Шрифт

Каноны Цветной Триоди

Трипеснец В Четверг второй седмицы по Пасхе

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

И тропарь, глас 5, трижды:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

В четверто́к вторы́я неде́ли по Па́сце.

Трипе́снец, его́же краегране́сие: Пе́ние Ио́сифово. Гла́с 1.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: На божественней стра́жи богоглаго́ливый Авваку́м да ста́нет с на́ми, и пока́жет светоно́сна ангела, я́сно глаго́люща: дне́сь спасе́ние ми́ру, я́ко воскре́се Христо́с, я́ко Всеси́лен.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

О на́с смире́нных веде́н бы́л еси́ на сме́рть Христе́, все́х Животе́, и плени́в а́дова ца́рствия, ду́ши я́ко о́вцы исхи́тил еси́, с Собо́ю воскреси́в, я́ко Царь Держа́вный и Всеси́льный.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

С ме́ртвыми что́ Жи́знь и́щете, явле́йся жена́м, блиста́яйся на гро́бе ангел рече́: воста́, прииди́те ви́дите лежа́щя погреба́льная еди́на, и Его ученико́м возвести́ти потщи́теся.

Сла́ва: Ме́ртв а́д бы́в соше́ствием Христо́вым, все́х ме́ртвых отдая́ше вся́ко пленя́емь, и до конца́ испраздня́емо сего чре́во всея́дное, всеси́льною во́лею Бога все́х Царя́.

И ны́не, богоро́дичен: Яко в красне́йший хра́м, всели́ся в Тя́ Чистая Дево, Иисус все́х Царь: сни́тием а́дово жили́ще мра́чное упраздни́, и воскре́се, совоскреси́в челове́ки, я́ко Всеси́лен.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Се́й нарече́нный и святы́й де́нь, еди́н суббо́т Царь и Господь, пра́здников пра́здник, и торжество́ е́сть торже́ств, во́ньже благослови́м Христа́ во ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Сла́ва Христу́ врага́ низложи́вшему, и плени́вшему а́да, е́же к нему́ сни́тием, и я́же возмо́же поглоти́ти, оживи́вшему ме́ртвыя, песносло́вящыя Его́ во ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Се́ жена́м мироно́сицам вопия́ше, явле́йся ангел блиста́яйся: ме́сто, в не́мже положи́ся, ви́девше у́бо сме́рть и а́д плени́вшаго Си́лою Свое́ю, не ктому́ в ме́ртвых жи́зни ищи́те.

Сла́ва: Ад огорчи́ся, до́ле сре́т Тя́ Сло́ве, не моги́й Тебе́ прибли́житися, и я́же поглоти́ ме́ртвыя, ско́ро отдая́ше повеле́нием Твои́м, песносло́вящыя согла́сно держа́ву Твою́.

И ны́не, богоро́дичен: Ви́дела еси́ из ме́ртвых воста́вша Дево, Его́же пло́тию неизрече́нно родила́ еси́ Сло́ва, и ра́дости ду́шу испо́лнила еси́, Его сни́тие песносло́вящи Чи́стая, во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Свети́ся, свети́ся но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Господня на тебе́ возсия́: лику́й ны́не и весели́ся Сио́не. Ты́ же Чистая красу́йся Богородице, о воста́нии рождества́ Твоего.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Часо́в же и дне́й Соде́тель сы́й Изба́вителю, в де́нь и ча́с шесты́й, поно́сно хотя́ претерпе́л еси́ распя́тие Ще́дре, я́ко да на́ша утоли́ши поноше́ния, и примири́ши на́с Отцу́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Стеня́ а́д усре́т Тя́ Изба́вителю, и я́же име́яше ю́зники со ско́ростию отреши́, боже́ственными гла́сы воспева́ющыя Твою́ Сло́ве, е́же па́че ума́ си́лу и стра́шное снизхожде́ние.

Сла́ва: Приидо́ша с ми́ром жены́, у́тру глубоку́ со тща́нием, е́же пома́зати Те́ло Пречи́стое, и к ни́м безпло́тный рече́: Нача́льник Живота́ воста́ ра́дости боже́ственныя испо́лнитися.

И ны́не, богоро́дичен: Све́т роди́вшая, возсия́вший седя́щым во тме́ и се́ни сме́ртней, я́ко ви́дела еси́ Пренепоро́чная, возсия́вша из ме́ртвых, с жена́ми все́ми мироно́сицами, славосло́вясте Его лику́юще.

Вместо Достойно: поем:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый: / лю́дие, весели́теся.

Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

И паки: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды.)

И нам дарова́ живо́т ве́чный, / покланя́емся Его́ / тридне́вному Воскресе́нию.

Песнопения Пасхального периода