Шрифт

Среда 5-ой седмицы. Избранные службы Триоди Постной - богослужения Великого поста.

СЕДМИЦА ПЯТАЯ СВЯТАГО ПОСТА

В СРЕДУ 5-Я СЕДМИЦЫ
НА УТРЕНИ

Троичны. Таже кафисмы 20, 1, 2. По 1-м стихословии седальны Крестныя Осмогласника два, с Крестобогородичным.

По 2-м же стихословии,
настоящий седален, господина Иосифа, глас 8.
Подобен: Повеле́нное та́йно:

Дре́ва вкуси́в Ада́м не в ле́поту, / невоздержа́ния го́рце плоды́ объя́т; / возне́с же Ся на Дре́во, / сего́ изба́вил еси́, Ще́дре, осужде́ния лю́таго. / Те́мже Ти вопие́м: / даждь нам воздержа́тися, Влады́ко, от плода́ тлетво́рнаго, / и твори́ти во́лю Твою́, я́ко да обря́щем ми́лость. [Дважды.]

Крестобогородичен: От крове́й Твои́х чи́стых воплоще́нна, / и па́че смы́сла от Тебе́, Чи́стая, рожде́нна, / на Дре́ве ви́сима посреде́ злоде́ю ви́дящи, / утро́бами боле́зновала еси́, и ма́терски рыда́ющи вопия́ла еси́: / увы́ Мне, Ча́до Мое́! Ко́е Боже́ственное и неизрече́нное смотре́ние Твое́, / и́мже оживи́л еси́ созда́ние Твое́? Воспеваю благоутробие Твое́.

По 3-м стихословии седален,
господина Феодора, глас 2.
Подобен: Пречи́стому Твоему́ о́бразу:

Дре́во всесвято́е, кре́стное воспева́юще, / кра́йней бла́гости Твое́й покланя́емся при́сно, Христе́ Бо́же, / на сем бо упраздни́л еси́ си́лы вра́жия, / и дал еси́ зна́мение ве́рующим в Тя. / Те́мже благода́рно вопие́м Ти: / всех сподо́би благоду́шно ми́рно живу́щих, / испо́лнити по́стное вре́мя. [Дважды.]

Крестобогородичен: Непоро́чнаго Па́стыря Тя зря́щи / А́гнца на Дре́во воздви́жена, / рыда́ющи ма́терски вопия́ше: / Сы́не, на смерть Тя осуди́ша неблагода́рнии лю́дие, / за е́же о́блак просте́рл еси́ в прехожде́ние их; / увы Мне, безча́дствуюся безму́жная! Но воста́ни, и возсия́й Со́лнце, / и просла́влюся в сыне́х земноро́дных.

Канон Минеи, и настоящий трипеснец господина Иосифа.

И стихословится песнь, глас 8.
Песнь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га:

Осуди́в вражду́, / на Кресте́ просте́рл еси́ Твои́ правосу́де дла́ни; / ны́не же осужде́нна мя су́ща прегреше́ньми, / спаси́ блу́днаго, Спа́се, / огорчи́вшаго Тя долготерпели́ваго.

Ско́тское возжеле́х страстотво́рное житие́, / Твои́х за́поведей удали́хся, Спа́се Преблаги́й, / стра́нными порабоще́н и нечи́стыми гра́жданы, / ны́не же обраща́ющася приими́, и спаси́ мя.

Гугни́ваго я́коже дре́вле слу́ха отве́рзл еси́, / отве́рзи души́ моея́ ушеса́ нра́вом оглуше́нна, / и внуши́ти Твое́ спаси́тельное сло́во, Иису́се, / сподо́би мя, еди́не Человеколю́бче.

Богородичен: Спаси́тельная врата́, к Бо́гу мо́сте, / христиа́н предста́тельнице, Пречи́стая Влады́чице, / обстои́ма мя напа́стьми жития́ / и обурева́ема, Отрокови́це, окорми́.

Иный господина Феодора, глас 2.

Ирмос: Непло́дствовавший мой ум:

За милосе́рдие щедро́т возше́д на Крест, / извле́кл еси́ мя из ро́ва страсте́й, / и возне́сл еси́, Христе́, в небе́сная.

Просте́р на Кресте́ дла́ни Твои́, Христе́ / язы́ки вся удале́нныя от Тебе́ объя́л еси́, / близ ста́ти держа́вы Твоея́.

Троичен: Триипоста́сная Еди́нице, пресу́щная Тро́ице, / Божество́ еди́но, О́тче и Сы́не, и Ду́ше пра́вый, / спаси́ чту́щия Тя.

Богородичен: Кто хвали́ти Тя от земны́х, / по достоя́нию возмо́жет, Ма́ти Де́во? / Ты бо в жена́х еди́на яви́лася еси́ избра́нная, и всеблаже́нная.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Возне́слся еси́ на Кресте́, / прободе́н был еси́ в ре́бра, / же́лчи вкуси́л еси́ мене́ ра́ди, Иису́се, / от преступле́ния огорчи́вшаго Тя.

Ирмос: Непло́дствовавший мой ум, / плодоно́сен, Бо́же, покажи́ ми, / де́лателю до́брых, насади́телю благи́х, / благоутро́бием Твои́м.

Песнь 8.

Ирмос: Седмери́цею пещь:

Неусы́пным о́ком воззре́в на мя, / уще́дри, уны́ния дрема́нием одержи́ма, / и сну рабо́тающа, сла́стным на одре́ страсте́м, / на Кресте́ главу́ Твою́ преклони́вый, и во́лею усну́вый, / и тьму разори́вый, Христе́, / греха́, свет сый пра́вды.

Богатотво́рными дарова́нии украси́вся / от креще́ния, па́че нищету́ злых возлюби́х, / и чуждь бых доброде́телей окая́нный аз, / в страну́ дале́че отше́д зло́бы. / Те́мже обрати́в приими́ мя, Спа́се, / Твои́м Кресто́м огражда́я во вся ве́ки.

Пия́нство страсте́й отри́ни, / и слез взыщи́, чисти́тельное поще́нием душе́, / вино́ се́рдце веселя́щее, и сла́сти увяда́ющее, / и плотски́я пе́щи испепеля́ющее; / и потщи́ся, пригвозди́вшемуся тебе́ ра́ди на Дре́ве / Христу́ сраспя́тися, и жи́ти во ве́ки.

Богородичен: Богороди́тельнице Всечи́стая, / души́ моея́ я́звы, и грехо́вная гное́ния очи́сти, / исто́чники омыва́ющи от ребр Рождества́ Твоего́, / и от них очища́ющи струя́ми; / к Тебе́ бо взыва́ю, и к Тебе́ прибега́ю, / и Тя призыва́ю Благода́тную.

 

Иный. Ирмос: Гла́сы а́нгельскими:

Распе́ншагося пло́тски, / и Божество́м не пострада́вша Иису́са, / пою́т а́нгели, и мы земноро́днии / во вся ве́ки.

В распя́тии Твое́м, Христе́, / поно́сную смерть прие́м прокля́тую, / спасл ны еси́ от тли изба́вивый.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Херуви́мски Тя, о Тро́ице, / Свят, Свят Свят, пою́ еди́но Божество́, / безнача́льное, про́стое и все́ми непости́жное.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Похвала́ми Тя, Чи́стая, / све́тло почита́ют вси роди́, / Зижди́теля бо родила́ еси́. / О чу́до стра́шное, и де́ло всеблаже́нное!

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Вся претерпе́л еси́ пострада́ти о еди́ном, / е́же спасти́ся мне, Христе́, / пою́ Твое́ распя́тие, гво́здия, / и заколе́ние во вся ве́ки.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Ирмос: Гла́сы а́нгельскими / на небесе́х сла́вимаго Бо́га, / восхва́лим глаго́люще, земноро́днии, во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Ужасе́ся о сем не́бо:

Зря Тя просте́рта на Кресте́, / зари́ сокрыва́ше со́лнце, / вся же земля́ тре́петом колеба́шеся, Всецарю́, / во́лею ви́дящи стра́ждуща, / естество́м Тя безстра́стна. / Те́мже Тя молю́, / стра́сти души́ моея́, я́ко врач, Христе́, исцели́.

