Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому праведному Симеону, Верхотурскому чудотворцу

праведному Симеону, Верхотурскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избранному и дивному новому сибирския страны чудотворцу всерадостно ныне приносим ти, святе Симеоне, хвалебная пения; ты же, яко имеяй дерзновение ко Христу Богу, от всяких нас бед свободи, да зовем ти: Радуйся, Симеоне, чудотворче предивный.

Икос 1

Ангел во плоти и небесный человек явился еси, блаженный Симеоне, ангельски бо в мире сем пожил еси, темже и ангельстии чини удивишася непорочности твоего жития и, по преставлении твоем, с веселием прията праведную твою душу; сего ради и мы, чудящеся высоте твоея добродетели, прославляем тя сице:

Радуйся, яко свято и богоугодно на земли пожил еси;

Радуйся, яко подвигом добрым зде подвизався, течение свое праведно скончал еси;

Радуйся, яко ныне преселился еси в покоища небесная;

Радуйся, яко в обителех премирных, яже уготова Бог любящим Его, на нескончаемыя веки водворяешися;

Радуйся, яко Царь царствующих прият тя в Небесное Царствие;

Радуйся, яко присно со ангелы в небеси обитаеши;

Радуйся, яко с пророки и апостолы вселяешися;

Радуйся, яко с постники и преподобными торжествовати сподобился еси;

Радуйся, яко предстоиши ныне со всеми святыми Престолу Божию;

Радуйся, яко Пресвятую Троицу несредственне зрети сподобляешися;

Радуйся, яко неизреченную славу Господню явственне созерцаеши;

Радуйся, яко тоя причастника быти удостои тя Господь;

Радуйся, Симеоне, чудотворче предивный.

Кондак 2

Видя вдовицу зело плачущую, якоже бо тогда умилосердився, и изнемогшу телом и бывшу близ конечнаго издыхания и очима нимало зрети могущу, явився исцелил еси, сице и о мне умилосердися, угодниче Божий, и от многих грехопадений немощствующее тело мое исцели и душу мою ко спасению настави, да в радости воззову к Богу песнь: Аллилуиа.

Икос 2

Разумети хотящу архиерею сибирския страны имя твое, егда обретены быша святыя твоя мощи, ты в видении явлься ему, о имени своем возвестил еси; он же, удивився чудеси и прославив Бога, и похвальныя глаголы вещая, вопияше тебе сице:

Радуйся, великий праведниче Божий, в чудесех просиявый;

Радуйся, целебниче недугов всем, призывающим тя с верою;

Радуйся, яко и прежде прошения помощию предваряеши;

Радуйся, яко и недоумевающих о прославлении нетленных мощей твоих чудесы твоими вразумил еси;

Радуйся, яко разслабленных укрепил еси;

Радуйся, яко слепым прозрение даровал еси;

Радуйся, хромым хождение устрояяй;

Радуйся, от беснующихся бесов отгнателю;

Радуйся, скорбных утешителю;

Радуйся, нищих и убогих покровителю;

Радуйся, православных утверждение;

Радуйся, ересей посрамление;

Радуйся, Симеоне, чудотворче предивный.

Кондак 3

Сила Вышняго утверди тя в житии твоем святом; и ты подвизался еси о спасении души твоея, трудами бо и воздержанием увядил еси плотския страсти и в непрестанных молитвах твоих всегда взывал еси к Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имеяй милосердие многое, о призывающих тя с верою присно молишися к Богу, у Него же равноангельным житием твоим великое дерзновение стяжал еси; не презри и нас недостойных, требующих твоея помощи, и яко дары, приими от нас песнь сию:

Радуйся, яко вся, елика просиши от Бога, дарует ти Господь;

Радуйся, яко молитвы твои о нас, якоже кадило благовонное, от Бога приемлются;

Радуйся, яко возжада душа твоя к Богу крепкому;

Радуйся, Христа единаго возлюбивый;

Радуйся, яко невозвратным желанием последовал еси Ему;

Радуйся, добродетельное житие всегда имевый;

Радуйся, возненавидевый страсти мира сего;

Радуйся, маловременнаго утешения на земли не искавый;

Радуйся, смиренномудрием украсивыйся;

Радуйся, твердый адаманте и столпе непоколебимый прилоги вражиими;

Радуйся, яко нетлением тело твое прослави Господь;

Радуйся, яко от гроба твоего и персть приемлющии исцеляются;

Радуйся, Симеоне, чудотворче предивный.

