Шрифт

Каноны Божией Матери

Канон Пресвятой Богородице, перед чудотворной иконой Феодоровская Костромская

Феодоровская, во граде Костроме

Тропа́рь, гла́с 4:

Прише́ствием честны́я Твоея́ ико́ны, Богоотрокови́це, обра́дованный дне́сь богохрани́мый гра́д Кострома́, я́коже дре́вний Изра́иль к киво́ту Заве́та, притека́ет ко изображе́нию лица́ Твоего́ и воплоти́вшагося от Тебе́ Бо́га на́шего, да Твои́м Ма́терним к Нему́ предста́тельством при́сно хода́тайствуеши все́м, под се́нь кро́ва Твоего́ прибега́ющим, ми́р и ве́лию ми́лость.

Стихи́ра, гла́с 8:

Отку́ду мне́ сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне́? — взыва́ше Ти́ Предте́чева ма́ти, егда́ пришла́ еси́ в до́м Заха́риин, Богома́ти Пресвята́я; си́це покрови́тельствуемый Тобо́ю гра́д Кострома́, прие́мля во преде́лы своя́ всечестны́й о́браз Тво́й и с ни́м бога́тство небе́сных дарова́ний, а́ки Са́мую Тебе́ и с Преве́чным Сы́ном Твои́м прие́млет, те́мже от неопи́санныя ра́дости недоумева́ет: ко́е сло́во принесе́т Ти́? Или́ ки́ими благохвале́нии в настоя́щий пра́здник явле́ния ико́ны Твоея́ возвели́чит Тя́? То́чию, е́же Ду́х Святы́й подаде́ иногда́ Елисаве́ти, сие́ вси́ взыва́ем о Тебе́: отку́ду на́м сие́? Яко цельбоно́сным о́бразом Свои́м прии́де Ма́ти Го́спода на́шего, ра́ди Ея́ подаю́щаго на́м ми́р и ве́лию ми́лость.

Кано́н Пресвяте́й Богоро́дице, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Отве́рзый у́м разуме́ти Писа́ния ученико́м Твои́м, Го́споди, отве́рзи ны́не и на́ша сердца́ к разуме́нию вели́чия Твоего́ и Ма́тере Твоея́, да с Не́ю боголе́пно просла́вим Тя́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Отве́рсти толку́щим две́ри милосе́рдия Твоего́ обетова́вый, Влады́ко на́ш, отве́рзи на́м утро́бы человеколю́бия Твоего́, име́я на сие́ моля́щую Тя́ Хода́таицу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Отве́рсто иногда́ бы́сть моли́твою Илиино́ю не́бо, ра́ди беззако́нновавшаго Изра́иля заключе́нное, отве́рст да бу́дет и на́м, гре́шным, вхо́д в небе́сная предста́тельством Твои́м, Богороди́тельнице.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Отве́рзшая рождество́м Твои́м врата́ ве́чная, Богороди́тельница Пречи́стая, отве́рзи предста́тельством Твои́м заключе́нныя серде́ц на́ших две́ри, да Сы́н Тво́й и Бо́г на́ш вни́дет и освяти́т я́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́к Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Твоего́ плотска́го е́же на земли́ смотре́ния да незабве́нно устро́иши воспомина́ние, да́л еси́ на́м, Влады́ко, ико́ну Твою́ и Ро́ждшия Тя́, те́мже, взира́юще на о́ную, мо́лим Тя́: руководи́ на́с к позна́нию и любле́нию Тебе́, воплоще́ннаго Бо́га и Спа́са ду́ш на́ших.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Твоея́ Пренепоро́чныя Ма́тере всечестны́й о́браз любо́вию объе́млюще, из глубины́ души́ взыва́ем к Тебе́, живу́щему на небесе́х: начерта́й на сердца́х на́ших кра́сный о́браз доброде́телей Ея́, да велича́ем Тя́, Го́спода и Спа́са на́шего.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тво́й всечестны́й о́браз, Влады́чице, любе́зно на земли́ прие́млюще, зове́м к Тебе́, су́щей во сла́ве небе́сной, да при́сно хода́тайствуеши на́м благода́ть мы́слити и твори́ти досто́йная Твоего́ вели́чия, е́же сотвори́ Тебе́ Си́льный.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Твои́х благодея́ний воспомина́ние, твори́мое дне́сь, дви́жет сердца́ на́ша со устна́ми к благохвале́нию Твоему́, Влады́чице, но сотвори́, да и кра́сный ли́к Твои́х доброде́телей привлече́т сердца́ на́ша к любле́нию и подража́нию о́ных.

