Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому преподобному Герману Соловецкому

святому преподобному Герману Соловецкому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избранный чудотворче и изрядный угодниче Христов, отче наш Германе преблаженне, пустыннаго жития на острове Соловецстем первоначальниче. Восхваляем тя любовию, ты же, яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких нас бед и скорбей свобождай, да зовем ти:

Радуйся, отче наш Германе, преподобных Зосимы и Савватия сподвижниче.

Икос 1

Ангельски пожив, яко ангел безплотен на земли явился еси, преподобне отче наш Германе; ты бо евангельскаго гласа послушав, от юности иго Христово на рамо свое взем, в пустыню потекл еси, и, упование все на Бога возложив, Тому ревностно служити возжелал еси. Сего ради восхваляем тя сице:

Радуйся, родителей твоих плоде благословенный;

Радуйся, Господа твоего благий рабе и верный.

Радуйся, яко Христа единаго возлюбил еси;

Радуйся, яко многая лета на острове пустыннем Богу служил еси.

Радуйся, иго Христово на себе вземый;

Радуйся, от Подвигоположника Христа дар исцелений приемый.

Радуйся, яко красная мира сего ни во чтоже вменил еси;

Радуйся, в бреннем телеси, яко безплотен, пожил еси.

Радуйся, в страсе Божии издетска воспитанный;

Радуйся, на подвиги иночества от Господа призванный.

Радуйся, места рождения твоего града Тотьмы похвало и утверждение;

Радуйся, обители Соловецкия славо и ограждение.

Радуйся, отче наш Германе, преподобных Зосимы и Савватия сподвижниче.

Кондак 2

Видя, яко надлежит человеку прилежно злая от юности его терпети, усердно потщался еси совлещися ветхаго человека, тлеющаго в похотех его, и облещися в новаго, по Богу созданнаго в преподобии и правде; темже слезами покаяния день и нощь душевную ниву твою орошал еси, терния грехов и страстей искореняя, Христу же поя: Аллилуиа.

Икос 2

Разум просвещен свыше имея, провидел еси, отче Германе, будущая яко настоящая, и егда преподобный Зосима узре свет, осиявый место, на немже живяше, и церковь велию на воздусе, на востоце явльшуюся, тогда пророчески рекл еси ему, глаголя: «Не ужасайся и внимай себе; яко Господь чрез тя монахов множество соберет зде». Мы же проречения твоего исполнение видяще и сему дивящеся, тако глаголем ти:

Радуйся, душетленных сластей мира сего не познавый;

Радуйся, премудрости небесныя взыскавый.

Радуйся, яко добре на земли подвизался еси;

Радуйся, яко козней демонских не убоялся еси.

Радуйся, некнижным путь верный к небесем показавый;

Радуйся, в молитве и трудех непрестанно пребывавый.

Радуйся, яко нерадивых молитвою твоею к покаянию воздвизаеши;

Радуйся, яко изнемогающих и унывающих силою благодати укрепляеши.

Радуйся, вольную Христа ради нищету возлюбивый;

Радуйся, в нестяжании безпечальное житие проводивый.

Радуйся, яко лучами добродетелей твоих иноков просвещаеши;

Радуйся, яко от всякия напасти их ограждаеши.

Радуйся, отче наш Германе, преподобных Зосимы и Савватия сподвижниче.

Кондак 3

Сила Вышняго укрепи тя, егда, приступая работати Господеви, по слову Писания, душу твою во искушение уготовал еси, постом, бдением и многими лишении в пустыни тело твое изнуряя, душу же молитвою непрестанною питая, во псалмех и пениих и песнех духовных воспевая сердцем и усты Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имея ревность о спасении души своея, дом отчий и вся красная мира сего оставил еси, угодниче Христов, и мужественно в пустыню вселился еси, сподвижник и сотаинник преподобным Савватию и Зосиме был еси; темже и на небеси купно с ними мзду трудов своих обрел еси, идеже слышиши от нас похвалы сия:

Радуйся, преподобных Савватия и Зосимы сожителю;

Радуйся, преподобных совершеннаго безмолвия любителю.

Радуйся, яко тесный путь паче широкаго избрал еси;

Радуйся, яко непрестанною молитвою дары духовныя стяжал еси.

Радуйся, святым древним отцем ревновавый;

Радуйся, всего себе на служение Богу предавый.

