Шрифт

Триодь Цветная. Песнопения Антипасхи.

Стихиры:

Глас 1.

Терпи́т Христо́с человеколю́бно и осяза́ния, / я́коже и Крест пре́жде сего́, / и непра́ведное убие́ние, / из гро́ба тридне́вно воскресы́й, / печа́ти не разруши́, / и две́рем заключе́нным, / ученико́м предста́в я́ко всеси́лен.

Фомино́ неве́рствие, / мироспаси́тельное Богочелове́ка Сло́ва, / е́же из а́дских преиспо́дних воста́ние уверя́ет, / я́звы рук и ног де́рзостнее осяза́вшее / ко увере́нию мирско́му, / десни́цею любопы́тною.

Собра́нным стра́хом, и́же от стра́сти Твоея́, апо́столом, Сло́ве, / и две́рем заключе́нным / внеза́пу совше́л еси́ посреде́ их, мир да́руя, / и Фоме́ протяза́я осяза́ти / честны́я ребр Твои́х я́звы.

Две́рем заключе́нным, / ученико́м собра́нным, / вшел еси́ внеза́пу всеси́льне Иису́се, Бо́же наш, / и став посреде́ их / мир дав, испо́лнил еси́ Свята́го Ду́ха, / жда́ти же повеле́л еси́, / и ника́коже разлуча́тися от Иерусали́ма, / до́ндеже облеку́тся е́же с высоты́ си́лою. / Те́мже вопие́м Ти: / просвеще́ние и воскресе́ние и ми́ре наш, сла́ва Тебе́.

По днех осми́х воста́ния Твоего́, Го́споди, / яви́лся еси́ ученико́м Твои́м / на ме́сте, иде́же бя́ху со́брани, / и возгласи́в им: мир вам, / неве́рующему ученику́ ру́це показа́л еси́, / и пречи́стое ребро́. / Он же ве́ровав вопия́ше Тебе́: / Госпо́дь мой и Бог мой, сла́ва Тебе́.

Фома́, глаго́лемый Близне́ц, не бе с ни́ми, / егда́ вшел еси́, Христе́, заключе́нным две́рем, / те́мже и не ве́роваше рече́нным ему́, / от неве́рия в ве́ру известву́я. / Не несподо́бил же еси́, Бла́же, / показа́ти ему́ пречи́стое ребро́ Твое́, / и руку́ и ногу́ я́звы. / Он же осяза́в и ви́дев, / испове́да Тебе́ бы́ти Бо́га не на́га, / и Челове́ка не про́ста, и вопия́ше: / Госпо́дь мой и Бог мой, сла́ва Тебе́.

Ученико́м сомня́щимся, / во осмы́й день предста́ Спас, иде́же бя́ху со́брани, / и мир дав, Фоме́ возопи́: / прииди́, апо́столе, / осяжи́ дла́ни, в ни́хже гво́здия вонзо́ша. / О до́брое неве́рие Фомино́, / ве́рных сердца́ в позна́ние приведе́, / и со стра́хом возопи́: / Госпо́дь мой и Бог мой, сла́ва Тебе́.

Глас 2.

Устна́ми чи́стыми / по́йте со а́нгелы челове́цы / Воскре́сшаго тридне́вно из гро́ба, / и мир совоздви́гшаго.

Стих: Похвали́ Иерусали́ме Го́спода, хвали́ Бо́га твоего́ Сио́не.

Яви́лся еси́ свяще́нным Твои́м, Спа́се, апо́столом, / две́рем заключе́нным, / те́ми обновля́я нам / Боже́ственный Твой Дух.

Стих: Я́ко укрепи́ вереи́ врат твои́х, и благослови́ сы́ны твоя́ в тебе́.

Ны́не Тя, Всецарю́, / ви́девше не очи́ма, / но серде́чною любо́вию, / Бо́га ве́ровавше, / в пе́ниих велича́ем.

Дае́ши, о Изба́вителю, / мир лю́дем Твои́м, / и долго́в разреше́ние, / моли́твами Всечи́стыя / и еди́ныя Богома́тере.

По воста́нии Твое́м, Го́споди, / собра́нным ученико́м Твои́м и две́рем заключе́нным, / посреде стал еси́, мир подая́ им. / Ве́ровав же и Фома́ зре́нием руку́ и ребр Твои́х, / Го́спода и Бо́га Тя испове́да, / спаса́ющаго упова́ющия на Тя, Человеколю́бче.