Пути́ спаси́тельныя оста́вив, / во ад веду́щия ше́ствовах, / тьму глубо́кую име́я о́крест сла́сти, / и страсте́й поползнове́ния, и бу́рю искуше́ний. / Те́мже Тя молю́: / Твои́м Кресто́м спаси́ мя, Христе́, / я́ко еди́н многоми́лостив.

Зимо́ю содержи́мь искуше́ний, / и страсте́й треволне́нии потопля́емь, / и сласте́й бу́рею обурева́емь лю́те, / поще́ния пучи́ну достиго́х кро́ткую и ти́хую, / в не́йже мя окорми́в Твои́м Кресто́м, Ще́дре, / ко спасе́нию устреми́.

Богородичен: Зачала́ еси́, Де́во, без се́мене, / вся́ческая соде́лавшаго Сло́ва Бо́жия, / без хоте́ний плотски́х; / без истле́ния же родила́ еси́, / без боле́зней ма́терских; / те́мже Тя, Богоро́дицу, / и язы́ком и се́рдцем испове́дающе, велича́ем.

 

Иный. Ирмос: Де́вство Твое́, Богоро́дице:

Во́лею претерпе́л еси́ распя́тися, Спа́се наш, / да пода́си всем жизнь, / от сме́рти избавля́я.

Дре́вом умертви́хся, / и кре́стным Дре́вом ожи́х; / на не́мже Христо́с мой пригвозди́вся, / врага́ моего́ умертви́.

Троичен: Я́ко су́щу Сы́ну с Роди́телем, / и Ду́ху Свято́му ссу́щу, / единому́дренно поклони́мся.

Богородичен: Чу́до пресла́вное, и ужа́сное слы́шание, / ка́ко и я́ко Ма́ти ражда́еши Чи́стая, / и не позна́ла еси́ я́ко Де́ва тле́ния?

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Пою́ копие́ Твое́, / воспева́ю и гво́зди Твоя́, / гу́бу, трость, Крест, / и́миже спасл мя еси́, Иису́се Бо́же.

Ирмос: Де́вство Твое́, Богоро́дице Нескве́рная, / е́же не опали́ огнь Боже́ственный, / велича́ем.

Светилен гласа.
На стиховне самогласен, глас 3:

Высоту́ доброде́телей оста́вивши, душе́ моя́, / во глубину́ грехо́вную снизшла́ еси́; / в лука́вныя разбо́йники впа́дши; / стру́пов же смердя́щих полна́ су́щи, / лежи́ши пове́ржена недоуме́нна. / Те́мже возопи́й Христу́ Бо́гу, за тя распе́ншемуся, / и ра́ны во́лею прие́мшему, / попецы́ся о мне, Го́споди, и спаси́ мя.

Иный, глас 8: Разбо́йническими помышле́ньми уязви́вся окая́нный, / и е́ле жив бых, Го́споди, / проро́ческий же лик презре́ е́ле жи́ва ви́дев су́ща, / и хитростьми́ челове́ческими неисце́льна. / Те́мже лю́те боля́, / во смире́нии се́рдца зову́ Ти, Христе́ Бо́же, / изле́й, я́ко благоутро́бен, на мя / вели́кую Твою́ ми́лость.

Мученичен: Му́ченицы Христо́вы непобеди́мии, / победи́вше пре́лесть си́лою Кре́стною, / восприя́сте благода́ть ве́чныя жи́зни, / мучи́телей преще́ния не убоя́стеся, / му́ками ураня́еми веселите́ся. / И ны́не кро́ви ва́ша / бы́ша исцеле́ния душ на́ших, / моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

Слава, и ныне, Крестобогородичен: Всечи́стая, я́ко ви́де Тя пло́тию ви́сима на Дре́ве, / се́рдцем уязвля́шеся, и восклица́ше слезя́щи, Сло́ве: / где заше́л еси́ вселюбе́знейший Иису́се Мой, Сы́не Мой, и Го́споди? / Не оста́ви Мя еди́ну, Христе́, ро́ждшую Тя.

