Шрифт

Акафисты святым

Акафист священномученику Прокопию, архиепископу Херсонскому

священномученику Прокопию, архиепископу Херсонскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избранному на жертвенное служение Богу, ныне у Престола Вседержителя предстоящему священномученику Прокопию благодарственное приносим пение. Ты же, яко имеяй велие дерзновение ко Господу, ограждай нас от всяких зол и обстояний молитвами твоими, да зовем ти:

Радуйся, священномучениче Прокопие, Херсонскаго края светильниче неугасимый.

Икос 1

Ангели на небеси возрадовашася зело рождшемуся тебе, святителю Прокопие, в праздник Рождества Христова. Ты бо младенческим гласом восхвалив Богомладенца Иисуса, верно послужил еси Ему ангельским житием своим. Мы же, видя тя, яко избран сосуд благодати Божественныя, вопием ти:

Радуйся, в день Рождества Иисусова преславно рожденный.

Радуйся, со ангельскими чинми Христа восхваляяй.

Радуйся, Духа Святаго честное вместилище.

Радуйся, законов Божиих благое хранилище.

Радуйся, правде Христовой усердно послуживый.

Радуйся, службою своею Христа ублаживый.

Радуйся, житием своим ангелом подражавый.

Радуйся, во Царствии Божии награду стяжавый.

Радуйся, священномучениче Прокопие, Херсонскаго края светильниче неугасимый.

Кондак 2

Видя велие усердие к познанию богословия, дарова тебе Господь, отче Прокопие, разумети Писания Божественная. Ты же, в сердце своем словеса Христа нося: "Иже сотворит и научит, сей велий наречется в Царствии Небеснем", потщался еси поученьми твоими и примером добрым люди в вере Христовой утвердити, научая непрестанно пети: Аллилуиа.

Икос 2

Разумом, данным тебе от Бога, уразумел еси добре, блаженне Прокопие, яко в мире неудобь обрящеши спасение. Сего ради брака уклонился еси, единому Господеви благоугоджати хотя. Мы же, умиляяся иноческим подвигом твоим, яко ангелу поем ти:

Радуйся, явивыйся ангельским силам светлое уподобление.

Радуйся, пребывати во святости имевый велие произволение.

Радуйся, душу свою от соблазнов усердно хранивый.

Радуйся, в сердце своем Иисуса с любовию носивый.

Радуйся, чистоту в житии твоем многоскорбнем всегда соблюдавый.

Радуйся, помыслы суетныя и неполезныя далече от себе отгнавый.

Радуйся, верность Христу присно сохранявый.

Радуйся, душу свою от пристрастий земных удалявый.

Радуйся, священномучениче Прокопие, Херсонскаго края светильниче неугасимый.

Кондак 3

Силу Вышний дарова тебе на служение в Церкви, священномучениче Прокопие, ты бо добре потрудился еси в земли Томстей и Иркутстей, и многия подвиги тамо подъял еси, непрестанно помощи у Господа прося, и воспевая Ему: Аллилуиа.

Икос 3

Имущи душу твою присно к Богу любовию пламенеющую, сан священства приял еси, святе Прокопие, и помощию Божиею вспомоществуемый, усердно служил еси алтарю Господню. Мы же, прославляюще подвиги твоя, похвальная восписуем ти:

Радуйся, пред алтарем Господним Богу обрученный.

Радуйся, во священстве благодатию дивно почтенный.

Радуйся, священством твоим Христу славно угодивый.

Радуйся, вся службы со страхом и благоговением совершавый.

Радуйся, пред всеми Христа исповедавый.

Радуйся, Царствие Небесное от Него наследовавый.

Радуйся, о душах наших молитвенниче усердный.

Радуйся, на суде Господнем защитниче наш верный.

Радуйся, священномучениче Прокопие, Херсонскаго края светильниче неугасимый.

