Шрифт

Каноны Божией Матери

Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Абалакская» («Знамение»)

Абалакская

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение» Абалакская, глас 4

Днесь, я́ко со́лнце незаходи́мое,/ све́тло сия́ет о́браз Твой, Пречи́стая,/ в ве́си Абала́кской на возду́се/ вдови́це чу́дне яви́вшийся./ И мы, припа́дающе к нему́,/ Богоро́дице уми́льно вопие́м:/ о, Всепе́тая Влады́чице,/ мир оби́тели Твое́й да́руй// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Канон, глас 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Прекра́сный хра́ме Трисо́лнечнаго Све́та, украси́ моя́ чу́вства, молю́ся, да целому́дрен сы́й, честно́е Твое́ во Абала́це о́браза явле́ние воспою́, Чи́стая.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ра́дуяся, к Твое́й честне́й ико́не припа́даю, Пречи́стая, ду́шу мою́ просвети́, те́ло от скве́рны очи́сти и, от лю́тых мя́ неду́гов свободи́вши, покажи́ прича́стника Небе́снаго Ца́рствия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Изнемога́ющий у́м мо́й напра́ви, молю́ Тя, Еди́на Присноде́во, к позна́нию Еди́наго Су́щаго Бо́га, и щедролю́бие да́руй ми́, и благода́тию Христо́вою украси́ мя, Богоблагода́тная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Зря́щи грехо́вность и ху́дость естества́ моего́, молю́ Тя, Де́во: да́ждь ми́ позна́ние моея́ не́мощи, да слеза́ми мно́гими омы́ю скве́рное мое́ житие́, Еди́на Богоблаже́нная.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ра́ди ми́лости Твоея́ низложи́ во мне́ прило́ги бесо́вския, да, у́м очи́стив и се́рдце уцелому́дрив, к и́стинному богопозна́нию устремлю́ся, Еди́на Де́во Всепе́тая.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Изво́лила еси́ столпо́м о́блачным яви́ти добро́ту о́браза Твоего́ вдови́це смире́нней, та́ко и ны́не при́зри на рабы́ Твоя́, призыва́ющия Тя́ и тре́бующия Твоея́ по́мощи, Благода́тная.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бу́дущее муче́ние, я́ко наказа́ние за суету́ дея́ний грехо́вных, и кра́ткий все́х веще́й и всего́ ми́ра тле́ннаго коне́ц, помышля́ти сподо́би мя́, Де́во, да благода́тию Сы́на Твоего́, на пу́ть и́стиннаго покая́ния наста́влен, ве́чнаго осужде́ния избе́гну, Пренепоро́чная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Люби́ти бли́жняго и покрыва́ти согреше́ния его́ да́ждь ми́, Де́во, честолю́бие же, осужде́ние и праздносло́вие отдали́ от мене́, да плоды́ досто́йны принесу́ Сы́ну Твоему́, Еди́на Пречи́стая.

И́н конда́к, гла́с 4:

Абала́кской ико́не Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, благогове́йно поклоня́ющеся, со умиле́нием взыва́ем: спаси́ на́с моли́твами Твои́ми, Пресвята́я Де́во.

Седа́лен, гла́с то́йже:

Глаго́лы на́ша услы́ши, Влады́чице, призыва́ющих Тя́ и тре́бующих Твоея́ по́мощи, да́руй на́м на враги́ одоле́ние и душа́м на́шим спасе́ние, Ты́ бо еси́ Пода́тельница благи́х, Небеси́ Цари́ца и ми́ру Помо́щница.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

О Тебе́, Богома́ти, небе́сное торжеству́ет сосло́вие, с ни́мже и мы́, земноро́днии, пра́зднуем дне́сь, прославля́юще явле́ние о́браза Твоего́, Пречи́стая.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Се́рдце мое́ ожесточе́нное умягчи́, Де́во, и росо́ю милосе́рдия напои́ изсо́хшую ду́шу мою́, да, бли́жнему своему́ и́скренне послужи́в, просла́влю Тя́, Богоневе́сто Влады́чице.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Еди́на Присноде́во, от тле́нных и вре́менных у́м мо́й отврати́ и, милосе́рдием Твои́м покры́вши, пла́мень страсте́й мои́х угаси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ра́бское сребролю́бие и забве́ние благоче́стия потреби́ от правосла́вных, Влады́чице, да, жи́знь нескве́рную восприе́мше, невозбра́нно еди́ными усты́ восхва́лят Тя́, Присноде́во.

