Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому великомученику Никите

великомученику Никите
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Избра́нный страстоте́рпче Христо́в и до́блий во́ине Царя́ царе́й, Ники́то пресла́вне, ору́жием Креста́ враги́ ви́димыя и неви́димыя кре́пце победи́вый и во всесожже́ние ту́чное, я́ко же́ртву благоприя́тну, себе́ сама́го Го́сподеви принесы́й, в пе́снех с любо́вию восхваля́ем тя́, свята́го предста́теля на́шего, и ра́достно тебе́ вопие́м:

Ра́дуйся, великому́чениче и чудотво́рче Ники́то.

И́кос 1.

А́нгельски на земли́ пожи́в, побе́ды тезоимени́те великому́чениче Ники́то, ты́ я́ко а́нгел благи́й в стране́ Го́тфстей просия́л еси́, ве́ру Христо́ву лю́дем, тьмо́ю неве́рия помраче́нным пропове́дуя, те́мже апо́столом ра́вный дея́нии твои́ми показа́лся еси́. Мы́ же по до́лгу тя́, я́ко пропове́дника Христо́ва, ублажа́ем, со умиле́нием зову́ще ти́ си́це:

Ра́дуйся, благове́стниче Ева́нгельския и́стины; ра́дуйся, язы́ческое нече́стие попра́вый.

Ра́дуйся, ве́ру Христо́ву возлюби́вый; ра́дуйся, страну́ Го́тфскую духо́вно просвети́вый.

Ра́дуйся, диа́вола и слуги́ его́ обличи́вый; ра́дуйся, по и́мени твоему́ те́х победоно́сно низложи́вый.

Ра́дуйся, да́же до кро́ве во испове́дании Христо́ве послужи́вый; ра́дуйся, муче́ния многови́дная за Христа́ до́блестно претерпе́вый.

Ра́дуйся, огне́м всесожже́нный и во оби́тели ра́йския вознесе́нный; ра́дуйся, же́ртва непоро́чная Тро́ице Святе́й яви́выйся.

Ра́дуйся, сто́лпе кре́пкий Святы́я Це́ркве; ра́дуйся, красото́ и основа́ние ве́ры Христо́вы.

Ра́дуйся, великому́чениче и чудотво́рче Ники́то.

Конда́к 2.

Ви́дев Афана́рих, лю́тый христиа́н мучи́тель, ка́ко святы́й Ники́та ве́ру Христо́ву в Го́тфех победоно́сно пропове́дует, а́ки зве́рь ди́вий на́нь устреми́ся и му́ками лю́тыми содробля́ше того́ те́ло; оба́че му́жества души́ его́ поколеба́ти не возмо́же, зане́ то́й победи́тель мучи́телей я́влься, победоно́сно воспева́ше Христу́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 2.

Разуме́в му́к теле́сных безбе́дность, я́ко на пи́р, на муче́ния за Христа́ изше́л еси́, свя́те Ники́то, ико́ну Пресвяты́я Богоро́дицы с собо́ю име́я, с не́юже и во все́х му́ках неразлу́чен пребы́л еси́ и, тоя́ си́лою благода́тно укрепля́ем, победоно́сно пу́ть муче́ний проше́л еси́, и от Христа́ увенча́лся еси́, на́с же науча́еши вопи́ти тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, о не́мже возра́довашася А́нгели; ра́дуйся, ему́же удиви́шася челове́цы.

Ра́дуйся, кре́пкаго терпе́ния адама́нте; ра́дуйся, соверше́ннаго му́жества о́бразе.

Ра́дуйся, диа́вола победи́телю; ра́дуйся, все́х слу́г его́ посрами́телю.

Ра́дуйся, во́ине Христо́в непобеди́мый; ра́дуйся, кре́ст Христо́в во ору́жие побе́ды прие́мый.

Ра́дуйся, те́м вся́ враги́ низложи́вый; ра́дуйся, в броню́ ве́ры Христо́вы облече́нный.

Ра́дуйся, от Христо́вой десни́цы свы́ше увенча́нный; ра́дуйся, а́нгельским ли́ком сопричте́нный.

Ра́дуйся, великому́чениче и чудотво́рче Ники́то.

Конда́к 3.

Си́ла Бо́жия в тебе́, Ники́то великому́чениче добропобе́дне, сла́вно просла́вися, не то́кмо бо мучи́теля Афана́риха, но и сама́го диа́вола терпе́нием твои́м победи́л еси́, и му́жество души́ твоея́ яви́в, огне́м всесожже́гся, я́ко фе́никс, в ве́чной жи́зни обнови́лся еси́ и во оби́тели го́рния душе́ю твое́ю возлете́л еси́, во е́же со а́нгелы пе́ти Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 3.

Име́яй ве́лию о Христе́ кре́пость, вре́менныя му́ки, мучи́телем тебе́ налага́емыя, Ники́то прему́дре, ни во что́же вмени́л еси́ и ра́дуяся во о́гнь вше́л еси́: во огни́ бо, я́ко в цве́тнице, сла́ву Бо́жию воспе́л еси́. Те́мже и мы́ тя́ сла́вим и воспева́ем гла́сы таковы́ми:

Ра́дуйся, страстоте́рпче Христо́в, в чудесе́х преди́вный; ра́дуйся, во огни́ сме́рть вкуси́вый и не опале́н пребы́вый.

Ра́дуйся, Афана́риха и клевре́ты его́ си́м удиви́вый; ра́дуйся, вся́ ве́рныя уте́шивый.

Ра́дуйся, все́м о Го́споде терпя́щим утвержде́ние; ра́дуйся, лени́вым и слабоду́шным обличе́ние.

Ра́дуйся, чудесы́ мно́гими по сме́рти просла́вленный; ра́дуйся, благода́ть целе́бную от Го́спода прие́мый.

Ра́дуйся, Го́тфския страны́ сла́во и похвало́; ра́дуйся, Це́ркви святы́я ра́дование и утеше́ние.

Ра́дуйся, святы́й предста́телю и моли́твенниче на́ш ко Го́споду; ра́дуйся, оби́тели сея́ святы́я при́сный засту́пниче.

Ра́дуйся, во́ине Иису́сов добропобе́дный; ра́дуйся, люби́миче Его́ преи́скренний.

Ра́дуйся, великому́чениче и чудотво́рче Ники́то.

Кондак 4

Бу́ря лю́тых му́к не потопи́ корабля́ души́ твоея́, Ники́то преди́вне, но приведе́ тя́ к ти́хому блаже́нства ве́чнаго приста́нищу; кресто́м бо Христо́вым вооружи́вся, свя́те, преше́л еси́ о́гнь муче́ний невреди́мо и дости́гл еси́ в ве́чный поко́й, иде́же сла́дце пое́ши Христу́ Бо́гу пе́снь: Аллилу́ия.

И́кос 4.

Слы́шавше, диви́шася христиа́не, ка́ко звезда́ лучеза́рная в но́щи дру́гу твоему́ Мариа́ну святы́я мо́щи твоя́, му́чениче Ники́то, показа́, я́коже дре́вле волхва́м в Вифлее́ме Христа́ ро́ждшагося. О се́м у́бо Мариа́н ра́дуяся, че́стно те́ло твое́, страстоте́рпче, в до́му свое́м погреба́ет, си́це к тебе́ взыва́я:

Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жий, на небеси́ и на земли́ просла́вленный; ра́дуйся, венцено́сче добропобе́дный.

Ра́дуйся, сокро́вище исцеле́ний многоце́нное; ра́дуйся, мироуха́нный ра́йскаго прозябе́ния цве́те.

Ра́дуйся, небе́сных ра́дование и земны́х утеше́ние; ра́дуйся, боля́щих безме́здное врачева́ние.

Ра́дуйся, пресве́тлаго му́ченическаго во́инства добро́то; ра́дуйся, ве́рных некра́домое бога́тство.

Ра́дуйся, небе́сным зна́мением погребе́ние честно́е улучи́вый; ра́дуйся, да́ры благода́тными дру́гу твоему́ возда́вый.

Ра́дуйся, изоби́лием бла́г земны́х до́м его́ благослови́вый; ра́дуйся, чудесы́ мно́гими о́ный просла́вивый.

Ра́дуйся, великому́чениче и чудотво́рче Ники́то.

Конда́к 5.

Боготе́чный исто́чник исцеле́ний яви́ся в до́му Мариа́на гро́б тво́й честны́й, свя́те Ники́то, егда́ то́й в страну́ гре́ческую пресели́вся, мо́щи твоя́ святы́я та́мо пренесе́ и в хра́ме Бо́жием, во и́мя твое́ созда́нном, о́ныя положи́ на о́бщее поклоне́ние ве́рным, Бо́гу, тя́ просла́вльшему, воспе́вшим: Аллилу́ия.

И́кос 5.

Ви́девше чудеса́ пресла́вная, Ники́то свя́те, от моще́й твои́х истека́ющая, Авксе́нтий епи́скоп восхоте́ ча́сть и́х в и́ный гра́д отдели́ти; но того́ начина́ние дерзнове́нное а́бие воспяти́л еси́ и ру́ку, моще́м твои́м прикосну́вшуюся, омертве́нием порази́л еси́, до́ндеже Авксе́нтий о́ный с покая́нием к тебе́ припаде́ и, исцеле́ние от тебе́ прия́в, си́це глаго́лаше:

Ра́дуйся, долготерпели́вый Христо́в подража́телю; ра́дуйся, с наказа́нием твои́м ми́лость и мне́ яви́вый.

Ра́дуйся, начина́ние дерзнове́нное чуде́сно воспяти́вый; ра́дуйся, усо́хшую ру́ку а́бие исцели́вый.

Ра́дуйся, и по сме́рти о Христе́ жи́в пребыва́яй; ра́дуйся, и по уме́ртвии чудеса́ соверша́яй.

Ра́дуйся, нетле́нием просла́вленный на земли́; ра́дуйся, за по́двиг тво́й венча́нный на небеси́.

Ра́дуйся, изве́стный умилостиви́телю Царя́ Христа́; ра́дуйся, за ве́рных мо́щный пред Ни́м предста́телю.

Ра́дуйся, и согреша́ющия вразумля́яй; ра́дуйся, и малове́рныя умудря́яй.

Ра́дуйся, великому́чениче и чудотво́рче Ники́то.

Конда́к 6.

Пропове́дуем чудеса́ твоя́, не таи́м ми́лостей твои́х целе́бных, великому́чениче Ники́то; от ле́т бо дре́вних отце́м на́шим сия́ ве́домы бы́ша, и хра́мы Бо́жии во и́мя твое́ свято́е в стране́ на́шей Росси́йстей созида́хуся, иде́же и ли́ка твоего́ о́брази чудесы́ просла́вишася, и вся́ ве́рныя в ве́ре утвержда́ют, к небеси́ же сердца́ и́х восхища́ют, пою́щих Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 6.

Возсия́ша чудеса́ мно́гая от святы́я ико́ны чудотво́рца Ники́ты, во оби́тели его́ пребыва́ющия и вся́ ве́рныя к пе́нию му́ченика подвиза́ющия; те́мже и мы́ с любо́вию святу́ю па́мять его́ чти́м и пе́сненно ему́ вопие́м:

Ра́дуйся, чуде́с исто́чниче преизоби́льный; ра́дуйся, ми́лости пода́телю преди́вный.

Ра́дуйся, победоно́сче, Бо́гом просла́вленный; ра́дуйся, целе́бниче неду́гов душе́вных и теле́сных.

Ра́дуйся, боля́щих младе́нцев при́сный врачева́телю; ра́дуйся, скорбя́щих и уныва́ющих благода́тный посети́телю.

Ра́дуйся, си́лы диа́вольстей кре́пкий посрами́телю; ра́дуйся, на ду́хи нечи́стыя вла́сть от Го́спода прие́мый.

Ра́дуйся, де́йства диа́вольскаго от челове́к прогони́телю; ра́дуйся, от беснова́ния лю́таго стра́ждущих свободи́телю.

Ра́дуйся, апо́стольских даро́в прие́мниче; ра́дуйся, а́нгельския кро́тости подража́телю.

Ра́дуйся, великому́чениче и чудотво́рче Ники́то.

Кондак 7

Хотя́щим на́м сла́вити по́двиги твоя́ и чудеса́, великому́чениче пресла́вне, помози́ свы́ше да́нною ти́ благода́тию, сердца́ же на́ша от грехо́вных помышле́ний очи́сти, да досто́йно и неосужде́нно просла́вим тя́, о тебе́ воспева́я Христу́ Бо́гу хвале́бную пе́снь: Аллилу́ия.

И́кос 7.

