Шрифт

Акафисты святым

Акафист всем святым, от века Богу благоугодившим

всем святым, от века Богу благоугодившим
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избранным угодником Божиим, всем святым, от века во всем мире просиявшим и на небеси венцы славы приявшим, похвальное приносим пение. Вы же, яко имущии велие дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободите, да зовем вам хвалебно:

Радуйтеся, вси святии, теплии о всем мире Богу молитвенницы.

Икос 1

Ангельский собор, умаленный падением гордых ангел и вами, всеми святыми, восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселие духовное. Мы же, им подражающе, зовем вам радостно:

Радуйтеся, святии, от века Богом предуведеннии и предуставленнии к славе небесней;

Радуйтеся, от всех родов, мест и времен в служение Господу избраннии.

Радуйтеся, избрание ваше подвигами благочестия оправдавшии;

Радуйтеся, образом добрых дел ваших правый путь к небеси нам показавшии.

Радуйтеся, прежде писаннаго закона Божия по закону совести праведно пожившии;

Радуйтеся, в законней сени благочестно житие свое совершившии.

Радуйтеся, в новей благодати светло добродетельми просиявшии;

Радуйтеся, в последняя сия времена Богу благоугодившии и мзду с первыми получившии.

Радуйтеся, от земных скорбей прешедшии к небесному покою;

Радуйтеся, сподобльшиися зрети неисповедимую славу Божию.

Радуйтеся, с лики безплотных непрестанно хвалящии Пресвятую Троицу;

Радуйтеся, всегда молящиися Ей о всех почитающих вас.

Радуйтеся, вси святии, теплии о всем мире Богу молитвенницы.

Кондак 2

Видящи Православная Христова Церковь, многочисленными лики святых, яко прекрасными райскими цветы себе украшену, светло почитает память их и Пречистую Богоматерь с Рождшимся от Нея Христом Богом величает, вопиющи Тому хвалебную песнь: Аллилуиа.

Икос 2

Разуму нашему просвещение у Господа испросите, святии угодницы Божии, да отрясше земное пристрастие, вознесемся сердцем и мыслию в наследованная вами и нам обещанная селения райская, и возопием вам радостно:

Радуйтеся, ветхозаветнии праотцы и патриарси, родоначальницы по плоти Христа Сына Божия;

Радуйтеся, яко благословением Божиим умножишася роды ваша, яко звезды небесныя.

Радуйтеся, среди мрака древняго нечестия правую вашу веру во истиннаго Бога сохранившии;

Радуйтеся, с надеждою чаявшии обетованного Искупителя.

Радуйтеся, яко от вашего племене возсия пресветлая свеща — Богородица Мария;

Радуйтеся, яко от Нея родися Победитель смерти и ада.

Радуйтеся, верою во грядущаго Христа спасение улучившии;

Радуйтеся, вместо древния клятвы благословение тем получившии.

Радуйтеся, и во аде Христова пришествия ожидавшии;

Радуйтеся, адских мучений Им избавленнии.

Радуйтеся, на небеса со славою возведеннии;

Радуйтеся, с лики ангельскими в вечныя обители Отца Небеснаго вселеннии.

Радуйтеся, вси святии, теплии о всем мире Богу молитвенницы.

Кондак 3

Силою Вышняго осенени бывше, святии, дерзновенно ополчистеся противу начал и властей злобы поднебесныя, и победивше тех коварства, вся благая начинания ваша добре совершисте, воспевающе всесильному человеколюбцу Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имуще святии пророцы преславная селения во обителех дому Отца Небеснаго и присносущным светом лица Божия просвещаеми, неизреченнаго воистину со всеми святыми наслаждаетеся блаженства, егоже мы земнии причастницы быти желающе, воспеваем вам сице:

Радуйтеся, святии пророцы, Богом избраннии прежде вашего рождения;

Радуйтеся, верно поработавшии Ему прежде Христова воплощения.

Радуйтеся, от младенчества благодатию Святаго Духа освященнии;

Радуйтеся, посланнии от Господа вразумляти заблуждшия сыны Израилевы.