Седа́лен, гла́с 3:

Си́и лю́дие устна́ми чту́т Мя́, се́рдце же и́х дале́че отстои́т от Мене́, — рече́ иногда́ Госпо́дь Вседержи́тель ко иуде́ем, еди́н вне́шний ви́д благоче́стия явля́ющим. Но да и мы́ не ту́южде с ни́ми ча́сть и осужде́ние восприи́мем, бра́тие, вся́чески блюде́мся де́л, подо́бных лицеме́рию. Сего́ ра́ди пра́зднующе и всечестны́й се́й пра́здник, да не яви́мся извне́ то́чию благогове́йны, вну́трь же у́ду зли́ и нечести́вии пред Испыту́ющим сердца́ и утро́бы, в простоте́ се́рдца поклони́мся Ему́, я́коже Са́м рече́, Ду́хом и и́стиною, да та́ко бу́дем подража́тели Пресвяте́й Де́ве, в Не́йже не гла́с то́чию, но па́че душа́ велича́ше Го́спода и ду́х ра́довашеся о Бо́зе, Спа́се Свое́м.

Сла́ва, и ны́не:

Покро́ва Твоего́ Боже́ственнаго, Пречи́стая Богоро́дице Влады́чице, да не оты́меши от рабо́в Твои́х, мо́лят Тя́ уго́дники Сы́на Твоего́: великому́ченик Фео́дор Стратила́т и преподо́бнии чудотво́рцы, страны́ сея́ Костромски́я и Га́лицкия засту́пницы, и́хже моле́ние приими́ и поми́луй на́с.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, при́иде Иису́с Пребоже́ственный, Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Седя́й одесну́ю престо́ла вели́чествия на высо́ких, снизше́л еси́ к до́льнейшим страна́м земли́ и, всели́вся во чре́во смиренному́дрыя Ма́тере Де́вы, яви́л еси́ ми́рови, я́ко Ты́ призира́еши на смире́ние рабо́в Твои́х и дае́ши и́м благода́ть Твою́, ея́же да и мы́ сподо́бимся, да́руй на́м бы́ти ревни́тели смиренному́дрыя Твоея́ Ма́тере.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Седя́й на ра́мех херуви́м и серафи́м, благоволи́л еси́ пло́тию седе́ти на объя́тиях Чисте́йшия Отрокови́цы, да си́м пока́жеши на́м, я́ко Ты́, Свя́те святы́х, обита́еши в сердца́х еди́ных люби́телей чистоты́ и целому́дрия, его́же рачи́тели и на́с покажи́ моли́твами ро́ждшия Тя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Седя́щему во сла́ве на престо́ле Божества́ сподо́билася еси́ Ма́терь бы́ти, ра́ди изя́щнейшия чистоты́ и смиренному́дрия, и́хже люби́тели и на́с покажи́ моли́твами Твои́ми, да и мы́ сподо́бимся ча́сти, угото́ванной рачи́телем чистоты́ и смиренному́дрия Твоего́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Седе́ти во сла́ве Сы́на Твоего́ сподо́бившаяся, Пренепоро́чная Де́во, не преста́й моля́щи бла́гость Его́, да и мы́, взира́юще на о́браз святы́я жи́зни Твоея́ и о́ному на́шим жи́тельством сообразу́ющеся, тоя́жде сла́вы на небесе́х бу́дем прича́стницы.

Пе́снь 5.

