Шрифт

Акафисты святым

Акафист святителю Василию, епископу Рязанскому, чудотворцу

святителю Василию, епископу Рязанскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избранному от Небеснаго Пастыреначальника и от Святаго Духа поставленному в пастыря страны Рязанския и Муромския, прославльшемуся святым житием и чудесы, похвальная пения приносим ти, святителю Христов Василие. Ты же, яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких нас зол и обстояний свобождай, да с радостию и благодарением всегда тебе зовем:

Радуйся, Василие, Первосвятителю Рязанский и предивный чудотворче.

Икос 1

Ангелу Божию подобен был еси, святителю Христов, светлостию ума твоего, чистотою сердца и незлобием, пожив на земли, аки безплотен; сего ради прослави тя Всевышний Господь нетлением честных мощей твоих и дивными чудесы. Темже с любовию благоговейно зовем ти:

Радуйся, прежде рождения твоего на служение спасению людей свыше предизбранный; радуйся, от пелен младенческих Господу Богу посвященный.

Радуйся, от юности твоея всем сердцем Господа возлюбивый; радуйся, вся благая и красная мира сего Господа ради презревый.

Радуйся, в повелениих Господних всегда усердно ходивый; радуйся, всякими боголюбезными добродетельми душу твою украсивый.

Радуйся, ум твой весь ко Господу устремивый; радуйся, высокий образ иноческих подвигов в житии твоем явивый.

Радуйся, Василие, Первосвятителю Рязанский и предивный чудотворче.

Кондак 2

Видя благоверный князь Георгий светлость ума твоего и святое житие твое, избра тя, яко мужа мудра, праведна и свята, во епископа града своего Мурома, да просветиши неведущия Божественныя Истины, исправиши беззаконныя, утешиши скорбящия и научиши вся достойно пети Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум просвещен книжным учением и богомыслием, паче же благодатию Божиею озарен имея, преславне отче Василие, восхотел еси тьму нечестия и заблуждений в пастве твоей разгнати, просветити же ю светом истиннаго Боговедения и благочестия. Сего ради, восхваляюще тя, глаголем:

Радуйся, истинныя премудрости исполненный; радуйся, благодатию Святаго Духа озаренный.

Радуйся, Божественныя Истины усердный проповедниче; радуйся, велений Господних немолчный провозвестниче.

Радуйся, правыя веры и добродетелей ревностный насадителю; радуйся, суеверий и пороков мужественный искоренителю.

Радуйся, яко словесное стадо твое мудре упасл еси; радуйся, яко премногия души к вечному спасению наставил еси.

Радуйся, Василие, Первосвятителю Рязанский и предивный чудотворче.

Кондак 3

Силою проповеди твоея, богомудре святителю, благодатию Божиею споспешествуемыя, купно же образом святаго жития твоего, мнози, омраченнии тьмою неразумия и заблуждений, Божественную Истину уведеша, мнози нечестивии беззакония и развращения оставиша и на стези спасения обратишася, в покаянии и умилении сердца поюще Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имея непрестанное попечение о разоренней от злочестивых супостат пастве Муромстей, яко мудрый пастырь и чадолюбивый отец, во благоустроении сея неусыпно трудился еси, всем духовным чадом твоим потребную коемуждо помощь подавая. Темже достоин еси прославлятися звании сими:

Радуйся, сирых и вдовиц предстателю; радуйся, не имущих крова теплый крове и алчущих питателю.

Радуйся, скорбящих и унывающих скорый утешителю; радуйся, во вражде сущих примирителю.

Радуйся, ищущих спасения благонадежный к небеси руководителю; радуйся, сомнящихся в вере мудрый просветителю.

Радуйся, сострадательных и милостивых мощный споспешниче; радуйся, нищих духом и чистых сердцем благий наставниче.

Радуйся, Василие, Первосвятителю Рязанский и предивный чудотворче.