Пе́снь 5.

Ирмос: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ди́внаго о́браза Богома́тере явле́ние, в не́мже святи́тель Никола́й наставля́ет вдови́цу чи́стую о Твое́м зна́мении пове́дати лю́дем, Пренепоро́чная, да, тьму́ суеве́рия отгна́вши, и́стинный све́т спасе́ния восприи́мут.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Испо́лни ра́дости се́рдце мое́, Пречи́стая, и, лю́тых собла́знов изба́вльши, мглу́ грехо́вную разве́й и бла́гостию Твое́ю хра́м чистоты́ и вся́кия доброде́тели мя́ соде́лай.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Еди́но души́ моея́ упова́ние, Богоро́дице, кра́сная ми́ра сего́ возненави́дети мя́ наста́ви, молю́ Тя, Чи́стая, да помраче́ния мы́сленнаго изба́влься, улучу́ нетле́нное Сы́на Твоего́ насле́дие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молю́ Тя, Влады́чице, па́мять сме́ртную и благи́м воздая́ние во мне́ утверди́, да, сия́ вы́ну во уме́ содержа́, вся́кая беззако́ния оста́влю и Ца́рствия Небе́снаго дости́гну.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду, и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися, и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Возводя́щи лю́ди от тьмы́ грехо́вныя явле́нием о́браза Твоего́, Влады́чице, подае́ши заступле́ние и предста́тельство, да еди́ными усты́ и чи́стым се́рдцем просла́вят Тя́, Еди́на Пречи́стая.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Сло́ва Бо́жия Роди́тельнице, за́висти грехо́вныя изба́ви мя́, да, и́скреннее братолю́бие явля́я, жи́зни ве́чныя в Ца́рстве Сы́на Твоего́ сподо́блюся, Преблагослове́нная.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Еди́на Богома́ти, ра́дости мое́ се́рдце испо́лни и, печа́ли мглу́ грехо́вную ско́ро потребля́ющи, наста́ви мя́ пе́ти: ра́дуйся, Благода́тная, Спа́са Христа́ на́м ро́ждшая.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Богоро́дице, благода́тию Твое́ю любо́вь к Сы́ну Твоему́ во мне́ возгре́й и бли́жнему моему́ от души́ благотвори́ти наста́ви, да не пре́дан бу́ду Суду́ без ми́лости, я́ко не сотвори́вый ми́лости, Всенепоро́чная.

Конда́к, гла́с 4:

Ева́нгелия Христо́ва благове́стник Лука́ о́бразы Твоя́, Пречи́стая, дре́вле изобрази́, вдови́ца же, еди́н от ни́х чу́дне узре́вши, возвести́ на́м повеле́ние Твое́, да ве́рнии, к Тебе́ притека́юще, зову́т: ра́дуйся, Влады́чице, Зна́мение ми́лости Твоея́ на́м явля́ющая.