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м, воспева́ющим Тя́, ми́р подава́ющая.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ужаса́хуся и смуща́хуся костромсти́и жи́телие, мне́вше зна́мение Твоего́ о ни́х про́мысла, ико́ну Ма́тере Твоея́, во пла́мени сгоре́вшу, но сие́ смуще́ние премени́л еси́ в ра́дость, Го́споди, показа́в и́м а́бие о́браз се́й, от огня́ и пе́пела невреди́мь. Си́це да и мы́, по обурева́ющих на́с искуше́ниях и напа́стех, при́сно ра́дуемся о Твое́м, е́же о на́с благоволе́нии, мо́лим Тя́, Человеколю́бче.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ужасо́шася иногда́ полки́ наше́дших на гра́д Кострому́ супоста́тов, егда́ от воображе́ния зра́ка лица́ Твоего́, Го́споди, и Пресвяты́я Твоея́ Ма́тере пусти́л еси́ на си́х стре́лы мо́лниины, но се́й у́жас да вложи́ши в сердца́ и все́х, стремя́щихся ратобо́рствовати достоя́ние Твое́, мо́лим Тя́ с Хода́таицею на́шего избавле́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ужа́сни и ско́рбни бы́вше жи́телие Городца́, узре́вше ико́ну Твою́, Богома́ти, пренесе́ну во гра́д Кострому́: мня́ху бо себе́ си́м пренесе́нием лише́нных бы́ти Твоего́ о ни́х Ма́терняго благоволе́ния, но да не и мы́, таково́ю же иногда́ ско́рбию объя́ти, бу́дем лише́ни зна́мений Твоего́ покрови́тельства, не преста́й, Влады́чице, пребыва́ющи с на́ми Твое́ю ми́лостию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Яко о́чи рабы́ни в руку́ госпожи́ своея́, та́ко о́чи на́ши всегда́ к Тебе́ возво́дим, о Многоблаго́утробная Госпоже́ на́ша и Спаси́тельнице Всесвята́я Богоро́дице! При́зри у́бо на ны́ ми́лостивно, ца́рствующая на небеси́ с Сы́ном Твои́м и Бо́гом, и уще́дрити ны́, гре́шныя, потщи́ся, я́ко вся́ Тебе́ возмо́жна су́ть.

Пе́снь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Боже́ственное Твое́ разуме́ем истоща́ние, Иису́се, Бо́же на́ш, егда́, взира́юще на о́браз Ма́тере Твоея́, зри́м Тя́ с Не́ю я́ко Младе́нца, рука́ми Ея́ держи́ма, те́мже благодаря́ще сему́ Твоему́ е́же к на́м снизхожде́нию, мо́лим Тя́, на́с ра́ди младе́нствовавшаго, бы́ти на́м ми́лостива о гресе́х на́ших.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Боже́ственного Твоего́ воплоще́ния е́же от Де́вы, да при́сно сла́вится та́инство, дарова́л еси́ на́м, Христе́ Царю́, всечестну́ю Ма́тере Твоея́ ико́ну с воображе́нным на не́й ви́дом Пречи́стаго лица́ Твоего́, те́мже и мо́лим Тя́, Вседарови́тый Го́споди, да да́си на́м при́сно сла́вити воплоще́ние Твое́, и́мже челове́цы Божеству́ соедини́хомся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Боже́ственнаго Ду́ха наше́ствие бы́сть на де́вственную утро́бу Твою́, Богома́ти, егда́ Сы́на Преве́чнаго пло́тию зачала́ еси́, Его́же да и мы́ в сердца́х на́ших при́сно и́мамы, хода́тайствуй на́м благода́ть Того́жде Всесвята́го Ду́ха, е́юже быва́ют челове́цы та́инственною оби́телию Отца́ и Сы́на.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Боже́ственных писа́ний любому́дрое раче́ние с при́сным во хра́ме Госпо́дни пребыва́нием сотвори́ Тя́ избра́нный Ипоста́сныя Бо́жия Прему́дрости Хра́м, но да и мы́ устро́имся хра́мы Того́жде Бо́га Жи́ва, исхода́тайствуй на́м благода́ть усе́рдно внима́ти и после́довати Сы́на Твоего́ гла́су, Иже при́сно во хра́мех Его́ пропове́дуется.

Конда́к, гла́с 8:

Благода́рственная принося́ще Ти́, раби́ Твои́, Богороди́тельнице, о все́х, и́миже благоде́яла еси́ гра́ду на́шему, из глубины́ души́ взыва́ем к Тебе́ и ми́ли ся де́ем: не преста́ни, Влады́чице, Ма́терними к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему моли́твами подава́ти вся́ блага́я и спаси́тельная все́м, ве́рою и любо́вию вопию́щим Ти́: ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Икос:

Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и все́м, к Тебе́ прибега́ющим, и́бо небесе́ и земли́ Творе́ц устро́и Тя́, Пречи́стая, все́лься во утро́бе Твое́й и вся́ приглаша́ти Тебе́ научи́в: ра́дуйся, сто́лпе де́вства; ра́дуйся, две́рь спасе́ния; ра́дуйся, Нача́льнице мы́сленнаго назда́ния; ра́дуйся, Пода́тельнице Боже́ственныя бла́гости; ра́дуйся, Ты́ бо обнови́ла еси́ зача́тыя сту́дно; ра́дуйся, Ты́ бо наказа́ла еси́ окра́денныя умо́м; ра́дуйся, тли́теля смы́слов упраждня́ющая; ра́дуйся, Се́ятеля чистоты́ ро́ждшая; ра́дуйся, черто́же безсе́меннаго уневе́щения; ра́дуйся, ве́рных Го́сподеви сочета́вшая; ра́дуйся, до́брая Младопита́тельнице де́вам; ра́дуйся, Невестокраси́тельнице ду́ш святы́х. Ра́дуйся, Неве́сто неневе́стная.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Не служи́ти тва́ри па́че Творца́ законоположи́вый челове́ком, Спа́се на́ш, сотвори́, усе́рдно мо́лим Тя́ с Богоро́дицею, да, Ду́хом Твои́м просвеща́еми, не к рукотворе́нным изображе́ниям отно́сим боголе́пное служе́ние, но чрез о́браз Тво́й возно́симся умы́ и се́рдцы, к Еди́ному Тебе́, отце́в Бо́гу благослове́нному.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Не послужи́ша бы́вшии в пещи́ Вавило́нстей му́дрии ю́ноши безду́шному истука́ну, но Еди́ному Тебе́, во о́бразе Ангела посреде́ пла́мене я́вльшемуся Сы́ну Бо́жию, поклони́шася, и́хже ли́ку и ча́сти сопричти́ и все́х, изображе́нием сладча́йшаго зра́ка Твоего́ дви́жимых к прославле́нию Тебе́, отце́в Бо́га благослове́ннаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не послужи́ла еси́ Бо́гу нра́вом плотски́х иуде́ев, Пренепоро́чная Де́во, но Ду́хом и и́стиною, я́ко и́стинная Раба́ Его́, покланя́лася еси́ Ему́. Те́мже да и мы́ с Тобо́ю и́стиннии бу́дем покло́нницы Его́, хода́тайствуй на́м благода́ть, е́же не в суеве́рном богопочита́нии, но во и́стинном благоче́стии и ве́ре служи́ти отце́в Бо́гу благослове́нному.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Не послужи́ла еси́ ми́ру и суете́ его́, Богороди́тельнице, но, всему́ предпоче́тши еди́наго Бо́га и зако́н Его́, была́ еси́ усе́рднейшая все́х Раба́ Госпо́дня, те́мже и сподо́билася еси́ послужи́ти ве́лией та́йне Бо́жия воплоще́ния, я́ко Богома́терь; но сотвори́, да и мы́, отве́ргшеся ми́ра и я́же су́ть в ми́ре, вседу́шно прилепи́мся и послу́жим Еди́ному отце́в Бо́гу благослове́нному.

Пе́снь 8.

