Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому преподобному Сергию Нуромскому, Вологодскому чудотворцу

преподобному Сергию Нуромскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избранный угодниче Христов, преподобне отче Сергие, благохвальная пения о великих твоих чудесех приносяще ти молитвенницы твои, прославляем прославльшагося в тебе Бога нашего. Ты же, яко имеяй велие дерзновение к Нему, от всяких нас временных и вечных бед твоими к Нему молитвами свободи, да зовем ти:

Радуйся, Сергие преподобне, Нуромский чудотворче.

Икос 1

Ангел земный и человек небесный был еси, преподобне отче Сергие: от юности бо твоея Господеви работати изволивый, достигл еси блаженства небеснаго, и ныне со ангелы Престолу Пресвятыя Троицы предстоиши. Сего ради тебе, на небеси и на земли прославленному, вопием сице:

Радуйся, от юности твоея всем сердцем твоим Господа возлюбивый.

Радуйся, и сам от Него возлюблен бывый.

Радуйся, поучавыйся в Законе Господни день и нощь.

Радуйся, поучением сим яко древо плодоносное, при исходищих вод благодатных насажденное, показавыйся.

Радуйся, чистоты вместилище.

Радуйся, доме всяческия святыни.

Радуйся, благодати Божия во вся дни жития исполненный.

Радуйся, наследниче небесных дарований.

Радуйся, Сергие преподобне, Нуромский чудотворче.

Кондак 2

Видев, преподобне отче, яко вся, яже в мире, суетна суть и скорогибнуща, изволил еси всеусердное твое попечение имети о еже како спасти душу твою. Мы же, о таковем твоем спасительнем произволении прославляюще Бога, зовем Ему: Аллилуиа.

Икос 2

Разум божественный имея и теплейшее ко Господу произволение, познал еси, преподобне, яко благо есть человеку, иже возмет ярем Господень на ся от юности своея, и сего ради, отвергся мира, был еси монах. Темже зовем ти:

Радуйся, иго крестоношения Христова возлюбивый.

Радуйся, вослед Господа твоего неленостно устремивыйся.

Радуйся, руку твою на рало спасения возложивый, никогдаже вспять обращаяся.

Радуйся, задняя забывая, в предняя усердно простиравыйся.

Радуйся, благодушным терпением скорбей обители небесныя достигнувый.

Радуйся, ныне о всех в печалех сущих молитвенниче теплейший.

Радуйся, скорбящих скорое утешение.

Радуйся, унывающих утешителю благодатный.

Радуйся, Сергие преподобне, Нуромский чудотворче.

Кондак 3

Сила Вышняго осени тя, преподобне, и препояса тя на враги видимыя и невидимыя, ихже победив, утвердил еси на камени недвижимем заповедей Христовых мысленныя нозе твои, и вшед в небесныя обители, радостно зовеши Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имея в сердце твоем всесовершенное желание работати Господеви со страхом и радоватися Ему со трепетом, оставил еси Отечество твое и пришел еси в гору Афонскую, идеже со отъятием власов главы твоея, отложил еси ветхаго своего человека со страстьми и похотьми его. Темже приими от нас пения сицевая:

Радуйся, рабе Божий, благий и верный.

Радуйся, ниву душевную твою неленостно возделавый.

Радуйся, горы Афонския всельниче.

Радуйся, добродетелей отец преподобных горы тоя, прежде тебе бывших, сонаследниче.

Радуйся, монахом богодухновенное светило.

Радуйся, ко граду небесному всех путевождю благонадежный.

Радуйся, пустынножителей украшение.

Радуйся, безмолвия рачителю теплейший.

Радуйся, Сергие преподобне, Нуромский чудотворче.

Кондак 4

Бурю многомятежнаго мира страстей возненавидев, отче, устранился еси всех его красот: в пустыню же вселься, преподобне, Крестителю в житии последовал еси, и Илии поревновал еси пророку. Ныне убо истинно вечную в Небесных дворех получив славу, с ними предстоиши Богу, поя Тому: Аллилуиа.

Икос 4

Слышав, яко богохранимей державе Российстей возсия светозарное светило великий авво Сергий, восхотел еси ученик его быти, и сего ради оставль гору Афонскую, устремился еси к царствующему граду Москве, да возможеши желание твое исполнити. Мы же, мысленно тя на пути сем сретающе, зовем:

Радуйся, смирения благаго ревнителю.

Радуйся, мудрости духовныя искателю неусыпный.

Радуйся, иноче благоискусный.

Радуйся, странниче богоизбранный.

Радуйся, сподвижник соименному ти великому Сергию быти сподобивыйся.

