Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому мученику Трифону

святому мученику Трифону
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Из­бра́н­ный от Бо́­га и к ли́ку свя­ты́х сопричте́нный, свя­ты́й му­че­ни­че Три́фоне! Мо­ли́­ся о нас, гре́ш­ных, Вла­ды́­це Хри­сту́ и помога́й нам побежда́ти мир, плоть и диа́вола, многообра́зно вою́ющия на ны, я́ко­же победи́л еси́ их бла­го­да́­тию и си́­лою возлю́бленнаго то­бо́ю Хри­ста́, да, из­ба́вль­ше­ся от вра­го́в на́­ших ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, бла­го­да́р­ствен­но воззове́м ти:

Ра́­дуй­ся, Три́фоне, ско́­рый по­мо́щ­ни­че всем, с ве́­рою и лю­бо́­вию к те­бе́ при­те­ка́ю­щим!

Икос 1

О́б­ра­зу бла­го­че́с­тия роди́телей тво­и́х подража́я, хри­сти­а́н­ския нра́вы от лет ма́лых при­я́л еси́, свя­ты́й му­че­ни­че, и мал сый ле́­ты, стар же ра́­зу­мом, вои́стину христиа́нин соверше́н яви́л­ся еси́. Мы же, воспомина́юще доброде́тельное жи­тие́ твое́, вос­хва­ля́­ем тя си́­це:

Ра́­дуй­ся, добронра́вных роди́телей благочести́вый сы́­не; ра́­дуй­ся, вели́кое их уте­ше́­ние.

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ла тво­его́ Храни́теля непреста́нное ве­се́­лие; ра́­дуй­ся, от ю́нос­ти твоея́ всего́ се­бе́ Бо́­гу пре­да́­вый.

Ра́­дуй­ся, от ю́нос­ти Хри­ста́ воз­лю­би́­вый; ра́­дуй­ся, от ма́лых лет бла­го­да́ть Бо́­жию оби́ль­но стяжа́вый.

Ра́­дуй­ся, ду́­шу свою́ непоро́чну яви́­вый; ра́­дуй­ся, се­бе́ самаго́ в храм Ду́­ха Свя­та́­го уго­то́­ва­вый.

Ра́­дуй­ся, о́троком о́б­раз жи­тия́ свя­та́­го показа́вый; ра́­дуй­ся, благоче́стием тво­и́м ве́р­ныя возвеселя́яй.

Ра́­дуй­ся, от ма́лых лет за вся сия́ Бо́­гом возлю́бленный.

Ра́­дуй­ся, Три́фоне, ско́­рый по­мо́щ­ни­че всем, с ве́­рою и лю­бо́­вию к те­бе́ при­те­ка́ю­щим.

Кондак 2

Ви́­дя Гос­по́дь, я́ко во́­лею по стези́ бла­го­че́с­тия, в не́м­же от роди́телей тво­и́х наста́влен был еси́, тече́ши, и я́ко вои́стину лю́биши Бо́­га, со­тво­ри́ тя в жи­ли́­ще Свя­та́­го Ду́­ха от лет ма́лых и отве́рзе ус­та́ твоя́ пе́­ти Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 2

Си́­лу ве́­ры твоея́ показу́я, Вла­ды́­ка Хрис­то́с да­ро­ва́ те­бе́, свя­ты́й му­че­ни­че, еще́ о́троку бы́в­шу, дар чудотворе́ний, се­го́ ра́­ди во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, от ма́лых лет соверше́нную лю­бо́вь к Бо́­гу показа́вый; ра́­дуй­ся, за́­по­ве­дей Его́ не то́кмо слы́шатель, но и де́латель от младе́нчества бы́вый.

Ра́­дуй­ся, от ю́нос­ти твоея́ доброде́тели хри­сти­а́н­ския стяжа́вый; ра́­дуй­ся, от ма́лых лет жи­ти­е́м, ве́­рою и лю­бо́­вию твое́ю Бо́­гу угоди́вый.

Ра́­дуй­ся, дар ис­це­ле́­ний от Не­го́ прия́вый; ра́­дуй­ся, дар той на по́ль­зу бли́жним иждива́ющий.

Ра́­дуй­ся, многоразли́чныя бо­ле́з­ни исцеля́ющий; ра́­дуй­ся, в не­ду́­зех облегче́ние да́рующий.

Ра́­дуй­ся, стра­да́­ния в ра́­дость обраща́ющий; ра́­дуй­ся, ис­це­ле́­ния сия́ во сла́­ву Бо́­жию соверша́ющий.

Ра́­дуй­ся, те́ми и́с­ти­ну ве́­ры пра­во­сла́вныя показу́ющий; ра́­дуй­ся, те́ми нас к сла­во­сло́­вию Бо́­га возбужда́ющий.

Ра́­дуй­ся, Три́фоне, ско́­рый по­мо́щ­ни­че всем, с ве́­рою и лю­бо́­вию к те­бе́ при­те­ка́ю­щим.

