Шрифт

Канон Вознесению Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь, глас 4:

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, / ра́дость сотвори́вый ученико́м, / обетова́нием Свята́го Ду́ха, / извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, / я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

Величание:

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / и почита́ем е́же на Небеса́ / с пречи́стою Твое́ю Пло́тию / Боже́ственное вознесе́ние.

Стихира по Евангелии, глас 6:

Днесь на небесе́х го́рния си́лы на́ше естество́ зря́ще, / дивя́щеся стра́ннаго о́браза восхо́ду, / недоумева́хуся друг ко дру́гу глаго́люще: / кто Сей прише́дый? / Ви́дяще же своего́ Влады́ку, / небе́сная врата́ взя́ти повелева́ху, / с ни́миже непреста́нно воспои́м / с пло́тию отону́ду па́ки Гряду́щаго, / я́ко Судию́ всех и Бо́га всеси́льна.

Канон, творение Иоанна монаха. Глас 5.

Песнь 1.

Ирмос: Спаси́телю Бо́гу / в мо́ри лю́ди немо́крыми нога́ми наста́вльшему, / и фарао́на со всево́инством пото́пльшему, / Тому́ Еди́ному пои́м, / я́ко просла́вися.

Воспои́м вси, лю́дие, / на ра́мех херуви́мских возне́сшуся со сла́вою Христу́, / и спосади́вшему нас одесну́ю Отца́, / песнь побе́дную, я́ко просла́вися.

Хода́тая Бо́гу и челове́ком Христа́, / ли́цы а́нгельстии ви́девше, с пло́тию в вы́шних удивля́хуся, / согла́сно же воспева́ху песнь побе́дную, я́ко просла́вися.

Я́вльшемуся Бо́гу на горе́ Сина́йстей, / и зако́н да́вшему богови́дцу Моисе́ю, / от горы́ Елео́нския возне́сшемуся пло́тию, / Тому́ вси воспои́м, я́ко просла́вися.

Богородичен: Пречи́стая Ма́ти Бо́жия, / Воплоще́ннаго от Тебе́, и от недр Роди́теля не отсту́пльшаго Бо́га / непреста́нно моли́, / от вся́каго обстоя́ния спасти́, я́же созда́.

Песнь 3.

Ирмос: Си́лою Креста́ Твоего́, Христе́, / утверди́ мое́ помышле́ние, / во е́же пе́ти и сла́вити / спаси́тельное Твое́ вознесе́ние.

Возше́л еси́, Жизнода́вче Христе́, ко Отцу́, / и возне́сл еси́ род наш, Человеколю́бче, / неизрече́нным благоутро́бием Твои́м.

Чи́ни а́нгельстии, Спа́се, / челове́ческое естество́ ви́девше совосходя́щее Тебе́, / непреста́нно удивля́еми воспева́ху Тя.

Ужаса́хуся а́нгельстии ли́цы, Христе́, / зря́ще Тя с телесе́м возне́сшася, / и воспева́ху свято́е Твое́ вознесе́ние.

Естество́ челове́ческое, Христе́, / тле́нием па́дшее возста́вил еси́, / и восхо́дом Твои́м возне́сл еси́, / и с Собо́ю нас просла́вил еси́.

Богородичен: Моли́ непреста́нно, Чи́стая, / Произше́дшаго от ложе́сн Твои́х, / изба́витися пре́лести диа́воли, / пою́щим Тя, Ма́терь Бо́жию.

Седален, глас 8.

Всед на о́блаки небе́сныя, / оста́вив мир су́щим на земли́, / возше́л и сел еси́ одесну́ю Отца́, / я́ко Единосу́щен Сему́ сый и Ду́ху. / А́ще бо и во пло́ти яви́лся еси́, но непрело́жен пребы́л еси́, / те́мже ча́еши соверше́ния коне́ц, / суди́ти гряды́й на зе́млю ми́ру всему́. / Правосу́де Го́споди, пощади́ ду́ши на́ша, / прегреше́ний оставле́ние да́руя, / я́ко Бог ми́лостив, рабо́м Твои́м.

Песнь 4.

Ирмос: Услы́шах слух си́лы Креста́, / я́ко рай отве́рзеся им / и возопи́х: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Возне́слся еси́ во сла́ве, а́нгелов Царю́, / Уте́шителя нам от Отца́ посла́в. / Те́мже вопие́м: / сла́ва, Христе́, вознесе́нию Твоему́.

Я́ко взы́де Спас ко Отцу́ с пло́тию, / удиви́шася Ему́ а́нгельская во́инства, и возопи́ша: / сла́ва, Христе́, вознесе́нию Твоему́.

А́нгельския си́лы го́рнейшим вопия́ху: / врата́ возьми́те, Христу́ на́шему Царю́, / Его́же воспева́ем вку́пе со Отце́м и Ду́хом.

Богородичен: Де́ва роди́ и ма́терняя не позна́, / но Ма́ти у́бо есть, Де́вою же пребы́сть, / Ю́же воспева́юще, ра́дуйся, Богоро́дице, взыва́ем.

Песнь 5.

Ирмос: У́тренююще вопие́м Ти: / Го́споди, спаси́ ны, / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве бо Тебе́ ино́го не зна́ем.

Испо́лнив весе́лия вся́ческая Ми́лостиве, / к го́рним си́лам с пло́тию прише́л еси́.

А́нгельския си́лы взе́млема Тебе́ ви́девше, / врата́, взыва́ху, Царю́ на́шему возьми́те.

Апо́столи ви́девше возвыша́ема Спа́са, / с тре́петом взыва́ху Царю́ на́шему: сла́ва Тебе́.

Богородичен: Де́ву по рождестве́ пое́м Тя, Богоро́дице, / Ты бо Бо́га Сло́ва пло́тию ми́рови родила́ еси́.

Песнь 6.

Ирмос: Обы́де мя бе́здна, / гроб мне кит бысть, / аз же возопи́х к Тебе́, Человеколю́бцу, / и спасе́ мя десни́ца Твоя́, Го́споди.

Взыгра́шася апо́столи, / зря́ще на высоту́ днесь Зижди́теля взе́млема, / упова́нием Ду́ха, / и стра́хом зовя́ху: сла́ва восхо́ду Твоему́.

Предста́ша а́нгели, / вопию́ще, Христе́, ученико́м Твои́м: / и́мже о́бразом ви́десте Христа́ восходя́ща с пло́тию, / па́ки прии́дет Пра́ведный всех Судия́.

Я́ко ви́деша Тя, Спа́се наш, небе́сныя си́лы, / на высоту́ взе́млема с те́лом, взыва́ху, глаго́люще: / вели́ко, Влады́ко, человеколю́бие Твое́.

Богородичен: Купину́ Тя неопали́мую и го́ру, / и ле́ствицу одушевле́нную, и дверь небе́сную / досто́йно сла́вим, Мари́е сла́вная, правосла́вных похвало́.

Кондак самогласен, глас 6:

Е́же о нас испо́лнив смотре́ние, / и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным, / возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, / ника́коже отлуча́яся, / но пребыва́я неотсту́пный, / и вопия́ лю́бящим Тя: / Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы.

Икос: Я́же земли́ на земли́ оста́вившии, / я́же пе́пельная пе́рсти уступа́ющии, прииди́те воспря́нем, / и на высоту́ возведе́м о́чи и мы́сли, / впери́м ви́ды, вку́пе и чу́вства, на небе́сная врата́, сме́ртнии, / непщу́им бы́ти в Ма́сличной горе́, / и взира́ти на Избавля́ющаго на о́блацех носи́ма. / Отону́ду бо Госпо́дь на небеса́ востече́, / и та́мо даролюбе́зны да́ры раздая́ апо́столом Свои́м, / уте́шив я́, я́ко Оте́ц, и утверди́в я́, / наста́вив, я́ко сыно́в, и рече́ к ним: не разлуча́юся вас, / Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы.

Песнь 7.

Ирмос: В пещи́ о́гненней / песносло́вцы спасы́й о́троки, / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

На о́блацех све́та вознесы́йся и спасы́й мир, / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

На ра́му, Спа́се, заблу́ждшее взем естество́, возне́сся, / Бо́гу и Отцу́ приве́л еси́.

Возше́дый во пло́ти к безпло́тному Отцу́, / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Умерщвле́ное на́ше грехо́м естество́ взем, / Твоему́ сво́йственному Отцу́, Спа́се, приве́л еси́.

Богородичен: От Де́вы ро́ждься, Ю́же Богоро́дицу соде́лал еси́, / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Песнь 8.

Ирмос: Из Отца́ пре́жде век рожде́ннаго Сы́на и Бо́га, / и в после́дняя ле́та воплоще́ннаго от Де́вы Ма́тере, / свяще́нницы, по́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Во двою́ существу́ возлете́вшаго Жизнода́вца Христа́ на небеса́ со сла́вою, / и Отцу́ соседя́щаго, / свяще́нницы, по́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

От рабо́ты и́дольския тварь изба́вившаго, / и предста́вившаго ту свобо́дну Твоему́ Отцу́, / Тебе́, Спа́се, пое́м, / и Тебе́ превозно́сим во вся ве́ки.

Свои́м схожде́нием низложи́вшаго супоста́та, / и Свои́м возше́ствием возне́сшаго челове́ки, / свяще́нницы, по́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Богородичен: Херуви́мов превы́шшая яви́лася еси́, Богоро́дице Чи́стая, / во чре́ве Твое́м си́ми Носи́маго носи́вшая, / Его́же со безпло́тными, челове́цы, славосло́вим во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Тя па́че ума́ и словесе́, Ма́терь Бо́жию, / в ле́то Безле́тнаго неизрече́нно ро́ждшую, / ве́рнии, единому́дренно велича́ем.

Тебе́, Изба́вителя ми́ра, Христа́ Бо́га, / апо́столи ви́дяще Боже́ственно возвыша́ема, / со стра́хом игра́юще велича́ху.

Твою́ обожи́вшуюся плоть / зря́ще, Христе́, на высоте́ а́нгели, / друг ко дру́гу глаго́лаху: / вои́стинну Сей есть Бог наш.

Тебе́ безпло́тных чи́нове, Христе́ Бо́же, / на о́блацех взе́млема ви́дяще, взыва́ху: / сла́вы Царю́, врата́ возьми́те.

Тебе́ соше́дшаго да́же до после́дних земли́, / и челове́ка спа́сшаго, / и восхожде́нием Твои́м возвы́сившаго, сего́ велича́ем.

Богородичен: Ра́дуйся, Богоро́дице Ма́ти Христа́ Бо́га, / Его́же родила́ еси́, / днесь от земли́ возноси́ма / со апо́столы зря́щи, возвелича́ла еси́.

Ексапостиларий самогласен:

Ученико́м зря́щим Тя, / возне́слся еси́, Христе́, ко Отцу́ соседя́, / а́нгели предтеку́ще зовя́ху: / возьми́те врата́, возьми́те, / Царь бо взы́де к нача́льному Све́ту сла́вы. [Трижды.]

Вместо же Достойно: поем:

Велича́й душе́ моя́, / возне́сшагося от земли́ на не́бо, / Христа́ Жизнода́вца.

Ирмос, глас 5: Тя па́че ума́ и словесе́, Ма́терь Бо́жию, / в ле́то Безле́тнаго неизрече́нно ро́ждшую, / ве́рнии, единому́дренно велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

Последования и молитвы в Пасхальный период