Кондак 4

Буря недоумения смущает мя, како возмогу достойно воспети чудеса твоя, блаженне Симеоне, кто бо многих чудотворений твоих дары по достоинству изрещи может? Обаче и аз дивно в тебе прославляющемуся Богу вопити дерзаю: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше, блаженне и предивне Симеоне, о величии чудес твоих, яко молитвами твоими сущих в бедах и скорбех предваряеши, скоро от них избавляя, вопием тебе таковая:

Радуйся, избавление наше от печалей и скорбей;

Радуйся, яко твоим предстательством даруется духовная благодать всем, с теплою верою к тебе притекающим;

Радуйся, яко твоими молитвами козни нечистых духов побеждены;

Радуйся, яко и неведущим и неслышавшим о прославлении твоем исцеление подаеши;

Радуйся, яко целебныя дары всюду точиши;

Радуйся, яко страну сибирскую присно присещаеши;

Радуйся, скорый обидимых заступниче;

Радуйся, сущим в лютых обстояниих пособниче и предстателю;

Радуйся, малодушныя утешаяй;

Радуйся, недужным крепкое исправление;

Радуйся, плененным скорое свобождение;

Радуйся, грешным ко спасению наставление;

Радуйся, Симеоне, чудотворче предивный.

Кондак 5

Пресветлая звезда явился еси, праведный Симеоне; сущих бо во тьме умныя очи озаряя светом Евангелия Христова и избавляя заблуждших от сетей змиевых и от всех коварств его, научил еси я благодарственно и всерадостно с лики святых ко Христу Богу вопити: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше в житии твоем, блаженне, духовных подвигов твоих высокая исправления, всякий разум удивляющая, прославляем давшаго ти таковую благодать Бога, тебе же хвалебными гласы сице вопием:

Радуйся, яко юрод быв Христа ради, высоту смиренномудрия стяжал еси;

Радуйся, яко странник и пришлец на земли обрелся еси;

Радуйся, яко ныне гражданином небесным быти на нескончаемыя веки сподобился еси;

Радуйся, яко незлобивый агнец в терпении твоем был еси;

Радуйся, яко кротостию ко озлобляющим тя землю живых наследовал еси;

Радуйся, чистыми душу и тело твое сохранивый, и ныне чистым сердцем зряй Бога;

Радуйся, яко мудрою мыслию утвердивый душу твою во спасение;

Радуйся, яко с невозвратною надеждою благ вечных преставился еси к Богу;

Радуйся, яко деснаго стояния со избранными удостоился еси;

Радуйся, яко не скрыл еси таланта, ввереннаго ти Богом;

Радуйся, благий рабе и верный, вшедый в радость Господа своего;

Радуйся, яко ныне утешаешися, якоже древний оный евангельский Лазарь, на лоне Авраамли;

Радуйся, Симеоне, чудотворче предивный.

Кондак 6

Проповедника богоноснаго Павла вещание и глаголы исполняя, Симеоне святе, юродственное Христа ради на земли пожил еси житие, и болезни многия претерпевая, всегда благодарственныя Богу возсылал еси хвалы, сице глаголя Ему: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси велие просвещение светлостию чудес твоих, праведный Симеоне, от святаго гроба твоего непрестанно истекающих, и тем далече отгнал еси тьму ересей и расколов от окрестных мест, идеже в правоверии и благочестии подвизался еси и в нетлении телеси почиеши; мы же, чудящеся сим, взываем ти сице:

Радуйся, яко явился еси во стране сибирстей крепкий защитник православия противу развратников и хульников Христовы Церкве;

Радуйся, яко и ныне борющимся с ними усердный пособник обретаешися;

Радуйся, противников Святыя Церкви посрамителю;

Радуйся, злых волков от стада Христова отгнателю;

Радуйся, облекийся во оружие света; Радуйся, лукавствующих обличителю;

Радуйся, православных тихое пристанище;

Радуйся, путешествующих благое поспешение;

Радуйся, яко и от многия скудости твоея разумевал еси на нища и убога;

Радуйся, яко милостив быв при жизни, благотвориши всем требующим и по смерти;

Радуйся, яко избрал еси добрая, еже Бога ради труждатися;

Радуйся, яко на тебе исполнися слово подвижническое, болезненно, еже труждатися, но блаженно восприятие;

Радуйся, Симеоне, чудотворче предивный.

Кондак 7

Хотящу некоему человеку от многих врачев исцелитися от очныя болезни, и егда ничтоже успе, прибегшу к тебе, врачу безмездному, ты очи его, наполнены кровию и зрети немогущая, перстию внезапу исцелил еси; он нее возрадовався, благодаряше тя и, Бога прославляя, рече: Аллилуиа.