И́кос:

Твоего́ пресла́внаго явле́ния чу́до, Богоро́дице, во Абала́це почита́ющих Тя́ утеша́ет и укрепля́ет: земноро́дным бо подае́ши незави́стную исцеле́ния ра́дость, е́юже и земля́ Сиби́рская, преизоби́льно обогати́вшися, весели́тся ны́не и непреста́нно вопие́т Ти́: Ра́дуйся, прибе́жище на́ше и упова́ние; ра́дуйся, неисповеди́мая все́м ра́досте. Ра́дуйся, о́бразом Свои́м святы́м на́с просвеща́ющая; ра́дуйся, исцеле́ние все́м ско́ро подаю́щая. Ра́дуйся, от бе́д и скорбе́й избавле́ние; ра́дуйся, оби́тели Абала́кской и всея́ Сиби́ри защище́ние. Ра́дуйся, Влады́чице, зна́мение ми́лости Твоея́ на́м явля́ющая.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы в Вавило́не иногда́ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

А́нгельский ли́к на небеси́ песносло́вит пресве́тлое Твое́ явле́ние и челове́ческий ро́д восхваля́ет Тя́ на земли́, Пренепоро́чная Богоро́дице, я́ко Ма́ти су́щи Живота́, мо́лиши о на́с Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, пою́щих: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Я́дию в тле́ние па́дших лю́те Рождество́м Твои́м возста́вила еси́, Богоро́дице Де́во. Сего́ ра́ди презре́ние вре́менных и жела́ние бла́г ве́чных пода́ждь ве́рою пою́щим: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бесо́вския прило́ги потребля́ющи, по́хоти плотски́я укроти́ во мне́, Де́во, и, души́ мое́й здра́вие да́рующи, сподо́би вку́пе со святы́ми пе́ти: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Оскверни́х ду́шу мою́ греха́ми мно́гими и невоздержа́нием вся́ческим сотвори́х себе́ непотре́бна пред Тобо́ю, Пречи́стая Влады́чице, но очи́сти мя́ и на богоуго́дное житие́ наста́ви, да со святы́ми вку́пе воспою́: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и А́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Грехо́вное томле́ние души́ моея́ утоли́, Богоро́дице, росо́ю же благода́ти Твоея́ со́вестное жже́ние угаси́ и, от клеветы́ наве́тующих изба́вльши, не́нависть и памятозло́бие отврати́ от мене́, да благода́рне воспою́: хвали́те Бо́га и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

О́браз Тво́й, Богоро́дице, во Абала́це я́вльшийся, по́мощь и заступле́ние подае́т все́м, с ве́рою к нему́ притека́ющим и благода́рне вопию́щим: хвали́те Бо́га и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́дость вме́сто печа́ли души́ мое́й пода́ждь, Всечи́стая, и ми́лостию Твое́ю утверди́ в ми́ре се́рдце мое́, мяте́ж ми́ра сего́ потребля́ющи, да благода́рне воспою́: хвали́те Бо́га и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, Пренепоро́чная Де́во, терпе́ние тве́рдое да́руй ми́ во искуше́нии, кро́тостию и незло́бием испо́лни мя́ во озлобле́нии, да, ра́дуяся, воспою́: хвали́те Бо́га и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

До́м Пречи́стыя Богоро́дицы яви́ся оби́тель Абала́кская, в не́мже чудотво́рный о́браз пребыва́ет, я́ко зна́мение спасе́ния земли́ Сиби́рстей и все́м, с ве́рою к нему́ притека́ющим.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Испо́лни ра́дости се́рдце мое́, Де́во Чи́стая, уныва́ющаго мя́ оживи́ и отча́янием па́дшаго возста́ви, ле́ность же души́ моея́ потребля́ющи, во вся́цей доброде́тели укрепи́, да со безпло́тными ли́ки непреста́нно Тя́ велича́ю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Целому́дренно се́рдце сози́жди во мне́, Присноде́во Богоро́дице, ко исполне́нию во́ли Сы́на Твоего́ при́сно наставля́ющи, и в моли́тве постоя́нство да́руй ми́, Путеводи́тельнице моего́ спасе́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Еди́ная Пречи́стая Чи́стая Присноде́во, мно́гия ми́лости о́бразом Твои́м чудотво́рным во Абала́це на́м яви́вшая, ны́не благода́рственное славосло́вие воспева́ем Ти́: ра́дуйся, Благода́тная, земли́ Сиби́рстей Покро́в и Утвержде́ние.

Свети́лен:

Досто́йное пе́ние воздади́м дне́сь, ве́рнии, Ро́ждшей все́х святы́х Святе́йшее Сло́во, Сия́ бо е́сть нетле́нный Сосу́д чистоты́ и и́стинная Присноде́ва, от грехо́вныя нечистоты́ предста́тельством Свои́м на́с избавля́ющая.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение» Абалакская

О, Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, милосе́рдия су́щи исто́чник, покро́ве, упова́ние и прибе́жище христиа́н! Тебе́, Всеси́льней Предста́тельнице и Спору́чнице покая́ния и спасе́ния моего́, а́з, гре́шный ра́б Тво́й, вруча́ю ду́шу и те́ло мое́, вхо́ды и исхо́ды моя́, ве́ру и жи́тельство мое́, кончи́ну и число́ дне́й мои́х, глаго́лы и помышле́ния моя́, дела́ и начина́ния моя́; Ты́ же, ми́лостивая Ма́ти Бо́жия, мно́ю руково́дствуй, покрыва́й, соблюда́й и спаса́й мя́ от все́х вра́жеских ко́зней невреди́мо, да немо́лчно, до после́дняго издыха́ния моего́, взыва́ю Ти́: Ра́дуйся, Неве́сто неневе́стная! Ра́дуйся, Свята́я, святы́х бо́льшая! Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ мя́! Ами́нь!

Молитва вторая Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение» Абалакская

О, Пресвята́я Госпоже́, Де́во Богоро́дице, вы́шшая Херуви́м и Серафи́м, и всех святы́х Святе́йшая! Ты, Всеблага́я, во Абала́це ико́ну Твою́ многоцеле́бную яви́ти благоволи́ла еси́, и е́ю мно́гая и неизрече́нная чудеса́ соде́лала еси́, и ны́не содева́еши по Твоему́ неизрече́нному к нам милосе́рдию. Тебе́, Преблагослове́нней ро́да на́шего Засту́пнице, припа́даем и мо́лимся, вку́пе со святи́телем Никола́ем и преподо́бною Мари́ею Еги́петскою, да не лиши́мся их хода́тайства и Твоего́ заступле́ния и покро́ва держа́внаго. Спаси́ и защити́ нас, Влады́чице, от разжже́нных стрел лука́ваго, укрепи́ не́мощную волю́ на́шу к де́ланию за́поведей Христо́вых, умягчи́ окамене́нная сердца́ на́ша любо́вию к Бо́гу и бли́жним, да́руй нам сокруше́ние серде́чное и покая́ние и́стинное, да очи́стившеся от скве́рны грехо́вныя и изба́вльшеся от неве́дения и забве́ния, восста́вше от ле́ности и нераде́ния, возмо́жем принести́ Творцу́ благоуго́дныя Ему́ плоды́ до́брых дел и сподо́битися ми́рныя христиа́нския кончи́ны и ответа́ пра́ваго на Стра́шнем и нелицеприя́тнем Суде́ Его́. О, Госпоже́ Всеми́лостивая! В час гро́зный сме́ртный наипа́че яви́ нам Твое́ многомо́щное заступле́ние, ускори́ тогда́ на по́мощь к нам, и держа́вною руко́ю Твое́ю исхити́ нас из вла́сти лю́таго мироде́ржца, и́бо вои́стинну мно́го мо́жет моли́тва Твоя́ пред лице́м Го́спода, и вся возмо́жна суть хода́тайству Твоему́, а́ще то́кмо восхо́щеши. Те́мже на святы́й о́браз Твой умиле́нно взира́юще и пред ним Тебе́ покланя́ющеся, со упова́нием благи́м са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Тебе́ по Бо́зе моли́твенно предае́м и Тя велича́ем с ро́ждшимся от Тебе́ Спаси́телем на́шим, Го́сподом Иису́сом Христо́м, Ему́же, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Абалакская