Шрифт

Акафисты святым

Акафист святым мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии

мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1

Избра́нным раба́м Го́с­по­да Вседержи́теля, Ве́­ре, На­де́ж­де и Любви́, и му́дрей ма́­те­ри Софи́и, по­хва́ль­ная вам пе́­ния умиле́нно возно́сим. Вы же, я́ко дерз­но­ве́­ние ко Хри­сту́ Бо́­гу иму́ще, мо­ли́­ти­ся за ны, во е́же из­ба́­ви­ти­ся нам гре­хо́в и скор­бе́й, да бла­го­да́р­ствен­но во­пи­е́м вам:

Ра́дуйтеся, Ве́ро, На­де́ж­до и Лю­бы́, ку́п­но с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

И́кос 1

А́нгели на Не­бе­си́ ра́довахуся, доброде́тельное жи­тие́ ва́ше зря́ще, е́же провожда́сте в чте́нии Писа́ний Бо­же́ст­вен­ных, в труде́х, посте́, мо­ли́т­ве и ми́лостыни, ма́терию ва́шею непреста́нно су́­щи поуча́еми, да явите́ся о́брази живи́и трие́х богосло́вских доб­ро­де́­те­лей, и́хже имена́ми наречены́ бы́сте. Мы же, та­ко­ве́й му́дрости ма́­те­ре ва́шея и соверше́нному благоразу́мию ва́шему ди­вя́­ще­ся, бла­го­го­ве́й­но рцем вам:

Ра́дуйтеся, единомы́сленныя сестры́, трие́м доброде́телем тезоимени́тыя; ра́дуйтеся, в повинове́нии богому́дрей ма́­те­ри ва́шей на сте́пени соверше́нствования вше́дшия.

Ра́дуйтеся, а́ки три ра́йс­кия ве́т­ви, в злове́рнем Ри́ме возра́сшия; ра́­дуй­ся, Софи́е, дще́рем тво­и́м име­на́ доб­ро­де́­те­лей наре́кшая, я́же ве́щию исполня́ти научи́ла еси́.

Ра́­дуй­ся, Ве́ро, ве́­рою неви́димое, я́ко ви́димое, зре́­ти нам помога́ющая; ра́­дуй­ся, в нетле́ние облече́нная.

Ра́­дуй­ся, На­де́ж­до, на­де́ж­дою стра­да́­ния на́­ша во юдо́ли ско́р­би ослабля́ющая и в го́рняя десни́цею указу́ющая; ра́­дуй­ся, Ца́рст­вие Не­бе́с­ное унасле́довавшая.

Ра́­дуй­ся, Лю­бы́, лю­бо́­вию Бо­же́­ствен­ною бла­же́н­ство безсме́ртныя жи́з­ни нам от­кры­ва́ю­щая; ра́­дуй­ся, бла­го­да́­тию Ду́­ха Свя­та́­го осия́нная.

Ра́­дуй­ся, Софи́е, си́есть прему́дрость, прему́дре дще́ри твоя́ воспита́вшая; ра́­дуй­ся, в доброде́телех ве́­ры, на­де́ж­ды и люб­ве́ нас утвержда́ющая.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, На­де́ж­до и Лю­бы́, ку́п­но с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Конда́к 2

Ви́­дя­щи му́д­рая Софи́я слуги́, прише́дша зва́ти ю со дще́рьми ко ца­рю́ Адриа́ну, и позна́вши вину́ призва́ния сво­его́, ста со ча́ды свои́ми на мо­ли́т­ву, по́­мо­щи Бо́­га прося́щи. По мо­ли́т­ве же, е́мшеся за ру́­це, я́ко­же ве­не́ц уплете́нный, идя́ху вку́­пе, пою́­ще Хри­сту́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

И́кос 2

Ра́­зум несумне́нный име́ли есте́, свя­ты́я, ег­да́ бо в пала́ты ца́рския введены́ бы́сте, царе́ви Адриа́ну предста́сте с ли­це́м све́т­лым, очесы́ весе́лыми и се́рд­цем му́жественным. Царь же, зря честна́я ли­ца́ ва́ша неустраше́нна и му́дрость Софи́и уве́­дев, отложи́ на и́но вре́­мя суд свой и отсла́ вы к не́коей благоро́дней жене́, у нея́же пребы́сте три дни, ма́­те­ри ва́шей прему́дрей богодухнове́нными сло­ве­сы́ день и нощь вас поуча́ющей. Те́м­же убла­жа́­юще вас, взы­ва́­ем си́­це:

Ра́дуйтеся, три непоро́чныя а́гницы Хри­сто́­вы, ве­не́ц доб­ро­де́­те­лей в се­бе́ совокупи́вшия; ра́дуйтеся, три доброде́тельныя сестры́, тве́р­дую ве́­ру, несумне́нную на­де́ж­ду и нелицеме́рную лю­бо́вь ко Го́с­по­ду Бо́­гу яви́вшия.

