Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому преподобному Савве Освященному

преподобному Савве Освященному
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Из­бра́н­ный чу­до­тво́р­че и пре­ди́в­ный уго́д­ни­че Хрис­то́в, преподо́бне о́т­че Са́вво, ми́­ру пра­во­сла́в­но­му све­ти́ль­ни­че и те́п­лый о нас пред Бо́­гом мо­ли́т­вен­ни­че! Ве­ли­ча́­ем просла́вльшаго тя Го́с­по­да, восхваля́юще лю­бо́­вию равноа́нгельное жи­тие́ твое́. Ты же, я́ко име́яй ве́­лие дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, от вся́­ких нас бед сво­бо­ди́, да с ра́­дос­тию зо­ве́м ти: Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Икос 1

А́н­ге­лов Тво­ре́ц и всея́ тва́­ри Соде́тель избра́ тя от младе́нства, преподо́бне, просла́вити трисия́тельное и́мя Его́: ты бо, осмиле́тен сый, вся кра́с­ная ми́­ра тле́н­на­го пре­зре́в, во оби́­тель свя­ту́ю прите́кл еси́, иде́­же я́ко а́н­гел зем­ны́й богоуго́дно под­ви­за́л­ся еси́. Те́м­же и все­ли́­ся в тя бла­го­да́ть Пре­свя­та́­го Ду́­ха, Его́­же де́йством све́т­ло украша́яся, ангелоподо́бное жи­тие́ показа́л еси́. Мы же, зря́ще ве́лия исправле́ния твоя́, с лю­бо́­вию во­пи­е́м те­бе́ си́­це:

Ра́­дуй­ся, роди́телей бла­го­чес­ти́­вых благослове́нный пло́де.

Ра́­дуй­ся, Каппадоки́йския стра­ны́ свято́е укра­ше́­ние.

Ра́­дуй­ся, Палести́нския зем­ли́ и гра́­да Иерусали́ма све­ти́ль­ни­че.

Ра́­дуй­ся, во Иорда́нстей пусты́ни со а́н­ге­лы все­ли́­вый­ся.

Ра́­дуй­ся, я́ко от младе́нства Хри­ста́ возлюби́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко же́ртву живу́ю се­бе́ Го́сподеви прине́сл еси́.

Ра́­дуй­ся, Ева́нгелия Хри­сто́­ва усе́рдный после́дователю.

Ра́­дуй­ся, за́­по­ве­дей Гос­по́д­них ве́р­ный блюсти́телю.

Ра́­дуй­ся, я́ко от ю́нос­ти и́гу Христо́ву се­бе́ порабо́тил еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко красоту́ тле́нную и мирску́ю сла́­дость ни во что́же вме­ни́л еси́.

Ра́­дуй­ся, Бо́­жия ра́­зу­ма ис­по́л­нен­ный.

Ра́­дуй­ся, бла­го­да́­тию Ду́­ха Свя­та́­го приосене́нный.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 2

Ви́­дев Всеве́дец Гос­по́дь благо́е ду́­ши твоея́ произволе́ние, е́же рабо́тати Ему́ усе́рд­но вся дни жи­во­та́ тво­его́, еще́ во ю́нос­ти просла́ви тя Бо­же́­ствен­ною Свое́ю си́­лою: люб­ве́ бо ра́­ди бра́тския в разжже́нную пещь вступи́в и оде́жды твоя́ неопале́нны сохрани́в, бла­го­да́­тию Бо́­жиею не­вреж­де́н от ог­ня́ пребы́л еси́. Се­го́ ра́­ди про­слав­ля́ю­ще Ца­ря́ сла́­вы Хри­ста́, про­слав­ля́ю­ща­го свя­ты́я Своя́, во­пи­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум про­све­ще́н от Бо́­га име́я, преподо́бне о́т­че Са́вво, диа́вольския искуше́ния при́с­но разумева́л еси́: ег­да́ бо преле́стник ро́­да че­ло­ве́­чес­ка­го искуси́ тя взя́ти плод дре́ва пре́ж­де ста́рческаго благослове́ния, а́бие помяну́л еси́ прароди́тели, и́же сне́дию дре́ва в раи́ прельсти́шася. Те́м­же пове́рг плод на зе́м­лю; нога́ми сей попра́л еси́, запове́дав се­бе́ до сме́р­ти не вкуси́ти плода́ се­го́, гла­ву́ дре́в­ня­го зми́я со­кру­ша́я. Се­го́ ра́­ди при­ими́ от нас похвалы́ сия́:

Ра́­дуй­ся, от ю́нос­ти по́стническое жи­тие́ показа́вый.

