Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому преподобному Паисию, Угличскому чудотворцу

преподобному Паисию, Угличскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избранный чудотворче, угодниче Христов, к тебе прибегаем и тебе милися деем, услыши нас в час сей, молящихся тебе, и буди нам скорый помощник и заступник, да твоими молитвами избавльшеся от всяких бед, вопием ти:

Радуйся, Паисие преподобне.

Икос 1

Ангела во плоти суща тя знаем, отче преподобне, и сего ради призываем тя, предстани нам скоро в помощь и избави нас от всякаго зла, да тобою спасшеся, всегда вопием ти:

Радуйся, от утробы матерния освященный;

Радуйся, светом боговедения просвещенный.

Радуйся, яко мира сего красоту ни во что же вменивый;

Радуйся, яко ангельское житие возлюбивый.

Радуйся, яко собрал еси инок множество;

Радуйся, яко научил еси имети крепкое мужество.

Радуйся, яко учением твоим мнози получиша спасение;

Радуйся, яко тобою улучиша общее небесное селение.

Радуйся, яко чисте зриши Святую Троицу;

Радуйся, яко всегда о нас молиши Пресвятую Богородицу.

Радуйся, яко вся прошения наша исполняются;

Радуйся, Паисие преподобне.

Кондак 2

Видящи телесныма очима от Бога посланный к тебе Пречистыя Богоматере образ, принесенный болярином Иоанном Овином, радости многия наполнився, вскоре повеленное от ангел делом совершил еси, вопия к Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум твердый во удивлении своем сохраняя, отче преподобне, видев болярина во внезапном изменении, вопросил еси его о приключшихся ему, уведев же бывшая, радовашеся. Сего ради и мы вопием ти:

Радуйся, от рук Иоанновых образ Богородичен приемый;

Радуйся, яко вся дни живота своего ему послуживый.

Радуйся, яко образом тем Владыка Христос обитель твою прослави;

Радуйся, яко и тебе обители тоя высочайшаго пастыря постави.

Радуйся, яко чудесем, от образа бываемым, самовидец явися;

Радуйся, яко того ради во всей России имя твое прославися.

Радуйся, яко от всех стран народи во обитель твою притекаху;

Радуйся, яко твоими молитвами от образа Богородична вся полезная приимаху.

Радуйся, стада Христова словесных овец добрый пастырю;

Радуйся, наставниче заблуждших и благий учителю.

Радуйся, избавляяй во тме прегрешений блудящих;

Радуйся, наставляяй на путь спасения хотящих.

Радуйся, Паисие преподобне.

Кондак 3

Силою Вышняго посланнии к тебе два ангела, носяще образ Пречистыя Богородицы, сретоша некоего благоговейна человека именем Иоанна, вручивше его, невидими быша от очию его, он же, образ прием, возопи к Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имущи сомнение в сердцы своем болярин Иоанн о юношах, принесших образ Пречистыя Богородицы, вскоре возвратися в дом свой, хотящи паки видети их, не улучив же видети их, притек во обитель твою, вопияше тебе:

Радуйся, отче, образа Богоматере хранителю;

Радуйся, Пресвятыя Троицы служителю.

Радуйся, недоведомыя тайны зрителю;

Радуйся, чудесем, от образа бываемым, блюстителю.

Радуйся, преподобных всех известная похвало;

Радуйся, постников многословущая славо.

Радуйся, монахов божественное правило;

Радуйся, всей Галичской стране великое светило.

Радуйся, ангелов собеседниче;

Радуйся, святым всем сопричастниче.

Радуйся, Троицы Святыя чистый служителю;

Радуйся, Паисие преподобне.

Кондак 4

Бурю внутрь имеяй многих смущений, аз многогрешный недоумеваюся, како возмогу достойно воспети твоя подвиги, преподобне, ни ктоже бо от человек нынешняго рода может я исчести, аще бы и риторски кто глаголати восхотел. Сего ради Богу, тя прославляющему, дерзающе воспеваем: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавша града Галича и окрестных градов народи о принесении ангелы Пречистыя Богородицы образа во обитель твою, преподобне, стекахуся отвсюду, носяще недужныя своя, желающе получити исцеление, еже молитвами и прикосновением же пречуднаго образа получивше, отхождаху в домы своя, радующеся. Мы же, дивящеся, похвальная вопием:

Радуйся, о христианстем роде теплый к Богу ходатаю;

Радуйся, недужным и скорбным здравия подателю.