Кондак 4

Буря ярости воздвижеся на Церковь Христову, егда безбожницы восхотеша разрушити ю. Ты же, святителю Христов, Архиепископом в земли Херсонстей от Господа поставлен был еси, да пасеши словесное стадо, от хищных волков сохраняя е, с ним же благодарственно взывал еси укрепляющему тя Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаще и видяще православнии людие равноангельное житие твое, священномучениче Прокопие, притекаху к тебе послушати словеса твоя, да водимии тобою, праведнаго жития достигнут. Мы же, видяще тя украшена смиренномудрием и кротостию Христовою, с радостию зовем ти:

Радуйся, Апостолом на небеси сопричастниче.

Радуйся, Христовым святителем сопрестольниче.

Радуйся, благодетелю наш, предстательством твоим Царствия Небеснаго нас сподобляющий.

Радуйся, молитвами твоими от ада преисподняго души наша спасающий.

Радуйся, молящийся о всех, в помощь тя призывающих.

Радуйся, слышащий всех, к тебе с надеждою взывающих.

Радуйся, паству Херсонскую, в гонениях сущую, верною Христу сохранивый.

Радуйся, стаду своему словесному рассеятися не попустивый.

Радуйся, священномучениче Прокопие, Херсонскаго края светильниче неугасимый.

Кондак 5

Боготечную звезду яви тя Господь граду Херсону, святителю Прокопие, ты бо поучении своими паству твою наставлял еси, да вси единым серцем и едиными усты взывают Спасителю Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видя, священномучениче Христов, како врази Церкви Православныя на агнцы твоя ополчахуся, вся силы своя полагал еси да ни един не отпадет от стада твоего. Сего ради и пострадал еси, яко добрый пастырь, душу свою за словесныя овцы полагая. Сего ради приими от нас сие усердное славословие:

Радуйся, всех противников на пути к Царствию Небесному победивый.

Радуйся, блаженный небожителю, вечных благ наслаждаяйся.

Радуйся, Самаго Христа Бога вождем к Небесному Отечеству имевый.

Радуйся, светильниче пресветлый на Церковней свещнице поставленный.

Радуйся, твердый столпе Православия, имже Святая Церковь красуется и укрепляется.

Радуйся, тобою бо слово Христово: "Претерпевый до конца, той спасен будет" исполняется.

Радуйся, за терпение твое нетленный венец на небеси прияти сподобивыйся.

Радуйся, благами небесными за скорби земныя утешающийся.

Радуйся, священномучениче Прокопие, Херсонскаго края светильниче неугасимый.

Кондак 6

Проповедником воли Божией был еси, священномучениче Прокопие, егда вместо смерти тебе предстоящия на Соловки сослан был еси. Ты же, яко ангец кроткий, страдания вся за Христа беззлобно претерпевал еси, воспевая усердно Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси, яко лучезарное светило, горением любве твоея ко Господу, архиерею Божий, тако и чада твоя духовная любити Господа и уповати на Него научал еси. Приими же и от наших любящих сердец похвалы сия:

Радуйся, праведному Иову усердный подражателю.

Радуйся, о нас пред Богом верный предстателю.

Радуйся, терпением своим мучителей удививый.

Радуйся, праведным житием твоим многих ко Господу обративый.

Радуйся, пред всеми небоязненно Христа исповедавый.

Радуйся, Царствие Небесное верностию Христу унаследовавый.

Радуйся, ныне на небеси Бога о нас умоляющий.

Радуйся, яко искусный кормчий, к вечному блаженству нас приводящий.

Радуйся, священномучениче Прокопие, Херсонскаго края светильниче неугасимый.

Кондак 7

Хотяще вечное спасение получити, всеблаженне Прокопие, Господу нашему во всем подражал еси, скорбным путем к Царствию Небесному шествуя: взем иго Христово на себе и смирению и кротости научивыйся у Него, обрел еси покой души своей, присно зовущей Творцу: Аллилуиа.

Икос 7

Новое гонение воздвиже на тя, священномучениче славне, враг рода человеческаго, егда паки гонители Церкви удалиша тя от паствы твоея на Соловки и по сем на Урал. Ты же, многия скорби перенеся в краях дальних, присно в молитвах благодарил еси за вся Благодетеля Бога. Мы же, похваляя страдания твоя, взываем ти:

Радуйся, вся искушения в житии твоем добре претерпевый.

