Шрифт

Канон Троицкой Родительской Субботы

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Таже псалом 90.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́; покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Слава, и ныне: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Канон глас 8.

Песнь 1.

Ирмос: Песнь возсле́м, лю́дие, / чу́дному Бо́гу на́шему, / свободи́вшему Изра́иля от рабо́ты, / песнь побе́дную пою́ще и вопию́ще: / пои́м Тебе́, еди́ному Влады́це.

Припев: Покой Господи души усопших раб Твоих.

Вси помо́лимся Христу́, / творя́ще па́мять днесь от ве́ка ме́ртвых, / да ве́чнаго огня́ изба́вит я́ в ве́ре усо́пшия, / и наде́жде жи́зни ве́чныя.

Глубино́ю суде́б Твои́х, Христе́, / всепрему́дре Ты предопредели́л еси́ / коего́ждо кончи́ну жи́зни, преде́л и о́браз. / Те́мже, я́же покры́ гроб во вся́кой стране́, / на суде́ спаси́ Всеще́дрый.

Преде́лы жи́зни на́шея да́вый, / те́мже усо́пшия от жите́йския но́щи, / дне невече́рняго сы́ны покажи́, Го́споди, / свяще́нники правосла́вныя, цари́ же и вся лю́ди Твоя́.

Я́же покры́ вода́ и брань пожа́т, / трус же я́же объя́т и уби́йцы уби́ша, / и о́гнь, я́же попали́ ве́рныя, / Ми́лостиве, в ча́сти учини́ пра́ведных.

Вся презира́яй плотски́я до́лги на́ша, Спа́се наш, / во вся́ком во́зрасте всего́ ро́да челове́ча, / пред суди́щем Твои́м поста́ви неосужде́ны, / Тебе́, Созда́телю, отвеща́ющия.

Слава, Троичен: Три еди́наго Естества́ пою́, Ли́ца самоипоста́сная, / нерожде́нна Отца́, Сы́на ро́ждшагося и Ду́ха Свята́го, / безнача́льное Ца́рство, власть, Божество́ еди́но.

И ныне, Богородичен: Вои́стинну Ты яви́лася еси́ не́бо на земли́, / бо́льшее вы́шняго небесе́, Безневе́стная Де́во, / из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце в ми́ре, влады́чествуяй пра́вдою.

Песнь 2.

Ирмос: Ви́дите ви́дите, / я́ко Аз есмь Бог ваш, / пре́жде век рожде́нный от Отца́, / и от Де́вы в после́дняя без му́жа заче́ншийся / и разруши́вый грех пра́отца Ада́ма, я́ко Человеколю́бец.

Ви́дите ви́дите, я́ко Аз есмь Бог ваш, / пра́ведным судо́м водрузи́вый преде́лы жи́зни, / и в нетле́ние от тли прие́мляй вся усо́пшия / в наде́жди ве́чнаго воскре́сния.

От четы́рех коне́ц, Го́споди, прие́мляй ве́рно усо́пшия, / в мо́ри или́ на земли́, или́ в река́х, исто́чницех, или́ е́зерех, / или́ в рове́нницех снедь звере́м бы́вшия, и пти́цам, и гадо́м, вся упоко́й.

В Твое́й дла́ни вся́ческая, Го́споди, / предразсуди́л еси́, разре́шшияся в соста́вы четы́ри, / в прише́ствии Твое́м собра́в воскреси́, / вся я́же в неве́дении и ра́зуме, проща́я тем прегреше́ния.

О стра́шнаго Твоего́ втора́го, Го́споди, прише́ствия! / Зане́, я́ко в ви́де мо́лнии на зе́млю прише́д, / воздви́гнеши все созда́ние Твое́ суди́тися, / в ве́ре Тебе́ тогда́ пожи́вших, / сре́тших Тя, с Тобо́ю бы́ти сподо́би.

Слава, Троичен: Пресоверше́нная Еди́нице, Пребоже́ственная, Триипоста́сная, / нерожде́нне О́тче и Сы́не Единоро́дне, Ду́ше от Отца́ исходя́й, Сы́ном же явля́яйся, / Существо́ еди́но и Естество́, Госпо́дьство, Ца́рство, спаси́ всех нас.

И ныне, Богородичен: Неизглаго́ланное чу́до Твоего́ Рождества́ Ма́ти Де́во, / ка́ко бо и ражда́еши, и Чиста́ еси́ в то́мже? / Ка́ко Отроча́ ражда́еши, и не ве́си иску́са му́жеска отню́д? / Я́коже весть па́че естества́ от Мене́ новоле́пно, Сло́во Бо́жие, ро́ждшееся.

