Шрифт

Акафисты святым

Акафист святителю Тихону, епископу Воронежскому, Задонскому чудотворцу

святителю Тихону, епископу Воронежскому, Задонскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Из­бра́н­ный уго́д­ни­че Хрис­то́в, Свя­ти́­те­лю о́т­че Ти́хоне, возсия́вый ми́рови, я́ко светоза́рное све­ти́­ло, про­слав­ля́ю­ще просла́вльшаго тя Го́с­по­да, да­ро­ва́в­ша­го нам в те­бе́ но́­ва­го вели́каго мо­ли́т­вен­ни­ка и по­мо́щ­ни­ка, ско́­ра­го не­ду́­гов ду­ше́в­ных же и те­ле́с­ных це­ли́­те­ля, похва́льное вос­пе­ва́­ем ти пе́­ние: ты же. име́яй ве́­лие дерз­но­ве́­ние к Вла­ды́­чи­це не­бе­се́ и зем­ли́, от вся́­ких нас бед сво­бо́­ди зо­ву́­щих:

Радуйся, Ти́хоне, ве­ли́­кий и пре­сла́в­ный Чу­до­тво́р­че.

Икос 1

А́н­ге­лов со­бе­се́д­ни­че и че­ло­ве́­ков на­ста́в­ни­че, ны́­не, я́ко Бо́­жий служи́тель, пред­стоя́ с вы́шними ли́ки, Свя­ти́­те­лю Ти́хоне, мо́­ли­ши о всех нас Хри­ста́ Бо́­га на́­ше­го и к ве́дению спа­се́­ния ны руково́диши. Се­го́ ра́­ди бла­го­да́р­не во уми­ле́­нии во­пи­е́м ти:

Радуйся, пре­чест­но́е Свя­ты́я Тро́ицы се­ле́­ние;

Радуйся, чис­то­то́ю и свя­ты́­нею А́н­ге­лом уподобле́ние.

Радуйся, све­ти́ль­ни­че Бо­же́ст­вен­на­го све́­та;

Радуйся, всесве́тлое бла­го­да́­ти при­я́те­ли­ще.

Радуйся, при́сный пред Го́с­по­дем наш зас­ту́п­ни­че;

Радуйся, те́п­лый пред Ним о нас мо­ли́т­вен­ни­че.

Радуйся, ско́­рый в ну́ж­дах и ско́р­бех су́­щим по­мо́щ­ни­че;

Радуйся, до́б­рый душ на́­ших на­ста́в­ни­че.

Радуйся, Це́рк­ве правосла́вный утвер­жде́­ние;

Радуйся, всея́ зем­ли́ Рос­си́й­ския све́т­лое озаре́ние.

Радуйся, Воро́нежския па́ствы по­хва­ло́;

Радуйся, оби́­те­ли Задо́нския укра­ше́­ние.

Радуйся, Ти́хоне, ве­ли́­кий и пре­сла́в­ный Чу­до­тво́р­че.

Кондак 2

Ви́­дя в творе́ниих, а́ки в зерца́ле, прему́дрость и сла́­ву Творца́ вся́ческих Бо́­га, к Не­му́ ду́­хом вы́­ну возноси́лся еси́, Бо­го­му́д­ре: све́­том же благоразу́мия тво­его́ и нас озари́, да во­пи­е́м ку́п­но с то­бо́ю: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум твой Боже́ственными уче́нми про­све­ти́л еси́, Бо­го­му́д­ре Ти́хоне, отве́ргнув вся́ко плотско́е мудрова́ние, с ра́­зу­мом же и во́лю повину́л еси́ Го́сподеви: тем же со­су́д чист и се­ле́­ние Ду́ху и́с­ти­ны яви́л­ся еси́. Се­го́ ра́­ди, я́ко богому́драго наста́вника, тя убла­жа́­юще, вос­пе­ва́­ем си́­це:

Радуйся, Бо́­жия пре­му́д­ро­сти созерца́телю и про­по­ве́д­ни­че;

Радуйся, я́ко от тле́н­на­го ми́­ра духо́вное со­кро́­ви­ще, услажда́ющее ду́­ши ве́р­ных, собра́л еси́.

Радуйся, и́с­тин­на­го благосло́вия златослове́сный учи́­те­лю;

Радуйся, я́ко ус­та́ Хри­сто́­вы, источа́юща словеса́ жи́з­ни ве́ч­ныя, был еси́.

Радуйся, зако́на Бо́­жия от всея́ ду́­ши тво­е́й взыска́вый;

Радуйся, свиде́ний и оправда́ний Гос­по́д­них возжада́вый.

Радуйся, я́ко к не­бе­си́ ве́дущими стезя́ми не­воз­вра́т­но шел еси́;

Радуйся, я́ко на вы­со­ту́ доб­ро­де́­те­лей воз­ше́л еси́.

Радуйся, я́ко мы́сленным о́ком к невече́рнему све́­ту — Христо́ву вы́­ну взира́л еси́;

Радуйся, я́ко виде́ния пренебе́снаго све́­та спо­до́­бил­ся еси́.

Радуйся, Бо́­жия ра́­зу­ма ис­по́л­нен­ный;

Радуйся, бла­го­да́­тию Ду́­ха Свя­та́­го приосене́нный.

Радуйся, Ти́хоне, ве­ли́­кий и пре­сла́в­ный Чу­до­тво́р­че.

Кондак 3

Си́­ла Вы́ш­ня­го чу­де́с­но спа́­се тя от на­пра́с­ныя сме́р­ти и я́ве по­ка­за́ тя сы́­на Ца́рст­вия Хри­сто́­ва су́­ща, Свя­ти́­те­лю о́т­че Ти́хоне, ег­да́, во всю нощь пребыва́ющу ти в благомы́слии, вне­за́­пу не­бе­са́ отверзо́шася и яви́­ся свет неизрече́нный. И та́­ко преми́рныя ра́­дос­ти испо́лнився, возопи́л еси́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я ве́­ру несумне́нну и по́мысл чист, вся крас­на́я ми́­ра се­го́ презре́л еси́, Ти́хоне блаже́нне, и в о́б­ра­зе А́нгельстем не­ле́­ност­но по­слу­жи́л еси́ Го́с­по­ду Бо́­гу: тем же, а́ки звез­да́ путево́дная, све́­ти­ши всем, хотя́щим жи́ти в преподо́бии и во­пию́­щим те­бе́:

Радуйся, жи­тию безпло́тных поревнова́вый;

Радуйся, по́двигом дре́в­них свя­ты́х оте́ц подража́вый.

Радуйся, я́ко прии́м крест, Хри­сту́ по­сле́­до­вал еси́;

Радуйся, я́ко о́б­раз страс­те́й Его́ в се́рд­це тво­е́м преднаписа́л еси́.

Радуйся, я́ко вся ко́з­ни диа́вола си́­лою крес­та́ Гос­по́д­ня разруши́л еси́;

Радуйся, я́ко похоте́ния грехо́вная мо­ли́т­вою и тер­пе́­ни­ем победи́л еси́.

Радуйся, я́ко угожда́л еси́ Го́с­по­ду вся́ким благоугожде́нием;

Радуйся, пре­укра­ше́н­ная хра́мино доб­ро­де́­те­лей.

Радуйся, кра­со­то́ смиренному́дрия и воз­дер­жа́­ния;

Радуйся, о́б­ра­зе кро́­тос­ти и по­слу­ша́­ния.

Радуйся, по́ст­ни­ков ве­се́­лие и и́ноков по­хва­ло́;

Радуйся, бо́лий в ли́ке пре­по­до́б­ных.

Радуйся, Ти́хоне, ве­ли́­кий и пре­сла́в­ный Чу­до­тво́р­че.

Кондак 4

Бу́­рю внутрь име́я по­мыш­ле́­ний, недоумева́ше раб Бо́­жий, что рече́т о нем Гос­по́дь, ег­да́ лю́­дие проразумева́ху его́ досто́йна бы­ти святи́тельства: оба́­че всего́ се­бе́ Хри­сту́ Бо́­гу предаде́. Тому́ о всех благодаре́ние возсыла́я, зо­вы́й: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­шав­ше лю́­дие о благопло́дных добро́тах ду́­ши твоея́, Богоно́сне Ти́хоне, же­ла́­ни­ем вожделе́ша тя ви́дети на сте́пени святи́тельства. Ег­да́ же собо́р Ар­хи­ере́­ев недоумева́ше вда́ти те­бе́ жезл па́стырства, зане́ юн был еси́, а́бие трикра́ты свы́­ше свиде́тельствован еси́, я́ко до­сто́й­ный со­су́д Бо­же́ст­вен­ныя бла­го­да́­ти, вся немощна́я врачу́ющия и оскудева́ющая восполня́ющий. Тем же, ди­вя́­ще­ся чу́д­ному промышле́нию Бо́­га о те­бе́, при­но́­сим ти си­це­ва́я благохвале́ния:

Радуйся, Архиере́ю, от Самого́ Го́с­по­да пронарече́нный;

Радуйся, му́­жу же­ла́­ний, пасти́ ста́­до Хрис­то́­во свы́­ше из­бра́н­ный.

Радуйся, Пас­ты­ре­на­ча́ль­ни­ка Иису́­са благоволе́ние;

Радуйся, Иера́рхов укра­ше́­ние.

Радуйся, я́ко от у́тра жи́з­ни твоея́ на стражбу́ слове́снаго ста́да из­бра́н был еси́;

Радуйся, я́ко и до ве́чера жи­тия́ тво­его́ су́щия в ве́­ре не­ле́­ност­но назида́л еси́.

Радуйся, па́­сты­рю до́б­рый, я́ко го­то́в был еси́ ду́­шу твою́ по­ло­жи́­ти за о́в­цы своя́;

Радуйся, многосве́тлый Це́рк­ве све­ти́ль­ни­че.

Радуйся, Апо́с­то­лов со­при­ча́ст­ни­че;

Радуйся, ве­ли́­ких свя­ти́­те­лей со­пре­сто́ль­ни­че.

Радуйся, я́ко первопресто́льнику па́ствы твоея́, Мит­ро­фа́ну освяще́нному, равноче́стен по­ка­за́л­ся еси́;

Радуйся, я́ко прее́мником тво­и́м ве́р­ный ко спа­се́­нию путеводи́тель соде́лался еси́.

Радуйся, Ти́хоне, ве­ли́­кий и пре­сла́в­ный Чу­до­тво́р­че.

Кондак 5

Бо­го­те́ч­ная звез­да́ яви́л­ся еси́ всем христиа́ном, Свя­ти́­те­лю о́т­че Ти́хоне: дея́нми бо и уче́нми тво­и́ми не то́­чию во дни жи­во­та́ тво­его́ до́б­ре назида́л еси́ па́ству твою́, но и по честне́м успе́нии тво­е́м всем ве́р­ным показу́еши пра́вы стези́ Ца́рст­вия Хри­сто́­ва, и науча́еши при́с­но взыва́ти к Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дя се­бе́ поста́влена на сте́пени архиере́йства, Свя­ти́­те­лю о́т­че наш Ти́хоне, не дал еси́ сна оча́м тво­и́м, ни­же́ ве́ждом дрема́ния, поставля́я па́стве тво­е́й па́стыри смы́сленны и вся лю́­ди управля́я ко спа­се́­нию. Мы же, ве́­ду­ще тя бы­ти пас­ты­ре­на­ча́ль­ни­ка богому́дренна и строи́теля до́­му Бо́­жия до́бра, взы­ва́­ем к те­бе́:

Радуйся, кре́п­кое кор­ми́­ло Хри­сто́­вы Це́рк­ве;

Радуйся, ни́вы Госпо́дни удо­бре́­ние.

Радуйся, ве́р­ных наде́жное утвер­жде́­ние;

Радуйся, не­ве́р­ных бо­го­му́д­рен­ное об­ли­че́­ние.

Радуйся, Хри­сто́­ва вер­то­гра́­да де́­ла­те­лю не­усы́п­ный;

Радуйся, ду­ше­тле́н­ному зве́­рю ста́­до твое́ расхища́ти не попусти́вый.

Радуйся, хра́мов благоле́пия рачи́телю;

Радуйся, ве́р­ный тайн свя­ты́х строи́­те­лю.

Радуйся, я́ко стра́жей до́­му Бо́­жия на стражбу́ недре́мленну угото́вал еси́;

Радуйся, я́ко па́с­ты­рем пропове́дати бла­го­вре­мен­не и безвре́менне запове́дал еси́.

Радуйся, бла­ги́й и ве́р­ный ра́­бе Бо́­жий;

Радуйся, я́ко вшел еси́ в ра́­дость Го́с­по­да тво­его́.

Радуйся, Ти́хоне, ве­ли́­кий и пре­сла́в­ный Чу­до­тво́р­че.

Кондак 6

Про­по­ве́д­ник вои́стину бла­го­че́с­тия яви́л­ся еси́, Свя­ти́­те­лю о́т­че наш Ти́хоне, ег­да́ уви́дев безсту́дное пра́зднество во гра́­де тво­е́м, я́ко добр во́ин Хрис­то́в, прите́кл еси́ на и́грище бесо́вское и сло́­вом вразуми́л еси́ заблу́ждшия, на­уча́я всех взыва́ти Еди́­но­му И́стинному Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́, я́ко звез­да́ лучеза́рная, Воро́нежской па́стве, бли­ста́­ни­ем уче́­ний тво­и́х озаря́я ду́­ши ве́р­ных и разгоня́я тму не­че́с­тия и суеве́рия. И ны́­не сла́достию писа́ний тво­и́х насыща́еши вся а́лчущия и жа́ждущия пра́в­ды, и́же бла­го­да́р­не и взыва́ют к те­бе́:

Радуйся, на­ста́в­ни­че всех к не­бе­си́ направля́яй;

Радуйся, про­по­ве́д­ни­че по­кая́­ния, за­блу́жд­ших к исправле́нию воззыва́яй.

Радуйся, сла́­вы Бо́­жия и́с­тин­ный рев­ни́­те­лю;

Радуйся, стра́ннаго суеве́рия по­тре­би́­те­лю.

Радуйся, я́ко душетле́нныя обы́чаи обличи́л еси́;

Радуйся, я́ко безсту́дное и́грище упраздни́л еси́.

Радуйся, и́м­же са­та­на́ по­сра­ми́­ся;

Радуйся, и́м­же Хрис­то́с про­сла́­ви­ся.

Радуйся, я́ко и по сме́р­ти тво­е́й ду́­ши ве́р­ных назида́еши в бла­го­че́с­тии сла́достию писа́ний тво­и́х;

Радуйся, я́ко в них со­кро́­ви­ще, драгоце́ннейшее зла́та и сребра́, нам оста́вил еси́.

Радуйся, златоу́сте Рос­си́й­ския Це́рк­ве;

Радуйся, па́ствы тво­е́й при́сное ра́­до­ва­ние.

Радуйся, Ти́хоне, ве­ли́­кий и пре­сла́в­ный Чу­до­тво́р­че.

Кондак 7

Хо­тя́й невозбра́нно возноси́тися ду́­хом в го́рняя се­ле́­ния, благоти́шие пусты́ни возлюби́л еси́, Богоно́се о́т­че Ти́хоне, и та́­мо все­ли́в­ся, спо­до́­бил­ся еси́ ви́дети Го́с­по­да, от ико́­ны, а́ки от Голго́фы, к те­бе́ гряду́ща, вопия́ к Не­му́: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вым по́двигом духо́вным вдал еси́ се­бе́, Богоно́се о́т­че Ти́хоне, ег­да́ всесоверши́тельнаго Ду́­ха бла­го­да́ть при­зва́ тя служи́ти Го́сподеви в безмо́лвии: имы́й бо по́мысл пре­вы́­ше ми́­ра, возлюби́л еси́ сми­ре́­ние глубо́кое и мо­ли́т­вы непреста́нныя. Се­го́ ра́­ди и кре́­пость духо́вную подаде́ те­бе́ Подвигополо́жник Хрис­то́с и спо­до́­би тя виде́ний бла­го­да́т­ных, да и мы, ве́­ду­ще та­ко­ва́я, убла­жа́­ем тя:

Радуйся, люби́телю без­мо́л­вия, ду́­хом тво­и́м в вы́ш­них обита́вый;

Радуйся, самоотверже́ние всеце́лое показа́вый.

Радуйся, во бде́ниих и мо­ли́т­вах неосла́бно пребыва́л еси́;

Радуйся, безстра́стие умерщвле́нием страс­те́й тво­и́х стя­жа́л еси́.

Радуйся, Го́с­по­да распя́таго на кре­сте́ вы́­ну пред со­бо́ю предзре́вый;

Радуйся, и те­ле́с­ны­ма очи́­ма ви́дети Хри­ста́ Иису́­са сподо́бивыйся.

Радуйся, я́ко пре­чи́с­тым стопа́м Его́ поклони́лся еси́;

Радуйся, я́ко спаси́тельныя я́з­вы Его́ облобыза́л еси́.

Радуйся, испо́лнь ве­се́­лия, ег­да́ яви́­ся те­бе́ Богома́терь ку́п­но со Апо́с­то­лы;

Радуйся, я́ко в славосло́вии ликовствова́л еси́ со А́н­ге­лы.

Радуйся, таи́н­ни­че Бо́­жий, еще́ на зем­ли́ вкуси́вый не­бе́с­ных благ;

Радуйся, А́н­ге­ле зем­ны́й и че­ло­ве́­че не­бе́с­ный.

Радуйся, Ти́хоне, ве­ли́­кий и пре­сла́в­ный Чу­до­тво́р­че.

Кондак 8

Стра́н­но и вели́ко не­зло́­бие по­ка­за́, Преблаже́нный, ег­да́ еди́н бу́ий и злонра́вный уда́ри его́ в лани́ту; он же, А́гнцу Хри­сту́ поревнова́в, до зем­ли́ поклони́ся бию́щему, моля́ Бо́­га о проще́нии ему́. Тем же ди­вя́­ще­ся незло́бию его́, по­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь испо́лнь люб­ве́ Хри­сто́­вы, Ти́хоне благосе́рде, ду́­шу твою́ полага́л еси́ за дру́ги твоя́, и а́ки А́н­гел Храни́тель прису́щ был еси́ бли́жним же и да́льным, озло́бленныя укроща́я, вражду́ющия примиря́я, и спа­се́­ние всем устроя́я. Се­го́ ра́­ди чтем свя­ту́ю па́­мять твою́ и усе́рд­но во­пи­е́м ти:

Радуйся, про­по­ве́д­ни­че люб­ве́, е́ю­же Бог примири́ Се­бе́ че­ло­ве́­ки;

Радуйся, О́т­че благосе́рдый, взыска́вый спа­се́­ния мно́гих.

Радуйся, сми­ре́­ния и незло́бия учи́­те­лю;

Радуйся, терпе́ния и миролю́бия на­ста́в­ни­че.

Радуйся, я́ко за пра́вду пре­тер­пе́л еси́ зауше́ние;

Радуйся, я́ко за вра­ги́ твоя́ умоля́л еси́ Го́с­по­да.

Радуйся, его́­же лю­бо́вь по­бе­ди́ вся́­ку вражду́;

Радуйся, его́­же не­зло́­бие покори́ бу́яя серд­ца́.

Радуйся, миротво́рче благослове́нный;

Радуйся, мзду миротво́рцев насле́дивый.

Радуйся, научи́вый за́поведем Хри­сто́­вым и сотвори́вый я;

Радуйся, ве­ли́­кий в Ца́рст­вии Небе́снем.

Радуйся, Ти́хоне, ве­ли́­кий и пре­сла́в­ный Чу­до­тво́р­че.

Кондак 9

Всем был еси́ вся, я́ко­же и свя­ты́й Па́­вел, да вся́ко не́кия спасе́ши, Бо­го­му́д­ре: сразсужда́я бо немощно́му ес­тес­тву́ челове́ческому, не укори́л еси́ бра́та тво­его́, неподоба́ющия посту́ сне́ди яду́ща, но а́бие се́дши ку́п­но с дру́гом его́, от трапе́зы тоя́ ма́ло вкуси́л еси́. Помина́юще у́бо та­ко­во́е благоснисхожде́ние твое́, во­пи­е́м к просла́вльшемуся в те­бе́ человеколю́бцу Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9

Ве­ти́и мно­го­ве­ща́н­ныя не воз­мо́­гут по до­стоя́­нию изрещи́ тво­и́х благодея́ний мно́­жест­во, Свя­ти́­те­лю о́т­че Ти́хоне: щедрода́тельная бо десни́ца твоя́ всю́ду досяза́ше. Мы же, бла­го­се́р­дию тво­ему́ подража́ти хотя́ще, во удивле́нии взы­ва́­ем к те­бе́:

Радуйся, лу­чу́ люб­ве́ Бо́­жия;

Радуйся, со­кро́­ви­ще ми­ло­се́р­дия Спа́сова не­ис­то­щи́­мое.

Радуйся, бли́жния твоя́ па́­че се­бе́ воз­лю­би́­вый;

Радуйся, в ме́ньших бра́тиях тво­и́х самого́ Хри­ста́ ви́девый.

Радуйся, я́ко ни́щия помина́я, хлеб твой сле­за́­ми ороша́л еси́;

Радуйся, я́ко пи­тие́ твое́ пла́чем о них растворя́л еси́.

Радуйся, я́ко име́ния твоя́ неиму́щим расточа́л еси́;

Радуйся, я́ко щедрода́тельная десни́ца твоя́ николи́же оскуде́.

Радуйся, я́ко больны́я и в темни́це заключе́нныя посеща́л еси́;

Радуйся, я́ко ну́ж­ды бе́дных предваря́л еси́.

Радуйся, сло́­вом и приме́ром затворе́нныя на благосты́ню серд­ца́ отверза́вый;

Радуйся, ми́лостивых бла­же́н­ство от Го́с­по­да стяжа́вый.

Радуйся, Ти́хоне, ве­ли́­кий и пре­сла́в­ный Чу­до­тво́р­че.

Кондак 10

Спас­ти́­ся всем хо­тя́й пре­бла­ги́й Гос­по́дь яви́ тя, Свя­ти́­те­лю о́т­че наш Ти́хоне, о́б­раз жи­тия́ пра­вед­на­го: кто бо не умили́тся, ви́­дя твое́ безме́рное ко всем благосе́рдие. Тем же ве́­лию к нам ми́­лость Бо́­жию сла́­вя­ще, во­пи­е́м: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ был еси́ по́­мо­щи и за­ступ­ле́­ния всем безпомо́щным и напа́дствуемым, Свя­ти́­те­лю Ти́хоне, и ми­ло­се́р­дия не­ис­то­щи́­мое со­кро́­ви­ще. Се­го́ ра́­ди сла́­вя­ще Бо́­га, ди́в­на­го во Свя­ты́х Сво­и́х, и тя убла­жа́­ем:

Радуйся, безкро́вных при­ста́­ни­ще;

Радуйся, всех без­по­мо́щ­ных ско́­рый по­мо́щ­ни­че.

Радуйся, си́­рых пи­та́­те­лю и при­зре́­ние;

Радуйся, ску́дных земледе́льцев снабде́ние.

Радуйся, скор­бя́­щим при­бе́­жи­ще;

Радуйся, печа́льным уте­ше́­ние.

Радуйся, оби́димым за­ступ­ле́­ние;

Радуйся, оби́дящих вразумле́ние.

Радуйся, угнете́нным за­щи́т­ни­че;

Радуйся, си́льным ми́­ра се­го́ небоя́зненный Суда́ Бо́­жия про­воз­ве́ст­ни­че.

Радуйся, я́ко за пра́вду пре­тер­пе́л еси́ ско́р­би;

Радуйся, я́ко стя­жа́л еси́ бла­же́н­ство гони́мых ра́­ди пра́в­ды.

Радуйся, Ти́хоне, ве­ли́­кий и пре­сла́в­ный Чу­до­тво́р­че.

Кондак 11

Пе́­ние у гро́­ба тво­его́ уго́д­ни­че Бо́­жий, Свя­ти́­те­лю о́т­че Ти́хоне, не умолче́ от дне блаже́ннаго успе́­ния до дне све́тлаго прославле́ния тво­его́: мно́­зи бо ве́даху тя Богоно́сна и равноа́нгельна су́­ща. Ны́­не же вся Росси́йская земля́ бла­го­да́р­но вопие́т просла́вльшему тя Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 11

Све­ти́­ло быв, вся концы́ зем­ли́ Рос­си́й­ския озари́л еси́, Свя­ти́­те­лю приснопа́мятне. Ег­да́ же приспе́ вре́­мя отше́ствия тво­его́, Боже́ственнии А́нгели прия́ша свя­ту́ю ду́­шу твою́ и в не­бе́с­ныя оби́­те­ли вознесо́ша; те́­ло же твое́ чест­но́е Тро́ица вседе́тельная соде́ла нетле́нно и ис­то́ч­ник чу­де́с по­ка­за́ на утвер­жде́­ние пра­во­сла́вныя ве́­ры, на об­ли­че́­ние же не­ве́­рия и суеве́рия. Тем же, помина́юще блаже́нное успе́ние и ве́­лие твое́ на не­бе­си́ и на зем­ли́ прославле́ние, с ра́­дос­тию при­но́­сим ти благохвале́ния сия́:

Радуйся, ве­ли́­кий уго́д­ни­че Бо́­жий, те­че́­ние благоче́стне скон­ча́­вый;

Радуйся, ве́­ру, на­де́ж­ду и лю­бы́ до кон­ца́ сохрани́вый.

Радуйся, по труде́х стра́нствия зем­на́­го сла́дце в селе́ниих не­бе́с­ных почи́вый;

Радуйся, я́ко смерть прия́вый, тле́ния же не позна́вый.

Радуйся, со Хри­сто́м, Его́­же возлюби́л еси́, на ве́­ки соедини́выйся;

Радуйся, Ца́рст­вия Не­бе́с­на­го и сла́­вы ве́ч­ныя нас­ле́д­ни­че.

Радуйся, я́ко не­тле́­ни­ем мо­ще́й тво­и́х спаси́тельную си́­лу воскресе́ния Хри­сто́­ва явля́еши;

Радуйся, я́ко о́ным зарю́ об­ща­го воскресе́ния нам показу́еши.

Радуйся, и́с­ти­ны пра­во­сла́­вия не­со­мне́н­ное увере́ние;

Радуйся, в Це́рк­ви прису́щия бла­го­да́­ти нело́жное извеще́ние.

Радуйся, зем­на́­го оте́чества тво­его́ но́вое све­ти́­ло и утвер­жде́­ние;

Радуйся, ца́рст­ва пра­во­сла́в­на­го по­кро́­ве и за­щи́­ще­ние.

Радуйся, Ти́хоне, ве­ли́­кий и пре­сла́в­ный Чу­до­тво́р­че.

Кондак 12

Бла­го­да́ть чу­де́с мно­го­об­ра́з­ных, все­ли́в­ся в не­бе­си́, при­я́л еси́ от Го́с­по­да, пре­бла­же́н­не Ти́хоне. Се­го́ ра́­ди подае́ши ис­це­ле́­ния всем, при­те­ка́ю­щим к те­бе́ с ве́­рою. Мы же, ди­вя́­ще­ся в те­бе́ всемогу́ществу и бла́­гос­ти Бо́­га, во­пи­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще ди́в­ное прославле́ние свя­та́­го телесе́ тво­его́, ви́­дим тя, Богоблаже́нне Свя­ти́­те­лю Ти́хоне, при́с­но зде источа́юща пото́ки чу­де́с, и в удивле́нии восхваля́юще тя, зо­ве́м:

Радуйся, жи­во­но́с­ный ис­то́ч­ни­че, бла­го­да́ть ис­це­ле́­ний излива́ющий нам от всечестны́я ра́ки твоея́;

Радуйся, всех одержи́мых не­ду́­ги не­по­сты́д­ное при­бе́­жи­ще.

Радуйся, сле­пы́х про­зре́­ние;

Радуйся, немы́х я́с­ное глаго́лание.

Радуйся, я́ко от одра́ разсла́бленныя воздвиза́еши;

Радуйся, я́ко стужа́емыя от бесо́в свобожда́еши.

Радуйся, сухору́кия и сля́ченныя к де́ланию исправля́яй;

Радуйся, хро­мы́м и нича́щим хожде́ние по­да­ва́­яй.

Радуйся, теле́с на́­ших бла­го­со­стра­да́­тель­ный вра­чу́ и хране́ние;

Радуйся, и душ на́­ших к Ца́рствию Небе́сному возведе́ние.

Радуйся, ему́­же сора́дуются А́нгели и о не́м­же веселя́тся челове́цы;

Радуйся, и́м­же Бог ди́вен во Свя­ты́х Сво­и́х явля́­ет­ся.

Радуйся, Ти́хоне, ве­ли́­кий и пре­сла́в­ный Чу­до­тво́р­че.

Кондак 13

О ве­ли́­кий и пре­сла́в­ный Чу­до­тво́р­че, Свя­ти́­те­лю Хрис­то́в о́т­че Ти́хоне, при­ими́ сие́ похва́льное пе́­ние от нас не­до­сто́й­ных во уми­ле́­нии те­бе́ при­но­си́­мое, и тво­и́м те́п­лым пред­ста́­тель­ством у пре­сто́­ла Бо́­жия ис­про­си́ нам утвер­жде́­ние в ве́­ре и до́б­рых де́­лех, из­бав­ле́­ние от всех бед и на­па́с­тей в жи́з­ни сей, в сме́рт­нем же успе́нии на́­шем благу́ю на­де́ж­ду спа­се́­ния, да спо­до́­бим­ся в ра́­дос­ти ве́чней вос­пе­ва́­ти ди́в­но­му во Свя­ты́х Бо́­гу: Алли­лу́иа.

(Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м икос 1 и кондак 1)

Мо­ли́т­ва пер­вая

О, ве­ли́­кий Уго́д­ни­че Бо́­жий и пре­сла́в­ный Чу­до­тво́р­че, Свя­ти́­те­лю о́т­че наш Ти́хоне! Со уми­ле́­нием прекло́нше коле́на и припа́дая к ра́це чест­ны́х и многоцеле́бных мо­ще́й тво­и́х, хва́­лим, сла́­вим и ве­ли­ча́­ем просла́вльшаго тя Бо́­га, и нам недосто́йным показа́вшаго в те­бе́ ве́­лию ми́­лость, и все­усерд­но, ве́­рою и лю­бо́­вию чту́щий свя­ту́ю па́­мять твою́, мо́­лим тя: принеси́ мо­ли́т­ву на́­шу к вся содержа́щему и спаса́ющему человеколю́бцу Го́с­по­ду, Ему́­же ты ны́­не с ли́ки А́н­гел и со все́­ми Свя­ты́­ми пред­стои­ши, да утвер­ди́т во свя­те́й Свое́й пра­во­сла́в­ной Це́рк­ви жи­вы́й дух пра́­выя ве́­ры и бла­го­че́с­тия, да вси чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́­хом и и́с­ти­ною по­кла­ня́­ют­ся Ему́ и усе́рд­но пеку́тся о со­блю­де́­нии Его́ за́­по­ве­дей, па́с­ты­рем ея́ да даст свя­ту́ю ре́в­ность по­пе­че́­ния о спа­се́­нии вве́ренных им лю­де́й — пра́во ве́­рую­щия соблюда́ти, сла́бый и немощны́я в ве́­ре укрепля́ти, не­ве́­ду­щия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. И па́­ки при­па́­даю­ще, с упова́нием, я́ко­же ча́­да от­ца́ нам су́­ща, мо́­лим тя, Свя­ти́­те­лю Ти́хоне, ве́­ру­ем бо, я́ко ты, на небесе́х жи­вы́й, лю́биши ны то́ю же лю­бо́­вию, е́ю­же вся бли́жняя твоя́ возлюби́л еси́, внегда́ пре­бы­ва́­ти те­бе́ на зем­ли́, ис­про­си́ у все­ми́­ло­сти­ва­го Го́с­по­да и всем нам пода́ти дар коему́ждо благопотре́бен и вся, я́же к животу́ вре­мен­но­му и ве́ч­но­му по­ле́з­ная, ми́­ра умире́ние, гра­до́в на́­ших утвер­жде́­ние, зем­ли́ пло­до­но́­сие, от гла́­да и па́губы из­бав­ле́­ние, от на­ше́ст­вия ино­пле­ме́н­ных сохране́ние, скор­бя́­щим уте­ше́­ние, не­ду́­гую­щим ис­це­ле́­ние, па́дшим возстановле́ние, заблужда́ющим на путь и́с­ти­ны возвраще́ние, подвиза́ющимся в де́­лех бла­ги́х укреп­ле́­ние, благоде́лающим пре­спе­яние, роди́телем благослове́ние, ча́­дом в стра́се Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, наста́вником ве́дение и бла­го­че́с­тие, неве́дущим вразумле́ние, си́­рым, неиму́щим и убо́гим по́­мощь и за­ступ­ле́­ние, отходя́щим от се­го́ вре́меннаго жи­тия́ к ве́ч­но­му благо́е уготовле́ние и напу́тствование, отше́дшим блаже́нное упокое́ние. Сих всех, наипа́че, проси́ нам, Свя́тче Ти́хоне, у Щедрода́вца Бо́­га, я́ко имы́й ве́­лие к Не­му́ дерз­но­ве́­ние: те­бе́ бо стяжа́хом при́снаго за­сту́п­ни­ка и теп­ла­го мо­ли́т­вен­ни­ка о нас пред Го́с­по­дем, Ему́­же по­до­ба́­ет вся­кая сла́­ва, честь и по­кло­не­ние. Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Мо­ли́т­ва вто­рая

О всехва́льный Свя­ти́­те­лю и Уго́д­ни­че Хрис­то́в, о́т­че наш Ти́хоне! А́нгельски пожи́в на зем­ли́, ты я́ко А́н­гел бла­ги́й яви́л­ся еси́ и в ди́внем тво­е́м прославле́нии. Ве́­ру­ем от всея́ ду́­ши и помышле́ния, я́ко ты, благосе́рдый наш по­мо́щ­ни­че и мо­ли́т­вен­ни­че, тво­и́ми нело́жными хода́тайствы и бла­го­да́­тию, оби́ль­но да­ро­ва́н­ною те­бе́ от Го́с­по­да, при́с­но спосо́бствуещи на́­ше­му спа­се́­нию. При­ими́ у́бо, ублажа́емый Уго́д­ни­че Хрис­то́в, и в час сей на́­ша недосто́йная мо­ле́­ния: сво­бо́­ди ны тво­и́м заступле́нием от облега́ющаго нас суесло́вия и суему́дрия, неправове́рия и зло­ве́­рия че­ло­ве́­чес­ка­го. Потщи́ся, ско́­рый о нас пред­ста́­те­лю, бла­го­при­я́т­ным тво­и́м хо­да́­тай­ством умоли́ти Го́с­по­да, да приба́вит Своя́ ве­ли́­кия и бо­га́­тыя ми́­лос­ти на нас гре́ш­ных и не­до­сто́й­ных рабе́х Сво­и́х, да уврачу́ет Свое́ю бла­го­да́­тию не­ис­це́ль­ныя я́з­вы и стру́пы растле́нных душ и теле́с на́­ших, да раствори́т окамене́лая серд­ца́ на́­ша сле­за́­ми умиле́ния и со­кру­ше́­ния о премно́гих согреше́ниих на́­ших и да из­ба́­вит ны ве́ч­ных мук и ог­ня́ гее́нскаго; всем же ве́р­ным лю́­дем Сво­и́м да да́­ру­ет в ны́нешнем ве­це мир и ти­ши­ну́, здра́­вие и спа­се́­ние и во всем благо́е поспеше́ние, да та́­ко, ти́­хое и безмо́лвное жи­тие́ пожи́вше во вся́ком бла­го­че́с­тии и чис­то­те́, спо­до́­бим­ся со А́н­ге­лы и со все́­ми Свя­ты́­ми сла́­ви­ти и вос­пе­ва́­ти всесвято́е и́мя От­ца́ и Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха. Ами́нь.

Мо­ли́т­ва тре­тья

О свя­ти́­те­лю, о́т­че наш Ти́хоне! Услы́­ши нас и потщи́ся бла­го­при­я́т­ным тво­и́м хо­да́­тай­ством умоли́ти Го́с­по­да, да проба́вит Своя́ ве­ли́­кия и бо­га́­тыя ми́­лос­ти на нас, гре́ш­ных и не­до­сто́й­ных рабе́х Сво­и́х (име­на́), да уврачу́ет Свое́ю бла­го­да́­тию не­ис­це́ль­ныя я́з­вы и стру́пы растле́нных душ и теле́с на́­ших, да раствори́т окамене́лая серд­ца́ на́­ша сле­за́­ми умиле́ния и со­кру­ше́­ния о премно́гих согреше́ниях на́­ших и да из­ба́­вит ны от ве́ч­ных мук и ог­ня́ гее́нскаго, да да́­ру­ет в ны́нешнем ве­це мир и ти­ши­ну́, здра́­вие и спа­се́­ние, да та́­ко спо­до́­бим­ся, со А́н­ге­лы и со все́­ми свя­ты́­ми, сла́­ви­ти и вос­пе­ва́­ти всесвято́е и́мя От­ца́ и Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха, во ве́­ки ве­ко́в.

Мо­ли́т­ва четвертая

О ве­ли́­кий уго́д­ни­че Бо́­жий и пре­сла́в­ный чу­до­тво́р­че свя­ти́­те­лю о́т­че наш Ти́хоне! Со уми­ле́­нием при­па́­даю­ще к ико­не тво­е́й, мо́­лим тя: принеси́ мо­ли́т­ву на́­шу к человеколю́бцу Го́с­по­ду, да да́­ру­ет же с долгоде́нствием душе́вное же и теле́сное здра́­вие раба́м Бо́­жи­им (име­на́) и прихо́жанам свя­та́­го хра́ма се­го́, да проба́вит Своя́ ве­ли́­кия и бо­га́­тыя ми́­лос­ти на нас, гре́ш­ных и не­до­сто́й­ных рабе́х Сво­и́х, да раствори́т окамене́лыя серд­ца́ на́­ша сле­за́­ми умиле́ния и со­кру­ше́­ния о премно́гих согреше́ниях на́­ших и да из­ба́­вит ны от ве́ч­ных мук и ог­ня́ гее́нскаго, да по­е́м и сла́­вим не­из­ре́чен­ныя щед­ро́­ты Человеколю́бца Бо́­га, От­ца́ и Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха, и твое́ оте́­чес­кое за­ступ­ле́­ние, во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

святителю Тихону, епископу Воронежскому, Задонскому