Радуйся, купно со Христом на Голгофу свою твердо шедый.

Радуйся, голод и мраз, и иныя страдания до конца мужественно претерпевый.

Радуйся, присно пребывати со Христом восхотевый.

Радуйся, светлою свещею во мраце греховнем светящий.

Радуйся, яко светильник в Церкви Православней горящий.

Радуйся, терпению нас научающий.

Радуйся, всех от погибели адския молитвами твоими спасающий.

Радуйся, священномучениче Прокопие, Херсонскаго края светильниче неугасимый.

Кондак 8

Странником и пришельцем в мире сем был еси, святе Прокопие. Господь же, любящия Его любяй, тако устрои, яко да и в заточении Службу повершати возможеши, и сим многих утешиши, вразумиши и наставиши, благодаря за вся благодеяния Христа Бога, и воспевая Ему усердно: Аллилуиа.

Икос 8

Всем сердцем своим и душею возносивыйся ко Господу, егда в заточении службы церковныя совершал еси, святителю Прокопие. Мы же, за таковое твое твердое исповедание Православныя веры ублажая тя, возсылаем ти усердное хваление:

Радуйся, добрый пастырю, ищущих спасения.

Радуйся, образе кротости, смиренномудрия и терпения.

Радуйся, гонящим тя, вся прощавый.

Радуйся, паству Херсонскую в тяжких лишениях не оставивый.

Радуйся, и ныне со усердием ей помогаяй.

Радуйся, преодолевати вся препоны вражия ю научаяй.

Радуйся, верный о нас пред Богом заступниче.

Радуйся, теплый о нас пред Спасителем нашим молитвенниче.

Радуйся, священномучениче Прокопие, Херсонскаго края светильниче неугасимый.

Кондак 9

Всякое естество удивися твоему, священномучениче Прокопие, славному подвигу: ты бо, плоть распяв со страстьми и похотьми, молитвою неустанно отгонял еси вся напасти и искушения, от духов лукавых исходящия. Мы же, тобою научаеми стойко претерпевати вся лишения Христа ради, с тобою купно взываем Ему: Аллилуиа.

Икос 9

Витийства человек, не ведавших истины веры Православныя, словом Божиим отметал еси, досточудне, увещавая паству свою твердо стояти во Православии, не внимая словесем, восстающих на Церковь Божию. Сего ради, хвалим тя за таковое твое попечение о спасении душ наших пении сими:

Радуйся, Церкви Христовой светило светозарное.

Радуйся, пастве твоей заступление предивное.

Радуйся, возвеселивый ангельский чин твоим за Христа страданием.

Радуйся, по Бозе и Богородице все наше упование.

Радуйся, тесным путем к Дому Божию шедый.

Радуйся, благословение Отца Небеснаго наследивый.

Радуйся, Божия милости нам щедрый подателю.

Радуйся, пред Господем наш верный предстателю.

Радуйся, священномучениче Прокопие, Херсонскаго края светильниче неугасимый.

Кондак 10

Спастися хотящим и Небеснаго Царствия взыскующим вспомоществовал еси, отче предивный, верныя чада твоя присно утешая. Ты бо Херсонскою паствою мудро управлял еси и в заточении далече сущи, и даже до мученическия кончины твоя не оставил еси ю, присно наставляя всех на путь спасения и научая пети: Аллилуиа.

Икос 10

Стена и прибежище был еси чадом твоим, святителю Прокопие, ограждая их молитвами своими от всех наветов вражиих. Ныне же, прославляя святую память твою, усердно молим тя: предстоя Престолу Творца всяческих, защищай присно и нас от всякия скорби и напасти, да умиленно поем ти:

Радуйся, един многоценный бисер, иже есть Христос, стяжавый.

Радуйся, Его ради вся блага мира сего презревый.

Радуйся, представши Престолу Господню, поклонитися Ему сподобивыйся.

Радуйся, на Небесех с радостию вселивыйся.

Радуйся, Ангелом и всем святым во Царствии Божии сожителю.

Радуйся, града Херсона небесный хранителю.

