Шрифт

Акафисты святым

Акафист святой великомученице Параскеве, нареченной Пятница

великомученице Параскеве, нареченной Пятница
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1

Из­бра́н­ной Бо́­гом от ро́­да благоро́днаго, Икони́йскаго гра́­да, прему́дрой и всехва́льной неве́сте Христо́ве, я́ко избавля́емии то­бо́ю от ис­ку­ше́­ний и бед, бла­го­да́р­ствен­ная пе́­ния и хвале́ния воспису́ем ти моли́твенницы твои́, свя­та́я и многострада́льная му́ченице Параске́во. Ты же, име́я дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, от вся́­ких нас бед сво­бо­ди́, да со уми­ле́­нием и ра́­дос­тию зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, Параске́во, не­ве́с­то Хри­сто́­ва всехва́льная.

И́кос 1

А́н­ге­лом чест­ну́ю и вселюбе́зную чис­то­ту́ тво­его́ серд­ца́, многострада́льная Параске́во, непоро́чно сохра́нши, а́н­ге­лом собесе́дница бы́­ти сподо́билася еси́. С ни́миже воспева́я трисвяту́ю песнь Бо́­гу на не­бе­си́, услы́­ши и нас, ве́­рою и лю­бо́­вию чту́­щих тя и во­пию́­щих ти хвале́ния сия́ на зем­ли́:

Ра́­дуй­ся, от­ро­ко­ви́­це, Бо́­гом От­це́м предуста́вленная бы́­ти сообра́зной в страда́нии о́б­ра­зу Сы́­на Его́; ра́­дуй­ся, и Сы́­ном Бо́­жи­им укрепле́нная на по́д­ви­ги страда́льческия.

Ра́­дуй­ся, и́стинную ве́­ру в Животворя́щую и Единосу́щную Тро́ицу свя́то соблю́дшая; ра́­дуй­ся, свято́е це­ло­му́д­рие и де́вственную непоро́чность до́б­ре сохра́ншая.

Ра́­дуй­ся, я́ко ра́­дост­но уневе́стилася еси́ безсме́ртному Небе́сному Жениху́ Хри­сту́; ра́­дуй­ся, зем­на́­го обру́чника па́­че Не­бе́с­на­го зна́ти не восхоте́вшая.

Ра́­дуй­ся, я́ко цвет чис­то­ты́, в неувяда́емой сла́­ве цвету́щая; ра́­дуй­ся, я́ко крин, воня́ми тво­и́х доб­ро­де́­те­лей нам благоуха́ющая.

Ра́­дуй­ся, в Небе́сном вертогра́де неизрече́нною ра́­дос­тию наслажда́ющаяся; ра́­дуй­ся, красне́йшаго па́­че сыно́в че­ло­ве́­чес­ких зре́нием та́­мо утеша́ющаяся.

Ра́­дуй­ся, убели́вшая ри́зы твоя́ в кро́ви А́гнчей на зем­ли́; ра́­дуй­ся, в ли́ке де́вственниц предстоя́щая Бо́жиему А́гнцу на не­бе­си́.

Ра́­дуй­ся, Параске́во, не­ве́с­то Хри­сто́­ва всехва́льная.

Конда́к 2

Ви́­дев­ше бла­го­ле́­пие ли­ца́ тво­его́, свя­та́я му́ченице Параске́во, лю́­дие удивля́хуся, взи­ра́ю­ще на тя, не у́ ве́дяще красоты́ ду́­ши твоея́. Мы же, помина́юще светле́йшия па́­че со́лн­ца доброде́тели твоя́, пои́м Го́сподеви, дарова́вшему те­бе́ бла­го­да́ть Свою́: Алли­лу́иа.

И́кос 2

Му́дрости вмес­ти́­ли­ще па́­че ума́ мир­ски́х мудреце́в яви́­ла­ся еси́, от­ро­ко­ви́­це непоро́чная, измла́да уклони́вшися от люб­ве́ к ми́­ру и отве́ргшися всего́, я́же в ми́­ре, все́ю полното́ю люб­ве́ твоея́ возлюби́ла еси́ Не­бе́с­на­го Жениха́ Хри­ста́, Ца­ря́ Сла́­вы, Ему́­же, я́ко ве́р­ная раба́, в жи­тии́ тво­е́м апо́стольски послужи́ла еси́, жи́вши свя́то среди́ не­ве́р­ных и безбоя́зненно пропове́давши им Хри­ста́ Бо́­га. Таково́му тво­ему́ ра́зуму ди­вя́­ще­ся, сия́ похвалы́ те­бе́ воспису́ем:

Ра́­дуй­ся, прему́драя Ева́нгельская де́­во, во све́­те ве́­ры и дел бла­ги́х ходи́вшая; ра́­дуй­ся, Хри­ста́ Го́с­по­да, Бо́­жию си́­лу и Бо́­жию прему́дрость па́­че всего́ возлюби́вшая.

Ра́­дуй­ся, па́­че мудреце́в ми́­ра се­го́ мудре́йшая; ра́­дуй­ся, па́­че ста́рец идолослужи́тельных разу́мнейшая.

Ра́­дуй­ся, не­ве́р­ных све́­том ве́­ры про­све­ща́ю­щая; ра́­дуй­ся, чад Це́рк­ве Хри­сто́­вы в ве́­ре утвержда́ющая.

Ра́­дуй­ся, лю­бо́­вию твое́ю ко Хри­сту́ а́н­гель­ская ли­ко­стоя́­ния возвеселя́ющая; ра́­дуй­ся, де́монския лука́вствия ору́­жи­ем Крес­та́ Гос­по́д­ня от­го­ня́ю­щая.