Ра́дуйтеся, не пощади́вшия красоты́ и мла́­до­сти ва́шея, Красне́йшаго ра́­ди добро́тою па́­че сыно́в че­ло­ве́­чес­ких; ра́­дуй­ся, Софи́е, ча́­да твоя́ возлю́бленная на по́двиг му́ченический за Хри­ста́ наставля́вшая.

Ра́­дуй­ся, Ве́ро, муче́нием за Хри­ста́ ве́­ру твою́ испове́давшая; ра́­дуй­ся, сестры́ твоя́ кре́пкою ве́­рою воздвиза́вшая.

Ра́­дуй­ся, На­де́ж­до, тве́р­дое на­де́я­ние на Хри­ста́ возлага́вшая; ра́­дуй­ся, сестры́ твоя́ неосла́бною на­де́ж­дою укрепля́вшая.

Ра́­дуй­ся, Лю­бы́, му́­ка­ми за Хри­ста́ лю­бо́вь твою́ де́йственную показа́вшая; ра́­дуй­ся, сестры́ твоя́ огне́м люб­ве́ огражда́вшая.

Ра́­дуй­ся, Софи́е, сла́дкая ча́­да твоя́ увещава́вшая презре́ти сла́­ву и бо­га́т­ство и всю сла́­дость ми́­ра се­го́ тле́н­на­го; ра́­дуй­ся, до́б­рыя дще́ри твоя́ до кро́­ве ста́ти за Го́с­по­да и умре́ти за Не­го́ усе́рд­но учи́вшая.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, На­де́ж­до и Лю­бы́, ку́п­но с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Конда́к 3

Си́­лою Бо­же́­ствен­ною осенены́ бя́ху му́ченицы, я́же доброде́тели име́н сво­и́х яви́ша де́­лом в по́двизех му́ченических, вос­пе­ва́ю­ще Бо́­гу: Алли­лу́иа.

И́кос 3

Иму́ще в се­бе́ свя­ты́я му́ченицы столп ве́­ры, криле́ на­де́ж­ды и огнь люб­ве́, в сла́­дость послу́шающия от сло­ве́с ма́­те­ре своея́, еди́на другу́ю в дол­го­тер­пе́­нии утвержда́ху и ра́­дост­но идя́ху, жела́юще честна́го му́ченичества, е́же за Хри­ста́. Тому́ покланя́ющеся, я́ко Бо́­гу на́­ше­му, сицевы́ми вас воззва́ньми по­чи­та́­ем:

Ра́дуйтеся, ни ма́ло не поскорбе́вшия о лише́нии вре́меннаго се­го́ жи­во­та́ ве́ч­ныя ра́­ди жи́з­ни; ра́дуйтеся, че́сти ра́­ди Хри­сто́­вы плоть на му́­ки преда́вшия.

Ра́дуйтеся, три многоце́нныя сосу́ды ве́­ры, на­де́ж­ды и люб­ве́ Бо́­гу в дар прине́сшия; ра́­дуй­ся, Софи́е, я́ко, люб­ве́ ра́­ди презе́льныя ко дще́рям тво­и́м, всем се́рд­цем возжеле́ла еси́, да Ца́рст­вие Бо́­жие насле́дуют.

Ра́­дуй­ся, Ве́ро, ду́­ши на́­ша ве́­рою оза­ря́ю­щая; ра́­дуй­ся, к ти́­хо­му при­ста́­ни­щу нас вознося́щая.

Ра́­дуй­ся, На­де́ж­до, серд­ца́ на́­ша сла́достию на­де́ж­ды ожив­ля́ю­щая; ра́­дуй­ся, из пучи́ны отча́яния нас извлека́ющая.

Ра́­дуй­ся, Лю­бы́, стра­да́­ния и ско́р­би на́­ша в ра́­дость прелага́ющая; ра́­дуй­ся, окамене́нная серд­ца́ на́­ша во умиле́ние преводя́щая.

Ра́­дуй­ся, Софи́е, му́дростию на благо́е нас нас­тав­ля́ю­щая; ра́­дуй­ся, потемне́нное о́ко душ на́­ших про­све­ща́ю­щая.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, На­де́ж­до и Лю­бы́, ку́п­но с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Кондак 4

Бу́ря я́рости мучи́телевы нападе́ на тя, свя­та́я Ве́ро, но не поколеба́ тя. Кто бо возмо́жет ве́­ру неодоли́мую под­ви́г­ну­ти, адама́нта крепча́йшую, я́же ве́р­ных научи́ла есть пе́­ти с то­бо́ю Бо́­гу: Алли­лу́иа.

И́кос 4

Слы́шащи му́д­рая ма́­ти дще́ри своя́ пред царе́м небоя́зненно Хри­ста́ испове́дающия и глаго́лющия, я́ко того́ еди́­на­го жела́ют, е́же бы страда́ти и терпе́ти го́ркия му́­ки сла́дкаго ра́­ди Иису́­са Хри­ста́, ра́довашеся вельми́ и моля́ше Бо́­га, да укрепи́т я в предлежа́щих му́ках. Сие́ у́бо из­во­ле́­ние по­хва­ля́ю­ще, пе́рвейшей дще́ри му́дрыя ма́­те­ре та́­ко воспое́м:

Ра́­дуй­ся, Ве́ро, немилосе́рдая бие́ния Сладча́йшаго ра́­ди Иису́­са сла́дце прие́мшая; ра́­дуй­ся, уре́занная сосца́ твоя́, а́ки два кри́на чис­то­ты́, в же́ртву Го́с­по­ду прине́сшая.

Ра́­дуй­ся, я́ко от я́з­вы твоея́ вме́с­то кро́­ве мле­ко́ ис­те­че́; ра́­дуй­ся, я́ко на раскале́нное желе́зо положе́на была́ еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко в коно́б кипя́щ вве́ржена су́­щи, ни ма́ло не опали́лася еси́, ни­же́ вреди́лася еси́; ра́­дуй­ся, пла́мень страс­те́й на́­ших небе́сною прохла́дою утиша́ющая.

Ра́­дуй­ся, огнь му­че́­ний на́­ших в бо­ле́з­нех угаша́ющая; ра́­дуй­ся, зна́мением ве́­ры посреде́ на­па́с­тей нас зна́менающая.

Ра́­дуй­ся, щито́м ве́­ры во бра́­ни со враго́м нас покрыва́ющая; ра́­дуй­ся, чест­ну́ю гла­ву́ твою́ за Гла­ву́ Це́рк­ве, Хри­ста́ Бо́­га, под мечь ра́­дост­но прекло́ншая.

Ра́­дуй­ся, я́ко обагре́нием кро́­ве твоея́, а́ки червлени́цею оде́яна, яви́­ла­ся еси́ оче­се́м Безсме́ртнаго Жениха́ тво­его́; ра́­дуй­ся, к жела́нному кра́ю прише́дшая и люби́маго Спа́­са и Го́с­по­да узре́вшая.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, На­де́ж­до и Лю­бы́, ку́п­но с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Конда́к 5

Богозда́нным звезда́м уподо́билися есте́, Ве́ро, На­де́ж­до и Лю­бы́, всем бо се́рд­цем прилепи́вшияся ко еди́­но­му ве́ч­но­му Животу́ и Красоте́ неизрече́нней, Иису́­су Хри­сту́, ско́ро ше́ствовасте, во е́же умре́ти за Не­го́ и наслади́тися Бо­же́ст­вен­на­го Его́ виде́ния, пою́­ще Ему́: Алли­лу́иа.

И́кос 5

Ви́­дев­ше доб­ро­по­бе́д­ныя сестры́ свя­ту́ю Ве́­ру ра́­дост­но за Хри­ста́ пострада́вшу, и са́ми хотя́ху ду́­ши своя́ за Не­го́ по­ло­жи́­ти: царь же На­де́ж­ду свя­ту́ю нача́т испы́товати, и ви́­дев ю с сестро́ю единомы́сленну су́щу, на му́­ки вдаде́ ю, оба́­че ни­что́же успе́. Мы же, На­де́ж­ду свя­ту́ю о сицево́м ея́ мудрова́нии убла­жа́­юще, вос­по­и́м и про­сла́­вим ю́:

Ра́­дуй­ся, На­де́ж­до, жесто́ко бие́нная, оба́­че пресве́тлую на­де́ж­ду на Го́с­по­да не потеря́вшая; ра́­дуй­ся, му́­ки твоя́ безро́потно в молча́нии терпе́вшая.

Ра́­дуй­ся, и нам кре́п­кое терпе́ние по­даю́­щая; ра́­дуй­ся, я́ко в разжже́нней пещи́ неопаля́ема бы́в­ши, хва­лу́ Бо́­гу возсыла́ла еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко и нас во страда́ниих хвали́ти Бо́­га науча́еши; ра́­дуй­ся, я́ко ногтьми́ желе́зными стро́гана была́ еси́.

Ра́­дуй­ся, нас, су́­щих в ско́р­бех, лу­ча́­ми на­де́ж­ды осия­ва́ю­щая; ра́­дуй­ся, я́ко чу́дное не́кое бла­го­уха́­ние от язв тво­и́х исхожда́ше.

Ра́­дуй­ся, непоколеби́мое упо­ва́­ние на Го́с­по­да Иису́­са неизме́нно сохра́ншая; ра́­дуй­ся, безнаде́жность и безси́лие в сердца́х на́­ших истребля́ющая.

