Шрифт

Канон Недели 7-ой по Пасхе, 318 Отцев в Никее

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь воскресен, глас 6:

А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м, / и стрегу́щии омертве́ша; / и стоя́ше Мари́я во гро́бе, / и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́. / Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́; / сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т. / Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. [Дважды.]

Слава, отцев, глас 8:

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш, / свети́ла на земли́ отцы́ на́ша основа́вый, / и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый, / Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́.

И ныне, тропарь Вознесения, глас 4:

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, / ра́дость сотвори́вый ученико́м, / обетова́нием Свята́го Ду́ха, / извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, / я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

Канон святым отцем, глас 6.

Песнь 1.

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль / по без́дне стопа́ми, / гони́теля фарао́на / ви́дя потопля́ема, / Бо́гу / побе́дную песнь / пои́м, вопия́ше.

Святы́х оте́ц восхваля́я всесвяты́й Собо́р, / всесвято́е того́ во мне прорица́ние, вопия́: / молю́ Тя, Христе́, сохрани́тися мне. [Дважды.]

Богоно́снии отцы́, я́ко мо́лния соше́дшеся днесь, / Тебе́, Христе́, единоро́дна, Отцу́ собезнача́льна / Сы́на испове́даша я́сно, и единосу́щна.

Слава: Неве́сты Твоея́, Це́ркве, / благосла́внии невестокраси́телие, Влады́ко, / ве́ры я́ве определе́ние изложи́вше злато́е, / я́ко у́тварию боголе́пною сию́ украси́ша.

И ныне, Богородичен: Преукраше́нна сла́вою Боже́ственною Честна́я Цари́ца, / Сы́ну Своему́ и Бо́гу предстои́т, / нам спасе́ние душе́вное прося́щи.

Песнь 3.

Ирмос: Несть свят, / я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, / вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, / и утверди́вый нас на ка́мени / испове́дания Твоего́.

Ток и страсть и сече́ние, / А́рий безу́мный Рождеству́ Боже́ственному / злоче́стно нечести́вый прилага́я, / сечи́тельным оте́ческим мече́м отсека́ется. [Дважды.]

Я́коже дре́вле боже́ственный Авраа́м, / вво́инившеся вси всечестни́и богоглаго́ливии, / враги́ Твоя́, Бла́же, неи́стовныя, / Твое́ю си́лою кре́пко погуби́ша. [Дважды.]

Слава: Пе́рвое собра́ние собра́вшееся Твои́х свяще́нных, / единосу́щна Тя, Спа́се, безнача́льному Отцу́, / и Творца́ всех, ро́ждшагося благоче́стно пропове́даша.

И ныне, Богородичен: Не мо́жет сло́во земны́х, / ниже́ язы́к, Де́во, восхвали́ти Тя досто́йно, / из Тебе́ бо без се́мене / Жизнода́вец Христо́с воплоти́тися, Пречи́стая, благоволи́.

Таже, седален отцем. Глас 4:

Свети́льницы пресве́тлии и́стины Христовы / ми́ру яви́стеся на земли́ вои́стинну / блаже́ннейшии отцы́ боговеща́ннии, / изсуши́вше е́реси ху́льных языковре́дий, / и угаси́вше пламенови́дная злосла́вных смуще́ния, / те́мже, я́ко святи́телие Христо́вы, / моли́теся спасти́ся нам.

Слава, другий, глас тойже:

Нике́йский све́тлый град днесь, / от всея земли́ к себе́ призва́ / три́ста и осмьна́десять священнонача́льников, / на глаго́лавшаго хулу́ А́риа, / и умаля́ющаго еди́наго от Тро́ицы, / Сы́на и Сло́ва су́щаго Бо́жия, / его́же А́риа низло́жше, ве́ру утверди́ша.

И ныне, Вознесения.

Возше́д на небеса́ со сла́вою, / и соседы́й Отцу́ одесну́ю, / ника́коже разлучи́лся еси́, Человеколю́бче Христе́, / Ду́ха же Свята́го прему́дрым ученико́м Твои́м посла́ти обеща́вый, / и на́ша озари́вый мы́сли, / даждь просвеще́ние, / я́ко да непреста́нно пое́м Тя, Влады́ко.

