Шрифт

Канон Недели Пятой по Пасхе - о Самарянке

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

И тропарь, глас 5, трижды:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь, глас 4:

Све́тлую Воскресе́ния про́поведь / от А́нгела уве́девша Госпо́дни учени́цы / и пра́деднее осужде́ние отве́ргша, / апо́столом хва́лящася глаго́лаху: / испрове́ржеся смерть, / воскре́се Христо́с Бог, / да́руяй мiрови ве́лию ми́лость.

Слава и ныне: праздника, глас 8:

Преполови́вшуся пра́зднику, / жа́ждущую ду́шу мою́ благоче́стия напо́й вода́ми, / я́ко всем, Спа́се, возопи́л еси́: / жа́ждай да гряде́т ко Мне и да пие́т. / Исто́чниче жи́зни на́шея, Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

Канон самаряныни. Творение Иосифово. Глас 4.

Песнь 1.

Ирмос: Порази́вый Еги́пта, / и фарао́на мучи́теля погрузи́вый в мо́ри, / лю́ди спасл еси́ из рабо́ты, Моисе́йски пою́щия / песнь побе́дную, я́ко просла́вися.

Погребе́нный воста́, Собо́ю воздви́же род челове́ческий, / да ра́дуется тварь вся, / и мы́сленнии днесь о́блацы да кропя́т пра́вду я́ве.

Крест во́льный пло́тию прии́м, / тридне́вен воскре́сл от ме́ртвых, / а́дова сокро́вища, Живонача́льниче Го́споди истощи́в, / и изве́д окова́нныя ду́ши.

Зра́ком блиста́ющася, мироно́сицы видевше А́нгела, стра́хом бежа́ша от гро́ба, / Христово же воста́ние уве́девше, / и возвести́ти тща́тся ученико́м.

Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя, Го́споди, вода́ жи́зни сый, / самаряны́ни, прося́щей Твоея́ честны́я воды́, / по́дал еси́ разуме́вшей благоутро́бие Твое́.

Слава, Троичен: О Тро́ице, ве́рою Тя чи́стою сла́вящих, / О́тче, Сы́не и Ду́ше, / я́ко Творе́ц всех спаса́й, / и очище́ние да́руй нам грехо́в, я́ко Преблаги́й.

И ныне, Богородичен: Ра́дуйся, престо́ле о́гненный. / Ра́дуйся, све́щниче всезлаты́й. / Ра́дуйся, Све́та о́блаче. / Ра́дуйся, пала́то Сло́ва, и у́мная трапе́зо, / хлеб жи́зни досто́йно Христа́ носи́вшая.

Песнь 3.

Ирмос: Утверди́ся се́рдце мое́ в Го́споде, / даю́щем моли́тву моля́щемуся, / я́ко лук си́льных изнемо́же, / и немощству́ющии препоя́сашася си́лою.

Во́лею на Дре́во возне́слся еси́, Сло́ве, / и зря́щее распада́хуся ка́мение, / и тварь преклоня́шеся вся, / и ме́ртвии из гробо́в, я́коже от сна воста́ху.

С душе́ю Тя прише́дша ко а́ду, Сло́ве, / видевше вся ду́ши пра́ведных, / от ве́чных уз отреша́хуся, / песносло́вяще я́же па́че ума́ си́лу Твою́.

Что чудите́ся; что во гро́бе вы и́щете с миром, жены́, Влады́ку? / Воста́, и мир совоздви́же, / А́нгел блиста́яйся мироно́сицам веща́ше.

Жизнь сый, Го́споди, и исто́чник безсме́ртия, / сел еси́ при исто́чнице, Ще́дре, / и Твои́х прему́дрых вод испо́лнил еси́ самаряны́ню прося́щую и пою́щую Тя.

Слава, Троичен: Еди́н над все́ми в Тро́ице Бог пое́тся, / Оте́ц и Сын и Боже́ственный Дух, / Его́же стра́хом сла́вят небе́снии чи́нове, я́сно вопию́ще: / Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди.