Радуйся, пред Отцем Небесным Христом исповеданный.

Радуйся, на небеси надеждою вечнаго спасения обрадованный.

Радуйся, священномучениче Прокопие, Херсонскаго края светильниче неугасимый.

Кондак 11

Пение ангельское всеумиленно принося в души твоей, священномучениче Прокопие, мужественно на смерть со Иоанном пресвитером шествовал еси. Мы же, взирая на подвиг ваш и мученическую кончину вашу, взываем ко Господу: Аллилуиа.

Икос 11

Свет небесный осия души ваша, священномученицы святии Прокопие и Иоанне, егда сия вознесени быша святыми Ангелы ко Престолу Господню. Сего ради, немощный глас наш ко ангельскому пению совокупив, восхваляем мученическую кончину вашу и взываем: Радуйтеся, в невечернем дни Царствия Божия водвореннии. Радуйтеся, славою Божиею на небесех осененнии. Радуйтеся, пред Христом Иисусом приснии наши заступницы. Радуйтеся, веры Православныя неустрашимии исповедницы. Радуйтеся, во Царствии Небеснем нетленную часть улучившии. Радуйтеся, от Искупителя вечную мзду приимшии. Радуйтеся, с небеси на нас присно взирающии. Радуйтеся, на спасения стезю нас наставляющии.

Радуйся, священномучениче Прокопие, Херсонскаго края светильниче неугасимый.

Кондак 12

Благодатию от Бога почтенный, святителю отче Прокопие, сердце твое сокрушенно и смиренно соблюл еси. Сего ради молим тя, Архипастырю наш, научи и нас, чад твоих, смиренным сердцем и сокрушенною душею купно с тобою славити Бога песнию: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще твое ангелоподобное житие и восхваляя мученическую кончину твою, Прокопие всеблаженне, благодарим щедраго и милостиваго Бога, иже дал есть нам таковаго крепкаго покровителя и защитника граду нашему. Сего ради, уповая на велию помощь твою, с надеждою взываем ти:

Радуйся, града Херсона милостивый покровителю.

Радуйся, паствы Херсонския мудрый святителю.

Радуйся, верныя люди от врагов защищаяй.

Радуйся, всех от болезней и скорбей присно избавляяй.

Радуйся, краю Херсонскому присный предстателю.

Радуйся, благ вечных и временных нам от Бога подателю.

Радуйся, словесному стаду твоему добрый пастырю.

Радуйся, добрый и благий наш Архипастырю.

Радуйся, священномучениче Прокопие, Херсонскаго края светильниче неугасимый.

Кондак 13

О преславный угодниче Божий, священномучениче Прокопие, светлый светильниче земли Херсонския! Ныне, восхваляя святую память твою, молим тя: приими от нас малое сие моление наше и умоли Господа, да милостив будет к немощем нашим и, простив нам всякое прегрешение вольное же и невольное, сподобит нас на Страшнем Суде одесную Его стати и купно с тобою и со всеми святыми в радости нескончаемей воспевати: Аллилуиа. Аллилуиа. Аллилуиа.

Сей кондак читается трижды. Затем икос 1 и кондак 1.

Молитва

О, преславный священномучениче Прокопие, страстотерпче непреодоленный, Архиерею Божий и о Церкви Херсонстей ходатаю! Призри на моление нас, почитающих святую память твою и испроси нам у Христа Бога прощения грехов наших, да не до конца прогневается на нас Господь: согрешихом бо и недостойнии явихомся милосердия Божия. Моли о нас Господа, да ниспослет мир на грады и веси наша, да избавит нас от нашествия иноплеменников, междоусобныя брани и всяких раздоров, и нестроений. Утверди, священномучениче всеблаженне, веру и благочестие во всех нас, и да избавит нас Господь от ересей, расколов и всякаго суеверия. О милостивый наш предстателю! Молися за ны ко Господу, да сохранит нас от глада и всяких болезней, и да подаст вся на потребу человеком полезная. Наипаче же да сподобимся молитвами твоими Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже честь и поклонение подобает со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

священномученику Прокопию, архиепископу Херсонскому