Шрифт

Паримийник - 7 июля

Паримии на Рождество святаго Иоанна Предтечи

1. Бытия́ чте́ние.

Рече́ Бог Авраа́му: Са́ра, жена́ твоя́, не нарече́тся и́мя ей Са́ра, но Са́рра бу́дет и́мя ей. Благословлю́ же ю́, и дам тебе́ от нея́ ча́до, и благословлю́ е́, и бу́дет во язы́ки, и ца́рие язы́к от него́ изы́дут. И паде́ Авраа́м на лице́ свое́м, и рече́ в мы́сли свое́й: а́ще столе́тну роди́тся сын? И Са́рра, де́вятьдесят лет су́щи, роди́т? Рече́ же Бог Авраа́му: ей, се Са́рра, жена́ твоя́, роди́т тебе́ сы́на, и нарече́ши и́мя ему́ Исаа́к. И положу́ заве́т Мой к нему́ в заве́т ве́чен. Авраа́м же и Са́рра престаре́вшася во днех. Возсмея́ же ся Са́рра в себе́, глаго́лющи: не у ми бысть да́же до ны́не, господи́н же мой стар. И рече́ Госпо́дь Бог Авраа́му: что я́ко возсмея́ся Са́рра в себе́, глаго́лющи: у́бо вои́стинну ли рожду́? Аз же состаре́хся. Еда́ не возмо́жет от Бо́га всяк глаго́л? И Госпо́дь Бог посети́ Са́рру, я́коже глаго́ла. И, заче́нши, роди́ Авраа́му сы́на в ста́рости, я́коже глаго́ла ему́ Госпо́дь Бог. Обре́за же его́ в день осмы́й, я́коже запове́да ему́ Госпо́дь Бог. И Авраа́м бя́ше лет ста, егда́ бысть ему́ Исаа́к, сын его́. Рече́ же Са́рра: смех ми сотвори́ Госпо́дь Бог. И́же бо а́ще услы́шит, сра́дуется мне. И рече́: кто возвести́т Авраа́му, я́ко сосца́ми пита́ет отроча́ Са́рра, я́ко роди́х отроча́ в ста́рости мое́й? И возрасте́ отроча́, и преста́ сосца́ми пита́тися. И сотвори́ Авраа́м учрежде́ние ве́лие, во́ньже день отдои́ся Исаа́к, сын его́.

Быт 17:15–17,19; 18:11–14; 21:1–2, 4–8

2. Суде́й чте́ние.

Во дни о́ны бысть муж от коле́на Да́нова, и и́мя ему́ Мано́е, и жена́ его́ непло́ды, и не ражда́ше. И яви́ся А́нгел Госпо́день к жене́, и рече́ к ней: се ты непло́ды, и во чре́ве прии́меши, и роди́ши сы́на. И ны́не сохрани́ся, не пий вина́ и сике́ра и не яждь вся́ко нечи́сто. Зане́ се ты во чре́ве прии́меши и роди́ши сы́на, и желе́зо не взы́дет на главу́ его́, я́ко освяще́нно Бо́гу бу́дет отроча́ из чре́ва. И прии́де жена́, и рече́ му́жу своему́, глаго́лющи: я́ко челове́к Бо́жий прии́де ко мне, и виде́ние его́, я́ко виде́ние А́нгела Бо́жия све́тло зело́. И рече́: се во чре́ве прии́меши и роди́ши сы́на; и ны́не не пий вина́ и сике́ра и не яждь вся́ко нечи́сто, я́ко освяще́нно Бо́гу бу́дет отроча́ из чре́ва да́же до дне сме́рти его́. И помоли́ся Мано́е Бо́гу, и рече́: ко мне, Го́споди, челове́к Бо́жий, его́же посла́л еси́ к нам, да прии́дет у́бо и просвети́т нас, что сотвори́м отроча́ти ражда́ющемуся? Прии́де же А́нгел к Мано́ю и рече́: от всех, и́хже реко́х жене́ твое́й, да сохрани́тся, ели́ка исхо́дят от виногра́да, да не яст и вина́ и сике́ра да не пие́т. И рече́ Мано́е ко А́нгелу Госпо́дню: что и́мя твое́? Да егда́ прии́дет глаго́л твой, просла́вим тя. И рече́ ему́ А́нгел Госпо́день: вску́ю ты вопроша́еши и́мене моего́? И то есть чу́дно. И не приложи́ ктому́ А́нгел Госпо́день яви́тися к Мано́ю и жене́ его́.

Суд 13:2–8, 13–14, 17–18, 21

3. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: утеша́йте, утеша́йте лю́ди Моя́. Глаго́лет Бог: свяще́нницы, глаго́лите в се́рдцы Иерусали́му, умоли́те его́, я́ко умно́жися смире́ние его́. Разреши́ся бо грех его́, я́ко прия́т из руки́ Госпо́дни сугу́ба согреше́ния своя́. Глас вопию́щаго в пусты́ни: угото́вайте путь Госпо́день, пра́вы твори́те стези́ Бо́гу на́шему. На го́ру высо́ку взы́ди, благовеству́й Сио́ну, возвыша́й кре́постию глас свой, благовеству́яй Иерусали́му. Вознеси́те, не бо́йтеся: Аз Госпо́дь Бог, Аз услы́шу убо́гих Изра́илев и не оста́влю тех. Но отве́рзу от гор ре́ки и посреде́ по́ля исто́чники, сотворю́ пусты́ню в луг и жа́ждущую зе́млю во исто́чники водны́я. Да возвесели́тся не́бо свы́ше, и о́блацы да кропя́т пра́вду, да возсия́ет земля́, и да прозя́бнет ми́лость, и пра́вда да возсия́ет вку́пе. Глас весе́лия возвести́те, и услы́шано да бу́дет, возвести́те да́же до коне́ц земли́. Глаго́лите, я́ко изба́ви Госпо́дь раба́ Своего́ Иа́кова и, а́ще вжа́ждут в пусты́ни, источи́т им во́ду из ка́мене. Возвесели́ся, непло́ды неражда́ющая, расто́ргни и возопи́й, неболе́вшая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щия му́жа.

Ис 40:1–3, 9; 41:17–18; 45:8; 48:20–21; 54:1