Кондак 4

Бурею исконныя злобы волнуемь всезлобный диавол, не терпя непорочности жития твоего и благопоспешнаго пастырскаго служения, святе Василие, воздвиже на тя бурю мятежа буиих и неистовых жителей града Мурома, иже, лукавым мечтанием вражиим прельстившеся, возмнеша тя аки нецеломудрена и неблагочестна; темже и восхотеша, во ослеплении своем, не точию изгнати тя из града, но и умертвити. Ты же, архиерею Божий, все упование твое на Всесильнаго Господа и Пречистую Богородицу возложив, воспевал еси ангельскую песнь: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше враждовавшии на тя людие града Мурома зело кроткия глаголы твоя, святителю Христов, имиже просил еси дати тебе мало времене до утрия до третияго часа, укротиша ярость свою и отыдоша в домы своя; ты же, угодниче Божий, по всенощней слезней молитве твоей к Богу Спасителю и Пречистей Богородице во храме святых страстотерпцев Бориса и Глеба, приим на руки твоя честную икону Богоматере, отшел еси к реце Оце, хотяй оставити град Муром и по волнам плыти. Воспоминающе убо сие отшествие твое, возглашаем ти сицевая:

Радуйся, высокий образе предивнаго смирения; радуйся, светлое зерцало твердыя веры и непоколебимыя надежды на Бога Вышняго.

Радуйся, столпе терпения, злобою человеческою непоколебимый; радуйся, адаманте, прилоги вражиими несокрушимый.

Радуйся, агнче незлобиве, кротостию твоею гонители твоя аки дивия звери укротивый; радуйся, смирением твоим козни диавола преславно посрамивый.

Радуйся, блаженне миротворче, мирскаго волнения и мятежа избежавый; радуйся, волнам речным с верою и упованием на Господа себе предавый.

Радуйся, Василие, Первосвятителю Рязанский и предивный чудотворче.

Кондак 5

Боготечней звезде уподобился еси, преславне Василие, егда по струям водным, противу течения речнаго, на мантии твоей, аки на легцей ладии, со образом Пречистыя Богоматере, силою Божиею веден был еси из града Мурома ко граду Рязани, поя во умилении сердца чудодеющему и благодеющему ти Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше тя, отче Василие, людие града Мурома пречудне силою Божиею по волнам, аки безплотна носима, уразумеша свое козньми вражиими прельщение, твою же чистоту и непорочность. Темже, в покаянии и сокрушении сердца, возопиша вслед тебе: «Прости ны грешныя рабы твоя, согрешихом пред тобою, отче святый, Владыко, не забуди нас раб твоих!» Мы же, дивящеся толикому благоволению к тебе Божию, в преславнем чудеси явленному, со благоговением вопием ти:

Радуйся, благоуханный сосуде чистоты и целомудрия; радуйся, пресветлый доме Пребожественныя Троицы.

Радуйся, верный слуго Царя Небеснаго; радуйся, возлюбленный рабе Пресвятыя Богородицы.

Радуйся, постом и бдением тело твое изнуривый; радуйся, молитвою и богомыслием ветхаго человека в себе умертвивый.

Радуйся, плаванием твоим по волнам речным струи водныя освятивый; радуйся, тем плаванием жители града Мурома вразумивый и к покаянию обративый.

Радуйся, Василие, Первосвятителю Рязанский и предивный чудотворче.

Кондак 6

Провозвестник дивнаго твоего по водам шествия ко граду Рязани явися устроением Божиим благоговейный диакон града того, егда, хотяй начати вечернее богослужение, не можаше изрещи обычнаго возглашения: «Благослови, Владыко!» Но возопи велегласно: «Владыка грядет, сретайте его!» И абие весь освященный собор и людие со князем изыдоша с честными иконами во сретение тебе, святителю Божий, и узревше тя, предивне волнами речными носима, в радовании сердца, благочестно приветствоваша тя, грядуща, чудодеющему же Богу вопияху: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия свет благодати и милости Божия, пришедшу тебе, прехвальне отче, в пределы земли Рязанския, юже просветил еси светом Божественнаго учения и непорочнаго жития твоего. Сего ради возглашаем ти сицевая:

Радуйся, великий избранниче Архиереа Вечнаго, Господа Иисуса; радуйся, чистый сосуде Божественныя благодати.

Радуйся, Божиих велений вернейший исполнителю; радуйся, Христовых заповедей неуклонный хранителю.

Радуйся, светильниче, на высоте церковней поставленный; радуйся, премудрый управителю корабля духовнаго.

Радуйся, богогласная трубо евангельскаго учения; радуйся, твердый поборниче Церкве Христовы.

Радуйся, Василие, Первосвятителю Рязанский и предивный чудотворче.

Кондак 7

Хотя привести паству твою рязанскую ко истинному богопознанию и спасению, еще же успокоити и укрепити ю, прежде разорену бывшую от безбожных иноплеменников, подъял еси великия труды и подвиги, преблагий пастырю, непрестанно поучая, утешая и назидая словесныя овцы твоя, споспешествующему же тебе и укрепляющему тя во трудех Господу Богу поя: Аллилуиа.

