Шрифт

Четверг 1-ой седмицы, утро. Избранные службы Триоди Постной - богослужения Великого поста.

В ЧЕТВЕРТОК ПЕРВЫЯ СЕДМИЦЫ, НА УТРЕНИ

По 1-м стихословии седальны апостольския, Осмогласника два, и Богородичен. Таже чтение.

По 2-м стихословии седален, глас 2. Подобен: Умудри́вый па́че:

Свети́ла в конце́х ученики́ / показа́вый пропове́данием, Сло́ве Бо́жий, / сердца́ на́ша просвети́ све́том доброде́телей, / и посто́м очи́сти, / дая́ покая́ние обраще́ния рабо́м Твои́м, / во е́же сла́вити Тя, Спа́се, / еди́не сый Преблаги́й.

Слава, тойже.

И ныне, Богородичен, глас тойже: Богоро́дице, не пре́зри мя, / тре́бующаго заступле́ния Твоего́, / на Тя бо упова́ душа́ моя́, поми́луй мя.

По 3-м стихословии седален, глас 5. Подобен: Святе́йшая херуви́м:

Светле́йшее доброде́телей, / сожи́тельницу небе́сную / воздержа́ние, мо́лим тя, апо́стольская двоенадеся́тице, / моли́ся ми́рно нам соверши́ти, / и прия́ти плоды́ спасе́ния: / вы бо вои́стинну земны́м есте́ держа́ва, / и прибе́жище душа́м на́шим.

Слава, тойже.

И ныне, Богородичен, глас тойже: Святе́йшая херуви́м, / вы́шшая небе́с Всепе́тая Богоро́дице, / Тя вои́стинну испове́дающе / и́мамы гре́шнии спасе́ние, / и обрета́ем во искуше́ниих предста́тельство. / Те́мже не преста́й о нас моля́щи, / держа́во и прибе́жище душ на́ших.

Канон в Минеи. И трипеснец господина Иосифа. И стихословится песнь Псалтири, глас 2. Песнь 4.

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел, / но Сам, Го́споди, вопло́щься, / и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка. / Тем зову́ Ти: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Воздержа́ния зари́ прие́млющи, облиста́йся, душе́, / и отбе́гни грехо́внаго омраче́ния: / я́ко да возсия́ет ти оставле́ния свет, Боже́ственным Ду́хом.

У́дицею мя сла́сти прельсти́в льсти́вый, пле́нника восхи́ти, / но мир апо́столи сло́вом улови́вшии, / от того́ мя зло́бы изба́вите.

Яви́стеся со́лнца сла́вы заре́ния апо́столи сла́внии, / пре́лести тьму отгоня́ще: / и мене́ у́бо просвети́те, / вся́кою зло́бою омраче́ннаго.

Богородичен: Воззову́ в нощи́ и во дни оскорбля́емь к Тебе́, и спасу́ся, / и сла́сти прейду́, стено́ и по́моще, / Твое́ю, Де́во, си́лою огражда́емый.

Иный, господина Феодора, глас 5.

Ирмос: Дела́ смотре́ния Твоего́, Го́споди:

Со́лнца пра́вды су́ще апо́столи, свети́ла всесве́тлая, / просвеща́ете земны́й мир, / мрак пре́лести отгоня́ще.

Ли́ра су́ще Спа́сова духодви́жимая апо́столи, позна́вшеся на земли́, / доброгла́сную поете́ нам песнь, / и мир к Бо́гу обраща́ете.

Слава, Троичен: Тро́ицу во еди́нственном Существе́ сла́вяще, / Еди́наго Го́спода Бо́га воспои́м, / нерожде́нна Отца́, Сы́на рожде́ннаго, и Ду́ха живу́щаго.

И ныне, Богородичен: Де́ва зача́т во чре́ве, Го́споди, / и роди́ Тебе́ Емману́ила, / изше́л бо еси́ во спасе́ние люде́й Твои́х, / спасти́ благи́я Твоя́, Человеколю́бче.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Апо́стольская двоенадеся́тице, боже́ственная и всечестна́я, / моли́ Христа́ о нас, мо́лимся, / прейти́ нам благомо́щно четыредесятодне́вное по́прище.