Радуйся, яко демонския полки всеконечно погубил еси;

Радуйся, яко ангельския лики возвеселил еси.

Радуйся, плоти угодия никогдаже творивый;

Радуйся, притекающим к тебе отец чадолюбивый.

Радуйся, яко во плоти сый риз греховных до конца совлеклся еси;

Радуйся, яко образ Божий в себе благодатию Христовою возставил еси.

Радуйся, отче наш Германе, преподобных Зосимы и Савватия сподвижниче.

Кондак 4

Бурю уныния и напастей, от врага спасения подвижником благочестия наводимую, молитвою отгоняя и в непрестанных трудех пребывая, помощию Божиею достигл еси тихаго пристанища, покоя душевнаго, благодарне Благодетелю Богу взывая: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше ревнителие равноангельнаго жития, яко на острове Соловецстем преподобнии oтцы Зосима и Герман обитель боголепнаго Спасова Преображения устрояют и ищущих спасения братолюбно приемлют, Божиим Духом движимии притекаху, просяще наставления и руководительства. Мы же, суетою омраченнии, тебе, яко общаго наставника, отче наш Германе, прославляем звании сими:

Радуйся, плоть твою духови покоривый;

Радуйся, трудом, бдением и постом ю изнуривый.

Радуйся, яко слез твоих струями ниву душевную напоил еси;

Радуйся, яко вся помыслы душепагубныя от себе удалил еси.

Радуйся, стрелою любве Божественныя сердце твое уязвивый;

Радуйся, немощи немощных, яко сильный, на себе носивый.

Радуйся, яко причастник всем боящимся Бога был еси;

Радуйся, яко до зела себе смирил еси.

Радуйся, очи наша верою просвещаяй;

Радуйся, сердца наша надеждою спасения озаряяй.

Радуйся, яко преподобному Зосиме в созидании обители послужил еси;

Радуйся, яко подвиги твоими братию всю удивил еси.

Радуйся, отче наш Германе, преподобных Зосимы и Савватия сподвижниче.

Кондак 5

Боготечная звезда явился еси, богоблаженне отче наш, преподобным Савватию и Зосиме, егда восхвалял еси пустынность острова Соловецкаго и провождал еси их, по морю плывя, на место святое сие, идеже в безмолвии труды ко трудом прилагая, плоды духовныя собирал еси, Богу же сердцем чистым взывал еси: Аллилуиа.

Икос 5

Видя враг рода человеча, яко необитаемая доселе пустыня процветает, яко крин, и яко в ней имя Господне от пустынножителей прославляется, восхоте погубити святое дело Божие; напусти бо человека некоего с женою его и чады преселитися на остров. Ангели же Господни, биения давше жене, повелеша оставити остров, да будет сей в жилище токмо иноков. Сего ради прославляюще Господа, тако благоизволившаго, глаголем ти:

Радуйся, измлада иноческое житие избравый;

Радуйся, пустыннаго и безмолвнаго пребывания взыскавый.

Радуйся, яко непрестанно себе внимал еси;

Радуйся, яко равноангельное жительство показал еси.

Радуйся, в терпении мнозе потрудивыйся;

Радуйся, молитв забралом присно ограждавыйся.

Радуйся, яко преподобным Зосиме и Савватию сподвижник и сотаинник был еси;

Радуйся, яко с ними в пристанище безстрастия достигл еси.

Радуйся, яко злато в горниле, искушенный;

Радуйся, светом Трисиянным озаренный.

Радуйся, яко с небесе на вся ны милостивно призираеши;

Радуйся, яко вся прошения наша во благо исполняеши.

Радуйся, отче наш Германе, преподобных Зосимы и Савватия сподвижниче.

Кондак 6

Проповедник всем глагол ангельских был еси, преблаженне отче, егда, по совершении с преподобным Савватием воскреснаго нощнаго молитвословия изшед из храмины, внезапу услышал еси глас жены плачущея и, узрев ю, вопросил еси о причине плача. Она же рече: «два юноши светли жестоко биша мя и рекоша ми: бежите отсюду, ибо не для вас место сие, яко зде иноков множество прославит Господа». Ты же, слышав сие, умиленне Богу возгласил еси: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия свет велий от обители Соловецстей, осияваяй всю страну нашу, ибо лучами добродетелей твоих просвещаеши не токмо притекающих к цельбоносным мощем твоим, но и издалече верою призывающих тя. Озари убо светом Евангелия омраченная грехом сердца наша и укрепи нас во благочестии, да вси радостно взываем ти:

Радуйся, пустыни красное прозябение;

Радуйся, постников предивное украшение.

