Шрифт

Акафисты святым

Акафист святителю Амвросию, епископу Медиоланскому

Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1.

Избра́ннаго чудотво́рца и свети́льника це́ркве Медиола́нския свята́го Амвро́сия, прииди́те, ве́рнии, почти́м по достоя́нию усе́рдною хвало́ю. Ты́ же, уго́дниче Бо́жий ми́лостивый, приими́ с любо́вию сие́ приноше́ние на́ше, да зове́м ти́:

Ра́дуйся, Амвро́сие, святи́телю Христо́в и чудотво́рче.

И́кос 1.

А́нгельских си́л и всея́ тва́ри Соде́тель, еще́ от младе́нческих пеле́н твои́х предуказа́вый добро́ту души́ твоея́, свя́те Амвро́сие, подаде́ тя́, в во́зраст прише́дша, а́нгела це́ркви Медиола́нстей, па́стыря и учи́теля слове́сному ста́ду Своему́, и си́м научи́ на́с зва́ти тебе́ си́це:

Ра́дуйся, от колыбе́ли младе́нческия на служе́ние Це́ркви ро́ем пче́л предуказа́нный; ра́дуйся, ко святи́тельству чрез немо́тствующаго младе́нца Бо́гом при́званный.

Ра́дуйся, бога́тство, сла́ву и по́чести ми́ра презре́вый; ра́дуйся, еди́ному Го́споду служи́ти восхоте́вый.

Ра́дуйся, апо́столов Христо́вых досто́йных прее́мниче; ра́дуйся, архиере́ев святы́х преподо́бный сопресто́льниче.

Ра́дуйся, Амвро́сие, святи́телю Христо́в и чудотво́рче.

Конда́к 2.

Ви́дя небе́сное промышле́ние, соверши́вшееся в чу́днем призва́нии твое́м ко служе́нию Це́ркви, прему́дре, посвяти́л еси́ про́чее вре́мя жития́ твоего́ на угожде́ние во́ли Боже́ственней, и прине́сл еси́ всего́ себе́ и вся́ своя́ в же́ртву призва́вшему тя́ Го́споду, поя́ ему́: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зумом богопросвеще́нным, напое́нным же от сло́ва Бо́жия, уразуме́в я́ко основа́ние все́х доброде́телей и сою́з соверше́нства духо́внаго любы́ к Бо́гу и бли́жнему е́сть, благоче́стне, потща́лся яви́ти ю́ в себе́ не сло́вом то́кмо, но де́лом и и́стиною. Те́мже бе́дствующим ру́ку ско́рыя по́мощи простира́л еси́, име́ния своя́ вся́ убо́гим расточи́л еси́, и та́ко наста́вил еси́ на́с зва́ти тебе́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко путе́м нестяжа́ния апо́стольскаго ше́ствовати возлюби́л еси́; ра́дуйся, я́ко все́ свое́ попече́ние на Про́мысл Бо́жий возложи́л еси́.

Ра́дуйся, милосе́рдия я́же во Христе́ подража́телю; ра́дуйся, нищеты́ его́ до́льния доброво́льный после́дователю.

Ра́дуйся, ме́ньших бра́тий Христо́вых дру́же и благоде́телю; ра́дуйся, скорбя́щих и озло́бленных ско́рый уте́шителю.

Ра́дуйся, Амвро́сие, святи́телю Христо́в и чудотво́рче.

Конда́к 3.

Си́лою Вы́шняго укрепля́емь, преподо́бне, труды́ и ско́рби вели́каго служе́ния святи́тельскаго на по́льзу це́ркве Медиола́нския, во сла́ву же Го́спода Иису́са, благоду́шно поне́сл еси́, о все́х же благословля́л еси́ Бо́га, поя́ Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́я же́зл си́лы, кре́пость ева́нгельскую, по́сланную ти́ от Сио́на Небе́снаго, святи́телю, госпо́дствовал еси́ посреде́ враго́в твои́х и не да́л еси́ волко́м ходя́щим во о́вчих ко́жах, в се́рдце же нося́щим я́д па́губы, расхи́тити ста́до твое́. Те́мже похва́льная воспису́ем ти́ сия́:

Ра́дуйся, слуго́ Спа́са ве́рнейший; ра́дуйся, стра́же до́му Бо́жия бди́тельнейший.