Кондак 3

Ве́­рою и лю­бо́­вию стя­жа́л еси́ от Бо́­га власть изгоня́ти ду́хи нечи́стыя, му́чащия че­ло­ве́­ки и претя́щия им вос­пе­ва́­ти Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 3

Ви́­дя дарова́нную ти, свя­ты́й му­че­ни­че, си́­лу Бо́­жию, вспять бежа́ша де́­мо­ни, и́ми­же одержи́ми бя́ху беснова́тии лю́­дие. Ви́дящии же сия́, воспева́ху ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, от Бо́­га власть на нечи́стыя ду́хи прия́вый; ра́­дуй­ся, си́­лою Бо́­жию сих изгоня́ющий.

Ра́­дуй­ся, врагу́ челове́ческому вреди́ти лю́­дем возбраня́ющий; ра́­дуй­ся, ко́з­ни диа́вола и а́н­ге­лов его́ разруша́ющий.

Ра́­дуй­ся, си́­лу их низлага́ющий; ра́­дуй­ся, безси́лие их явля́ющий.

Ра́­дуй­ся, стра́­хом и тре́петом их поража́ющий; ра́­дуй­ся, ве́­ры Хри­сто́­вы си́­лу показу́ющий.

Ра́­дуй­ся, ве́р­ных к прославле́нию Бо́­га воздвига́ющий; ра́­дуй­ся, в бе­да́х и ско́р­бех су́­щих прибега́ти к предста́тельству свя­ты́х наставля́ющий.

Ра́­дуй­ся, в ну́ж­дах на́­ших обраща́тися к Бо́­гу науча́ющий; ра́­дуй­ся, по­мо́щ­ни­че наш, Бо́­гом нам дарова́нный.

Ра́­дуй­ся, Три́фоне, ско́­рый по­мо́щ­ни­че всем, с ве́­рою и лю­бо́­вию к те­бе́ при­те­ка́ю­щим.

Кондак 4

Вос­хо­те́в то­бо́ю обрати́ти язы́ки от пу­ти́ не­че́с­тия и от­кры́­ти им путь и́с­тин­ный, веду́щий в Жи­во́т Ве́чный, си есть ве́­ру и́стинную, ве́­ру пра­во­сла́в­ную, да́же до Ри́ма из Компса́ды приведе́ тя Гос­по́дь, да и в черто́гах ца́рских пропове́си Бо́­га и та́­мо мно́­гия научи́ши пе́­ти Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 4

Хо­тя́й обрати́ти мно́­гия на путь спа­се́­ния, попусти́ Гос­по́дь де́мону всели́тися в дщерь ца­ре́­ву, и жесто́ко му́чити и вверга́ти ю многоча́стне во огнь и во́­ду. Враче́ве ни­что́же успева́ху и ничи́мже стра­да́­ния дще́ри царе́вой уто­ли́­ти возмого́ша. Ег­да́ же и си́льнии ми́­ра се­го́ и вся́­кую враче́бную хи́трость ве́дущии ни­что́же возмого́ша и испове́даху не́мощь свою́, тог­да́ веле́нием Бо́­жи­им проглаго́ла диа́вол, я́ко еди́н есть, и́же изгна́ти его́ и́мать, и се есть Три́фон. Тог­да́ приле́жно иска́ху и обрето́ша его́ в Компса́де. Гряду́щу же ему́ и еще́ да­ле́­че от Ри́ма су́щу, возо­пи́ гла́сом ве́лиим диа́вол и изы́де, и исцеле́ деви́ца. Ви́дящии сия́ дивля́хуся и глаго́лаху:

Ра́­дуй­ся, Три́фоне, еще́ да­ле́­че су́щий в бе́гство диа́вола обрати́вый; ра́­дуй­ся, я́ко диа́вол безси́лие пред то­бо́ю ис­по­ве́да.

Ра́­дуй­ся, мо­ля́­щим­ся те­бе́ ско́­рый по­мо́щ­ни­че; ра́­дуй­ся, не­ду́­гов си́­лою Бо́­жию це­ли́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, оста́вленных врача́ми на свои́ ру́­це прие́млющий; ра́­дуй­ся, пе­ча́­ли на ра́­дость пременя́ющий.

Ра́­дуй­ся, печа́льным уте­ше́­ние и скор­бя́­щим ра́­до­ва­ние посыла́ющий.

Ра́­дуй­ся, Три́фоне, ско́­рый по­мо́щ­ни­че всем, с ве́­рою и лю­бо́­вию к те­бе́ при­те­ка́ю­щим.

Кондак 5

Ви́деша ве́рнии, и́же в Ри́ме, чу́­до, прише́ствием тво­и́м бы́вшее, укрепи́шася в ве́­ре свое́й и воспе́ша Бо́­гу, победи́вшему а́дскаго зми́я и да́рующему ве́рующим в Не­го́ такову́ю си́­лу: Алли­лу́иа.