Ирмос: Дела́ смотре́ния Твоего́, Го́споди, / ужаси́ша проро́ка Авваку́ма, / изше́л бо еси́ на спасе́ние люде́й Твои́х, / спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

Песнь 8.

Ирмос: Веле́нию мучи́телеву / преподо́бнии трие́ о́троцы не повину́вшеся, / в пещь вве́ржени, Бо́га испове́даху, пою́ще: / благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Пости́мся от вся́кия сла́сти, / утучня́юще чу́вства посто́м, / и умиле́ния питие́ те́пле пие́м, пою́ще: / благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода.

Стоя́ния одесну́ю о́бщника мя бы́ти моли́теся, / егда́ ся́дете суди́ти челове́ком со Христо́м апо́столи, / мно́гим грехо́м и суду́ пови́ннаго.

На колесни́цу боже́ственных доброде́телей, / посто́м очи́стившеся взы́дем, / и на возду́шную высоту́ ум впери́м, пою́ще: / благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода.

Богородичен: Пребыла́ еси́ неопали́ма, / о́гнь ро́ждши Божества́ Де́во, / но попали́ стра́сти душ / ве́рою пою́щих Ти глас а́нгелов, / ра́дости еди́на хода́таице.

Иный.

Ирмос: Преподо́бнии Твои́ о́троцы:

Ду́ха трубы́ Христо́вы ученики́, / воспева́юще вопие́м: / благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода.

Я́ко моли́твенники ми́ра, / и пре́лести прогони́тели, / ученики́ пои́м Христо́вы, / благослови́те, вопию́ще, дела́ Госпо́дня Го́спода.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Троичен: Тро́ицу Всесвяту́ю, / во Отце́, и Сы́не, и Ду́се, / воспева́юще пое́м: / благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Неизглаго́ланное Твое́ Рождество́ вси пое́м челове́цы, / благоче́стно взыва́юще, Чи́стая: / благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Апо́столи моли́теся, / в ми́ре нам очисти́тельныя дни сконча́ти, / благослови́те, вопию́щим, дела́ Госпо́дня Го́спода.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Ирмос: Преподо́бнии Твои́ о́троцы / в пещи́, Христе́, / воспева́юще, глаго́лаху: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня Го́спода.

Песнь 9.

Ирмос: Невмести́маго Бо́га / во чре́ве вмести́вшая, / и Ра́дость ми́ру роди́вшая, / Тя пое́м, Богоро́дице Де́во.

Отве́ржен в глубо́кую пучи́ну сласте́й, / Твоего́ благоутро́бия бе́здну призыва́ю, / Ко́рмчий, спаси́ мя.

Благоутро́бия исто́чниче, / даждь ми ны́не умиле́ние, воздыха́ние, / я́ко да воспла́чу злых мои́х безме́рная моря́.

Ученико́в Твои́х Иису́се честны́ми моле́нии / честно́му даждь ми Воскресе́нию поклони́тися, / и Боже́ственным Твои́м страсте́м.

Богородичен: Онебеси́вшая на́ше земно́е смеше́ние, / в Тебе́ Всенепоро́чная, Бо́жиим вселе́нием, / изба́ви вся от бед.

Иный.

Ирмос: Велича́ем, Христе́:

Из исто́чников проро́чески Спа́совых, / поче́рпше апо́столи во́ду безсме́ртия, / жа́ждущия преда́ниями жи́зни напая́ют всегда́.

Царя́ Небе́снаго я́вльшеся кня́зи, апо́столи, / повину́сте вселе́нную всю, / Сего́ еди́наго чести́, / покланя́тися и славосло́вити я́ко Бо́га.

Слава, Троичен: Тро́ице неразде́льная, Еди́нице вседе́тельная и всеси́льная, / О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, / Ты Бог мой Госпо́дь, и Свет, / и Тебе́ воспева́я покланя́юся.