Ра́дуйся, па́стырю Христо́в честне́йший; ра́дуйся, побо́рниче ве́ры, во пре́ниих с ересеучи́тельми мудре́йший.

Ра́дуйся, злоче́стия ариа́нскаго потреби́телю; ра́дуйся, пра́вых догма́тов насади́телю.

Ра́дуйся, Амвро́сие, святи́телю Христо́в и чудотво́рче.

Кондак 4

Бу́рю крамолы́, воздви́гшуюся на це́рковь Медиола́нскую, зря́, Амвро́сие, сладкоглаго́ливою бесе́дою твое́ю, соде́йствием же Бо́жиим утиши́л еси́ мяте́ж людски́й, и та́ко научи́л еси́ ча́д ми́ра пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́ша Феодо́сий ца́рь преще́ние твое́, и́мже возбраня́шеся ему́ я́ко уби́йце вни́ти в це́рковь Бо́жию, во е́же приобщи́тися Та́йн святы́х, повинова́ся ти́, я́ко гре́шник смире́нно ка́ющийся и примире́ния с Го́сподом жа́ждущий. Того́ ра́ди по достоя́нию возглаша́ем ти́:

Ра́дуйся, Та́ин Бо́жиих му́дрый строи́телю; ра́дуйся, постановле́ний оте́ческих ве́рный храни́телю.

Ра́дуйся, Нафа́ну и Предте́чи соревни́телю; ра́дуйся, законопресту́пных нелицеме́рный обличи́телю.

Ра́дуйся, наста́вниче покая́ния и исправле́ния; ра́дуйся, Це́ркве Медиола́нския неумира́ющая сла́во и украше́ние.

Ра́дуйся, Амвро́сие, святи́телю Христо́в и чудотво́рче.

Конда́к 5.

Боготе́чная звезда́ на тве́рди церко́вней бы́л еси́, о́тче Амвро́сие, све́тлостию уче́ния и жития́ твоего́ мглу́ ересе́й разгоня́ющая и мра́к безбо́жия потребля́ющая, неве́рных от тьмы́ неве́рия к све́ту невече́рнему привлача́ющая и все́х ко спасе́нию путеводя́щая, пою́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́девше тя́ медиола́нстии лю́дие му́драго пе́стуна и любвеоби́льнаго отца́ па́стве свое́й, святи́телю, притека́ху к милосе́рдию твоему́ во все́х ско́рбех и ну́ждах свои́х. Ты́ же, ми́лостиве, никого́же отри́нул еси́, но все́м вся́к помо́щник бы́л еси́, досто́йный сицевы́х похва́л:

Ра́дуйся, си́рых покрови́телю; ра́дуйся, оби́димых защи́тителю.

Ра́дуйся, плене́нных от ва́рвар искупи́телю; ра́дуйся, от ко́зней сатани́нских свободи́телю.

Ра́дуйся, я́ко досто́йно сла́достное и́мя носи́л еси́; ра́дуйся, я́ко вои́стину сла́достен наста́вник и пособи́тель все́м бы́л еси́.

Ра́дуйся, Амвро́сие, святи́телю Христо́в и чудотво́рче.

Конда́к 6.

