Шрифт

Канон Троицкой Родительской Субботы на Панихиде

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Таже псалом 90.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́; покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Слава, и ныне: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Канон глас 6.

Песнь 1.

Ирмос: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, / по бе́здне стопа́ми, / гони́теля фарао́на / ви́дя потопля́ема, / Бо́гу побе́дную песнь / пои́м, вопия́ше.

В небе́сных черто́зех вы́ну до́блии му́ченицы мо́лят Тя, Христе́, / я́же от земли́ преста́вил еси́ ве́рныя, / ве́чных благ получи́ти сподо́би.

Украше́й вся́ческая, живо́тное смеше́нное, / посреде́ мя, челове́ка, смире́ния вку́пе и вели́чества, созда́л еси́, / те́мже раб Твои́х ду́ши, Спа́се, упоко́й.

Слава: Рая́ жи́теля и земледе́лателя в нача́ле мя учини́л еси́, / престу́пльша же Твою́ за́поведь изгна́л еси́, / те́мже раб Твои́х ду́ши, Спа́се, упоко́й.

И ныне, Богородичен: И́же от ребра́ Созда́вый Е́ву, пре́жде на́шу прама́терь, / из пречи́стаго Твоего́ чре́ва в плоть одева́ется, / е́юже сме́рти кре́пость, Чи́стая, разруши́.

Песнь 3.

Ирмос: Несть свят, / я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, / вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, / и утверди́вый нас на ка́мени / испове́дания Твоего́.

Зако́нно пострада́ша Твои́ му́ченицы, Жизнода́вче, / и венце́м побе́ды украси́вшеся, / от Тебе́ преста́вльшимся ве́рным ве́чное избавле́ние подаю́т.

Наказа́в пе́рвее мно́гими чудесы́ и зна́меньми мене́, заблу́дшаго, / напосле́док самого́ Себе́ истощи́л еси́, я́ко сострада́тель, / и поиска́в обре́л и спасл еси́.

Слава: От теку́щих непостоя́тельныя тли, к Тебе́ преше́дшия, / в селе́ниих ве́чных жи́ти ра́достно сподо́би, Бла́же, / оправда́в ве́рою же и благода́тию.

И ныне, Богородичен: Несть непоро́чны, я́коже Ты, Пречи́стая Богома́ти, / еди́на бо от ве́ка Бо́га и́стиннаго зачала́ еси́ во чре́ве, / сме́рти разруши́вшаго си́лу.

Седален, глас 6:

Вои́стинну суета́ вся́ческая, / житие́ же сень и со́ние, / и́бо всу́е мяте́тся всяк земноро́дный, / я́коже рече́ Писа́ние: / егда́ мiр приобря́щем, / тогда́ во гроб всели́мся, / иде́же вку́пе ца́рие и ни́щии. / Те́мже, Христе́ Бо́же, / преста́вльшияся упоко́й, / я́ко Человеколю́бец.

Слава, И ныне, Богородичен: Всесвята́я Богоро́дице, / во вре́мя живота́ мое́го не оста́ви мене́, / челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя, / но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.

Песнь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, / Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь / боголе́пно пое́т, взыва́ющи / от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Прему́дрости бо́льшее явля́я позна́ние, / и е́же о даре́х многосоверше́нныя, Влады́ко, благосты́ни, / му́ченическия ли́ки а́нгелом сочета́л еси́.

Неизрече́нныя сла́вы Твоея́ / получи́ти сподо́би к Тебе́ преста́вльшияся, / иде́же, Христе́, веселя́щихся есть жили́ще, / и глас чи́стаго ра́дования.

Слава: Пою́щих приими́ Боже́ственную держа́ву Твою́, / и́хже от земли́ прия́л еси́, ча́да све́та тех соде́ловая, / грехо́вную мглу очища́я, Многоми́лостиве.

И ныне, Богородичен: Прия́телище пречи́стое, храм всенепоро́чный, ковче́г всесвяты́й, / де́вственное ме́сто свяще́ния, / Тебе́, добро́ту Иа́ковлю, Влады́ка избра́л есть.

Песнь 5.

Ирмос: Бо́жиим / све́том Твои́м, Бла́же, / у́тренюющих Ти ду́ши / любо́вию озари́, молю́ся, / Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, / и́стиннаго Бо́га, / от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Я́ко всепло́дие свяще́нное, / и я́ко нача́ток челове́ческаго, му́ченицы, естества́ / просла́вленному прине́сшеся Бо́гу, / нам спасе́ние при́сно хода́тайствуют.

Небе́снаго пребыва́ния, раздая́ния дарова́ний сподо́би, Го́споди, / пре́жде усо́пшия ве́рныя рабы́ Твоя́, / подая́ прегреше́ний избавле́ние.

Слава: И́же еди́н естество́м Животво́рец, / и́же бла́гости вои́стинну неизсле́димая пучи́на, / сконча́вшияся Ца́рствия Твоего́ сподо́би, Ще́дре, / еди́не Безсме́ртне.

И ныне, Богородичен: Кре́пость и пе́ние и́же из Тебе́, Влады́чице, мiру Рожде́йся, / и спасе́ние быв поги́бшим, и́же от а́довых врат избавля́яй, / ве́рою Тебе́ блажа́щия.

Песнь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, / воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, / к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: / возведи́ от тли живо́т мой, / Многоми́лостиве.

На Кресте́ пригвожда́емь, / му́ченическия ли́ки к Себе́ собра́л еси́, / подража́ющия страсть Твою́, Бла́же. / Те́мже мо́лимся Ти: к Тебе́ преста́вленныя ны́не упоко́й.

Неизрече́нною сла́вою Твое́ю, / егда́ прии́деши стра́шно суди́ти мiру всему́ на о́блацех, / благоволи́ све́тло сре́сти Тебе́, Изба́вителю, / я́же от земли́ прия́л еси́ ве́рныя рабы́ Твоя́.

Слава: Исто́чник жи́зни Сый, / му́жеством Боже́ственным окова́нныя, Влады́ко, изводя́й / рабы́ Твоя́, я́же к Тебе́ ве́рно отше́дшия, / в сла́дости ра́йстей всели́.

И ныне, Богородичен: В зе́млю возврати́хомся, престу́пльше Бо́жию за́поведь Боже́ственную, / Тобо́ю же, Де́во, на не́бо от земли́ вознесо́хомся, / тлю сме́ртную оттря́сше.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Икос: Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка, / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́ и в зе́млю оты́деши, / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние творя́ще песнь: / аллилу́ия.

Песнь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь / соде́ла А́нгел / преподо́бным отроко́м, / халде́и же опаля́ющее / веле́ние Бо́жие, / мучи́теля увеща́ вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Изба́вльшиися Твое́ю кро́вию му́ченицы пе́рваго преступле́ния, / окропи́вшеся же свое́ю кро́вию, прообразу́ют я́ве Твое́ заколе́ние, / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Свирепе́ющую смерть умертви́л еси́, Сло́ве живонача́льнейший, / в ве́ре же усо́пшия приими́ ны́не воспева́ющия и глаго́лющия, Христе́: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Слава: Воодуши́вый мя, челове́ка, вдохнове́нием Боже́ственным Богонача́льнейший Влады́ко, / преста́вленныя Ца́рствия Твоего́ сподо́би, пе́ти Тебе́, Спа́се: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И ныне, Богородичен: Превы́шши вся́кия тва́ри, Пренепоро́чная, была́ еси́, заче́нши Бо́га, / сокруши́вшаго сме́ртная врата́ и вереи́ сте́ршаго: / те́мже Тя, Чи́стая, песносло́вим ве́рнии, я́ко Богома́терь.

Песнь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ / и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: / вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. / Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Кре́пко по́двиги показу́юше, / побе́ды венце́м украси́стеся, му́ченицы Христо́вы страстоте́рпцы, зову́ще: / Тя превозно́сим, Христе́, во ве́ки.

Свяще́нне житие́ оста́вльшия ве́рныя, / и к Тебе́, Влады́це, преше́дшия, / приими́ кро́тце упокоева́я, я́ко благоутро́бен, / Тя превознося́щия во вся ве́ки.

Слава: Ны́не в земли́ кро́тких / вся водворя́тися пре́жде усо́пшия, Спа́се, благоизво́ли, / ве́рою, я́же в Тя оправда́в и благода́тию, / Тя превознося́щия во вся ве́ки.

И ныне, Богородичен: Вси Тя блажи́м, Всеблаже́нная, / ро́ждшую Сло́ва вои́стинну су́щаго Блаже́ннаго, / плоть нас ра́ди бы́вшаго; / Его́же превозно́сим во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во Воплоще́нно, / Его́же велича́юще, / с небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Наде́жда му́чеников ли́ки укрепи́, и к Твое́й любви́ распале́нне впери́ / бу́дущих сим предвообрази́вши непоколеби́мый вои́стинну поко́й, / его́же преста́вленныя, Бла́же, ве́рныя сподо́би получи́ти.

Све́тлаго и Боже́ственнаго получи́ти сия́ния Твоего́, Христе́, / ве́рою преста́вльшимся благоволи́ в не́дрех Авраа́мовых упокое́ние, / я́ко Еди́н ми́лостив, тем да́руя, и ве́чнаго сподобля́я блаже́нства.

Слава: И́же Сый естество́м благ и благоутро́бен, / и воли́тель ми́лости и благоутро́бия бе́здна, я́же от ме́ста сего́ озлобле́ния / и се́ни сме́ртныя, Спа́се, преста́вил еси́, / иде́же сия́ет Твой свет, ты́я учини́.

И ныне, Богородичен: Сень святу́ю, Чи́стая, разуме́ем, / и ковче́г, и скрижа́ль Тя зако́на и благода́ти; / Тобо́ю бо оставле́ние дарова́ся, / оправда́нным же кро́вию Воплоще́ннаго из Твоего́ Чре́ва, Всенепоро́чная.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

Живы́ми и ме́ртвыми облада́яй, Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, ду́ши от нас преста́вльшихся рабо́в Свои́х [имярек], в селе́ниих пра́ведных учини́, в не́дрех Авраа́ма упоко́й и с пра́ведными сопричти, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. И абие: Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м [имярек], и сотвори́ им ве́чную па́мять.

Поют: Ве́чная па́мять, трижды.

Последования и молитвы в Пасхальный период