Ра́­дуй­ся, в пропове́дании ве́­ры богоглаго́ливая ус­та́ апо́стольская; ра́­дуй­ся, дев христиа́нских укра­ше́­ние.

Ра́­дуй­ся, ве́р­ная ко Хри­сту́ Бо́­гу моли́твеннице о на́­шем спа­се́­нии; ра́­дуй­ся, всех скор­бя́­щих кре́п­кое за­ступ­ле́­ние и ог­раж­де́­ние.

Ра́­дуй­ся, Параске́во, не­ве́с­то Хри­сто́­ва всехва́льная.

Конда́к 3

Си́­лою Хри­сто́­вою соблюда́ема, всесла́вная му́ченице Параске́во, о бо­ле́з­нех те­ле́с­ных небрегла́ еси́, по́двигом до́брым подвиза́тися хо­тя́­щи. Му́жеским смы́с­лом вооружи́вшися, сла́бость же́нскую отве́ргла еси́, упова́нием же укрепи́вшися, ра́­дост­но предста́ла еси́ на су­ди́­ще, иде́­же я́сно ве́­ру в Тро́ицу Боже́ственную пропове́дала еси́, Бо́­гу вопию́щи: Алли­лу́иа.

И́кос 3

Слы́шав от те­бе́, му́д­рая дщерь, непра́ведный судия́ неслы́ханная словеса́ о тво­е́м рожде́нии, я́ко благочести́вии роди́тели твои́, стра́с­ти Хри­сто́­вы почита́юще, знамени́таго дне тезоимени́ту тя нареко́ша, Параске́вою, в предзнаменова́ние, я́ко Хри­сто́­вых страс­те́й и́ма­ши бы́­ти прича́стницею. Не ра́зуме же се­го́ не­чес­ти́­вый иге́мон, но веща́ше ти безсту́дная словеса́ и по­ве­ле́ би́ти тя суро́выми жи́лами и полуме́ртву тя су́щу вве́ргнути в темни́цу. Ты же, до́блественне претерпе́вши жесточа́йшия му́­ки, в темни́це, а́ки в черто́зе све́тле лику́ющи, вопия́ла еси́: «Никогда́же отлучу́ся Те­бе́, Го́с­по­ди, но посли́ ми по́­мощь Твою́ и спа­си́ мя ве­ли́­кия ра́­ди Твоея́ ми́­лос­ти». Те́м­же, убла­жа́­юще тя, во­пи­е́м ти та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, незло́бивая голуби́це, от ис­ку­ше́­ний лу­ка́­ва­го вра­га́ свободи́вшаяся; ра́­дуй­ся, слове́сная а́гнице, от зла́­го во́лка мучи́теля к до́б­ро­му Па́­сты­рю Хри­сту́ Бо́­гу прибе́гшая.

Ра́­дуй­ся, во двор слове́сных ове́ц, одесну́ю Его́ стоя́щих, вше́дшая; ра́­дуй­ся, на брак А́гнчий ра́­дост­но теку́щая.

Ра́­дуй­ся, я́ко те­бе́ угото́вано есть благ ве́ч­ных со­кро́­ви­ще; ра́­дуй­ся, я́ко те­бе́ обетова́но есть бла­же́н­ство Ца́рст­ва Не­бе́с­на­го.

Ра́­дуй­ся, прему́драя Ева́нгельская де́­во, све́тло горя́щий свети́льник иму́щая; ра́­дуй­ся, дерз­но­ве́­ние ве́­лие ко Хри­сту́ Бо́­гу стяжа́вшая.

Ра́­дуй­ся, во́­лею свое́ю благо́е и́го Хрис­то́­во на ся подъя́вшая; ра́­дуй­ся, се́рд­це свое́ от вся́­кия ле́сти душевре́дныя чи́сто сохра́ншая.

Ра́­дуй­ся, и́стинная Хри­сто́­вых страс­те́й прича́стнице; ра́­дуй­ся, во стра­да́­ни­ях тво­и́х бла­го­да́т­ную по́­мощь от Хри­ста́ Го́с­по­да получи́вшая.

Ра́­дуй­ся, Параске́во, не­ве́с­то Хри­сто́­ва всехва́льная.

Кондак 4

Бу́­рю тя́жких ис­ку­ше́­ний воздвиго́ша врази́ про­ти́­ву те­бе́, многострада́льная Параске́во; ты же от тво­и́х крове́й трудолю́бно ча́шу страда́ний испила́ еси́, жела́ющи по Хрис­те́, Женисе́ тво­е́м, во след потещи́, прехва́льная му́ченице, и я́ко ла́стовица доброгла́сная, песнь воспева́ла еси́ Хри­сту́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

И́кос 4

Име́я всег­да́ пред оча́­ми свои́ми Го́с­по­да, за ис­по­ве́­да­ние ве́­ры па́лицами неми́лостивно от му­чи́­те­лей бие́ма, ра́довалася еси́, приснопа́мятная му́ченице Параске́во, вопию́щи: «Ни­что́же мя разлучи́т от люб­ве́ Твоея́, Хрис­те́», и та́­ко подвиза́яся во Сла́­ву Бо́­жию, угоди́ла еси́ Го́с­по­ду. Те́м­же, помина́юще честна́я твоя́ стра­да́­ния, с уми­ле́­нием зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, а́гнице вседо́бляя, Пастыренача́льнику Хри­сту́ прине́сшаяся, я́ко же́ртва благоуха́нная; ра́­дуй­ся, безсме́ртному Жениху́ Хри­сту́ не­по­ро́ч­ное муче́ние твое́, я́ко ве́но пре­чест­но́е, предста́вившая.