Икос 5

Увере́ния ища́, те­бе́ прише́дшу в Рим, свя­ты́й Три́фоне, я́ко ты еси́ той, его́­же убоя́ся де́мон, мо­ли́ тя импера́тор Гордиа́н, да яви́ши и ему́ и синкли́ту его́, и лю́­дем в чу́вственнем ви́де диа́вола, и не отре́клся еси́, но, возложи́в на ся пост, помоли́ся Го́с­по­ду дний шесть. В день же седьмы́й, прише́дшим ца­рю́, синкли́ту и лю́­дем, возопи́л еси́: «Те­бе́ глаго́лю, душе́ нечи́стый, во и́мя Го́с­по­да мо­его́ Иису́­са Хри­ста́ яви́­ся се́мо и по­ка­жи́ свой де́монский о́б­раз зде су́­щим, и безси́лие свое́ испове́ждь…». И бысть та́­ко. И зря́ху вси безобра́зие де́­мон­ское и дивля́хуся ве́­ре свя­та́­го, во­пию́­ще:

Ра́­дуй­ся, Три́фоне, его́­же де́­мо­ни ослу́шатися не мо́гут; ра́­дуй­ся, Три́фоне, по его́­же веле́нию ду́си нечи́стии в теле́снем ви́де явля́ются.

Ра́­дуй­ся, Три́фоне, си́­лою Бо́­жиею повеле́вый диа́волу ис­по­ве́­да­ти, я́ко на христиа́ны, и́же свя­ту́ю пра­во­сла́в­ную и апо́стольскую ве́­ру соде́ржат, вла́сти не и́мать; ра́­дуй­ся, Три́фоне, ему́­же возве́щено бысть, я́ко де́­мо­ни власть и́мут му́чити то́кмо тех, и́же сво­и́м по́хотем грехо́вным сле́дуют и де́ла, уго́дная диа́волу, творя́т.

Ра́­дуй­ся, Три́фоне, я́ко научи́л еси́ нас бе́гати язы́ческаго не­че́с­тия; ра́­дуй­ся, Три́фоне, я́ко науча́еши всех бе́гати вся́­ка­го греха́, в доброде́телех же подвиза́тися.

Ра́­дуй­ся, ве́­ру пра­во­сла́в­ную тве́рдо содержа́ти на­став­ля́яй нас; ра́­дуй­ся, хотя́щим бла­го­че́ст­но жи́ти по­мо­га́­яй.

Ра́­дуй­ся, Три́фоне, ско́­рый по­мо́щ­ни­че всем, с ве́­рою и лю­бо́­вию к те­бе́ при­те­ка́ю­щим.

Кондак 6

Ви́­дев­ше, ка́­ко мла́до от­ро­ча́ повелева́ет вла́стно духово́м зло́бы поднебе́сным, убоя́хуся мно́­зи, и слы́­ша­ще от де́мона и ви́­дя­ще воо́чию, якову́ си́­лу и́мать ве́­ра Хри­сто́­ва, обрати́шася к Бо́­гу; не­че́с­тие же и про́чая заблужде́ния своя́ отло́жше, крести́шася и ус­ты́ свои́ми от се́рд­ца чи́с­та бла­го­да́р­ствен­но воспе́ша Бо́­гу песнь: Алли­лу́иа.

Икос 6

Бла­го­да­ря́­ще тя, царь вложи́ в ру́­це твои́, му­че­ни­че, да́ры и зла́то, ты же, Хри­ста́ Бо́­га приобреты́й, ни во что же вме­ни́л еси́ вся, я́же в ми́­ре сем я́ко бла́га почита́ются, и при­я́л еси́ да́ры царе́вы, да послужи́ши си́­ми бли́жним тво­и́м, и шед во оте́чество твое́ Компса́ду, дал еси́ вся ни́щим, си́­рым и всем в нужде́ су́­щим, непреста́нно па́мятуя, я́ко расточи́в бо­га́т­ство земно́е, тле́нное, собере́ши се­бе́ на Не­бе­си́ бо­га́т­ство не­тле́н­ное, ве́чное. Мы же, науча́емии то­бо́ю та́кожде твори́ти, во­пи­е́м ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, Три́фоне, ду́­шу свою́ чу́жду сребролю́бия показа́вый; ра́­дуй­ся, ми­ло­се́р­дие ду­ши́ твоея́ вы́­ну явля́яй.

Ра́­дуй­ся, ни́­щих пита́тель бы́вый; ра́­дуй­ся, неиму́щим сострада́ние показа́вый.

Ра́­дуй­ся, за́поведь Хри­ста́ «Прося́щему у те­бе́ дай» испо́лнивый; ра́­дуй­ся, и нас исполня́ти за́поведи Бо́жии научи́вый.