Ра́­дуй­ся, на вы­со­ту́ доб­ро­де́­те­лей возше́дый.

Ра́­дуй­ся, мона́шескаго жи­тия́ и уста́ва и́стовое пра́­ви­ло.

Ра́­дуй­ся, ре́в­ност­ный исполни́телю оте́ческих пре­да́­ний.

Ра́­дуй­ся, я́ко люб­ве́ ра́­ди бра́та в пе́щный пла́мень вшел еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко си́­лою бла­го­да́­ти Хри­сто́­вы от ог­ня́ не опале́н изше́л еси́.

Ра́­дуй­ся, всеце́лое послуша́ние Го́с­по­ду Бо́­гу соверши́вый.

Ра́­дуй­ся, гла­ву́ дре́в­ня­го запина́теля сокруши́вый.

Ра́­дуй­ся, на вы­со­ту́ без­стра́с­тия возше́дый.

Ра́­дуй­ся, ко́з­ни де́монския до кон­ца́ по­бе­ди́­вый.

Ра́­дуй­ся, благо́е и́го Хрис­то́­во на рамена́ твоя́ восприя́вый.

Ра́­дуй­ся, зако́на Бо́­жия от всея́ ду́­ши взыска́вый.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 3

Си́­ла Вы́ш­ня­го, про­све­ща́ю­щая вся́­ка­го че­ло­ве́­ка, гряду́щаго в мир, и показу́ющая пу­ти́ пра́­выя, наста́ви тя, преподо́бне о́т­че Са́вво, дости́гнути свя­та́­го гра́­да Иерусали́ма, иде́­же поклони́лся еси́ Живоно́сному Гро́бу Воскре́сшаго Хри­ста́, и со сле­за́­ми облобыза́в, бла­го­да́р­ствен­но воспе́л еси́ Ему́ песнь: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я ве́­лию ре́в­ность о по́двизе мона́шескаго равноапо́стольнаго жи­тия́, преподо́бне, потща́лся еси́ идти́ во Иорда́нскую пус­ты́­ню, иде́­же наста́вника се­бе́ об­ре́т вели́каго Евфи́мия и того́ жи­тию досто́йно поревнова́в, свя­то́­му Крести́телю Христо́ву Иоа́нну в по́двизех тво­и́х упо­до́­бил­ся еси́. Мы же, ди­вя́­ще­ся бо­га́т­ству доб­ро­де́­те­лей тво­и́х, усе́рд­но во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, жи­тию безпло́тных поревнова́вый.

Ра́­дуй­ся, по́двигом дре́в­них свя­ты́х оте́ц досто́йно подража́вый.

Ра́­дуй­ся, пусты́ни Иорда́нския благода́тное прозябе́ние.

Ра́­дуй­ся, свя­та́­го жи­тия́ бла­го­уха́­ние.

Ра́­дуй­ся, бла­го­да́­ти Хри­сто́­вы со­су́­де из­бра́н­ный.

Ра́­дуй­ся, пусты́нное жи­тие́ па́­че всего́ воз­лю­би́­вый.

Ра́­дуй­ся, страс­те́й те́рния усе́рд­но исторга́вый.

Ра́­дуй­ся, во ю́ном воз­рас­те́ му́дростию Хри­сто́­вою про­све­ще́н­ный.

Ра́­дуй­ся, чис­то­ты́ ду­ше́в­ныя и те­ле́с­ныя усе́рдный рев­ни́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, у́мнаго трезве́ния не­усы́п­ный хра­ни́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, ле́ствицею доб­ро­де́­те­лей к не­бе́с­ным оби́телем возше́дый.

Ра́­дуй­ся, я́ко фи́никс в пусты́ни процветы́й.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 4

Бу́­рю внутрь по­мыс­ло́в и страс­те́й во́л­ны безбе́дно пре­ше́д, преподо́бне о́т­че Са́вво, об­ре́л еси́ ти́­хое при­ста́­ни­ще Хри­ста́, Ему́­же не­ле́­ност­но во мно́­зе дол­го­тер­пе́­нии порабо́тал еси́; от­ню́­ду­же Бо­же́­ствен­ною бла­го­да́­тию Хри­сто́­вою вос­хо­дя́ от си́­лы в си́­лу, от дея́ния к боговиде́нию, не­бе́с­на­го Сио́на до­сти́гл еси́, иде́­же со А́н­ге­лы пое́ши Тро́­ице Свя­те́й песнь: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­ша­ще ди́в­ная твоя́ наставле́ния, я́же не то́­чию в словесе́х, но и в по́двизех тво­и́х явля́л еси́, при­хож­да́­ху к те­бе́ из­да­ле́­ча жа́ж­ду­щии спа­се́­ния, подража́ти доброде́телем тво­и́м хотя́щее. Ты же, преподо́бне о́т­че, му́дро назида́я и к Небе́сному Ца́рствию управля́я всех, ве́­рою при­те­ка́ю­щих к те­бе́, свети́льник Пра­во­сла́­вия соде́лался еси́. Се­го́ ра́­ди с лю­бо́­вию во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, на­ста́в­ни­че мо­на́­хов Бо­го­му́дрый.

Ра́­дуй­ся, ове́ц хри­сто́­вых до́б­рый па́­сты­рю.

Ра́­дуй­ся, ко спа­се́­нию ве́р­ный путеводи́телю.

Ра́­дуй­ся, по́ст­ни­ков ди́вный учи́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, кре́п­кое па́дающих возведе́ние.

Ра́­дуй­ся, правостоя́щих утвер­жде́­ние.

Ра́­дуй­ся, Ева́нгелия Хри­сто́­ва усе́рдный по­слу́­ша­те­лю.

Ра́­дуй­ся, и́но­чес­ка­го жи­тия́ до́б­рый на­ста́в­ни­че.

Ра́­дуй­ся, я́ко огне́м мо­ли́т­вы стре́лы вра́­жия попали́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко еще́ во пло́­ти сый, ра́йскую сла́­дость предвкуси́л еси́.

Ра́­дуй­ся, пусты́нный жи́телю и в те­ле­си́ а́н­ге­ле.

Ра́­дуй­ся, вселе́нныя све­ти́ль­ни­че.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 5

Бо­го­те́ч­ней звез­де́ упо­до́­бил­ся еси́, блаже́нне Са́вво, смире́нием возвыша́емый и в го́рняя черто́ги востеки́й, на­уча́я всех го́рняя му́дрствовати, а не зем­на́я, от страс­те́й отреша́тися, со Хри­сто́м жи́ти и от серд­ца́ вос­пе­ва́­ти Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дев­ше тя ученицы́ твои́ наста́вника прему́дра и зна́мением не­бе́с­ныя бла­го­да́­ти сия́юща, дивля́хуся, тща́щеся тво­ему́ жи­тию подража́ти; я́ко бо лу­ча́ све́тлаго со́лн­ца пра́в­ды, просвети́ся жи­тие́ твое́. Се­го́ ра́­ди слы́­ши­ши от всех по­хва́ль­ная пе́­ния та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, восто́чная звез­до́ златоза́рнейшая.

Ра́­дуй­ся, а́н­ге­лов со­бе­се́д­ни­че.

Ра́­дуй­ся, по́ст­ни­ков по­хва­ло́.

Ра́­дуй­ся, безмо́лвствующих сла́­во.

Ра́­дуй­ся, учи́­те­лю сми­ре́­ния и це­ло­му́д­рия.

Ра́­дуй­ся, о́б­ра­зе кро́­тос­ти и по­слу­ша́­ния.

Ра́­дуй­ся, я́ко во глу­би­ны́ ни­ще­ты́ ду­хо́в­ныя при­ни́кл еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко на вы­со­ту́ доб­ро­де́­те­лей воз­ше́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко путь к животу́ ве́ч­но­му об­ре́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко ис­прав­ле­́нии тво­и́ми безпло́тныя удиви́л еси́.

Ра́­дуй­ся, мно́­жест­во душ уне­ве́сти­вый Хри­сту́.