Ра́­дуй­ся, от­ро­ко­ви́­це чи́с­тая, и́с­тин­ное ис­по­ве́­да­ние ве́­ры Пра­во­сла́вныя пред неве́рными яви́вшая; ра́­дуй­ся, пра́ведная обличи́тельнице, непра́вду не­чес­ти́­ва­го судии́ я́ве откры́вшая.

Ра́­дуй­ся, я́ко то­бо́ю по­сра­ми́­ся лука́вый враг, ви́дящь се­бе́ от ю́ной де́­вы побежде́нна; ра́­дуй­ся, я́ко ра́дуются о те­бе́ и си́­лы не­бе́с­ныя, ви́­дя­ще тя не́мощну и мла́ду су́щу, побежда́ющую лю́­тых му­чи́­те­лей.

Ра́­дуй­ся, голуби́це чи́с­тая и непоро́чная се́рд­цем; ра́­дуй­ся, смире́нная а́гнице, благоуспе́шно чест­не́й и блаже́нней стра́с­ти Госпо́дней уподо́бльшаяся.

Ра́­дуй­ся, я́ко принесла́ся еси́ Зижди́телю тво­ему́, я́ко ка­ди́­ло бла­го­во́н­ное; ра́­дуй­ся, я́ко зрит на тя пресве́тлое Со́лн­це пра́в­ды, тридне́вно возсия́вшее от гро́­ба и укрепи́вшее тя к по́двигу страда́льческому.

Ра́­дуй­ся, я́ко за пре­сла́в­ная твоя́ стра­да́­ния сподо́билася еси́ вни́ти в черто́г Хри­ста́, Ца­ря́ Не­бе́с­на­го; ра́­дуй­ся, я́ко та́­мо вку́­пе со свя­ты́­ми на­слаж­да́е­ши­ся неизрече́нною ра́­дос­тию.

Ра́­дуй­ся, Параске́во, не­ве́с­то Хри­сто́­ва всехва́льная.

Конда́к 5

Боготе́чною звездо́ю прешла́ еси́ в ми́­ре, страстоте́рпице сла́вная Параске́во, я́сно ве́­ру во Хри­ста́ всем пропове́дающи. Стра­да́­ния мно́га и лю́та му́жески претерпе́вши, мучи́теля посрами́ла еси́ и ко Хри­сту́ Го́с­по­ду, я́ко Све́­ту незаходи́мому, ра́­дост­но востекла́ еси́. Ему́­же предстоя́щи с ли́ки пра́­вед­ных, вы́­ну вопие́ши: Алли­лу́иа.

И́кос 5

Ви́­дя­ще си́­лы не­бе́с­ныя пло́­тию стра́ждущую Соде́теля ради страстоте́рпицу Параске́ву, Его́ си́­лою крепя́щуюся, глаго́лаху: «Се, и де́­вы на зем­ли́ просла́виша Го́с­по­да!» Челове́цы же, тре́петом одержи́ми, ужаса́хуся и удивля́ющеся, пе́снь­ми про­сла­вля́­ху: «О чудесе́! Де́ва вра­га́ по­бе­ди́ и мо́лится ми́лостивому Влады́ке за спа­се́­ние ми́­ра». Се­го́ ра́­ди и мы, помина́юще испо́лненное ве́­ры му́жество твое́, пре­сла́в­ная му́ченице, убла­жа́­ем тя, гла­го́­лю­ще:

Ра́­дуй­ся, до́блественная страстоте́рпице, в защи́ту ве́­ры Пра­во­сла́вныя подвиза́вшаяся; ра́­дуй­ся, наве́тов вра́жиих му́д­рая разори́тельнице.

Ра́­дуй­ся, Икони́йскаго гра́­да учи́тельнице; ра́­дуй­ся, и́дольс­кой су́етной ле́сти обличи́тельнице.

Ра́­дуй­ся, ве́р­ных смы́слы воня́ми доб­ро­де́­те­лей тво­и́х благово́нствующая; ра́­дуй­ся, смрад стра́стный бла­го­да́­тию, свы́­ше ти да́н­ною, от­го­ня́ю­щая.

Ра́­дуй­ся, е́ллинския куми́ры, я́ко прах, уничижи́вшая; ра́­дуй­ся, тво­и́ми по́д­ви­ги, и́же к Бо́­гу, тьмы нача́льника низложи́вшая.

Ра́­дуй­ся, го́рняя, па́­че до́льних, вос­хож­де́­ния в се́рд­це тво­е́м по­ло­жи́­ти возлюби́вшая; ра́­дуй­ся, Хри­сту́ Го́с­по­ду, Человеколю́бцу, всю се­бе́ преда́вшая.

Ра́­дуй­ся, подо́бно первому́ченице Фе́кле, мног наро́д сло́­вом Бо́­жи­им просвети́вшая; ра́­дуй­ся, не­ве́р­ных к Боже́ственней ве́­ре приве́дшая.

Ра́­дуй­ся, Параске́во, не­ве́с­то Хри­сто́­ва всехва́льная.

Конда́к 6

Пропове́дницу чу­де́с и сла́­вы Бо́­жия яви́ла еси́ се­бе́, до́блестная му́ченице Параске́во, по́сле пресла́внаго ис­це­ле́­ния в темни́це, от Хри­ста́ Го́с­по­да те­бе́ дарова́ннаго. Ему́­же возсыла́я бла­го­да́р­ствен­ная мо­ле́­ния, ра́­дост­но мы во­пи­е́м: Алли­лу́иа.