Икос 7

Новое место святительских трудов твоих, паки разорену бывшу и конечне опустошену граду Рязани от лютых варвар и храмом Божиим в нем сожженным, указа тебе Благопромыслитель Господь град Переславль Рязанский, аможе чудне преселился еси и был еси первый архиерей граду сему, идеже вельми прослави тя Господь Бог, научая нас взывати тебе:

Радуйся, высокая похвало и украшение Переславлю Рязанскому; радуйся, святительскаго престола в нем богоизбранный основателю.

Радуйся, великия труды и подвиги во благоустроении новыя паствы твоея подъемый; радуйся, отеческое попечение о спасении духовных чад твоих всегда имевый.

Радуйся, благодатных даров неоскудный раздателю; радуйся, Божественных Таин благочестный строителю.

Радуйся, апостольских преданий усердный ревнителю; радуйся, уставов Православныя Церкве верный хранителю.

Радуйся, Василие, Первосвятителю Рязанский и предивный чудотворче.

Кондак 8

Странно бе и дивно твое дальнее шествие по водам из града Мурома во град Рязань, паки же странно и преславно бысть твое второе плавание противу стремления воднаго, егда преселялся еси из древняго града Рязани во град Переславль Рязанский по тойжде реце Оце, паки нося с собою чудную икону Богоматере, яко непоколебимое ограждение и утверждение новому граду, Богу же, Помощнику твоему, поя: Аллилуиа.

Икос 8

Всем быти вся восхотев по образу Верховнаго от Апостолов, являл еси, любвеобильне отче, духовным чадом твоим благопотребную коемуждо помощь, быв, якоже Иов, око слепым, нога хромым, неусыпно труждаяся в научении, утешении и укреплении паствы твоея. Темже прославляюще тя зовем:

Радуйся, премудрый устроителю града Переславля Рязанскаго; радуйся, немолчный наставниче веры и благочестия.

Радуйся, крине сада божественнаго, посреде терния процветый; радуйся, плодоносное древо, питающее алчущих жизни вечныя.

Радуйся, растленных обычаев искоренителю, благих же нравов насадителю; радуйся, лютых болезней и недугов скорый целителю.

Радуйся, архиереев паствы рязанския во благоустроении ея присный пособниче; радуйся, благих начальников и градоправителей в ней незримый советниче.

Радуйся, Василие, Первосвятителю Рязанский и предивный чудотворче.

Кондак 9

Возшед на высоту богоподобныя святости, сияя светом веры пред человеки в добрых делех, образ был еси пастве твоей словом, житием, учением, верою и чистотою, научая всех разумно пети Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Витии многовещаннии не могут по достоянию восхвалити тя, богомудре Василие, и воспети святость жития твоего и молитвенныя подвиги, деннонощныя труды и попечения, спасения ради пасомых подъятыя, неправедное и лютое озлобление от буиих жителей града Мурома, кротость и незлобие твое, паче же двукратное твое чудное по водам плавание. Мы же со удивлением благочестно зовем ти сицевая:

Радуйся, богомудрых святителей высокая похвало; радуйся, преподобных и праведных пречестная славо.

Радуйся, мучеников и исповедников сопричастниче; радуйся, апостолов единонравниче и сопрестольниче.

Радуйся, пастырей Церкве образе достоподражательный; радуйся, монашествующих наставниче и руководителю.

Радуйся, яко тесным и жестоким путем всегда ходил еси; радуйся, яко тем вечныя славы достигл еси.

Радуйся, Василие, Первосвятителю Рязанский и предивный чудотворче.

Кондак 10

Спасти хотя, просветити же и утешити люди страны рязанския, Всеблагий Господь избра тя, предчудне святителю, во исполнителя Его всеблагия воли и велия милости, да укрепиши немощныя, утешиши печальныя, исправиши порочныя, научая всех благочестно пети Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена и утверждение, отец и заступник древния паствы рязанския, прехвальне Василие, был еси; буди и нам, новым чадом твоим, щит и ограждение от враг видимых и невидимых, помощник в бедах и скорбех и искушениих, да с любовию благодарственно зовем ти:

Радуйся, чистоты и целомудрия твердый охранителю; радуйся, одержимых студными помыслы верный помощниче.

Радуйся, неправедно злословимых и оклеветаваемых надежный защитниче; радуйся, злословящих и оклеветавающих ближния своя сильный обличителю.

Радуйся, плавающих по водам и путешествующих благий путеводителю; радуйся, обуреваемых волнами морскими тихое пристанище.