Ра́­дуй­ся, ку́п­но с ни́­ми пре­бы­ва́яй в ра́­дос­ти Го́с­по­да тво­его́.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 6

Про­по­ве́д­ник и исполни́тель Ева́н­гель­ских сло­ве́с, е́же не скры­ва́­ти се­бе́ сокро́вищ на зем­ли́, яви́л­ся еси́, преподо́бне о́т­че Са́вво. Се­го́ ра́­ди и ча́­да твоя́ ду­хо́в­ная на­став­ля́л еси́, е́же Еди́­на­го Го́с­по­да иска́ти во вся дни жи́з­ни своея́, всем се́рд­цем Тому́ прилепля́тися и непреста́нно пе́­ти Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 6

Воз­сия́ свет Бо­же́ст­вен­ный, в нощи́ моля́щуся те­бе́, преподо́бне, показу́я столпо́м о́гненным пеще́ру нерукотворе́ну, ю́же храм соде́лал еси́, и та́­мо вели́кую ла́вру устро́ив, богоуго́дныя по́д­ви­ги и моли́твенныя тру­ды́ показа́л еси́. Мы же, вели́чию бла­го­да́­ти Вы́ш­ня­го, на те­бе́ почи́вшия, ди­вя́­ще­ся, умиле́нно взы­ва́­ем:

Ра́­дуй­ся, я́ко виде́ния пренебе́снаго све́­та спо­до́­бил­ся еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко бла­го­во­ле́­ни­ем Бо́­жи­им вели́кую ла́вру устро́ил еси́ и в ню мно́­жест­во и́ноков собра́л еси́.

Ра́­дуй­ся, ду­хо́в­ныя о́в­цы к го́рнему ца́рствию до́б­ре упра́вивый.

Ра́­дуй­ся, мно́гая чу­де­са́ бла­го­да́­тию Свя­та́­го Ду́­ха сотвори́вый.

Ра́­дуй­ся, лени́выя подви́гнувый ре́вностными по́д­ви­ги тво­его́ жи­тия́ Хри­сто­лю­би́­ва­го.

Ра́­дуй­ся, пе­ча́ль­ных ско́­рое уте­ше́­ние.

Ра́­дуй­ся, Ева́нгелия Хри­сто́­ва бо­го­му́дрый учи́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, про­воз­ве́ст­ни­че путе́й Гос­по́д­них.

Ра́­дуй­ся, вся во уме́ты вмени́вый, да Хри­ста́ при­об­ря́­ще­ши.

Ра́­дуй­ся, Хри­сту́ не­воз­вра́т­но по­сле́­до­ва­вый.

Ра́­дуй­ся, бла­ги́й и ве́р­ный ра́­бе Хрис­то́в.

Ра́­дуй­ся, до́б­рый де́­ла­те­лю виногра́да Хри­сто́­ва.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 7

Хо­тя́ ве́рен бы­ти до кон­ца́ Иису́­су Хри­сту́, Сы́­ну Бо́­жию, взе́мшему гре­хи́ ми́­ра, кро́тость, не­зло́­бие, сми­ре́­ние в се́рд­це тво­е́м до́б­ре насади́л еси́, богоно́се о́т­че Са́вво, и вся́­кия ско́р­би, укоре́ния и досажде́ния ра́­дост­но пре­тер­пе́л еси́, ве́дая, я́ко мно́­ги­ми скорбьми́ по­до­ба́­ет вни́ти в Ца́рст­вие Не­бе́с­ное. Се­го́ ра́­ди, несе́нием крес­та́ Хри­сто́­ва и тер­пе́­ни­ем скор­бе́й, еще́ на зем­ли́ ду́­шу твою́ во оби́­тель Пре­свя­ты́я Тро́ицы устро́ил еси́, Е́йже ны́­не пред­стои­ши со А́н­ге­лы и вопие́ши а́нгельскую песнь: Алли­лу́иа.

Икос 7

Ди́вный вои́стину победоно́сец по­ка­за́л­ся еси́ на стра́с­ти плотски́я, богоблаже́нне; вся бо разжже́нныя стре́лы лу­ка́­ва­го пос­то́м, бде́­ни­ем и сле́зными мо­ли́т­ва­ми угаси́л еси́. Те́м­же во­пи­е́м те­бе́ си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, крест Хрис­то́в на рамена́ твоя́ восприе́мый.

Ра́­дуй­ся, кресто́м сим я́ко ле́ствицею на не́­бо возше́дый.

Ра́­дуй­ся, терпе́ния и незло́бия рачи́телю.

Ра́­дуй­ся, и́ноков до́б­ре подвиза́ющихся моли́твенный пред Бо́­гом пред­ста́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, ве́­ры Пра­во­сла́вныя мо́щный за­щи́т­ни­че.