Песнь 3.

Ирмос: Утвержде́й руко́ю Твое́ю, Сло́ве Бо́жий, небеса́, / просвеще́нием Твоего́ и́стиннаго позна́ния, / утверди́ и нас, на Тя наде́ющихся, сердца́.

Преше́дшия жития́ тече́ние, / в сла́ве благоче́стной пра́ведным оде́ятися венце́м сподо́би, Бо́же, / и ве́чных благ наслади́тися.

Напра́сно восхище́нныя, попаля́емыя от мо́лнии, / и изме́рзшия мра́зом, и вся́кою ра́ною, / упоко́й, Бо́же, егда́ огне́м вся иску́сиши.

Присному́тное жития́ мо́ре преплы́вшия, Христе́, / в нетле́нное Твоего́ жития́ сподо́би приста́нище притещи́, / правосла́вным житие́м окормле́ныя.

И́хже вся́кое естество́ морски́х и птиц небе́сных, / прия́т снеде́ние, Христе́, Твои́ми судьба́ми, / воскреси́, Бо́же, в после́дний день со сла́вою.

Слава, Троичен: У́мно Боже́ственную Еди́ницу, / в три Ли́ца про́сто ку́пно е́же пресещи́ совокупля́ю несеко́мая, / я́коже бо ско́рость мо́лнии, трисия́ющая ви́дится во еди́нстве.

И ныне, Богородичен: Недоуме́нное Твое́ чу́до: без му́жа бо ражда́еши, / и де́вство Твое́, Чи́стая, соблюда́еши ро́ждши. / Те́мже а́нгел мно́жество и челове́ческий род пое́т Тя во ве́ки.

Седален, глас 5:

Нас ра́ди претерпе́вый Крест и смерть, / и умертви́вый ад, и совоскреси́вый ме́ртвыя, / преста́вльшияся от нас, Спа́се, упоко́й, я́ко Человеколю́бец Бог, / и в тре́петное и стра́шное прише́ствие Твое́, Жизнода́вче, / я́ко име́яй мно́жество ми́лости, / Ца́рствия Твоего́ сподо́би.

Слава, И ныне, Богородичен: Ско́рый Твой покро́в и по́мощь, и ми́лость покажи́ на рабе́х Твои́х, / и во́лны Чи́стая, укроти́ су́етных помышле́ний, / и па́дшую ду́шу мою́ возста́ви, Богоро́дице, / вем бо, вем, Де́во, я́ко мо́жеши, ели́ка и хо́щеши.

Песнь 4.

Ирмос: Из горы́ приосене́нныя, Сло́ве, проро́к, / еди́ныя Богоро́дицы, / хотя́ще воплоти́тися, богови́дно усмотри́, / и со стра́хом славосло́вяше си́лу Твою́.

Отцы́ и пра́отцы, де́ды и пра́деды, / от пе́рвых и да́же до после́дних, / во благозако́нии уме́ршия и благове́рии, / вся помяни́, Спа́се наш.

В горе́, на пути́, на ме́стех пусты́х житие́ оста́вльшия в ве́ре, / мона́хи же и бельцы́, ю́ноши и ста́рцы, / со святы́ми, Христе́ всели́.

От печа́ли и ра́дости преше́дшия ненаде́жно, / ве́рою а́бие премени́вшия житие́, / в благоде́нствии пострада́вшия или́ злоде́нствии, / вся упоко́й, Спа́се наш.

Я́же уби мечь и конь совосхи́ти, / град, снег и ту́ча умно́женная, / я́же удави́ пли́нфа или́ персть посы́па, / Христе́ Спа́се наш, упоко́й.

Слава, Троичен: Стра́нно, я́ко еди́но, и три, / Божество́ все по еди́ному Лицу́ неразде́льно: / Оте́ц бо, Сын и Дух Святы́й есть покланя́емь, я́ко един Бог.

И ныне, Богородичен: Напра́ви нас, Де́во, моли́твами Твои́ми, / окормля́ющи обурева́емыя волно́ю греха́, / во спаси́тельная приста́нища, Господороди́тельнице, / избавля́ющи от вся́ких лю́тых.

Песнь 5.

Ирмос: У́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, / зане́ свет повеле́ния прише́ствия Твоего́, / и́миже у́бо озари́ ум наш, Влады́ко, / и наста́ви на стезю́ жи́зни.

Коего́ждо па́мять уме́рших благоче́стно / от ве́ка днесь творя́ще, Го́споди, / приле́жно Ти вопие́м: / вся упоко́й со святы́ми Твои́ми.