Ра́­дуй­ся, ме́ч­ное посече́ние за Хри­ста́ ра́­дост­но прии́мшая; ра́­дуй­ся, я́сная денни́це, нам, печа́льми земны́ми угнете́нным, мир ве́чный раскрыва́ющая.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, На­де́ж­до и Лю­бы́, ку́п­но с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Конда́к 6

Пропове́дником и апо́с­то­лом богоно́сным подо́бны бы́сте, богому́дрыя сестры́: доброде́тельми бо ва́шими пропове́дасте всем ве́р­ным ве́­ру, на­де́ж­ду и лю­бо́вь ко Го́с­по­ду, Вла­ды́­це всех, Тому́ пою́­ще: Алли­лу́иа.

И́кос 6

Возсия́ла еси́, а́ки со́лн­це, Лю­бы́ свя­та́я, кто бо си́­це за возлю́бленнаго Го́с­по­да сво­его́ можа́ше ста́ти, я́ко­же лю­бы́, по­не́­же пи́сано есть: «Крепка́ я́ко смерть лю­бы́, вода́ мно́га не мо́­жет угаси́ти люб­ве́, и ре́ки не потопя́т ея́». Мо́­лим ти ся ны́­не, Лю­бы́ свя­та́я, серафи́мским пла́менем люб­ве́ ко Го́с­по­ду горя́щая, обнови́ окамене́нная и изсо́хшая серд­ца́ на́­ша, возжги́ в нас, оскуде́вших лю­бо́­вию, свет люб­ве́, да возлю́бльше Го́с­по­да и вся бли́жния на́­ша, те­бе́ я́ко моли́твенницу на́­шу, восхва́лим си́­це:

Ра́­дуй­ся, Лю­бы́, я́ко люб­ве́ твоея́ ко Хри­сту́ воды́ мно́ги пре́лестей мир­ски́х не угаси́ша; ра́­дуй­ся, я́ко вся ласка́ния и да́ры царе́вы отве́ргши, ду́­шу твою́ за Го́с­по­да положи́ла еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко люб­ве́ твоея́ ре́ки бед и страда́ний не потопи́ша; ра́­дуй­ся, за Го́с­по­да Иису́­са на колеси́ протя́гнутая, же́злием бие́нная, све́рдлами прободе́нная и в пещь о́гненную вве́рженная.

Ра́­дуй­ся, я́ко в лю́­тых му́ках тво­и́х си́­лою Бо́­жиею укрепля́ема была́ еси́; ра́­дуй­ся, кро́­вию твое́ю, люб­ве́ ра́­ди к Безсме́ртному Жениху́ тво­ему́ Хри­сту́ излия́нною, в хла́дных сердца́х на́­ших лю­бо́вь возбужда́ющая.

Ра́­дуй­ся, я́ве показа́вшая нам, я́ко люб­ве́ ра́­ди вся му­че́­ния сла́дце претерпева́ются; ра́­дуй­ся, яви́вшая нам, я́ко лю­бы́ Бо­же́ст­вен­ная приво́дит к животу́ ве́ч­но­му.

Ра́­дуй­ся, са́мою ве́щию уве́рившая, я́ко лю­бы́ Бо­же́ст­вен­ная открове́ние есть без­сме́р­тия; ра́­дуй­ся, я́ко ника́яже мучи́тельства возмого́ша разлучи́ти Лю­бо́вь от люб­ве́ Хри­сто́­вы.

Ра́­дуй­ся, в му́ках апо́стольски веща́вшая, я́ко не разлучи́т тя от люб­ве́ Бо́­жия ни скорбь, ни теснота́, ни гоне́ние, ни глад, ни нагота́, ни беда́, ни меч; ра́­дуй­ся, люб­ве́ ра́­ди Хри­сто́­вы ме­че́м во гла­ву́ усече́нная.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, На­де́ж­до и Лю­бы́, ку́п­но с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Кондак 7

Хотя́ще скоре́е от те́­ла разлучи́тися и со Хри­сто́м бы́­ти, свя­ты́я де́­вы, ег­да́ на ме́ч­ное посече́ние идя́ху, еди́на другу́ю и ма́­терь свою́ Софи́ю объе́млюще лобыза́хуся, дру́жескому нас любле́нию поуча́юще, да вси ку́п­но по­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

И́кос 7

Но́вое чу́­до по­ка­за́ Гос­по́дь, ег­да́ по́­мощь Свою́ посла́ страда́вшим за ис­по­ве́­да­ние и́ме­не Его́ толи́ко ю́ным де́­вам: ве́­рою бо, на­де́ж­дою и лю­бо́­вию укрепля́емы и возноси́мы бы́вше, до́блественне по́д­ви­ги своя́ сконча́ша. Мы же в единомы́слии и единоду́шии до кон­ца́ жи­во­та́ пребы́вших мо́­лим вас, да и нам низпо́слете единомы́слие в соверше́нии до́б­рых дел, умиле́нно велича́ющим вас:

Ра́дуйтеся, Ве́ро, На­де́ж­до и Лю­бы́, еди́нем пу­те́м му­че́­ний до врат не­бе́с­ных ше́дшия; ра́дуйтеся, в пре­све́т­лый черто́г прелюбе́знаго Жениха́ ва́шего во гла́се ра́дования вше́дшия.