Пропове́дник веща́емых ти́ от А́нгел к у́ху глаго́лов Бо́жиих бы́л еси́, святи́телю Амвро́сие, те́мже словеса́ у́ст твои́х па́че ме́да и со́та услажда́ху все́х послу́шающих тебе́ и Бо́гу вопию́щих: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ а́ки со́лнце све́т доброде́тельнаго жития́ твоего́ на земли́, богому́дре о́тче, в тебе́ бо зри́м вся́ ели́ка честна́, ели́ка пра́ведна, ели́ка пречи́ста. Си́х ра́ди сла́вяще Свята́го Ду́ха, вино́вника благи́х, от си́лы в си́лу священнота́йне ве́дшаго тя́, зове́м:

Ра́дуйся, доброде́телей ева́нгельских пребога́тое сокро́вище; ра́дуйся, всегда́шних воздыха́ний и моли́тв я́же к Бо́гу пречестно́е святи́лище.

Ра́дуйся, кро́тости и смире́ния боголе́пное жили́ще; ра́дуйся, терпе́ния тве́рдое храни́лище.

Ра́дуйся, церкве́й Бо́жиих украси́телю и пречу́дный побо́рниче; ра́дуйся, чистоты́ де́вственный учи́телю и неоску́дный сле́з исто́чниче.

Ра́дуйся, Амвро́сие, святи́телю Христо́в и чудотво́рче.

Кондак 7

Хотя́ улучи́ти спасе́ние во мно́зе сове́те, смиренному́дре, име́л еси́ дру́га души́ твоея́ пресви́тера состаре́вшася и му́дра, почита́я его́ я́ко отца́ и с ни́м совеща́лся о де́лех свои́х; вразуми́ и на́с твори́ти вся́ с сове́том богому́дрых отце́в, да окормле́нием и́х спаса́еми, пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Зна́мение ева́нгельския любве́ к бли́жнему яви́л еси́, о́тче Амвро́сие, егда́ враго́м свои́м благотвори́л еси́ и со гре́шники ка́ющимися го́рько пла́кал еси́. Те́мже ти́ я́ко непамятозло́бному па́стырю и отцу́, боле́зновавшу о спасе́нии духо́вных ча́д твои́х, вопие́м:

Ра́дуйся, незло́бия Христо́ва подража́телю; ра́дуйся, ка́ющимся гре́шником те́плый сострада́телю.

Ра́дуйся, Иусти́не, враждова́вшей ти́, благотвори́вый; ра́дуйся, злоде́ю твоему́ ру́ку усо́хшую исцели́вый.

Ра́дуйся, я́ко ве́сь кро́тость и любо́вь бы́л еси́; ра́дуйся, я́ко высоты́ соверше́нства дости́гл еси́.

Ра́дуйся, Амвро́сие, святи́телю Христо́в и чудотво́рче.

Конда́к 8.

Стра́нныя и ди́вныя си́лы пе́рст Бо́жий сотвори́ в житии́ твое́м, святи́телю, егда́ уме́рша о́трока воскреси́ тобо́ю, разсла́бленную исцели́, ариа́нина, почита́ния ра́ди святы́х моще́й хули́вшаго тя́, бе́су преда́, безсту́дную жену́ сирми́йску уничижи́вшую тя́, ка́рою порази́. И кто́ от слы́шащих вся́ сия́ не просла́вит ди́внаго в житии́ твое́м Бо́га пе́снию: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Ве́сь испо́лнен бы́в ре́вности по Бо́зе, о́тче Амвро́сие, такову́ю вла́сть над де́моны стяжа́л еси́, я́ко ниже́ к две́рем до́му твоего́ прибли́зитися можа́ху: о́гнь бо исходя́й отту́ду гна́ше и́х, я́ко пра́х, его́же возмета́ет ве́тр от лица́ земли́. Толи́ко стра́шный де́моном уго́дниче Бо́жий, огради́ и на́шу не́мощь предста́тельством твои́м от губи́тельных стре́л и́х, да вопие́м ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, от ко́зней лю́таго мироде́ржца кре́пкий ве́рных храни́телю; ра́дуйся, от зло́бных слу́г его́, зия́ющих пожре́ти ны́, ве́рный на́ш обличи́телю.

Ра́дуйся, я́ко пла́мень лица́ бесо́в попаля́ющий; ра́дуйся, я́ко гро́м киче́ние па́дшаго денни́цы поража́ющий.