Радуйся, от него вселюбезно приятый.

Радуйся, великаго учителя освященный учениче.

Радуйся, сообитателю его на небесех.

Радуйся, Сергие преподобне, Нуромский чудотворче.

Кондак 5

Боготечней звезде подобяся, якоже елень на источники водныя, сице ты, преподобне, потекл еси в пределы Вологодския, иский безмолвия. Достиг же пустыни Нуромския и ту водрузив Крест Христов, воспел еси Ему благодарственно: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше тя преподобне отче, единаго на едине Господеви в пустыни работающа, и мневше у тебе обрести многая вещественная сокровища, люте нападоша на тя разбойницы, от нихже и раны многи подъял еси, но абие Христос исцели тя. Сего ради мы взываем ти таковая:

Радуйся, крине райскаго прозябения, во удолиих Нуромских произрастый.

Радуйся, пустыни Вологодския цвете благоуханный.

Радуйся, мучеников сопричастниче.

Радуйся, Господеви твоему незлобием уподобивыйся.

Радуйся, нищетою твоею богат бывый.

Радуйся, смирением твоим Христови подражавый.

Радуйся, пустыни благодатное украшение.

Радуйся, мирови светильниче пресветлый.

Радуйся, Сергие преподобне, Нуромский чудотворче.

Кондак 6

Проповедует данную ти от Бога благодать целебную человек множество: разслабленныя бо исцеляеши, недугующым, ума лишенным и бесным здравие подаваеши, слепыя просвещаеши и хромыя твориши ходити. Прославляюще убо обильную благодать в тебе обитающую, благоговейне вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси яко звезда пресветлая от Афона и от обители великаго тезоименитаго тебе отца северней стране сей, святе Сергие: бесовстии же полцы, не терпяще тя в пустыни, множицею устрашити тя устремляхуся, но обаче, силою молитв твоих прогоняеми, бежаша. От ихже наветов и нас избави молитвами твоими, да зовем ти сице:

Радуйся, бесом страшный прогонителю.

Радуйся, прелести их потребителю.

Радуйся, главу змиеву уязвивый молитвами твоими.

Радуйся, коварства врагов спасения нашего ни во что же обращаяй.

Радуйся, воине Христов непобедимый.

Радуйся, духи лукавствия смиренномудрием покоривый.

Радуйся, верным на враги пособствуяй.

Радуйся, усердно к заступлению твоему притекающым во брани мысленней скоро помогаяй.

Радуйся, Сергие преподобне, Нуромский чудотворче.

Кондак 7

Хотящу ти, преподобне, единому в безмолвии житие твое скончати, Господь устрояет тя пастыря и учителя монашескому собору: совокупив бо иноков лики и воздвиг храм Спасу Христу, неленостно Ему поработал еси, во дни и в нощи со ученики твоими зовый: Аллилуиа.

Икос 7

Новый воистинну победоносец на плотския страсти явился еси, преподобне: и кто возможет воспети борения твоя, исчести труды, болезни и подвиги, в нихже течение постничества совершил еси; к сих похвалению не довольни суще, любовию паче почитаем тя и верно ти сицевая приносим:

Радуйся, гладом и жаждою плоть твою удручивый.

Радуйся, всяко сладострастие всенощными бдении увядивый.

Радуйся, в молитвах и пощениих подвизавыйся и в безстрастие облекийся.

Радуйся, предивное воздержания зерцало.

Радуйся, яко, страждущей от мраза плоти твоей, теплотою любве Христовы согревашеся дух твой.

Радуйся, яко зноем опаляема тя роса божественныя благодати прохлаждаше.

Радуйся, преподобных лику великая славо.

Радуйся, подвигов и совершенства образе достоподражаемый.

Радуйся, Сергие преподобне, Нуромский чудотворче.

Кондак 8

Странное и пачеестественное житие преподобнаго Павла видев, блаженне, был еси того спостник и собеседник: во обоих бо вас бяше един и тойжде дух, и сего ради два, яко един, текосте ко Господу, поюще: Аллилуиа.

Икос 8

Весь еси в вышних, но и нижних не оставляеши, преподобне отче Сергие, присно со Христом царствуеши, и от нас грешных молитвы к Нему возсылаеши: не точию бо припадающыя к цельбоносному твоему гробу, но и далече отстоящыя, призывающыя же всечестное имя твое, предстательством твоим соблюдаеши от всякаго зла. Темже во умилении зовем ти:

Радуйся, прибежище наше в скорбех.

Радуйся, пристанище наше во обстояниих.

Радуйся, целителю болезней душевных вкупе и телесных.