Песнь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, / Бог и Госпо́дь, / честна́я Це́рковь / Боголе́пно пое́т, взыва́ющи, / от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Прелюбоде́йствовавый А́рий умо́м неразу́мным правосла́вную ве́ру, / оте́ческими суды́ изгна́н бысть от Це́ркве, / я́коже уд гнилы́й, злоимени́тый. [Дважды.]

О Тебе́, Влады́ко, подвиза́вся лик оте́ц, / Твоя́ враги́ зело́ победи́, / и соесте́ственна Тя Отцу́ и Ду́ху просла́ви.

Слава: Хода́тай был еси́, Бо́же и Челове́че, / Бо́гу и челове́ком, Христе́, / те́мже во двою́ Тя естеству́ / еди́наго зна́юще Сы́на, богому́дрии пропове́даша.

И ныне, Богородичен: Ме́ртва мя показа́ сада́ вкуше́ние, / жизнь же дре́во из Тебе́ я́вльшееся, Всечи́стая, воскреси́, / и ра́йския сла́дости насле́дника мя показа́.

Песнь 5.

Ирмос: Бо́жиим / све́том Твои́м, Бла́же, / у́треннюющих Ти ду́ши / любо́вию озари́, молю́ся, / Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, / и́стиннаго Бо́га, / от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Кра́сны но́ги я́ко вои́стинну, ны́не пропове́дающих Тя / мир всяк ум преиму́щий, всех а́нгелов и челове́ков, Христе́, / и мно́жеством ми́ра мiр совокупля́ющий. [Дважды.]

Прему́дрость, си́лу, О́тчее Сло́во ипоста́сное, Христе́, / Тебе́ соше́дшеся пропове́даша, / всесвята́го свяще́нства че́стно зако́ном печа́тавше, / боже́ственнии учи́телие. [Дважды.]

Слава: Вод струя́ми чи́стыми уче́ния, / Правосла́вную Це́рковь напои́вшии, / на вода́х поко́я ны́не наслажда́етеся ве́чно ра́дующеся.

И ныне, Богородичен: Све́щник Пречи́стая све́тлый, / всем озаря́ющий Христа́, пра́вды Со́лнце, / Тебе́ ве́дуще, еди́на Богороди́тельнице Чи́стая, / Твое́ ны́не заступле́ние призыва́ем.

Песнь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, / воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, / к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: / возведи́ от тли живо́т мой, / Многоми́лостиве.

Утаи́тися не возмо́же пле́велов се́ятель, про́мысла неизрече́ннаго, / неи́стовству тезоимени́т нарече́нный, / Иу́де бо поревнова́в, я́коже он разсе́деся вселука́вый. [Дважды.]

Боже́ственное собра́ние оте́ц честно́е, единоро́дное озаре́ние, / от существа́ возсия́вшее О́тча, пропове́дует Тя, Влады́ко, / и пре́жде всех век рожде́нна Сы́на.

Слава: Чре́во растерза́ется по словеси́, / исто́чник му́тный и непи́тный ересе́й, источи́вший злочести́вых, / ра́лом моли́твы свяще́нник боже́ственных промы́сленнее.

И ныне, Богородичен: Вели́кий преднаписа́ во проро́цех Моисе́й, Тебе́, / ковче́г и трапе́зу, и све́щник, и ру́чку, / обра́зно зна́менуя воплоще́ние Вы́шняго из Тебе́, Ма́ти Де́во.

Кондак отцем, глас 8.

Апо́стол пропове́дание и оте́ц догма́ты / Це́ркви еди́ну ве́ру запечатле́ша, / я́же и ри́зу нося́щи и́стины, / истка́ну от е́же свы́ше богосло́вия, / исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство.

Икос: Высо́ким пропове́данием, / Бо́жию Це́рковь услы́шим вопию́щу: / жа́ждай да гряде́т ко мне и пие́т ча́шу, ю́же держу́, / ча́ша есть прему́дрости, / сие́ питие́ и́стины сло́вом почерпо́х, / во́ду пролива́ющую не прекосло́вия, но испове́дания, / ю́же пия́ ны́нешний Изра́иль, Бо́га зрит веща́юща: / ви́дите, ви́дите, я́ко Сам Аз есмь, и не пременя́юся. / Аз Бог пе́рвый, Аз же и по сих, / и ра́зве Мене́ несть ино́го отню́д. / Отсю́ду причаща́ющиися насы́тятся, / и восхва́лят благоче́стия вели́кое та́инство.

Песнь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь / соде́ла А́нгел / преподо́бным отроко́м, / халде́и же опаля́ющее / веле́ние Бо́жие / мучи́теля увеща́ вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Победи́сте неи́стовству тезоимени́таго А́риа, / неи́стовствовавшаго лю́те и глаго́лавшаго на высоту́ непра́ведная. / Бо́жию бо Сы́ну отрече́ся вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. [Дважды.]

Сы́на Гро́мова подража́юще чу́днии, / Сло́ва Отцу́ собезнача́льна и единопресто́льна, / огнезра́чными усты́ ва́шими всех научи́сте вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. [Дважды.]

Слава: Я́ко крила́тии, Сло́ву помо́гшии, приидо́сте богоблаже́ннии, / от коне́ц бо вселе́нныя собра́ вас Дух Святы́й вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И ныне, Богородичен: Ю́ноши три пещь не опали́, / Рождество́ прообразу́ющия Твое́, / Боже́ственный бо огнь Тебе́ не опали́в, всели́ся в Тя, / и всех просвети́ вопи́ти: / благослове́нна еси́, Бо́га пло́тию Поро́ждшая.

Песнь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́, / и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́, / вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. / Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Просвети́вшеся луча́ми Твоего́ Божества́ блази́и Твои́ па́стырие, / Тебе́ испове́даша бытию́ Соде́теля всех и Го́спода, / Его́же превозно́сим во вся ве́ки. [Дважды.]

Лик па́стырей приснопа́мятный собра́вся, / богому́дренно Тро́ицу несозда́нную ны́не богосло́вя, всех учи́т вопи́ти: / Тя превозно́сим во вся ве́ки. [Дважды.]

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Священнонача́льницы, па́стырие достосла́внии, / Христо́ву Це́рковь просвеща́ют, / ины́й и́нуду сию́ освеща́юще и превознося́ще во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Та́йно во о́бразех предви́деша Тебе́ проро́цы вси, Сло́во, ро́ждшую, / плоть бо из Тебе́ взе́мый, Сей про́йде сугу́б, / Его́же превозно́сим во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Бо́га / челове́ком не возмо́жно ви́дети, / на Него́ же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во воплоще́нно, / Его́ же велича́юще, / с Небе́сными во́и / Тя ублажа́ем.

Обре́т вы спобо́рники собра́, / держа́вною си́лою вооружи́в Ду́ха, / Отцу́ собезнача́льное, и сопресто́льное Сло́во, пре́жде век су́щее, / Его́же ны́не, всесвяще́ннии, / с небе́сными во́инствы при́сно сла́вите. [Дважды.]

Па́жить А́риеву лю́тыя е́реси, / я́ко вра́чеве душа́м же и телесе́м уста́висте, / свяще́нный ве́ры Симво́л всем изложи́вше, / и́же ны́не держа́ще, / па́мять ва́шу, священноде́телие, при́сно сла́вим. [Дважды.]

Слава: Я́ко свет сый, Христе́, пречи́стый, / от страсте́й мглы ду́шу мою́ очи́сти, / моли́твами, Влады́ко, Твои́х служи́телей, / ны́не Тебе́ пропове́давших безнача́льна, несозда́нна, / Зижди́теля же всех и Бо́га, и Отцу́ собезнача́льна.

И ныне, Богородичен: Ме́ртвым воскресе́ние ны́не дарова́ся / Твои́м неизрече́нным и неизглаго́ланным Рождество́м, Богоро́дице Влады́чице, / жизнь бо из Тебе́ пло́тию обложе́на всем возсия́, / и сме́рти неускла́бное я́ве разруши́.

Ексапостиларий отцев.

Оте́ц боже́ственных днесь па́мять пра́зднующе, / моле́ньми тех мо́лим, Всеще́дре: / вся́каго вре́да ересе́й изба́ви лю́ди Твоя́, Го́споди, / и вся сподо́би, Отца́ Сло́ва сла́вити, и Всесвята́го Ду́ха.

Вместо же Достойно: поем:

Велича́й душе́ моя́, / возне́сшагося от земли́ на не́бо, / Христа́ Жизнода́вца.

Ирмос, глас 5: Тя па́че ума́ и словесе́, Ма́терь Бо́жию, / в ле́то Безле́тнаго неизрече́нно ро́ждшую, / ве́рнии, единому́дренно велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

Последования и молитвы в Пасхальный период