Шрифт

Паримийник - 26 сентября

Паримии на Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме

1. Царств тре́тиих чте́ние.

Ста Соломо́н пред лице́м же́ртвенника Госпо́дня, пред всем собо́ром изра́илевым, и возде́в ру́це свои́ на не́бо, и рече́: Го́споди Бо́же Изра́илев, несть бог, я́коже Ты, на Небеси́ горе́ и на земли́ до́ле. А́ще бо не́бо и не́бо небесе́ не довле́ют Тебе́, ка́ко дом сей, его́же созда́х и́мени Твоему́? Оба́че да при́зриши на моли́тву мою́, Го́споди Бо́же Изра́илев, услы́шати моле́ние и моли́тву, е́юже раб Твой мо́лится пред Тобо́ю к Тебе́ днесь. Да бу́дут о́чи Твои́ отве́рсты на дом сей день и нощь, на ме́сто сие́, о не́мже глаго́лал еси́: бу́дет и́мя Мое́ та́мо, е́же услы́шати моли́тву, е́юже мо́лится раб Твой на ме́сте сем во дни и но́щи; и послу́шати мольбу́ раба́ Твоего́ и люде́й Твои́х Изра́иля. Ели́ка а́ще помо́лятся к Тебе́ на ме́сте сем, и Ты услы́шиши на ме́сте жили́ща Твоего́ на Небеси́, и сотвори́ши, и ми́лостив бу́деши им.

3 Цар 8:22–23, 27–30

2. При́тчей чте́ние.

Бог Прему́дростию основа́ зе́млю, угото́ва же Небеса́ ра́зумом. В чу́встве Его́ бе́здны разверго́шася, о́блацы же источи́ша ро́су. Сы́не, да не премине́ши, соблюди́ же Мой сове́т и мысль, да живе́т душа́ твоя́, и благода́ть бу́дет на твое́й вы́и: бу́дет же исцеле́ние пло́тем твои́м, и попече́ние косте́м твои́м. Да хо́диши наде́яся в ми́ре во всех путе́х твои́х, нога́ же твоя́ не по́ткнется. А́ще бо ся́деши, безбоя́знен бу́деши; а́ще же поспи́ши, сла́достно поспи́ши. И не убои́шися боя́зни наше́дшия, ниже́ стремле́ний нечести́вых находя́щих. Госпо́дь бо бу́дет на всех путе́х твои́х, и утверди́т твою́ но́гу, да не позы́блешися. Не отрецы́ся благотвори́ти тре́бующему, внегда́ а́ще и́мать рука́ твоя́ помога́ти. Не рцы: отше́д возврати́ся, и у́тро дам, си́льну ти су́щу благотвори́ти; не ве́си бо что породи́т находя́й день. Не де́лай на дру́га твоего́ зла, прише́льствующа и упова́юща на тя. Не любовра́жствуй на челове́ка всу́е, да не что на тя соде́лает зло́е. Не стяжи́ злых муже́й поноше́ния, ниже́ ревну́й путе́м их. Нечи́ст бо пред Го́сподем вся́кий законопресту́пник, с пра́ведными же не сочетава́ется. Кля́тва Госпо́дня в доме́х нечести́вых, дворы́ же пра́ведных благословля́ются. Госпо́дь го́рдым проти́вится, смире́нным же дае́т благода́ть.

Притч 3:19–34

3. При́тчей чте́ние.

Прему́дрость созда́ Себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь. Закла́ Своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́, и угото́ва Свою́ трапе́зу. Посла́ Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне. И тре́бующим ума́ рече́: прииди́те, яди́те Мой хлеб, и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете, и взыщи́те ра́зума, да поживете́ и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие; облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́, обличе́ние бо нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́. Облича́й прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет. Сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день и сове́т святы́х ра́зум. Разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го. Сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

Притч 9:1–11