Шрифт

Канон Неделю Всех Святых в земле Русской просиявших, 2-ую по Пятидесятнице

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю́ Небе́сный, / Уте́шителю, Ду́ше и́стины, / И́же везде́ сый / и вся исполня́яй, / Сокро́вище благи́х / и жи́зни Пода́телю, / прииди́ и всели́ся в ны, / и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, / и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, (12 раз).

Тропарь святых, глас 8:

Я́коже плод кра́сный Твоего́ спаси́тельнаго се́яния, / земля́ Росси́йская прино́сит Ти, Го́споди, вся святы́я, в той просия́вшия. / Тех моли́твами в ми́ре глубо́це / Це́рковь и страну́ на́шу Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Ин тропарь, глас 4:

Иерусали́ма Вы́шняго гра́жданы, / от земли́ на́шея возсия́вшия / и Бо́гу во вся́цем чину́ и вся́ким по́двигом угоди́вшия, / прииди́те, воспои́м, ве́рнии: / о всеблаже́ннии земли́ Росси́йския засту́пницы, / моли́теся ко Го́споду, / да поми́лует сию́ от гне́ва Своего́, / исцеля́я сокруше́ние ея́, / и ве́рныя лю́ди Своя́ уте́шит.

Величание Пресвятей Троице:

Велича́ем Тя, / Триипоста́сный Влады́ко, / ве́рою правосла́вною зе́млю Ру́сскую озари́вшаго / и святы́х сро́дников на́ших / сонм ве́лий в ней просла́вльшаго.

Величание Пресвятей Богородице:

Досто́йно есть велича́ти Тя, / Богоро́дице, / земли́ Ру́сския Цари́цу Небе́сную / и люде́й правосла́вных / Влады́чицу Держа́вную.

Величание святым:

Ублажа́ем вас, / чудотво́рцы на́ши сла́внии, / зе́млю Ру́сскую доброде́тельми ва́шими озари́вшии / и о́браз спасе́ния нам / светоявле́нно показа́вшии.

Величание святым в земли Российстей просиявшим:

Велича́ем вас, / святи́и вси, в земли́ Росси́йстей просия́вшии, / и чтем святу́ю па́мять ва́шу, / вы бо мо́лите о нас / Христа́, Бо́га на́шего.

Канон Всем святым, в земли Российстей просиявшим, глас 8

Песнь 1.

Ирмос: В Чермне́м фарао́на с колесни́цами погрузи́л еси́ / и лю́ди Моисе́ом спасл еси́, / пою́щия Тебе́, Го́споди, песнь побе́дную, / я́ко Изба́вителю на́шему Бо́гу.

Припев: Вси святии Церкви Русския, молите Бога о нас.

Вси в пе́снех духо́вных воспои́м согла́сно / во благоче́стии просия́вшия Боже́ственныя отцы́ на́ша, / я́же изнесе́ Ру́сския земли́ вся́ко ме́сто и страна́ / и я́же Це́рковь Ру́сская воспита́.

Ра́дуйтеся, святи́телие седмочи́сленнии: / Васи́лие, Ефре́ме, Евге́ние, Елпи́дие, Агафодо́ре, Ефе́рие и Капито́не, / в Херсо́не епи́скопствовавшии / и зе́млю на́шу кровьми́ свои́ми освяти́вшии.

Прииди́те, мучениколю́бцы ве́рнии, / пе́сньми почти́м первому́ченики ру́сския, Фео́дора и ю́наго Иоа́нна, / и́долом не послужи́вшия и кро́ви своя́ за Христа́ да́вшия.

Вели́чие на́ше и похвала́ ты еси́, О́льго Богому́драя, / тобо́ю бо свободи́хомся от бесо́вскаго прельще́ния, / не преста́й и ны́не моли́ти за лю́ди, я́же Бо́гу привела́ еси́.

Ра́дуйся и весели́ся, ра́бе Христо́в, / кня́же вели́кий и му́дрый Влади́мире, просвети́телю наш, / тобо́ю бо изба́вихомся от душепа́губнаго идолослуже́ния, / те́мже, ра́дуйся, вопие́м тебе́.