Радуйся, усердно труждающихся во благих делех звания своего присный споспешниче; радуйся, тепле молящихся и с верою под кров твой прибегающих скорый предстателю.

Радуйся, Василие, Первосвятителю Рязанский и предивный чудотворче.

Кондак 11

Пение смиренное и усердное приими от нас, преблаженне отче Василие, не отрини нас грешных и недостойных, к помощи твоей прибегающих, но услыши благосердно моления наша, да с радостию поем о тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарная свеща, светло горевшая и светившая на триех высоких светильницех Божия Церкве, во триех градех страны рязанския, достославне отче, был еси, блистая и озаряя всех светом боговедения и спасения. Озари и нас, святе, омраченных мглою страстей и суемудрия, да со умилением тебе зовем:

Радуйся, проповедников Божественныя Истины споспешниче; радуйся, хулителей православныя веры и врагов Христовы Церкве противоборниче.

Радуйся, напаствуемых и невинно гонимых защито и утешение; радуйся, девственников и постников твердое укрепление.

Радуйся, кротких и смиренных вернейший покровителю; радуйся, заблуждших на путь правый наставниче.

Радуйся, яко ухищрения демонская разрушаеши и стужаемыя от бесов свобождаеши; радуйся, яко волнения водная и свирепыя бури укрощаеши.

Радуйся, Василие, Первосвятителю Рязанский и предивный чудотворче.

Кондак 12

Благодать имея от возлюбившаго тя Господа, святе Василие, исполняти вся благая прошения наша, испроси богоприятными твоими молитвами вся благая и полезная душам и телесем нашим, паче же оставление согрешений наших, да со умилением сердца благодарно поем Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще твое равноангельное святое житие, многотрудное и многоплодное служение твое Церкви Божией, еще же велия и дивная чудеса, тебе ради явленная возлюбившим тя Господем, восхваляем тя, угодниче Христов Василие. Обаче не могуще достойно изобразити величие и славу твою, со благоговением и радостию зовем ти:

Радуйся, богомудре и богоизбранне первопастырю града Переславля Рязанскаго, паче всех пастырей его превознесенный; радуйся, венцем славы от Архиереа Вечнаго, Сына Божия, увенчанный.

Радуйся, яко бурное житейское море со славою преплыл еси и в тихое небесное пристанище достигл еси; радуйся, яко течение служения твоего добре совершил еси и веру твою непорочну соблюл еси.

Радуйся, яко со апостолы и святители водворяешися; радуйся, яко с сонмом мучеников, преподобных и всех праведных веселишися.

Радуйся, яко пред лицем Господа ныне предстоиши и с лики ангельскими Его славословиши; радуйся, яко паству рязанскую непрестанно назираеши и вся благая ей у Царя Царей ходатайствуеши.

Радуйся, Василие, Первосвятителю Рязанский и предивный чудотворче.

Кондак 13

О преславный отче наш Василие, святителю Христов и чудотворче! Приими сие малое моление наше, и действенным твоим пред Богом ходатайством избави нас от козней вражиих и всякаго зла, да в мире и покаянии прочее время жития нашего скончаем и достигнем блаженнаго упокоения в вечных обителех, идеже купно с тобою и всеми святыми гласом радования во веки воспоем Богу: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос: «Ангелу Божию…» и 1-й кондак: «Избранному от Небеснаго…».