На 1-м часе кафисма 3-я, на 3-м часе 4-я, на 6- м часе 5-я.

В СРЕДУ ПЯТЫЯ СЕДМИЦЫ
НА 6-М ЧАСЕ

Тропарь пророчества, глас 1.

Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша, умоле́н бу́ди, Го́споди, / и вся на́ша боле́зни исцели́, Человеколю́бче, мо́лимся.

Сла́ва, и ны́не: тойжде.

Прокимен, псалом 91, глас 4: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, / и пе́ти и́мени Твоему́, Вы́шний. Стих: Возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.

Пророчества Исаина чтение.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: Аз Бог пе́рвый, и в гряду́щая Аз есмь. Ви́деша язы́цы и убоя́шася, концы́ земни́и прибли́жишася, и приидо́ша вку́пе. Судя́й ки́йждо бли́жнему, и бра́ту помощи́, и рече́т: превозмо́же муж древоде́латель, и кова́ч бия́й мла́том, вку́пе прокова́яй, овогда́ у́бо рече́т, спая́ние добро́ есть, утверди́ша я́ гвоздьми́, положа́т я́, и не подви́гнутся. Ты же Изра́илю, ра́бе Мой Иа́кове, его́же избра́х, се́мя Авраа́мле, его́же возлюби́х. Его́же поя́х от коне́ц земли́, и от стражб ея́ призва́х тя, и реко́х ти: раб Мой еси́, избра́х тя, и не оста́вих тебе́. Не бо́йся, с тобо́ю бо есмь, не прельща́ю, Аз бо есмь Бог твой, укрепи́вый тя, и помого́х ти, и утверди́х тя десни́цею Мое́ю пра́ведною. Се постыдя́тся и посра́мятся вси сопротивля́ющиися тебе́, бу́дут бо я́ко не су́щии, и поги́бнут вси сопе́рницы твои́. Взы́щеши их, и не обря́щеши челове́ков, и́же поруга́ются тебе́, бу́дут бо а́ки не бы́вшии, и не бу́дут ра́тующии тебе́. Я́ко Аз Бог твой держа́й десни́цу твою́, глаго́ляй тебе́: не бо́йся, Иа́кове, ма́лый Изра́илю, Аз помого́х ти, глаго́лет Бог твой, избавля́яй тя, Святы́й Изра́илев.

Прокимен, псалом 92, глас 6: Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся. Стих: Облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася.

На 9-м часе кафизма 6-я.

В СРЕДУ ПЯТЫЯ СЕДМИЦЫ
ВЕЧЕРА

Стихословим вместо: Ко Го́споду внегда́ скорбе́ти ми: кафисму 7. На Го́споди воззва́х, стихира самогласна, ю́же глаголем дважды.

Начинаем же стихи, от: Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы, еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.

Глас 8: Мои́ми помышле́нии в разбо́йники впад, / плене́н бых окая́нный умо́м, и лю́те уязви́хся, / всю мою́ ду́шу ура́них, / и отню́д лежу́ наг доброде́телей на жите́йстем пути́. / Свяще́нник же ви́дев мя ра́нами боля́ща безысце́льна, / презре́в не воззре́ на мя: / леви́тянин же па́ки не терпя́ душетле́нныя боле́зни, / и той ви́дев мя ми́мо и́де. / Ты же благоволи́вый, не от Самари́и, / но от Мари́и воплоти́тися, Христе́ Бо́же, / человеколю́бием Твои́м пода́ждь ми исцеле́ние, / излива́я на мя вели́кую Твою́ ми́лость.

Стих: Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся.

Паки туюжде.

Стих: Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ пред Ним возвещу́.

