Шрифт

Триодь Цветная. Песнопения Преполовения Пятидесятницы

Стихиры:

Глас 4.

Наста́ преполове́ние дней, / от спаси́тельнаго начина́емых воста́ния, / Пятдеся́тницею же Боже́ственною печа́таемое, / и све́тится све́тлости обою́ду иму́щее, и соединя́ющее обоя́, / и приити́ сла́ве предъявля́ющее, / Влады́чняго Вознесе́ния предпочита́ет.

Слы́ша и возвесели́ся Сио́н, / благовести́вшуся Христо́ву Воскресе́нию, / ве́рнии же его́ сы́нове возра́довашася Сего́ ви́девше, / и омыва́юща Ду́хом скве́рну христоуби́йства, / гото́вится торжеству́ющи, / обои́х весе́лое преполове́ние.

Прибли́жися Боже́ственнаго изоби́льное изли́тие на всех, / я́коже написа́ся, Ду́ха, предузаконе́ние пропове́дует преполови́вшееся, / по Христо́ве сме́рти и погребе́нии, и Воскресе́нии, / от Него́ да́нну су́щу ученико́м, нело́жному обеща́нию, / Уте́шителево показу́ющу явле́ние.

Прему́дрость и си́ла, О́тчее сия́ние, / Сло́во присносу́щное и Сын Бо́жий, / во святи́лище прии́де пло́тию, / и уча́ше иуде́йския лю́ди, жесто́кия и неблагода́рныя, / и удивля́хуся прему́дрости бога́тству, вопию́ще: / отку́ду весть пи́смена, ни от кого́же учи́вся?

Кни́жником затыка́ше уста́, / иуде́и облича́ше Месси́а Госпо́дь, вопия́ к ним: / не на лице́ законопресту́пницы, я́ко непра́веднии суди́те, / в субботу бо Аз разсла́бленнаго воздви́гнух. / Те́мже Госпо́дь суббо́ты есмь и зако́на, / что и́щете Мене́ уби́ти, уме́ршия воздви́гшаго?

Навуфе́а ка́мением поби́ша, лю́тии и законопресту́пнии, / иуде́йское собра́ние неблагода́рное, / Иса́ию же пило́ю древя́ною растро́ша, / в кал му́драго Иереми́ю вверго́ша, / Го́спода же на Крест возне́сше взыва́ху: / храм разоря́яй, спаси́ Себе́, и уве́руем.

Просвети́вшеся бра́тие, / Воскресе́нием Спа́са Христа́, / и дости́гше преполове́ния пра́здника Влады́чня, / прии́скренно сохрани́м за́поведи Бо́жия, / да досто́йни бу́дем и Вознесе́ние пра́здновати, / и прише́ствие получи́ти Свята́го Ду́ха.

Глас 1.

Пятдеся́тницы наста́ дней преполове́ние, / в не́мже Христо́с обнажи́в малови́дно Боже́ственную си́лу, / разсла́бленнаго стягну́ сло́вом, / того́ от одра́ возста́вив, / и боголе́пно чудотворя́й в зда́нном те́ле, / челове́ком дарова́ ве́чный живо́т, / и ве́лию ми́лость.

Стих: Помяни́ сонм Твой, / его́же стяжа́л еси́ испе́рва.

Во святи́лище прише́л еси́, Прему́дросте Бо́жия, преполовля́ющуся пра́зднику, / уча́ и облича́я непокори́выя иуде́и, фарисе́и и кни́жники, / и вопия́ со дерзнове́нием к ним: / жа́ждай да гряде́т ко Мне, / и пие́т во́ду живо́тную, и не вжа́ждет во век, / ве́руяй Мое́й бла́гости, / ре́ки потеку́т из чре́ва его́ жи́зни ве́чныя. / О бла́гости и благоутро́бия Твоего́, / Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Глас 2:

Стих: Бог же, Царь наш пре́жде ве́ка, / соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

Егда́ преполове́ние пра́здника наста́, / взы́де Иису́с во святи́лище, / и уча́ше непокори́выя иуде́и, глаго́ля: / жа́ждай да гряде́т ко Мне, / и пие́т во́ду живо́тную, ве́чную, и не вжа́ждется во век. / Ве́руяй в Мя, ре́ки потеку́т из чре́ва его́, / и име́ти бу́дет свет живо́тный.

Слава, глас 8:

Преполови́вшуся пра́зднику, / уча́щу Ти, Спа́се, глаго́лаху иуде́е: / ка́ко Сей весть пи́смена, не учи́вся? / Не разуме́юще, я́ко Ты еси́ / Прему́дрость устро́ившая мир, сла́ва Тебе́.

И ныне, глас 6:

Пра́зднику преполовля́ющуся Твоего́, Христе́, Воскресе́ния, / и Боже́ственнаго прише́ствия Свята́го Твоего́ Ду́ха, / соше́дшеся чуде́с Твои́х воспева́ем та́инства, / во́ньже низпосли́ нам ве́лию ми́лость.

Тропарь, кондак, величание.

Тропарь, глас 8:

Преполови́вшуся пра́зднику, / жа́ждущую ду́шу мою́ благоче́стия напо́й вода́ми, / я́ко всем, Спа́се, возопи́л еси́: / жа́ждай да гряде́т ко Мне и да пие́т. / Исто́чниче жи́зни на́шея, Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 4:

Пра́зднику зако́нному преполовля́ющуся, / всех Тво́рче и Влады́ко, / к предстоя́щим глаго́лал еси́, Христе́ Бо́же: / прииди́те и почерпи́те во́ду безсме́ртия. / Те́мже Тебе́ припа́даем и ве́рно вопие́м: / щедро́ты Твоя́ да́руй нам, / Ты бо еси́ Исто́чник жи́зни на́шея.

Последования и молитвы в Пасхальный период