Ра́­дуй­ся, я́ко­же ше́ствием в Рим и возвраще́нием сво­и́м в Кампса́ду мно́гих уте́шивый, ободри́вый и возвесели́вый; ра́­дуй­ся, показа́вый нам о́б­раз, ка́­ко бога́тством ги́бнущим на зем­ли́ неги́блющее бо­га́т­ство на Не­бе­си́ собира́ти.

Ра́­дуй­ся, бли́жним служи́ти нас науча́ющий; ра́­дуй­ся, бли́жних люби́ти нас наставля́ющий.

Ра́­дуй­ся, о́б­раз жи­тия́ пра­вед­на­го нам показу́ющий; ра́­дуй­ся, я́ко пра́­ви­ло ве́­ры в Бо́­га, на­де́ж­ды на Не­го́, люб­ве́ к Не­му́ и бли́жним и про́­чих христиа́нских доб­ро­де́­те­лей яви́ нам со­бо́ю.

Ра́­дуй­ся, Три́фоне, ско́­рый по­мо́щ­ни­че всем, с ве́­рою и лю­бо́­вию к те­бе́ при­те­ка́ю­щим.

Кондак 7

Взы́­де на престо́л ри́мский не­чес­ти́­вый царь Де́кий, и пролия́ся по все­ле́н­ней кровь христиа́нская. Прибли́жися вре́­мя, ег­да́ и те­бе́, свя­ты́й му­че­ни­че, суди́ Гос­по́дь подъя́ти стра­да́­ния, да кро́­вию и му́­че­ни­чест­вом сво­и́м запечатле́еши ве́­ру и вели́кую свою́ лю­бо́вь к Бо́­гу и тем до кон­ца́ низложи́ши со­про­ти́в­ныя си́­лы и наста́виши мно́гих, да гряду́т на му­че́­ния, ра́дующеся, я́ко­же и ты, стра­сто­те́рп­че, и пою́­ще Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 7

Я́ко укры́тися не мо́­жет град верху́ го́ры стоя́й, та́­ко и те­бе́, свя­ты́й му­че­ни­че, гоне́нию от Де́кия ца­ря́ на хри­сти­а́н бы́в­шу, невозмо́жно бысть укры́тися от му­чи́­те­лей, и́бо ты, я́ве без стра́ха Хри­ста́ всем ис­по­ве­дав, си́­лою сло́ва обраще́ние мно́гих ко Хри­сту́ устро́ил и мно́­гия в не­ду́­зех и́ме­нем Его́ ис­це­ли́л еси́. Уве́девше же о те­бе́, свя­ты́й Три́фоне, иге́мон Аквили́н, взя тя и пред суди́щем по­ста́­ви, ты же вся гряду́щая на тя в ру́­це Бо́­га тво­его́ преда́л еси́, ра́дуяся я́ко и тя спо­до́­би Гос­по́дь бы­ти о́бщника страда́ний Его́, и ве́рнии, ви́­дя­ще ре́в­ность твою́ по Бо́­зе, вопия́ху ти:

Ра́­дуй­ся, Три́фоне, ко спа­се́­нию мно́гих приведы́й; ра́­дуй­ся, мно́гих от зло­ве́­рия к ве́­ре и́стинней, правосла́вней обрати́вый.

Ра́­дуй­ся, чу­де­сы́ тво­и́ми, си́­лою Бо́­жиею со­де́ян­ны­ми, в ве́­ре, и́ми восприя́той, их утверди́вый; ра́­дуй­ся, я́ко де́йственная ве́­ра твоя́ в Бо́­га вы́­ну всем по всей все­ле́н­ней яви́­ся.

Ра́­дуй­ся, безме́здный вра­чу́, си́­лою Бо́­жиею, я́ко­же дре́в­ле, та́кожде и ны́­не вся́­кую бо­ле́знь ско́ро врачу́ющий; ра́­дуй­ся, на­де́ж­до оста́вленных врача́ми.

Ра́­дуй­ся, ско́­рое уте­ше́­ние бо­ля́­щих, к те­бе́ с мо­ли́т­вою при­бе­га́ю­щих; ра́­дуй­ся, небоя́зненно пропове́давый Христо́ву ве́­ру.

Ра́­дуй­ся, от не­ве́р­ных за про́поведь Хри­ста́ Бо́­га на муче́ние я́тый; ра́­дуй­ся, не устраши́выйся гряду́щаго му­че́­ния.

Ра́­дуй­ся, науча́ющий нас не боя́тися че­ло­ве́­чес­ких преще́ний; ра́­дуй­ся, во всем на Бо́­га упо­ва́­ние возложи́вый.

Ра́­дуй­ся, Три́фоне, ско́­рый по­мо́щ­ни­че всем, с ве́­рою и лю­бо́­вию к те­бе́ при­те­ка́ю­щим.