Ра́­дуй­ся, Не­бе́с­на­го Ца́рст­вия нас­ле́д­ни­че.

Ра́­дуй­ся, бла­го­да́­тию Бо́­жиею приосене́нный.

Ра́­дуй­ся, я́ко о́б­раз страс­те́й Хри­сто́­вых в се́рд­це тво­е́м предписа́л еси́.

Ра́­дуй­ся, све́­том трисо́лнечным Свя­ты́я Тро́ицы озаре́нный.

Ра́­дуй­ся, я́ко душе́вныма очи́­ма при́с­но Го́с­по­да созерца́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко бла­го­да́­тию Бо́­жиею вся прови́дел еси́.

Ра́­дуй­ся, благода́тными чу­де­сы́ жи­тие́ твое́ озари́вый.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 8

Стра́нника и прише́льца помышля́л еси́ в се­бе́ бы­ти в ми́­ре сем, пре­бла­же́н­не о́т­че Са́вво; те́м­же гряду́щаго гра́­да Иерусали́ма Не­бе́с­на­го взыску́я, вся помышле́ния твоя́ к не­бе­си́ непреста́нно возноси́л еси́, и, я́ко в тимпа́не, во умерщвле́ннем те­ле­си́, сла́дце воспева́л еси́ побе́дную песнь Хри­сту́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь обле́клся еси́ во ору́жия Бо́­жия, преподо́бне; те́м­же возмо́гл еси́ всю си́­лу диа́волю низложи́ти. Помози́ у́бо и нам, пре­бла­же́н­не о́т­че, мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми избы́ти сете́й вра́жиих, да бла­го­да́р­ствен­но зо­ве́м те­бе́ си́­це:

Ра́­дуй­ся, сто́л­пе не­пре­кло́н­ный терпе́ния.

Ра́­дуй­ся, рев­ни́­те­лю от ми́­ра удале́ния.

Ра́­дуй­ся, я́ко держа́вно плотски́я стра́с­ти низложи́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко плоть твою́ ду́хови покори́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко во бде́нных мо­ли́т­вах неосла́бно пребыва́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко умерщвле́нием пло́­ти безстра́стие стя­жа́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко вся́­кое наслажде́ние земно́е возненави́дел еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко те́сным и приско́рбным пу­те́м ходи́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко я́з­вы Го́с­по­да Иису́­са Хри­ста́ на те́ле тво­е́м носи́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко си́­лою крес­та́ Гос­по́д­ня де́монския ко́з­ни сокруши́л еси́.

Ра́­дуй­ся, вы́ш­них иде́­же Хрис­то́с се́де одесну́ю От­ца́ при́с­но иска́вый.

Ра́­дуй­ся, мы́сленным о́ком к невече́рнему све́­ту Хри­сту́ непреста́нно взира́вый.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 9

Вся́­кое ес­тес­тво́ а́н­гель­ское просла́ви тя и Це́р­ковь восхвали́, преподо́бне о́т­че Са́вво; ты бо ца­ря́ неправому́дрствующа и Севи́ровы ересенача́льники проти́вящияся Правосла́вней Це́рк­ви небоя́зненно обличи́л еси́ и, все духо́вное во́инство Пра­во­сла́­вия совокупи́в, е́ресь в ко­не́ц низложи́л еси́, нас же всех во правове́рии утверди́в, научи́л еси́ единогла́сно вос­пе­ва́­ти Триеди́ному Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9

Ве­ти́я мно­го­ве­ща́н­ныя не­до­уме́­ют досто́йно вос­хва­ли́­ти тя, пре­бла­же́н­не; па́­че бо ес­тест­ва́ че­ло­ве́­чес­ка­го под­ви­за́л­ся еси́ во вся дни жи­во­та́ тво­его́. Те́м­же чу­де­сы́ Хрис­то́с Бог те­бе́ обогати́, я́ко и зве́рие ди́вии повинова́хуся и служа́ху те­бе́, во дни же гла́­да мо­ли́т­вою твое́ю не́­бо дождь даде́ на зе́м­лю су́ху. Се­го́ ра́­ди, лю­бо́­вию подвиза́емии, во­пи­е́м те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, Це́рк­ве Пра­во­сла́вныя по­хва­ло́.

Ра́­дуй­ся, еретико́в и всех проти́вников правове́рия обличи́телю.