Сия́ет, я́ко звезда́ на небеси́, Бо́жий иера́рх Михаи́л, / зе́млю Ру́сскую просвети́вый све́том позна́ния Боже́ственныя ве́ры / и Влады́це приве́дый лю́ди но́вы, ба́нею креще́ния обновле́нны.

О блаже́ннии страстоте́рпцы Христо́вы, / кня́зие Бори́се, Гле́бе, и И́горе, и Михаи́ле с боля́рином Фео́дором! / Не забу́дите оте́чества ва́шего, глад и озлобле́ние отгони́те, / от грехопаде́ний междоусо́бий изба́вите ны.

Богородичен: С чи́нми а́нгел, Влады́чице, / со проро́ки, и апо́столы, и со все́ми святы́ми / за ны, гре́шныя, Бо́гу помоли́ся, / Твоего́ Покро́ва пра́здник в Росси́йстей земли́ просла́вльшия.

Песнь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, / и Це́ркве Зижди́телю, / Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, / жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, / Еди́не Человеколю́бче.

Пропове́дует пресла́вно и па́че трубы́ вопие́т / вели́кая Ла́вра Пече́рская, / тобо́ю нача́ло прии́мшая, о́тче преподо́бне, Анто́ние сла́вне, / всех росси́йских мона́хов первонача́льниче.

Воспои́м све́тло мона́шескаго о́бщаго жития́ / в Ру́сстей земли́ устрои́теля, блаже́ннаго Феодо́сия, / с ним и Не́стора, достопа́мятных дея́ний списа́теля, / и Али́пия, живописа́ния в Росси́и нача́льника.

Рай мы́сленный еси́, Пече́рская свята́я горо́, / умно́жившая духо́вная древеса́, блаже́нныя отцы́, / и́хже исчести́ по еди́ному не могу́ще, / о всех вку́пе хвалу́ принесе́м Еди́ному Влады́це.

Анто́ние, Иоа́нне и Евста́фие, тве́рдии испове́дницы правосла́вныя ве́ры, / издре́вле в земли́ Росси́йско-Лито́встей насажде́ннии, / моли́твами ва́шими от зловре́дных инове́рных мудрова́ний / соо́тчичей ва́ших и всех нас огражда́йте.

Хода́таи бу́дите за оте́чество ва́ше земно́е, / Афана́сие преподобному́чениче, и ты, о́троче Гаврии́ле, / научи́те у́бо и нас Правосла́вие дерзнове́нно испове́дати / и стра́ха вра́жия не боя́тися.

Да почти́тся И́ов преподо́бный, Ла́вры Поча́евския украше́ние, / вку́пе со все́ми уго́дники и чудотво́рцы Волы́нскими, / де́лы свои́ми и чудесы́ облиста́вшии пресла́вно земли́ на́шея концы́.

Пе́сньми свяще́нными восхва́лим Афана́сия, Царегра́дскаго святи́теля, / свое́ благослове́ние земли́ Росси́йстей прине́сшаго / и честны́я своя́ мо́щи, я́ко зало́г едине́ния со Вселе́нскою Це́рковию, нам оста́вльшаго.

Богородичен: Се вре́мя заступле́ния Пресвяты́я Богоро́дицы прии́де, / умно́жившимся собла́зном, / се вре́мя на́ших к Ней воздыха́ний, о бра́тие, / рцем у́бо от всего́ се́рдца на́шего: / Влады́чице, Влады́чице, помози́ лю́дем Твои́м.

Седален святых, глас 7:

Нощне́й тьме огустева́ющей, умножа́ется зве́здный блеск, / и к тому́ о́чи заблу́ждших ра́достно возво́дятся. / Та́ко и умно́жившейся на земли́ грехо́вней тьме, / возведе́м горе́ о́чи на́ши, бра́тие, / и, сия́ние духо́вных звезд, зе́млю на́шу озаря́ющих, узре́вше, / к Небе́сному оте́честву потщи́мся, / его́же да не лиши́т Госпо́дь нас, гре́шных, моли́твами святы́х Свои́х.