И ныне, Богородичен: Несказа́нно заче́нши во утро́бе Твое́й всех Бо́га, Де́во Ма́ти, / па́че мы́сли и сло́ва родила́ еси́, / пребы́вши Де́ва я́ко пре́жде рождества́, Богоневе́сто.

Седален самаряныни, глас 4.

Да ра́дуется не́бо, да ликовству́ют земна́я, / я́ко Христо́с от Де́вы яви́вся, я́ко Челове́к, / изба́ви из истле́ния все челове́чество Свое́ю сме́ртию, / чудесы́ же возсия́вый жене́ самаряны́не воды́ прося́щей, / подае́т исто́чник исцеле́ний, я́ко еди́н безсме́ртен.

Слава, и ныне, глас 4.

Прему́дрости пода́телю и Влады́ко, / пра́зднику зако́нному предста́л еси́, / во святи́лищи сед учи́л еси́, глаго́ляй си́це всем: / гряди́те, жа́ждущии, пи́йте во́ду, ю́же Аз ны́не подаю́, / е́юже жи́зни от Бо́га и пи́щи наслади́теся вси челове́цы.

Песнь 4.

Ирмос: Услы́шах, Бо́же, слух Твой, и убоя́хся, / разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся, Го́споди, / я́ко Твоего́ хвале́ния испо́лнь земля́.

Небеса́ да веселя́тся, да пра́зднует тварь вся, / воста́ Госпо́дь и яви́ся всем прему́дрым апо́столом Свои́м.

Поже́рта бысть, сме́рте, твоя́ си́ла, Христу́ уме́ршу, / ме́ртвии я́ко от черто́гов, воста́нием Сего́ от гробо́в изыдо́ша.

Что рыда́ете, о жены́; что с мvры и́щете Безсме́ртнаго? / Воста́, я́коже рече́, мироно́сицам глаго́ла А́нгел.

Самаряны́ни, Го́споди, проси́вшей пода́л еси́ во́ду, ве́дение держа́вы Твоея́, / те́мже во ве́ки не вжа́ждет воспева́ющи Тя.

Слава, Троичен: О Тро́ице пресу́щная, / О́тче, и Сло́ве, и Боже́ственный Ду́ше, / единоси́льне, собезнача́льне! / Спаси́ нас всех, ве́рою воспева́ющих Тя.

И ныне, Богородичен: Неопали́мую купину́ Тя законоположи́тель зря́ше дре́вле, / Дании́л же го́ру святу́ю смотря́ше, / еди́на Де́во Ма́ти Влады́чице.

Песнь 5.

Ирмос: Возсия́й ми, Го́споди, свет повеле́ний Твои́х, / я́ко к Тебе́ дух мой у́тренюет, и пое́т Тя, / Ты бо еси́ Бог наш, / и к Тебе́ прибега́ю, Царю́ ми́ра.

Гроб Твой святы́й дости́гши ура́ньше мироно́сицы, / блиста́ющася ви́деша ю́ношу и ужасо́шася, / Твоему́ научи́вшеся воста́нию, Христе́.

Смерть умертви́ся, ад плени́ся, / су́щии во у́зах свободи́шася Христо́вым Воскресе́нием, / возра́дуимся и рука́ми воспле́щим, пра́зднующе све́тло.

Апо́столи взыгра́йте и а́нгели лику́йте, / земноро́днии вси возра́дуйтеся: / Госпо́дь воскре́се, / тля испрове́ржеся, и печа́ль преста́, и ликовству́ет Ада́м.

Исто́чник сый, Го́споди, жи́зни, / во́ду оставле́ния и разуме́ния дарова́л еси́, / жене́, проси́вшей дре́вле, самаряны́не. / Те́мже воспева́ем неизрече́нныя щедро́ты Твоя́.

