Шрифт

Акафисты святым

Акафист святителю Варсонофию, епископу Тверскому, Казанскому чудотворцу

Варсонофию, епископу Тверскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Возбранному святителю и чудотворцу Варсонофию составим похвалу, яко усердному молитвеннику нашему и скорому помощнику. Ты же, святителю, яко имеяй дерзновение ко Господу, умоли Его избавляти нас от всяких бед и скорбей, да с радостию зовем ти:

Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче!

Икос 1

Ангелов Творец и всея твари Содетель яви тя Церкви Своей святей новаго святителя и чудотворца, имущаго к Нему дерзновение молить об избавлении нас от всяких бед и скорбей. Сего ради восхваляем тя сице:

Радуйся, благословенное чадо благочестиваго отца, сподобившагося благодати священства; радуйся, благодатный воспитанниче благоговейнаго учителя.

Радуйся, орошенный благода-тию, лиявшеюся от его наставлений; радуйся, отроче, приявший в сердце твое начало премудрости.

Радуйся, яко тою вся буяя юности от сердца твоего отгнал еси; радуйся, скоро и спешно навыкнувый наказанию закона Божия.

Радуйся, разумом и добродетельным житием Пресвятое Имя Божие прославивый; радуйся, радосте и утешение твоим родителем.

Радуйся, крине, возращенный на земли для райских селений; радуйся, молитвенниче наш усердный.

Радуйся, крепкий наш заступниче; радуйся, мудрый и кроткий наш наставниче.

Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче!

Кондак 2

Видя суету мира и привременных благ его, ты, святителю Варсонофие, единаго Бога крепко от юности твоея возлюбил еси и слезами молитвенными радость небесную на земли сеял еси. Темже мы, радуяся, вопием с тобою Богу: Аллилуия.

Икос 2

Разумно уразумев попущение премудраго Промысла, хотящаго предуготовати из тебе новаго проповедника веры Христовы для неверующих агарян, ты, святителю Христов, благодушно в юности твоей крест плена понесл еси и в стране пленения ведению языка агарянскаго научился еси. Сего ради приими от нас похвалы сия:

Радуйся, предуготованный сосуде мира Христова, излияннаго на неверовавших; радуйся, пастырю, воспитанный посреде волков.

Радуйся, светильниче Церкве, предуготованный под спудом; радуйся, столпе Церкве Православныя, укрепленный крестом.

Радуйся, смирением, кротостию и послушанием пленивших тя удививый; радуйся, теми любовь их к тебе приобретый.

Радуйся, слезный сеятелю радости небесныя; радуйся, всего себе воле Божией предавый.

Радуйся, райский крине, посреде терний на земли произрастший; радуйся, бисере многоценный, златом от плена искупленный.

Радуйся, отца и матерь ради Христа оставивый; радуйся, девства и чистоты хранителю.

Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче!

Кондак 3

Силу Христа Спасителя, влекущую к Нему, уразумев, святителю, ты душею и телом сему влечению последовал еси, и яко Ангел, на крилех поста и молитвы к Нему воспарил еси, непрестанно воспевая Богу: Аллилуия.

Икос 3

Имея во уме и сердце твоем единаго Бога, ты, святителю, вся красная мира сего презрел еси и уединение с нестяжанием крепко возлюбил еси, служа Богу постом и молитвою. Темже вопием ти:

Радуйся, Господа Бога верный служителю; радуйся, весь ум твой богомыслием освятивый.

Радуйся, усердный и верный воли Христовой исполнителю; радуйся, премудрый монахов наставниче.

Радуйся, добрый о них попечителю; радуйся, девства и чистоты хранителю.

Радуйся, любимиче братии твоея; радуйся, образе и подвижниче добродетелей.

Радуйся, зерцало евангельскаго совершенства; радуйся, живый свитче закона Божия.

Радуйся, верный подражателю Христов.

Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче!

Кондак 4

Буря внутренних скорбных помышлений обыде тя, святителю, егда внезапу в чуждую землю пленен был еси, идеже и горькия слезы проливал еси. Егдаже всецело воле Божией предался еси, тогда непрестанно дивному в судьбах Своих Богу вопиял еси: Аллилуия.

Икос 4

Слышав о святом житии твоем, Царь Иоанн радовася, яко Россия имяше таковыя потаенныя угодники Божия, и не таяй светильника под спудом, устрои тебе быти игумена Песношския обители. Мы же, радуясь, вопием ти:

Радуйся, светильниче, из под спуда на свещник поставленный; радуйся, молитвенниче неусыпный.

Радуйся, врачу ран сердечных прозорливый; радуйся, целителю греховных недугов.

Радуйся, великодушный строптивости препобедителю; радуйся, сострадательный и терпеливый братии твоея любителю.

Радуйся, невидимых врагов мудрый прогонителю; радуйся, благоговейный Божий служителю.

Радуйся, благочиния монастырскаго мудрый устроителю; радуйся, обрадованный посещением твоея обители от Царя державнаго.

Радуйся, обрадовавый его твоим благоговением и смирением; радуйся, ангеле во образе человечестем.

Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче!

Кондак 5

Боготечней звезде подобен был еси, святителю, в восхождении твоем на твердь церковную, и последуя, яко солнцу, святителю Гурию, по воле Царя державнаго шествовал еси в богоспасаемый град Казань, поя Богу: Аллилуия.

Икос 5

Видеша тя, святителю, православнии жители града Казани устрояющаго в ней первую обитель во имя боголепнаго Спасова Преображения, и в благоговейной радости о Господе, творящем дивная дела Своя, вопияху тебе сице:

Радуйся, нечестия ревностный искоренителю; радуйся, благочестия усердный ревнителю.

Радуйся, магомедовы тмы дивный прогонителю; радуйся, света Христова ревностный распространителю.

Радуйся, первыя обители в Казани устроителю; радуйся, дивный избранниче Божий.

Радуйся, благодать и милость Господню в братии твоей водворивый; радуйся, число иноков умноживый.

Радуйся, благочиния церковнаго блюстителю; радуйся, пения Божественнаго искусный учителю.

Радуйся, безчиния и нечестия мудрый обличителю.

Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче!

Кондак 6

Проповедник богоносный явился еси, святителю, во граде Казани, обличая нечестивых поклонников лжепророка самем их языком, и не могущих ничтоже рещи противу тебе обращая к единому в Троице славимому Богу, поя Ему: Аллилуия.

Икос 6

Возсия в Казани просвещение истины и отгна от нея тму нечестия Христос, истинный Бог наш, Емуже в сем усердно послужил еси, святителю. Темже взываем ти сице:

Радуйся, насадителю нивы Христовы в стране нечестия; радуйся, напоителю оной живыми водами Христова учения.

Радуйся, ничтоже себе восписуяй, но вся к единому Богу относяй; радуйся, вождю воинства Христова, посекающаго вся противныя силы нечестия.

Радуйся, ангеле, посланный от Бога ко истреблению плевел на ниве Его; радуйся, друже Божий, желающий всем спасения.

Радуйся, благодатный врачу душ и телес; радуйся, кроткий указателю лживости магометанския веры держащимся ея.

Радуйся, мудрый удостоверителю в Божественности веры христианския; радуйся, неверных учителю веры в Пресвятую Троицу.

Радуйся, светило, сияющее на тверди Казанския области; радуйся, теплото, согревающая всех, притекающих к тебе, любовию.

Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче!

Кондак 7

Хотяй устроити спасение Казанских татар, научи тя, святителю, врачебной хитрости, да будеши им врач душ и телес; ты же, имея любовь богоподобную, принимал еси вся недужныя, притекающия к тебе, указуя коемуждо на благопотребное врачевство, паче же на Все-целителя Господа Иисуса Христа, поя Ему: Аллилуия.

Икос 7

Новое и дивное средство к обращению неверных показа Господь в твоем, святителю, врачевании телесных болезней, привлекая к тебе множество недужных всякаго рода, ихже купно с присными их ко Христу приводил еси. Темже, безмездный врачу, приими от нас таковая:

Радуйся, безмездным врачем мудрый подражателю; радуйся, яко познал еси благодатную силу их безмезднаго врачевания.

Радуйся, врачевавый недужныя привлечения ради к вере неверующих; радуйся, употреблявый врачевание телесное к славе Имене Божия и ко спасению ближних.

Радуйся, ревностный сотрудниче святителя Гурия; радуйся, искренний и верный его друже.

Радуйся, успокоителю его на одре смертном; радуйся, и по смерти с ним не разлучивыйся.

Радуйся, молитвенниче наш усердный; радуйся, хранителю обители твоея неусыпный.

Радуйся, граду Казани похвало и утверждение; радуйся, светило, сияющее на тверди Православныя Церкве.

Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче!

Кондак 8

Странное бе предсказание о тебе, святителю, прозорливаго святителя Акакия, иже еще во время твоего иеродиаконства предрече, яко будеши в богоспасаемом граде Тфери управляти людьми Божиими. Мы же, благоговея пред Богом, дивно устроившем твое Ему служение, поем Ему: Аллилуия.

Икос 8

Весь был еси Божий, святителю, егда поставлен был еси во епископа богоспасаемому граду Тфери, служа Богу телом и душею: тело изнуряя постом и непрестанным трудом, душу же питая молитвою и словом Божиим. Темже приими от нас сицевая:

Радуйся, светильниче Тферския Церкве; радуйся, добрый ея пастырю.

Радуйся, словесных овец мудрый питателю; радуйся, верный Христов подражателю.

Радуйся, Апостолов наследниче; радуйся, неутомимый делателю нивы Божия.

Радуйся, благовременный ея напоителю; радуйся, отеческих преданий хранителю.

Радуйся, веры Христовы православный учителю; радуйся, строгий поста блюстителю.

Радуйся, образ верующим в тебе самом написавый; радуйся, неусыпный молитвенниче о стаде твоем.

Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче!

Кондак 9

Вси Ангели небеснии восхвалиша Бога, даровавшаго тебе, святителю, чудный дар врачевания телесных и душевных болезней, имже всех привлекал еси, поя Богу: Аллилуия.

Икос 9

Витии многовещаннии риторскими своими языки не возмогут изрещи пастырских твоих подвигов, святителю: како бо мощно вся поведати о строгости поста твоего или о неусыпном препровождении нощей в молитве; мы же благоговейно взываем ти сице:

Радуйся, пастырю, в строгом посте себе содержавый; радуйся, подвижниче благочестия, нощи в молитве без сна препроводивый.

Радуйся, собеседниче Божий; радуйся, сеятелю небесныя радости твоими молитвенными слезами.

Радуйся, плоть твою всецело духови поработивый; радуйся, со страстьми и похотьми ю распявый.

Радуйся, Тферскую паству твою от заразы молитвами сохранивый; радуйся, сердобольный о верных попечителю.

Радуйся, во всех скорбях их утешителю; радуйся, пастырю милосердный ко всем бедствующим.

Радуйся, участниче во всех скорбех и нуждах ближних твоих; радуйся, сострадателю всем страждущим.

Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче!

Кондак 10

Спасти хотя душу твою, святителю, ты, возжелев покоя духовнаго, Тферскую паству твою старости оставил еси и переселился еси паки в устроенную тобою Казанскую обитель боголепнаго Спасова Преображения, поя в ней до конца земнаго жития твоего Богу: Аллилуия.

Икос 10

Стена и крепкое ограждение был еси, святителю, Казанския твоея обители, отвращая от нея все беды и напасти святыми твоими молитвами, и примером своим утверждая в братии благочестие и святость. Темже по долгу вопием ти:

Радуйся, столпе благочестия; радуйся, трудолюбивый молитвенниче.