Мученичен: А́ще ка́я доброде́тель, / и а́ще ка́я похвала́ подоба́ет святы́м? / Мече́м бо преклони́ша вы́и, / Тебе́ ра́ди прекло́ншаго небеса́ и соше́дшаго, / излия́ша кровь свою́ Тебе́ ра́ди / истощи́вшаго Себе́, и зрак ра́бий прии́мша, / смири́шася до сме́рти, нищету́ Твою́ подража́юще. / И́хже моли́твами по мно́жеству щедро́т Твои́х, / Бо́же, поми́луй нас.

Стих: Внегда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́ и Ты позна́л еси́ стези́ моя́.

Ины стихиры господина Иосифа, глас 8.
Подобен: Го́споди, а́ще и на суди́щи:

Го́споди, Ты свяще́нныя ученики́ Твоя́, / слове́сная небеса́ показа́л еси́. / Сих свяще́нными хода́тайствы, земны́х мя зол изба́ви, / воздержа́нием вознося́ ра́зума всегда́, к страсте́м помышле́ние мое́, / я́ко Щедр и Человеколю́бец.

Стих: На пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне.

Подобен: Иму́ще вси вре́мя поще́ния, / я́ко соде́йственника Боже́ственным дея́нием, / пла́чим от всего́ се́рдца, и Спа́су возопии́м: / Твои́ми ученики́, Го́споди Многоми́лостиве, / спаси́ любо́вию Тя пою́щия, / я́ко Щедр и Человеколю́бец.

Ина стихира господина Феодора, глас тойже.
Подобен: Сла́вную и Пречи́стую:

Стих: Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́.

Апо́столи прехва́льнии, ми́ра моли́твенницы, / немощны́х вра́чеве, здра́вия храни́телие, / во обое́м нас соблюди́те, / поще́ния вре́мя проходя́щия, / во обои́х боже́ственно ми́рствующия, / ум несмуще́н страсте́й храня́ще, / да пое́м вси песнь Христу́ воскре́сшему, / я́ко Победи́телю.

Ины стихиры по алфавиту, 24,
Великаго канона. Творение господина
Андреа Критскаго, глас 4.
Подобен: Хоте́х слеза́ми:

Стих: Поги́бе бе́гство от мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́.

{Α} Все житие́ мое́ со блудни́цами и мытаря́ми изжи́ся, / у́бо возмогу́ ли поне́ в ста́рости пока́ятися, о ни́хже согреши́х, / Соде́телю всех и врачу́ неду́гующих? / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

И творим на кийждо стих по 3 поклоны.

Стих: Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х.

{Β} Тя́жестию небреже́ния содержи́мь есмь, в ти́не валя́юся, / стрело́ю устреле́н велиа́ра, и оскверня́ю мое́ е́же по о́бразу; / обрати́телю небрегу́щих, и Изба́вителю прегреши́вших, / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́.

{Γ} Бых преткнове́ние челове́ком, возде́лав я́ко земны́й земна́я, / бра́ку сопряго́хся Твои́м повеле́нием, и преступи́х оскверни́в ло́же мое́, / от земли́ созда́вый не пре́зри созда́ния Твоего́, / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́.

{Δ} Ря́дник бых души́ мое́й, о пло́ти мое́й промышле́ние творя́, / де́монов поруга́ние поста́влен бых, сласте́м рабо́тая и безме́стием, / благоутро́бием Твои́м пощади́, прогони́телю де́монов, / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́.

{Ε} Во́лею согреши́х па́че всех, сего́ ра́ди оста́влен есмь, / и́мам проти́вника души́ мое́й, пло́ти мудрова́ние, и помрача́ет мя. / Просвеще́ние су́щих во тьме, и наста́вниче заблужда́емых, / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.

{Ζ} Живе́т, глаго́ла проро́к, душа́ моя́, Го́споди, и восхва́лит Тя, / взыщи́ овча́ заблу́ждшее мя, и сопричти́ мя ста́ду Твоему́, / даждь ми вре́мя покая́ния, да стеня́ вопию́ Ти, / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой.