Ра́дуйся, всю́ си́лу его́ си́лою кре́стною попра́вый; ра́дуйся, нечи́стых духо́в от притека́ющих к тебе́ отгна́вый.

Ра́дуйся, Амвро́сие, святи́телю Христо́в и чудотво́рче.

Кондак 9

Все́ житие́ на́ше во юдо́ли земна́го стра́нствования сего́ испо́лнено безчи́сленных искуше́ний и бе́д, грехо́в и страсте́й, вою́ющих на ны́: ка́ко у́бо избы́ти возмо́жем ве́чных му́к, окая́ннии, егда́ пости́гнет на́с сме́рть неумоли́мая, а́ще не ты́, о́тче, с наде́ждою на́шею Богома́терию, предста́тельствовати за ны́ бу́деши, поя́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́я многовеща́нныя ви́дим тобо́ю посра́мленныя, святи́телю: А́рия бо ху́льных после́дователей препре́л еси́, Симма́ха высокоу́мнаго низложи́л еси́, мудрецы́, и́же от восто́ка, глубино́ю богосло́вия своего́ удиви́л еси́, и вся́ ве́рныя уче́нием и́стинным просвети́л еси́. Те́мже мо́лим тя́: осия́й и на́с све́том богоразу́мия твоего́, да отбе́гше скве́рн тлетво́рнаго ду́ха вре́мене и собла́знов бори́теля, вопие́м ти́:

Ра́дуйся, ду́ш на́ших просвети́телю; ра́дуйся, ве́ры правосла́вныя побо́рниче.

Ра́дуйся, веле́ний Бо́жиих учи́телю; ра́дуйся, пле́вел вра́жиих, всева́емых в ду́ши спя́щих челове́к, искорени́телю.

Ра́дуйся, я́ко мно́гих коле́блемых неве́рием в пра́вой ве́ре укрепи́л еси́; ра́дуйся, я́ко догма́т о единосу́щном и равноче́стном Отцу́ и Ду́хови Божестве́ Сы́на уясни́л еси́.

Ра́дуйся, Амвро́сие, святи́телю Христо́в и чудотво́рче.

Конда́к 10.

Спасе́ние соверше́нное улучи́в от привре́менных бу́рь и бе́д, уго́дниче Бо́жий Амвро́сие, не забу́ди на́с, потопля́емых напа́стей бу́рею. Но в ни́хже са́м искуше́н бы́л еси́, и на́м искуша́емым помози́, да пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Сте́ну тя́ тве́рдую и изве́стно утвержде́ние гра́ду твоему́ и все́м чту́щим па́мять твою́ испове́дающе, святи́телю, дерза́ем по достоя́нию воспе́ти тебе́ хвале́ние сие́:

Ра́дуйся, царе́й бранелюби́вых умиротвори́телю; ра́дуйся, благоде́нствия оте́чественнаго храни́телю.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю царю́ Гратиа́ну побе́да на го́ты дарова́ся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю мно́гим ми́р от Феодо́сия исхода́тайствовася.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю проще́ние грехо́в улуча́ем; ра́дуйся, я́ко тобо́ю от бе́д спаса́еми, ми́р с Бо́гом обрета́ем.

Ра́дуйся, Амвро́сие, святи́телю Христо́в и чудотво́рче.

Конда́к 11.

Пе́снь «Тебе́ Бо́га хва́лим, Тебе́ Го́спода испове́дуем…» па́че вся́каго возду́шнаго орга́на услажда́ющую ве́рных, воспе́л еси́ в че́сть Боже́ственней Тро́ице, святи́телю. Ны́не же в Це́ркви Небе́сней пое́ши со А́нгелы и́ну пе́снь то́йжде Тро́ице: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светопода́тельна свети́льника, еще́ на земли́ просия́вша невеще́ственным све́том, ве́дуще тя́, о́тче святы́й, ку́ю досто́йную похвалу́ принесе́м ти́ гре́шнии, ко́ею пе́снию ублажи́м тя́ недосто́йнии, о святи́телю Христо́в. Еди́н то́кмо све́дый глубины́ серде́чныя и реки́й: «А́з прославля́ющия Мя́ просла́влю», — еди́н О́н ве́сть, ка́ко по достоя́нию просла́вити тя́. Оба́че ве́дый, я́ко челове́к, на́шу не́мощь, не отри́ни, я́ко оте́ц ми́лостивый, и на́ша убо́гия, но от и́скренних серде́ц приноси́мыя ти́ хвалы́ сия́:

Ра́дуйся, а́нгеле земны́й, еще́ на земли́ све́том невеще́ственным озаре́нный; ра́дуйся, челове́че небе́сный, еще́ во пло́ти лицезре́нием сладча́йшаго Иису́са почте́нный.

Ра́дуйся, свети́льниче Боже́ственнаго све́та, уче́нием свои́м ми́ра концы́ озари́вый; ра́дуйся, луче́ мы́сленнаго Со́лнца, теплото́ю любве́ своея́ вертогра́д Его́ оживи́вый.

Ра́дуйся, звездо́, тве́рдь церко́вную све́тло украша́ющая; ра́дуйся, похвало́ и доны́не Медиола́н осиява́ющая.

Ра́дуйся, Амвро́сие, святи́телю Христо́в и чудотво́рче.

Конда́к 12.

Благода́тию небе́снаго покро́ва твоего́ не лиши́ на́с никогда́, о ми́лостиве о́тче, но при́сно моли́ся о на́с к ще́дрому Го́споду, Ему́же с ли́ки святы́х немо́лчно пое́ши: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще чудеса́ и по́двиги преподо́бнаго жития́ твоего́, святи́телю, сла́вим кончи́ну твою́, е́юже ми́рно отше́л еси́ на не́бо, и ублажа́ем соца́рствование твое́ та́мо с Бо́гом ве́чным. Ты́ же, уго́дниче святы́й, при́зри с высоты́ о́наго блаже́ннаго приста́нища твоего́ на на́с, пла́вающих в молве́ жите́йских попече́ний и к тебе́, неви́димому окорми́телю на́шему, из глубины́ души́ вопию́щих:

Ра́дуйся, пла́вание свое́ в жите́йском мо́ри до́бре сверши́вый и безце́нное сокро́вище ве́ры в бе́зднах его́ не потопи́вый; ра́дуйся, ко приста́нищу ра́йскому безбе́дно приплы́вый и вене́ц нетле́нный от Христа́ улучи́вый.

Ра́дуйся, я́ко та́мо ликовству́я, и на́с, до́лу су́щих, любо́вию твое́ю досяза́еши; ра́дуйся, я́ко ду́хом твои́м на́м вы́ну спребыва́еши.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю гне́ва Бо́жия избавля́емся; ра́дуйся, я́ко мольба́ми твои́ми к приста́нищу го́рнему направля́емся.

Ра́дуйся, Амвро́сие, святи́телю Христо́в и чудотво́рче.

Конда́к 13.

О святы́й и ми́лостивый уго́дниче Бо́жий Амвро́сие! Приими́ с любо́вию приноси́мое сие́ ма́лое, но от усе́рдия приноси́мое тебе́ хвале́ние на́ше, и потщи́ся изба́вити на́с от боле́зней душе́вных и теле́сных, от все́х бе́д и зо́л, да тобо́ю улучи́вше Ца́рство Небе́сное, во ве́ки пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й и конда́к 1-й.

Моли́тва.

