Шрифт

Великий понедельник Страстной седмицы. Избранные службы Триоди Постной - богослужения Великого поста.

СВЯТАЯ И ВЕЛИКАЯ СЕДМИЦА.
ВО СВЯТЫЙ И ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

В НЕДЕЛЮ ВАИЙ ВЕЧЕРА,
Повечерие глаголем малое

На немже поем трипеснец господина Андреа Критскаго. Ирмос по дважды. Тропари колико их есть. И последи ирмос оба лика вкупе. Такожде творим и в прочия Великия седмицы вечеры, на Повечерии, глас 8.

Песнь 1.

Ирмос: Сокруши́вшему бра́ни мы́шцею Свое́ю / и прове́дшему Изра́иля сквозе́ Чермно́е мо́ре / пои́м Ему́, я́ко Изба́вителю на́шему Бо́гу, / я́ко просла́вися.

Ио́сифово целому́дрие подража́им, ве́рнии, / разуме́им Поче́тшаго челове́ческое слове́сное существо́, / вся́цем хране́нием пожи́вше доброде́телию действи́тельною.

До́брых неде́лание уподо́бися смоко́внице, / сего́ у́бо уклони́мся, да не и́зсхнем я́коже она́ тогда́, / собо́рище ли́ствием покрыва́ющееся преднапису́ющая.

О́браз Влады́чень подпису́я Ио́сиф, в ров вве́ржен быва́ет, / продае́тся от сро́дник, вся терпи́т приснопа́мятный, / во о́браз пои́стинне Христо́в.

Смоко́вницы безпло́дствия убежа́вше, бра́тие, разуме́им о́браз, / да не и́зсхнем я́коже она́ тогда́, / егда́ возвраща́яся Человеколю́бец прии́де к ней а́лча.

Иису́с за мир тща́ся пострада́ти во́лею, / и́дет со ученики́ Свои́ми во град Иерусали́м к во́льней стра́сти, / ю́же прии́де пострада́ти.

Прилепи́вшеся Го́сподеви вся тща́щемуся пострада́ти, / гото́ви бу́дем на оплева́ние, на поруга́ния, и на уничиже́ния, / я́ко да пречи́стыми Его́ страстьми́ спросла́вимся ве́рнии.

Страстьми́ стра́сти исцеля́ет, Пострада́вый о нас, / хотя́ бо произво́дит, на на́ше существо́ челове́ческое, / животво́рная Своя́ страда́ния, да мы спасе́мся.

Слава: Три безнача́льна прославля́ю, три Свя́та пою́, / три соприсносу́щна во еди́ном Существе́ пропове́даю: / Еди́н бо во Отце́, Сы́не и Ду́се славосло́вится Бог.

И ныне, Богородичен: Жезл у́бо Моисе́ов, и жезл Ааро́нов, стра́нное претворе́ние, / и па́че ума́ смотре́ние име́ша. / Твое́ же чре́во Богороди́тельнице, / рождество́ обновля́ет но́вое.

Седален, глас 4.
Подобен: Яви́лся еси́:

Смоко́вницы осужде́ние да не предвари́т тя, / но благи́я плоды́ потщи́ся / се́рдца брозда́ми душе́ творцу́ Твоему́, Христу́, возвести́, / в покая́нии Ему́ принося́щи.

Песнь 8.

Ирмос: На горе́ святе́й просла́вльшася, / и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, / Го́спода по́йте / и превозноси́те во вся ве́ки.

Целому́дрием украси́вше житие́, / и му́дростию сохрани́вше ве́ру, / пра́вды нра́вы взы́щем, / да в му́жестве спосле́дующе, / Христо́ви сраспне́мся.

Другу́ю Е́ву обре́т еги́птяныню, / не победи́ся к неподо́бному дея́нию патриа́рх Ио́сиф, / но ста я́коже не́кий адама́нт, / от страсте́й не ят грехо́вных.

Преходя́ жите́йская ше́ствия, Спа́се мой, / взалка́л еси́ во́лею, спасе́ния всех жела́я, / сего́ бо взалка́л еси́, обраще́ния от Тебе́ удале́нных.

Пра́отец вкуш от дре́ва, я́ко позна́ся наг и посра́млен, / ли́ствие смоко́вное взем препоя́сася, / собо́рище бо обнаже́нное Христа́ прообража́шеся.

Гото́вися, душе́, пре́жде исхо́да, / устро́й себе́ ко о́ному житию́, / и Христу́ тебе́ ра́ди пострада́ти тща́щемуся, да тя просла́вит, / потщи́ся спострада́ти, и сраспя́тися, и умре́ти.

Ка́ко не ужа́снется смерть, Спа́се мой? / Ка́ко не убои́тся ад среты́й Тя, / по благоизволе́нию к стра́сти тща́щагося, / и о непра́ведных пра́ведна Тя зря пострада́ти прише́дша?

Ла́зарево воста́ние ви́девше иуде́и, свяще́нницы и леви́ти / кля́твенное согла́сие за́вистию угото́вльше, ле́стию преда́тельства, / Христа́ преда́ша на смерть Пила́ту.

А́гница Твоя́ и Раба́ и Де́ва, / к стра́сти Тя устремля́ющася ви́дящи, / и ду́шу о нас полага́юща, до́браго Па́стыря, / утро́бою Ма́тернею по Тебе́ рыда́ше.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Троичен: Я́ко Еди́ницу Существо́м пою́ Тя, / я́ко Тро́ицу Ли́цы Тя чту, / О́тче, и Сы́не, и Ду́ше Пресвяты́й, / безнача́льную держа́ву Твоего́ Ца́рствия сла́влю во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Мо́лит Тя, Христе́, Богоро́дица, / мо́лит учени́к Твои́х собо́р: / Твой мир да́руй ми́рови Твоему́, / и щедро́ты Твоя́ пода́ждь нам бога́тно во ве́ки.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Ирмос: На горе́ святе́й просла́вльшася:

Песнь 9.

Ирмос: Чу́жде ма́терем де́вство, / и стра́нно де́вам деторожде́ние; / на Тебе́, Богоро́дице, / обоя́ устро́ишася. / Тем Тя, вся племена́ земна́я, / непреста́нно велича́ем.