Ра́­дуй­ся, я́ко лю­де́й увеща́ти о и́стине Пра­во­сла́­вия потща́лся еси́.

Ра́­дуй­ся, за и́с­ти­ну Пра­во­сла́­вия мно́­гия тру­ды́ и по́д­ви­ги подъе́мый.

Ра́­дуй­ся, Пра­во­сла́вныя ве́­ры све­ти́­ло и утвер­жде́­ние.

Ра́­дуй­ся, проро́ком, апо́с­то­лом и святи́телем сопричте́нный.

Ра́­дуй­ся, ца­ре́й пра­во­сла́в­ных по­кро́­ве и за­щи́­ще­ние.

Ра́­дуй­ся, хри­сти­а́н правове́рных моли́твенное ог­раж­де́­ние.

Ра́­дуй­ся, ерети́ческих уче́­ний разори́телю.

Ра́­дуй­ся, пра­во­сла́в­ных догма́тов уясни́телю.

Ра́­дуй­ся, всем подвиза́ющимся о Правосла́вии по­мо́щ­ни­че.

Ра́­дуй­ся, па́стырей Пра­во­сла́вныя Це́рк­ве споспе́шниче.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́ мно́­жест­во лю­де́й тво­и́м попече́нием, пре­ми­ло­се́р­дый Гос­по́дь досто́йна тя наста́вника избра́, пре­бла­же́н­не о́т­че Са́вво; мно́­зи бо то­бо́ю на путь спа­се́­ния наста́влени бы́ша, и мно́ги оби́­те­ли тво­и́м тща́нием устро́ишася, в ни́х­же науча́л еси́ немо́лчно вос­пе­ва́­ти Еди́­но­му Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ тве́р­дая и кре́п­кое ог­раж­де́­ние пра­во­сла́в­ных яви́л­ся еси́, преподо́бне, хо­да́­тай­ством бо тво­и́м мир Це́рк­ви Бо­жией да­ро­ва́­ся. Те́м­же мо́­лим тя, пре­бла­же́н­не, бу́­ди помо́щник во всех ско́р­бех и на­па́с­тех и нам, к зас­туп­ле­нию тво­ему́ при­бе­га́ю­щим, да со уми­ле́­нием во­пи­е́м ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, пусты́нниче, мирску́ю суету́ возненави́девый и Еди́­на­го Бо́­га иска́вый.

Ра́­дуй­ся, алтаря́ Гос­по́д­ня слу­жи́­те­лю бла­го­го­ве́й­ный.

Ра́­дуй­ся, со вся́ким тща́нием Го́с­по­ду благоугожда́вый.

Ра́­дуй­ся, пла́менную лю­бо́вь ко Хри­сту́ яви́­вый.

Ра́­дуй­ся, мно́­гия оби́­те­ли созида́вый.

Ра́­дуй­ся, мно́­жест­во чад духо́вных внутрь собра́вый.

Ра́­дуй­ся, во оскуде́ниих и лише́ниих на Бо́­га упова́вый.

Ра́­дуй­ся, ве́­рою и упова́нием изо­би́­лие пло­до́в зем­ны́х при­е́мый.

Ра́­дуй­ся, тезоимени́тыя те­бе́ оби́­те­ли стра́­же не­усы́п­ный.

Ра́­дуй­ся, в бе­да́х, на­па́с­тех и ско́р­бех по­мо́щ­ни­че неотсту́пный.

Ра́­дуй­ся, и́ноков ко спа­се́­нию до́б­рый путеводи́телю.

Ра́­дуй­ся, многомо́щный мо­ли́т­вен­ни­че о ду­ша́х на́­ших.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 11

Пе́­ние хва­ле́б­ное при­но́­сим те­бе́, преподо́бне о́т­че Са́вво, и с лю­бо́­вию при­па́­даю­ще ко изображе́нию честна́го ли́­ка тво­его́, вос­хва­ля́­ем ангелоподо́бное жи­тие́ твое́. Ты же, пред­стоя́ пре­сто́­лу Пре­свя­ты́я Тро́ицы, не пре­стай моля́ся о нас, ублажа́ющих тя, да спо­до́­бим­ся не­бе́с­на­го се­ле́­ния дости́гнути и гла́сом ра́дования воспе́ти Бо́­гу а́нгельскую песнь: Алли­лу́иа.

Икос 11

Све­то­за́р­ный свети́льник Бо́­жия бла­го­да́­ти был еси́, пре­бла­же́н­не, се­го́ ра́­ди в сме́рт­нем успе́нии тво­е́м душа́ твоя́, я́ко со́лн­це сия́ющая, вознесе́на бысть свя­ты́­ми а́н­ге­лы в не­бе́с­ныя оби́­те­ли. Мы же, помина́юще твою́ блаже́нную кон­чи́­ну и на не­бе­си́ прославле́ние, ра́­дост­но во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, уго́д­ни­че Бо́­жий, те­че́­ние твоея́ жи́з­ни бла­го­че́ст­но скон­ча́­вый.

Ра́­дуй­ся, ве́­ру, на­де́ж­ду и лю­бо́вь до кон­ца́ сохрани́вый.

Ра́­дуй­ся, я́ко ца́рст­во и сла́­ву ве́ч­ную на­сле́­до­вал еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко по труде́х жи­тия́ зем­на́­го в не­бе́с­ных селе́ниих водвори́лся еси́.

Ра́­дуй­ся, нетле́нным вен­це́м сла́­вы не­бе́с­ныя от ру́­ки Вседержи́теля увенча́нный.

Ра́­дуй­ся, бла­же́н­ство ра́йское со все́­ми свя­ты́­ми восприе́мый.

Ра́­дуй­ся, а́н­ге­ле зем­ны́й и че­ло­ве́­че не­бе́с­ный.

Ра́­дуй­ся, на не­бе­си́ и на зем­ли́ от Го́с­по­да про­сла́в­лен­ный.

Ра́­дуй­ся, жи­во­но́с­ный ис­то́ч­ни­че, бла­го­да́ть ис­це­ле́­ния из­ли­ва́­яй.

Ра́­дуй­ся, одержи́мых не­ду́­ги бла­го­да́­тию Бо́­жиею исцеля́яй.

Ра́­дуй­ся, я́ко с вы­со­ты́ не­бе́с­ныя на нас (и оби́­тель твою́) при­зи­ра́е­ши.

Ра́­дуй­ся, я́ко всех нас от на­па́с­тей сохраня́еши.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 12

Бла­го­да́ть и ве́­лие твое́ дерз­но­ве́­ние пред Бо́­гом ве́­ду­ще, богоно́сне о́т­че Са́вво, усе́рд­но во­пи­е́м те­бе́: не пре­стай моля́ся те́п­ле ко Го́с­по­ду, да со­хра­ни́т свя­ту́ю Це́р­ковь Свою́ непозы́блему от не­ве́­рия, ере­се́й и рас­ко́­ла, да из­ба́­вит нас от бед и лю́­тых об­стоя́­ний и приведе́т в Ца́рст­вие Свое́ Не­бе́с­ное, я́ко да по­е́м со благодаре́нием то­бо́ю благоде́ющему нам ди́в­но­му во свя­ты́х Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще просла́вльшаго тя Го́с­по­да и убла­жа́­юще тя, пре­бла­же́н­не о́т­че, приле́жно мо́­лим­ся те­бе́, е́же спо­до́­би­ти­ся и нам хо­да́­тай­ством тво­и́м не­осуж­де́н­но пред­ста́­ти Стра́шному Суди́щу Христо́ву, да с ра́­дос­тию и лю­бо́­вию воспомина́юще твое́ моли́твенное о нас пред Бо́­гом предста́тельство, благохва́льно зо­ве́м те­бе́ си́­це:

Ра́­дуй­ся, пре­чест­но́е се­ле́­ние Пре­свя­ты́я Тро́ицы.

Ра́­дуй­ся, избра́нное Свя­та́­го Ду́­ха жи­ли́­ще.

Ра́­дуй­ся, сия́ние незаходи́маго Со́лн­ца.

Ра́­дуй­ся, лу­ча́­ми подвиго́в тво­и́х мона́шеское жи­тие́ озаря́яй.

Ра́­дуй­ся, до­сто́й­ный А́н­ге­лов со­бе­се́д­ни­че.

Ра́­дуй­ся, му́­че­ни­ков и пре­по­до́б­ных на не­бе­си́ сожи́телю.

Ра́­дуй­ся, я́ко мзда твоя́ мно́га на не­бе­си́.

Ра́­дуй­ся, Це́рк­ви Пра­во­сла́вныя укра­ше́­ние.

Ра́­дуй­ся, в бе­да́х су́­щим ско́­рое вспоможе́ние.

Ра́­дуй­ся, те́п­лый пред Го́с­по­дем о нас мо­ли́т­вен­ни­че.

Ра́­дуй­ся, при́сный и́ноков по­мо́щ­ни­че и зас­ту́п­ни­че.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 13

О ве­ли́­кий и ди́вный уго́д­ни­че Хрис­то́в, преподо́бне о́т­че Са́вво! При­ими́ ми́лостивно сие́ ма́­лое мо­ле́­ние, от усе́рдия на́­ше­го в по­хва­лу́ те­бе́ при­но­си́­мое, и тво­и́м моли́твенным пред­ста́­тель­ством у пре­сто́­ла Ца­ря́ Не­бе́с­на­го ис­про­си́ нам, е́же из­ба­ви­ти­ся в жи́з­ни сей от всех бед и на­па́с­тей, в сме́рт­нем же успе́нии на́­шем благу́ю часть спа­се́­ния и насле́дие ве́ч­ных благ получи́ти, я́ко да спо­до́­бим­ся с то­бо́ю и со все́­ми свя­ты́­ми в ра́­дос­ти ве́чней во ве́­ки вос­пе­ва́­ти Хри­сту́ Бо́­гу Спа­си́­те­лю на́­ше­му: Алли­лу́иа.

(Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м икос 1 и кондак 1).

Мо­ли́т­ва

О пре­ди́в­ный и всехва́льный уго́д­ни­че Бо́­жий, преподо́бне о́т­че Са́вво! Днесь (во святе́м хра́­ме тво­е́м) бла­го­го­ве́й­но пред­стоя́­ще пред свя­тою ико́­ною твое́ю и ра́­дост­но соверша́юще пресве́тлую па́­мять твою́, убла­жа́­ем тя за­сту́п­ни­ка на́­ше­го. Почита́юще же твое́ ве́­лие дерз­но­ве́­ние пред Го́с­по­дем, смире́нно мо́­лим тя, пре­бла­же́н­не: при­ими́ ми́лостивно от нас хва­ле́б­ное пе́­ние сие́, от люб­ве́ и усе́рдия те­бе́ при­но­си́­мое. И, я́ко име́яй ве́­лие дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, потщи́ся бо­го­приятным тво­и́м хо­да́­тай­ством испроси́ти у Ца­ря́ ца́рст­вую­щих и Го́с­по­да госпо́дствующих, я́ко да проба́вит ве­ли́­кия и бо­га́­тыя ми́­лос­ти Своя́ на нас гре́ш­ных, да по­да́ст нам дух пра́­выя ве́­ры, дух ве́­де­ния и люб­ве́, дух ми́­ра и ра́­дос­ти о Ду́­се Свя́­те, да из­ба́­вит от бед и на­па́с­тей, да низ­по́с­лет вся по­ле́з­ная ко спа­се́­нию душ на́­ших. Всем же правосла́вным да низ­по́с­лет мир, ти­ши­ну́, без­мя­те́­жие, усе́рдие ко ис­пол­не́­нию за́­по­ве­дей его́, изо­би́­лие пло­до́в зем­ны́х, и да из­ба́­вит всю ру́с­скую стра­ну́ от гла́­да, тру́­са, по­то́­па, ог­ня́, ме­ча́, на­ше́ст­вия ино­пле­ме́н­ных и меж­до­усо́б­ныя бра́­ни, смер­то­но́с­ныя я́з­вы и от вся́­ка­го зла. Ей, уго́д­ни­че Бо́­жий! Не пре́­зри моле́ний на́­ших, но услы́­ши нас мо­ля́­щих­ся те­бе́, и под кро́вом за­ступ­ле́­ния тво­его́ со­хра­ни́ нас (и оби́­тель твою́) ненаве́тны от враг ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, да спо­до́­бим­ся скон­ча́­ти жи­тие́ на́­ше в по­кая́­нии и восприи́мем ве́ч­ная бла­га́я во Ца́рст­вии Хри­ста́ Бо́­га на́­ше­го, иде́­же восхва́лим с то­бо́ю и все́­ми свя­ты́­ми достопоклоня́емое и́мя Пре­свя­ты́я Тро́ицы, От­ца́ и Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха, во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Савве Освященному