Радуйтеся, предвозвестившии Христово от Девы славное рождение;

Радуйтеся, звезды, предварившии пришествие истиннаго Солнца.

Радуйтеся, законопреступных царей Израилевых дерзновенно обличившии;

Радуйтеся, всякое людское нечестие мечем слова Божия нещадно посекшии.

Радуйтеся, вернии раби Господни, вся хотения Его исполнившии;

Радуйтеся, истину небоязненно пред властьми вещавшии.

Радуйтеся, многи скорби в мире претерпевшии;

Радуйтеся, со всеми избранными торжествующии на небеси в славе вечней.

Радуйтеся, вси святии, теплии о всем мире Богу молитвенницы.

Кондак 4

Бури житейския избавльшеся, вси святии, преидосте в небесный покой, на места злачна и прохладна, идеже потоцы сладости неисповедимыя, пища славы Божия нетленная, пения и гласы празднующих; тамо убо торжествуете со всеми ангельскими силами, поюще Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Око не виде и ухо не слыша, и на сердце земнаго человека не взыдоша радости и сладости, ихже вы ныне наслаждаетеся, Апостоли святии. Сего ради благоговейно взываем вам:

Радуйтеся, святии Апостоли, с Предтечею Иоанном ближайшии друзи Христовы;

Радуйтеся, по Пресвятой Деве Марии, первостоятелие у Престола Святыя Троицы.

Радуйтеся, возвестившии миру таинство нашего искупления;

Радуйтеся, светом веры Христовы омраченныя люди просветившии.

Радуйтеся, семя слова Божия в сердца человеческая всеявшии;

Радуйтеся, плоды трудов ваших в небесном вертограде пожинающии.

Радуйтеся, святии отцы, седмию вселенскими соборы исповедание православныя веры утвердившии;

Радуйтеся, утишившии бурю еретическаго нечестия.

Радуйтеся, изъяснившии нам догматы православныя веры;

Радуйтеся, и доныне учением вашим ограждающии Церковь Христову от ересей и расколов.

Радуйтеся, святии иерарси, словом и житием светло просиявшии;

Радуйтеся, во свете невечернем с духовными вашими чады ныне обитающии.

Радуйтеся, вси святии, теплии о всем мире Богу молитвенницы.

Кондак 5

Боготочною, Спасе, Кровию Твоею искупленнии и верно Тебе на земли послужившии вси святии, ныне на тверди церковней яко звезды пресветлыя сияют, и всех нас, по морю страстнаго сего жития плавающих, на путь правый, к небесному отечеству ведущий, наставляют; о сем убо с радостию благодарно поем Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видевши святии мученицы, яко в мире сем вся суетна суть и тлению причастна, потщастеся предвечному Богу благоугодити и претерпением лютых мук тленная на нетленная пременити, за еже сподобистеся предстояния у страшнаго Престола Владычня в славе вечней, в нейже не забудите и нас, память вашу совершающих и вопиющих вам таковая:

Радуйтеся, святии страстотерпцы, кровию своею запечатлевшии правую вашу во Христа веру;

Радуйтеся, не убоявшиися убивающих тело, души же не могущих убити.

Радуйтеся, претерпевшии страшная мучения;

Радуйтеся, явльшии на себе Христовых страстей изображения.

Радуйтеся, победившии лютых мучителей свирепства;

Радуйтеся, чрез огнь и воду прошедшии и в покой вечный вшедшии.

Радуйтеся, исповедницы и священномученицы, пострадавшии за благочестие и почитание святых икон;

Радуйтеся, преподобномученицы, в молитве Богу собеседовавшии и страданием диавола поправшии.

Радуйтеся, за славу и честь Царя Небеснаго мужественно воинствовавшии;

Радуйтеся, победную почесть от Христа на небеси приимшии.

Радуйтеся, велию благодать от Господа получившии;

Радуйтеся, многая и различная чудеса в славу Божию в поднебесней содевающии.

Радуйтеся, вси святии, теплии о всем мире Богу молитвенницы.

Кондак 6

Проповедуют христианстии роди славу вашу, вси святии; вы бо яко рай насажденный явистеся посреде Церкве, имущии древо жизни Самаго Господа, от него же вкусивше сладости райския, вся скорогибнущая в мире сем презресте, и радостно в небесный вертоград внидосте, поюще: Аллилуиа.

Икос 6

Правоверие и добродетели преподобных отец, яко солнце, всему миру сияют и нам мрачный путь жизни сея просвещают, да не заблудим в пустыни греха и душепагубных ересей. Сего ради хвалебно им воспеваем:

Радуйтеся, преподобнии отцы, мир и яже в мире любве ради Божия волею оставившии;

Радуйтеся, преподобнии матери, в подвизех дневных и нощных земное течение совершившии.

Радуйтеся, пустынницы, в пещерах и горах со зверьми пожившии;

Радуйтеся, постницы, в алчбе и жажде временное житие препроводившии.

Радуйтеся, столпницы, мраз и зной Царствия ради Небеснаго претерпевшии;

Радуйтеся, затворницы, в сердечней тишине Бога взыскавшии.

Радуйтеся, девственницы, целомудрие сохранившии и непорочному Агнцу Христу пoследовавшии;

Радуйтеся, послушницы, Христово смирение стяжавшии.

Радуйтеся, в общежитиих во взаимной братской любви ангельски пожившии;

Радуйтеся, мудрии и кротции монахов наставницы бывшии.

Радуйтеся, вси трудолюбцы, добродетелей совершенство стяжавшии;

Радуйтеся, в покой Господа своего вшедшии.

Радуйтеся, вси святии, теплии о всем мире Богу молитвенницы.

Кондак 7

Хотя Всеблагий Господь явити миру, яко не всуе труждаются вси благоугождающии Ему, но яко велия мзда уготовася им в Царствии Небеснем; сего ради прослави сонмы святых угодник Своих, различне тому на земли послуживших; да и мы поревнуем тех житию, и тоя же вечныя славы чающе, поем Ему: Аллилуиа.

Икос 7

«Веруяй в Мя, аще и умрет жив будет»,— рече Господь. Вам же, святии вси, изрядно приличествуют сии Владычни глаголы; вы бо аще и умросте на земли плотию, но душами в вышнем селении всегда живи суще, многая и неизреченная совершаете в мире чудеса, и теплым вашим к Богу ходатайством пособствуете нам, сице возглашающим вам: Радуйтеся горняя мудрствующим вашим умом истиннаго Бога познавшии;

Радуйтеся, правую вашу в Святую Троицу веру непорочно сохранившии.

Радуйтеся, Христа Сына Божия, истиннаго Бога и совершеннаго человека исповедавшии;

Радуйтеся, в спасительныя Его страсти несумненно веровавшии.

Радуйтеся, православием, яко звезды, блистающии;

Радуйтеся, праведностию, яко финикс процветающии.

Радуйтеся, плотию на земли, умом же на небеси пожившии;

Радуйтеся, временною смертию на безконечную жизнь прешедшии.

Радуйтеся, тесным путем евангельски шествовавшии;

Радуйтеся, узкими враты Царствия Небеснаго достигшии.

Радуйтеся, вечных благ наследницы;

Радуйтеся, о спасении нашем теплии к Богу ходатаи.

Радуйтеся, вси святии, теплии о всем мире Богу молитвенницы.

Кондак 8

Страну ону горнюю, идеже вси святии по трудех земных почивают, умным очесем своим представляюще, аще и не можем постигнути сущаго тамо блаженства, мы земнии и плотию обложеннии, обаче, верою сие проразумевающе и сердцем предвкушающе, поем дивному во святых Своих Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Исчитаяй множество звезд и всем им имена нарицаяй, Вседержителю Господи, Ты един веси по имени всех благоугодивших Тебе. Мы же, дело суще руку Твоею, якоже песка морскаго исчести, сице и всех святых по имени нарещи не могуще, токмо изряднейшия рабы Твоя, от начала мира Тебе благоугодившия, именуем, глаголюще:

Радуйтеся, Адаме и Ево, праотцы всего рода человеческаго;

Радуйтеся, Авеле и Сифе, первии в мире благочестия рачителие.

Радуйтеся, Ное, вторый рода нашего родоначальнице, и Аврааме, завета Божия приемниче;

Радуйтеся, Моисее боговидче и Аароне, первый ветхозаветный священниче.

Радуйтеся, Еноше и Илие, плотию смерти невкусившии и на небо восхищеннии;

Радуйтеся, Исаие, Давиде и Данииле, зрителие таин Бога Вседержителя.

Радуйтеся, Иоакиме и Анно, родившии Деву Марию, Матерь Христа Бога нашего;

Радуйтеся, Петре, Павле, Иакове и Иоанне, избраннейшии Апостоли Христовы.

Радуйтеся, Николае, Василие, Григорие, Иоанне и Афанасие, непоколебимии столпи церкве Христовы;

Радуйтеся, Антоние, Пахомие, Евфимие, Иларионе и Савво, великие монахов наставницы.

Радуйтеся, Георгие, Димитрие, Евстратие и Пантелеимоне, велиции мученицы Христовы;

Радуйтеся, Варваро, Ирино, Параскево, Екатерино и вси мученицы, кровию своею торжество веры возвеличившии.

Радуйтеся, вси святии, теплии о всем мире Богу молитвенницы.

Кондак 9

Вси святии Твои, Господи, ангельский подражая чин, безпрестани славят Пресвятое Имя Твое на небеси, «Свят, свят, свят», — вопиюще; с ними же и мы грешнии на земли бренными устнами вопием: Аллилуиа.

Икос 9

Витии суемудрыя недоумеют глаголати: како вы, вси святии, подобострастии нам бывше человецы, непреодолени страстьми бысте, мужеством вашим безплотныя враги победисте. Мы же, прославляюще укрепившаго вас Господа, хвалим доблести ваша и умиленно вопием:

Радуйтеся, святии, вседушно Господа возлюбившии;

Радуйтеся, любве Его ради живота своего не щадившии.

Радуйтеся, мир и миродержителя победившии;

Радуйтеся, вся сети древняго змия яко паучину разорившии.

Радуйтеся, смирившиися под крепкую руку всеблагаго промысла Божия;

Радуйтеся, покорившии волю свою воле Отца Небеснаго.

Радуйтеся, прославившии Господа в душах и телесех ваших;

Радуйтеся, возвеличившии Его во всех делех ваших.

Радуйтеся, воздвизавшии руце ваши на творение дел благих;

Радуйтеся, направлявшии стопы ваша на путь правый.

Радуйтеся, не приложившии сердец ваших к земному богатству и наслаждению;

Радуйтеся, всегда помышлявшии о благах небесных и вечном веселии.

Радуйтеся, вси святии, теплии о всем мире Богу молитвенницы.

Кондак 10

Спасения путем право шествующе и о судьбах правды Божия поучающеся, вси святии, явистеся яко древеса благоплодная при исходищах вод, и принесосте Богу плод добродетелей ваших во время свое. Ныне же в горнем Едеме неизреченнаго наслаждающеся блаженства, помяните и нас, чад ваших, отеческое ваше о спасении нашем попечение восхваляющих, Богу же поющих: Аллилуиа.

Икос 10

Стена тверда нам противу лица вражия вы есте, вси святии, и теплии молитвенницы ко Христу о всем роде христианстем. Темже от стрел невидимаго борителя присно вами защищаеми, радостно взываем:

Радуйтеся, рода человеческаго велие украшение;

Радуйтеся, в странствии земном присная нам отрада и утешение.

Радуйтеся, в брани со врагами спасения нашего сильнии нам помощницы;

Радуйтеся, от меча гнева Божия молитвами вашими нас защищающии.

Радуйтеся, сами искушени бывше, и нам во искушениих помогающии;

Радуйтеся, покаянию нас грешных зело радующиися.

Радуйтеся, на различных местех земли во вся времена праведно пожившии;

Радуйтеся, аще и согрешившии, обаче истинным покаянием и слезами скверну грехов омывшии.

Радуйтеся, от Адама даже до днесь в надежди жизни вечныя скончавшиися;

Радуйтеся, от Востока и Запада пришедшии и на лоне Авраамли почившии.

Радуйтеся, яко сонм ваш новыми с земли пришельцами всегда умножается;

Радуйтеся, яко вами место падших духов в соборе ангельском восполняется.

Радуйтеся, вси святии, теплии о всем мире Богу молитвенницы.

Кондак 11

Песни наша хвалебныя, аще бы и тмочислени были, не довлеют к прославлению добродетелей ваших, вси святии; и нам немощным удобее любити молчание; но да не явимся лениви и неблагодарни за полученныя вас ради милости и благодеяния Божия, поем прославльшему вас Владыце: Аллилуиа.

Икос 11

Светильницы света невечерняго вы есте, вси святии, у Престола Пресвятыя Троицы с ангельскими чинми в молитве о нас присногорящии, и на светлую спасения стезю наставляющии вопиющих вам сице:

Радуйтеся, светильницы огня невещественнаго;

Радуйтеся, насельницы обителей Отца Небеснаго.

Радуйтеся, гроздие винограда Христова;

Радуйтеся, благоуханнии цвети райстии.

Радуйтеся, животочнии реки, в жажде духовней нас напояющии;

Радуйтеся, дожденоснии облацы, в знои искушений нас прохлаждающии.

Радуйтеся, духовнии ветри, зиму уныния от сердец наших прогоняющии;

Радуйтеся, сладкопеснивии славии, духовную весну вечнаго блаженства нам возвещающии.

Радуйтеся, мысленныя горы, к небеси нас возводящии;

Радуйтеся, умнаго Солнца лучи, милость Его на нас изливающии.

Радуйтеся, добрии кормчии, от потопления греховнаго нас спасающии;

Радуйтеся, вернии путевождие, в небесное отечество нас путеводящии.

Радуйтеся, вси святии, теплии о всем мире Богу молитвенницы.

Кондак 12

Благодать, от Бога данную вам в воздаяние многих добродетелей ваших, кто от земнородных исповести возможет, о святии! Якоже бо капли морския по единой исчерпати, сице чудодействий ваших и подаваемых вами нам благодеяний несть мощно исчести. Сего ради радостно совершаем славное ваше торжество, и вся действующему в вас Господу зовем: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Тя, Владыко Вседержителю, восхваляем вси Пресвятое Имя Твое, яко от начала мира в различная времена явил еси приснопамятныя святыя Твоя, Тебе единому в Троице славимому Богу благоугодившия, ихже молитвами от всех зол избавляеши вопиющия к ним:

Радуйтеся, святии Божии угодницы с Пресвятейшею всея твари Приснодевою Мариею;

Радуйтеся, и вы, безплотнии ангели, хранителие рода человеческаго.

Радуйтеся, святии царие и князи, на земли благочестиво царствовавшии и Небесное Царствие наследившии;

Радуйтеся, добрии градоправителие, в небесном граде обитати сподобльшиися.

Радуйтеся, нелицеприятнии земнии судии, у небеснаго Судии оправдание и милость получившии;

Радуйтеся, ревностнии словесных овец пастырие, от Пастыреначальника Христа похваленнии и прославленнии.

Радуйтеся, праведнии земледелателие, в простоте сердца и незлобии Богу послужившии;

Радуйтеся, терпеливии странницы, небеснаго отечества достигшии.

Радуйтеся, юродивии, поношения и укорения Христа ради претерпевшии;

Радуйтеся, безсребренницы, туне болящим исцеления подававшии и на небеси мзду приявшии.

Радуйтеся, во всяком возрасте и звании угодившии Богу мужие и жены, яко вы едино есте о Господе и души ваша в руце Божией;

Радуйтеся, яко в будущем веце купно с душами и телеса ваша вечныя славы причастны будут.

Радуйтеся, вси святии, теплии о всем мире Богу молитвенницы.

Кондак 13

О всеблаженнии угодницы Божии, вси святии, приявшии наследие благ вечных! Приимите сие наше хвалебное пение, и благоприятными вашими к Богу молитвами испросите нам грехов оставление и вечных мук избавление, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

всем святым, от века Богу благоугодившим