От вся́каго, я́же прия́л еси́, ро́да и ро́да / в царе́х, в князе́х, или́ мона́шествующих правосла́вныя, Ще́дре, / ве́чнаго изба́ви муче́ния.

Всех я́же созда́л еси́ поле́зная ве́дый, / и́мже попусти́л еси́, Го́споди, внеза́пными паде́жьми ненаде́жно умре́ти, / изба́ви му́ки вся́кия, Бо́же наш.

Огня́ при́сно паля́щаго и от тьмы несвети́мыя, / скре́жета зу́бнаго и че́рвия безконе́чно му́чащаго, и вся́каго муче́ния / изба́ви, Спа́се наш, вся ве́рно уме́ршия.

Слава, Троичен: Единопресто́льная, безнача́льная, Триипоста́сная Еди́нице, / разделе́нием Еди́нство и вопроти́в Ли́цы Естество́ иму́щая, / во еди́но нас совокупи́ хоте́ние Твои́х за́поведей.

И ныне, Богородичен: Па́че огнезра́чных серафи́мов яви́лася еси́, Чи́стая Честне́йшая, / поро́ждши сим непристу́пнаго Иису́са Спа́са, / воплоще́нием обожи́вшаго земноро́дных смеше́ние.

Песнь 6.

Ирмос: Содержи́ма мя приими́, Человеколю́бче, грехи́ мно́гими / и припа́дающа щедро́там Твои́м, / я́ко проро́ка, Го́споди, и спаси́ мя.

Сме́рти разреши́в боле́зни, пострада́в Нача́льниче жи́зни, Бо́же наш, / усо́пшия от ве́ка рабы́ Твоя́ упоко́й.

Неизглаго́ланными Твои́ми судьба́ми, / я́же уби́ша чаро́вная напое́ния, отра́вы, ко́стная удавле́ния, / со святы́ми, Го́споди, упоко́й.

Егда́ суди́ти бу́деши вся́ческим, / стоя́щим наги́м и открове́ным пред лице́м Твои́м, / тогда́, Ще́дре, пощади́ послужи́вшия Ти ве́рно, Бо́же.

После́днею у́бо трубо́ю воструби́вшу Твоему́ Арха́нгелу, / в воскресе́ние жи́зни / всех, тогда́, Христе́, рабы́ Твоя́ упоко́й.

От ве́ка я́же прия́л еси́ ве́рныя, Бо́же, / род вся́кий челове́ческий сподо́би, / во ве́ки со служа́щими Тебе́, сла́вити Тя.

Слава, Троичен: Богонача́лие Трисвято́е, единопресто́льное, / О́тче, Сы́не со Святы́м Ду́хом, / Ты еси́ Бог мой, вседержи́тельством Твои́м содержа́й все.

И ныне, Богородичен: От ко́рене твоего́ возсия́ цвет жи́зни, / Иессе́е пра́отче взыгра́й / спаса́яй мир, от Чи́стыя Отрокови́цы, Христо́с Бог.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, / ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Икос: Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка, / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми, / я́ко земля́ еси́ и в зе́млю оты́деши, / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние, творя́ще песнь: / аллилу́ия.

Песнь 7.

Ирмос: В нача́ле зе́млю основа́вый, / и небеса́ Сло́вом утверди́вый, / благослове́н еси́ во ве́ки, / Го́споди Бо́же Оте́ц на́ших.

Благоче́стно от ве́ка преста́вльшихся па́мять творя́ще, вопие́м: / благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди Бо́же Оте́ц на́ших.

Внеза́пу благоче́стно уме́ршия, и от стремни́ны вся́ческия па́дшия, / дре́ва, желе́за, вся́каго ка́мене, / упоко́й, Бо́же, усо́пшия ве́рныя.

В стра́шное Твое́ прише́ствие, Ще́дре, одесну́ю ове́ц Твои́х поста́ви, / правосла́вно Ти в жи́зни послужи́вшия, Христе́, и преста́вльшияся к Тебе́.

В ли́це, Христе́, избра́нных Твои́х вчини́ Твоя́ рабы́, вопи́ти Тебе́: / благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди Бо́же Оте́ц на́ших.

От земли́ персть соде́тельствовавый, / плоть Ду́хом оживотвори́вый, Спа́се Ще́дрый, / я́же прия́л еси́, упоко́й, Бо́же, в нестаре́ющем животе́.

Слава, Троичен: Я́коже треми́ со́лнцы Божество́, / еди́ным све́та срастворе́нием да воспое́тся, / Оте́ц и Сын, и Боже́ственный Дух, / еди́н Естество́м, но три Ипоста́сьми.