Радуйся, яко в бодреннем трезвении пребывал еси;

Радуйся, яко мзду трудов твоих на небеси восприял еси.

Радуйся, ангелов собеседниче;

Радуйся, Царствия Христова наследниче.

Радуйся, яко благодать от Бога обрел еси;

Радуйся, яко иерею благоговейному образ твой во сне списати повелел еси.

Радуйся, безмездный недугов целителю;

Радуйся, благодатный бесов прогонителю.

Радуйся, яко с преподобными Зосимою и Савватием ревностно трудился еси;

Радуйся, яко с ними наставник добр монахом явился еси.

Радуйся, отче наш Германе, преподобных Зосимы и Савватия сподвижниче.

Кондак 7

Хотя всем человеком спастися и в разум истины приити, Человеколюбец Господь указа ти место удобно спасения, идеже ты многими поты и скорбьми, злострадании и лишении неленостне Богу работал еси, выну вопия Ему: Аллилуиа.

Икос 7

Новаго Моисеа, древлему подобна, видим тя, богоизбранне отче наш, ибо в пустыни земнаго странствия нашего всех, к помощи твоей прибегающих, к Иерусалиму горнему наставляеши, фараона мысленнаго потопляя и всех молением твоим ограждая, вопиющих ти таковая:

Радуйся, молитвенниче наш неусыпный;

Радуйся, предстателю о нас непостыдный.

Радуйся, яко скорби пустыннаго жития доблественне претерпел еси;

Радуйся, яко постом и молитвою, аки крилами, на высоту добродетелей возшел еси.

Радуйся, чистотою душевною и телесною Бога прославивый;

Радуйся, нравы твоими вся ны наставивый.

Радуйся, яко в небеснех чертозех вселился еси;

Радуйся, яко оных обителей и нам пред Богом ходатай явился еси.

Радуйся, бед и напастей нас свобождаяй;

Радуйся, всем благая от Спаса Христа подаваяй.

Радуйся, яко непрестанно духом горел еси;

Радуйся, яко со всеми человецы мир имел еси.

Радуйся, отче наш Германе, преподобных Зосимы и Савватия сподвижниче.

Кондак 8

Странно убо видети, како ты, богоблаженне отче, старостию притружденный, за послушание настоятелю и братии по морю многажды плавал еси, о нуждех новосозидаемыя обители и об утешении братии попечение имея, отнюд покоя себе не дая и среди опасностей потопления живот твой Богови вверяя и сердцем взывая Ему: Аллилуиа.

Икос 8

Весь ум твой в небесная вперив, горняя мудрствовал еси, а не земная, преподобне отче наш, вышних ища, идеже есть Христос одесную Бога седя, идеже празднующих глас непрестанный, идеже радость праведных несказанная. Тамо убо со всеми святими водворяяся, слышиши от нас ублажения сии:

Радуйся, очесы веры на Христа присно взиравый;

Радуйся, в злостраданиих николиже роптавый.

Радуйся, яко на ладии многажды по морю плыл еси;

Радуйся, яко сие за послушание настоятелю и братии творил еси.

Радуйся, морских волнений и напасти не страшивыйся;

Радуйся, благому Промыслу Божию всецело покоривыйся.

Радуйся, яко смирением и послушанием Богу угодил еси;

Радуйся, яко козни вражия до конца сокрушил еси.

Радуйся, в бурю пловцем подаваяй спасение;

Радуйся, дивное им в бедах поможение.

Радуйся, яко душу твою по братии полагал еси;

Радуйся, яко имя Господне непрестанно призывал еси.

Радуйся, отче наш Германе, преподобных Зосимы и Савватия сподвижниче.

Кондак 9

Всякое плотское мудрование мужественне отринув, вдал еси себе в совершенное послушание настоятелю и братии, памятуя слово наставления святоотеческаго, яко послушание паче поста и молитвы есть, и тако достигл еси в мужа совершенна, в меру возраста Христова, Богу поя: Аллилуиа.