Кондак 8

Услы́шав, я́ко и́щут тя во́­ини, не утаи́лся еси́ от них, му­че­ни­че, ни в гора́х, ни в пусты́нех, но, огради́вся мо­ли́т­вою и кресто́м, дерз­но­ве́н­но се­бе́ преда́л еси́ в ру́­це му­чи́­те­лей и с ра́­дос­тию вели́кою стопы́ твоя́ напра́вил в Нике́ю, да возвести́ши всем ве́­ру и́стинную и наста́виши пе́­ти Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Ег­да́ вопроси́ тя иге́мон на суди́лище: «Кто еси́, ка́я судьба́ твоя́, и ка́­ко ве́руеши?», ты, не оби­ну́я­ся, отвеща́л еси́ ему́ си́­це: «Три́фон и́мя мое́; оте́чество - Компса́да; судьбы́ же несть у нас, зане́ ве́­ру­ем, я́ко вся Про́мыслом Бо́­жи­им быва́ют. По ве́­ре же - христиа́нин есмь, Хрис­то́с же есть и моя́ си́­ла, и моя́ кре́­пость, и сла́­ва, и ра́­дость моя́». Сие́ ис­по­ве́­да­ние твое́ слы́­ша­ще, убла­жа́­ем тя, свя­ты́й Три́фоне, си́­це:

Ра́­дуй­ся, непра́ведному су­ди́­ли­щу дерз­но­ве́н­но предста́вый; ра́­дуй­ся, ве́рующих в про́мысл Бо́­жий укрепля́яй.

Ра́­дуй­ся, лю́­ди, жи­во́т свой судьбе́ вверя́ющия, посрамля́яй; ра́­дуй­ся, науча́яй нас во всем упо­ва́­ние на́­ше на Бо́­га возла́гати.

Ра́­дуй­ся, вы́­ну се­бе́ бы­ти слу­жи́­те­ля Хри­сто́­ва испове́дуяй; ра́­дуй­ся, испове́данием тем ве­се́­лие ве́р­ным да́руяй.

Ра́­дуй­ся, со­бо́­ри­ща не­чес­ти́­вых испове́данием свя­ты́м отлучи́выйся; ра́­дуй­ся, гряду́щих му­че́­ний от не­чес­ти́­вых за ис­по­ве́­да­ние и́с­тин­на­го Бо́­га не устраши́выйся.

Ра́­дуй­ся, и́с­ти­ну еди́ную, Боже́ственную воз­лю­би́­вый; ра́­дуй­ся, лжи и от­ца́ ея́, диа́вола, отверги́йся.

Ра́­дуй­ся, Хри­ста́ сво­и́м упова́нием имену́яй; ра́­дуй­ся, Его́ свое́ю кре́постию нарица́яй.

Ра́­дуй­ся, Три́фоне, ско́­рый по­мо́щ­ни­че всем, с ве́­рою и лю­бо́­вию к те­бе́ при­те­ка́ю­щим.

Кондак 9

Слы́­шав­ше твое́ ис­по­ве́­да­ние, я́рости испо́лнишася нечести́вии и преща́ху ти ра́­на­ми и муче́нием. Ты же, му­че­ни­че Три́фоне, подъя́тие страда́ний за Хри­ста́ ве­се́­ли­ем почита́я, взы­ва́л еси́ немо́лчно Бо́­гу песнь: Алли­лу́иа.

Икос 9

Ви­ти́я многовеща́нный Аквили́н, ви́­дя, я́ко ты не убоя́лся еси́ преще́ний лю́­тых, я́ко ов­ча́ кро́ткое яви́­ся, ища́ прельсти́ти тя сло­ве­сы́ ласка́тельными, но, ни­что́же успева́я, па́­ки в во́лка лю́таго обра́щься, усугубля́ше пре­ще́­ния своя́. Ты же тверд и непоколеби́м пребы́л еси́ бла­го­да́­тию Бо́­жиею, воздвиза́я ве́р­ных возглаша́ти те­бе́ си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, преще́ний лю́­тых не убоя́выйся; ра́­дуй­ся, сме́р­ти теле́сной не устраши́выйся.

Ра́­дуй­ся, ду́­шу свою́ за ве́­ру пра­во­сла́в­ную по­ло­жи́­ти не отре́кшийся; ра́­дуй­ся, ра́­зум со­вер­ше́н­ный в том по­ло­жи́­вый, да сохрани́ши ве́­ру и́стинную во Еди́­на­го Бо́­га.

Ра́­дуй­ся, не к земне́й, но к Не­бе́с­ней му́дрости устреми́выйся; ра́­дуй­ся, иге́мону, врагу́ тво­ему́, спа­се́­ния жела́вый.

Ра́­дуй­ся, к позна́нию и́с­тин­на­го Бо́­га при­вес­ти́ мучи́теля тво­его́ тща́выйся; ра́­дуй­ся, про­по­ве́д­ни­че Хрис­то́в сладкогла́сный.

Ра́­дуй­ся, христиа́нине, Хри­сто́м возлю́бленный; ра́­дуй­ся, во́­лею на стра­да́­ния ше́дый.