Две́рем заключе́нным, / предста́в Иису́с ученико́м, / безстра́шие и мир дая́ше, / та́же глаго́лет Фоме́: / почто́ Мне не ве́руеши, я́ко воскресо́х из ме́ртвых? / Принеси́ се́мо ру́ку твою́, / и вложи́ в ре́бра Моя́, и виждь. / Тебе́ бо неве́рующу, / вси навыко́ша стра́сти и воскресе́ние Мое́ зва́ти с тобо́ю: / Госпо́дь мой и Бог мой, сла́ва Тебе́.

Глас 4:

О пресла́внаго чудесе́! / Неве́рие ве́ру изве́стную роди́. / Рек бо Фома́: а́ще не ви́жду, не иму́ ве́ры. / Осяза́в же ре́бра, богосло́вит воплоти́вшагося, / Того́жде Сы́на Бо́жия позна́, / я́ко пострада́вша пло́тию, / пропове́да воскре́сшаго Бо́га, / и возопи́ све́тлым гла́сом: / Госпо́дь мой и Бог мой, сла́ва Тебе́.

Стих: Похвали́, Иерусали́ме, Го́спода, хвали́ Бо́га твоего́, Сио́не.

О пресла́внаго чудесе́! / Огню́ се́но косну́вшееся спасе́ся / вложи́в бо Фома́ во о́гненная ре́бра ру́ку / Иису́са Христа́ Бо́га, / не опали́ся осяза́нием. / Души́ бо злове́рство преложи́ на благове́рие, / те́пле возопи́ от глубины́ душе́вныя: / Влады́ка, Ты еси́ и Бог мой, / из ме́ртвых Воскресы́й, сла́ва Тебе́.

Стих: Я́ко укрепи́ вереи́ врат твои́х, и благослови́ сы́ны твоя́ в тебе́.

О пресла́внаго чудесе́! / Иоа́нн на пе́рси Сло́ва возлеже́, / Фома́ же ре́бра осяза́ти сподо́бися, / но ов у́бо отону́ду стра́шно / богосло́вия глубо́кое извлече́ смотре́ние, / ов же сподо́бися тайнонаучи́ти нас. / Представля́ет бо показа́ния я́сно / воста́ния Его́, вопия́: / Госпо́дь мой и Бог мой, сла́ва Тебе́.

Слава, глас 5:

Человеколю́бче, ве́лие и безприкла́дное мно́жество щедро́т Твои́х, / я́ко долготерпе́л еси́, от иуде́й зауша́емь, / от апо́стола осяза́емь, / и от отмета́ющихся Тебе́ многоиспыту́емь, / ка́ко воплоти́лся еси́? / Ка́ко распя́лся еси́, Безгре́шне? / Но вразуми́ ны, я́ко Фому́, вопи́ти Тебе́: / Госпо́дь мой и Бог мой, сла́ва Тебе́.

И ныне, глас 6.

Две́рем заключе́нным, / прише́л еси́, Христе́, ко ученико́м, / тогда́ Фома́ смотри́тельно не обре́теся с ни́ми. / Глаго́лаше бо: не иму́ ве́ры, / а́ще не уви́жду и аз Влады́ки. / Уви́жду ребро́, отону́дуже изы́де кровь, вода́, креще́ние. / Уви́жду я́зву, от нея́же исцеле́ вели́кий струп челове́ческий. / Уви́жду, ка́ко не бе, я́коже дух, но плоть и ко́сти. / Смерть попра́вый и Фому́ уве́ривый, / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Тропарь, кондак, величание.

Тропарь, глас 7:

Запеча́тану гро́бу, / Живо́т от гро́ба возсия́л еси́, Христе́ Бо́же, / и две́рем заключе́нным, / ученико́м предста́л еси́, / всех Воскресе́ние, / дух пра́вый те́ми обновля́я нам, / по вели́цей Твое́й ми́лости.

Кондак, глас 8:

Любопы́тною десни́цею / жизнопода́тельная Твоя́ ре́бра Фома́ испыта́, Христе́ Бо́же, / созаключе́нным бо две́рем я́ко вшел еси́, / с про́чими апо́столы вопия́ше Тебе́: / Госпо́дь еси́ и Бог мой.

Величание

Велича́ем Тя, живода́вче Христе́, / нас ра́ди во ад сше́дшаго / и с Собо́ю вся воскреси́вшаго.

Последования и молитвы в Пасхальный период