{Η} Согреши́х, согреши́х, преступи́в повеле́ния Твоя́, Христе́ Бо́же, / ми́лостив бу́ди ми, Благоде́телю, / да прозрю́ вну́треннима очи́ма, / и убе́гну тьмы, и со стра́хом возопию́: / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

{Θ} Зве́рие мя ди́вии обдержа́ша, / но от них мя исхити́, Влады́ко, / хо́щеши бо е́же спасти́ся, / и в позна́ние и́стины приити́ всем челове́ком, я́ко Созда́тель, / и со все́ми и мене́ спаси́, / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у Тебе́ очище́ние есть.

{Ι} Цельба́ бу́ди ми, Благоде́телю, Изба́вителю Спа́се мой, / и не отри́ни мене́, виждь мя лежа́ща беззако́ньми, / и возста́ви мя, я́ко Всеси́льный, / да и аз возвещу́ дея́ния моя́, и вопию́ Ти: / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

{Κ} Сокры́в тала́нт да́нный ми, / я́ко несмы́сленный раб в зе́млю закопа́х, / и́бо я́коже непотре́бный осуди́хся, и не дерза́ю про́чее проси́ти Тя, / я́ко незло́бивый уще́дри мя, да и аз воззову́: / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

{Λ} Е́зеро изсуши́вый страсте́й, кровоточи́выя прикоснове́нием оме́т Твои́х, / даждь ми оставле́ние согреше́ний, несумне́нною ве́рою Тебе́ притека́ющему, / и приими́ мя, я́коже о́ную, и исцели́ мою́ боле́знь; / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний его́.

{Μ} И́маши седе́ти на престо́ле, сотвори́вый сло́вом не́бо и зе́млю, / и́мамы вси предста́ти, пове́дающе Тебе́ грехи́ на́ша; / пре́жде дне о́наго, в покая́нии мя приими́; / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие.

{Ν} При́зри о́ком благоутро́бным, / и буд́и ми ми́лостив, еди́не Спа́се, / то́ки да́руй исцеле́ний бе́дной мое́й и окая́нной души́, / измы́й от ка́ла дел мои́х, да воспою́: / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

{Ξ} Мечи́ угото́ва велиа́р, улови́ти потща́вся смире́нную мою́ ду́шу, / стра́нна сотвори́ мя, Ще́дре просвеще́ния, ра́зума лица́ Твоего́; / держа́вный в кре́пости, сосу́дов сего́ исхити́ мя; / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: К Тебе́ возведо́х о́чи мои́, живу́щему на Небеси́, се я́ко о́чи раб в руку́ госпо́дий свои́х, я́ко о́чи рабы́ни в руку́ госпожи́ своея́, та́ко о́чи на́ши ко Го́споду Бо́гу на́шему, до́ндеже уще́дрит ны.

{Ο} Всем страсте́м порабо́тихся, / оста́вив зако́н и Боже́ственная писа́ния, / всего́ мя исцели́ Благоде́телю, / мене́ ра́ди по мне быв, Бла́же, / обрати́ мя, Ще́дрый, страсте́й потреби́телю; / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, я́ко по мно́гу испо́лнихомся уничиже́ния, наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́ния гобзу́ющих и уничиже́ния го́рдых.

{Π} Блудни́ца слеза́ми омоча́ет пречи́стеи же и честне́и но́зе Твои́, / вся увещава́ющи е́же притека́ти, и приима́ти разреше́ние согреше́ний свои́х. / Тоя́ ве́ру пода́ждь и мне, Спа́се, е́же вопи́ти Ти: / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Припеваем к прочим: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

{Ρ} Скве́рну очи́сти души́ моея́, / мене́ ра́ди обнища́вый, и младе́нствовавый пло́тию, / ка́плю ми́лости Твоея́ низпосла́в, / немощно́му и окая́нному, Христе́; / омы́й от скве́рны, уврачу́й неду́гующа; / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

{Σ} Утверди́, Влады́ко, ду́шу мою́, / к Тебе́ притека́ти, и Тебе́ рабо́тати при́сно, / покро́в бо мой еси́ и храни́тель, и заступле́ние и по́мощь, / сподо́би, Бо́жий Сло́ве, вопи́ти мне в дерзнове́нии: / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

{Τ} Стена́ неруши́мая бу́ди нам, / Иису́се Спа́се и ми́лостивый Бо́же, / нра́вы бо и де́лы прельще́ни спадо́хом, / но возста́ви, я́ко Благоде́тель, созда́ние, и примири́ся, я́ко Щедр. / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

{Υ} Сын блу́дный бых, расточи́вый бога́тство, гла́дом ны́не истаява́ю. / Под кров Твой прибега́ю, я́коже о́наго приими́ мя, О́тче благи́й, / и прича́стника трапе́зы сподо́би, е́же вопи́ти Тебе́: / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

{Φ} За́вистию низложи́ рая́, первозда́ннаго злонача́льник, / реки́й, е́же помяни́, на дре́ве разбо́йник, прия́т рай. / Аз же ве́рою и стра́хом, е́же помяни́ мя, вопию́ Ти: / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

{Χ} Ру́ку ми простри́, я́ко Петро́ви, и возведи́ из глубины́, Бо́же, / благода́ть и ми́лость ми пода́ждь, моли́твами, Всенепоро́чныя Ма́тере, / Тебе́ ро́ждшия безсе́менно, и святы́х Твои́х всех; / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Стих: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

{Ψ} Пою́ща приими́ мя, на всяк день, А́гнче, взе́мляй грех мой, / ду́шу и те́ло всеце́льно в ру́це Твои́ предлага́ю, / и в нощи́ и во дни до́лжно вопию́ Ти: / Ѓосподи, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

{Ω} О неизрече́ннаго Твоего́ благоутро́бия, / преблаги́й, незло́бивый Го́споди! / О безгре́шный и ще́дрый! / Не отри́ни мене́ от лица́ Твоего́, / я́ко да и аз благода́рственно, ра́дуяся и поя́ вопию́ Ти: / Го́споди, пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О неизрече́ннаго снисхожде́ния! / О стра́ннаго рождества́ пречу́днаго! / О ка́ко Де́ва Младе́нца Тя носит во объя́тиих Свои́х, Творца́ и Бо́га! / Из Нея́ воплоти́тися изво́ливый, благоде́телю Го́споди, / пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя.

Вход. Све́те ти́хий:

Прокимен, псалом 93, глас 4: Бог отмще́ний Госпо́дь, / Бог отмще́ний не обину́лся есть. Стих: Вознеси́ся, Судя́й земли́, возда́ждь воздая́ние го́рдым.

Бытия чтение.

Бысть Авра́му лет де́вятьдесят де́вять, и яви́ся Госпо́дь Авра́му, и рече́ ему́: Аз есмь Бог твой, благоугожда́й предо Мно́ю, и бу́ди непоро́чен. И положу́ заве́т Мой между́ Мно́ю, и между́ тобо́ю, и умно́жу тя зело́. И паде́ Авра́м на лицы́ свое́м, и рече́ ему́ Бог глаго́ля: и Аз се заве́т Мой с тобо́ю, и бу́деши оте́ц мно́жества язы́ков. И не нарече́тся ктому́ и́мя твое́ Авра́м, но бу́дет и́мя твое́ Авраа́м, я́ко отца́ мно́гих язы́ков положи́х тя. И возращу́ тя зело́ зело́, и положу́ тя в наро́ды, и ца́рие из тебе́ изы́дут. И поста́влю заве́т Мой между́ Мно́ю и между́ тобо́ю, и между́ се́менем твои́м по тебе́ в ро́ды их в заве́т ве́чен, да бу́ду тебе́ Бог, и се́мени твоему́ по тебе́. И дам тебе́ и се́мени твоему́ по тебе́ зе́млю, в не́йже обита́еши, всю зе́млю Ханаа́ню во одержа́ние ве́чное, и бу́ду им Бог. И рече́ Бог ко Авраа́му: ты же заве́т Мой соблюде́ши, ты и се́мя твое́ по тебе́ в ро́ды их.