Молитва первая

Святителю отче Василие! Дивным шествием твоим по водам и нетлением честных мощей твоих уверившеся, яко имаши велию благодать у Господа Бога, с верою и надеждою к тебе прибегаем и умиленно молим тя: моли о нас Христа Бога нашего, сохранившаго тя, якоже Петра, от потопления в волнах речных и от истления в сердце земли, да благодать Его спасительная сопутствует нам на всех путех жизни сея, сохраняющи ны невредимы от всякаго злаго обстояния, всякий противный ветр напастей и бурю страстей утоляющи, тихое же и безмятежное плавание в житейстем сем мори нам дарующи. Да простит нам Милосердый Господь всякое прегрешение, вольное и невольное, немощь естества нашего благостию Своею покрывая, да утвердит нас во святей Своей Православней вере и благочестии, исполняя сердца наша любве и ревности о соблюдении заповедей Его ко спасению душ наших. Церкви Православно-Российстей да дарует мир и благоденствие, да возглаголет в сердце правителей наших благая о ней и о всех людех, да низпослет земли нашей времена мирна, благорастворены воздухи, земли плодоносие и вся на пользу настоящаго жития потребная и да избавит вся грады и веси отечества нашего и всю землю Русскую от глада, губительнаго огня, смертоносныя язвы и от всякаго зла, да тако в мире, благоденствии и преспеянии в добродетелех путь жизни сея прешедше, внидем в вечное царство, уготованное святым Его. О всехвальный святителю наш и угодниче Христов Василие! Веруем и уповаем, яко можеши молитвами твоими устроити вся благая душам и телесем нашим, имея Помощницу Преблагословенную Владычицу нашу Богородицу, Еяже честною и чудотворною иконою сохраняемь, шествие по водам, яко по суху, совершив, богоспасаемаго града Рязани достигл еси. Сего ради прилежно молим тя: не отвержи нас от заступления твоего, потщися на помощь нашу и умоли за ны Господа и Бога нашего Иисуса Христа, избавльшаго тя от злокозненных сетей лукаваго и клеветы человеческия, да, призрев на ны милостивно, избавит нас от всякия беды, скорби и болезни душевныя и телесныя и да сподобит нас, грешных и недостойных, Небеснаго Царствия Своего молитвами Пресвятыя Матере Своея и твоим теплым за ны предстательством, всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

Богоизбранне первосвятителю наш и угодниче Христов Василие, святостию жития твоего, чудным по водам плаванием и нетлением мощей твоих препрославленне! Предстоя Престолу Вседержителя и имея велие к Нему дерзновение, моли Его, да пробавит милость Свою к нам, грешным и недостойным рабом Своим, и дарует народу здравие, долгоденствие и во всем благое поспешение; пастырем Церкве да подаст духовное трезвение и ревность о спасении пасомых; градоначальником и судиям - страх Божий, правоту и безкорыстие; воином - терпение, мужество и на враги одоление; супругом - взаимную любовь, верность и единомыслие; куплю деющим - праводушие, земледельцем - трудолюбие и трезвенность, сирым - призрение, болящим - исцеление, обидимым - заступление, оклеветаваемым - оправдание и всем людем паствы твоея вся ко временней и вечней жизни потребная. Паче же моли Господа, молитвенниче наш, да простит нам всякое согрешение, вольное и невольное, и очистит от всякия скверны плоти и духа; да избавит от козней исконнаго врага, ненавистника и человекоубиицы, и сохранит от клеветы человеческия; да утвердит во истинней спасительней вере и нелицемернем благочестии; да соблюдет от суемудрия и душетленных учений духов лестчих, действующих в веце сем в сынех противления; да охранит сердца наша от прельщения красными мира сего и да научит огребатися от плотских похотей и страстей, горняя мудрствовати, а не земная. Моли, отче наш, Всесвятаго и Божественнаго Духа, да возсияет свет благодати Его братиям нашим по плоти, во тьме лжеверия седящим, и да познают Христа, Бога Истиннаго, Единаго Спасителя всех человек; да возсияет свет сей и блуждающим на распутиих раскола, да вразумятся и приидут во ограду Православныя Церкве, в нейже единей несомненно содевается вечное спасение верных. О святителю Христов, молитвенниче наш! Моли Христа Бога и Пречистую Матерь Его, да упразднит вражды наша и нестроения, соединит же вся ны богоподобною любовию, да в мире и единомыслии, желанием спасения горяще, Господеви работающе, друг друга тяготы носяще, добрым подвигом подвизаемся и, течение скончавше, достигнем в тихое пристанище Небеснаго Царствия и прославим неизреченное человеколюбие и милосердие Спасителя нашего Иисуса Христа, Сына Божия, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4

Первее в Муроме святительством почтен был еси, из негоже неправедно изгоняемь, на мантию, яко на легкий корабль, возшел еси, на нейже паче естества, яко безплотен, по водам шествие творя, промышлением Вышняго и заступлением Богоматере управляемь, богоспасаемаго града Рязани достигл еси и, в нем архиерейства престол восприим, богоданную паству Рязанскую добре упасл еси. Святителю отче наш Василие, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас 8

Яко многосветлая звезда от Мурома возсиял еси, святителю Василие, по водам же дошед до града нашего Рязани, Церковь Божию добре упасл еси, просвещая люди учением и житием твоим. Поминай и ныне чада твоя, молим тя, наставниче наш добрый, и за ны Христу Богу и Пречистей Его Матери молися, да благодарнею душею зовем ти: радуйся, угодниче Христов и теплый к Богу о нас молитвенниче.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

святителю Василию, епископу Рязанскому