И ныне, Богородичен: Тя, Ма́ти и Де́во Чи́стая, ублажа́ем ро́ди родо́в, / я́ко была́ еси́ очисти́лище ми́ра, / Спа́са и Соде́теля неизглаго́ланно ро́ждши.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Апо́стольский ли́че, воспева́ющия Тя спаса́й, / и сподо́би во умиле́нии се́рдца, / дни вся прейти́ светотво́рных посто́в.

Ирмос: Велича́ем, Христе́, / Твою́ Всенепоро́чную Ма́терь Чи́стую, / я́ко роди́ Тя преесте́ственно пло́тию, / от вся́кия льсти и тли нас избавля́юща.

Светилен гласа.

На стиховне самогласен дне, дважды, глас 3:

Го́споди, мне гре́шному положи́л еси́ покая́ние, / мене́ недосто́йнаго спасти́ хотя́ безме́рною ми́лостию Твое́ю. / К Тебе́ припа́даю моля́ся: / посто́м ду́шу мою́ приклони́, / я́ко к Тебе́ прибего́х / еди́ному Многоми́лостивому.

Мученичен: Я́ко свети́ла в ми́ре сия́ете, / и по сме́рти святи́и му́ченицы, / по́двигом до́брым подви́гшеся, / иму́ще дерзнове́ние, Христа́ моли́те, / поми́ловатися душа́м на́шим.

Слава, и ныне, Богородичен, глас тойже: Богоро́дице, предста́тельнице всех моля́щихся Тебе́, / Тобо́ю дерза́ем, и Тобо́ю хва́лимся, / и к Тебе́ все упова́ние на́ше есть: / моли́ Ро́ждшагося из Тебе́ / за непотре́бныя рабы́ Твоя́.

НА 6-М ЧАСЕ

Тропарь пророчества, глас 1:

Ви́димых и неви́димых враг изба́ви нас, Го́споди, / да не когда́ реку́т язы́цы: / где есть Бог их? / Да разуме́ют, Влады́ко, / я́ко презира́еши / грехи́ люде́й Твои́х ка́ющихся.

Сла́ва, и ны́не: и повторяем тойжде.

Прокимен, псалом 13, глас 1: Внегда́ возврати́т Госпо́дь / плене́ние люде́й Свои́х. Стих: Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог.

Пророчества Исаиина чтение. [Глава 2, ст. 11 – 21.]

Вознесе́тся Госпо́дь еди́н в день о́ный. День бо Го́спода Савао́фа на вся́каго досади́теля, и гордели́ваго, и на вся́каго высо́каго и велича́ваго, и смиря́тся. И на всяк кедр Лива́нский высо́ких и превознесе́нных, и на вся́ко дре́во же́лудя Васа́нска; и на вся́кую го́ру высо́кую, и на вся́кий холм высо́кий; и на вся́кий столп высо́к, и на вся́кую сте́ну высо́кую; и на вся́кий кора́бль морски́й, и на вся́ко виде́ние добро́ты корабле́й. И смири́тся вся́кий челове́к, и паде́тся высота́ челове́ча, и вознесе́тся Госпо́дь еди́н в день оный. И рукотворе́нная вся скры́ют, Вне́сше в пеще́ры, и в разсе́лины ка́мений, и в верте́пы земны́я, от лица́ стра́ха Госпо́дня, и от сла́вы кре́пости Его́, егда́ воста́нет сокруши́ти зе́млю. В день бо о́ный изри́нет челове́к ме́рзости своя́ златы́я и сре́бряныя, я́же сотвори́ша, да покланя́ются су́етным и нетопыре́м. Е́же вни́ти в верте́пы тве́рдаго ка́мене, и в разсе́лины ка́мений от лица́ стра́ха Госпо́дня, и от сла́вы кре́пости Его́, егда́ воста́нет сокруши́ти зе́млю.

Прокимен, псалом 14, глас 4: Го́споди, кто обита́ет / в жили́щи Твое́м? Стих: Ходя́й без поро́ка, и де́лаяй пра́вду.

В ЧЕТВЕРТОК ВЕЧЕРА

Во светильничном обычное стихословие. На Го́споди воззва́х, стихиры подобны Триоди. Иосифа, глас 2: Подобен: Просвети́теля на́шего:

Омраче́на мя пре́лестьми борца́, / Христе́ мой, просвети́, / омрачи́вый на Кресте́ ви́сяй со́лнце иногда́, / и просвети́вый ве́рным свет и́стинный, оставле́ния я́ве, / я́ко да ходя́й во све́те Твои́х повеле́ний, дости́гну чи́сте / Воскресе́ния Твоего́ зарю́ спаси́тельную.

Подобен: Я́коже виногра́д на Дре́ве, Спа́се, ви́ся, / вино́м напои́л еси́ нетле́ния, Христе́, концы́. / Те́мже вопию́: / пия́нством мя грехо́вным лю́те омрача́ема при́сно, / сла́достию умиле́ния и́стиннаго напои́в, / пости́тися мя ны́не от сласте́й укрепи́, Спа́се, / я́ко Благ и Человеколю́бец.

Ин подобен кир Феодора, глас тойже. Подобен: О вели́каго та́инства:

О Креста́ Твоего́ си́лы! / Сей процвете́ Це́ркви воздержа́ние, / во Еде́ме иногда́ Ада́мово невоздержа́ние из ко́рене исто́рг: / смерть у́бо о́ное принесе́ челове́ком, / но сей нетле́нно источа́ет безсме́ртие ми́ру, / я́коже из исто́чника ина́го ра́йскаго, / излия́нием Твоея́ живото́чныя кро́ве, вку́пе же и воды́: / отону́дуже вся оживотвори́шася. / И́мже нам по́стную пи́щу услади́, Бо́же Изра́илев, / име́яй ве́лию ми́лость.

И в Минеи 3. Слава и ныне, Крестобогородичен.

Прокимен, псалом 15, глас 4: Благословлю́ Го́спода / вразуми́вшаго мя. Стих: Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х.

Бытия чтение. [Глава 2, ст. 4 – 19.]

Сия́ кни́га бытия́ небесе́ и земли́, егда́ бысть, во́ньже день сотвори́ Госпо́дь Бог не́бо и зе́млю. И вся́кий злак се́льный, пре́жде да́же бы́ти на земли́, и вся́кую траву́ се́льную, пре́жде да́же прозя́бнути: не бо одожди́ Госпо́дь Бог на зе́млю, и челове́к не бя́ше де́лати ю. Исто́чник же исхожда́ше из земли́, и напая́ше все лице́ земли́. И созда́ Бог челове́ка, персть [взем] от земли́, и вду́ну в лице́ его́ дыха́ние жи́зни: и бысть челове́к в ду́шу жи́ву. И насади́ Госпо́дь Бог рай во Еде́ме на восто́цех, и введе́ та́мо челове́ка, его́же созда́. И прозябе́ Бог еще́ от земли́ вся́кое дре́во кра́сное в виде́ние, и до́брое в снедь: и дре́во жи́зни посреде́ рая́, и дре́во е́же ве́дети разуме́тельное до́браго и лука́ваго. Река́ же исхо́дит из Еде́ма, напая́ти рай: отту́ду разлуча́ется в четы́ри нача́ла. И́мя еди́ной Фисо́н: сия́ окружа́ющая всю зе́млю Евила́тскую: та́мо у́бо есть зла́то. Зла́то же о́ныя земли́ до́брое: и та́мо есть а́нфракс, и ка́мень зеле́ный. И и́мя реце́ второ́й Гео́н: сия́ окружа́ющая всю зе́млю Ефио́пскую. И река́ тре́тия, Тигр: сия́ проходя́щая пря́мо Ассири́ом. Река́ же четве́ртая Евфра́т. И взя Госпо́дь Бог челове́ка, его́же созда́, и введе́ его́ в рай сла́дости, де́лати его́ и храни́ти. И запове́да Госпо́дь Бог Ада́му, глаго́ля: от вся́каго дре́ва, е́же в раи́, сне́дию сне́си: от дре́ва же, е́же разуме́ти до́брое и лука́вое, не сне́сте от него́, а во́ньже а́ще день сне́сте от него́, сме́ртию у́мрете. И рече́ Госпо́дь Бог: не добро́ бы́ти челове́ку еди́ному: сотвори́м ему́ помо́щника по нему́. И созда́ Бог еще́ от земли́ вся зве́ри се́льныя, и вся пти́цы небе́сныя, и приведе́ я́ ко Ада́му, ви́дети, что нарече́т я́: и вся́ко е́же а́ще нарече́ Ада́м ду́шу жи́ву, сие́ и́мя ему́.

Прокимен 2, псалом 16, глас 4: Сохрани́ мя, Го́споди, / я́ко зе́ницу о́ка. Стих: Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́.

Притчей чтение. [Глава 3, ст. 1 – 18.]

Сы́не, мои́х зако́нов не забыва́й, глаго́лы же моя́ да соблюда́ет твое́ се́рдце. Долготу́ бо жития́, и ле́та жи́зни, и мир приложа́т тебе́. Ми́лостыни и ве́ра да не оскудева́ют тебе́: обложи́ же я́ на твое́й вы́и, и напиши́ я́ на скрижа́ли се́рдца твоего́: и обря́щеши благода́ть. И промышля́й до́брая пред Го́сподем [Бо́гом] и челове́ки. Бу́ди упова́я всем се́рдцем на Бо́га, о твое́й же прему́дрости не возноси́ся: Во всех путе́х твои́х познава́й ю, да исправля́ет пути́ твоя́. Не бу́ди мудр о себе́: бо́йся же Бо́га, и уклоня́йся от вся́каго зла. Тогда́ исцеле́ние бу́дет те́лу твоему́, и уврачева́ние косте́м твои́м. Чти Го́спода от пра́ведных твои́х трудо́в, и нача́тки дава́й Ему́ от твои́х плодо́в пра́вды. Да испо́лнятся жи́тницы твоя́ мно́жеством пшени́цы, вино́ же точи́ла твоя́ да источа́ют. Сы́не, не пренебрега́й наказа́ния Госпо́дня, ниже́ ослабева́й от Него́ облича́емый: его́же бо лю́бит Госпо́дь, наказу́ет, бие́т же вся́каго сы́на, его́же прие́млет. Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йша же есть ка́мений многоце́нных: не сопротивля́ется ей ничто́же лука́во. Благозна́тна есть всем приближа́ющимся ей, вся́ко же честно́е недосто́йно ея́ есть. Долгота́ бо жития́ и ле́та жи́зни в десни́це ея́, в шу́йце же ея́ бога́тство и сла́ва: от уст ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Путие́ ея́ путие́ добри́, и вся стези́ ея́ ми́рны. Дре́во живота́ есть всем держа́щимся ея́, и воскланя́ющимся на ню, я́ко на Го́спода, тверда́.

На стиховне самогласен дне, дважды, глас 4:

Жела́юще Боже́ственныя Па́схи причасти́тися, / не от Еги́пта, но из Сио́на гряду́щия, / грехо́вный квас оты́мем покая́нием: / препоя́шим чре́сла на́ша умерщвле́нием сласте́й: / украси́м но́ги сапогми́, / возбрани́тельными от вся́каго де́ла лука́ваго, / и утверди́мся па́лицею ве́ры: / не ревну́им враго́м Влады́чняго Креста́ боготворя́ще чре́во, / но после́дуим посто́м, / на диа́вола побе́ду нам показа́вшему, / Спа́су душ на́ших.

Мученичен: Прославля́емый в па́мятех святы́х Твои́х, Христе́ Бо́же, / от них умоля́емь, / низпосли́ нам ве́лию ми́лость.

Слава, и ныне, Крестобогородичен, глас тойже. Подобен: Я́ко до́бля:

На Кресте́ Тя я́ко узре́ пригвожде́на, Го́споди, / А́гница и Ма́ти Твоя́ дивля́шеся. / И что виде́ние, глаго́лаше, Сы́не возжеле́нне? / Сия́ Ти неве́рный собо́р воздае́т беззако́нный, / мно́гих Твои́х чуде́с наслади́выйся, / но сла́ва неизрече́нному / схожде́нию Твоему́, Влады́ко.

И прочее последование по обычаю.