О пресла́вный чудотво́рче, в ско́рбех ско́рый помо́щниче и усе́рдный о ми́ре к Бо́гу моли́твенниче, о́тче святы́й Амвро́сие! Ве́мы, я́ко ве́лие ко Спа́су и́маши дерзнове́ние, предстоя́ го́рнему Престо́лу Его́, и сего́ ра́ди смире́нно припа́даем ти́: моли́ся Ему́, уго́дниче Бо́жий, да пода́ст наро́ду Росси́йскому благоде́нственное и ми́рное житие́, да изба́вит от вра́г ви́димых и неви́димых, от наше́ствия иноплеме́нных, от неду́га и гла́да, от вся́кия ско́рби и смертоно́сныя я́звы и от вся́каго зла́; на́м же все́м, ве́рою пра́зднующим святу́ю па́мять твою́ и усе́рдно хода́тайства твоего́ ча́ющим, да ниспо́слет вся́ благопотре́бная ко вре́менному и ве́чному житию́ на́шему, па́че же оставле́ние грехо́в, ми́р по́мыслов, тишину́ серде́чную, здра́вие душа́м и телесе́м на́шим. Е́й, святи́телю Бо́жий, па́стырю Христо́в ми́лостивейший, покрови́телю на́ш гото́вейший! услы́ши на́с, еще́ еди́наго от тебе́ прося́щих: бу́ди те́плый моли́твенник и предста́тель ко Го́споду о духо́вных па́стырех и отце́х на́ших (имена́), и́же не́мощи на́ша но́сят и о на́с боле́знуют, до́ндеже вообрази́тся в на́с Христо́с, да сохрани́т О́н, всеблаги́й и вся́ могу́щий Влады́ка, дража́йшия дни́ жития́ и́х в неруши́мом ми́ре и кре́пости си́л духо́вных и теле́сных, да приведе́т на́с, недосто́йных рабо́в Свои́х, и́х окормле́нием и моли́твами, твои́м же хода́йтайством и заступле́нием ко приста́нищу жи́зни несконча́емыя, иде́же херуви́ми и серафи́ми, святи́и вси́ с Богоро́дицею и с тобо́ю, покрови́телем на́шим, непреста́нными гла́сы сла́вят Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва ина́я.

О всесвяты́й Амвро́сие, уго́дниче Бо́жий изря́днейший, покрови́телю мо́й ми́лостивейший! При́зри с высоты́ го́рняго жили́ща твоего́ на мя́ недосто́йнаго, неради́ваго, уны́лаго в настоя́щем житии́ се́м. Ви́ждь мене́ гре́шнаго, в толи́цем обстоя́нии су́щаго, умо́м помраче́ннаго, во́лею ко злу́ преклоне́ннаго, и се́рдцем па́че к земли́, не́же к небеси́, прилепле́ннаго. Ви́ждь стра́стное обурева́ние души́ моея́ и не́мощь и небреже́ние мое́. Ви́ждь при се́м и кова́рство злонача́льника и губи́теля моего́, ви́ждь, о святи́телю Христо́в, и умилосе́рдися о мне́, такова́го ра́ди положе́ния моего́. Помози́ ми́, о засту́пниче мо́й, ско́рым предста́тельством твои́м. Исхода́тайствуй ми́ от Отца́ щедро́т бо́дрость и си́лу, во е́же твори́ти во́лю Его́, благу́ю, уго́дную и соверше́нную, стра́сти моя́ умертви́ти, де́мона низложи́ти, ми́р себе́ распя́ти и себе́ ми́ру, и та́ко дости́гнути христиа́нския кончи́ны живота́ своего́, безболе́зненны, непосты́дны, ми́рны. По исхо́де же притре́петныя души́ моея́ от окая́ннаго и бре́ннаго телесе́ сего́, бу́ди е́й а́нгел покрови́тель, до́бр спу́тник, ве́рен храни́тель и защи́тник от лю́тых нападе́ний нача́льника возду́шных мыта́рств, да безбе́дно преше́д о́ныя, си́лою предста́тельства твоего́, сподо́блюся про́чее и а́з, после́дний из все́х, и́же в ца́рстве благода́ти, узре́ти сладча́йшее лице́ Го́спода на́шего и сла́вити Его́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и твое́ ми́лостивное о мне́ предста́тельство, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

святителю Амвросию, епископу Медиоланскому