Шрифт

Октоих / Приложения

Приложения Октоиха

Воскресные тропари по Непорочнах

Глас 5-й:

Благословен еси, Господи, / научи́ мя оправданием Твоим.

А́нгельский собо́р удиви́ся, / зря Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася, / сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́вша, / и с собо́ю Ада́ма воздви́гша, / и от а́да вся свобо́ждша.

Благослове́н еси́, Го́споди:

Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми, / о учени́цы, растворя́ете? / Блиста́яйся во гро́бе А́нгел, / мироно́сицам веща́ше: / ви́дите вы гроб, и уразуме́йте, / Спас бо воскре́се от гро́ба.

Благослове́н еси́, Го́споди:

Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху / ко гро́бу Твоему́ рыда́юща, / но предста́ к ним А́нгел, и рече́: / рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите, / воскресе́ние же апо́столом рцы́те.

Благослове́н еси́, Го́споди:

Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша / ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху, / А́нгел же к ним рече́, глаго́ля: / что с ме́ртвыми жива́го помышля́ете? / Я́ко Бог бо воскре́се от гро́ба.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Поклони́мся Отцу́, / и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху, / Святе́й Тро́ице во Еди́нем Существе́, / с Серафи́мы зову́ще: / Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Жизнода́вца ро́ждши, / греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́, / ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́, / па́дшия же от жи́зни к сей напра́ви, / из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды)