Шрифт

Акафисты святым

Акафист священномученику Антипе, епископу Пергамскому

священномученику Антипе, епископу Пергамскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Возбранный чудотворче и изрядный недугов целебниче, по данней ти от Господа благодати, яко имеяй дерзновение к Подателю здравия, от всяких нас бед и недугов свободи, да зовем ти:

Радуйся, Антипо, скорый помощниче в болезнех наших.

Икос 1

Ангелов и всея твари Содетель, явивый тя Церкве Святей всесветлаго светильника веры и за веру твердейшаго адаманта священномученика, научает нас восхваляти подвиги твоя и воспевати тя, священномучениче Антипо, сице:

Радуйся, богомудрый наставниче православныя веры; радуйся, яко источил еси peки учения, верных напаяющия.

Радуйся, яко мутныя воды многобожия потребил еси; радуйся, яко демоном служащия чествовати Бога Истиннаго научил еси.

Радуйся, яко из глубины безбожия извлекл еси заблуждшия человеки и наставил еси их на путь спасения; радуйся, яко дреманием нечестия одержимыя возбудил еси к разуму истиннаго Боговедения.

Радуйся, Антипо, скорый помощниче в болезнех наших.

Кондак 2

Видя лютое гонение неправедных на благочестивыя христианы, не убоялся еси прещения их и мучительства, богоизбранне но дерзновенно пред лицем их истиннаго Бога исповедал еси, вразумляя тех обратитися от суетных идол ко Христу Спасителю и выну пети Ему: Аллилуия.

Икос 2

Среди язык, сидящих во тьме и сени смертней, сохранив непорочность жития твоего, святе Антипо, Ангелом сожитель быти сподобился еси и с ними воспевати Троическую песнь Богу на Небеси. Услыши нас, поющих ти на земли похвальная пения сия:

Радуйся, житию безплотных поревновавый; радуйся, чистотою Ангелом уподобивыйся.

Радуйся, во плоти явивыйся аки безплотен; радуйся, в теле поживый духовно, на земли небесно.

Радуйся, небесный человече; радуйся, земный Ангеле.

Радуйся, Антипо, скорый помощниче в болезнех наших.

Кондак 3

Силою благодати Божией, еще сый в телеси возсиял еси яко солнце, всех просвещая и разгоняя глубокую нощь безбожия. Сего ради почитая тя яко сопрестольника Апостолов и целеб подателя воспеваем Богу: Аллилуия.

Икос 3

Имея неусыпное попечение о спасении душ во тьме идолослужения погибающих, богомудре Антипо, не преставал еси призывати тех к Богоугодней жизни, подавая собою пример совершеннаго благочестия христианскаго; сего ради усердно приносим ти похвалы сия:

Радуйся, образе жития праведнаго; радуйся, указателю неверным стези, ведущей к Небеси.

Радуйся, верным ко спасению путеводителю; радуйся, прилежный вразумителю заблуждших.

Радуйся, во обращении идолопоклонников к вере во Христа явивый самоотвержение всецелое; радуйся, архиерею Божий, добре упасший словесное стадо твое.

Радуйся, Антипо, скорый помощниче в болезнех наших.

Кондак 4

Велия буря ярости Дометиана, дышущаго убийством, восшуме на храм души твоея, святе Антипо, но того не возможе поколебати, основан бо бе на твердом веры Христовы камени, на немже ты, богоизбранне, неподвижно пребывая, укрепляющему тя Господу Иисусу воспевал еси: Аллилуия.

Икос 4

Слышавше от тебе нечестивый игемон и жрецы идольстии словеса премудрости, распыхахуся на тя злобою, паче же егда рекл еси: «Едино то веждь, о игемоне, яко христианин аз есмь, царскому же велению безумному и нечестивому повинутися отнюдь не изволяю». Сие убо воспоминая, взываем ти сице:

Радуйся, веру во Христа до смерти сохранивый добре; радуйся, силою свыше на брань противу мучителей препоясанный.

Радуйся, победоносною славою от Христа Победителя облеченный; радуйся, Апостолов во исповедании Христа подражателю.

Радуйся, страстем Христовым сопричастниче; радуйся, кровию своею утвердивый правоверие.

Радуйся, Антипо, скорый помощниче в болезнех наших.

Кондак 5

Боготочный источник дивных чудес явился еси, достославне Антипо: приял еси от Господа дар недуги врачевати, да познают неверующие Бога, яве тобою чудодействующа, и воспоют Ему: Аллилуия.

Икос 5

Видевше людие града Пергама, яко дадеся ти благодать немощных исцеляти, и от всяких телесных и душевных скорбей избавляти, удивишася. Мы же за многая исцеления тобою на ны изливаемая, ублажаем тя похвалами сими:

Радуйся, болящих исцеление; радуйся, расслабленных укрепление.

Радуйся, недугующих врачу благодатный; радуйся, скорбящим непостыдное прибежище.

Радуйся, яко тобою от многих ран грешнии исцеляются; радуйся, яко тобою от всяких болезней с верою призывающии тя избавляются.

Радуйся, Антипо, скорый помощниче в болезнех наших.

Кондак 6

Проповедником истины, Христовым Апостолом поревновав, не убоялся еси зверонравных мучителей, не ужаснулся еси прещения, но со дерзновением проповедал еси им Христа Бога, Его же ради в разжен сосуд медян ввержен был еси, да прославится тебе ради дивный во святых Господь, Емуже ты и в огни взывал еси: Аллилуия.

Икос 6

Имея велию ревность о людех Божиих, ты болезновал еси о погрязших в бездне идолопоклонства, и ради спасения неверных готов был еси, якоже божественный Павел, сам отлучен быти от Христа, возлюбленнаго тобою. Сего ради со умилением взываем ти сице:

Радуйся, отцу верующих Аврааму в ходатайстве о грешницех подражавый; радуйся, Боговидцу Моисею в пламенней молитве о спасении неверующих поревновавый.

Радуйся, новый Самуиле, в молитве о беззаконницех глаголавый: «Не буди мне, еже не вопити о вас с молением ко Господу»; радуйся, подражателю архидиакона Стефана, во время страдания в медяном воле о мучителех сотворивый сицевую молитву: «Господи! не постави им греха сего».

Радуйся, яко незлобив сый, за убивающих тя молился еси, яко за благотворцев; радуйся, пастырю любвеобильный, положивый душу свою за словесныя овцы твоя.

Радуйся, Антипо, скорый помощниче в болезнех наших.

Кондак 7

Хотящу беззаконному мучителю лестными словесы отвратити тя, Антипо, от Истиннаго Бога ко идолом бездушным, ты, богомудре, отвещал еси: пришед в последнюю старость и к смерти приближився, не изменю веры моея в Иисуса Христа, Бога моего, Емуже со Отцем и Святым Духом присно пою и во веки веков имам пети: Аллилуия.

Икос 7

Новое чудо показа Господь тобою, егда ты по велению злочестиваго мучителя ввержен был еси в разжен медян коноб, в немже яко хлеб сладкий испеклся еси и в воню благоухания Святей Троице принеслся еси. Благоговейне убо воспоминая сие превелие терпение твое, блажим тя похвалами сими:

Радуйся, позорищным ввержением в разженный сосуд гордыню мучителя низложивый; радуйся, яко огнь любве к Богу в сердце твоем до конца жизни сохранивый.

Радуйся, яко Христа ради огнем кончину приявый; радуйся, твердее камене в терпении явивыйся.

Радуйся, яко укрепляемый Христом Богом, преславно жизнь на земли скончал еси; радуйся, пресветлому мученическому лику сопричтенный.

Радуйся, Антипо, скорый помощниче в болезнех наших.

Кондак 8

Странно бе видети языком, неведущим Божией силы, како в слабом старческом теле возмогл еси, святителю Антипо, претерпети за Христа лютейшия муки. Мы же, благодаря о сем Бога, даровавшаго ти таковую крепость, с любовию взываем: Аллилуия.

Икос 8

Весь предан был еси Иисусу Пресладкому, святителю Антипо, и сладце Его ради горькия муки в огни претерпел еси, глаголал бо еси: «Чашу страданий, юже даде ми Господь, не имам ли пити»; темже и сам показался еси аки чаша, сладость чудесных исцелений изливающая всем вопиющим к тебе таковая:

Радуйся, всею душею возлюбивый Иисуса Пресладкаго; радуйся, пастырю, словесным овцам во Святая святых путь показавый.

Радуйся, реко, орошающая мир водами благодати Божией; радуйся, неисчерпаемый источниче чудесных исцелений.

Радуйся, сосуде, на вся недуги врачевания неоскудно изливающий; радуйся, яко Господь сил дивная на тебе явил есть.

Радуйся, Антипо, скорый помощниче в болезнех наших.

Кондак 9

Всякую стяжал еси чудодействия силу благодатию дивнаго во святых Своих Бога, святителю Антипо: не токмо бо молитвами твоими устрашил еси бесы, но и совершенно из града Пергама изгнал еси я. Воспоминая сию победу твою над злыми духи, благодарне вопием Богу: Аллилуия.

Икос 9

Витийство человеческое не довлеет изрещи, коликую приял еси, святе Антипо, от Господа власть изгоняти от людей диавола с лукавыми демоны, за еже мы восхваляем тя сице:

Радуйся, всяческих козней диавола разрушителю; радуйся, сатаны посрамителю.