И́кос 6

Возсия́ла еси́, я́ко све­то­за́р­ная звез­да́, обагри́вшися ка́плями кро́вными, и Бо­же́­ствен­ною бла­го­да́­тию отгна́ла еси́ безбо́жия тьму, му́ченице Параске́во, просвети́вши ве́р­ныя, чту́щия твоя́ до́блественныя по́д­ви­ги. Те́м­же восхваля́юще тя, усе́рд­но во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, богому́драя де́­во, Хри­сто́­вых страс­те́й о́бщнице; ра́­дуй­ся, в темни́це ти су́­щей, а́н­гель­ска­го по­се­ще́­ния сподо́бльшаяся.

Ра́­дуй­ся, в отра́ду бо­ле́з­ней тво­и́х ору́дия страс­те́й Хри­сто́­вых созерца́вшая; ра́­дуй­ся, Чест­ны́й Крест и терно́вый ве­не́ц нетле́ннаго Жениха́ тво­его́, Хри­ста́, узре́вшая.

Ра́­дуй­ся, я́з­вы Го́с­по­да на те́ле тво­е́м носи́вшая; ра́­дуй­ся, от всех язв Те́м­же Го́с­по­дом чрез а́н­ге­ла исцеле́нная.

Ра́­дуй­ся, я́ко То́йже Гос­по́дь дарова́л те­бе́ кре́­пость и прему́дрость, е́йже не возмого́ша проти́витися вси противля́ющиися и́стине; ра́­дуй­ся, от крове́й тво­и́х све́тлую се­бе́ ри́зу истка́вшая.

Ра́­дуй­ся, я́ко то­бо́ю от мно́гих ран гре́ш­нии ис­це­ля́­ют­ся; ра́­дуй­ся, я́ко то­бо́ю от разли́чных бо­ле́з­ней, с ве́­рою тя призыва́ющии, здра́­вие при­е́м­лют.

Ра́­дуй­ся, уз гре­хо́в­ных ско́­рая реши́тельнице; ра́­дуй­ся, о всех христиа́нах пред пре­сто́­лом Бо́­жи­им ве́р­ная моли́твеннице.

Ра́­дуй­ся, Параске́во, не­ве́с­то Хри­сто́­ва всехва́льная.

Кондак 7

Хо­тя́­щу безу́мному мучи́телю иге́мону же­ла́­ние свое́ улу­чи́­ти и па́­ки покуша́ющуся ласка́тельными сло­ве­сы́ те­бе́, свя­та́я му́ченице Параске́во, от и́с­тин­на­го Бо́­га обрати́ти к поклоне́нию и́долом; ты же, я́ко богому́драя де́ва, вра­зум­ля́я его́ в суе́тстве и́долов, рекла́ еси́ ему́: «По­ка­жи́ ми, иге́моне, бого́в, и́хже ты мни́ши исцели́вших мя от ран», и по веле́нию мучи́теля прише́дши в храм и́дольский, помоли́лася еси́ еди́­но­му и́стинному Бо́­гу, от Его́­же Свя­та́­го и́ме­не вси и́до­ли па­до́­ша и разсы́пашася в прах, во увере́ние, я́ко еди́н есть Бог, прославля́емый во Свя­те́й Тро́­ице, Ему́­же вку́­пе со свя­ты́­ми а́нгелами вы́­ну вопие́ши: Алли­лу́иа.

И́кос 7

Но́вую по­ка­за́ безчелове́чия я́рость зверообра́зный му­чи́­тель, ег­да́ те­бе́, свя­та́я му́ченице Параске́во, по­ве­ле́ на дре́­ве пове́сити и свеща́ми горя́щими опаля́ти твоя́ деви́ческая ребра́. Сие́ пачеесте́ственное терпе́ние твое́ бла­го­го­ве́й­но воспомина́юще, похвала́ми блажи́м тя сицевы́ми:

Ра́­дуй­ся, мно­го­об­ра́з­ныя бо­ле́з­ни за Ца­ря́ Хри­ста́ Бо́­га претерпе́вшая; ра́­дуй­ся, я́ко пред ли­це́м челове́ческим а́ще и му́ку прия́ла еси́, упо­ва́­ние же твое́ без­сме́р­тия испо́лнено есть.

Ра́­дуй­ся, я́ко пове́шена была́ еси́ на дре́­ве Хри­ста́ ра́­ди, на Кре­сте́ распя́таго, да вен­це́м не­тле́­ния от Не­го́ увязе́шися; ра́­дуй­ся, я́ко стро́гана была́ еси́ по ребро́м, Иису́­са ра́­ди копие́м в ребро́ прободе́ннаго, да Ца́рствием Его́ Не­бе́с­ным наслади́шися.

Ра́­дуй­ся, я́ко огнь люб­ве́ к Бо́­гу в се́рд­це тво­е́м возжгла́ еси́; ра́­дуй­ся, я́ко за Того́ свеща́ми о́гненными пали́ма была́ еси́.

Ра́­дуй­ся, тверде́йшая адама́нта в тер­пе́­нии тво­е́м показа́вшаяся; ра́­дуй­ся, в ве́­ре во Хри­ста́ Го́с­по­да крепча́е па́­че ка́мене, в му́­же­стве не­по­ко­ле­би́­мом пребы́вшая.

Ра́­дуй­ся, я́ко огне́м опаля́ема, о́гненною му́дростию пла́мень угаси́ла еси́ есте́ственный; ра́­дуй­ся, я́ко све­щу́ неугаси́му ду­ше́в­ную соблю́дши, вошла́ еси́ со Хри­сто́м, Женихо́м тво­и́м, в черто́г Не­бе́с­ный.

Ра́­дуй­ся, я́ко чуде́сными и́скрами стра́с­ти умертви́вши, де́монския полки́ страда́льчески победи́ла еси́; ра́­дуй­ся, я́ко страда́ниями тво­и́ми мног наро́д к позна́нию и́с­тин­на­го Бо́­га привела́ еси́.

Ра́­дуй­ся, Параске́во, не­ве́с­то Хри­сто́­ва всехва́льная.