Радуйся, посетителю в немощех лежащих.

Радуйся, яко призываемый скоро на помощь предваряеши.

Радуйся, яко печали житейския от человек отъемлеши.

Радуйся, ангельскаго жития ревнителю.

Радуйся, ликов святых всех сопричастниче.

Радуйся, Сергие преподобне, Нуромский чудотворче.

Кондак 9

От всяких бед, скорбей и напастей избавляй нас, преподобне, твоими ко Господу многомощными молитвами, и даруй нам и временная благая и вечное радование получити, да купно с тобою воззовем: Аллилуиа.

Икос 9

Витийство человеческое не возможет изрещи, како по мнозех летех преставления твоего иноку Никифору явился еси, глаголя: «Рцы игумену и братии, да очистят гроб мой, не хощет бо Господь ему в забвении быти». Мы же, благодарни суще Богу, даровавшему нам тебе Своего угодника, вопием ти сицевая:

Радуйся, подвижниче всеусерднейший, во врата райския вшедый.

Радуйся, и о спасении земных братий твоих пещися не престаяй.

Радуйся, гроб твой и тело твое, якоже сосуд благодати, нам оставивый.

Радуйся, от них струи исцеления изливати не прекращаяй.

Радуйся, Христовым словесем последователю, с Ним ныне на Небесех царствуяй.

Радуйся, сеявый слезами, да с радостию рукояти твоя пожнеши во время свое.

Радуйся, пути жестоки за словеса устен Господа твоего сохранивый.

Радуйся, от перваго и до единонадесятаго часа жизни твоея Ему точию единому служивый.

Радуйся, Сергие преподобне, Нуромский чудотворче.

Кондак 10

Спастися хотяще вернии от грехов и страстей многообразных, отче, предстателя тя себе и поборника поставляют и не лишаются упования своего: наставляеши бо на спасения стези усердно к тебе притекающыя и Богу верно вопиющыя: Аллилуиа.

Икос 10

Стену тя заступника и молитвенника тепла обретше, преподобне, из глубины сердца, яко благоуханное кадило, со воздыханием Богу возсылаем хвалы: тебе же присному сущу молитвеннику, сицевая приносим пения:

Радуйся, плодов добродетельных благопроцветшая ниво.

Радуйся, благочестивых душ преизрядное украшение.

Радуйся, земным заступниче крепкий.

Радуйся, послушателю скорый пртекающих к тебе.

Радуйся, светильниче, мрак демонский далече отреваяй.

Радуйся, душетленных недугов тму отгоняяй.

Радуйся, яко многоразличная благодеяния тобою свыше подаваема бывают.

Радуйся, яко всех моления дерзновенно Вышнему приносиши.

Радуйся, Сергие преподобне, Нуромский чудотворче.

Кондак 11

Пение всеумиленное Господеви воспевал еси во вся дни жития твоего, преподобне, непрестанно имя Христово нося во устнах и сердце твоем: сего ради очистив внутренняго твоего человека, сликовник явился еси ангельским чином, с ними поя Вседержителю: Аллилуиа.

Икос 11

Светило явился еси светозарное, преподобне Сергие, во стране Вологодстей: светлостию бо жития и дел твоих и знаменьми чудес озаряеши душы наша. Сего ради мы, притекающе к раце мощей твоих, глаголем ти таковая:

Радуйся, светлое солнце, блистании твоими просвещающее верных.

Радуйся, сосуде мира божественнаго, облагоухаяй припадающих к тебе со усердием.

Радуйся, во странах еллинских родивыйся, богохранимей же державе Российстей Богом данный.

Радуйся, северныя страны нашея украшение велелепное.

Радуйся, граду Вологде похвало высокая.

Радуйся, храму, в немже почивают мощи твоя, утверждение непоколебимое.

Радуйся, благоукрасителю пустыни Нуромския.

Радуйся, многия иноки пастырским жезлом твоим ко Христу приведый.

Радуйся, Сергие преподобне, Нуромский чудотворче.

Кондак 12

Благодать, данную ти и подвиги твоя никтоже изрещи возможет, отче Сергие: в пустыни бо нестяжательно живый, с Богом и ангелы беседовал еси, от человек бегая. Ныне убо в Небесных Чертозех радуяся, поеши Господу Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поем доблественныя подвиги твоя, ублажаем достохвальную кончину твою, почитаем и священную память твою, преподобне, в нейже, яко единому от другов Божиих, похвальная ти сице вопием:

Радуйся, яко светлыми подвиги твоими ко Свету Невечернему вшел еси.

Радуйся, яко со безплотными трисвятую песнь немолчно взываеши.