Икос 7

Дивна тя показа нам Творец и Господь всех чудотворца: егда бо нетлением прослави тело твое, тогда и земля не скры гроб твой и яви всем нам, яко многоценное сокровище; темже и мы чудящеся вопием сице:

Радуйся, цвете нетленный, в стране сибирстей прекрасно процветый;

Радуйся, доблий подвижниче благочестия, во граде Верхотурстем возсиявый;

Радуйся, яко являешися аки древо животное, от негоже недугующии получают исцеление;

Радуйся, яко предстательством твоим пред Богом, аки ветвь благосеннолиственная, покрываеши нас;

Радуйся, яко добре вкоренился еси в вертограде Христовы Церкве;

Радуйся, яко обильные плоды добродетелей принесл еси Богу;

Радуйся, яко пиеши ныне воду животную от неисчерпаемаго источника безсмертия;

Радуйся, заблуждших наставниче;

Радуйся, яко кающимся в согрешениях испрошаеши от Бога прощение;

Радуйся, и всех благих нам от Него ходатаю;

Радуйся, яко светлую одежду чистоты и целомудрия добре сохранив, вшел еси в чертог небесный;

Радуйся, яко чистая душа твоя к лику Евангельских мудрых дев сопричтеся и купно с ними (ангельски) водворяется в небесном чертозе Жениха Христа;

Радуйся, Симеоне, чудотворче предивный.

Кондак 8

Странное на земли житие пожив и удалився суетнаго мира, добродетельми к Богу приближился еси, сего ради высокий Бог, видя твое смирение, возвеличи тя Своею благодатию; Егоже восхваляюще, поем Ему купно с тобою ангельскую песнь: Аллилуиа.

Икос 8

Весь ум твой в вышний Иерусалим присно простирая, аще телом и на земли пребывал еси, вся красная мира сего возненавидел и равноангельское житие зде пожил еси, Симеоне блаженне, тем и от чтущих тя слышиши сия:

Радуйся, человече Божий досточудный;

Радуйся, зерцало добродетелей преизящных;

Радуйся, пременивый тленная настоящая на будущая вечная;

Радуйся, уподобивыйся Иову терпением;

Радуйся, селение честное Святыя Троицы;

Радуйся, святче Божий, со всеми святыми прославляемый;

Радуйся, ковчеже, от потопа греховнаго призывающих тя спасающий;

Радуйся, яко услаждал еси сердце твое веселием будущих благ;

Радуйся, воздержанием плоть твою изнуривый;

Радуйся, яко святостию жития твоего милость Божию обрел еси;

Радуйся, яко непрестанными молитвами о нас Бога умилостивлявши;

Радуйся, яко благим надеждам твоим исполнение приял еси;

Радуйся, Симеоне, чудотворче предивный.

Кондак 9

Все множество человеческое удивися еже на земли во плоти твоему терпению и незлобию, непорочна и праведна тя зряще, и ныне милостивым твоим предстательством в скорбех нас не оставляюща; темже и мы, радующеся, к Богу поем песнь: Аллилуиа.

Икос 9

Витии многовещанныя изнемогоша по достоинству поведати многое твое терпение и теплую ко Христу любовь; аз же многогрешный како возмогу изглаголати равноангельное твое житие и преславная чудеса! Но обаче дерзаю, надеяся на твое беззлобие, вопити тебе сице:

Радуйся, яко ангелом подобяся, выну пущал еси на небо очи твоего сердца;

Радуйся, яко доблими твоими подвиги спасение и венец нетленный от Христа Бога приял еси;

Радуйся, яко на всяк день и на всяку нощь славословил еси Творца всяческих;

Радуйся, яко победил еси диавола смирением своим;

Радуйся, яко нищ телом и духом был еси на земли, сего ради уготова ти Господь Царство Небесное;

Радуйся, кротости ради твоея наследивый землю обетования;

Радуйся, яко и иных, зрящих твою святость, научил еси праведно жити;

Радуйся, яко душевныя страсти испепеляеши;

Радуйся, яко телесныя болезни врачуеши;

Радуйся, яко и многовременныя недуги от человек отгоняеши;

Радуйся, яко сущим близ конечнаго издыхания здравие даруеши;

Радуйся, яко и от смертоносных язв свобождаеши;

Радуйся, Симеоне, чудотворче предивный.

Кондак 10

Спасение восхотев дати Господь людем Своим, светлаго светильника всем нам даде тебе, точаща благодать цельбы всем, притекающим к раце мощей твоих; и мы, получивше милость от безмезднаго тя врача, благодарными гласы восхваляюще Бога, поем песнь: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси ты и покров всем притекающим к тебе, праведный Симеоне, ибо Господь прослави тя, украсив нетлением и чудесы и приглашати тебе научи:

Радуйся, столпе непоколебимый православия;

Радуйся, сокровище неоскудно многих исцелений;

Радуйся, подателю просящим у тебе яже на пользу;

Радуйся, уцеломудривый живущия студно;

Радуйся, наказателю помраченных умом;

Радуйся, учителю смиренномудрия и терпения;

Радуйся, яко в сониях являяся, научаеши доброму житию;

Радуйся, звездо, чудесно возсиявшая в сибирстей стране;

Радуйся, яко лучами чудотворений твоих просвещаеши и далечайшия страны;

Радуйся, яко некогда незнаем, ныне же со славою познаваешися от всех ищущих тя;

Радуйся, яко рыбарем быв, соделался еси ловцем человеков;

Радуйся, яко ходатайством твоим к Богу мук вечных свобождаеши нас;

Радуйся, Симеоне, чудотворче предивный.