Конда́к 8

Стра́н­ное и стра́ш­ное свя­ты́я му́ченицы Параске́вы страда́ние ви́­дя­ще, ве́рнии удивля́хуся зело́: ка́­ко мла́да от­ро­ко­ви́­ца су́­щи, в ю́ностнем те­ле­си́ та­ко­ва́я му́жественно за Хри­ста́ терпи́т му́­ки, сле́знаго испо́лнишася умиле́ния? Неве́рнии же тре́петом одержи́ми и чуде́сными и́скрами опаля́еми от А́н­ге­ла, бежа́ху. Мы же, про­слав­ля́ю­ще ди́в­на­го во свя­ты́х Бо́­га, во­пи­е́м: Алли­лу́иа.

И́кос 8

Весь Сладча́йший Иису́с сла́­дость, весь же­ла́­ние те­бе́ бысть, свя­та́я му́ченице Параске́во: сла́дце бо Его́ ра́­ди го́рькия терпе́ла еси́ му́­ки, глаго́лющи к мучи́телю: «Вра́же не­чес­ти́­вый иге́моне, что неи́стовствуеши на христиа́ны? ни ца́рст­ва у те­бе́ отъя́х, ни гра́­да тво­его́ разори́х, но бу́ими сло­ве­сы́ увеща́ти мя помышля́еши. Аз пло́­ти моея́ не щажду́ за Хри­ста́ мо­его́, зане́ Он лю́бит мя: к Не­му́ пойду́ и Того́ бу́ду неве́ста. Той ме­не́ спасе́т от рук враг мои́х и да́­ру­ет ми жизнь ве́ч­ную». Помина́юще си­це­ва́я твоя́ словеса́ и до́блественныя по́д­ви­ги тво­его́ ис­по­ве́д­ни­чест­ва, во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, зло́бы не­ве́р­ных не устраши́вшаяся; ра́­дуй­ся, тва́­ри па́­че Со­зда́в­ша­го не послужи́вшая.

Ра́­дуй­ся, во е́же сопротивля́тися враго́м Бо́­жи­им, в духо́вное все­ору́­жие бла­го­да́­ти Бо́­жией обле́кшаяся; ра́­дуй­ся, и́долом немы́м и глухи́м в ка́пище и́дольском не поклон́ившаяся.

Ра́­дуй­ся, и́ме­нем всеси́льнаго Го́с­по­да и твое́ю к Не­му́ мо­ли́т­вою вся и́до­лы та́­мо сокруши́вшая; ра́­дуй­ся, де́монов кова́рствия Бо­же́­ствен­ною си́­лою упраздни́вшая.

Ра́­дуй­ся, томле́ния му­чи́­те­лей Кресто́м Госпо́дним, я́ко дер­жа́в­ным ору́­жи­ем, му́жески победи́вшая; ра́­дуй­ся, о́гненное опале́ние и жже́ние де́вственнаго телесе́ тво­его́ в воню́ ми́­ра Хри­сту́ Бо́­гу прине́сшая.

Ра́­дуй­ся, ве́­ру, на­де́ж­ду и лю­бо́вь к Бо́­гу сохра́ншая; ра́­дуй­ся, по­бе́­ды ве­не́ц от ру́­ки Хри­ста́ Жиз­но­да́в­ца прие́мшая.

Ра́­дуй­ся, ре­ко́, испо́лненная бла­го­да́­ти Бо́­жия вода́ми; ра́­дуй­ся, ис­то́ч­ни­че, кипя́щий чу­де́с излия́нии.

Ра́­дуй­ся, Параске́во, не­ве́с­то Хри­сто́­ва всехва́льная.

Кондак 9

Все́­ми богокра́сными ле́потами доб­ро­де́­те­лей украси́вши се­бе́, прехва́льная му́ченице Параске́во, яви́­ла­ся еси́ тве́рда и непоколеби́ма во испове́дании ве́­ры Хри­сто́­вы. Се­го́ ра́­ди а́н­гель­ское ес­тес­тво́ ве́­лиею возра́довася ра́­дос­тию, узре́вше му́жественную кре́­пость твою́ и тве́р­дое твое́ упо­ва́­ние. И мы слы́­шав­ше, ка́­ко по­сра­ми́­ся лука́вый враг, от де́­вы побежда́емь, и ка́­ко Сам Хрис­то́с Бог досто́йно венча́ет тя му́ченицу, ку́п­но с то­бо́ю ра́­дост­но во­пи­е́м про­слав­ля́­юще­му тя Го́с­по­ду: Алли­лу́иа.

И́кос 9

Вити́йствующий язы́к не возмо́жет восхвали́ти де́ла твоя́ и ве­ли́­кия страда́льческия твоя́ по́д­ви­ги по до­стоя́­нию, сла́вная му́ченице Параске́во. Кто бо по́весть стра­да́­ния твоя́ и доброде́тели? На суди́щи бо испове́давши и́с­тин­на­го Бо́­га, от безчелове́чных му­чи́­те­лей претерпе́ла еси́ лю́­тая, боле́зненная стра­да́­ния; и в сих жесто́ких бо­ле́з­нех бы́в­ши па́лицами бие́ма, желе́зными ноготьми́ строга́ема и огне́м пали́ма, ни­что́же и́но веща́ла еси́ к Со­зда́­те­лю тво­ему́, то́кмо сие́: «Спа­си́ мя, Го́с­по­ди, недосто́йную рабу́, не разлучи́ ме­не́, Хрис­те́, от Тво­его́ жела́ния!» Смире́нно помина́юще си­це­ва́я твоя́ стра­да́­ния, умиле́нную песнь при­но́­сим ти, гла­го́­лю­ще:

Ра́­дуй­ся, кро́­вию стра­да́­ния тво­его́ Хри­сту́ Бо́­гу уневе́стившаяся; ра́­дуй­ся, стра­сте́м Хри­сто́­вым подража́вшая.