Радуйся, поста и молитвы учителю; радуйся, милостыни щедрый раздаятелю.

Радуйся, благочиния церковного ревнителю; радуйся, наставниче монахов предобрый.

Радуйся, неопустительный посетителю ежедневныя службы Божия; радуйся, земный ангеле и небесный человече.

Радуйся, от земли на небо возлетевый; радуйся, и по смерти твоей нас не оставляяй.

Радуйся, присный наш благодетелю; радуйся, всегдашний наш во Христе наставниче и попечителю.

Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче!

Кондак 11

Пение всеумиленное приносим ти, святителю, и молим тя умолити Христа Бога, да дарует всем нам благодать и силу ко спасению, да выну с тобою поем Ему: Аллилуия.

Икос 11

Светоприемный светильник истиннаго света сущим на земли являешися, святителю Варсонофие, просвещаеши бо сердца верных и разуму Божественному вся наставляеши, поучая и нас радостно взывати тебе:

Радуйся, святителю, предстояй Престолу Божию; радуйся, Пресвятыя Троицы присноблаженный служителю.

Радуйся, предстояй и последуяй Агнцу Божию; радуйся, Матере Божия собеседниче.

Радуйся, Херувимов и Серафимов сообщниче; радуйся, Архангелов и Ангелов сослужителю.

Радуйся, Предтечи Господня спредстоятелю; радуйся, Апостолов подражателю.

Радуйся, Мучеников соревнователю; радуйся, Святителей равностоятелю.

Радуйся, Преподобных украшение; радуйся, всех святых сожителю.

Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче!

Кондак 12

Благодать, данную ти от Бога, ведуще, притекаем к раце мощей твоих, святителю Варсонофие, усердно умоляюще тя о неоставлении нас святыми твоими молитвами, да и мы по окончании нашего земнаго жительства с тобою воспоем Богу: Аллилуия.

Икос 12

Поюще блаженную кончину твою, еюже, яко орел, в горняя воспарил еси, молим тя, святителю Варсонофие, быти нам во всем ко благу помощником и всегда слышати ны, усердно взывающих ти:

Радуйся, Святителей похвало; радуйся, скорый помощниче с верою к тебе притекающим.

Радуйся, неусыпный хранителю иноков твоея обители; радуйся, защитниче граду Казани.

Радуйся, усердный молитвенниче о всех, к тебе притекающих; радуйся, врачу недугующих.

Радуйся, пастырю, соблюдаяй словесное стадо твое; радуйся, помощниче и защитниче обидимых.

Радуйся, дарователю радости плачущим; радуйся, обуреваемых наставниче.

Радуйся, скорбных утешение; радуйся, спасаемых ободрителю и подкрепителю.

Радуйся, Варсонофие, Казанский чудотворче!

Кондак 13

О всеблаженный и святый святителю отче Варсонофие, святыми твоими молитвами умоли Господа Бога, еже избавити всех нас, притекающих к тебе, от всякия скорби, от всяких бед и напастей, и от всякаго зла, душевнаго и телеснаго, да выну с тобою поем Ему: Аллилуия.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1

Молитва

Приникни, святителю Варсонофие, с горних селений на притекающих к раце мощей твоих и вонми молению их: умоли Господа Бога даровати всем нам, еже ко спасению нашему мы просим у Него при святых мощах твоих. Буди всем нам заступник и ходатай в нуждах наших и прошениях. Умоли Господа Бога даровати крепкий и ненарушимый мир, благочиние, просвещение умов и сердец, и земли плодоносие, пастырем святыню, законам правду и силу, военачальником мудрость и непобедимое мужество, градоначальником суд, воинству преданность вере и Отечеству, и неодолимую храбрость, всем же православным христианом здравие и благочестие. Сохраняй обитель твою святую от всех наветов вражиих, да словом и делом прославляется в ней всесвятое Имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Варсонофию, епископу Тверскому