Прокимен, псалом 94, глас 4: Воспо́йте Го́сподеви / песнь но́ву. Стих: Воспо́йте Го́сподеви, благослови́те и́мя Его́.

Притчей чтение.

Сын прему́др весели́т отца́, сын же безу́мен раздража́ет ма́терь свою́. Несмы́сленнаго стези́ ску́дны ума́, муж же разу́мен исправля́я хо́дит. Отлага́ют помышле́ния не чту́щии со́нмищ, в сердца́х же сове́тных пребыва́ет сове́т, не послу́шает злый его́, ниже́ рече́т поле́зно что и добро́ о́бщему. Путие́ живота́ помышле́ния разу́мнаго, да уклони́вся от а́да спасе́тся. До́мы досади́телей разоря́ет Госпо́дь, утверди́ же преде́л вдови́цы. Ме́рзость Го́сподеви по́мысл непра́ведный, чи́стых же глаго́лы че́стны. Губи́т себе́ мздои́мец, ненави́дяй же даро́в прия́тия спасе́тся. Ми́лостынями и ве́рами очища́ются греси́, стра́хом же Госпо́дним уклоня́ется всяк от зла. Сердца́ пра́ведных поуча́ются ве́ре, уста́ же нечести́вых отвеща́ют зла́я. Прия́тни пред Го́сподем путие́ муже́й пра́ведных, и́миже и врази́ дру́зи быва́ют. Дале́че отстои́т Бог от нечести́вых, моли́твы же пра́ведных послу́шает. Лу́чше ма́лое прия́тие с пра́вдою, не́жели мно́гая жи́та с непра́вдою. Се́рдце му́жа да мы́слит пра́ведная, да от Бо́га испра́вятся стопы́ его́. Ви́дящее о́ко до́брая, весели́т се́рдце, сла́ва же блага́я утучня́ет ко́сти. Слу́шаяй обличе́ний живота́, посреде́ прему́дрых водвори́тся. И́же отмета́ет наказа́ние, ненави́дит себе́, соблюда́яй же обличе́ния, лю́бит свою́ ду́шу. Страх Госпо́день наказа́ние, и прему́дрость, и нача́ло сла́вы отвеща́ет ей, преды́дет же смире́нным сла́ва. Челове́ку предложе́ние се́рдца, и от Го́спода отве́т язы́ка. Вся дела́ смире́ннаго явле́нна пред Бо́гом, и укрепля́яй ду́хи Госпо́дь. Прибли́жи ко Го́споду дела́ твоя́, и утвердя́тся помышле́ния твоя́. Вся соде́ла Госпо́дь Себе́ ра́ди, нечести́вии же в день зол поги́бнут. Нечи́ст пред Бо́гом всяк высокосе́рдый, в ру́ку же ру́це влага́яй непра́ведно, не обезвини́тся. Нача́ло пути́ бла́га, е́же твори́ти пра́ведная, прия́тна же пред Бо́гом па́че, не́жели жре́ти же́ртвы. Ища́й Го́спода, обря́щет ра́зум с пра́вдою, пра́ве же и́щущии Его́, обря́щут мир. Вся дела́ Госпо́дня с пра́вдою, храни́тся же нечести́вый на день зол.

Таже, Да испра́вится моли́тва моя́: И прочее последование Преждеосвященных.

Аще ли не будет Преждеосвященныя: На Го́споди воззва́х, поем Триоди подобны три: и стихиры 24, Великаго канона. На стиховне самогласен дне, дважды, и мученичен. Сла́ва, и ны́не, Богородичен, и прочее. Прокимен. И чтения.

На трапезе разрешаем на елей, и вина причащаемся труда ра́ди бденнаго, хотящаго быти. Внимающии же спастися, воздержанию прилежат: множайшии же посту нелицемерну. Повечерие же глаголем малое в келлиах без поклонов. По трисвятом кондак Андреева канона. Такожде и Полунощницу.