Слава, и ныне, глас 4: Притеце́м, ве́рнии, к Боже́ственней и цельбоно́сней ри́зе Спаси́теля на́шего Бо́га, / благоизво́лившаго сию́ пло́тию носи́ти и на Кресте́ Святу́ю Свою́ Кровь излия́ти, / е́юже искупи́ нас от рабо́ты вра́жия. / Те́мже благода́рственно вопие́м Ему́: / спаси́ Первосвяти́теля на́шего и архиере́и, / Оте́чество на́ше и вся лю́ди честно́ю Твое́ю ри́зою защити́ / и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Песнь 4.

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди, / Ты моя́ и си́ла, / Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование, / не оста́вль не́дра О́тча / и на́шу нищету́ посети́в. / Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: / си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Первонача́льника и устрои́теля гра́да Москвы́, / блаже́нне кня́же Дании́ле, показа́ тя Госпо́дь, / к Нему́ же непреста́нно моля́ся, град твой охраня́й, / зе́млю на́шу от бед спаса́й, / правосла́вныя же ру́сския лю́ди посеща́ти ми́лостивно не преста́й.

Мо́лим вас, святи́телие Христо́вы / Пе́тре, Алекси́е, Ио́но, Фили́ппе и Инноке́нтие, / Фо́тие, Киприа́не и Феогно́сте и вси про́чии Моско́встии чудотво́рцы: / душе́вное смуще́ние и печа́ли на́шея бу́рю разори́те / и тишину́ нам пода́йте ва́шими к Бо́гу моли́твами.

И первопресто́льник Росси́йския Це́ркве, и испове́дник Правосла́вныя ве́ры, / и обличи́тель грехолюби́вых и мяте́жных, / и строи́тель Ру́сския земли́ был еси́, святи́телю Ермоге́не, / и за сие́ темни́цею и гла́дом му́чимь был еси́ и прие́мь от Бо́га неувяда́емый вене́ц, / со святи́тели и му́ченики весели́шися.

Ра́дуется сла́вный град Москва́, и весе́лия исполня́ется вся Росси́я, / на твоя́ моли́твы наде́ющеся, Се́ргие Богоблаже́нне, / оби́тель же твоя́ красу́ется, / храня́щи честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сокро́вище свяще́нное.

Пе́сньми свяще́нными восхва́лим преподо́бнаго Ни́кона, послуша́ния рачи́теля, / с ни́мже воспои́м Михе́я, Са́вву и Диони́сия, Стефа́на, Андрони́ка и Са́вву и вся преподо́бныя ученики́ и собесе́дники вели́каго Се́ргия, / и́хже моли́твами сы́нове росси́йстии спаса́ются.

О прему́дрии и блаже́ннии Васи́лие, Макси́ме и Иоа́нне Моско́встии / и вси Христа́ ра́ди юро́дивии Росси́йстии, чу́днии житие́м и ра́зумом, / мо́лим вас приле́жно: / моли́те Христа́ Бо́га на́шего за земно́е оте́чество ва́ше / и всем ве́рным спасе́ние испроси́те.

Но́вый сто́лпник в де́бри Калу́жстей яви́лся еси́, преподо́бне Ти́хоне, / и ку́пно с преподо́бным Пафну́тием, и́ночества стро́гим ревни́телем, и блаже́нным Лавре́нтием / ко гра́ду Го́рнему в стране́ твое́й путь ве́рный проложи́л еси́, / на не́мже упаси́ и нас моли́твами твои́ми.

Богородичен: Подо́бием ико́ны И́верския не то́чию Афо́н просвеща́ется, / но и град Москва́ украша́ется и ини́и гра́ди и ве́си освяща́ются, / от тоя́ чуде́сную по́мощь прие́млюще / и исто́чник утеше́ния в ней обрета́юще, / и нам, Блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския отве́рзи.

Песнь 5.

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́ / от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый, / и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго, / но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х / пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Вели́каго Нова́гра́да первопа́стырие, / Ники́то, Ни́фонте, Иоа́нне, Феокти́сте, / Моисе́е, Евфи́мие, Ио́но и Серапио́не, и про́чии чу́днии святи́телие, / в дому́ Прему́дрости Бо́жия, я́ко фи́никсы, процвели́ есте́, / словесы́ благопло́дными и непоро́чным житие́м.

Све́тло да похва́лятся кня́зие Новгоро́дстии, / Влади́мир, Святы́я Софи́и пречу́дныя устрои́тель, / с ма́терию свое́ю А́нною, и Мстисла́в, и Фео́дор, / с ни́ми же и вси от ро́да князе́й Росси́йских житие́м богоуго́дным просия́вшии, / Боже́ственными да воспою́тся пе́сньми.

Ди́внаго Варлаа́ма, вели́ка Нова́гра́да сла́ву и украше́ние, всеросси́йскаго моли́твенника, / и Анто́ния сла́внаго, от ве́тхаго Ри́ма на ка́мени по волна́м морски́м преплы́вшаго, / Са́вву же, и Ефре́ма, и Михаи́ла / кто досто́йно просла́вит от земны́х?

Еде́мскаго рая́, прииди́те, ви́дим цве́ты присножи́зненныя и богопрозябе́нныя, / по́двиги оте́ц, в преде́лех Новгоро́дских просия́вших, / и́хже есть еди́н Де́латель Госпо́дь.

Все́волод кро́ткий и Довмо́нт, Пско́ву стена́ необори́мая, / и Нико́ла блаже́нный и Корни́лий преподо́бный, / святы́м креще́нием чудь Ливо́нскую просвети́вый, / пе́сньми да воспою́тся.

Ве́ру правосла́вную пред лати́ны пропове́давшии, / к ве́чным востеко́ша оби́телем Иси́дор пресви́тер / и с ним собо́р му́ченический во Ю́рьеве, гра́де Ливо́нстем, / Царю́ царе́й ны́не предстоя́ще, мо́лятся о нас, почита́ющих па́мять их.

Авраа́мия Богоно́снаго, Смоле́нска украше́ние, / и Евфроси́нию, ра́дование По́лотское и де́вам сия́ние, / Христе́ мой, Тебе́ приво́дим моли́твенники, / и́хже ра́ди спаси́ нас.

Богородичен: Засту́пница те́плая иногда́ вели́кому Новугра́ду была́ еси́ / и ненаде́ющихся наде́жда и люде́й бе́дствующих Помо́щница, / и ны́не о́ком милосе́рдным при́зри на нас / и, ско́рби на́ша ви́девши и воздыха́ние услы́шавши, / зна́мение ми́лости яви́ нам, Пречи́стая.

Песнь 6.

Ирмос: Во́днаго зве́ря во утро́бе / дла́ни Ио́на крестови́дно распросте́р, / спаси́тельную страсть прообража́ше я́ве; / тем, тридне́вен изше́д, / преми́рное Воскресе́ние прописа́ше / пло́тию пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га / и тридне́вным Воскресе́нием мир просве́щшаго.

Ева́нгельски Христа́ возлюби́вше, / преподо́бнии Зоси́мо, Савва́тие, Ге́рмане, Ирина́рше, Елеаза́ре и про́чии Солове́цтии чудотво́рцы, / мiра отврати́стеся, в непроходи́мыя и пусты́я о́стровы Солове́цкия заше́дше, / вся́кия доброде́тели о́бразу навыко́сте, / му́дрей пчеле́ подо́бящеся, / и селе́ние, досто́йное прия́ти Ду́ха Свята́го, бы́сте, прему́дрии.

Вели́каго в чудесе́х преподо́бнаго Три́фона воспои́м, Лопа́рскаго просвети́теля, / в после́дних конце́х се́верныя страны́ от го́рькаго ра́бства бесо́вскаго лю́ди изба́вльшаго / и святы́м креще́нием возроди́вшаго.

Ра́дуйся, пусты́не, пре́жде безпло́дная и необита́емая, / по́слежде же, я́ко крин, процве́тшая и и́нок мно́жество возрасти́вшая! / Взыгра́йте, го́ры Валаа́ма и вся древа́ дубра́вная, / хва́ляще с на́ми Се́ргия и Ге́рмана, вку́пе же и Арсе́ния со Алекса́ндром Сви́рским, / отцы́ всехва́льныя.

Жития́ сего́ непостоя́нную пучи́ну немяте́жно преше́л еси́, преподо́бне Кири́лле, / ко́рмчую Ма́терь Бо́жию име́я, / и ты, Ио́сифе, Во́лоцкая похвало́, и Ни́ле нестяжа́телю, / на воде́ поко́йне и на зла́це воздержа́ния учени́к ва́ших стада́ му́дре упасли́ есте́, / и ны́не с ни́ми моли́теся о чту́щих па́мять ва́шу.

