Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому праведному Симеону Богоприимцу

праведному Симеону Богоприимцу
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Из­бра́н­ный в благове́стника яв­ле́­ния Хри­сто́­ва в челове́цех, свя­ты́й пра́ведный ста́рче Симео́не, по­хва́ль­ная пе́­ния при­но́­сим ти, Богоприи́мче, ты же, я́ко име́яй дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, Его́­же во объя́тиях Тво­и́х носи́л еси́, мо­ли́ спас­ти́­ся нам, лю­бо́­вию зову́щим:

Ра́­дуй­ся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богоприи́мче преблаже́нный.

Икос 1

А́н­гел Госпо́день по́с­лан бысть изве́ствовати ста́рцу Симео́ну, я́ко вои́стину от Де́­вы роди́тися и́мать обетова́нный Спас ми́­ру Хрис­то́с. Ег­да́ бо той, чту́щу ему́ кни́гу проро́ка Иса́ии, дости́же ме́ста, иде́­же бе напи́сано: «Се Де́ва во чре́ве прии́мет и роди́т Сы́­на Емману́ила», и недоумева́яй о рече́нных, помышля́ше в се­бе́, ка́­ко мо́гут сия́ бы́­ти, тог­да́ яви́­ся ему́ А́н­гел и воз­вес­ти́, я́ко не и́мать ви́дети сме́р­ти, до́ндеже ви́дит ро́жд­ша­го­ся от Де́­вы Хри­ста́ Гос­по́д­ня. Таково́му ди́в­но­му о нем промышле́нию Бо́­жию чудя́­щеся, воззове́м к не­му́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, с седи́нами ста́рческими и му́дрость и́стинную стяжа́вый; ра́­дуй­ся, Ду́­хом Бо́­жи­им, я́ко муж пра́веден и благочести́в свиде́тельствованный.

Ра́­дуй­ся, во всех оправда́ниих Гос­по́д­них непоро́чно и непреткнове́нно ходи́вый; ра́­дуй­ся, всем жи­ти­е́м тво­и́м Го́сподеви угоди́вый.

Ра́­дуй­ся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богоприи́мче пре­бла­же́н­не.

Кондак 2

Ви́­дя ста́рец, я́ко умножа́ющимся ле́том жи­во­та́, умножа́ются ему́ труд и бо­ле́знь, зело́ скорбя́ше ду­ше́ю, я́ко продолжи́ся вре́­мя прише́льствия его́, на зем­ли́ те́м­же же­ла́­ние имы́й разреши́тися и ко от­це́м преити́, сле́зне про­ся́­ще отпуще́ния се­бе́, зо­вы́й Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум недоразуме́нный возвеще́нных от А́н­ге­ла ра­зу­ме́­ти, ста́рец ища́, недоумева́ше, в се­бе́ глаго́ля: что сие́ есть стра́н­ное и неудо́бь сказа́емое та́инство, я́ко Де́ва во чре́ве зачне́т и роди́т Сы́­на? Еда́ Де́ва чи́с­та, я́ко му́жа не зна́ет, роди́ти мо́­жет, и Кто бу́дет Сей, И́же и́мать роди́тися без му́жа, Сын Де́­вы? Па́­че же и па́­че испыту́я писа́нии, уразуме́ от них ве́­лию сию́ бла­го­че́с­тия та́й­ну, я́ко по­до­ба́­ет Бо́­гу яви́тися во пло́­ти, да спасе́т че­ло­ве́­ка Бо́­гом же и че­ло­ве́­ком. Те́м­же мы, ди́в­но­му пре­му́д­ро­сти Бо́­жия сове́ту чудя́­щеся вос­по­и́м блаже́ннаго сотаи́нника пре­му́д­ро­сти, зо­ву́­ще к не­му́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, я́ко свя­тою жи́знию се́рд­це твое́ очи́с­тил еси́; ра́­дуй­ся, я́ко чис­то­то́ю се́рд­ца пла́менную лю­бо́вь к Бо́­гу стя­жа́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко лю­бо́­вию к Бо́­гу ум твой чист сотвори́л еси́; ра́­дуй­ся, я́ко чис­то­то́ю ума́ ра́­зум Бо­же́ст­вен­ных писа́ний уясни́л еси́ се­бе́.

Ра́­дуй­ся, я́ко разуме́нием писа́ний к ве́­ре во Хри­ста́ приведе́н был еси́; ра́­дуй­ся, я́ко ве́­рою и упова́нием к ча́янию уте́хи Изра́илевой наста́влен был еси́.

Ра́­дуй­ся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богоприи́мче пре­бла­же́н­не.

Кондак 3

Си́­ла Ду́­ха Бо́­жия воздви́же во он день ста́рца при­ити́ в це́р­ковь, и ег­да́ введо́ста роди́теля От­ро­ча́ Иису́­са, сотвори́ти и́ма по обы́чаю зако́нному о Нем, и той, уз­ре́в От­ро­ча́, а́бие уразуме́ Ду́­хом, я́ко Сей есть обетова́нный Спас ми́­ру Хрис­то́с, и ра́дуяся возо­пи́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я ум зряй к Бо́­гу и быв в Ду́­се, прия́т тог­да́ ста́рец Симео́н Мла­де́н­ца Иису́­са на ру­ку́ свое́ю и благослови́ Бо́­га, и ре­че́ к Ма­ри́и, Ма­те­ри Его́: «Се лежи́т Сей на паде́ние и на воста́ние мно́гим во Изра́или и в зна́­ме­ние пререка́емо, я́ко да откры́ются от мно́гих сер­де́ц помышле́ния их». Таково́му у́бо прозре́нию свя­та́­го ди­вя́­ще­ся, ублажи́м Богоприи́мца пе́нии си́­ми:

Ра́­дуй­ся, Богове́дче прозорли́вый, Хри­ста́ Гос­по́д­ня, во о́б­ра­зе мла­де́н­ца четыредесятодне́вна я́вльшася, Ду́­хом Бо́­жи­им а́бие позна́вый; ра́­дуй­ся, Богопропове́дниче свя­ты́й, Бо́­га Того́ во пло́­ти прише́дша, во спа­се́­ние ми́­ру велегла́сно пропове́давый.

Ра́­дуй­ся, Боголю́бче благочести́вый, прише́ствием ча́янныя то­бо́ю уте́хи Изра́илевой несказа́нно обра́дованный; ра́­дуй­ся, Богови́дче преблаже́нный, Бо́­га во пло́­ти я́вльшася, не у́мными то́­чию, но и те­ле́с­ны­ма очи́­ма узре́вый.

Ра́­дуй­ся, Богоприи́мче пра́ведный, всю тварь Содержа́щаго дла́­нию, ста́рческими тво­и́ми дла́ньми восприя́вый; ра́­дуй­ся, Богоно́сче и́с­тин­ный, Бо́­га, Его́­же не́­бо и земля́ носи́ти не мо́гут, во объя́тиих тво­и́х те­ле́с­не носи́вый.

Ра́­дуй­ся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богоприи́мче пре­бла­же́н­не.

Кондак 4

Бу́ря внутрь по­мыш­ле́­ний трево́жных вни́­де в ду́­шу Свя­ты́я Богоотрокови́цы, ег­да́ благослови́в Ю Симео́н, приложи́ гла­го́­ла­ти к Ней: «И Те­бе́ же само́й про́йдет ду́­шу ору́­жие». Е́же слы́­шав­ше Свя­та́я Де́­во, пе́рвее у́бо сму­ти́­ся о словеси́ сем, та́же, я́ко раба́ Гос­по́д­ня су́­щи, предаде́ Се­бе́ в во́лю Госпо́дню, зову́щи Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­ша­ще Ио́сиф и Пре­чи́с­тая Ма́­терь и Де́ва ди́в­ная прорече́ния прозорли́ваго ста́рца об Отроча́те, чудя́хуся о глаго́ланных о Нем. Ма́­ти же Его́ соблюда́ша вся гла­го́­лы сия́, слага́ющи в се́рдцы сво­е́м. Те́м­же и мы, проро́ческим ди́в­на­го ста́рца глаго́лом чудя́­щеся, воззове́м те́п­ле ему́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, проро́че Бо́­жий, проро́ческаго да́­ра бога́тно ис­по́л­нен­ный; ра́­дуй­ся, дре́в­них про­ро́­ков удо­бре́­ние и но́вых прови́дцев по­хва­ло́.

Ра́­дуй­ся, я́ко страж ве́рен, посреде́ двою́ Заве́тов, Ве́тхаго же и Но́­ва­го, на боже́ственной стра́жи поста́вленный; ра́­дуй­ся, отсю́ду мимоше́дшая и гряду́щая ми́­ра и ро́­да че­ло­ве́­чес­ка­го еди́­ным зре́нием о́ка согляда́вый.

Ра́­дуй­ся, я́ко страж ве́рен, неусы́пне бдяй и стреги́й, прише́дшу Домовлады́це Хри­сту́, а́бие во сре́тение исше́дый; ра́­дуй­ся, стра́с­ти Хри­сто́­вы еще́ Младе́нцу су́щу Ему́ предуве́девый, и бо­ле́знь и тугу́ серде́чную Ма­те­ри Его́ предсказа́вый.

Ра́­дуй­ся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богоприи́мче пре­бла­же́н­не.

Кондак 5

Боготе́чную звезду́, пред­те́­чу Бо­же́ст­вен­на­го све́­та зрим тя, Богоприи́мче преблаже́нный. Сей бо, Его́­же свет язы́ком бы́­ти возвести́л еси́, воз­сия́ у́бо про­све­ще́­ние и́с­ти­ны во всех язы́цех, от ни́х­же и мы, све́­том Его́ просвеще́ннии, бла­го­да́р­не пе́­ти на­вы­ко́­хом Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 5

«Ви́десте о́чи мои́ спа­се́­ние Твое́, Вла­ды́­ко, е́же угото́вал еси́ пред ли­це́м всех лю­де́й, свет во открове́ние язы́ком и сла́­ву лю­де́й Тво­и́х, Изра́иля», возопи́л еси́, блаже́нне Симео́не, прие́мь на ру­ку́ твое́ю мла­де́н­ца Иису́­са, Ему́­же мы ны́­не, со стра́­хом и лю­бо́­вию покланя́ющеся, вос­пе­ва́­ем ти, я́ко Богоприи́мцу и проро́ку, пе́­ния та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, все­му́ ми́­ру, иуде́ем же и е́ллином, спа­се́­ние во Хрис­те́ угото́ванное, пропове́давый; ра́­дуй­ся, лю́­дем во тме и се́ни сме́ртней сидя́щим, све́­ту возсия́ти им предвозвести́вый.

Ра́­дуй­ся, высокоме́рие иуде́ев, мни́вших, я́ко тех то́­чию есть Ца́рст­вие Бо́­жие, уничижи́вый; ра́­дуй­ся, и язы́ком спа­се́­ние во Хрис­те́ Иису́­се благовести́вый.

Ра́­дуй­ся, неве́рие ожесточе́нных иуде́ев предуве́девый; ра́­дуй­ся, спа­се́­ние ве́­рою во Хри­ста́ избра́нных от иуде́ев же и язы́к предуказа́вый.

Ра́­дуй­ся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богоприи́мче пре­бла­же́н­не.

Кондак 6

Про­по­ве́д­ник Богоно́сный прише́ствия Хри­сто́­ва, всем ча́ющим из­бав­ле́­ния во Изра́или был еси́, Богоно́се Симео́не. Отто́ле бо нача́ша лю́­дие Бо́жии ве́ровати, я́ко прибли́зися к ним Ца́рст­вие Бо́­жие, ве́ровавше же поя́ху Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6

Воз­сия́ Иерусали́му и всей зем­ли́ иуде́йстей про­све­ще́­ние и́с­ти­ны све́­том благове́стия тво­его́, пра́ведный ста́рче; се бо и пра́ведная А́нна проро́чица ви́­дя­щи на ру­ку́ твое́ю Мла­де́н­ца Боголе́пна, и та разуме́в Ду́­хом, я́ко Сей есть прише́дый из­ба́­ви­ти Изра́иля, при­сту­пи́ в той час и испове́дашеся Го́сподеви и гла­го́­ла­ше о Нем всем ча́ющим из­бав­ле́­ния во Иеру­са­ли́­ме. Присту́пим у́бо и мы очище́нным се́рд­цем и у́мныма очи́­ма, Богомладе́нца на ру­ку́ ста́рчу держи́ма зря́ще, вос­по­и́м се­му́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, я́ко пе́рвый сре́­тил еси́ обетова́ннаго Ца­ря́ Изра́илева, испе́рва прише́дша во град Свой и в дом От­ца́ Сво­его́; ра́­дуй­ся, я́ко сла́­ву но́­ва­го Хра́ма па́­че сла́­вы дре́в­ня­го пе́рвый уз­ре́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко всем ча́явшим из­бав­ле́­ния, ча́янную и́ми уте́ху Изра́илеву я́ве указа́л еси́; ра́­дуй­ся, я́ко возсия́ти звез­де́ от Иа́кова и воста́ти челове́ку от Изра́иля, я́ко­же прорече́ Валаа́м, лю́­дем тво­и́м благовести́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко благове́стием тво­и́м серд­ца́ упова́вших возвесели́л еси́, малоду́шныя же и уныва́ющия укрепи́л и уте́шил еси́; ра́­дуй­ся, я́ко свиде́тельством тво­и́м о Хрис­те́ и нас в ве́­ре и упова́нии утвержда́еши.

Ра́­дуй­ся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богоприи́мче пре­бла­же́н­не.

Кондак 7

Хо­тя́­щу Симео́ну от ны́нешняго ве́­ка преста́витися преле́стнаго, вда́лся еси́ я́ко младе́нец тому́, Вла­ды́­ко Го́с­по­ди, но позна́лся еси́ ему́ и Бог со­вер­ше́н­ный: те́м­же уди­ви́­ся ста́рец неизрече́нному Тво­ему́ снисхожде́нию и ра́дуяся возо­пи́: Алли­лу́иа.

Икос 7

Ди́вны де́ла Твоя́, Го́с­по­ди, во­пия́­ше ве́тхий де́нми ста́рец, ко И́же от не­го́ держи́мому Спа́су ми́­ра. А́ще и мню́ся держа́ти Тя я́ко мла­де́н­ца, оба́­че не аз держу́ Те­бе́, но Ты де́ржиши мя, я́ко Бог и Созда́тель вся́ческих, и я́ко Вла­ды́­ка жи­во­та́ и сме́р­ти, де́ржиши мя и в жи­во­те́ сем, ве́тха су́­ща ста́рца. От­пус­ти́ у́бо мя ны́­не, по глаго́лу Тво­ему́ с ми́­ром, я́ко ви́десте о́чи мои́ спа­се́­ние Твое́. Те́м­же ми́­рное от зем­ны́х от­ше́ст­вие свя­та́­го ста́рца сла́­вя­ще, воззове́м к не­му́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, я́ко клас зре́лый пшени́чный на зе́м­лю, та́­ко ти́хо ста́рческую гла­ву́ твою́ на ло́же сме́р­ти склони́вый; ра́­дуй­ся, я́ко пу́тник да́льним стра́нствием утомле́нный, ми́рно сном сме́р­ти почи́вый.

Ра́­дуй­ся, многоле́тнее те­че́­ние твое́ до́б­ре в ве́­ре и бла­го­че́с­тии скон­ча́­вый; ра́­дуй­ся, от вре́меннаго се­го́ жи­тия́ в ми́­ре глу­бо́­це к ве́ч­но­му поко́ю преста́вивыйся.

Ра́­дуй­ся, с на­де́ж­дою ско́­ра­го из­бав­ле́­ния от держа́вы сме́ртныя ко от­це́м тво­и́м пресели́выйся; ра́­дуй­ся, во упова́нии жи́з­ни ве́ч­ныя дух твой ра́­дост­но Го́сподеви пре­да́­вый.

Ра́­дуй­ся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богоприи́мче пре­бла­же́н­не.

Кондак 8

Стра́н­но Бо́­га преве́чна, я́ко мла­де́н­ца четыредесятодне́вна, на ру­ку́ ста́рчу держи́ма зря́ще, удиви́мся неизрече́нному Того́ нас ра́­ди истоща́нию и ум на не­бе­са́ возне́сши, бла­го­да́р­не воззове́м к Не­му́: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь еси́ же­ла́­ние и же­ла́­ний кра́ю сладча́йший Иису́­се, взыва́ше пра́ведный Симео́н ко И́же во объя́тиях его́ носи́му Изба́вителю ми́­ра. Оба́­че, уз­ре́в Тя ны́­не Бо́­га преве́чна, что восхощу́ про́чее ви́дети на зем­ли́: «От­пус­ти́ у́бо мя ны́­не, раба́ Тво­его́, Вла­ды́­ко, да шед возвещу́ прише́ствие Твое́ во а́де дер­жи́м­ым у́зником, с ве́­рою Те­бе́ ожида́ющим, я́ко да и аз ку́п­но с ни́­ми изведе́н бу́ду во оби́­те­ли Ца́рст­вия Тво­его́, иде́­же ви́жду сла́­ву Твою́». Те́м­же, блаже́нное преставле́ние свя­та́­го ста́рца помина́юще, про­сла́­вим его́ се́рд­цем и ус­ты́ возноси́мыми пе́нии си́­ми:

Ра́­дуй­ся, бла­ги́й ве́стниче Хрис­то́в и во а́де от ве́­ка содержи́мым у́зником прише́ствие Его́ благовести́вый; ра́­дуй­ся, на­де́ж­дою ско́­ра­го из­бав­ле́­ния ду́­ши пра­ро­ди́­те­лей и пра́отцев возвесели́вый.

Ра́­дуй­ся, ку́п­но с ни́­ми Хри­сто́м воскре́сшим, победи́телем сме́р­ти и а́да, из оби́телей мра́ка изведе́нный; ра́­дуй­ся, с со́нмом избра́нных Бо́­жи­их, в рай сла́дости во оби́­те­лех не­бе́с­ных водворе́нный.

Ра́­дуй­ся, к со́нму свя­ты́х ца­ре́й, про­ро́­ков и первосвяще́нников ветхозаве́тных сопричте́нный; ра́­дуй­ся, к блаже́нству свя­ты́х не­бе́с­ных сил безпло́тных приобще́нный.

Ра́­дуй­ся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богоприи́мче пре­бла­же́н­не.

Кондак 9

Вся́­кое коле́но не­бе́с­ных и зем­ны́х и пре­ис­по́д­них покло́нится о и́мени Иису́сове, и всяк язы́к испове́сть, я́ко Гос­по́дь Иису́с Хрис­то́с в сла́­ву Бо́­га От­ца́. Весели́ся у́бо и ра́­дуй­ся, ста́рче пра́ведный, я́ко Сей есть, Его́­же я́ко Мла­де́н­ца ума́лена на ру­ку́ твое́ю при­я́л еси́, и Ему́­же ны́­не, я́ко Бо́­гу с ли́ки безпло́тных сил на не­бе­си́ зове́ши: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́и мно­го­ве­ща́н­нии не­до­уме́­ют изрещи́ ве́­лию сла́­ву твою́, свя­ты́й Богоприи́мче Симео́не, е́ю­же просла́ви тя Хрис­то́с Бог во Ца́рст­вии сла́­вы Его́. Пред­стоя́ бо близ Пре­сто́­ла Свя­ты́я Тро́ицы ку́п­но с Пре­чи́с­тою Богоро́дицею и Предте́чею Иоа́нном, со дерз­но­ве­ни­ем мо́лишися о всех с ве́­рою к те­бе́ при­те­ка́ю­щих и прося́щих тво­его́ за­ступ­ле́­ния и по́­мо­щи; се­го́ ра́­ди, сла́­вя­ще ди́в­ное прославле́ние твое́ на не­бе­си́ и на зем­ли́, во­пи­е́м те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, я́ко ку́п­но со свя­ты́м Предте́чею в неизрече́нной сла́­ве близ пред­стои́­ши Пре­сто́­лу Свя­ты́я Тро́ицы; ра́­дуй­ся, Его́­же на зем­ли́ Мла­де́н­ца ви́дел еси́, Се­го́ на не­бе­си́ ны́­не со все́­ми свя­ты́­ми зря, ра́дуешися.

Ра́­дуй­ся, я́ко со Хри­сто́м, Его́­же во объя́тиих тво­и́х носи́л еси́, ны́­не на не­бе­си́ в ве́чней сла́­ве Его́ ца́рст­вуе­ши; ра́­дуй­ся, я́ко с ли́ки А́н­ге­лов на не­бе­си́, трисвято́ю пе́снию Его́ вос­пе­ва́­еши.

Ра́­дуй­ся, я́ко ве́­лие дерз­но­ве́­ние и́ма­ши ко Го́с­по­ду, Его́­же Мла­де́н­ца на ру­ку́ твое́ю прие́мь, Бо́­га испове́дал еси́; ра́­дуй­ся, я́ко весь мир христиа́нский вели́каго пред­ста­те­ля и хо­да́­тая тя стяжа́.

Ра́­дуй­ся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богоприи́мче пре­бла­же́н­не.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́й от заточе́ния и уз пра­вед­на­го Пет­ра́ Афо́нскаго, я́ве предста́ ему́ Богопри́имец в темни́це, со святи́телем Хри­сто́­вым Никола́ем, ди́вен ви­де́­ни­ем, че́стен о́б­ра­зом, в ветхозаве́тнаго свяще́нства ефо́д об­ле­че́н, в ру­це́ же жезл златы́й име́яй. Те́м­же уди­ви́­ся преподо́бный чу́д­ному виде́нию се­му́, изведе́н же быв из темни́цы, ра́дуяся возо­пи́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 10

Царь пре­ве́ч­ный, ди́в­на­го отсю́ду хо­да́­тая и кре́пкаго за­сту́п­ни­ка по­ка­за́ нам те­бе́, ве­ли́­кий уго́д­ни­че Бо́­жий Симео́не. Сам бо святи́тель Хрис­то́в Никола́й, хо­тя́й спас­ти́ преподо́бнаго, наста́ви его́ приле́жно вопи́ти к те­бе́ о заступле́нии и по́­мо­щи, многомо́щен бо еси́, гла­го́­ла­ше, у Бо́­га и ве́­лие дерз­но­ве́­ние и́ма­ши к Не­му́. Я́ко­же у́бо преподо́бнаго Пет­ра́ Афо́нскаго пред­ста́в, спасл еси́, свобо́ду и из­бав­ле́­ние от уз ему́ дарова́в, та́­ко и нас в бе­да́х и об­стоя́­ни­их су́­щих не укосни́ спаса́ти пред­ста́­тель­ством тво­и́м, да зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, те́п­лый мо­ли́т­вен­ни­че о всех, с ве́­рою те­бе́ при­зы­ва́ю­щих; ра́­дуй­ся, ско́­рый по­мо́щ­ни­че всех к тво­ему́ зас­туп­ле­нию при­бе­га́ю­щих.

Ра́­дуй­ся, я́ко ве­ли́­кий во иера́рсех святи́тель Хрис­то́в Никола́й, многомо́щнейша ко Хри­сту́ Бо́­гу пред­ста­те­ля тя указа́; ра́­дуй­ся, я́ко я́вль­ся со святи́телем Никола́ем преподо́бному Пет­ру́ Афо́нскому, чуде́сне того́ от уз и темни́цы свободи́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко сим его́ на стезю́ и́но­чес­ка­го жи­тия́ наста́вил еси́; ра́­дуй­ся, я́ко сим и нас в ну́ж­дах на́­ших прибега́ти к тво­ему́ зас­туп­ле­нию научи́л еси́.

Ра́­дуй­ся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богоприи́мче пре­бла­же́н­не.

Кондак 11

Пе́­ние уми­ле́н­ное прино́сит ти весь мир христиа́нский, свя­ты́й уго́д­ни­че Бо́­жий Симео́не, ве­ли́­кий же Но́вград сла́­вит тя, я́ко ми­ло­сти­ва­го изба́вителя сво­его́ от бо­ле́з­ни и губи́тельства сме́ртнаго. Ег­да́ бо пра́ведный гнев Бо́­жий пости́же отцы́ на́­ша и бо­ле́знь сме́ртная нападе́ на ня, бла­го­во­ли́л Бог яви́­ти лю́­дем Сво­и́м цельбоно́сную ико́­ну твою́, я́же и до днесь во оби́­те­ли и́ночестей све́т­ло сия́ет, бла­го­да́ть подаю́щи ис­це­ле́­ний всем с ве́­рою к те­бе́ при­бе­га́ю­щим, Бо́­гу же зову́щим: Алли­лу́иа.

Икос 11

Све­то­за́р­ная свеща́ бы́вшим во тьме ис­ку­ше́­ний и бед от­це́м на́­шим яви́­ся чудотво́рная ико́­на свя­та́­го Богоприи́мца Симео́на, па́­че ча́яния на­де́ж­дою спа­се́­ния веселя́щи серд­ца́ их. Хо­тя́ бо спас­ти́ град от губи́тельства сме́ртнаго, преди́вно яви́­ся свя­ты́й архиепи́скопу Новгоро́дскому Ио́не, и по­ве­ле́ храм обы́денный созда́ти во и́мя его́, и ту свя­ту́ю ико́­ну его́ поста́вити, да ис­то­ча́­ет ис­це­ле́­ния лю́­дем, в по­кая́­нии с ве́­рою к ней при­бе­га́ю­щим. Се­го́ ра́­ди пра́ведно слы́шит от нас свя­ты́й чудотво́рец бла­го­да́р­ствен­ная пе́­ния та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, гра́­да на́­ше­го сте­но́ и утвер­жде́­ние; ра́­дуй­ся, от смер­то­но́с­ныя я́з­вы и губи́тельных бо­ле́з­ней бла­го­на­де́ж­ное ог­раж­де́­ние.

Ра́­дуй­ся, от на­па́с­тей и бед ско́­рое из­бав­ле́­ние; ра́­дуй­ся, от враг ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых мо́щное за­щи́­ще­ние.

Ра́­дуй­ся, во всех бла­ги́х кре́п­кое вспоможе́ние; ра́­дуй­ся, о гре­се́х на́­ших те́п­лое умилостивле́ние.

Ра́­дуй­ся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богоприи́мче пре­бла­же́н­не.

Кондак 12

Бла­го­да́ть неоску́дных ис­це­ле́­ний и ис­то́ч­ник неизсяка́емых духо́вных да­ро́в и во гряду́щая лю́­дем оста́вити вос­хо­те́в, человеколю́бец Гос­по́дь да­ро­ва́ нам пречи́стую ико́­ну твою́, свя­ты́й Богоприи́мче Симео́не, от нея́же а́ки от Бо­го­но́с­ных тво­и́х рук, держа́щих по­да́­те­ля всех благ Бо́­га, мы ны́­не раз­ли́ч­ная дарова́ния прие́млем, бла­го­да́р­не зо­ву́­ще Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще сла́­вим многомо́щное предста́тельство твое́ и кре́п­кое за­ступ­ле́­ние о нас гре́ш­ных, свя­ты́й Богоприи́мче Симео́не. Вои́стину бо сте­на́ неруши́ма и по­кро́в держа́вен еси́ гра́­ду и оби́­те­ли, в ней­же от лет дре́в­них, я́ко звез­да́ све­то­за́р­ная, воз­сия́ нам чудотво́рная ико́­на твоя́, к ней­же мы ны́­не при­па́­даю­ще и те́п­ле мо­ля́­ще­ся, те­бе́ со сле­за́­ми взы­ва́­ем си́­це:

Ра́­дуй­ся, я́ко оби́­тель, то­бо́ю храни́ма, я́ко мно­го­це́н­ное со­кро́­ви­ще иму́ще чест­ну́ю ико́­ну твою́, бла­го­да́р­не о ней утеша́ется и ра́дуется; ра́­дуй­ся, я́ко хотя́щии бла­го­че́ст­но жи́ти в ней от ис­ку­ше́­ний ми́­ра, пло́­ти и диа́вола по­кро́­вом тво­и́м ог­раж­да́­еши.

Ра́­дуй­ся, я́ко до́б­ре тружда́ющимся помо́щник кре́пок явля́е­ши­ся; ра́­дуй­ся, я́ко скор­бя́­щим уте­ше́­ние, боля́щим ис­це­ле́­ние, малоду́шествующим успокое́ние мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми подае́ши.

Ра́­дуй­ся, я́ко всяк в нужде́ ко свя­те́й ико­не тво­е́й прибега́яй, ско́­рое уте­ше́­ние и благовре́менную по́­мощь при­е́м­лет; ра́­дуй­ся, Богодарова́нное нам при­бе́­жи­ще, на­де́ж­до, по­кро́в и за­ступ­ле́­ние на́­ше.

Ра́­дуй­ся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богоприи́мче пре­бла­же́н­не.

Кондак 13

О ве­ли́­кий уго́д­ни­че Бо́­жий и Богоприи́мче Симео́не! При­ими́ ны́­не ма́­лое сие́, оба́­че от чи́стаго се́рд­ца при­но­си́­мое те­бе́ мо­ле́­ние на́­ше, и, я́ко многомо́щный пред­ста́­тель ко Хри­сту́ Бо́­гу, ис­про­си́ нам ос­тав­ле́­ние гре­хо́в и ми́рную кон­чи́­ну жи­во­та́ на́­ше­го, и ве́ч­ныя мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми из­ба́­ви нас му́­ки, о те­бе́ во­пию́­щих Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1­й икос «А́н­гел Госпо́день...» и 1­й кондак «Из­бра́н­ный в благове́стника...»

Мо­ли́т­ва пер­вая

О ве­ли́­кий уго́д­ни­че Бо́­жий и Богоприи́мче Симео́не! При́­зри на мя гре́ш­на­го, ко свя­те́й ико­не тво­е́й припа́дающа и прося́ща тво­его́ за­ступ­ле́­ния и по́­мо­щи: скорбь бо обдержи́т мя от обстоя́щих мя ны́­не бед и зол, и уте­ше́­ния не и́мам многоболе́зненней ду­ши́ мое́й. Иска́х по́­мо­щи от че­ло­ве́к, и не обре́теся. Возопия́х ко Го́с­по­ду, и не услы́ша мя, аз прогне́вах пречи́стую бла́гость Его́ беззако́ньми мои́ми, и мно́жеством мно́гих гре­хо́в мои́х преогорчи́х человеколю́бную утро́бу Его́. И кто ми ны́­не по́­мощь яви́т; кто ми скорбь утоли́т; кто даст отра́ду и успокое́ние многомяте́жней душе́ мое́й? К те­бе́, ве­ли́­кий уго́д­ни­че Бо́­жий, прибега́ю гре́шный и не­до­сто́й­ный аз, ве́дый, я́ко ве́­лие дерз­но­ве́­ние и́ма­ши ко Хри­сту́ Бо́­гу и многомо́щен пред­ста́­тель еси́ о всех, с ве́­рою к те­бе́ при­бе­га́ю­щих, и тво­его́ за­ступ­ле́­ния и по́­мо­щи тре́­бую­щих. Мо­ли́ у́бо Человеколю́бца Го́с­по­да, я́ко да прости́в ми безчи́сленная моя́ прегреше́ния, не отврати́т ми́­лость Свою́ от ме­не́, но я́ко благ и сострада́телен, яви́т и мне без­ко­не́ч­ное Свое́ ми­ло­се́р­дие, и в лю́тем на­па́с­тей и бед мои́х озлобле́нии по­да́ст ми всеси́льную по́­мощь Свою́, и преогорче́нной душе́ мое́й осла́бу, мир, укреп­ле́­ние, уте­ше́­ние и успокое́ние да́­ру­ет. Ей, ве­ли́­кий уго́д­ни­че Бо́­жий, вознеси́ Бо­го­но́с­ныя ру́­це твоя́ ко И́же во объя́тиих тво­и́х носи́тися изво́лившему Хри­сту́ Бо́­гу на́­ше­му и мо­ли́ бла́гость Его́, да не отри́нет мо­ле́­ния се́рд­ца мо­его́ недосто́инства ра́­ди мо­его́, но яви́т мне бла­го­вре­мен­не ми́­лость Свою́, во сла́­ву безконе́чных щед­ро́т Сво­и́х и многомо́щнаго предста́тельства тво­его́, о не́м­же по­до­ба́­ет Ему́ вся­кая сла́­ва и благодаре́ние ку́п­но со От­це́м и Пре­свя­тым Его́ Ду́­хом ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Мо­ли́т­ва вто­рая

О, ве­ли́­кий уго́д­ни­че Бо́­жий Богоприи́мче Симео́не! Пред­стоя́ Пре­сто́­лу Вели́каго Ца­ря́ и Бо́­га на́­ше­го Иису́­са Хри­ста́, ве́­лие дерз­но­ве́­ние и́ма­ши к Не­му́, во объя́тиих тво­и́х на́­ше­го ра́­ди спа­се́­ния носи́тися изво́лившему. К те­бе́ у́бо, я́ко многомо́щному пред­ста́­те­лю и кре́пкому о нас мо­ли́т­вен­ни­ку, при­бе­га́­ем мы, гре́ш­нии и недосто́йнии. Мо­ли́ Бла́гость Его́, я́ко да отврати́т от нас гнев Свой, пра́ведно по де­ло́м на́­шим на ны дви́жимый, и, пре­зре́в безчи́сленная прегреше́ния на́­ша, обрати́т нас на путь по­кая́­ния и на стезе́ за́­по­ве­дей Сво­и́х утвер­ди́т нас. Огради́ мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми в ми́­ре жи­во́т наш, и во всем благо́м благо́е поспеше́ние ис­про­си́, вся я́же к животу́ и благоче́стию по­тре́б­ная нам да́руя. Я́ко­же дре́в­ле Ве­ли́­кий Но́вград яв­ле́­ни­ем чудотво́рныя ико́­ны твоея́ от губи́тельства сме́ртнаго изба́вил еси́, та́­ко и ны́­не нас и вся гра́­ды и ве́­си стра­ны́ на́шея от вся́­ких на­па́с­тей и бед и на­пра́с­ныя сме́р­ти пред­ста́­тель­ством тво­и́м из­ба́­ви, и от всех враг ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых по­кро́­вом тво­и́м защити́. Я́ко да ти́­хое и безмо́лвное жи­тие́ по­жи­вем во вся́ком бла­го­че́с­тии и чис­то­те́ и, та́­ко в ми́­ре вре́менное сие́ жи­тие́ преше́дше, в ве́чный дости́гнем по­ко́й, иде́­же спо­до́­бим­ся Не­бе́с­на­го Ца́рст­вия Хри­ста́ Бо́­га на́­ше­го. Ему́ же вся­кая сла́­ва по­до­ба́­ет со От­це́м и Пре­свя­тым Его́ Ду́­хом, ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

праведному Симеону Богоприимцу