Ирмос: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Отроча́ мла́до на́шего ра́ди спасе́ния бы́л еси́, Безле́тный Бо́же на́ш Иису́се, Его́же воображе́ние зря́ще на свяще́нной ико́не, усе́рдною в Тя́ ве́рою вопие́м Ти́: бу́ди Воспита́тель, Наста́вник и Покрови́тель младе́нцем и отроко́м на́шим, да и си́и во и́стинней ве́ре навы́кнут глаго́лати Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Отрок дванадесятоле́тен бы́вый, Иису́се, посреде́ ста́рец и учи́телей во святи́лищи пребыва́я, послу́шал еси́ и́х и, совопроша́яся с ни́ми, явля́л еси́ святу́ю ре́вность к Боже́ственному зако́ну, да си́м и на́ша о́троки наста́виши тща́тися во вре́мя ю́ности стяжава́ти духо́вную, я́же от зако́на Твоего́ прему́дрость, да и они́ науча́тся сердцы́ и усты́, словесы же и делы превозносит Тя во вся веки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Отроки от пе́щи вавило́нския изба́вльшему Го́споду моли́ся приле́жно, Богоневе́стная Отрокови́це, да да́рует все́м, под кро́в Тво́й прибега́ющим, неврежде́нным бы́ти от огня́ искуше́ний и пла́мене по́хотей, да, та́ко Тобо́ю изба́вльшеся, чи́стыми душа́ми и нескве́рными устна́ми благослови́м с Тобо́ю Еди́наго Изба́вителя Го́спода и превозно́сим Его́ во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Отрокови́цам Твое́ целому́дрие и чистота́ да бу́дет красота́ и сла́ва; чревонося́щим Твое́ безболе́зненное и свято́е рождество́ да бу́дет сла́дкое утеше́ние и отра́да; все́м же, вся́каго по́ла и во́зраста чту́щим Тя́, Богоневе́сто, доброде́тели Твоя́ да бу́дут еди́ным упражне́нием и́х, я́ко си́ми то́кмо досто́йне от челове́ка прославля́ется Госпо́дь, живы́й во ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Вся́кое коле́но небе́сных, и земны́х, и преиспо́дних да покланя́ется Тебе́, я́ко нося́щему в Себе́ неизме́нный Преблаже́ннаго Отца́ Твоего́ о́браз, Иису́се. С ни́миже и мы́, ве́рою просвеща́еми, Тя́, Истиннаго Бо́га, о́браз челове́чь от Де́вы прии́мшаго, боголе́пно велича́ем.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Вся́ка уста́ да заградя́тся суесло́вящих, я́ко не́сть досто́йно чествова́ти Твою́ и Пречи́стыя Ма́тере Твоея́ ико́ну, Влады́ко: се́ бо, просла́вив сию́ чудеса́ми, научи́л еси́ достоя́ние Твое́ Тебе́ и во о́бразе пло́ти Твоея́ с Пренепоро́чною Твое́ю Ма́терию прославля́ти и велича́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вси́ ро́ди ве́рных, по прорече́нию Твоему́, блажа́т Тя́, Благослове́нная, Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти. С ни́ми же и мы́, ве́рою совоку́плени, благогове́йно чту́ще свяще́нное лица́ Твоего́ изображе́ние, прославля́ем Твоя́ вели́чия, я́же сотвори́ Тебе́ Госпо́дь си́л, с Ни́м же Тя́ велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Вся́к язы́к сме́ртных, по достоя́нию, изнемога́ет велича́ти Тя́, над все́ми превознесе́нную, о Богоневе́сто! Те́мже и мы́, прославля́юще Тя́ дне́сь, испове́дуем на́ше кра́йнее неможе́ние, но, сие́ испове́дующе, мо́лим Тя́, да по мно́жеству щедро́т Твои́х, прии́меши ма́лое сие́ приноше́ние, во зна́мение мно́гия любве́ и усе́рдия на́с, велича́ющих Тя́.

Свети́лен:

Све́т лица́ Твоего́ и Пресвяты́я Твоея́ Ма́тере яви́вый на́м, Влады́ко, во всечестне́й ико́не се́й, сотвори́ на́с, я́ко ча́да све́та ходи́ти во све́те за́поведей Твои́х, да, егда́ яви́шися во сла́ве с Ро́ждшею Тя́, сообра́зны бу́дем светле́йшему со́лнца о́бразу Твоея́ сла́вы.

Сла́ва, и ны́не:

Бо́жия тезоимени́тый да́ра страда́лец Христо́в Фео́дор боже́ственный вои́стинну да́р, пречестну́ю Пречи́стыя Богома́тере ико́ну, гра́ду на́шему Костроме́ прине́с, вруча́ет, ю́же мы́ с неизрече́нною ра́достию, я́ко небе́сное сокро́вище, прие́млюще, игра́им духо́вне и ликовству́ем, просвеща́еми све́том боже́ственнаго лица́ Мари́и Присноде́вы, от Нея́же возсия́ Пра́ведное Со́лнце — Христо́с, просвеща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в ми́р.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Феодоровской»

