Шрифт

Каноны Цветной Триоди

Трипеснец Во Вторник Третьей седмицы по Пасхе

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

И тропарь, глас 5, трижды:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Во вто́рник тре́тия неде́ли по Па́сце, трипе́снец, его́же краегране́сие: Христе́ спаси́ мя.

Гла́с 2.

Пе́снь 2.

Ирмо́с: Внемли́те лю́дие Мои́ зако́ну Моему́, приклони́те у́хо ва́ше во глаго́лы у́ст Мои́х: я́ко и́мя Твое́ Господи, призва́х.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Рука́ма Твои́ма сотвори́вый челове́ка, ру́це пригвозди́л еси́ Всеси́льне на Дре́ве, вра́жия руки́ на́с избавля́я.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Разори́в Христе́ а́дову несве́тлую темни́цу, и я́же стяжа́ ю́зники взя́л еси́, и Са́м Себе́ я́ко си́лен воскреси́л еси́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ви́девше Тя́ Христе́ апостоли, поклони́шася Тебе́, из гро́ба тридне́вно воста́вшему, и всю́ду Твое́ воста́ние пропове́даша.

Сла́ва: Стеня́ще и сле́зы пролива́юще, гро́б святы́й достиго́ша боже́ственныя жены́, и учи́ми быва́ху Христо́вым воскресе́нием.

И ны́не, богоро́дичен: Все́х Содержи́теля прия́ла еси́ Всенепоро́чная Владычице, сте́ршаго а́дова врата́, и Воскре́сшаго, я́коже рече́, тридне́вно.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: В купине́ Моисе́ю Девы чу́до, на сина́йстей горе́ прообрази́вшаго иногда́, по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

На Крест возне́сся совозне́сл еси́ ми́р, и положи́вся Спасе во гро́бе, во гробе́х спя́щыя возставля́еши, Твою́ славосло́вящыя вели́кую си́лу.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ты́ сше́д в ме́ртвых, умертви́л еси́ а́д, и сокруши́л еси́ врата́ сме́рти и вереи́, и окова́нныя возве́л еси́ му́жеством, все́м во спасе́ние.

Сла́ва: Яви́лся еси́ Ще́дре, Твои́м ученико́м во мно́зех зна́мениих, де́ньми четы́редесятьми: те́ми уверя́ем и пропове́дуем в ве́сь ми́р, Бог воста́вый.

И ны́не, богоро́дичен: Ты́ еси́ все́х Жи́знь, Ты́ ме́ртвых же и живы́х Утеше́ние Сло́ве, и ра́дость и просвеще́ние, возсия́вый из Девы, и воскресы́й из гро́ба тридне́вно во сла́ве.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: От земноро́дных кто́ слы́ша таково́е; или́ кто́ ви́де когда́, я́ко Дева обре́теся во чре́ве иму́щая, и безболе́зненно младенца поро́ждшая; таково́е Твое́ чу́до, и Тя́ Чи́стая Богородице велича́ем.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Распны́йся тридне́вно Воскре́сл еси́, я́коже пре́жде ре́кл еси́, из ме́ртвых же воста́в, совоскреси́в ми́р воскресе́нием Твои́м, и жена́м мироно́сицам пе́рвее яви́лся еси́, и провеща́в, е́же ра́доватися, все́х ра́досте, от души́ Тебе́ лю́бящым Многоми́лостиве.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ны́не тля́ потреби́ся, Христо́с бо нетле́ние и Жи́знь из ме́ртвых воста́в, и соводворя́ется Свои́м апо́столом, учя́ си́х лу́чшым и боже́ственным, и приглаша́я от Иерусали́ма не отлуча́тися.

Сла́ва: Ми́ро иногда́ со слеза́ми прине́сшым ангел рече́ жена́м: с ме́ртвыми что́ и́щете Жива́го дне́сь; я́коже пре́жде рече́, воста́: не́сть зде́, истощи́вый гро́бы, и ме́ртвым безсме́ртие вдохну́вый, я́ко Человеколю́бец.

И ны́не, богоро́дичен: Из ме́ртвых ви́девши Богородице, Твоего́ Сына и Бога воста́вша, испо́лнилася еси́ ра́дости, су́щая все́х ра́дости же и весе́лия вина́. Те́мже Тя́ ра́достно вся́кая душа́ восхваля́ет и сла́вит Приснодево.

Вместо Достойно: поем:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый: / лю́дие, весели́теся.

Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

И паки: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды.)

И нам дарова́ живо́т ве́чный, / покланя́емся Его́ / тридне́вному Воскресе́нию.

Песнопения Пасхального периода