Ра́дуйтеся, я́ко Иису́с Хрис­то́с про­све­ти́, я́ко­же зве́зды на не­бе­си́, ра́­ны на те­ле­се́х ва́ших; ра́­дуй­ся, Софи́е, до́блественне на му́­ки чад тво­и́х взира́вшая.

Ра́дуйтеся, я́ко небе́сною красото́ю, ея́­же о́ко не ви́де, укра­си́ Гос­по́дь доб­ро́­ту ва́шу, му́­ка­ми отъя́тую; ра́дуйтеся, вен­цы́ воздая́ния прие́мшия.

Ра́дуйтеся, а́ки три звезды́, Со́лнцем пра́в­ды озаре́нныя; ра́­дуй­ся, Софи́е, в му́жественнем испове́дании дще́рьми тво­и́ми и́ме­не Хри­сто́­ва уте­ше́­ние ве́­лие об­ре́т­шая.

Ра́дуйтеся, мглу сомне́ний на́­ших разсеява́ющия; ра́дуйтеся, нас удруче́нных страда́ньми душе́вными и теле́сными, подкрепля́ющия.

Ра́дуйтеся, красото́ю люб­ве́ серд­ца́ на́­ша украша́ющия; ра́­дуй­ся, Софи́е, кре́­пос­те и уте­ше́­ние изнемога́ющих в бе­да́х и ну́ж­дах.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, Наде́ждо и Лю­бы́, ку́п­но с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Конда́к 8

Стра́н­ное и непоня́тное нам не­мощ­ны́м, в мир­ски́х сласте́х погря́знувшым, зрим де́ло, я́ко Софи́я свя­та́я, возлю́бленных чад сво­и́х ви́­дя­щи лю́тыя и го́рькия му́­ки и сме́р­ти, ни ма́ло не поскорбе́, но возра́довася зело́ ду́­хом, пою́щи Бо́­гу: Алли­лу́иа.

И́кос 8

Вся бе в вы́ш­них му́д­рая Софи́я, ег­да́ дще́ри своя́ сла́дкими сло­ве­сы́ и му́дрыми увеща́ньми на му­че́­ния подвиза́ше. А́ще же от ес­тест­ва́ к слеза́м преклоня́шеся а́бие, от люб­ве́ Хри­сто́­вы прелага́шеся на ра́­дость, печа́ль бо серде́чную и бо­ле́знь о ча́дех ма́­тер­нюю по­бе­ди́ в ней лю­бы́ Бо́­жия. Ве́­лиею у́бо лю­бо́­вию дще́ри своя́ лю́бящи, па́­че всего́ тем Ца́рст­вия Не­бе́с­на­го жела́ше. Се­го́ ра́­ди, чудя́­щеся му́дрости и ве­ли́­цей любви́ тво­е́й ко дще́рем и сла́­вя­ще тя, взы­ва́­ем:

Ра́­дуй­ся, Софи́е, я́ко возвесели́ся душа́ твоя́ о блаже́нней кончи́не дще́рей тво­и́х, свято́е и́мя Го́с­по­да дерз­но­ве́н­но испове́давших; ра́­дуй­ся, в му́ченичестем венча́нии чад тво­и́х честь и сла́­ву прия́вшая.

Ра́­дуй­ся, уча́стия му́ченическаго и спребыва́ния со дще́рьми в не­бе́с­ней сла́­ве Хри­ста́ Бо́­га сподо́бльшаяся; ра́­дуй­ся, честна́я телеса́ дще́рей тво­и́х с ра́достными сле­за́­ми погре́бшая.

Ра́­дуй­ся, три дни гро́бу их приседе́вшая и сном сме́р­ти о Го́с­по­де почи́вшая; ра́­дуй­ся, а́ще и не пло́­тию, оба́­че се́рд­цем за Хри­ста́ страда́вшая.

Ра́­дуй­ся, я́ко три доброде́тельныя дще́ри, си́­ми ве́­ру, на­де́ж­ду, лю­бо́вь к Бо́­гу яви́вши, в дар Пресвяте́й Тро́­ице принесла́ еси́; ра́­дуй­ся, я́ко чадоро́дия ра́­ди спасла́ся еси́.

Ра́­дуй­ся, ди́в­ная ма́­ти, благи́я па́мяти досто́йная; ра́­дуй­ся, дще́ри твоя́, да кровь свою́ за Хри­ста́ пролию́т, моли́вшая.

Ра́­дуй­ся, умудря́ющая ны, да блюде́м непрело́жно доброде́тели ве́­ры, на­де́ж­ды и люб­ве́; ра́­дуй­ся, Животворя́щей Тро́­ице за ны моля́щаяся.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, На­де́ж­до и Лю­бы́, ку́п­но с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Кондак 9

Вси А́нгели дивля́хуся о страда́ниих ва́ших, свя­ты́я му́ченицы, и побе́ду ва́шу над диа́волом торжеству́юще, ду́­ши же ва́ша к Не­бе­си́ провожда́юще, воспева́ху Хри­сту́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

И́кос 9

Вити́и велере́чивии вся стра­да́­ния ва́ша за Хри­ста́ не воз­мо́­гут изрещи́, ди­вя́­ще­ся же толи́ким подвиго́м, во млады́х ле́тех подъя́тым, немо́тствуют. Мы же о чест­не́й кончи́не ва́шей Бо́­га про­слав­ля́ю­ще, ве­ли­ча́­ем вас си́­це:

Ра́дуйтеся, Ве́ро, На­де́ж­до и Лю­бы́, пою́щия хва­лу́ Бо́­гу, на не́­бо не­бе­се́ возше́дшему; ра́дуйтеся, щи́­те ве́­ры, бро­не́ на­де́ж­ды и све­ти́ль­ни­че люб­ве́.

Ра́дуйтеся, зре́нием пресве́тлаго ли­ца́ Бо́­жия наслажда́ющияся; ра́­дуй­ся, Софи́е, благочести́выя ма́­те­ри на му́дрое воспита́ние чад их нас­тав­ля́ю­щая.

Ра́дуйтеся, поуча́ющия ны, да взы́щем Го́с­по­да, и жи́ва бу́дет душа́ на́­ша; ра́дуйтеся, с ве́­рою, на­де́ж­дою и лю­бо́­вию при­бе­га́ю­щих к вам те́п­лыя моли́твенницы.

Ра́дуйтеся, вразумля́ющия ны, я́ко вся сла́­дость и пре́­лесть ми́­ра се­го́ я́ко дым изчеза́ет, я́ко прах от ве́тра размета́ется и в персть обраща́ется; ра́­дуй­ся, Софи́е, всем се́рд­цем Го́с­по­да Бо́­га возлю́бльшая.

Ра́дуйтеся, а́ки трие́ све́тлии ключи́, ко еди́­но­му Исто́чнику жи́з­ни прите́кшии; ра́дуйтеся, а́ки трие́ благово́ннии цве́ти, на еди́ней благопло́дней ве́т­ви прозя́бшии.

Ра́дуйтеся, а́ки три зерца́ла, безпреде́льную красоту́ Бо́­жию в се­бе́ отража́ющая; ра́­дуй­ся, Софи́е, а́ки ма́слина, три ве́т­ви, отягче́нныя изоби́льными плоды́ да­ро́в Бо́­жи­их, произра́стшая.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, На­де́ж­до и Лю­бы́, ку́п­но с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Конда́к 10

Спас­ти́ хотя́ще ду́­ши своя́ свя­ты́я му́ченицы, люб­ве́ ра́­ди Хри­сто́­вы ласка́ния ца­ре́­ва и бога́тства ми́­ра се­го́ тле́н­на­го презре́ша и ра́­дост­но кон­чи́­ну му́­че­ни­чес­кую за Хри­ста́ прия́ша, пою́­ще Ему́: Алли­лу́иа.

И́кос 10

Стена́ми ве́­ры, на­де́ж­ды и люб­ве́ явля́ются свя­ты́я му́ченицы всем, при­бе­га́ю­щим к ним с те́плою и усе́рдною мо­ли́т­вою и си́­це в пе­ча́­лех и на­па́с­тех к ним взыва́ющим:

Ра́дуйтеся, язв гре­хо́в­ных до́б­рыя цели́тельницы; ра́дуйтеся, во тьме пе­ча́­ли на́шея све́­том упова́ния ны озаря́ющия.

Ра́дуйтеся, посреде́ на­па́с­тей и скор­бе́й ди́вный по­ко́й нам посыла́ющия; ра́­дуй­ся, Софи́е, о нас, в злострада́ниих пове́рженных, му́дрое попече́ние яв­ля́ю­щая.

Ра́­дуй­ся, Ве́ро, крест спа­се́­ния пред на́­ми воздвиза́ющая; ра́­дуй­ся, не́­мо­щи на́­ша по моли́твам к те­бе́ изцеля́ющая.

Ра́­дуй­ся, На­де́ж­до, я́корь из­бав­ле́­ния нам по­даю́­щая; ра́­дуй­ся, уны́­ние сер­де́ц на́­ших бла́гостно отъе́млющая.

Ра́­дуй­ся, Лю­бы́, тво­и́м ко Го́с­по­ду хо­да́­тай­ством в злей на­па́с­ти от неча́янныя сме́р­ти ны огражда́ющая; ра́­дуй­ся, изнемога́ющия си́­лы на́­ша на бо́дрость возставля́ющая.

Ра́­дуй­ся, Софи́е, приле́жная о нас к Бо́­гу моли́твеннице; ра́­дуй­ся, в до́брех де́­лех на́­ших му́д­рая нас­та́в­ни­це.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, На­де́ж­до и Лю­бы́, ку́п­но с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Конда́к 11

Пе́­ние сие́ похва́льное, а́ще бы и тмочи́сленное приноша́хом вам, свя­ты́я му́ченицы, не бы до­вле́­ло ко прославле́нию доб­ро­де́­те­лей и по́двигов ва́ших. Оба́­че хва­лу́ Бо́­гу возсыла́юще за вся, я́же во свя­ты́х Сво­и́х нам явля́ет, Тому́ по­е́м: Алли­лу́иа.

И́кос 11

Све́­том не­бе́с­ным пред Го́с­по­дем го­ря́­щим свеща́м подо́бны Ве́­ра, Наде́жда и Лю­бы́, ку́п­но с ма́терию их Софи́ею, к ни́мже припа́даем, моля́ще, да просветя́т ны, омраче́нныя печа́льми и из глу­би­ны́ сер­де́ц зову́щия:

Ра́дуйтеся, ри́зы ва́ша в кро́ви А́гнчей на зем­ли́ убели́вшия; ра́дуйтеся, жи­во­та́ ве́ч­на­го нам хода́таицы.

Ра́дуйтеся, душ, и́щу­щих поко́я в милосе́рдии Бо́жии, утвер­жде́­ние и хране́ние; ра́­дуй­ся, Софи́е, от суеты́ мирски́я ны огражда́ющая.

Ра́­дуй­ся, Ве́ро, доброце́нная кади́льнице, фимиа́м хвалы́ Бо́­гу вознося́щая; ра́­дуй­ся, нас гре́ш­ных ве́­рою про­све­ща́ю­щая.

Ра́­дуй­ся, На­де́ж­до, в ско́р­би уте­ше́­ние и при­бе́­жи­ще на́­ше; ра́­дуй­ся, в пе­ча́­лех на́­ших лучеза́рная ве́стнице из­бав­ле́­ния.

Ра́­дуй­ся, Лю­бы́, не­зло́­бие и кро́тость в серд­ца́ на́­ша влива́ющая; ра́­дуй­ся, та́инственная звез­до́, от тесноты́ зем­ны́я го­ре́ ны вознося́щая.

Ра́­дуй­ся, Софи́е, му́д­рая и пречестна́я детоводи́тельнице; ра́­дуй­ся, богому́драго жи­тия́ мо­ля́­щим­ся ти устрои́тельнице.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, На­де́ж­до и Лю­бы́, ку́п­но с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Конда́к 12

Бла­го­да́ть Бо́­жию прия́ти сподо́бившияся, моли́те о нас, свя­ты́я му́ченицы, Пре­чи́с­та­го Вла­ды́­ку Хри­ста́, да ми́лостив бу́дет к нам гре́ш­ным, с ве́­рою, на­де́ж­дою и лю­бо́­вию Ему́ Еди́­но­му, Го́с­по­ду и Спа́су на́­ше­му, смире́нно пою́­щим: Алли­лу́иа.

И́кос 12

По­е́м ва́ша кре́пкия по́д­ви­ги, ве́­рою, наде́ждею и лю­бо́­вию проникнове́нныя, по­чи­та́­ем стра­да́­ния ва́ша презе́льная, хва́­лим ди́в­ное терпе́ние ва́ше, убла­жа́­ем кон­чи́­ну, за Хри­ста́ ва́ми ра́­дост­но подъя́тую, ве­ли­ча́­ем необори́мое му́жество ва́ше, свя­ты́я му́ченицы Ве́ро, На­де́ж­до и Лю­бы́, и му́д­рая ма́­ти Софи́е, и про­слав­ля́ю­ще вас, взы­ва́­ем си́­це:

Ра́дуйтеся, а́ки три струи́ мо́лниины, от восто́к да́же до за́пад доброде́тельми свои́ми просия́вшия; ра́дуйтеся, фиа́ли ве́­ры, на­де́ж­ды и люб­ве́, животво́рным питие́м ду́­ши на́­ша напая́ющии.

Ра́дуйтеся, трие́ светоза́рнии путие́, ко пре­сто́­лу сла́­вы Госпо́дни нас веду́щии; ра́­дуй­ся, Софи́е, чад ра́­ди тво­и́х от ли́­ка свя­ты́х похвале́нная.

Ра́­дуй­ся, Ве́ро, цве́­те ве́­ры, па́­че сне́га беле́йший; ра́­дуй­ся, услаж­де́­ние стра́ждущих.

Ра́­дуй­ся, На­де́ж­до, угнете́нных сер­де́ц возноше́ние; ра́­дуй­ся, а́ки пото́к цельбоно́сный, жа́жду скор­бя́­щих душ утоля́ющая.

Ра́­дуй­ся, Лю­бы́, ве́н­че из ми́­ра, ра́дования и бла́­гос­ти соплете́нный; ра́­дуй­ся, у́м­ная зарни́це ве́чности.

Ра́­дуй­ся, Софи́е, же́зле си́­лы, кро́тце и му́д­ре ча́­да наказу́яй; ра́­дуй­ся, богове́дения пре­све́т­лая луче́, ду­ша́м на́­шим возсиява́ющая.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, На­де́ж­до и Лю­бы́, ку́п­но с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Конда́к 13

О свя­ты́я и достохва́льныя му́ченицы Ве́ро, На­де́ж­до и Лю­бы́, и му́д­рая ма́­ти Софи́е, ны́­не прие́мше ма́­лое сие́ мо­ле́­ние на́­ше, от вся́­ких ны бед, бо­ле́з­ней и скор­бе́й мо­ли́т­ва­ми ва́шими изба́вите, да сподо́бльшеся во Ца́рст­вии Небе́снем зре́­ти безсме́ртнаго Го́с­по­да Иису́­са, с ва́ми вку́­пе воспое́м Ему́: Алли­лу́иа.

Этот конда́к чи­та́­ет­ся три́жды, за­те́м 1-й и́кос «А́нгели на Не­бе­си́...» и 1-й конда́к «Избра́нным раба́м...».

Мо­ли́т­ва пе́рвая

О свя­ты́я и достохва́льныя му́ченицы Ве́ро, На­де́ж­до и Лю­бы́, и до́блестных дще́рей му́д­рая ма́­ти Софи́е! К вам ны́­не со усе́рдною мо­ли́т­вою притека́ем. Что бо па́­че возмо́жет предста́тельствовати за ны пред Го́с­по­дем, а́ще не ве́­ра, наде́жда и лю­бы́, три сия́ доброде́тели пребыва́ющия, во и́хже о́б­раз нарече́нныя, са́мою ве́щию о́ныя яви́сте? Умоли́те у́бо Го́с­по­да, да в ско́р­бех и на­па́с­тех неизрече́нною бла­го­да́­тию Свое́ю покры́ет ны, и со­хра­ни́т, и Того́ сла́­ву, я́ко со́лн­це незаходи́мое, зре́­ти да спо­до́­бит. Споспешеству́йте нам во смире́нных моле́ниих на́­ших, да прости́т Гос­по́дь Бог гре­хи́ и без­за­ко́­ния на́­ша, и да по­ми́­лу­ет нас гре́ш­ных, и щед­ро́т Сво­и́х да спо­до́­бит нас Хрис­то́с Бог, Ему́­же сла́­ву возсыла́ем, со Без­на­ча́ль­ным Его́ От­це́м, и Пре­свя­ты́м и Бла­ги́м и Жи­во­тво­ря́­щим Его́ Ду́­хом, ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Моли́тва вторая

Ва́с, святы́я му́ченицы, Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, сла́вим, велича́ем и ублажа́ем, ку́пно с му́дрою ма́терию Софи́ею, е́йже покланя́емся, я́ко о́браз богому́драго попече́ния явля́ющей. Умоли́, свята́я Ве́ро, Творца́ ви́димых и неви́димых, да ве́ру кре́пку, небла́зненну и неруши́му пода́ст на́м. Хода́тайствуй, свята́я Наде́ждо, пред Го́сподем Иису́сом за на́с гре́шных, да упова́ние на блага́я не отжене́т от на́с и от вся́кия ско́рби и ну́жды да изба́вит ны́. Испове́ждь, свята́я Любы́, Ду́ху и́стины, Уте́шителю, напа́сти и печа́ли на́ша, да То́й свы́ше сла́дость небе́сную ниспо́слет душа́м на́шим. Помози́те у́бо в беда́х на́ших, святы́я му́ченицы, и ку́пно с му́дрою ма́терию ва́шею Софи́ею, моли́те Царя́ царе́й и Го́спода госпо́дствующих, да сохрани́т под покро́вом Це́рковь Свою́ святу́ю. Со слеза́ми умиле́нно припа́дающе к ва́м, ва́шего те́плаго предста́телства пред Бо́гом усе́рдно мо́лим, да ку́пно с ва́ми и со все́ми святы́ми превознесе́м и препросла́вим пресвято́е и вели́кое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Бо́га, Предве́чнаго Влады́ки и благи́х Соде́теля, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии