Шрифт

Каноны Цветной Триоди

Трипеснец В Пятницу Третьей седмицы по Пасхе

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

И тропарь, глас 5, трижды:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

В пято́к тре́тия неде́ли по Па́сце.

Трипе́снец, его́же краегране́сие: Сла́ва Богу, ами́нь.

Творе́ние ио́сифово. Гла́с 2.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Просвеще́ние во тме́ лежа́щих, спасе́ние отча́янных Христе́ Спасе мо́й, к Тебе́ у́тренюю Царю́ ми́ра, просвети́ мя сия́нием Твои́м: ино́го бо ра́зве Тебе́ Бога не зна́ю.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Собо́р иногда́ беззако́ннующих евре́й, Тебе́ Человеколю́бче, на Дре́во возвы́сив, умертви́: но во гро́бе положе́н, а́довы у́зы вся́ разруши́л еси́, и я́же от ве́ка ме́ртвыя воскреси́л еси́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Егда́ тле́ния вкуси́л еси́, все́х Безсме́ртие, тогда́ му́жески свя́занныя вся́ изве́л еси́, и воскреси́л еси́ от гро́ба Животода́вче, разори́в сме́рть, и просвети́в на́с воста́нием Твои́м.

Сла́ва: Стра́нною оде́ждою блиста́ющася дре́вле, на гро́бе ви́девшя ангела жены́ чудя́хуся, о́н же к ни́м вопия́ше: не бо́йтеся, Христо́с Воскре́се: иди́те, друго́м Его возвести́те.

И ны́не, богоро́дичен: Восто́к Со́лнца Пра́веднаго показа́лася еси́ Мати Дево: Его́же ви́девши Воскре́сша из ме́ртвых, я́коже рече́, и ми́р ве́сь просве́щша, ра́довалася еси́ пою́щи Чи́стая я́ко Человеколю́бца.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: О подо́бии зла́те небре́гше треблаже́ннии ю́ношы, Неизме́нный и Живы́й Божий о́браз ви́девше, среди́ огня́ воспева́ху: осуществова́нная да пое́т Господа вся́ Тва́рь, и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Бог сы́й Блаже, сподо́бился еси́ Челове́к бы́ти, и распя́тися на Дре́ве во́лею, на спасе́ние ве́рою вопию́щым всегда́: осуществова́нная да пое́т Господа вся́ тва́рь, и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

В ро́ве преиспо́днем положи́ Тя Ио́сиф, пови́в покровами же и сми́рною и ало́ем, но Воскре́сл еси́ спаса́я ве́рно зову́щыя: осуществова́нная да пое́т Господа вся́ тва́рь, и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Сла́ва: Яви́лся еси́ ученико́м Всеси́льне Воскре́с, и те́м ре́к: иди́те в ми́р, пропове́дите Мое́ смотре́ние, пою́ще: осуществова́нная да пое́т Господа вся́ тва́рь, и превозно́сит во вся́ ве́ки.

И ны́не, богоро́дичен: Освяти́ на́ша сердца́, Всесвята́я Дево Богоневе́сто, ви́девшыя Всесвята́го Бога Сло́ва воста́вша, и в весе́лии зову́щыя: осуществова́нная да пое́т Господа вся́ тва́рь, и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Недоуме́ет вся́к язы́к благохвали́ти по достоя́нию, изумева́ет же у́м и преми́рный пе́ти Тя́ Богородице: оба́че блага́я су́щи, ве́ру приими́, и́бо любо́вь ве́си боже́ственную на́шу. Ты́ бо Христиа́н еси́ предста́тельница, Тя́ велича́ем.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

То́чию водрузи́ся Спасе Крест Тво́й на ло́бном, сме́ртное все́ жили́ще из глубины́ поколеба́ся, и в се́ни седя́щии сме́ртней, у́з нереши́мых вои́стинну разреши́шася вси́, сла́ва, вопию́ще, Держа́ве Си́лы Твоея́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Земля́ потрясе́ся, ка́мение распаде́ся стра́хом, го́ры и хо́лми вси́ поколеба́шася, и со́лнце поме́рче, ви́девшее Тя́ на Кресте́ пове́шена, вереи́ а́довы и врата́ желе́зная сотро́шася Христе́, егда́ из ме́ртвых Твои́м воста́нием ми́р совоздви́гл еси́.

Сла́ва: Ме́ртва Тя́ Владыко ви́дев дре́вле на Кресте́, благообра́зный Аримафе́й сня́т от дре́ва, и плащаницею тогда́ чи́стою пови́т, и во гро́бе но́ве мно́гим стра́хом положи́ со тща́нием: Ты́ же я́коже проре́кл, воста́л еси́ Сло́ве, тридне́вно.

И ны́не, богоро́дичен: Зако́нных кроме́ Владычице Всенепоро́чная, родила́ еси́ неизрече́нно Сло́ва, Его́же от беззако́нных сове́том распя́та, и положе́на во гро́бе, и воста́вша из ме́ртвых я́ко ви́девши, испо́лнилася еси́ ра́дости: Сего́ моли́ о на́с воспева́ющих Тя́.

Вместо Достойно: поем:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый: / лю́дие, весели́теся.

Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

И паки: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды.)

И нам дарова́ живо́т ве́чный, / покланя́емся Его́ / тридне́вному Воскресе́нию.

Песнопения Пасхального периода