Ра́­дуй­ся, му­че́­ний тех за Хри­ста́, я́ко со­кро́­ви­ща, хоте́вый; ра́­дуй­ся, во вре́­мя му­че́­ний лю́­тых Боже́ственным све́­том осия́нный.

Ра́­дуй­ся, Три́фоне, ско́­рый по­мо́щ­ни­че всем, с ве́­рою и лю­бо́­вию к те­бе́ при­те­ка́ю­щим.

Кондак 10

Услы́шав тя глаго́лавша, я́ко не испове́дующих и́с­тин­ныя, пра­во­сла́вныя ве́­ры жре́бий есть огнь неугаси́мый, зело́ разгне́вася Аквили́н и по­ве­ле́ тя, свя­ты́й Три́фоне, пове́сив, би́ти; ты же, в повеле́нии сем услы́шав Госпо́день глас, призыва́вший тя на страда́льческий по́двиг, возопи́л еси́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 10

Я́ко свеща́ огне́м возгара́ется, та́­ко душа́ твоя́, свя­ты́й Три́фоне, возгоре́ся лю­бо́­вию к возлюби́вшему тя Бо́­гу, и, услы́шав повеле́ние иге́мона, е́же на тя, сам совле́кл еси́ ри́зы твоя́ и те́­ло твое́ преда́л еси́ в ру́­це му­чи́­те­лей, да сотворя́т вся, я́же по­ве­ле́ иге́мон. Зря́ще такову́ю ре́в­ность твою́ по Бо́­зе, вси ве́рнии глаго́лаху:

Ра́­дуй­ся, с ве­се́­ли­ем уго­то́­ва­вый се­бе́ к прия́тию ран за Хри­ста́; ра́­дуй­ся, риз сво­и́х совлеки́йся ра́­ди об­на­же́н­на­го не́­ког­да за гре­хи́ на́­ша Искупи́теля.

Ра́­дуй­ся, доброво́льно в ру́­це му­чи́­те­лей се­бе́ пре­да́­вый, Хри­сту́ подража́я; ра́­дуй­ся, от них свя́занный и пове́шенный на муче́ние.

Ра́­дуй­ся, прия́вый за Хри­ста́ лю́­тая ударе́ния; ра́­дуй­ся, три ча́са терпе́вый неща́дное бие́ние.

Ра́­дуй­ся, му́чиму бы́в­шу, ни еди́­на­го стена́ния и ни еди́­на­го гла́­са испусти́вый; ра́­дуй­ся, бие́ния, у́зы, ра́­ны, опале́ния и ины́я многоразли́чныя стра­да́­ния претерпе́вый.

Ра́­дуй­ся, в молча́нии прия́вый ударе́ния, от ни́х­же ра́­на­ми изъя́звися те́­ло твое́; ра́­дуй­ся, страда́нием сво­и́м си́­лу Бо́­жию просла́вивый.

Ра́­дуй­ся, тер­пе́­ни­ем сво­и́м му­чи́­те­лей посрами́вый; ра́­дуй­ся, по́двигом сво­и́м хри­сти­а́н возвесели́вый.

Ра́­дуй­ся, Три́фоне, ско́­рый по­мо́щ­ни­че всем, с ве́­рою и лю­бо́­вию к те­бе́ при­те­ка́ю­щим.

Кондак 11

Ви́деша терпе́ние и по́двиг твой, свя­ты́й Три́фоне, еще́ же и адама́нтову кре́­пость твою́, и просла́виша предстоя́щии лю́­дие Подвигополо́жника Хри­ста́ Бо́­га пе́снию: Алли­лу́иа.

Икос 11

Я́ко сте́­ну тве́р­ду и непоколеби́му ви́де тя не­чес­ти́­вый судия́, оба́­че не просла́ви Бо́­га, да­ро­ва́в­ша­го те­бе́ кре́­пость сию́, но па́­че тща́шеся склони́ти тя и ле́стию и стра́­хом сме́р­ти, да принесе́ши же́ртву бе́совом. Ты же, свя­ты́й му­че­ни­че, ис­по­ве­дав во у́шию всех ве́­ру Христо́ву, обличи́л еси́ безу́мие гони́телей и показа́л еси́ му́дрость тех, и́же во Хри­ста́ ве́руют; иге́мон же, измышля́я на тя ина́я му­че́­ния, по­ве­ле́ тя со столпа́ сня́ти и, привяза́в к коню́ сво­ему́, влече́ за со­бо́ю. Мы же по­тщи́м­ся просла́вити стра­да́­ния твоя́:

Ра́­дуй­ся, уя́звленный те́­лом и за коне́м бы́стро влеко́мый; ра́­дуй­ся, хлад зи́мний претерпе́вый.

Ра́­дуй­ся, науча́яй нас в ско́р­бех зем­ны́х ум свой к Бо́­гу устремля́ти; ра́­дуй­ся, на­став­ля́яй в ми́­ре сем хла́дном согрева́тися лю­бо́­вию, я́же к Бо́­гу.