Слава, Троичен: Еди́ницу триипоста́сную, Тро́ицу единосу́щную, / Отца́, Сло́ва, и Ду́ха Свята́го, / неразде́льна Естество́м Бо́га еди́наго почита́ем, / Творца́ и Го́спода и Влады́ку всех.

И ныне, Богородичен: Тя, дверь непроходи́мую, и село́ невозде́ланное, / и ковче́г, ма́нну нося́щий, и ру́чку, и све́щник, / и кади́льницу невеще́ственнаго у́гля имену́ем, Чи́стая.

Песнь 6.

Ирмос: Да не погрузи́т мене́ бу́ря водна́я, / ниже́ пожре́т мене́ глубина́, / отве́ржен бо есмь во глубины́ се́рдца морска́го зол мои́х. / Тем зову́ я́ко Ио́на: / да взы́дет от тли зол живо́т мой к Тебе́, Бо́же.

На Кресте́ Тя беззако́ннии пригвозди́ша, / и копие́м прободо́ша, Христе́, / и Ио́сиф благообра́зный Тя погребе́ в но́вом гро́бе, / из него́же со сла́вою воскре́с, / совоскреси́л еси́, Спа́се, всю тварь пою́щую держа́ву Твою́.

Вереи́ и врата́, Влады́ко, си́льно сокруши́л еси́ а́довы, / и воскре́сл еси́, я́ко Бог, и срет, ра́дуйтеся, рекл еси́ жена́м, / и сих рещи́ посла́л еси́ ученико́м: / воста́ Живо́т, и ви́ден бысть, просвеща́яй концы́.

Что пла́чете? Что но́сите, я́ко сме́ртному, жены́, мvра? / Воста́ Христо́с, / вопия́ше дре́вле блиста́яйся вельми́, явле́йся ю́ноша, / тщи плащани́цы оста́вив: / ше́дше возвести́те друго́м Его́ воста́ние.

Струя́ сый, Го́споди, жи́зни незави́стная, / и бе́здна ми́лости, Бла́же, / путеше́ствовав седи́ши близ кла́дязя кля́твеннаго, / и самаряны́ни вопия́л еси́: / даждь Ми во́ду пи́ти, я́ко да прии́меши оставле́ния во́ды.

Слава, Троичен: Пою́ Отца́ безнача́льна, и Сы́на сопресто́льна, и Ду́ха единосу́щна ве́рно, / еди́но Существо́, и Естество́, и сла́ву, / и еди́но Ца́рство Бо́га всех и Творца́, / Содержи́теля всего́, со безпло́тными си́лами.

И ныне, Богородичен: Де́ву, еди́ну ро́ждшую, и утро́бу нетле́нну соблю́дшу пое́м Тя, Чи́стая, / престо́л Госпо́день, и дверь, и го́ру, и мы́сленный све́щник, / черто́г всесве́тлый Бо́жий, и сень сла́вы я́ве, / ковче́г же и ру́чку, и трапе́зу.

Кондак, глас 8.

Ве́рою прише́дшая на кла́дязь самаряны́ня, / ви́де Тя, прему́дрости во́ду, / е́юже напои́вшися оби́льно, / Ца́рствие вы́шнее насле́дова ве́чно, я́ко присносла́вная.

Икос: Чи́стая та́инства услы́шим, Иоа́нну нас уча́щу, в Самари́и бы́вшая, / ка́ко жене́ бесе́доваше Госпо́дь, во́ду проси́в, / И́же во́ду в со́нмища их собра́вый, / И́же Отцу́ и Ду́ху сопресто́льный, / прии́де бо ища́й о́браз Свой, / ве́чно, я́ко присносла́вный.

Песнь 7.

Ирмос: Не преда́ждь нас до конца́ и́мене Твоего́ ра́ди, / и не разори́ заве́та Твоего́, / и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас, / Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / препе́тый во ве́ки.