Икос 9

Витии премудрии не возмогут достойно восхвалити труды и подвизи твоя, ибо всего себе от юности в жертву Господеви возложив, даже до старости многолетныя распинал еси плоть со страстьми и похотьми, да очистиши сердце твое и да будеши храм Животворящаго Духа Святаго. Сподоби и нас, святче Божий, тебе усердно подражати и сице тебе возглашати:

Радуйся, в пустынных дебрех и горах привитавый;

Радуйся, постом и молитвою в напастех себе ограждавый.

Радуйся, яко чести и славы мирския избегал еси;

Радуйся, яко во смирение аки в порфиру Царствия Небеснаго облеклся еси.

Радуйся, благодати сосуде избранный;

Радуйся, любве, соуза совершенства, кладенец преизливанный.

Радуйся, яко игу Христову выю твою подклонил еси;

Радуйся, яко по трудех дневных нощи в молитве проводил еси.

Радуйся, вся обеты иноческия свято соблюдавый;

Радуйся, прельщениям лукаваго никакоже внимавый.

Радуйся, яко от всякаго зла себе хранил еси;

Радуйся, яко полчища бесов посрамил еси.

Радуйся, отче наш Германе, преподобных Зосимы и Савватия сподвижниче.

Кондак 10

Спасти хотя душу твою, нозе твои на камени веры поставил еси и, светильник слова Божия вжег, в законе Господни ходил еси, помышляя, яко странник и пришлец еси на земли и яко жительство Твое на небеси есть. Сего ради ко всем заповедем Господним направлялся еси, всяк путь неправды возненавидев, во еже непрестанно воспеваяй Христу Богу ангельскую песнь: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси и крепкое заступление обители твоея и всем верою молящимся тебе, ибо небесе и земли Творец, видя богоугодное житие твое, облагодати тя, да будеши печальным утешение, скорбящим радование, недугующим врач и целитель, кающимся надежда прощения и всем во всяких нуждах помощник, да вси ублажают тя сице:

Радуйся, образе кротости и смирения;

Радуйся, теплый ходатаю нам спасения.

Радуйся, яко ревнующих о спасении под кровом своим соблюдаеши;

Радуйся, яко трудников и богомольцев обители твоея с небеси благословляеши.

Радуйся, обидимых благонадежное и скорое защищение;

Радуйся, в скорбех и печалех нам всем утешение.

Радуйся, яко всем, притекающим к тебе, в нуждех помогаеши;

Радуйся, яко за вся православныя христианы молитвы Богу возсылаеши.

Радуйся, на свещнице Христовой поставленный;

Радуйся, на земли дивно от Бога прославленный.

Радуйся, яко гнев Божий от нас грешных отвращаеши;

Радуйся, яко любовию чтущих святую память твою благодатно посещаеши.

Радуйся, отче наш Германе, преподобных Зосимы и Савватия сподвижниче.

Кондак 11

Пение надгробное со слезами смешанное принесл еси, всеблаженне отче, егда, возвратився в обитель, уведел еси о преставлении сподвижника твоего преподобнаго Савватия, егоже зело, яко брата, любил еси. Егда же Господь посла тебе новаго сподвижника твоего, преподобнаго Зосиму, тогда радости исполнився, благодарно Богу возгласил еси: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарное светило показался еси, отче наш, Германе, в нощи греховней блуждающим, души наша светом богопознания просвещая и по пути заповедей Христовых ходити наставляя. Сего ради к тебе усердно притекаем и тако тя восхваляем:

Радуйся, целомудрия изрядный ревнителю;

Радуйся, чистоты усердный блюстителю.

Радуйся, яко надежду небеснаго наследия в себе имел еси;

Радуйся, яко жития преподобных Зосимы и Савватия списати повелел еси.

Радуйся, вся заветы преподобнаго Зосимы свято хранивый;

Радуйся, ни един же от них преступивый.

Радуйся, яко о смертнем часе непрестанне помышлял еси;

Радуйся, яко ко исходу от жития сего себе присно уготовлял еси.

Радуйся, по Бозе упование твое на Матерь Божию возлагавый;

Радуйся, Богородицу яко Матерь Света выну в песнех величавый.

Радуйся, яко преподобнаго Зосиму ко гробу проводил еси;

Радуйся, яко тело его многотрудное слезами теплыми оросил еси.

Радуйся, отче наш Германе, преподобных Зосимы и Савватия сподвижниче.

Кондак 12

Благодать, свыше ти дарованную, подаждь нам, досточудне отче наш, яко да и мы, подражающе вере и благочестию твоему, принесем Спасителю нашему дары духовныя; покаяние теплое, молитвы усердныя, братолюбие нелицемерное со всеми добродетельми, и сподобимся купно с тобою взывати Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще твоя чудесы, богоносне отче наш, восхваляем подвиги твоя, ублажаем и кончину твою, ибо, на смертнем одре возлежа и исход свой провидя, возжелал еси исповедатися и Святых Христовых Таин причаститися. Сподоби убо и нас христианския кончины живота нашего и добраго ответа на Страшнем судищи Христове, да зовем ти:

Радуйся, в монастыри преподобнаго Антония Римлянина богоугодное житие твое скончавый;

Радуйся, в Новограде на послушании умиленный дух твой Богу предавый.

Радуйся, яко и по смерти чудесы твоими сияеши;

Радуйся, яко духи нечистыя от человек прогоняеши.

Радуйся, от обители земныя во обители небесныя преселивыйся;

Радуйся, тамо со всеми святыми в вечней славе водворивыйся.

Радуйся, яко мощи твоя на месте трудов твоих почивают;

Радуйся, яко тыя мощи исцеления верующим источают.

Радуйся, духом воскресый прежде общаго воскресения;

Радуйся, и нашим душам указуяй путь обновления.

Радуйся, яко монахов множество наставника тя почитают;

Радуйся, яко православних собор присно тя ублажает.

Радуйся, отче наш Германе, преподобных Зосимы и Савватия сподвижниче.

Кондак 13

О преподобне и преблаженне отче наш Германе. Приими ныне малое сие моление наше, от души в похвалу тебе приносимое, и твоим многомощным предстательством умоли Господа нашего Иисуса Христа, да пробавит милость Свою нам грешным и подаст нам во временнем житии нашем вся благая и потребная яже к животу и благочестию, да и мы с тобою и всеми святыми выну Ему вопием: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й и кондак 1-й

Молитва преподобному Герману Соловецкому

О великий угодниче Христов, земный ангеле и небесный человече, преблаженне отче наш Германе, преподобных Зосимы и Савватия сподвижниче, Соловецкий чудотворче и пустынножителю. Обстояще честную раку цельбоносных мощей твоих, мысленными очесы зрим тя с нами суща и мольбам нашим внемлюща. Сего ради с верою и любовию припадающе к тебе молим тя: призри с небесе святаго на нас грешных, слабых духом и немощных телом, и умилосердися, помози нам твоим многомощным ходатайством ко Творцу и Спасителю нашему. Ты веси, яко подобно реце многоводней, разливаются по земли нашей безбожие, неверие, зловерие, ереси, расколы, распри, раздоры, разделения, и увы нам. Среди именующихся именем Христовым хулится имя Божие, раздирается Церковь — Тело Христово, попираются Евангелие и закон Христов. Ты зриши оскудение велие любве многих и умножение беззаконий, ихже ради грядет гнев Божий на нас грешных. К кому прибегнем, отче наш? К кому возопим? Кто предстанет и защитит нас? На тя упование наше возлагаем, предивный угодниче Христов. Испроси нам у Господа грехов наших прощение и отврати от нас весь гнев Его, праведно движимый на ны. Утверди веру правую в сердцах наших, защити Церковь святую, духом грядущаго в мир противника Христова обуреваемую. Даруй нам любовь к Богу и друг ко другу, мир и единомыслие, утоли вся раздоры и нестроения наша, да не до конца погибнем. Буди стена крепка и заступление обители твоей, в еяже созидании много потрудился еси. Буди отец и наставник и покровитель иноком, ихже с преподобными Зосимою и Савватием мудре собрал еси на месте трудов ваших. Помози им подвигом добрым подвизатися, веру нераздельну соблюсти, главы невидимых змиев сокрушити, победителем греха явитися и житием своим прославити превелие имя Святыя Троицы. Не забуди и нас, любовию чтущих святую память твою и к тебе, яко отцу чадолюбивому, притекающих. Помогай и нам, отче наш милостивый, в душевных и телесных нуждах наших, подавай нам вся благая и потребная в жизни временней, да ревностно поработаем Господу Богу прочее время живота нашего, и понесем на себе иго Его благое и легкое Его бремя, и, тако достигше благодатию Христовою Небеснаго Царствия, сподобимся с тобою и со всеми святыми славити и воспевати пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

святому преподобному Герману Соловецкому