Шрифт

Паримийник - 3 июня

Паримии на святых равноапостольных царей Константина и Елены

1. Царств тре́тиих чте́ние.

Ста Соломо́н пред лице́м же́ртвенника Госпо́дня, пред всем собо́ром изра́илевым, и возде́в ру́це свои́ на не́бо, и рече́: Го́споди Бо́же Изра́илев, несть бог, я́коже Ты, на Небеси́ горе́ и на земли́ до́ле. А́ще бо не́бо и не́бо небесе́ не довле́ют Тебе́, ка́ко дом сей, его́же созда́х и́мени Твоему́? Оба́че и при́зриши на моли́тву мою́, Го́споди Бо́же Изра́илев, услы́шати моле́ния и моли́тву, е́юже раб Твой мо́лится пред Тобо́ю к Тебе́ днесь. Да бу́дут о́чи Твои́ отве́рсты на дом сей день и нощь, на ме́сто сие́, о не́мже глаго́лал еси́: бу́дет и́мя Мое́ та́мо, е́же услы́шати моли́тву, е́юже мо́лится раб Твой на ме́сте сем во дни и но́щи. И послу́шати мольбы́ раба́ Твоего́ и люде́й Твои́х Изра́иля. И ели́ка а́ще помо́лятся к Тебе́ на ме́сте сем, и Ты услы́шиши на ме́сте жили́ща Твоего́ на Небеси́, и сотвори́ши, и ми́лостив бу́деши им.

3 Цар 8:22–23, 27–30

2. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Да возра́дуется душа́ моя́ о Го́споде: облече́ бо мя в ри́зу спасе́ния и оде́ждею весе́лия оде́я мя, я́ко жениху́, возложи́ мне вене́ц, я́ко неве́сту, украси́ мя красото́ю. И я́ко земля́, растя́щая цвет свой, и я́ко вертогра́д се́мена своя́ прозяба́ет, та́ко возсия́ет Госпо́дь пра́вду и ра́дость пред все́ми язы́ки. Сио́на ра́ди не умо́лкну и Иерусали́ма ра́ди не попущу́, до́ндеже у́бо изы́дет, я́ко свет, пра́вда моя́, спасе́ние же мое́, я́ко свеща́, разжже́тся. И у́зрят язы́цы пра́вду твою́, и вси ца́рие зе́мстии сла́ву твою́, и нареку́тся и́менем твои́м но́вым, е́же Госпо́дь имену́ет е́. И бу́деши вене́ц добро́ты в руце́ Госпо́дни и диади́ма ца́рствия в руце́ Бо́га твоего́. И ктому́ не нарече́шися оста́влен, и земля́ твоя́ ктому́ не нарече́тся пуста́: тебе́ бо нарече́тся во́ля моя́, и земля́ твоя́ вселе́нная, я́ко благоволи́т Госпо́дь в тебе́, и земля́ твоя́ насели́тся. И я́ко живы́й ю́ноша с де́вою, та́ко поживу́т сы́нове твои́ с тобо́ю, и бу́дет, и́мже о́бразом возвесели́тся жени́х о неве́сте, та́ко возвесели́тся Госпо́дь о тебе́.

Ис 61:10–11; 62:1–5

3. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Свети́ся, свети́ся, Иерусали́ме: прии́де бо твой свет и сла́ва Госпо́дня на тебе́ возсия́. Я́ко се тьма покры́ет зе́млю и мрак на язы́ки, на тебе́ бо яви́тся Госпо́дь, и сла́ва Его́ на тебе́ у́зрится. И по́йдут ца́рие све́том твои́м, и язы́цы све́тлостию восто́ка твоего́. Возведи́ о́крест о́чи твои́ и виждь со́бранная ча́да твоя́: прии́дут вси сы́нове твои́ издале́ча, и дще́ри твои́ на ра́мех во́змутся. Тогда́ у́зриши, и возра́дуешися, и убои́шися, и ужа́снешися се́рдцем, егда́ преложи́т на тя бога́тство мо́ря, и язы́к, и люде́й. И прии́дут ти стада́ велблу́д, и покры́ют тя велблу́ды Мадиа́мстии и Гефа́рстии, вси от Сава́ прии́дут, нося́ще тебе́ зла́то и лива́н, принесу́т тебе́ и ка́мень че́стен, и спасе́ние от Го́спода благовестя́т. И вся о́вцы Кида́рския соберу́тся тебе́, и овни́ Навео́фстии прии́дут тебе́, и вознесу́тся прия́тная на же́ртвенник Мой, и дом моли́твы Моея́ просла́вится. Ки́и суть, и́же я́ко о́блацы лета́ют, и я́ко го́лубие со птенцы́ свои́ми? Со Мно́ю есть Сио́н, Мене́ о́строви ожида́ша и корабли́ фарси́йстии в пе́рвых, е́же привести́ ча́да твоя́ издале́ча, и сребро́, и зла́то их с ни́ми, за И́мя Госпо́дне Свято́е и за е́же Свято́му Изра́илеву сла́вну бы́ти. И сози́ждут сы́нове иноро́днии сте́ны твоя́, и ца́рие их предста́нут тебе́: за гнев бо Мой порази́х тя и за ми́лость Мою́ возлюби́х тя. И отве́рзутся врата́ твоя́, Иерусали́ме, вы́ну день и нощь, и не затворя́тся, е́же ввести́ к тебе́ си́лу язы́ков и цари́ их ведо́мыя. Язы́цы бо и ца́рие, и́же тебе́ не порабо́тают, поги́бнут, и язы́цы запусте́нием запусте́ют. И сла́ва Лива́нова к тебе́ прии́дет в кипари́се, и пе́вге, и ке́дре вку́пе, просла́вити ме́сто свято́е Мое́, и ме́сто ног Мои́х просла́влю. И по́йдут к тебе́ боя́щеся, сы́нове смири́вших тя и прогне́вавших тя, и покло́нятся следа́м ног твои́х вси прогне́вавшии тя, и нарече́шися град Госпо́день, Сио́н Свята́го Изра́илева. За е́же бы́ти тебе́ оста́влену, и возненави́дену, и не бе помога́яй тебе́, и положу́ тя в ра́дость ве́чную, весе́лие родо́м родо́в. И изссе́ши млеко́ язы́ков, и бога́тство царе́й сне́си, и разуме́еши, я́ко Аз Госпо́дь, спаса́яй тя и избавля́яй тя, Бог Изра́илев.

Ис 60:1–16