Радуйся, яко твоими молитвами обитель твоя, яко солнце, просветися;

Радуйся, яко о ней народ не точию видевый, но и слышавый возвеселися.

Радуйся, яко ученицы твои душами просвещахуся;

Радуйся, яко твоими чудесы телесне веселяхуся.

Радуйся, яко твоими молитвами от сетей вражиих свобождаемся;

Радуйся, яко от раки твоея святыя благоухания насыщаемся.

Радуйся, яко прикосновением тоя же раки от болезней исцелевахуся;

Радуйся, яко таковый дар от Бога приял еси.

Радуйся, яко приходящим к тебе с верою неоскудно исцеление подаваеши;

Радуйся, Паисие преподобне.

Кондак 5

Боготечная звезда явился еси, преподобне, Церковь Святую, аки небо, украсил еси, образ, посланный со двема ангелома, в ней поставив, и от всех стран вернии ради моления во обитель твою стекахуся; ты же данною от Христа Бога тебе благодатию тех озарял еси, яко же чудесы, тако и учением наставляя их на путь спасения и повелевая вопити к Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видев ученик твой преподобный Иаков во обители святей созданную тобою и болярином Иоанном церковь возгоревшуся, в ней же принесенный ангелы Пречистыя Богородицы образ стояще, ревностию разжегся, и всю надежду на Самую Богоматерь и на твои молитвы возложив, разбив двери бревном и сквозе пламень в церковь вниде, и образ Богородицын изнесе, пламени же отвсюду окружающу его, образ ни чтоже пострада. Сего ради похвальная приносим ти, вопиюще:

Радуйся, твердое веры основание;

Радуйся, в таковых крепкое имый упование.

Радуйся, такова ученика стяжавый;

Радуйся, на твердем краеугольном камени того наздавый.

Радуйся, яко учением своим, а не млеком сего воспита;

Радуйся, яко в несомненную веру сего наказа.

Радуйся, яко оба Господу угодиста; Радуйтеся, яко многи ученики своим учением воздоиста. Радуйтеся, яко многим ко спасению явистася предводители; Радуйтеся, яко и нам от волков адских бысте хранители. Радуйтеся, яко купно предстоите Святей Троице; Радуйтеся, яко Царю небесе и земли о нас молитеся.

Радуйся, Паисие преподобне.

Кондак 6

Проповеданную ангелы принесением честнаго образа Пречистыя Богородицы милость, хотящую быти роду христианскому, возобновиша вернии, и на созидание новыю церкве от имений своих подаяху кийждо по силе своей. Ты же, преподобне, оным подаянием новую церковь вскоре воздвигл еси и к содействующему сия Богу возопил еси: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия во обители новосозданная церковь, аки второе солнце на небеснем крузе, народи же, видевше сие, радовахуся и, любовию притекающе, от неистощимаго источника целеб образа Пресвятые Богородицы дары приемлюще и восхваляюще тя, сице вопияху:

Радуйся, добрый винограда Христова строителю;

Радуйся, стада Его хранителю.

Радуйся, всем верным во спасение учителю;

Радуйся, тем же до Царствия Небеснаго предводителю.

Радуйся, незлобивых стада Христова овец во едино совокупителю;

Радуйся, злосмрадных козлищ от стада Христова прогонителю.

Радуйся, молитвенниче о нас к Богу теплый;

Радуйся, ходатаю к Богородице о нас скорый.

Радуйся, яко тобою дерзновение в молитве к Богородице имеем;

Радуйся, яко тобою вся полезная от Бога приемлем.

Радуйся, скорый наш помощниче;

Радуйся, готовый наш заступниче.

Радуйся, Паисие преподобне.

Кондак 7

Хотящу великому князю Московскому Василию пленити удел князя Георгиа, пришед в страны Галичския настольный дяди своего град Галич, тогда же взя и чудотворный образ, его же принесоша ангели, и отнесе его в свой настольный град Москву, и аки пленницу заключи, преслушав моление твое, преподобне; ты же, надеявся несомненно, яко паки образ к вам во обитель возвратится, пел еси Богу песнь ангельскую: Аллилуиа.

Икос 7

Новое бе чудо и ужаса исполненное тогда, принесену бо бывшу образу Царицы Небесныя в Москву и в церкви заключенну, замки и печатьми утвержденну; и стражами обстоима свободившая Адама и Еву от ада, хранима аки пленница, невидимою же силою Божиею тоя же нощи обретеся к твоей честней обители в церкви; ты же, сию ощутив, радостне похвальная к Богородице возсылаше, сице глаголюще:

Радуйся, Адамово исправление и Евино свобождение;

Радуйся, пророков оглашение и апостолов удобрение.

Радуйся, мучителя безчеловечнаго изметающая от начальства;

Радуйся, Сына Своего и Бога крепкую силу показавшая.

Радуйся, море, потопившее гордую лютость великаго князя;

Радуйся, каменю, напоивый нас жаждущих потоком чудес Твоих.

Радуйся, судию, неправеден суд судящаго, обличившая;

Радуйся, во тме плачевней нас грешных просветившая.

Радуйся, рождшая радость всему миру;

Радуйся, отгнавшая от всех верных печалей зиму.

Радуйся, яко пришествием Святаго Ти образа и нам радость дарова;

Радуйся, яко прежнюю нашу печаль всю отгна.

Радуйся, Мати Господня.

Кондак 8

Странное сие и преславное чудо егда уведе великий князь Василий, тогда печали и ужаса сердце свое исполни, зазираше себе, како сия дерзновенно содела, егоже не леть делати, и сего ради со слезами и рыданием моляшеся к Богородице, да явит ему о образе Своем. Егда же от посланных известися, яко во обители твоей, преподобне отче, явися, отнюдуже насилием бысть тогда взята, воспел есть к Богу песнь ангельскую: Аллилуиа.

Икос 8

Весь радости исполнився великий князь и синклит его о обретении чудотворнаго образа Пречистыя Богородицы, дивящеся неизреченной Божией премудрости, како невидимо силою Сына Своего из церкви изыде, замком и печатем целым сущим и стражем бдящим. Мы же, ведуще, яко твоих ради молитв сия содеяся, вопием ти:

Радуйся, светлый светильниче;

Радуйся, пастырю словесных овец.

Радуйся, монахов истинный отец;

Радуйся, яко твоими молитвами великаго князя суровое дерзновение обличивый.

Радуйся, яко его вся тщетная мысль упразднися;

Радуйся, яко ты во смирении своем возвеселися.

Радуйся, яко чудотворный образ сподобися зрети;

Радуйся, яко пред ним вся дни живота своего изволил еси бдети.

Радуйся, яко и по смерти своей Самую Пречистую Богородицу зриши;

Радуйся, яко Престолу Сына Ея предстоиши.

Радуйся, Паисие преподобне.

Кондак 9

Всякое естество ангельское удивися великому дарованию, свыше от Бога тебе данному, преподобне, яко в немощней своей человечестей плоти сущи, по всему уподобися ангелом, и силою Вышняго укрепляем, во всех добродетелех довольно изобиловал еси, сего ради чистою своею душею причтен ко ангельским силам, поющи всесильному Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Витийския и риторския многовещанныя глаголы вся отвергши, истинным своим сердцем и чистою совестию в песнех величаем тя, преподобне, и почитаем богоугодная твоя дела и славу, приглашающе пети тебе таковая:

Радуйся, яко Христа ради распятся мирови;

Радуйся, яко вся мирская во уметы вменивый.

Радуйся, яко плоть свою поработивый духу;

Радуйся, яко духом служаше Богови день и нощь.

Радуйся, яко телом живяше во юдоли земней;

Радуйся, яко душевное еси око пасяше во Иерусалиме горнем.

Радуйся, и ныне тамо пребывавши;

Радуйся, яко нас, на земли сущих, не оставляеши.

Радуйся, яко о нас грешных мольбы к Богу приносиши;

Радуйся, яко от Него к нам милость ходатайством своим износиши.

Радуйся, яко мы тя за сие благодарим;

Радуйся, яко имя твое святое всегда славим.

Радуйся, Паисие преподобне.

Кондак 10

Спастися хотящим вождь был еси, преподобне, и ныне нам грешным, спасения желающим, помози святыми своими молитвами; и якоже жив сый, многи ученики своя, Христови угодивших, представив, тако и нас, свободив от прелести греховныя, чистых Христу представи, да зовем Ему: Аллилуиа.

Икос 10

Стена крепкая и необоримая, и покров был еси своим учеником, защищающи их от волков адских, сохраняющи от стреляний бесовских, и ныне нам грешным буди стена и покров, прибегающим к тебе и требующим от тебе помощи, да зовем ти:

Радуйся, отцев славо;

Радуйся, преподобных похвало.

Радуйся, постников украшение;

Радуйся, мучеников сопричастниче.

Радуйся, пустынножителем сообщниче;

Радуйся, истинныя христианския веры ревнителю.

Радуйся, противящихся вере святей искоренителю;

Радуйся, церковное украшение.

Радуйся, обители святей разширение;

Радуйся, яко обитель твоя ныне молитвами твоими стоит нерушима.

Радуйся, яко и во веки имать стояти невредима;

Радуйся, Паисие преподобне.

Кондак 11

Пением всяким Бога и Его Пречистую Богоматерь, живущи на земли, прославлял еси вся дни живота своего, сего ради и мзду трудов своих восприяв, вселился еси в небесных селениих, идеже выну поют ангельстии чинове; с ними же живущи, поеши всегда к Богу песнь сию: Аллилуиа.

Икос 11

Светоприемный свещник на месте высоце, а не под спудом стоящий, во тме греховней сущии зрим тя, преподобне, с невещественными бо в вышних предстоиши Престолу Пресвятыя Троицы, радости превеликия исполнився и божественными лучами трисолнечнаго света осияваем, облистаеши верных, вопиющих тебе таковая:

Радуйся, заре, являющая покаянием день спасения;

Радуйся, всех грешных покаянием ко Христу приводяй.

Радуйся, данным ти от Христа ключем Царствие Небесное отверзаеши;

Радуйся, покаянием грешников в него вводиши.

Радуйся, кормчий корабля Христова, в нем же спасошася мнози;

Радуйся, яко учением своим многотекущую источил еси реку.

Радуйся, яко жаждущих твоего учения напоил еси потоком сладости;

Радуйся, яко твоего учения рекою доплыхом в землю обетованную.

Радуйся, яко пристахом в тихое пристанище;

Радуйся, яко наследовахом землю обетованную.

Радуйся, яко получихом прежде многих лет обещанное;

Радуйся, Паисие преподобне.

Кондак 12

Благодать дадеся тебе от Бога, яко и прочим святым, целити души и телеса с верою притекающим к раце твоей святей. Сего ради молютися, преподобне Паисие, и, к раце твоей святей припадая, вопию: исцели мою душу и болезнь во здравие вскоре премени, да тобою получив здравие, воспою Богови песнь ангельскую: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще твоя труды и подвиги, преподобне, восхваляем тя вси, яко от юности своея явился еси храм Святаго Духа; сего ради к раце твоей честней во храм Божия Матере притекающе, вопием ти:

Радуйся, врачу душами болезнующих;

Радуйся, целителю телесными недуги озлобленных.

Радуйся, наказателю сущим во младости;

Радуйся, жезле сущим в старости.

Радуйся, яко святая твоя душа в небесных скиниях почивает;

Радуйся, яко имя твое святое на земли прославляемо бывает.

Радуйся, яко призыванием имени твоего святого болезни врачуются;

Радуйся, яко твоими молитвами беснующиися от мучительства диаволя свобождаются.

Радуйся, яко всякая язва в людех целится;

Радуйся, яко вси, притекающии ко гробу твоему с верою, спасаются.

Радуйся, Паисие преподобне.

Кондак 13

О всеблаженный и приснопамятный угодниче Божий, преподобне отче Паисие, предстоя Престолу Владыки Христа, не забуди нас грешных и нынешнее наше приими приношение, всегда о нас пребуди моляся, избавитися нам от напастей и всяких болезней, и вечнаго мучения благоприятным твоим ходатайством, да с тобою воспеваем к Богу всегда: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Молитва преподобному Паисию, Галичскому чудотворцу

О священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Паисие великий! Не забуди нищих своих до конца, но поминай нас всегда во святых своих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо свое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад своих, моли за ны, отче наш, и ныне за дети своя духовныя, яко имеяй дерзновение к Небесному Царю, не премолчи за ны, вопия ко Господу, и не презри нас, верою и любовию чтущих тя, но поминай нас, недостойных, у Престола Вседержителева, и не престай моляся за нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мертва: аще бо и телом преставился еси от нас, но и по смерти убо жив сый пребывавши неотступно от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих и всякия прелести бесовския и козней диавольских. Пастырю наш добрый, аще бо и мощей твоих рака пред очима нашима видима есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со безплотными силами у Престола Вседержителева предстоящи, достойно веселится. Нам бо ведущим убо тя воистинну и по смерти яко живу ти сущу, тебе припадаем и тебе молимся и тебе мили ся деем, еже молитися о нас всесильному Богу о пользе душ наших и испросити нам время на покаяние, и невозбранно прейти от земли на небо, от мытарств же горьких, бесов и воздушных князей, и от вечныя муки избавитися, и Небесному Царствию наследником быти со всеми, идеже от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Паисию, Угличскому