Ра́­дуй­ся, люб­ве́ ра́­ди Госпо́дни жесто́кия му­че́­ния претерпе́вшая; ра́­дуй­ся, от Не­бе́с­на­го Ца­ря́ благоле́пный ве­не́ц восприя́вшая.

Ра́­дуй­ся, я́ко всем ве́р­ным вос­по­ми­на́­ние твое́ пре­сла́д­ко; ра́­дуй­ся, я́ко всей Це́рк­ви Хри­сто́­вой и́мя твое́ пре­че́ст­но.

Ра́­дуй­ся, досточу́дное а́н­ге­лом и че­ло­ве́­ком зре́­ли­ще бы́в­шая; ра́­дуй­ся, и са́мых му­чи́­те­лей не­по­бе­ди́­мым тер­пе́­ни­ем тво­и́м удиви́вшая.

Ра́­дуй­ся, я́ко Сам Гос­по́дь свы́­ше призре́ на твоя́ стра­да́­ния; ра́­дуй­ся, я́ко Сам Той Подвигополо́жник похвали́ твоя́ по́д­ви­ги.

Ра́­дуй­ся, де́­вам добро́то и похвале́ние; ра́­дуй­ся, му́чеником кра­со­то́ и ве́р­ным уте­ше́­ние.

Ра́­дуй­ся, Параске́во, не­ве́с­то Хри­сто́­ва всехва́льная.

Конда́к 10

Спас­ти́ хо­тя́ ду́­шу твою́, о те́ле тво­е́м вся́чески небрегла́ еси́, свя­та́я му́ченице Параске́во. Ег­да́ бо на тя и ме́ч­ное на смерть осужде́ние изы́де от беззако́ннаго мучи́теля, ты под меч о́стрый, а́ки под ве­не́ц кра́сный, ра́­дост­но потекла́ еси́; и во гла­ву́ усекнове́на бы́в­ши, ду­ше́ю твое́ю воспари́ла еси́ в черто́г Жениха́ тво­его́ Безсме́ртнаго, Хри­ста́ Бо́­га, Ему́­же вы́­ну на Небесе́х ны́­не вос­пе­ва́­еши: Алли­лу́иа.

И́кос 10

Сте­на́ была́ еси́ кре́пка и непоколеби́ма во испове́дании ве́­ры в Триеди́наго Бо́­га. Се­го́ ра́­ди многоболе́зненная стра­да́­ния от мучи́теля претерпе́ла еси́ и, до́б­ре сконча́вши те­че́­ние твое́, ве­не́ц от Хри­ста́ Бо́­га прия́ла еси́, и а́нгельских ликостоя́ний на Не­бе­си́ сподо́билася еси́. Те́м­же воспомина́юще твоя́ по́д­ви­ги, убла­жа́­ем тя, многострада́льная:

Ра́­дуй­ся, те­че́­ние му́ченическаго пу­ти́ до́б­ре сконча́вшая; ра́­дуй­ся, ве́­ру безсме́ртному Жениху́ Хри­сту́ до сме́р­ти сохра́ншая.

Ра́­дуй­ся, в жи­тии́ тво­е́м богоуго́дными де́лы Го́сподеви послужи́вшая; ра́­дуй­ся, за лю­бо́вь ко Хри­сту́ Бо́­гу всю мирску́ю суету́ отве́ргшая.

Ра́­дуй­ся, си́­лою свы́­ше на брань про­ти́­ву сил пре­ис­по́д­них препоя́санная; ра́­дуй­ся, победоно́сною сла́­вою в вы́ш­них от Хри­ста́ Победи́теля оде́янная.

Ра́­дуй­ся, ору́­жи­ем бла­го­во­ле́­ния Бо́­жия венча́нная на зем­ли́; ра́­дуй­ся, цве́том неувяда́емым укра́шенная на Не­бе­си́.

Ра́­дуй­ся, христиа́ном кре́п­кое при­бе́­жи­ще; ра́­дуй­ся, ве́р­ным тве́р­дое за­ступ­ле́­ние.

Ра́­дуй­ся, без­по­мо́щ­ных защи́тительнице; ра́­дуй­ся, си́­рых покрови́тельнице.

Ра́­дуй­ся, Параске́во, не­ве́с­то Хри­сто́­ва всехва́льная.

Конда́к 11

Пе́­ние на́­ше вся́­кое побежда́ется, и мно́гое мно́­жест­во хвале́бных пе́сней, воспису́емых ти, несть дово́льно по до­стоя́­нию вос­хва­ли́­ти тя, прехва́льная му́ченице Параске́во. Оба́­че мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми получа́юще от Хри­ста́ Бо́­га неисче́тная благодея́ния, благода́рни су́ще, по­е́м о те­бе́ Ему́: Алли­лу́иа.

И́кос 11

Воз­сия́в­ши нам, я́ко све­ти́­ло светоза́рное, мрак де́монский от че­ло­ве́к тво­и́ми мольба́ми отгоня́еши, свя­та́я му́ченице Параске́во, прие́мши бо бла­го­да́ть це­ли́­ти не­ду́­ги, всем ве́р­ным, при­те­ка́ю­щим к те­бе́ с мо­ли́т­вою, подае́ши ис­це­ле́­ние: кровоточи́вии бо и прокаже́ннии прикоснове́нием к ра́це мо­ще́й тво­и́х очища́ются, глуси́и слы́шат, раз­сла́б­лен­нии здра́ви быва́ют при­зы­ва́­нием свя­та́­го тво­его́ и́ме­не. Мы же, помина́юще ско́­рое за­ступ­ле́­ние твое́, во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, благово́нная сми́рно, Це́р­ковь Христо́ву благоуха́ющая; ра́­дуй­ся, благонаде́жная моли́твеннице, фимиа́м мо­ли́т­вы о нас к Бо́­гу принося́щая.