Радуйся, стужаемых от бесов свободителю; радуйся, демонов отгнателю. Радуйся, темных адских сил устрашителю; радуйся, от негоже духи злобы, якоже дым, исчезают.

Радуйся, Антипо, скорый помощниче в болезнех наших.

Кондак 10

Спасти хотя душу твою, презрел еси плоть и не убоялся еси от убивающих тело, святе Антипо, егда бо услышал еси осуждение на сожжение в медяном воле, ты радостно приял еси оное, воспевая Господеви: Аллилуия.

Икос 10

Стена еси ограждающая от всяких зол усердно тя в помощь призывающих, святе Антипо, не токмо бо во Асии живущим, но и во всех местех сущим христианом твоею действенною молитвою подаеши духовная дарования; ихже ради и мы, отче святый, ублажаем тя сице:

Радуйся, сосуде, источаяй елей Божия милосердия; радуйся, живоносный источниче, струи исцелений изливающий нам.

Радуйся, скорый возставителю здравия в немощи лежащих; радуйся, всех лютых болезней, паче же лютыя зубныя болезни, целителю. Радуйся, безмездный врачу болезни душевныя и телесныя; радуйся, подателю врачеваний всем, притекающим к тебе с верою.

Радуйся, Антипо, скорый помощниче в болезнех наших.

Кондак 11

Пение благоприятное Пресвятей Троице принесл еси, достойный преемниче Апостолов, Антипо, не точию умом, словом и духом, но живым всего себя в жертву принесением. Тем же, аще и не довольны есмы к похвалению таковых твоих подвигов, обаче благодарни сущи, поем дивному во святых Богу: Аллилуия.

Икос 11

Светозарный светильник, от Истиннаго Света озаряемый, сущим на земли являешися, равноапостольный Антипо, просвещаеши бо сердца верных и к разуму Божественному вся наставляеши, поучая и нас со умилением взывати:

Радуйся, заре Божия света; радуйся, деннице Солнца Правды.

Радуйся, сияние Евангельскаго учения; радуйся, светило небеснаго блистания.

Радуйся, просвещаяй души верных; радуйся, озаряяй сердца ищущих правды.

Радуйся, Антипо, скорый помощниче в болезнех наших.

Кондак 12

Благодать, данную ти от Бога ведуще, радостно имя твое воспоминаем, святителю Антипо, и с теплым молением к всечестному образу твоему притекающе, прилежно молим тя: подаждь цельбу страждущим лютою зубною болезнию и избави всех нас от всякия нужды и печали, да поем Богу: Аллилуия.

Икос 12

Славную кончину твою поюще, архиерею Божий, и теплую молитву твою к Богу о христианах воспоминающе, восхваляем Господа Сил, дивная на тебе сотворшаго; ты же услыши нас, умильно вопиющих ти:

Радуйся, теплый пред Господем о нас молитвенниче; радуйся, присный пред Богом наш заступниче. Радуйся, добрый наш наставниче; радуйся, о спасении нас грешных сильный ходатаю.

Радуйся, Царя Небеснаго скорый умилостивителю; радуйся, благосердый помощниче всех благочестно совершающих память твою.

Радуйся, Антипо, скорый помощниче в болезнех наших.

Кондак 13

О, преславный и всехвальный священномучениче Антипо! Приими сие похвальное пение от нас недостойных во умилении тебе приносимое, и богоприятным твоим ходатайством умоли Господа даровати болящим здравие душевное и телесное, избавити всех нас от бед и напастей в жизни сей, по смертном же успении нашем, в день Страшнаго Суда одесную Праведнаго Судии стати и в Царствии Славы Ему воспевати: Аллилуия.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1

Молитва

О, преславный священномучениче Антипо, скорый помощниче христианом в болезнех! Верую от всея души и помышления, яко дадеся тебе от Господа дар болящия исцеляти, недугующия врачевати и разслабленныя укрепляти. Сего ради к тебе, яко благодатному врачу болезней, аз немощный [немощная] прибегаю и твой досточтимый образ с благоговением лобызая, молюся: твоим предстательством у Царя Небеснаго испроси мне болящему [болящей] исцеление от удручающия мя зубныя болезни, аще бо и недостоин [недостойна] есмь тебе, благостнейшаго отца и приснаго заступника моего, но ты, быв подражатель человеколюбия Божия, сотвори мя достойна [достойну] твоего заступления чрез мое обращение от злых дел к благому житию, уврачуй обильно дарованною тебе благодатию язвы и струпы души и тела моего, даруй ми здравие и спасение и во всем благое поспешение, да тако тихое и безмолвное житие пожив во всяком благочестии и чистоте, сподоблюся со всеми святыми славити всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

священномученику Антипе, епископу Пергамскому