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице и Присноде́во, Мари́е, еди́ная наде́ждо нам гре́шным! К Тебе́ прибега́ем и Тебе́ мо́лим, я́ко ве́лие и́маши дерзнове́ние пред ро́ждшимся от Тебе́ по пло́ти Го́сподем Бо́гом и Спаси́телем на́шим Иису́сом Христо́м. Не пре́зри слез на́ших, не возгнуша́йся воздыха́ний на́ших, не отри́ни ско́рби на́шея, не посрами́ упова́ния на́шего на Тя, но Ма́терними моле́нии Твои́ми умоли́ Го́спода Бо́га, да сподо́бит нас гре́шных и недосто́йных свободи́тися от грехо́в и страсте́й душе́вных и теле́сных, умре́ти ми́ру и жи́ти Ему́ еди́ному по вся дни живота́ на́шего. О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, путеше́ствующим спутеше́ствуй и огражда́й и охраня́й о́ныя, изба́ви плене́нных от плене́ния, свободи́ стра́ждущих от бед, уте́ши су́щих в печа́ли, ско́рбех и напа́стех, облегчи́ нищету́ и вся́ко злострада́ние теле́сное, и да́руй всем вся потре́бная к животу́, благоче́стию и жи́зни вре́менней. Спаси́, Влады́чице, вся стра́ны и гра́ды и сию́ страну́ и сей град, и́мже сия́ чудотво́рная и свята́я ико́на Твоя́ даде́ся во утеше́ние и огражде́ние, изба́ви я́ от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни, и отврати́ вся́кий гнев на ны пра́ведно дви́жимый. Да́руй нам вре́мя на покая́ние и обраще́ние, изба́ви нас от внеза́пныя сме́рти, и во вре́мя исхо́да на́шего предста́ни нам я́вльшися, Де́во Богоро́дице, и изба́ви нас от возду́шных мыта́рств, князе́й ве́ка сего́, сподо́би на Стра́шнем Суди́щи Христо́вем ста́ти одесну́ю, и соде́лай нас насле́дники ве́чных благ, да сла́вим вове́ки великоле́пое и́мя Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего со Безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м и Бла́гим и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Феодоровской»

О, Премилосе́рдая Госпоже́, Цари́це Богоро́дице, приими́ смире́нное моле́ние на́ше, и не отри́ни нас, заступле́ние и прибе́жище на́ше, и не возгнуша́йся нас, недо́стойных, но я́ко Милосе́рдая, не преста́ни моля́щи, Его́же родила́ еси́, да да́рует нам проще́ние мно́гих согреше́ний на́ших, да спасе́т нас и́миже весть судьба́ми. Поми́луй нас, Влады́чице, поми́луй нас, несть бо нам спасе́ния от дел. Те́мже ве́рно вопие́м Ти: поми́луй рабы́ Твоя́, и непло́дное се́рдце на́ше покажи́ плодоно́сно благи́х дел. При́зри на нас недосто́йных, Ты бо упова́ние и покро́в наш, жизнь и свет се́рдцу на́шему. Я́ко Невече́рний Свет от чре́ва Твоего́ воздви́гшая, озари́ ду́шу на́шу, Чи́стая, и отжени́ вся́ку мглу се́рдца на́шего. Да́руй нам умиле́ние, покая́ние и сокруше́ние серде́чное. Сподо́би нас по вся дни живота́ на́шего твори́ти во́лю Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего и во всем благоугожда́ти Ему́ Еди́ному. О, Богома́ти, не преста́ни моля́щи Ро́ждшагося от Тебе́ за вся притека́ющия с ве́рою к сему́ чудотво́рному о́бразу Твоему́ и подава́й им ско́рую по́мощь и утеше́ние в ско́рбех, и напа́стех, и злострада́ниих, изба́ви их от клеветы́ и зло́бы челове́ческия, от враг ви́димых и неви́димых, и вся́кия ну́жды и печа́ли. Спаси́ оте́чество на́ше, град сей и вся гра́ды и страны́ от вся́ких бед и нужд, и сотвори́ ми́лостива нам бы́ти Бо́га на́шего, отврати́ вся́кий гнев Его́ на ны дви́жимый и изба́ви ны от належа́щаго и пра́веднаго Его́ преще́ния. О, Боголюби́вая Влады́чице, А́нгелов украше́ние, му́чеников сла́во и всех святы́х ра́досте, с ни́ми моли́ Го́спода, да сподо́бит нас в покая́нии сконча́ти живота́ на́шего тече́ние. В сме́рти же час, Пресвята́я Де́во, изба́ви нас от вла́сти бесо́вския и осужде́ния, и отве́та, и стра́шнаго испыта́ния, и мыта́рств го́рьких, и огня́ ве́чнаго, да, сподо́бльшеся сла́внаго Ца́рствия Бо́жия, велича́ем Тя и сла́вим вопло́щшагося от Тебе́ Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же сла́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Феодоровская, во граде Костроме