Я́ко зве́зды вели́кия, просия́ша в мона́шеских собо́рех / Анто́ний Си́йский и Три́фон Вя́тский, / Дими́трий на Прилу́це, и Амфило́хий, и Диони́сий, похвала́ Глуши́цкая, / Григо́рий Пе́льшемский, Па́вел, и Се́ргий, и Корни́лий Волого́дстии, / я́ко луча́ми, сия́юще доброде́тельми жития́ своего́, преподо́бнии.

Богови́дно пожи́вше, пусты́ни, я́ко гра́ды, сотвори́ли есте́, / Мака́рие, Варна́во и Ти́хоне, Авраа́мие и Генна́дие. / Те́мже вку́пе с про́чими отцы́, в преде́лех Костромски́х и Яросла́вских просия́вшими, / ублажа́ем вас и мо́лим: / моли́те Го́спода, да не лиши́т и нас его́же ны́не наслажда́етеся боговиде́ния / в ве́чнем гра́де Небе́снаго Царя́.

Лику́й, Фиваи́до Ру́сская, / красу́йтеся, пусты́ни и де́бри Олоне́цкия, Белоезе́рския и Волого́дския, / возрасти́вшия свято́е и сла́вное оте́ц мно́жество, / чу́дным житие́м всех наставля́ющее мiру не прилепля́тися, / крест свой на ра́мена взя́ти и во след Христу́ ше́ствовати.

Богородичен: Твое́ю всечестно́ю ико́ною Ти́хвинскою, / ю́же вели́кая Росси́я я́ко не́кий дар Боже́ственный свы́ше благогове́йно прия́т, / при́сно страну́ на́шу, о Госпоже́ Цари́це Богоро́дице, покрыва́й и заступа́й, / спаса́ющи сию́ от всех наве́т вра́жиих.

Кондак святых, глас 3.

Днесь лик святы́х, в земли́ на́шей Бо́гу угоди́вших, предстои́т в Це́ркви / и неви́димо за ны моли́тся Бо́гу. / А́нгели с ним славосло́вят, / и вси святи́и Це́ркве Христо́вы ему́ спра́зднуют, / о нас бо мо́лят вси ку́пно / Преве́чнаго Бо́га.

Икос: Еде́мскаго рая́ древеса́ добропло́дная и кра́сная яви́шася святи́и, / цве́ты благово́нныя уче́ний и плоды́ дел творя́щии, / от ни́хже ду́ши на́ша пита́ются и глад наш духо́вный утоля́ется, / прииди́те у́бо, притеце́м под сень их и ублажи́м их, / я́ко страны́ на́шея отра́ду и украше́ние и я́ко жития́ о́браз нам и начерта́ние, / ти́и бо венцы́ прия́ша нетле́нныя от Преве́чнаго Бо́га.

Песнь 7.

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния / огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́. / Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю, / я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Лео́нтий, Иса́ия и Игна́тий, Иа́ков и Фео́дор, / честни́и Ду́ха сосу́ди и Росто́ву украше́ние, / Авраа́мий, и́долом покланя́вшияся ко Христу́ приведы́й, / и Петр царе́вич, и Ирина́рх, самопроизво́льный страда́лец, / Кассиа́н и Паи́сий, князь Рома́н и царе́вич Дими́трий, / и вси Росто́встии и У́гличстии чудотво́рцы Боже́ственными да воспою́тся пе́сньми.

Да велича́ется Не́вский победи́тель, благове́рный князь Алекса́ндр, / да пое́тся Гео́ргий, во́ин хра́брый и страда́лец, / да похва́лится Андре́й, пе́рвый Ру́сския земли́ собира́тель, / вку́пе со Гле́бом, ю́ным сы́ном свои́м, / да воспое́тся же и Авраа́мий му́ченик, / гра́да Влади́мира сла́ва, Святы́я Руси́ засту́пницы / и Це́ркве Правосла́вныя украше́ние.

Фео́дору и Иоа́нну сла́ва, Су́ждальским свети́льником, / Си́мону и Диони́сию! / С ни́ми да пою́тся и Евфи́мий, в по́двизех превысо́кий, / и Евфроси́ния преподо́бная, пресве́тлая Су́ждальская звезда́, / вку́пе же и Косма́, на Я́хроме реце́ подвиза́выйся.

Песнь сто́лпнику Ники́те, покая́ния о́браз яви́вшему, / хвала́ и Дании́лу, ни́щих и безро́дных согрева́телю, / сла́ва и Андре́ю, княже́ние оста́вившему и в ни́щетнем о́бразе житие́ сконча́вшему, / Переясла́вским чудотво́рцем.

Константи́не кня́же, апо́столе и просвети́телю Му́ромския земли́, / с Михаи́лом и Фео́дором, ча́ды твои́ми, / и Пе́тре и Февро́ние, и пра́ведная Иулиани́е ми́лостивая, Му́рома засту́пницы, / вку́пе же и Васи́лие святи́телю и кня́же Рома́не, Ряза́ни сла́во, / о нас Христа́ моли́те.

Тверска́я похвало́, Арсе́ние святи́телю, / Михаи́ле, кня́же и му́чениче, / и А́нно, гра́да Ка́шина сокро́вище, / Ни́ле и Мака́рие преподо́бнии, / Ефре́ме, гра́да Торжка́ просвети́телю, / со Арка́дием и Иулиани́ею, цве́том целому́дрия, / о нас Христа́ моли́те.

Ору́жием ва́ших моли́тв, благове́рнии кня́зие Фео́доре и Дави́де с Константи́ном / и Васи́лие и Константи́не, Яросла́вля сла́во, / охраня́йте и ны́не оте́чество ва́ше / и люде́й правосла́вных от вся́ких бед и напа́стей.

Богородичен: Я́ко благода́тное сокро́вище дарова́ла еси́ Святе́й Руси́ ико́ну Твою́ Влади́мирскую, / е́юже отце́м на́шим многоча́стне и многообра́зне благоде́яла еси́. / Не оскуде́й и ны́не, о Ма́ти Бо́жия, / утоля́ющи лю́тое на нас воста́ние, и зе́млю Ру́сскую спаси́.

Песнь 8.

Ирмос: Победи́тели мучи́теля и пла́мене / благода́тию Твое́ю бы́вше, / за́поведей Твои́м зело́ прилежа́ще, / о́троцы вопия́ху: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Красу́йся, гра́де Каза́нь, име́я моли́твенники своя́, / преподо́бных святи́телей Гу́рия, Варсоно́фия и Ге́рмана, отгна́вших от тебе́ тьму неве́рия, / и Иоа́нна му́ченика, и Стефа́на, и Петра́, / оте́ческое нече́стие оста́вивших и му́ченически в Небе́сное оте́чество преше́дших.

Свяще́ннаго Писа́ния от ю́ности научи́вся, богоно́се Стефа́не, / ра́лом слове́с твои́х олядене́вшая зыря́нских люде́й сердца́ возде́лал еси́ / и Боже́ственное се́мя в них все́ял еси́. / Ны́не же вку́пе со святы́ми продолжа́тели де́ла твоего́ / Гера́симом, Питири́мом и Ио́ною / па́ству ва́шу и всю Ру́сскую зе́млю моли́твами ва́шими огражда́йте.

Весели́ся, Сиби́рская страно́, / в тебе́ бо Госпо́дь яви́ уго́дники Своя́: / пра́веднаго Симео́на Верхоту́рскаго, и Ирку́тския святи́тели Инноке́нтия и Софро́ния, и Иоа́нна Тобо́льскаго, / но́выя ди́вныя свети́льники и чудотво́рцы.

Ра́дуйся, Иве́рие и вся земле́ Грузи́нская, торжеству́й, Арме́ние, / воспева́ющи равноапо́стольную Ни́ну и Тама́ру, Григо́рия Просвети́теля / и ины́х мно́гих, в страна́х Кавка́зских ве́ру правосла́вную испове́давших / и ны́не о земне́м оте́честве Христу́ моля́щихся.

Иера́рше Богому́дре Дими́трие, / жити́й святы́х списа́телю и подража́телю о́ным ре́вностный, / сла́вы о́ных моли́твами твои́ми соде́лай нас о́бщники.

