нно велича́ю.

Люде́й мольбы́ и славосло́вия, пред чудотво́рным Твои́м о́бразом и на вся́ком ме́сте возноси́мыя, благоутро́бно, Влады́чице, приими́, и, у́зами Твоея́ любве́ ду́ши на́ша проро́чески связа́вши, сия́ в небе́сное привлецы́ Ца́рство, и та́мо Твоему́ лицу́ поклони́тися сподо́би.

Свети́лен.

Образ Богоро́дицы Озеря́нский, чуде́сно при ко́рени древе́с яви́вся и мно́гими исцеле́ньми просла́вився, дне́сь на моли́тву лю́ди призыва́ет. Зри́, о душе́ моя́, Ма́тере Бо́жия милосе́рдие безме́рное, и одея́ние твое́ просвети́, и от скве́рных де́л отврати́ся наве́ки.

Молитва первая Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Озерянской»

О, Преблагослове́нная Влады́чице на́ша Богоро́дице! К Тебе́, обре́тшей благода́ть пред Бо́гом, во е́же роди́ти ми́ру Спа́са душ на́ших, с Ним же у Креста́ Его́ моли́твою за мир сраспина́вшаяся, и Ма́терию Све́та Им пронарече́нная, припа́дающе, мо́лимся. При́зри, Всеми́лостивая, на нас, Предве́чным Сове́том Пресвяты́я Тро́ицы, к благода́тному насле́дию жи́зни ве́чныя созда́нных, жа́лом же грехо́вным уя́звленных и сме́рти теле́сней и душе́вней пове́рженных су́щих, и я́коже святу́ю ико́ну Твою́ Озеря́нскую пречу́дне срасти́вши, всем ве́рным исто́чник чуде́с от нея́ источи́ла еси́, си́це же и нас, на Твою́, Богома́ти, ико́ну, благогове́йно взира́ющих, душе́вне и теле́сне исцели́, и немощно́е естество́ на́ше, сече́нием грехо́вным разсека́емое, па́ки с Бо́гом соедини́, и ча́дами Его́ Боже́ственныя любве́, си́лою и де́йствием Свята́го Ду́ха, нас соде́лай. Сердца́ же на́ша, Всеми́лостивая, благода́тию Христо́вою раствори́, и во́лю на́шу ко исполне́нию за́поведей Бо́жиих спе́шну сотвори́, но́ги же на́ши на путь ми́рен — И́стину Христо́ву напра́ви. И си́це, о Всеблага́я, все естество́ на́ше любо́вию к Бо́гу воспламени́. Влады́чице Пресвята́я, я́коже в тя́жком наше́ствии иноплеме́нник в преде́лы на́ша свято́ю ико́ною Твое́ю Озеря́нскою Правосла́вныя лю́ди укрепля́ла еси́, та́ко и ны́не зна́мением Ли́ка сего́ Пресвята́го па́ству Ха́рьковскую и всех ве́рных чад страны́ на́шея в единомы́слии ве́ры утверди́, и от тлетво́рных раско́лов и ересе́й злочести́вых и ины́х бед сохрани́, Оте́честву же на́шему незы́блемаго ми́ра от Бо́га испроси́, и от всех враг, мы́слящих нам зла́я, нас изба́ви. Ве́рных же Твои́х, пред свято́ю ико́ною Твое́ю припа́дающих и в ско́рбех Тебе́ моля́щихся, проше́ния испо́лни, и вся, я́же ко спасе́нию потре́бная, всем нам да́руй. Убо́гия же сле́зы и воздыха́ния на́ша благоприя́тны пред Бо́гом сотвори́ и проще́ние грехо́в на́ших испроси́. И та́ко, Преблагослове́нная Ма́ти, воздви́гни нас на благода́рственное Ти славосло́вие, и в по́двизе покая́ния нас укрепля́ющи, неосужде́нных прича́стников Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ве Го́спода на́шего Иису́са Христа́ по кончи́не жития́ на́шего бы́ти нас ми́лостивно сподо́би. В час же исхо́да на́шего моли́тву Ма́тернюю о нас пред Бо́гом сотвори́, и бе́дныя ду́ши на́ша чрез мыта́рства лю́тыя, нача́ла и вла́сти тмы, невозбра́нно в Ца́рствие Небе́сное, иде́же мир и ра́дость безконе́чная, приведи́, — во е́же в Це́ркви Небе́сней, Тобо́ю, Честне́йшею Херуви́м и Сла́внейшею без сравне́ния Серафи́м, укра́шенной, непреста́нно славосло́вити и воспева́ти сме́рти Победи́теля — А́гнца Бо́жия, взе́мшаго грехи́ ми́ра. Ему́же, о Благода́тная, Тебе́ ра́ди, оса́нна и благодаре́ние, сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и со Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом — Уте́шителем Святы́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Озерянской»

От суеты́ жите́йския возни́кше и ума́ своего́ по́мыслы во еди́но собра́вше, ко Твое́й, Богоро́дице, ико́не о́чи душ и телес на́ших воздвиза́ем, и Тебе́ взыва́ем си́це: не оста́ви, Пречи́стая, нас немощны́х во гресе́х на́ших растле́тися, не попусти́ зло́му де́мону ду́ши на́ша от Сы́на Твоего́ в де́бри страсте́й отгна́ти, но помози́ нам Того́ за́поведи при́сно па́мятовати, да ниже́ блу́дным возбеше́нием себе́ предае́м, ниже́ друг друга зло́бою угрыза́ем, но я́коже днесь, святы́ни Твое́й предстоя́ще, о исправле́нии жития́ на́шего ре́вностию распаля́емся, та́ко и от хра́ма Твоего́ в до́мы своя́ отше́дше, сие́ до́брое наме́рение сохрани́ти потщи́мся. По сих же и теле́сныя на́ша ну́жды утоли́, и го́рести Твое́ю моли́твою исцели́, Всепе́тая. Ве́мы, я́ко подоба́ше нам па́че вся сия́ благоду́шне претерпева́ти и то́чию о терпе́нии в ско́рбех Го́спода проси́ти: но поне́же изнемога́ют в печа́лех ду́шы на́ша и по́мыслы уны́ния на́шу коле́блют ве́ру, сего́ ра́ди в сокруше́нии серде́ц к Тебе́ си́це взыва́ем: я́коже безчи́сленныя боля́щыя страда́льцы исцели́ла еси́ и скорбя́щыя уте́шила еси́, та́ко и нас пред чудотво́рною Твое́ю ико́ною припа́дающих и в ско́рби Тебе́ моля́щихся услы́ши, и всех проше́ния во благо́е испо́лни, боля́щым здра́вие, скорбя́щым утеше́ние подаю́щи, во вражде́ су́щым мир от Бо́га низпосыла́ющи, сомня́щымся же ве́ры утвержде́ние. Услы́ши гре́шныя рабы́ Твоя́, Пречи́стая, воздви́гни нас на благода́рственное Ти славосло́вие, да умно́жится ве́ра люде́й Твои́х, да просла́вится в них Твое́ заступле́ние, да та́ко Ца́рствие Сы́на Твоего́ посреди́ нас утверди́тся. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Озерянская