И ныне, Богородичен: Дави́дское согла́сно воспева́ем Ти пе́ние, / го́ру Тя Бо́жию нарица́юще, Де́во, / в не́йже всели́вся пло́тию Сло́во, / обоготвори́ нас духо́вно в Себе́.

Песнь 8.

Ирмос: На горе́ святе́й просла́вльшася, / и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, / Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Сокруши́вый пе́рвее сень сме́ртную, / возсия́в, я́ко со́лнце, из гро́ба, / сы́ны Воскресе́ния Твоего́ сотвори́, Го́споди сла́вы, / вся уме́ршия в ве́ре во ве́ки.

Безве́стных и сокрове́нных Све́детелю, / егда́ и́маши откры́ти дела́ тьмы и сове́ты серде́ц на́ших, / тогда́ не истяжи́ сло́ва со все́ми ве́рою усо́пшими.

Егда́ и́маши се́сти на престо́ле и повели́ши на суд предста́ти, / со́бранным трубо́ю от коне́ц земли́, / тогда́ пощади́ всех, Христе́, я́ко Ми́лостивый.

Уме́ршим напра́сно от слу́чаев, / от кли́ча же зе́льнаго и ско́раго тече́ния, / зауше́ния, удавле́ния же и ляга́ния, / Го́споди сла́вы, ве́рою усо́пшим осла́би во ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Я́ко Еди́ницу Существо́м пою́ Тя, / я́ко Тро́ицу Ли́цы Тя чту, / О́тче, и Сы́не, и Ду́ше Пресвяты́й, / безнача́льную держа́ву Твоего́ Ца́рствия сла́влю во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Струи́ живы́я исто́чник запечатле́нный, показа́лася еси́, Богоро́дице Де́во, / без му́жа бо Го́спода ро́ждши, / безсме́ртия ве́рныя напая́еши водо́ю во ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и купине́ / Рождество́ Присноде́вы, / в на́ше ве́рных спасе́ние, / пе́сньми немо́лчными велича́ем.

Иде́же есть веселя́щихся жили́ще святы́х Твои́х, Го́споди, / вся от ве́ка усо́пшия, в ве́ре же и наде́жди ра́доватися сподо́би.

Уме́ршия Бо́жиим преще́нием, / сме́ртных громо́в вся́ких с небесе́ изнесе́нных, / земли́ разсе́дшейся, мо́рю возшуме́вшуся, / вся ве́рныя, Христе́, упоко́й.

Вся́кий во́зраст, ста́рцы и ю́ныя, / младе́нцы и де́ти, и ссу́щия млеко́, / му́жеское естество́ и же́нское, / упоко́й, Бо́же, я́же прия́л еси́ ве́рныя.

От ядови́тых угрызе́ний уме́ршия, / от поглоще́ния змие́в, от попра́ния ко́ней, / и от удавле́ния, и обе́шения от и́скренняго, / ве́рою Ти послужи́вшия упоко́й.

Коего́ждо по и́мени в ве́ре уме́ршия, / от ве́ка и от ро́да родо́в, / неосужде́нно предста́ти Тебе́, Христе́, / в прише́ствии Твое́м сподо́би.

Слава, Троичен: Еди́ный в Тро́ице, Бо́же, сла́ва Тебе́ непреста́нно, / а́ще бо и Бог ки́йждо, но еди́н Естество́м есть, / Оте́ц и Сын и Дух, трисве́тлыми сво́йствы.

И ныне, Богородичен: Па́че ума́ Рождество́ Твое́: ражда́еши бо пре́жде Су́щаго, / и млеко́м пита́еши несказа́нно, Пищеда́вца ми́ру. / Держи́ши же содержа́щаго вся, Христа́ еди́наго / Изба́вителя на́шего, Всенепоро́чная.

Ексапостиларий.

Па́мять соверша́юще всех усо́пших во Христе́, / и коне́чный день воспомя́нем, ве́рнии, / о нас же и о о́ных Христа́ при́сно моля́ще.

Слава, И ныне, Богородичен: Сла́досте а́нгелов, скорбя́щих ра́досте, / христиа́н предста́тельнице, Де́во Ма́ти Госпо́дня, / заступи́ нас и изба́ви ве́чных мук.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

Живы́ми и ме́ртвыми облада́яй, Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, ду́ши от нас преста́вльшихся рабо́в Свои́х [имярек], в селе́ниих пра́ведных учини́, в не́дрех Авраа́ма упоко́й и с пра́ведными сопричти, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. И абие: Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м [имярек], и сотвори́ им ве́чную па́мять.

Поют: Ве́чная па́мять, трижды.

Последования и молитвы в Пасхальный период