Чу́жде есть нечести́вым целому́дрие, / и стра́нно пра́ведником законопреступле́ние, / Ио́сиф же вели́кий уклони́ся греха́, / и целому́дрия бысть о́браз, / и подо́бие вои́стинну Христо́во.

Чу́жде есть беззако́нником благозако́ние, / и стра́нно неве́рным Богоразу́мие, / иуде́е же сия́ отри́нуша за беззако́ние. / Те́мже и еди́ни са́ми насле́доваша, я́коже смоко́вница, кля́тву.

Взалка́ челове́ческаго спасе́ния, / хлеб сый жи́зни, Христо́с и Бог мой. / Те́мже смоко́вницу предвари́в, безпло́дное собо́рище, / ли́ствием обра́стшую зако́нно, я́ко ви́де, прокля́т.

Зако́нное непло́дие прокля́л еси́, / я́ко ли́ствие процвета́ющее писменосе́нный ра́зум, / плодо́в же дел не иму́щее за беззако́ние. / Нас же всех благода́ти сыно́в, Спа́се, благослови́.

Жезл у́бо Моисе́ов дре́вле в змию́, / Ааро́нов же жезл в зе́лено преложи́ся и процвете́ ли́ствие; / непло́дное же изсо́хшее собо́рище законопресту́пное, / в непло́дную преложи́ся смоко́вницу.

Гото́ви Иуде́е свяще́нники твоя́ и устро́й ру́це к богоуби́йству, / се бо прии́де кро́ткий и молчали́вый на страсть, / А́гнец сый и Па́стырь наш, Христо́с Царь Изра́илев.

Приими́ Иуде́е Царя́, / се бо на страсть прихо́дит во́лею, да постра́ждет, / и спасе́т зову́щия непреста́нно: / благослове́н Гряды́й спасти́ Кресто́м вся́ческая.

Обрати́л есть Иуде́е, пра́здники твоя́ в плачь, Влады́ка, по проро́честву, / богоуби́йца бо показа́лася еси́ обра́щшаго дре́вле ка́мень, / и несеко́мый во исто́чники водны́я и езе́ра, я́коже пое́т Дави́д.

Слава: Чу́жде есть беззако́нным, / е́же Тя сла́вити безнача́льное Существо́, / Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, несозда́нное вседержи́тельство, / И́мже весь мир соде́лася, ма́нием Боже́ственныя держа́вы Твоея́.

И ныне: Приво́дим в моли́тву Богоро́дицу, / Тоя́ моли́твами и апо́стол Твои́х, / о́бщники ны сотвори́, Влады́ко, благи́х Твои́х, / и све́тлости сподо́би, Спа́се, Воскресе́ния Твоего́.

И паки ирмос тойже: Чу́жде ма́терем: Таже и прочее обычно. И отпуст.

Ведомо буди, я́ко в сию святую Великую седмицу единою совершаем Псалтирь, и глаголем на Утрени кафисмы три, и на часех, 3-м и 6-м, две. И совершаются в среду. В Великую же Субботу стихословятся Непорочны, в Вечернях же глаголем обычно: Ко Го́споду внегда́ скорбе́ти ми:

ВО СВЯТЫЙ И ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК,
НА УТРЕНИ

По шестопсалмии поем Аллилу́иа, на глас 8, велегласно, и со сладкопением, и поем тропарь косно и велегласно, и со сладкопением равно.

Тропарь, глас 8:

Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи, / и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща, / недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща. / Блюди́ у́бо, душе́ моя́, / не сном отяготи́ся, / да не сме́рти предана́ бу́деши, / и Ца́рствия вне затвори́шися, / но воспряни́ зову́щи: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас. (3)

Таже обычное стихословие с поклоны.

По 1-м стихословии седален, глас 1.
Подобен: Гроб Твой:

Страда́ния честна́я настоя́щий день, / я́коже свети́ла соверше́нная, возсиява́ют ми́ру: / Христо́с бо гряде́т страда́ти бла́гостию, / вся содержа́й дла́нию, изволя́ет простре́тися на дре́ве, / е́же спасти́ челове́ка.

Слава, и ныне, тойже.

По 2-м стихословии седален, глас 1.
Подобен:

Неви́димый Судие́, в пло́ти ка́ко ви́ден был еси́, / и и́деши от муже́й беззако́нных убие́н бы́ти, / на́ше осужде́ние осужда́яй стра́стию Твое́ю? / Те́мже хвалу́, вели́чие и сла́ву возсыла́юще вла́сти Твое́й, Сло́ве, согла́сно прино́сим.

Слава, и ныне, тойже.

По 3-м стихословии седален, глас 8.
Подобен: Прему́дрости:

Страсте́й Госпо́дних нача́тки, / настоя́щий день светлоно́сит. / Прииди́те у́бо празднолю́бцы, усря́щим пе́сньми: / Созда́тель бо гряде́т Крест прия́ти, испыта́ния и ра́ны, Пила́том суди́мь. / Те́мже и от раба́ уда́рен быв по главе́, / вся терпи́т, да спасе́т челове́ка. / Сего́ ра́ди возопии́м Ему́: / Человеколю́бче Христе́ Бо́же, / прегреше́ний да́руй оставле́ние, / покланя́ющимся ве́рою пречи́стым страсте́м Твои́м.

Слава, и ныне, тойже.

И абие посем чтение в толковании Евангелия е́же от Матфеа. И слово Иоанна Златоустаго о изсохшей смоковнице, емуже начало: Якоже у́бо видя: И слово Дамаскиново о изсохшей смоковнице, и о притчи винограда. Таже, И о сподо́битися нам:

Евангелие от Матфеа, зачало 84.
[Мф. 21, 18 – 43.]