Ра́­дуй­ся, мирополо́жнице ис­це­ле́­ний неоску́дная; ра́­дуй­ся, со­кро́­ви­ще Бо́­жи­их да­ро́в неиждива́емое.

Ра́­дуй­ся, ча́ше, от оби́­лия до́­му Бо́­жия че́рплющая ра́­дость; ра́­дуй­ся, со­су́­де, от ис­пол­не́­ния Хри­сто́­ва прие́млющий всех благ не­бе́с­ных сла́­дость.

Ра́­дуй­ся, бла­го­да́т­ную ро́су ис­це­ле́­ний всем ве́р­ным ис­то­ча́ю­щая; ра́­дуй­ся, ско́рбныя серд­ца́ неду́жных дарова́нием ис­це­ле́­ний ободря́ющая.

Ра́­дуй­ся, я́ко Хрис­то́с Бог за до́блественная твоя́ стра­да́­ния сла́­ву и велеле́пие на тя возложи́л есть; ра́­дуй­ся, я́ко те­бе́ Царь ца́рст­вую­щих и Гос­по́дь госпо́дствующих бла­же́н­ство Ца́рст­вия Сво­его́ дарова́л есть.

Ра́­дуй­ся, Ца́рст­вия Хри­сто́­ва сонасле́днице; ра́­дуй­ся, сла́­вы Бо́­жией соприча́стнице.

Ра́­дуй­ся, Параске́во, не­ве́с­то Хри­сто́­ва всехва́льная.

Конда́к 12

Бла­го­да́ть от Бо́­га дана́ ти есть подава́ти ис­це­ле́­ния всем тре́­бую­щим, я́ко от ис­то́ч­ни­ка пребога́таго, храни́ти же и соблюда́ти от разли́чных бо­ле́з­ней, бед и скор­бе́й вся́­ка­го че­ло­ве́­ка, ве́­рою, лю­бо́­вию и благогове́нием честна́я твоя́ стра­да́­ния воспомина́ющаго и почита́ющаго. Моли́твеннаго тво­его́ о нас предста́тельства и бла­го­да́т­ных да­ро­ва́­ний не лиши́ и нас, многострада́льная Хри­сто́­ва страстоте́рпице. Да и мы, здра́ви су́ще те́­лом и ду́­хом, в ны́нешней и бу́­ду­щей жи́з­ни о те­бе́ по­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

И́кос 12

По­е́м твоя́ кре́пкия по́д­ви­ги, по­чи­та́­ем стра­да́­ния, хва́­лим дол­го­тер­пе́­ние, убла­жа́­ем свя­ту́ю твою́ кон­чи́­ну, сла́­вим твое́ в не́мощнем те́ле не­по­бе­ди́­мое му́жество, и́м­же на зем­ли́ и на Не­бе­си́ просла́вилася еси́, свя­та́я и добропобе́дная му́ченице Параске́во. И в честь тво­и́х победоно́сных по́двигов и страда́ний по­хва́ль­ная воспису́ем ти сия́:

Ра́­дуй­ся, от а́нгельских чино́в в сожи́тельство их лю­бе́з­но прия́тая; ра́­дуй­ся, от де́в­ствен­ных лико́в в черто́г не­бе́с­ный ра́­дост­но введе́нная.

Ра́­дуй­ся, от му́ченических полко́в под ве­не́ц сла́­вы провожда́емая во гла́се ра́дования; ра́­дуй­ся, от не­бе́с­ных жи́телей при­е́м­лю­щая о Го́с­по­де целова́ние.

Ра́­дуй­ся, я́ко мзда твоя́ мно́га есть на Небесе́х; ра́­дуй­ся, я́ко ра́­дость твоя́ ве́чна есть во све́тлости свя­ты́х.

Ра́­дуй­ся, в небе́сном черто́зе Бо­же́ст­вен­на­го Жениха́ тво­его́ со а́н­ге­лы Его́ веселя́щаяся; ра́­дуй­ся, ли­це­зре́­ни­ем Всеблага́го Го́с­по­да та́­мо вку́­пе со свя­ты́­ми наслажда́ющаяся.

Ра́­дуй­ся, ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных не­ду́­гов на́­ших цели́тельнице; ра́­дуй­ся, душеспаси́тельных благ и не­бе́с­ных да­ро́в пода́тельнице.

Ра́­дуй­ся, я́ко то­бо́ю от неча́янныя сме́р­ти сохрани́тися упо­ва́­ем; ра́­дуй­ся, я́ко тво­и́м заступле́нием ве́ч­ную жизнь от Хри­ста́ Бо́­га улу­чи́­ти благонаде́жно ча́ем.

Ра́­дуй­ся, Параске́во, не­ве́с­то Хри­сто́­ва всехва́льная.

