Шрифт

Акафисты святым

Акафист святой мученице Татиане

мученице Татиане
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избранней невесте Христа, Вседержителя твари, похвальная пения восписуем, чистоту жития твоего девственнаго восхваляюще и лобызающе честная страдания Твоя; ты бо ныне ликуеши в чертоге небеснем твоего Жениха Христа. Поминай прославляющих тя пении сими, да зовем ти:

Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.

Икос 1

Ангелов Творец избра тя из древняго Рима, да песнопоеши житием твоим святое имя Божие, от лет детства твоего воспитана бысть в страсе Божии и добродетелех, сего ради зовем ти:

Радуйся, юнице сладкоблагоуханная; радуйся, Божественное Писание возлюбившая.

Радуйся, благочестие в себе воспитавшая; радуйся, богобоязненному родителю внимавшая.

Радуйся, от него семена веры приявшая; радуйся, в страсе Божии воспитанная.

Радуйся, паче всех благ вечная блага возлюбившая.

Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.

Кондак 2

Видящи богобоязненный родитель твой житие твое, всечестная, насладися дарований Божественных в тебе, паче бо знатности своея и власти консульския любляше Христа, всяк день хвалу Ему поя: Аллилуиа.

Икос 2

Разум небесный тебе даровася, егда достигла еси юности твоея и восхоте тогда житие твое проводити в девстве и целомудрии. Христос же Бог, укрепляя тя в сих добродетелех, прият тя в небесная селения. Сего ради приими от нас пения сия:

Радуйся, птице, парящая в Небеса; радуйся, девство и целомудрие бысть твои криле.

Радуйся, Бога предпочетшая миру; радуйся, юность свою Христу посвятившая.

Радуйся, ластовице Божественнаго сада; радуйся, токмо ко Христу любовию пламенеющая.

Радуйся, служившая Ему день и нощь.

Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.

Кондак 3

Сила Божественныя любве в тебе содела тя служительницей Христу, бысть бо избрана и поставлена на славное служение диакониссы, и оттоле, служащи Церкви в радости велией, возглашаше непрестанно: Аллилуиа.

Икос 3

Имеющи ревность о Церкви Божией, в новом звании подвизалася еси, труды и подвиги усугубляя и подобно безтелесным Ангелом служа ближним во Христе. Мы же, отягченнии грехми, сице глаголем ти:

Радуйся, молитвою услаждавшая житие твое; радуйся, в звании диакониссы послужившая.

Радуйся, в темницах узников посещавшая; радуйся, им узы врачевавшая и украшавшая.

Радуйся, добропобедное постничества правило; радуйся, ко крещению жен приуготовлявшая.

Радуйся, благодати крещения споспешнице; радуйся, бедных и вдовиц окормлявшая.

Радуйся, в беде и несчастии отраду носящая

Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.

Кондак 4

Бурю злых напастей претерпе нечестивый царь Антонин Илиогабал, егда тело его, влекомо по граду, с поруганием ввержено бысть в реку Тибр, воином же возведшим на царство Римское Александра Севира. Ты же, всеславная мученице, пострадала за Христа во дни его царствия, песнопоя Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаще и видяще яко млад есть царь Александр Севир, нечестивии консулы притесняху христиан, злочестивый и зверонравный епарх Ульпиан убийство галилеян помысля, повеле кланятися римским богам. Бысть бо страх велий тогда и потече яко вода кровь мучеников. Ты же, всеблагая Татиано, не убоялася еси страха человеческаго; сего ради мы с любовию восклицаем ти:

Радуйся, заблуждению царя Александра Севира посмеявшаяся; радуйся, Христа и идолов не сочетавшая в поклонении.

Радуйся, токмо единому Христу послужившая; радуйся, идолы яко сатану вменившая.

Радуйся, Ульпианова страха не убоявшаяся; радуйся, сочетанию со Христом себе приуготовлявшая.

Радуйся, правоверия цевнице; радуйся, страха смертнаго низложительнице.

Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.

Кондак 5

Божественный свет осия житие твое, святая мученице, егда приспе время страданий твоих. Ты бо, облеченная светом, взошла еси в горнило страданий и бысть радостны раны твоя смертныя. Ангели бо служаху тебе и восклицаху непрестанно Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видя чистое житие твое, вожди язычестии яша тя яко христианку и ведоша в языческий храм на поклонение. Ты же вознесе молитву Христу Богу, и паде Аполлон, бог языческий, обвалися капище идольское, и мнози идолопоклонницы смерть прияша. Мы же, чтуще силу молитвы твоея, глаголем:

Радуйся, Аполлону не поклонившаяся; радуйся, силу молитвы стяжавшая.

Радуйся, молитвой идолы сокрушившая; радуйся, тобою бо капище проседеся.

Радуйся, тобою бо идолопоклонницы посрамишася; радуйся, тобою бо научишася поклонятися Единому Богу.

Радуйся, страх поколебавшая; радуйся из Аполлона беса изгнавшая.

Радуйся, тень беса и рыдание диавольское показавшая.

Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.

Кондак 6

Проповедует житие твое велию любовь ко Христу и подвиги. Ты бо подвигами и молитвою низложила еси идольское зломыслие. Ты бо молитвою посрамила мучители, когтьми железными терзающих тело твое, изнемогоша бо мучители и возопиша: Терпим бо сами жестокая мучения за праведницу сию. Ты же ликующе пояше: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия свет Христов в воинех, мучивших тя, егда увероваша в истиннаго Бога возопиша ти: Прости ны, служительнице истиннаго Бога, прости, ибо несть нашея воли на страдание твое. И от того часа бысть чада Божия. Мы же, восхваляюще чудеса милости Божия, зовем:

Радуйся, страданием ко Христу возводящая; радуйся, Ангелами охраняемая.

Радуйся, за своих мучителей молившаяся; радуйся, светом Христовым озарившая воины.

Радуйся, приведшая их в воинство небесное; радуйся, осмь воинов страданием за Христа венчавшая

Радуйся, молитвою твоею им очи отверзшая, радуйся, мучения своя на мучителей перенесшая.

Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.

Кондак 7

Хотя воврещи на поклонение идолом, тя ведоша в судилище и мучением предаша беззаконнии язычницы. Ты же явилася здрава и цела, лице же твое бысть светло и радостно, и страхом объят бысть судия нечестивый, повеле паки и паки предати тя горьким мучениим. Тя же охраняше Ангели, служители Бога, поюще: Аллилуиа.

Икос 7

Новаго чуда бысть свидетели, яко сосца твоя урезанная источиста вместо крове млеко и тело твое обнаженное мучений ради и ножем секомое, источи благоухание. Разъярився нечестивый мучитель и повеле крестообразно на земли распрострети тя и бити жезлы железными. Мы же, чудящеся страданием твоим, рцем ти похвалы таковыя:

Радуйся, Христу сораспятая доблественне; радуйся, мучителей устрашившая и удивившая.

Радуйся, к изнеможению их приведшая; радуйся, цевнице мужества веры.

Радуйся, яко тело твое источи благоухание неба; радуйся, урезанными сосцы воскормившая сонмы мучеников за Христа.

Радуйся, яко и ныне благоухаеши молитвою к Богу; радуйся, не оставляющая нас своею помощию.

Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.

Кондак 8

Странное чудо видим на тебе, всеблаженная, како в темнице нощию молящеся и воспевающе Христу хвалы, небеснаго света сподобися озарения и Ангелов Божиих купно славословление приимаше. Тако и ныне в райских селениих со Ангелы песнопоеши: Аллилуиа.

Икос 8

Весь рачитель злобы бысть епарх, егда паки узре тя здраву и светлу, изведену из темницы на судилище, хотеша ласкою соблазнити тя на поклонение идолом. Ты же, ведая силу молитвы твоея, в храм Дианы направи нозе твоя, устремися же бес из богини злочестивыя и возопиша: Горе мне, горе! камо бегу; огнь бо снедает мя. Сего ради, победительнице бесов, вопием ти радостно:

Радуйся, лести епарха не внявшая; радуйся, в храм Дианы вошедшая.

Радуйся, молитвою низведшая с неба огнь и капище Дианы разрушившая; радуйся, молитвы великий пламеню.

Радуйся, яко бесы присутствия твоего трепетаху и бежаху; радуйся, крестным знамением безстрашно себе осенявшая.

Радуйся, в молитве очи к небу возводившая; радуйся, лучи благодати от неба испросившая.

Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.

Кондак 9

Все естество ангельское удивися силе молитвы твоея, егда множество не ведящих Бога падоша и смертный страх прияша, опаленнии огнем, и восхвалиша Бога, дивнаго во святых своих, песнею: Аллилуиа.

Икос 9

Витии многоглаголивии не могут восхвалити тя по достоянию, славная мученице Христова. Кто бо возможет величие страданий твоих изрещи? Кто подвиги твоя воспоет достойно? Токмо надеясь на неизреченную милость твою, дерзаем принести ти сия похвалы:

Радуйся, сладость христианских сердец; радуйся, нам приносящая милость от Бога.

Радуйся, молитве научающая нас усердно; радуйся, прошением нашим внемлющая.

Радуйся, яко скоро прошения приносиши Богу; радуйся, яко горьких мучений избавляеши.

Радуйся, благоуханная ветве райская; радуйся, чертогов Отчих жительнице.

Радуйся, Царствия Небеснаго наследнице.

Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.

Кондак 10

Спасительнаго твоего подвига зряще течение, восхваляем страдания твоя, ты бо претерпе бичевания, крестообразное к полу пригвождение, тела изсечение, сосцов вырывание, биение и осмеяние, в темнице заключение и иныя злострадания. Ныне же, венцем Царствия Небеснаго венчавшися, со всеми святыми взываеши: Аллилуиа.

Икос 10

Стена и адамант тверд была еси, егда на растерзание зверем ведена являешися, лев бо у ног твоих ласкашеся и не растерзаша тя, но егда хотяху отъяти льва, сей абие разсвирепе и разтерза сановника Евмениа, указуя силу христианскую. Сего ради глаголем в страсе:

Радуйся, зверей в агнцев претворяющая; радуйся, молитвою их умягчающая.

Радуйся, за смерть Евмениеву мучимая; радуйся, на древе повешенная.

Радуйся, железными когтьми стружаемая; радуйся, в волхвовании оклеветанная.

Радуйся, нас клеветы избавляющая; радуйся, от злаго волхвования нас сохраняющая.

Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.

Кондак 11

Пение непрестанное вознося ко Господу, была еси вместилищем силы и славы Божия. Сего ради молим тя: умоли Господа за нас грешных, святая мученице Татиано, да ниспослет и нам чудеса милости Своея, песнопоющим ныне: Аллилуиа.

Икос 11

Светоподательная свеща бысть во страдании твоем, святая мученице, озаряя светом сердца языческия, да обрящут тобою истиннаго Бога, да водворятся их души в селениих райских. Сего ради умильно восклицаем ти:

Радуйся, носительнице света благодатнаго; радуйся, солнце лежащих во зле.

Радуйся, ты бо нас светом озаряеши; радуйся, ты бо нас к блаженству ведеши.

Радуйся, в капище Зевса заключенная; радуйся, его низложившая и разсыпавшая.

Радуйся, власов лишившаяся; радуйся, яко язычницы мысляху, яко во власех твоих чары обретаются.

Радуйся, и по острижении власов чудотворящая силою Христовою.

Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.

Кондак 12

Благодать от Бога получивши, к смертному часу пришла еси, егда бысть в капище Зевса заключена, и поутру, егда приидоша язычестии жрецы, видевше Зевса повержена, а тя ликующу, паки ведоша тя на судилище, и бысть смерть твоя от усечения мечнаго. Ты же, славная мученице, готовящися к селением небесным, взывала еси: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще твое усечение мечное, восхваляем отшествие твое в вожделенное отечество, идеже ныне ты ликуеши со Ангелы и со всеми святыми во славе невечерней. Сего ради приими от нас словеса сия:

Радуйся, мечем усеченная за Христа; радуйся, с родителем твоим пострадавшая.

Радуйся, венцев мученических сподобившаяся; радуйся, со Христом сочетавшаяся.

Радуйся, со Апостолы ликующая; радуйся, со святыми мученики хвалу Богу возносящая.

Радуйся, не лишившая нас радости твоея; радуйся, наши сердца зажигающая Божественным огнем.

Радуйся, идолов наших попирающая; радуйся, начертавшая нам славу Христа.

Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.

Кондак 13

О, всеславная и великоименитая мученице Христова Татиано, девства и чистоты сосуд златый! Ныне милостивно призри на молящияся ти и прилежно просящия твоего молитвеннаго у Бога предстательства. Даруй нам чистоту тела и души, избави нас мучений греховных, да выну Господу зовем: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангелов Творец ...» и 1-й кондак «Избранней невесте...».

Молитва

О, святая мученице Татиано, невесто Сладчайшаго Жениха твоего Христа, агнице Агнца Божественнаго, голубице целомудрия, страданьми, яко одеждами царскими одеянная, к ликом небесным сопричтенная, ликующая ныне во славе вечней, от дней младых Богу обещавшаяся святая служительнице Церкве, целомудрие соблюдшая и паче всех благ Господа возлюбившая! Тебе мы молимся и тебе мы просим: внемли прошением нашим сердечным и не отвергай молений наших. Даруй чистоту тела и души, вдохни любовь к Божественным истинам, на путь добродетельный введи нас, ангельское охранение испроси у Бога нам, наши раны и язвы телесныя исцели, в злострадании терпение даруй, греховныя язвы уврачуй, юность нашу огради, старость безболезненну и безбедну даруй, в смертнем часе помози. Поминай наши скорби и отраду даруй. Посети нас, сущих в темнице греха, на покаяние настави скоро, возжжи пламень молитвы, не оставь нас, сирых, да славяще страдания твоя, возсылаем хвалу Господу сил, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Кондак, глас 4.

Светло во страдании твоем возсияла еси, страстотерпице, от кровей твоих преиспещрена, и, яко красная голубица, к Небеси возлетела еси, Татиано, темже моли присно за чтущия тя.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

мученице Татиане