Во вре́мя о́но, возвра́щься Иису́с во град, взалка́. И узре́в смоко́вницу еди́ну при пути́, прии́де к ней, и ничто́же обре́те на ней, то́кмо ли́ствие еди́но, и глаго́ла ей: да николи́же от тебе́ плода́ бу́дет во ве́ки. И а́бие и́зсше смоко́вница. И ви́девше ученицы́ диви́шася, глаго́люще: ка́ко а́бие и́зсше смоко́вница? Отвеща́в же Иису́с рече́ им: ами́нь глаго́лю вам, а́ще и́мате ве́ру, и не усумните́ся, не то́кмо смоко́вничное сотворите́, но а́ще и горе́ сей рече́те: дви́гнися, и ве́рзися в мо́ре, бу́дет. И вся, ели́ка а́ще воспро́сите в моли́тве ве́рующе, прии́мете. И прише́дшу Ему́ в це́рковь, приступи́ша к Нему́ уча́щу архиере́е и ста́рцы людсти́и, глаго́люще: ко́ею вла́стию сия́ твори́ши? И кто Ти даде́ власть сию́? Отвеща́в же Иису́с, рече́ им: вопрошу́ вы и Аз сло́во еди́но: е́же а́ще рече́те Мне, и Аз вам реку́, ко́ею вла́стию сия́ творю́. Креще́ние Иоа́нново отку́ду бе; с небесе́ ли, или́ от челове́к? Они́ же помышля́ху в себе́, глаго́люще: а́ще рече́м, с небесе́: рече́т нам, почто́ у́бо не ве́ровасте ему́? А́ще ли рече́м, от челове́к: бои́мся наро́да: вси бо и́мут Иоа́нна я́ко проро́ка. И отвеща́вше Иису́сови ре́ша: не ве́мы. Рече́ им и Той: ни Аз вам глаго́лю, ко́ею вла́стию сия́ творю́. Что же ся вам мнит? Челове́к не́кий имя́ше два сы́на, и прише́д к пе́рвому, рече́: ча́до, иди́ днесь, де́лай в виногра́де мое́м. Он же отвеща́в, рече́: не хощу́. Последи́ же раска́явся, и́де. И присту́пль к друго́му, рече́ та́коже. Он же отвеща́в рече́: аз, го́споди, иду́. И не и́де. Кий от обою́ сотвори́ во́лю о́тчу? Глаго́лаша Ему́: пе́рвый. Глаго́ла им Иису́с: ами́нь глаго́лю вам, я́ко мытари́ и любоде́йцы варя́ют вы в Ца́рствии Бо́жии. Прии́де бо к вам Иоа́нн Крести́тель путе́м пра́ведным, и не ве́ровасте ему́, мытари́ же и любоде́йцы ве́роваша ему́: вы же ви́девше, не раска́ястеся последи́, ве́ровати ему́. И́ну при́тчу слы́шите: челове́к не́кий бе домови́т, и́же насади́ виногра́д, и опло́том огради́ его́, и ископа́ в нем точи́ло, и созда́ столп, и вдаст и де́лателем, и оты́де. Егда́ же прибли́жися вре́мя плодо́в, посла́ рабы́ своя́ к де́лателем прия́ти плоды́ его́. И е́мше де́лателе рабы́ его́, о́ваго у́бо би́ша, о́ваго же уби́ша, о́ваго же ка́мением поби́ша. Па́ки посла́ и́ны рабы́ мно́жайша пе́рвых: и сотвори́ша им та́коже. Последи́ же посла́ к ним сы́на своего́, глаго́ля: усрамя́тся сы́на моего́. Де́лателе же ви́девше сы́на, ре́ша в себе́: сей есть насле́дник, прииди́те, убие́м его́, и удержи́м достоя́ние его́. И е́мше его́, изведо́ша вон из виногра́да, и уби́ша. Егда́ у́бо прии́дет господи́н виногра́да, что сотвори́т де́лателем тем? Глаго́лаша Ему́: злых зле погуби́т их, и виногра́д преда́ст ины́м де́лателем, и́же воздадя́т ему́ плоды́ во времена́ своя́. Глаго́ла им Иису́с: не́сте ли чли николи́же в Писа́ниих: ка́мень, его́же не в ряду́ сотвори́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ у́гла? От Го́спода бысть сей, и есть ди́вна во о́чию ва́шею. Сего́ ра́ди глаго́лю вам, я́ко оты́мется от вас Ца́рствие Бо́жие, и да́стся язы́ку творя́щему плоды́ его́.

Посем псалом 50. Таже, Спаси, Бо́же, лю́ди Твоя́: Го́споди поми́луй, 12.

Трипеснец, творение господина Космы, егоже краестрочие: Ти девте́ра, си есть: во вторый день, е́же есть понедельник. Ирмос по дважды, тропари на 12.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

[Сей во всю седмицу]. Последи ирмос, оба лика вкупе, глас 2.

Песнь 1.

{Τ} Ирмос: Непроходи́мое волня́щееся мо́ре, / Бо́жиим Свои́м веле́нием изсуши́вшему, / и пешеше́ствовати сквозе́ е́ Изра́ильтеския лю́ди наста́вльшему, / Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

{Η} Неизрече́нное Сло́ва Бо́жия схожде́ние, / е́же Христо́с То́йжде есть Бог и Челове́к, / е́же Бог невосхище́нием бы́ти непщева́в, / внегда́ вообража́тися рабо́м, показу́ет ученико́м, / сла́вно бо просла́вися.

{Δ} Послужи́ти Сам приидо́х, / Его́же зра́ком Созда́тель во́лею обложе́н есмь, / обнища́вшему Ада́му, бога́тствуяй Божество́м, / положи́ти хотя́й Мою́ ду́шу избавле́ние зань, / и́же безстра́стный Божество́м.

Кондак, глас 8.
Подобен: Я́ко нача́тки.

Иа́ков рыда́ше Ио́сифова лише́ния, / и до́блий седя́ше на колесни́це, я́ко царь почита́емь: / еги́птяныни бо тогда́ сласте́м не порабо́тав, / воспрославля́шеся от Ве́дущаго челове́ческая сердца́, / и Посыла́ющаго вене́ц нетле́нный.

Икос: На рыда́ние ны́не приложи́м рыда́ние, / и излие́м сле́зы со Иа́ковом, / пла́чущеся Ио́сифа приснопа́мятнаго и целому́дреннаго, / порабоще́ннаго у́бо те́лом, ду́шу же непорабоще́ну соблю́дшаго, / и Еги́птом всем ца́рствовавшаго: / Бог бо подае́т рабо́м Свои́м вене́ц нетле́нный.

Синаксарий.

Песнь 8.

{Ε} Ирмос: Устраши́ся отроко́в благочести́вых, / сообра́знаго души́ нескве́рнаго те́ла, / и устрани́ся воспита́нный в безме́рном веществе́, / неутружде́н огнь, / присноживу́щу же изувя́дшу пла́меню, / ве́чнующая песнь воспева́шеся: / Го́спода, вся дела́, по́йте, / и превозноси́те во вся ве́ки.

{Υ} Вас тогда́ Мои́х ученико́в позна́ют вси, а́ще Моя́ за́поведи соблюдете́, / – глаго́лет Спас друго́м, ко стра́сти иды́й, / – мир име́йте в себе́, и во всех, и смире́нная му́дрствующе возвы́ситеся, / и Го́спода зна́юще Мя по́йте, и превозноси́те во вся ве́ки.

{Τ} Чи́на сопроти́вна вам язы́ческа, да есть держа́ва купноро́дных, / не жре́бий бо Мой, мучи́тельство же ра́зум самоизбра́нный. / И́же у́бо предызя́щный в вас бы́ти хотя́й други́х, / да есть всех после́днейший, / и Го́спода зна́юще Мя по́йте, и превозноси́те во вся ве́ки.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

И паки ирмос. Честне́йшую не поем.

Песнь 9.

{Ε} Ирмос: Возвели́чил еси́, Христе́, ро́ждшую Тя Богоро́дицу, / от Нея́же Созда́телю наш, / в подобостра́стное нам обле́клся еси́ те́ло, / на́ших прегреше́ний реши́тельное. / Сию́ ублажа́юще, вси ро́ди, / Тебе́ велича́ем.

{Ρ} Скве́рну всю страстну́ю отри́нувше, / досто́йный Боже́ственнаго Ца́рствия ра́зум восприи́мем благому́дрственный, / Твои́м апо́столом предре́кл еси́, всех Прему́дросте, / в не́мже просла́витеся, светя́щеся со́лнца светоза́рнее.

{Α} Взира́юще на Мя, – рекл еси́ Го́споди Твои́м ученико́м, / – не му́дрствуйте высо́кая, но соотведи́теся смире́нными. / Мою́, ю́же пию́, пи́йте ча́шу, / я́ко да во Ца́рствии Отца́ со Мно́ю просла́витеся.

Таже ирмос: Возвели́чил еси́ Христе́: И поклон до земли.

Ексапостиларий глаголем трижды, косно и со сладкопением. Сей же глаголется до Великаго Четвертка, поется же посреде церкве от певца, и противу глашается от нас:

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, / и оде́жды не и́мам, да вни́ду в онь, / просвети́ одея́ние души́ моея́, / Светода́вче, и спаси́ мя.

На хвалитех
стихиры самогласны на 4, глас 1:

Гряды́й Госпо́дь к во́льной стра́сти, / апо́столом глаго́лаше на пути́: / се восхо́дим во Иерусали́м, / и преда́стся Сын Челове́ческий, / я́коже есть пи́сано о Нем. / Прииди́те у́бо и мы, очище́нными смы́слы, / сше́ствуим Ему́, и сраспне́мся, и умертви́мся Его́ ра́ди жите́йским сласте́м, / да и оживе́м с Ним, и услы́шим вопию́ща Его́: / не ктому́ в земны́й Иерусали́м, за е́же страда́ти, / но восхожду́ ко Отцу́ Моему́ и Отцу́ ва́шему, / и Бо́гу Моему́ и Бо́гу ва́шему, / и совозвы́шу вас в го́рний Иерусали́м, / в Ца́рство Небе́сное. (2)

Глас 5: Дости́гше, ве́рнии, спаси́тельную страсть Христа́ Бо́га, / неизрече́нное Его́ долготерпе́ние просла́вим: / я́ко да благоутро́бием Свои́м совоздви́гнет и нас, умерщвле́нных грехо́м, / я́ко Благ и Человеколю́бец. (2)

Слава, и ныне, глас то́йже: Го́споди, гряды́й к страда́нию, / Твоя́ утвержда́я ученики́, глаго́лал еси́ осо́бь прие́м их: / ка́ко глаго́л Мои́х не по́мните, я́же пре́жде реко́х вам? / Я́ко вся́кому проро́ку несть пи́сано, то́кмо во Иерусали́ме убие́ну бы́ти. / Ны́не у́бо вре́мя настои́т, е́же реко́х вам: / се бо предаю́ся рука́ма гре́шных пору́ган бы́ти, / и́же и Кресту́ Мя пригвозди́вше, и погребе́нию преда́вше, / оме́рзена вменя́т я́ко ме́ртва. / Оба́че дерза́йте: тридне́вен бо воста́ну / в ра́дость ве́рных и жизнь ве́чную.

На стиховне самогласен, глас 5:

Го́споди, к та́инству неизглаго́ланному Твоего́ смотре́ния, / не довле́ющи сыно́в Зеведе́овых ма́ти, проша́ше Тя, / вре́меннаго ца́рства по́чести дарова́тися ча́дом ея́, / но вме́сто тоя́, ча́шу сме́рти обеща́л еси́ пи́ти друго́м Твои́м, / ю́же ча́шу пре́жде сих пи́ти Сам глаго́лал еси́, / грехо́в очище́ние. / Те́мже Тебе́ вопие́м: / спасе́ние душ на́ших, сла́ва Тебе́.

Стих: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, возра́довахомся, и возвесели́хомся: во вся дни на́ша возвесели́хомся. За дни, в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, / и наста́ви сы́ны их.

Го́споди, соверше́ннейшая му́дрствовати, Твоя́ наказу́я ученики́, / не уподо́битися язы́ком глаго́лал еси́, / во е́же облада́ти ме́ньшими: / не та́ко бо бу́дет вам Мои́м ученико́м, / я́ко ни́щий хотя́ есмь. / Пе́рвый у́бо вас, да бу́дет всем слуга́, / нача́льствуяй же я́ко нача́льствуемый, / предызя́щный же я́ко после́днейший. / И́бо приидо́х Сам обнища́вшему Ада́му послужи́ти, / и избавле́ние да́ти за мно́гих ду́шу Мою́, / вопию́щих Ми: сла́ва Тебе́.

Стих: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, / и де́ло рук на́ших испра́ви.

Глас 8: Изсо́хшия смоко́вницы за непло́дие, / преще́ния убоя́вшеся бра́тие, / плоды́ досто́йны покая́ния принесе́м Христу́, / подаю́щему нам ве́лию ми́лость.

Слава, и ныне, глас то́йже: Втору́ю Е́ву еги́птяныню обре́т змий глаго́лы, / тща́шеся ласка́ньми запя́ти Ио́сифа, / но той оста́вив ри́зу, бежа́ греха́, / и наг не стыдя́шеся, я́коже первозда́нный пре́жде преслуша́ния. / Того́ моли́твами, Христе́, поми́луй нас.

Таже: Бла́го есть: И прочая по обычаю с поклоны.

Таже отпуст:

Гряды́й Госпо́дь на во́льную страсть на́шего ра́ди спасе́ния, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Сей же отпуст глаголется во вторник и в среду.

Ведомо же буди, я́ко на 1-м часе и 9-м Псалтирь не глаголем в Великую седмицу, но точию глаголются трипсалмны, но обычаю. Третий же час и шестый поем со Псалтирем. Чтется же и Четвероевангелие, в Понедельник, во Вторник и в Среду совершается. При часе 3-м дне ударяет параекклисиарх в било, я́ко же есть обычай. И собравшеся в церковь, поем 3-й час, с кафисмою: и творяще обычныя поклоны. Таже тропарь: Го́споди, И́же Пресвята́го Твоего́ Ду́ха: и Богоро́дице Ты еси́ лоза́: поклоны 3. И абие украшену аналогию, положат на нем верху святое Четвероевангелие, и двема лампадома возжженнома. Всем же стоящим откровенными главами. Священник же кадит храм весь, и братию. А на 6-м часе кадит токмо Евангелие. На 9-м же часе Евангелие кадит, и храм весь, и братию: И тако чтет Евангелие. По скончании же чтения Евангелия глаголем: Госпо́дь Бог благослове́н: И прочее последование. Глаголется и кондак дне: Иа́ков рыда́ше: И обычныя поклоны. И абие начинаем шестый час.

НА 6-М ЧАСЕ

Прииди́те поклони́мся: трижды, и псалмы обычныя. Кафисму рядовую. Таже тропарь: И́же в шесты́й день же и час: и Богородичен: Я́ко не и́мамы дерзнове́ния: и поклоны три.

Таже тропарь пророчества, глас 6:

Душе́ю сокруше́нною припа́даем Тебе́, / и мо́лим Тя, Спа́се ми́ра, / Ты бо еси́ Бог ка́ющихся.

Слава, и ныне, тойже.

Прокимен, псалом 125, глас 4: Внегда́ возврати́ти Го́споду / плен Сионь. Стих: Тогда́ испо́лнишася ра́дости уста́ на́ша.

Пророчества Иезекиилева чтение.
[Глава 1, ст. 1 – 20]

Бысть в тридеся́тое ле́то, в четве́ртый ме́сяц, в пя́тый день ме́сяца, и аз бых посреде́ плене́ния при реце́ Хова́р: и отверзо́шася небеса́, и ви́дех виде́ния Бо́жия. В пя́тый день ме́сяца, сие́ ле́то пя́тое плене́ния царя́ Иоаки́ма. И бысть сло́во Госпо́дне ко Иезеки́илю сы́ну Вузи́еву, свяще́ннику в земли́ халде́йстей при реце́ Хова́р. И бысть на мне рука́ Госпо́дня. И ви́дех, и се дух воздвиза́яйся, грядя́ше от се́вера, и о́блак вели́кий в нем, и свет о́крест его́ и огнь блиста́яйся. И посреде́ его́ я́ко виде́ние иле́ктра посреде́ огня́, и свет в нем: посреде́ я́ко подо́бие четы́рех живо́тных: и сие́ виде́ние их, я́ко подо́бие челове́ка в них. И четы́ре ли́ца еди́ному, и четы́ре кри́ла еди́ному. И го́лени их пра́вы, и перна́ты но́ги их, и и́скры я́ко блиста́ющаяся медь, и ле́гка кри́ла их. И рука́ челове́ча под кри́лами их на четы́рех страна́х их. И ли́ца их и кри́ла их четы́рех держа́щаяся друг дру́га, ли́ца же их четы́рех не обраща́хуся, внегда́ ходи́ти им: ко́еждо пря́мо лица́ своего́ хожда́ху. И подо́бие лиц их, лице́ челове́чее, и лице́ льво́во одесну́ю четы́рем, и лице́ те́льчее ошу́юю четы́рем, и лице́ о́рлее четы́рем. [И ли́ца их] и кри́ла их просте́рты свы́ше четы́рем, коему́ждо два сопряже́на друг ко дру́гу, и два покрыва́ху верху́ телесе́ их, и ко́еждо пря́мо лицу́ своему́ идя́ше. Иде́же а́ще бя́ше дух ше́ствуяй, идя́ху, и не обраща́хуся. И посреде́ живо́тных виде́ние я́ко у́глия огня́ горя́щаго, я́ко виде́ние свещ сообраща́ющихся посреде́ живо́тных, и свет огня́, и от огня́ исхожда́ше я́ко мо́лния. И живо́тная теча́ху, и обраща́хуся, я́ко виде́ние везе́ково. И ви́дех, и се ко́ло еди́но на земли́ держа́щееся живо́тных четы́рех. И виде́ние коле́с, и сотворе́ние их, я́ко виде́ние фарси́са, и подо́бие еди́но четы́рем: и де́ло их бя́ше, я́коже а́ще бы бы́ло ко́ло в колеси́. На четы́ри страны́ их ше́ствоваху: не обраща́хуся, внегда́ ше́ствовати им. Ниже́ хребты́ их, и высота́ бя́ше им: и ви́дех та, и плещи́ их испо́лнены оче́с о́крест четы́рем. И внегда́ ше́ствовати живо́тным, ше́ствоваху и коле́са держа́щеся их: и внегда́ воздвиза́тися живо́тным от земли́, воздвиза́хуся и коле́са. Иде́же а́ще бя́ше о́блак, та́мо бя́ше и дух, е́же ше́ствовати: ше́ствоваху и живо́тная, и коле́са воздвиза́хуся с ни́ми, зане́ дух жи́зни бя́ше в колесе́х.

Прокимен, псалом 126, глас 4: А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом, / всу́е труди́шася зи́ждущии. Стих: А́ще не Госпо́дь сохрани́т град, всу́е бде стреги́й.

И чтется Евангелие по предписанному чину. По чтении же, Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́ Го́споди: Трисвятое, с поклоны. По О́тче наш: Кондак дне. Го́споди поми́луй, 40. И прочее по обычаю, и отпуст.

Ведомо же буди: я́ко Евангелие от Матфеа все чтется, подобне и от Марка, и от Луки: от Иоанна же чтется до начала святых страстей, яве я́ко до Ны́не просла́вися Сын Челове́ческий: Чтется же тако в трех днех, сиречь, в Понедельник, во Вторник, в Среду: И совершается в Среду на 9-м часе. Бывают же от Луки чтения три. Прочая же по два. Вкупе всех чтений девять, и вящше ничтоже. Девятый же час трех дней стихословия не имать, якоже речеся. Но по трипсалмии поется от учиненнаго монаха: И́же в девя́тый час: Сла́ва, и ны́не: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы: И бывает чтение в Четвероевангелии: По немже глаголем: Не преда́ждь нас до конца́: Трисвятое с поклоны. По О́тче наш: Кондак дне. Во Ца́рствии Твое́м: И прочее последование, я́ко обычно. Глаголем же и кондак дне. Присовокупляем же и Вечерню.

ВО СВЯТЫЙ И ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК,
ВЕЧЕРА

По предначинательном псалме обычное стихословие: Ко Го́споду внегда́ скорбе́ти ми, воззва́х: На Го́споди воззва́х, поставим стихов 10, и поем стихиры самогласны дне 4 по дважды, а два по единожды, глас 1:

Гряды́й Госпо́дь к во́льней стра́сти, / апо́столом глаго́лаше на пути́: / се восхо́дим во Иерусали́м, / и преда́стся Сын Челове́ческий, / я́коже есть пи́сано о Нем. / Прииди́те у́бо и мы, очище́нными смы́слы, сше́ствуим Ему́, / и сраспне́мся, и умертви́мся Его́ ра́ди жите́йским сласте́м, / да и оживе́м с Ним, и услы́шим вопию́ща Его́: / не ктому́ в земны́й Иерусали́м за е́же страда́ти, / но восхожду́ ко Отцу́ Моему́ и Отцу́ ва́шему, / и Бо́гу Моему́ и Бо́гу ва́шему, / и совозвы́шу вас в го́рний Иерусали́м, / в Ца́рство Небе́сное. (2)

Глас 5: Дости́гше, ве́рнии, спаси́тельную страсть Христа́ Бо́га, / неизрече́нное Его́ долготерпе́ние просла́вим: / я́ко да благоутро́бием Свои́м / совоздви́гнет и нас, умерщвле́нных грехо́м, / я́ко Благ и Человеколю́бец. (2)

Го́споди гряды́й к страда́нию, / Твоя́ утвержда́я ученики́, / глаго́лал еси́ осо́бь прие́м их: / ка́ко глаго́л Мои́х не по́мните, / я́же пре́жде реко́х вам? / Я́ко вся́кому проро́ку несть пи́сано, / то́кмо во Иерусали́ме убие́ну бы́ти. / Ны́не у́бо вре́мя настои́т, е́же реко́х вам: / се бо предаю́ся рука́ма гре́шных пору́ган бы́ти, / и́же и Кресту́ Мя пригвозди́вше, и погребе́нию преда́вше, / оме́рзена вменя́т я́ко ме́ртва. / Оба́че дерза́йте, тридне́вен бо воста́ну, / в ра́дость ве́рных и жизнь ве́чную. (2)

Го́споди, к та́инству неизглаго́ланному Твоего́ смотре́ния, / не довле́ющи сыно́в Зеведе́овых ма́ти, проша́ше Тя, / вре́меннаго ца́рства по́чести дарова́тися ча́дом ея́, / но вме́сто тоя́, ча́шу сме́рти обеща́л еси́ пи́ти друго́м Твои́м, / ю́же ча́шу пре́жде сих пи́ти Сам глаго́лал еси́, / грехо́в очище́ние. / Те́мже Тебе́ вопие́м: / спасе́ние душ на́ших, сла́ва Тебе́. (2)

Го́споди, соверше́ннейшая му́дрствовати, / Твоя́ наказу́я ученики́, / не уподо́битися язы́ком глаго́лал еси́, / во е́же облада́ти ме́ньшими, / не та́ко бо бу́дет вам Мои́м ученико́м, / я́ко ни́щий хотя́ есмь. / Пе́рвый у́бо вас, да бу́дет всем слуга́, / нача́льствуяй же, я́ко нача́льствуемый, / предызя́щный же, я́ко после́днейший. / И́бо приидо́х Сам обнища́вшему Ада́му послужи́ти, / и избавле́ние да́ти за мно́гих ду́шу Мою́, / вопию́щих Ми: сла́ва Тебе́.

Глас 8: Изсо́хшия смоко́вницы за непло́дие, / преще́ния убоя́вшеся, бра́тие, / плоды́ досто́йны покая́ния принесе́м Христу́, / подаю́щему нам ве́лию ми́лость.

Слава, и ныне, глас то́йже: Втору́ю Е́ву еги́птяныню обре́т змий глаго́лы, / тща́шеся ласка́ньми запя́ти Ио́сифа, / но той оста́вив ри́зу, бежа́ греха́, / и наг не стыдя́шеся, я́коже первозда́нный пре́жде преслуша́ния. / Того́ моли́твами, Христе́, поми́луй нас.

Таже вход со Евангелием. Све́те ти́хий:

Прокимен, псалом 127, глас 6: Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, / и у́зриши блага́я Иерусали́ма. Стих: Блаже́ни вси боя́щиися Го́спода, ходя́щии в путе́х Его́.

Исхода чтение.
[Глава 1, ст. 1 – 20.]

Сия́ имена́ сыно́в Изра́илевых, входя́щих во Еги́пет вку́пе со Иа́ковом отце́м их, ки́йждо со всем до́мом свои́м внидо́ша: Руви́м, Симео́н, Леви́й, Иу́да, Иссаха́р, Завуло́н и Вениами́н, Дан и Неффали́м, Гад и Аси́р. Ио́сиф же бя́ше во Еги́пте. Бя́ше же всех душ изше́дших из Иа́кова, се́дмьдесят пять. У́мре же Ио́сиф, и вся бра́тия его́, и весь род о́ный. Сы́нове же Изра́илевы возрасто́ша, и умно́жишася, и мно́зи бы́ша, и укрепи́шася зело́ зело́: умно́жи же их земля́. Воста́ же царь ин во Еги́пте, и́же не зна́ше Ио́сифа. Рече́ же язы́ку своему́: се род сыно́в Изра́илевых вели́кое мно́жество, и укрепля́ется па́че нас. Прииди́те у́бо прехи́трим их, да не когда́ умно́жатся; и егда́ а́ще приключи́тся нам брань, приложа́тся и си́и к супоста́том, и одоле́вше нам, изы́дут из земли́ [на́шея]. И приста́ви над ни́ми приста́вники дел, да озло́бят их в де́лех: и созда́ша гра́ды тве́рды фарао́ну, Пифо́, и Рамесси́, и Он, и́же есть Илиопо́ль. Поели́ку же их смиря́ху, толи́ко мно́жайшии быва́ху, и укрепля́хуся зело́ зело́. И гнуша́хуся еги́птяне сынми́ Изра́илевыми. И наси́лие творя́ху еги́птяне сыно́м Изра́илевым ну́ждею. И боле́зненну тем жизнь творя́ху в де́лех жесто́ких, бре́нием, и плинфоде́ланием, и все́ми де́лы, я́же в поля́х, во всех де́лех, и́миже порабоща́ху их с ну́ждею. И рече́ царь еги́петский ба́бам евре́йским: еди́ной их и́мя, Сепфо́ра, и и́мя второ́й, Фу́а. И рече́ [им]: егда́ ба́бите евре́аныням, и суть к рожде́нию, а́ще у́бо му́жеский пол бу́дет, убива́йте его́, а́ще же же́нский, снабдева́йте его́. Убоя́шася же ба́бы Бо́га, и не сотвори́ша, я́коже повеле́ им царь еги́петский, и живля́ху му́жеский пол. Призва́ же царь еги́петский ба́бы, и рече́ им: что я́ко сотвори́сте вещь сию́, и оживля́ете му́жеский пол? Реко́ша же ба́бы фарао́ну: не я́ко жены́ еги́птяныни, та́ко и жены́ евре́аныни: ражда́ют бо пре́жде не́же вни́ти к ним ба́бам, и ражда́ху. Бла́го же творя́ше Бог ба́бам, и мно́жахуся лю́дие, и укрепля́хуся зело́.

Прокимен, псалом 128, глас 6: Благослови́хом вы / во и́мя Госпо́дне. Стих: Мно́жицею бра́шася со мно́ю от ю́ности моея́.

Иова чтение.
[Глава 1, ст. 1 – 12.]

Челове́к не́кий бя́ше во стране́ Авситиди́йстей, ему́же и́мя И́ов, и бе челове́к он и́стинен, непоро́чен, пра́веден, богочести́в, удаля́яйся от вся́кия лука́выя ве́щи. Бы́ша же ему́ сы́нове седмь и дще́ри три. И бя́ху ско́ти его́, ове́ц седмь ты́сящ, велблю́дов три ты́сящи, супру́г воло́в пять сот, и осли́ц пасо́мых пять сот, и слуг мно́го зело́, и дела́ ве́лия бя́ху ему́ на земли́, и бе челове́к о́ный благоро́днейший су́щих от восто́к со́лнца. Сходя́щеся же сы́нове его́ друг ко дру́гу, творя́ху пир на ки́йждо день, спое́млюще вку́пе и три сестры́ своя́ я́сти и пи́ти с ни́ми. И егда́ скончава́шася дни́е пи́ра, посыла́ше И́ов и очища́ше их, востая́ зау́тра, и приноша́ше от них же́ртвы по числу́ их и тельца́ еди́наго о гресе́ о душа́х их. Глаго́лаше бо И́ов: не́гли когда́ сы́нове мои́ согреши́ша и в мы́сли свое́й зла́я помы́слиша проти́ву Бо́га? Та́ко у́бо творя́ше И́ов вся дни. И бысть я́ко день сей, и се приидо́ша А́нгели Бо́жии предста́ти пред Го́сподем, и диа́вол прии́де с ни́ми. И рече́ Госпо́дь диа́волу: отку́ду прише́л еси́? И отвеща́в диа́вол Го́сподеви, рече́: обше́д зе́млю и проше́д поднебе́сную, се есмь. И рече́ ему́ Госпо́дь: внял ли еси́ мы́слию твое́ю на раба́ Моего́ И́ова? Зане́ несть, я́ко он, на земли́: челове́к непоро́чен, и́стинен, богочести́в, удаля́яйся от вся́кия лука́выя ве́щи. Отвеща́ же диа́вол и рече́ пред Го́сподем: еда́ ту́не И́ов чтит Го́спода? Не Ты ли огради́л еси́ вне́шняя его́, и вну́тренняя до́му его́, и я́же вне всех, су́щих его́ о́крест? Дела́ же руку́ его́ благослови́л еси́ и скоты́ его́ мно́ги сотвори́л еси́ на земли́, но посли́ ру́ку Твою́ и косни́ся всех, я́же и́мать, а́ще не в лице́ Тя благослови́т? Тогда́ рече́ Госпо́дь диа́волу: се вся, ели́ка суть ему́, даю́ в ру́ку твою́, но самого́ да не ко́снешися. И изы́де диа́вол от Го́спода.

Таже, Да испра́вится моли́тва моя́:

И посем Евангелие от Матфеа, зачало 98.
[Мф. 24, 3 – 35.]

Во вре́мя о́но, седя́щу Иису́су на горе́ Елео́нстей, приступи́ша к Нему́ ученицы́ на едине́, глаго́люще: рцы нам, когда́ сия́ бу́дут; и что есть зна́мение Твоего́ прише́ствия и кончи́на ве́ка? И отвеща́в Иису́с рече́ им: блюди́те, да никто́же вас прельсти́т. Мно́зи бо прии́дут во и́мя Мое́, глаго́люще: аз есмь Христо́с, и мно́ги прельстя́т. Услы́шати же и́мате бра́ни, и слы́шания бра́нем. Зри́те, не ужаса́йтеся, подоба́ет бо всем сим бы́ти, но не тогда́ есть кончи́на. Воста́нет бо язы́к на язы́к, и ца́рство на ца́рство: и бу́дут гла́ди и па́губы, и тру́си по ме́стом. Вся же сия́ нача́ло боле́знем. Тогда́ предадя́т вы в ско́рби, и убию́т вы, и бу́дете ненави́дими все́ми язы́ки и́мене Моего́ ра́ди. И тогда́ соблазня́тся мно́зи, и друг дру́га предадя́т, и возненави́дят друг дру́га. И мно́зи лжепроро́цы воста́нут и прельстя́т мно́гия. И за умноже́ние беззако́ния, изся́кнет любы́ мно́гих. Претерпе́вый же до конца́, той спасе́тся. И пропове́стся сие́ Ева́нгелие Ца́рствия по всей вселе́нней, во свиде́телство всем язы́ком: и тогда́ прии́дет кончи́на. Егда́ у́бо у́зрите ме́рзость запусте́ния, рече́нную Дании́лом проро́ком, стоя́щу на ме́сте свя́те, и́же чтет, да разуме́ет, тогда́ су́щии во Иуде́и да бежа́т на го́ры. И и́же на кро́ве, да не схо́дит взя́ти я́же в дому́ его́. И и́же на селе́, да не возврати́тся вспять взя́ти риз свои́х. Го́ре же непра́здным и доя́щим в ты́я дни. Моли́теся же, да не бу́дет бе́гство ва́ше в зиме́, ни в суббо́ту. Бу́дет бо тогда́ скорбь ве́лия, якова́ же несть была́ от нача́ла ми́ра досе́ле, ниже́ и́мать бы́ти. И а́ще не бы́ша прекрати́лися дни́е о́ны, не бы у́бо спасла́ся вся́ка плоть: избра́нных же ра́ди прекратя́тся дни́е о́ны. Тогда́ а́ще кто рече́т вам: се, зде Христо́с, или́ о́нде, не ими́те ве́ры. Воста́нут бо лжехри́сти и лжепроро́цы, и дадя́т зна́мения ве́лия и чудеса́, я́коже прельсти́ти, а́ще возмо́жно, и избра́нныя. Се, пре́жде рех вам. А́ще у́бо реку́т вам: се, в пусты́ни есть, не изыди́те: се, в сокро́вищах, не ими́те ве́ры. Я́коже бо мо́лния исхо́дит от восто́к и явля́ется до за́пад, та́ко бу́дет прише́ствие Сы́на Челове́ческаго. Иде́же бо а́ще бу́дет труп, та́мо соберу́тся орли́. А́бие же, по ско́рби дний тех, со́лнце поме́ркнет, и луна́ не даст све́та своего́, и зве́зды спа́днут с небесе́, и си́лы небе́сныя подви́гнутся. И тогда́ яви́тся зна́мение Сы́на Челове́ческаго на небеси́, и тогда́ воспла́чутся вся коле́на земна́я, и у́зрят Сы́на Челове́ческаго, гряду́ща на о́блацех небе́сных с си́лою и сла́вою мно́гою. И по́слет а́нгелы Своя́ с тру́бным гла́сом ве́лиим, и соберу́т избра́нныя Его́ от четы́рех ветр, от коне́ц небе́с до коне́ц их. От смоко́вницы же научи́теся при́тчи: егда́ уже́ ва́ия ея́ бу́дут мла́да, и ли́ствие прозя́бнет, ве́дите, я́ко близ есть жа́тва. Та́ко и вы, егда́ ви́дите сия́ вся, ве́дите, я́ко близ есть, при две́рех. Ами́нь глаго́лю вам, не мимои́дет род сей, до́ндеже вся сия́ бу́дут. Не́бо и земля́ мимои́дет, словеса́ же Моя́ не мимои́дут.

И прочее последование Преждеосвященных, по обычаю. Тако долженствует быти и в Великий Вторник, и в Великую Среду.

Аще же несть Преждеосвященныя: Поем на Го́споди воззва́х, половину от стихир, на 6. Стихира, глас 1: Гряды́й Госпо́дь к во́льной стра́сти: дважды. Дости́гше ве́рнии: дважды. Го́споди, к та́инству неизглаго́ланному: дважды. Сла́ва, и ны́не: Го́споди гряды́й к страда́нию: По сих вход с Евангелием: и Све́те ти́хий: Таже прокимен, и паремии, и Евангелие. Таже, Сподо́би Го́споди: И ектения: Испо́лним вече́рнюю: На стиховне, от техже стихир, стихира, глас 5: Го́споди соверше́ннейшая му́дрствовати: Стих: К Тебе́ возведо́х о́чи мои́: И паки туюжде стихиру. Стих: Поми́луй нас Го́споди: Глас 8: Изсо́хшая смоко́вницы: Сла́ва, и ны́не, глас тойже: Втору́ю Е́ву: Таже, Ны́не отпуща́еши: И прочая обычная с поклоны. И по конечном Трисвятом, и по О́тче наш: Го́споди поми́луй, 12. Таже, молитва, Всесвята́я Тро́ице: и Бу́ди и́мя Госпо́дне: И отпуст.

Сице убо творим во Вторник и в Среду.

На трапезе же ядим сухоядение и сим удовляемся. И якоже в первую неделю святаго сего Поста, сице и в сия дни, в Великий Понедельник, во Вторник и в Среду поститися подобает.

Ведати бо подобает, я́ко и Шестый великий Собор повеле, спасительныя страсти дни в посте, и молитве, и умилении сердца сотворяти верным, в полунощи же Великия Субботы, оставляти пост, Божественным евангелистом Матфею и Луце, овому убо позде в субботу глаголанием, овому же утром глубоким, медлемое нам нощи написующим.