Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в субботу 6 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 43.

Во дни о́ны, во еди́ну от суббо́т, собра́вшымся ученико́м преломи́ти хлеб, Па́вел бесе́доваше к ним, хотя́ изы́ти нау́трие, простре́ же сло́во до полу́нощи. Бя́ху же свещы́ мно́ги в го́рнице, иде́же бе́хом со́брани. Седя́ же не́кто ю́ноша, и́менем Евти́х, во окне́, отягче́н сном глубо́ким, глаго́лющу Па́влу о мно́зе, прекло́нься от сна, паде́ от трекро́вника до́лу, и взя́ша его́ ме́ртва. Соше́д же Па́вел нападе́ нань, и обе́м его́ рече́: не мо́лвите, и́бо душа́ его́ в нем есть. Возше́д же и прело́мль хлеб и вкушь, дово́льно же бесе́довав да́же до зари́, и та́ко изы́де. Приведо́ша же о́трока жи́ва и уте́шишася не ма́ло.

Евангелие от Иоанна, зачало 48.

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: глаго́лы, я́же Аз глаго́лю вам, о Себе́ не глаго́лю, Оте́ц же во Мне пребыва́яй, Той твори́т дела́, ве́руйте Мне, я́ко Аз во Отце́, и Оте́ц во Мне. А́ще ли же ни, за та дела́ ве́ру ими́те Ми. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, ве́руяй в Мя, дела́, я́же Аз творю́, и той сотвори́т, и бо́льша сих сотвори́т, я́ко Аз ко Отцу́ Моему́ гряду́. И е́же а́ще что про́сите от Отца́ о и́мени Мое́м, то сотворю́, да просла́вится Оте́ц в Сы́не, и а́ще чесо́ про́сите во и́мя Мое́, Аз сотворю́. А́ще лю́бите Мя, за́поведи Моя́ соблюди́те, и Аз умолю́ Отца́, и ино́го Уте́шителя даст вам, да бу́дет с ва́ми в век, Дух и́стины, Его́же мир не мо́жет прия́ти, я́ко не ви́дит Его́, ниже́ зна́ет Его́, вы же зна́ете Его́, я́ко в вас пребыва́ет и в вас бу́дет. Не оста́влю вас си́ры, прииду́ к вам. Еще́ ма́ло, и мир ктому́ не ви́дит Мене́, вы же ви́дите Мя, я́ко Аз живу́, и вы жи́ви бу́дете, в той день разуме́ете вы, я́ко Аз во Отце́ Мое́м, и вы во Мне, и Аз в вас. Име́яй за́поведи Моя́ и соблюда́яй их, той есть любя́й Мя, а любя́й Мя возлю́блен бу́дет Отце́м Мои́м, и Аз возлюблю́ его́ и явлю́ся ему́ Сам.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период