Радуйся, неизреченных благ наследниче.

Радуйся, ликования во Царствии Небеснем присно наслаждаешися.

Радуйся, яко предстоиши во славе Пресвятей Троице.

Радуйся, яко в памяти твоей Христову Церковь веселиши неизреченно.

Радуйся, яко тобою постницы и пустынножитилие в подвизех укрепляются.

Радуйся, яко вернии благоправлением твоим по стопам заповедей Божиих шествовати научаются.

Радуйся, Сергие преподобне, Нуромский чудотворче.

Кондак 13

О великий и преславный угодниче Христов, преподобне отче Сергие! Приими сие малое от нас приносимое тебе пение, и потщися скоро умолити милостиваго Бога и Владыку, да твоим ходатайством избавит нас от враг видимых и невидимых, от всякия напасти и скорби, от внезапныя смерти и будущия муки, да с тобою и со всеми святыми сподобимся непрестанно пети Ему: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й и кондак 1-й

Молитва преподобному Сергию Нуромскому, Вологодскому чудотворцу

О великий чудотворче, преподобне отче наш Сергие! Услыши нас грешных молящихся тебе и имя твое святое на помощь призывающих, не презри нас чтущих тя: моли о нас грешных Содетеля нашего Господа Бога, тебе бо дадеся благодать молитися за нас. Не мним бо тя мертва суща: аще бо телом и преставился еси от нас, и рака твоя пред очима нашима видима есть, но святая твоя душа со ангельскими лики предстоит у Престола Вседержителева. О пастырю наш, преподобне отче сергие! Потщися сохранити нас от пагубныя смерти и от бесовскаго искушения, умом от малодушия помраченных. Не остави нас, светильниче Христов, плененных быти, но помози нам молитвами твоими от вечныя муки избавитися и наследники Царствия Небеснаго быти со всеми святыми от века угодившими Господу Богу нашему Иисусу Христу, Емуже подобает честь, поклонение, слава и держава, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва иная

О преподобне и достоблаженне отче Сергие, добрый наш пастырю и учителю! Ты еще на земли сей раб преискренний Спаса Христа показался еси, и многия дары благодатныя от Него прияти сподобился еси: по блаженнем же твоем успении Престолу неприступныя Его Славы предстоя, велие к Нему дерзновение имаши. Сего ради моли и о нас, влающихся в пустыни мира сего и сует его. Огради нас предстательством твоим от всех враг видимых и невидимых, от тлетворных ветр, смертоносныя язвы, от глада, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и от всякаго зла. Наипаче же, святче Божий, пролей теплое твое моление ко Господу о богохранимей державе Российстей, да в мире, тишине и благоденствии жительствуем. Моли, отче священный, Царя царствующих: страждущую страну Российскую от лютых безбожник и власти их Господь да свободит, и да возставит престол православных правителей; верных рабов Его, в скорби и печали день и нощь вопиющих к Нему, многоболезный вопль да услышит и да изведет от погибели живот наш. Ограждай же молением твоим, преподобне, Церковь Христову Православную от ересей и расколов, ризу Христову раздрати тщащихся: испроси пастырем святыню, пастве о спасении ревность, старцем крепость и благое напутствие в жизнь вечную, средним лучшым быти, юныя уцеломудри и послушанию научи. Нам же всем, угодниче Божий, время на покаяние испроси, да не во гресех наших умрем, но да молитвами твоими, плоды достойны покаяния принесшым, вечную присноблаженную жизнь и сопребывание со святыми Его дарует нам Господь, да прославляем гласы немолчными Его неизреченное милосердие в безконечныя веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 8:

Желанием духовным разгараяся, преблаженне, слез твоих течением душу твою напоил еси, и яже из глубины воздыханьми уязвляя сердце твое, бодренными молитвами и всенощным предстоянием Владыце Христу многодобродетелен плод принесл еси сам себе. Сего ради, яко Божий угодник, светило миру показался еси, сияя чудесы, Сергие преподобне отче наш, теплый молитвенниче, Бога всегда моли, да спасет души наша.

Кондак, глас 8:

Яко звезда пресветлая, от Святыя Горы провозшедши, доброты чудес твоих весь просветил мир, Христов бо крест взем, последовал еси Ему, в пустынном озлоблении, в молитвах же и пощениих, во бдениих же и злостраданиих изнурив плоть свою, тем и Христос даром чудес одари тя, Емуже о нас моляся, посещай чад своих, да зовем ти: радуйся, Сергие отче наш, пустынный жителю.

Величание

Ублажаем тя, преподобне отче Сергие, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Сергию Нуромскому