Конда́к 13

О свя­та́я прему́драя и всехва́льная му́ченице, не­ве́с­то Хри­сто́­ва Параске́во! От благогове́йных сер­де́ц приноси́мую ти, а́ще и недосто́йную, хвале́бную песнь сию́ при­ими́ от нас, я́ко усе́рдную же́ртву сер­де́ц, лю́бящих тя и че́ствующих свя­ту́ю па́­мять твою́. Охраня́й нас мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми свя­ты́­ми, и вся лю́­ди, при­те­ка́­ющия к чест­не́й ико́­не тво­е́й и с лю­бо́­вию лобыза́ющия ю́, из­бав­ля́й от вся́­ка­го зла́­го обстоя́ния и ско́р­би. Да ти́­хое и безмо́лвное жи­тие́ пожи́вше в ны́нешнем ве́­це, бла­же́н­ство ве́чное насле́дим, и ку́п­но с то­бо́ю и все́­ми свя­ты́­ми вы́­ну спо­до́­бим­ся вос­пе­ва́­ти Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Этот конда́к чи­та́­ет­ся три́жды, за­те́м и́кос 1-й: «А́н­ге­лом чест­ну́ю...» и конда́к 1-й: «Из­бра́н­ной Бо́­гом от ро́­да…».

Мо­ли́т­ва

Свя­та́я не­ве́с­то Хри­сто́­ва, многострада́льная му́ченице Параске́во! Ве́­мы, я́ко от ю́нос­ти твоея́ ты все́ю ду­ше́ю твое́ю и всем се́рд­цем тво­и́м возлюби́ла еси́ Ца­ря́ Сла́­вы, Хри­ста́ Спа­си́­те­ля, и Ему́ еди́­но­му уневе́стилася еси́, разда́вши име́ния твоя́ неиму́щим и бе́дным. Ты си́­лою бла­го­че́с­тия тво­его́, тво­и́м целому́дрием и пра́ведностию, я́ко лу­ча́­ми со́лнечными, просия́ла еси́, жи́вши свя́то среди́ не­ве́р­ных и безбоя́зненно пропове́давши им Хри­ста́ Бо́­га. Ты, от дней ю́нос­ти твоея́, науче́нная тво­и́ми роди́телями, всег­да́ бла­го­го­ве́й­но че́ствовала дни искупи́тельных страс­те́й Го́с­по­да на́­ше­го Иису́­са Хри­ста́, Его́­же ра́­ди и сама́ доброво́льно пострада́ла еси́. Ты, десни́цею А́н­ге­ла Бо́­жия от неисце́льных ран ди́в­но исцеле́нная и восприя́вшая неизрече́нную све́тлость, изуми́ла еси́ не­ве́р­ных му­чи́­те­лей. Ты, и́ме­нем Го́с­по­да на́­ше­го Иису́­са Хри­ста́ и си́­лою мо­ли́т­вы твое́я в ка́пище язы́ческом всех и́долов до́­лу пове́ргши, в прах сокруши́ла еси́ я́. Ты, опаля́емая свеща́ми, еди́ною мо­ли́т­вою твое́ю ко всеси́льному Го́с­по­ду угаси́ла еси́ огнь есте́ственный, и тем же пла́менем, чуде́сне возжже́нным чрез А́н­ге­ла Бо́­жия, попали́вши неи́стовых беззако́нников, мног наро́д привела́ еси́ к позна́нию и́с­тин­на­го Бо́­га. Ты, во сла́­ву Го́с­по­да прия́вши ме́ч­ное главы́ твоея́ усе­че́­ние от му­чи́­те­лей, до́­блест­вен­но сконча́ла еси́ страда́льческий твой по́двиг, возше́дши ду­ше́ю твое́ю на Не­бе­са́, в черто́г вожделе́ннаго тво­его́ Жениха́ Хри­ста́ Ца­ря́ Сла́­вы, ра́­дост­но сре́тшаго тя сим не­бе́с­ным гла́сом: «Ра́дуйтеся, пра́веднии, я́ко му́ченица Параске́ва увенча́ся!» Те́м­же и мы днесь приве́тствуем тя, многострада́льная, и, взи­ра́ю­ще на свя­ту́ю твою́ ико́­ну, с уми­ле́­нием во­пи­е́м ти: всечестна́я Параске́во! Ве́­мы, я́ко ве́­лие и́ма­ши дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду: умо­ли́ у́бо Его́, Человеколю́бца, и о нас пред­стоя́­щих и мо­ля́­щих­ся ти. Да по­да́ст Он и нам, я́ко­же те­бе́, терпе́ние и благоду́шие в бе­да́х и ско́рб­ных обстоя́ниях; да да́­ру­ет Он, хо­да́­тай­ством тво­и́м и заступле́нием, ра́­дост­ное, благоде́нственное и ми́­рное жи­тие́, здра́­вие же и спа­се́­ние, и во всем благо́е поспеше́ние возлю́бленному на́­ше­му оте́честву да ниспо́слет свято́е Свое́ благослове́ние и мир, и всем правосла́вным христиа́ном да по­да́ст тво­и́ми свя­ты́­ми мо­ли́т­ва­ми утвер­жде́­ние в ве́­ре, бла­го­че́с­тии и свя́тости, пре­спе́­яние же в христиа́нской любви́ и вся́­кой доброде́тели; да очи́стит нас гре́ш­ных от вся́­кия скве́р­ны и поро́ка; да огради́т нас свя­ты́­ми Свои́ми а́нгелами, да засту́пит, со­хра­ни́т и по­ми́­лу­ет всех свя­то́ю Свое́ю бла­го­да́­тию и соде́лает нас­ле́д­ни­ками и прича́стниками Не­бе́с­на­го Сво­его́ Ца́рст­вия. И та́­ко улучи́вше спа­се́­ние тво­и́ми свя­ты́­ми мо­ли́т­ва­ми, пред­ста́­тель­ством и заступле́нием, всесла́вная не­ве́с­то Хри­сто́­ва Параске́во, про­сла́­вим вси пре­чест­но́е и ве­ли­ко­ле́­пое и́мя ди́в­на­го во свя­ты́х Сво­и́х и́с­тин­на­го Бо́­га, От­ца́ и Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха, всег­да́, ны́­не и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

великомученице Параскеве, нареченной Пятница