Святи́телю о́тче Митрофа́не, пе́рвый Воро́нежу па́стырю, / му́жество ве́лие яви́вый, преще́ния царе́ва и сме́рти не убоя́выйся / и в простоте́ ду́шу свою́ спасы́й, моли́ Бо́га о нас.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Я́ко пчела́, мед сла́дкий от цвето́в скороувяда́ющих собра́л еси́, о́тче Ти́хоне, / от тле́ннаго мiра духо́вное сокро́вище, / и́мже всех нас услажда́еши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Засту́пницу усе́рдную восхва́лим и честно́му Ея́ поклони́мся о́бразу, / и́мже в новопросвеще́нней стране́ правове́рие утверди́ / и в годи́ну лю́тую ма́терь ру́сских градо́в спасе́. / Сей и гра́да свята́го Петра́ вели́кое сокро́вище, / и всея́ земли́ на́шея пресла́вное бога́тство.

Песнь 9.

Ирмос: О, де́вства край, Богоро́дице! / Пе́сньми же сла́вными / пра́здники возвыша́ющая благода́тей Твои́х / и ны́не де́вственною Сло́ва Твоего́ па́мятию / наи́тием та́йным украша́ющая в ней / Тя велича́ющия.

О благи́й просвети́телю и ти́хий а́нгеле Це́ркве Тамбо́вския, святи́телю Питири́ме, / весели́ся о па́стве твое́й и всея́ Руси́, / в ней бо но́вая и ве́чная ра́дость процвете́, преподо́бный Серафи́м, ди́вный тру́дник спасе́ния на́шего.

О святи́телие Богому́дрии Феодо́сие и Иоаса́фе, ди́вным нетле́нием от Го́спода просла́вленнии! / Ва́ми возвели́чени есмы́ и мы, ча́да су́ще Це́ркве Правосла́вныя, / в не́йже и доны́не Госпо́дь чу́дная явля́ет / и рабо́в Свои́х прославля́ет.

О но́вый чудотво́рче, Ио́сифе, святи́телю и му́чениче! / Град А́страхань и вся Пово́лжская страна́ тобо́ю хва́лится / и почита́ет тя, за пра́вду от неве́рных мяте́жников лю́те пострада́вша.

О, па́че сло́ва и превы́ше похва́л святы́х страстоте́рпцев по́двига! / Зло́бу у́бо лю́тых отсту́пников и на́глое иуде́йское неи́стовство претерпе́ша, / ве́ру Христо́ву проти́ву уче́ний мiра сего́, я́ко щит, держа́ще / и нам о́браз терпе́ния и злострада́ний досто́йно явля́юще.

О, тве́рдости и му́жества по́лка му́ченик Христо́вых, / от хи́нов лю́тых за Христа́ убие́нных! / Ти́и бо Це́рковь Правосла́вную украси́ша / и в стране́ свое́й кро́ви своя́, я́ко се́мя ве́ры, да́ша, / и ку́пно со все́ми святы́ми досто́йно да почту́тся.

О вели́цыи сро́дницы на́ши, имено́ваннии и безыме́ннии, явле́ннии и неявле́ннии, / Небе́снаго Сио́на дости́гшии и сла́ву мно́гу от Бо́га прии́мшии, / утеше́ние нам, в ско́рби су́щим, испроси́те, / ве́ру на́шу па́дшую возста́вите и лю́ди расточе́нныя собери́те, / от нас, я́ко дар, песнь благодаре́ния прие́млюще.

Троичен: О Тро́ице Честна́я, / приими́, я́же Росси́я прино́сит Ти, / я́ко нача́тки и я́ко фимиа́м избра́нный, / вся угоди́вшия и пре́жде, и по́слежде в ней, / зна́емыя и незна́емыя, / и моли́твами их от вся́каго вре́да сию́ сохраня́й.

Богородичен: О Де́во Благода́тная, / гра́ды и ве́си на́ша честна́го ли́ка Твоего́ изображе́нии, / я́ко благоволе́ния зна́мении, обогати́вшая, / благодаре́ние на́ше приими́ и от бед лю́тых оте́чество на́ше изба́ви, / вси бо Тя, я́ко Покро́в всемо́щный страны́ на́шея, велича́ем.

Светилен святых.

В пе́снех восхва́лим свети́ла незаходи́мая Росси́йския земли́, / таи́нники Боже́ственнаго Сло́ва, / Христа́ сла́вяще, сих просвети́вшаго и возлюби́вшаго / и помо́щники нам да́вшаго в ско́рби.

Молитва первая

О всеблаженнии и богомудрии угодницы Божии, подвиги своими землю Русскую освятившии и телеса своя, яко семя веры, в ней оставльшии, душами же своими престолу Божию предстоящии и непрестанно о ней молящиися! Се, ныне в день общаго вашего торжества, мы грешнии, меньшии братия ваши, дерзаем приносити вам сие хвалебное пение. Величаем ваша великия подвиги, духовнии воини Христовы, терпением и мужеством до конца врага низложившии и нас от прелести и козней его избавляющии. Ублажаем ваше святое житие, светильницы Божественнии, светом веры и добродетелей светящии и наша умы и сердца богомудренно озаряющии. Прославляем ваша великая чудеса, цвети райстии, в стране нашей северней прекрасно процветшии и ароматы дарований и чудес повсюду благоухающии. Восхваляем вашу Богоподражательную любовь, предстателие наши и покровителие, и уповающе на помощь вашу припадаем к вам и вопием: Равноапостольнии просветителие наши! Споспешествуйте людем русския земли преданную вами веру православную твердо содержати, да спасительное семя, вами всеянное, не изсушено будет зноем неверия, но дождем Божия поспешения напоенное плод изобильный да принесет. Святителие Христови! Молитвами вашими утвердите Церковь Русскую и ереси, расколы и нестроения в ней потребите, расточенныя овцы воедино соберите и от всяких волков, во одежде овчей в стадо Христово входящих, оградите. Преподобнии отцы! Сохраните нас от прелестей мира сего лукаваго, да отвергшеся себе и вземше крест свой последуем Христу, распенше плоть свою со страстьми и похотьми, носяще тяготы друг друга. Благовернии князие! Воззрите милостивно на земное Отечество ваше и все нечестия и соблазны, в нем ныне сущия, оружием молитв ваших потребите, да якоже древле, тако и ныне, и в грядущее время прославляется на Святей Руси имя Господне. Страстотерпцы российстии преславнии! Укрепите нас в мужественном стоянии даже до крове за веру православную, да ни скорбь, ни теснота, ни гонения, ни глад, ни нагота, ни беда, ни меч - не возмогут нас разлучити от любве Божия, яже о Христе Иисусе. Блаженнии, Христа ради юродивии и праведнии! Посрамите мудрость века сего, возносящуюся на разум Божий; нам же помозите спасительным буйством Креста Христова утвердившеся, от соблазнов мудрости мирския незыблемым быти, горнее присно, а не земное помышляти. Богомудрыя жены, в немощнем естестве подвиги велия явившия! Молитеся, да дух вашея любви ко Господу и ревность о угождении ему и о своем и ближняго спасении не оскудевает в нас. Вси святии сродницы наши, от лет древних просиявшии и в последния дни подвизавшиися, явленнии и неявленнии, ведомии и неведомии! Помяните нашу немощь и уничижение и молитвами вашими испросите у Христа Бога нашего, да и мы безбедно преплывше житейскую пучину и не-вредимо соблюдше сокровище веры, в пристанище вечнаго спасения достигнем и в блаженных обителех горняго Отечества вкупе с вами и со всеми угодившими Ему от века святыми водворимся, благодатию и человеколюбием Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, емуже со превечным Отцем и пресвятым Духом подобает непрестанное славословие и поклонение от всех тварей во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О, преславнии и всехвальнии угодницы Божии, вси святии ведомыя и неведомыя в земле Российстей просиявшии! К вам, яко к теплым ходатаям и предстателям нашим с любовию прибегаем и смиренно молимся: умолите Господа Бога, да вашими благоприятными молитвами, Своим же человеколюбием да дарует нам (имена) тихое и благочестное житие в веце сем пожити, да избавит нас от искушений и соблазнов лукаваго диавола и от бед и напастей, и от всякаго зла; на Страшнем же суде Своем да сподобит нас деснаго стояния и наследники Царствия Своего Небеснаго да сотворит, яко благословися пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших, всех святых в земле Русской просиявших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Последования и молитвы в Пасхальный период