Со беззако́нными, Христе́ Ще́дре, во́лею вмени́лся еси́, во вре́мя боже́ственныя стра́сти, / и сия́ ви́дящи, колеба́шеся земля́, / и ка́мение вседе́тельным манове́нием распада́шеся непостижи́ме, / и воста́ша ме́ртвии и́же от ве́ка.

С душе́ю сшед во страны́ преиспо́дния а́да, / возве́л еси́ му́жеством свя́занныя вся, я́же от ве́ка / смерть прия́т, го́рький мучи́тель, / вопию́щия Тебе́: Иису́се Бо́же, / сла́ва Твоему́ стра́шному смотре́нию.

С ме́ртвыми что вы и́щете Живу́щаго во ве́ки? / Воста́, я́коже рече́, / се, я́коже ви́дите, пра́здны плащани́цы, истоще́н гроб, / явле́йся глаго́лаше мироно́сицам ю́ноша, / ско́ро ше́дше рцы́те апо́столом.

Вода́ еси́ жи́зни, вопия́ше Христу́ самаряны́ня, / напо́й мя у́бо, Сло́ве, / жа́ждущую всегда́ Твоея́ Боже́ственныя благода́ти, / я́ко да не ктому́, Иису́се Го́споди, неве́дения содержу́ся зно́ем, / но пропове́дую Твоя́ вели́чия.

Слава, Троичен: Отца́, и Сы́на, и Боже́ственнаго воспева́ем Ду́ха, / неразде́льную Тро́ицу Естество́м су́щую, / разделе́нну Ли́цы, еди́но существо́, / сра́сленное, безнача́льное, Творца́ всех, Бо́га, / Его́же вси небе́снии пою́т чи́нове.

И ныне, Богородичен: По рождестве́ стра́шнем, Де́ва чиста́ сохрани́лася еси́, свята́я Богоро́дице, / те́мже Тя вси а́нгельстии ли́цы и челове́честии ро́ди вси, / немо́лчными воспева́ют гла́сы, вмести́лище чи́стое Невмести́маго.

Песнь 8.

Ирмос: Вся́ческая Влады́ко прему́дростию соста́вил еси́ / земли́ же па́ки утверди́л еси́, я́коже ве́си, дно, / основа́нием водрузи́вый на вода́х безме́рных, / тем вси вопие́м воспева́юще: / благослови́те, дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Смерть претерпе́л еси́, еди́не Безсме́ртне во́лею, / а́да плени́л еси́, врата́ ме́дная стерл еси́, Царю́ Небе́сный, / и отъя́л еси́ у́зники от ве́ка та́мо су́щия, / воспева́ющия держа́ву непреста́нно Твоея́ бла́гости.

Возне́слся еси́, Долготерпели́ве, во́лею на Дре́во, / и ка́мение распаде́ся, и со́лнце угасе́, / и заве́са церко́вная раздра́ся, и земля́ поколеба́ся, / и потрепета́ всепосмея́нный ад, / и вся у́зники разреши́.

Яви́лся еси́, Го́споди, во тьме седя́щим, / Свет сый незаходи́мый, и Живо́т всех. / Те́мже Тя, я́ко ви́де пра́ведных сонм, взыгра́ся, Сло́ве, и возопи́: / прише́л еси́ вся от уз разреши́ти, пою́щия держа́ву Твою́.

Близ сел еси́ исто́чника, в час, Спа́се, шесты́й, / и самаряны́ни во́ду живу́ю по́дал еси́, / и ра́зума воды́ за мно́гое благоутро́бие. / С не́юже вси вопие́м, воспева́юще: / благослови́те, дела́ Госпо́дня, непреста́нно, Го́спода.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Троичен: Отца́ безнача́льна, Сы́на собезнача́льна пое́м, и Ду́ха Свята́го, / Бо́га еди́наго тро́е, неслия́нна, непресеко́ма, Соде́теля всех, / единоси́льную держа́ву, самовла́стную, и вопие́м: / благослови́те, дела́ Госпо́дня, непреста́нно, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: У́глем очища́ется Иса́иа, / предпропове́дуя мы́сленнаго у́гля, / воплоща́ема, Де́во, из Тебе́ па́че мы́сли, / опаля́юща челове́ков вся ве́щныя грехи́, / и обожа́юща за милосе́рдие естество́ на́ше, Всенепоро́чная.