Кондак 11

Пение умиленное приношу ти, недостойный, и вопию со слезами: ходатайствуй за мя присно к Богу, душею и телом от страстей, воюющих на мя, люте недугующаго, и подаждь ми молитвами твоими исцеление и грехов избавление, от сердца тебе сия приносящему, да и аз в радости воспою прославляющему тя Богу песнь: Аллилуиа.

Икос 11

Светоприемную свещу зрим тя, богомудре Симеоне: невеществен-ным бо любве огнем возжеглся еси и наставляеши к божественному деянию вся, образом жития твоего, яко зарею, просвещая чувства наша; темже и достоин еси званием почитатися сим:

Радуйся, луче пресветлая, от Солнца Христа возсиявшая;

Радуйся, светило благочестия немерцающее

Радуйся, яко свет премудрости Божия просвети душу твою;

Радуйся, яко вечнаго сего света лучей чрез тебе и мы сподобляемся;

Радуйся, безмездный врачу;

Радуйся, яко источаеши обильныя струи исцелений;

Радуйся, благонадежный о нас предстателю и молитвенниче пред Престолом Господним;

Радуйся, спасительное пристанище всем, притекающим к тебе;

Радуйся, яко сущим в пучине скорбей добр обретаешися кормчий;

Радуйся, теплый заступниче сущим во обстояниих лютых;

Радуйся, благоухание духовное источаяй от многоцелебных твоих мощей;

Радуйся, елеем радования исцеляяй скорби душевныя верою молящихся тебе;

Радуйся, Симеоне, чудотворче предивный.

Кондак 12

Благодать превелию даде тебе Господь недужных болезни врачевати, демоны прогоняти и страсти целити; темже не забуди и нас, усердно призывающих тя во время тесных обстояний и тяжких напастей, и молитвами твоими от оных избави, да благодарно вопием к Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще твоя чудеса, праведный Симеоне, верою несомненною притекаем к многоцелебным и святым мощем твоим, и припадая к ним, с любовию и страхом лобызаем оныя. Ты же, о святче Божий! Яко благоутробный, принеси моление ко Владыце, да сподобит нас деснаго стояния на суде Своем, вопиющих к тебе сицевая:

Радуйся, великий Христов угодниче;

Радуйся, молитвенниче усердный о воспевающих тя;

Радуйся, Божий избранниче, благодатию Духа Святаго приосененный;

Радуйся, праведниче, возвеселивыйся о Господе;

Радуйся, яко мзда твоя многа на небесех;

Радуйся, предстателю наш скорый и теплый;

Радуйся, ходатаю неусыпный о нас пред Богом;

Радуйся, иго благое и бремя легкое понесый;

Радуйся, за труды твоя и подвиги на земли вечное упокоение обретый на небеси;

Радуйся, яко временных и вечных благ от Бога нам присно просиши;

Радуйся, о кающихся споручниче пред Богом;

Радуйся, кадило благовонное, облагоухающее чтущих тя;

Радуйся, Симеоне, чудотворче предивный.

Кондак 13

О пречудный и милостивый новый чудотворче, праведный Симеоне! Приими ныне малое сие моление наше и принеси е ко Христу Богу нашему, да сохранит нас от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякия скорби и внезапныя смерти и будущаго вечнаго мучения избавит, молитвами твоими, всех вопиющих к Нему: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1

Молитва

О, святый и праведный Симеоне, чистою душею твоею в небесных обителех в лице святых водворяяйся, на земли же телом твоим нетленно почиваяй по данной ти благодати от Господа молитися о нас. Милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощем твоим притекающих, и испроси нам от Бога прощение согрешений наших, в няже впадаем множицею во вся дни жития нашего. И якоже прежде овым убо от очныя зельныя болезни ни мало зрети могущим исцеление очес, овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многая преславная благодеяния даровал еси: сице избави и нас от недугов душевных и телесных и от всякия скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему и к вечному спасению благопотребная нам от Господа испроси, да тако твоим предстательством и молитвами стяжавше вся нам полезная, аще и недостойнии, благодарне восхваляюще тя, прославим Бога, дивнаго во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

праведному Симеону, Верхотурскому