Шрифт

Октоих / Приложения

Приложения Октоиха

Песни Священнаго Писания праздничнии

В неделю же, и во Владычни, и Богородичны праздники, и в предпразднства, и попразднства их, и в праздник святаго, имущаго полиелей или славословие великое, и во всю пятьдесятницу, и егда указует, Го́сподеви пое́м: не стихословим, поем песни сице.

Песнь 1.

В неделю убо по возгласе священника: Ми́лостию и щедро́тами: начинаем ирмос канона. Глаголем же и един тропарь без стиха, глаголюще:

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Аще же Владычний праздник или празднуемаго святаго есть, глаголем ирмос дважды.

Таже начинает первый лик стих песни:

Пое́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися. / Коня́ и вса́дника ве́рже в мо́ре.

И тропарь.

Таже вторый лик: Помо́щник и Покрови́тель бысть мне во спасе́ние, / Сей мой Бог, и просла́влю Его́, / Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его́.

И тропарь.

на 10: Госпо́дь, сокруша́яй бра́ни, / Госпо́дь И́мя Ему́, / колесни́цы фарао́новы и си́лу его́ ве́рже в мо́ре.

Пучи́ною покры́ я́, / погрязо́ша во глубине́ я́ко ка́мень.

на 8: Тогда́ потща́шася влады́ки Едо́мстии, / и князе́й Моави́тских, прия́т я́ тре́пет, / раста́яша вси живу́щии в Ханаа́не.

Нападе́т на ня страх и тре́пет, / вели́чием мы́шцы Твоея́ да ока́менятся.

на 6: До́ндеже про́йдут лю́дие Твои́, Го́споди, / до́ндеже про́йдут лю́дие Твои́ си́и, я́же стяжа́л еси́.

Соде́лал еси́, Го́споди, святы́ню, / ю́же угото́васте ру́це Твои́.

на 4: Госпо́дь ца́рствуяй ве́ки и на век, и еще́, / егда́ вни́де конь фарао́нов с колесни́цами и вса́дники в мо́ре.

Сы́нове же Изра́илевы проидо́ша су́шею / посреде́ мо́ря.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И катавасия по коейждо песни.

Песнь 3.

Ирмос.

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

на 12: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде, / вознесе́ся рог мой о Бо́зе мое́м, / разшири́шася уста́ моя́ на враги́ моя́, / возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Я́ко несть свят, я́ко Госпо́дь, / и несть пра́веден я́ко Бог наш, / и несть свят па́че Тебе́.

на 10: Не хвали́теся и не глаго́лите высо́кая в горды́ни, / ниже́ да изы́дет велере́чие из уст ва́ших.

Я́ко Бог ра́зумов Госпо́дь, / и Бог, уготовля́яй начина́ния Своя́.

на 8: Дая́й моли́тву моля́щемуся, / и благослови́ ле́та пра́веднаго.

Госпо́дь не́мощна сотвори́ супоста́та Его́, / Госпо́дь Свят.

на 6: Да не хва́лится прему́дрый прему́дростию свое́ю, / и да не хва́лится си́льный си́лою свое́ю, / и да не хва́лится бога́тый бога́тством свои́м.

Но о сем да хва́лится хваля́йся, / е́же разуме́ти и зна́ти Го́спода / и твори́ти суд и пра́вду посреде́ земли́.

на 4: Госпо́дь взы́де на Небеса́ и возгреме́, / Той су́дит конце́м земли́, пра́веден Сый.

И даст кре́пость царю́ на́шему, / и вознесе́т рог Христа́ Своего́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Катавасия. И ектения.

Песнь 4.

Ирмос.

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

на 12: Го́споди, услы́шах слух Твой и убоя́хся; / Го́споди, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся.

Внегда́ смути́тися души́ мое́й во гне́ве, / ми́лость Твою́ помяне́ши.

на 10: Бог от ю́га прии́дет, / и Святы́й из горы́ приосене́нныя ча́щи.

Покры́ Небеса́ доброде́тель Его́, / и хвалы́ Его́ испо́лнь земля́.

на 8: Зане́ смоквь не плодопринесе́т, / и не бу́дет ро́да в лоза́х.

Солже́т де́ло ма́слинное, / и поля́ не сотворя́т я́ди.

на 6: Оскуде́ша о́вцы от пи́щи, / и не бу́дет воло́в при я́слех.

Аз же о Го́споде возра́дуюся, / возвеселю́ся о Бо́зе, Спа́се мое́м.

на 4: Госпо́дь Бог мой си́ла моя́ / и учини́т но́зе мои́ на соверше́ние.

И на высо́кая возво́дит мя, / победи́ти ми в пе́сни Его́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Катавасия.

Песнь 5.

Ирмос.

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

на 12: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, / зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Пра́вде научи́теся, живу́щии на земли́.

на 10: Да во́змется нечести́вый, да не ви́дит сла́вы Госпо́дни. / Го́споди, высока́ Твоя́ мы́шца, и не ве́деша, разуме́вше же постыдя́тся.

За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя, / и ны́не огнь супоста́ты поя́ст.

на 8: Приложи́ им зла, Го́споди, / приложи́ зла сла́вным земли́.

Го́споди, в ско́рби помяну́хом Тя, / в ско́рби ма́ле наказа́ние Твое́ нам.

на 6: И я́ко боля́щая приближа́ется роди́ти, / и в боле́зни свое́й вопия́ше, / та́ко бы́хом Возлю́бленному Твоему́.

Не паде́м, но паду́т живу́щии на земли́.

на 4: Воскре́снут ме́ртвии, и воста́нут, и́же во гробе́х, / и возвеселя́тся, и́же на земли́.

Роса́ бо, я́же от Тебе́, исцеле́ние им есть, / земля́ же нечести́вых паде́т.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Катавасия.

Песнь 6.

Ирмос.

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

на 12: Возопи́х в ско́рби мое́й ко Го́споду Бо́гу моему́, / и услы́ша мя.

Отве́ргл мя еси́ во глубины́ се́рдца морска́го, / и ре́ки обыдо́ша мя.

на 10: Вся высоты́ Твоя́ и во́лны Твоя́ на мне преидо́ша.

Еда́ приложу́ призре́ти ми ко хра́му свято́му Твоему́?

на 8: Возлия́ся вода́ до души́ моея́, / бе́здна обы́де мя после́дняя.

Понре́ глава́ моя́ в разсе́ли гор, / снидо́х в зе́млю, ея́же вереи́ ея́ закле́пи ве́чнии.

на 6: И да взы́дет из истле́ния живо́т мой к Тебе́, Го́споди, Бо́же мой.

И да прии́дет к Тебе́ моли́тва моя́, ко хра́му свято́му Твоему́.

на 4: Храня́щии су́етная и ло́жная, ми́лость свою́ оста́виша.

Ели́ка обеща́х, возда́м Тебе́ во спасе́ние мое́, Го́сподеви.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Катавасия. И ектения.

Песнь 7.

Ирмос.

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

на 12: Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки.

И вся дела́ Твоя́ и́стинна, и пра́ви путие́ Твои́.

на 10: И вси суди́ Твои́ и́стинни, / и судьбы́ и́стинны сотвори́л еси́.

И на град святы́й оте́ц на́ших Иерусали́м.

на 8: Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

И благослове́но И́мя сла́вы Твоея́ свято́е, / препе́тое и превозноси́мое во ве́ки.

на 6: Благослове́н еси́ в хра́ме святы́я сла́вы Твоея́, / препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Благослове́н еси́ ви́дяй бе́здны, седя́й на Херуви́мех, / препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

на 4: Благослове́н еси́ на престо́ле сла́вы Ца́рствия Твоего́, / препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Благослове́н еси́ на тве́рди Небе́сней, / препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Катавасия.

Песнь 8.

Ирмос.

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

на 12: Благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, А́нгели Госпо́дни, Небеса́ Госпо́дня, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

на 10: Благослови́те, во́ды вся, я́же превы́ше Небе́с, вся си́лы Госпо́дни, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, со́лнце и ме́сяц, зве́зды небе́сныя, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

на 8: Благослови́те, вся пти́цы небе́сныя, зве́рие и вси ско́ти, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, сы́нове челове́честии, да благослови́т Изра́иль Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

на 6: Благослови́те, свяще́нницы Госпо́дни, раби́ Госпо́дни, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, ду́си и ду́ши пра́ведных, / преподо́бнии и смире́ннии се́рдцем, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

на 4: Благослови́те Ана́ния, Аза́рия, Мисаи́л, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, Апо́столи, проро́цы и му́ченицы Госпо́дни, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Таже глаголем: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Поклон и катавасия.

Песнь Пресвятыя Богородицы:

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, / и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м.

К коемуждо стиху припеваем: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, / се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, / и свя́то И́мя Его́, / и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, / расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

Низложи́ си́льныя со престо́л / и вознесе́ смире́нныя, а́лчущия испо́лни благ и богатя́щияся отпусти́ тщи.

Восприя́т Изра́иля, О́трока Своего́, помяну́ти ми́лости, / я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, / Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

Песнь 9,
святаго пророка Захарии, отца Предтечева:

Ирмос.

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

на 12: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев, / я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м.

И воздви́же рог спасе́ния нам / в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́.

на 10: Я́коже глаго́ла усты́ святы́х, су́щих от ве́ка проро́к Его́, / спасе́ние от враг на́ших / и из руки́ всех, ненави́дящих нас.

Сотвори́ти ми́лость со отцы́ на́шими / и помяну́ти Заве́т Святы́й Свой.

на 8: Кля́тву, е́юже кля́тся ко Авраа́му, отцу́ на́шему, / да́ти нам без стра́ха, из руки́ враг на́ших изба́вльшимся.

Служи́ти Ему́ преподо́бием и пра́вдою / пред Ним вся дни живота́ на́шего.

на 6: И ты, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися, / преды́деши бо пред лице́м Госпо́дним, угото́вати пути́ Его́.

Да́ти ра́зум спасе́ния лю́дем Его́ / во оставле́ние грех их / милосе́рдия ра́ди ми́лости Бо́га на́шего.

на 4: В ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́, / яви́тися во тьме и се́ни сме́ртней седя́щим.

Напра́ви но́ги на́ша на путь ми́рен.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Катавасия. Ектения: зане в сицевыя дни, Досто́йно: не поется. Таже ексапостиларий.