Песнь 9.

Ирмос: Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, / низложи́ бо си́льныя со престо́л, / и вознесе́ смире́нныя Бог Изра́илев, / в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́, / и напра́вил ны есть на путь ми́ра.

Се ви́ден бысть живо́т всех, Христо́с, / пове́шен во́лею на Дре́ве, / и сия́ ви́дящи земля́ потрясе́ся, / и мно́га святы́х воста́ша я́ве телеса́ усо́пших, / и узохрани́льница а́дова поколеба́ся.

Красе́н из гро́ба, я́ко Жени́х от черто́га изше́л еси́, / сме́рти разори́вый мучи́тельство, Христе́, / и а́довы вереи́ сокруши́вый си́лою Боже́ственною, / и воста́ния Твоего́, све́том у́мным просвети́вый мир.

Поста́вим вси ны́не ли́ки духо́вныя, и да зове́м: Госпо́дь воскре́се. / Да ра́дуется земля́, да весели́тся не́бо, о́блацы да кропя́т нам пра́вды ту́чи, / пра́зднующим све́тло и Христа́ пою́щим.

Жизнь живу́щих, исто́чник благи́х Госпо́дь, / бога́тно источа́яй во́ду уче́ний, вопие́т жене́: / пода́ждь Ми во́ду пи́ти, я́ко да пода́м ти во́ду, / грехо́в твои́х исто́чники изсуша́ющую.

Слава, Троичен: Свет еди́н неразде́льно, трисо́лнечная Еди́ница, / безнача́льный Оте́ц, Сын, и Дух, Божество́ еди́но, / Жизнь и всех Творе́ц. / Того́ воспои́м ве́рнии со безпло́тными, / трисвяты́ми пе́сньми священносло́вяще.

И ныне, Богородичен: Све́ту бы́вши жили́ще, Чи́стая, / озари́ зе́ницы души́ моея́, / омраче́нныя мно́гими козньми́ врага́, / и ви́дети сподо́би я́сно от Тебе́ возсия́вший Свет / па́че мы́сли, чи́стым се́рдцем.

Ексапостиларий воскресный.

Пло́тию усну́в, / я́ко мертв, / Царю́ и Го́споди, / тридне́вен воскре́сл еси́, / Ада́ма воздви́г от тли, / и упраздни́в смерть, / Па́сха нетле́ния, / ми́ра спасе́ние.

Слава, самаряныни.

В Самари́ю прише́л еси́, Спа́се мой Всеси́льне, / и жене́ бесе́довав проси́л еси́ воды́ пи́ти, / евре́ем во́ды источи́вый из ка́мене несеко́маго, / ю́же к ве́ре совосприя́л еси́, / и ны́не жи́зни наслажда́ется на небесе́х ве́чно.

И ныне, Преполовению.

Преполови́вшуся прише́л еси́ пра́зднику, Человеколю́бче, во святи́лище, и глаго́лал еси́: / жа́жды испо́лненнии, ко Мне прииди́те, / и почерпи́те во́ду живу́ю и пита́ющую. / Е́юже пи́щи, и благода́ти, жи́зни же безсме́ртныя наслади́теся вси.

Вместо же Достойно: поем:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый: / лю́дие, весели́теся.

Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

И паки: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды.)

И нам дарова́ живо́т ве́чный, / покланя́емся Его́ / тридне́вному Воскресе́нию.

Последования и молитвы в Пасхальный период