Ра́­дуй­ся, де́­лом нам показу́яй, ка́­ко по­до­ба́­ет ни во что же вменя́ти скоропреходя́щая на земле́ стра­да́­ния; ра́­дуй­ся, люб­ве́ и ми­ло­се́р­дия ко всем лю́­дем ис­по́л­нен­ный.

Ра́­дуй­ся, ра́­ди люб­ве́ тоя́ за вра­ги́ своя́ мо­ли́т­вы Бо́­гу возноси́вый; ра́­дуй­ся, па́­ки в темни́цу вве́р­жен­ный и в заточе́нии лю́том томле́ние, му́ку и бо­ле́з­ни претерпе́вый.

Ра́­дуй­ся, я́сно явля́ющий, я́ко люте́йшая стра­да́­ния зем­на́я ни­что́же суть, а́ще к Бо́­гу при­бе­га́­ют лю́­дие и Бо́­га ра́­ди те́рпят ско́р­би и ра́­ны; ра́­дуй­ся, на усекнове́ние главы́ твоея́ ра́­дост­но ше́дый и пред усекнове́нием тем в ру́­це Бо́­га тво­его́, Его́­же ра́­ди вся лю́­тая подъ­я́л еси́, ду́­шу свою́ свя­ту́ю пре­да́­вый.

Ра́­дуй­ся, пре́ж­де усекнове́ния моли́выйся о вся́ком, и́же воспомина́ти тя и в па́­мять твою́ свя­ты́я же́ртвы приноси́ти бу́дет, да услы́­шит его́ Гос­по́дь и вся́­кое про­ше́­ние его́ испо́лнит; ра́­дуй­ся, по успе́нии тво­е́м в виде́нии повеле́вый погребсти́ тя во оте́чествии тво­е́м, на­уча́я тем и нас свое́ оте́чество люби́ти.

Ра́­дуй­ся, Три́фоне, ско́­рый по­мо́щ­ни­че всем, с ве́­рою и лю­бо́­вию к те­бе́ при­те­ка́ю­щим.

Кондак 12

Не то́кмо на зем­ли́, свя­ты́й му­че­ни­че, был еси́ помо́щник и засту́пник всем, твоея́ по́­мо­щи тре́­бую­щим, но и по сме́р­ти не престае́ши избавля́ти от бед к те­бе́ с ве́­рою и лю­бо́­вию при­те­ка́ю­щих, я́ко­же изба́вил еси́ ца́рскаго гне­ва боля́рина Три́фона, ег­да́ вне­за́­пу яви́л­ся ему́ на коне́ и дал еси́ ему́ отлете́вшаго ца́рскаго со́кола. О́ный же Три́фон соко́льник на ме́сте сем, иде́­же ему́ от те­бе́ по́­мощь яви́­ся, во благодаре́ние те­бе́ за из­бав­ле́­ние свое́ воздви́же свя­ты́й храм во и́мя твое́, му­че­ни­че Три́фоне. Мы же благодея́ния, от те­бе́ бы́в­шая, воспомина́юще, возно́сим благода́рственную Бо́­гу песнь: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще твоя́ многоразли́чная чу­де­са́, твою́ ди́в­ную и ско́рою по́­мощь, я́ко никого́же усе́рд­но прибега́ющаго к те­бе́ с ве́­рою, лю­бо́­вию и упова́нием никогда́же отри́нул еси́, но всех к те­бе́ при­те­ка́ю­щих и пред свя­тою ико́­ною твое́ю смире́нно мо­ля́­щих­ся от внеза́пных бед и скор­бе́й избавля́еши, про́чее вре́­мя жи­во­та́ их во бла́­го устроя́еши, неду́зи врачу́еши, пе­ча́­ли утоля́еши и кому́ждо в бе­да́х и ско́р­бех к те­бе́ припа́дающему по́­мощь и осла́бу да́руеши, бла­го­да́р­не вос­хва­ля́­ем тя си́­це:

Ра́­дуй­ся, на́­ша мо­ле́­ния и про­ше́­ния прие́мляй; ра́­дуй­ся, за ны пред Пре­сто́­лом Бо́­жи­им моля́щийся.

Ра́­дуй­ся, от Бо́­га ми́­лос­ти нам непреста́нно прося́щий; ра́­дуй­ся, от неча́янных бед и зол не­пре­ло́ж­ное на́­ше из­бав­ле́­ние.

Ра́­дуй­ся, от бед и на­па́с­тей, дви́жимых на ны грех ра́­ди на́­ших, ско́­рое при­бе́­жи­ще; ра́­дуй­ся, мно́­гия сле́зы, от ско́р­би пролива́емыя, из­су­ши́­вый.

Ра́­дуй­ся, мно́­гия пе­ча́­ли утоли́вый; ра́­дуй­ся, ни­кто́­же припа́дый к свя­те́й ико­не тво­е́й тощь от нея́ оты́де.

Ра́­дуй­ся, вся́­ка­го притека́ющаго к те­бе́ под кров свой и за­ступ­ле́­ние прие́мляй; ра́­дуй­ся, здра́вия тре́­бую­щим ско́­рое ис­це­ле́­ние.

Ра́­дуй­ся, оста́вленных врача́ми и ра́­ди неисце́льных и тя́жких не­ду́г сво­и́х ча́ющих се­бе́ сме́р­ти, ско́­рое и без­ме́зд­ное врачева́ние; ра́­дуй­ся, и ны́­не, я́ко­же и дре́в­ле, жи́ву ти су́щу, неизсяка́емый ис­то́ч­ни­че неизче́тных и мно­го­об­ра́з­ных чудотворе́ний.

Ра́­дуй­ся, Три́фоне, ско́­рый по­мо́щ­ни­че всем, с ве́­рою и лю­бо́­вию к те­бе́ при­те­ка́ю­щим.

Кондак 13

О свя­ты́й му­че­ни­че Три́фоне! При­ими́ сие́ ма́­лое, оба́­че от лю́бящих и благода́рных сер­де́ц при­но­си́­мое те­бе́ на́­ше мо­ле́­ние, вознеси́ ко Го́с­по­ду Бо́­гу те́п­лыя мо­ли́т­вы твоя́ за ны, недосто́йныя: боля́щия ис­це­ли́, печа́льныя уте́ши, заблу́ждшия вразуми́, бе́д­ствую­щим помози́, и вся нам по­тре́б­ная для здра́вия теле́снаго и спа­се́­ния душе́внаго у Бо́­га Щедрода́вца ис­про­си́, наипа́че же из­ба́­ви нас от лу­ка́­вых бесо́в, да памяту́я вы́­ну твоя́ ди́в­ная о нас за­ступ­ле́­ния, про­сла́­вим Бо́­га, да­ро­ва́в­ша­го нам та­ко­ва́­го мо­ли́т­вен­ни­ка, це­ли́­те­ля и чудотво́рца, вос­пе­ва́ю­ще песнь: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос «О́б­ра­зу бла­го­че́с­тия роди́телей…» и 1-й кондак «Из­бра́н­ный от Бо́­га…».

Мо­ли́т­ва

О свя­ты́й му­че­ни­че Хрис­то́в Три́фоне, ско́­рый по­мо́щ­ни­че и всем к те­бе́ при­бе­га́ю­щим и мо­ля́­щим­ся пред свя­ты́м тво­и́м о́б­ра­зом скоропослу́шный пред­ста́­те­лю! Услы́­ши ны́­не и на вся́кий час мо­ле́­ние нас, не­до­сто́й­ных ра­бо́в тво­и́х, по­чи­та́ю­щих свя­ту́ю па́­мять твою́ во всечестне́м хра́­ме сем, и предста́тельствуй о нас пред Го́с­по­дем на вся́ком ме́сте. Ты бо, уго́д­ни­че Хрис­то́в, в ве­ли́­ких чудесе́х возсия́вый, ис­то­ча́­яй цельбы́ при­те­ка́ю­щим к те­бе́ с ве́­рою и су́щия в ско́р­бех че­ло­ве́­ки зас­ту­па́яй, сам обеща́лся еси́ пре́ж­де исхо́да тво­его́ от жи­тия́ се­го́ тле́н­на­го мо­ли­ти­ся за ны ко Го́с­по­ду и испроси́л еси́ у Не­го́ дар сей: а́ще кто в какой-либо нужде́, пе­ча́­ли и бо­ле́з­ни душе́вней или́ теле́сней призыва́ти начне́т свято́е и́мя твое́, той да изба́влен бу́дет от вся́­ка­го прило́га зла́­го. И я́ко­же ты иногда́ дщерь ца­ре́­ву, в Ри́ме гра́­де от диа́вола му́чиму, ис­це­ли́л еси́, си́­це и нас от лю́­тых его́ ко́з­ней со­хра­ни́ во вся дни жи­во­та́ на́­ше­го, наипа́че же в день после́дняго на́­ше­го издыха́ния предста́тельствуй о нас. Бу́­ди нам тог­да́ помо́щник и ско́­рый прогони́тель лу­ка́­вых ду­хо́в, и к Ца́рствию Небе́сному предводи́тель. И иде́­же ты ны́­не пред­стои­ши с ли́ки свя­ты́х у Пре­сто́­ла Бо́­жия, мо­ли́ Го́с­по­да, да спо­до́­бит и нас прича́стники бы­ти присносу́щнаго ве­се́­лия и ра́­дос­ти, да с то­бо́ю ку́п­но про­сла­вля­ем От­ца́ и Сы́­на и Свя­та́­го Уте́­ши­те­ля Ду́­ха во ве́­ки. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

святому мученику Трифону