Ди́внаго победоно́сца и сла́внаго во́ина Христо́ва, Ники́ту великоимени́таго кто́ просла́вит по достоя́нию от земноро́дных; се́й бо Велиа́ра победи́ и вся́ слуги́ его́ низложи́, Христа́ же, Царя́ и Бо́га, ве́рно да́же до сме́рти испове́да и от Него́ просла́влен бы́сть. Те́мже, в хра́ме Его́ святе́м лику́юще и пред чудотво́рною ико́ною того́ моля́щеся, взыва́ем та́ко:

Ра́дуйся, в юдо́ли се́й земно́й на́ше утеше́ние; ра́дуйся, по Бо́зе и Пресвяте́й Богоро́дице на́ш упова́ние.

Ра́дуйся, а́нгельских лико́в собесе́дниче; ра́дуйся, святы́х все́х соприча́стниче.

Ра́дуйся, му́ченическаго пресве́тлаго собо́ра сия́ющая звездо́; ра́дуйся, от го́рних высо́т на́с гре́шных посеща́яй.

Ра́дуйся, да́ры целе́бныя земноро́дным подава́яй; ра́дуйся, к бе́дствующим на по́мощь ускоря́яй.

Ра́дуйся, моля́щихся моли́твы ми́лостиво прие́мляй; ра́дуйся, лю́бящим тя́ любо́вию свято́ю воздава́яй.

Ра́дуйся, всеще́дрый и ми́лостивый на́ш предста́телю; ра́дуйся, всеблаги́й и скоропредста́тельный на́ш покрови́телю.

Ра́дуйся, великому́чениче и чудотво́рче Ники́то.

Конда́к 8.

Стра́нствие земно́е соверши́в и пу́ть муче́ний проше́д победоно́сно, великому́чениче Ники́то, от де́л благотворе́ния не почи́л еси́, но от го́рних высо́т оби́тель твою́ и лю́ди, ве́рно тебе́ моля́щияся, назира́я, разли́чная на́м подае́ши дарова́ния: даде́ся бо тебе́ от Го́спода ве́лия благода́ть неду́жныя врачева́ти, оби́димыя заступа́ти, сиро́тствующия младе́нцы окормля́ти. Те́мже благода́рно тя́ сла́вим и Бо́гу, тя́ просла́вльшему, пое́м пе́снь: Аллилу́ия.

И́кос 8.

Ве́сь в Бо́зе бы́в, страстоте́рпче Христо́в, о Бо́зе чудеса́ мно́гия соверши́л еси́ в жи́зни и по сме́рти и, дерзнове́ние к Тому́ получи́в, вы́ну мо́лишися за лю́ди христоимени́тыя и ве́рно тя́ на по́мощь призыва́ющим посо́бствуеши. Не оста́ви у́бо и на́с благода́тною твое́ю по́мощию и заступле́нием, да благода́рно тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, преди́вный христиа́н помо́щниче; ра́дуйся, пресла́вный ве́рующих засту́пниче.

Ра́дуйся, великоимени́тый во́инов спобо́рниче; ра́дуйся, вдови́ц, и сиро́т прибе́жище.

Ра́дуйся, в со́ниих и виде́ниих ве́рныя посеща́яй; ра́дуйся, в беда́х и напа́стех и́х на по́мощь ускоря́яй.

Ра́дуйся, побе́ды тезоимени́тый; ра́дуйся, венцено́сче наро́читый.

Ра́дуйся, святы́я Це́ркве кре́пкий сто́лпе; ра́дуйся, правосла́вных щи́те и забра́ло.

Ра́дуйся, ца́рскаго ски́птра утвержде́ние; ра́дуйся, правосла́внаго ца́рства сохране́ние.

Ра́дуйся, великому́чениче и чудотво́рче Ники́то.

Кондак 9

Вси́ сы́нове Росси́йстии от ле́т дре́вних пропове́дуют благода́тную твою́ по́мощь во бране́х, Ники́то преди́вный, я́ко во́ем правосла́вным при́сно на супоста́ты посо́бствуеши и моли́твами твои́ми на иноплеме́нники, вою́ющия на на́с и на ве́ру на́шу, пра́во побе́ды на́м да́руеши: сие́ бо во дни́ наше́ствий тата́рских мно́жицею от ле́т дре́вних отцы́ на́ша уве́деша. Те́мже, тя́ по до́лгу ублажа́юще, пое́м о тебе́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 9.

Вити́йство на́ше не довле́ет просла́вити тя́ по достоя́нию, великому́чениче Христо́в Ники́то, оба́че ты́, я́ко благи́й и ми́лостивый подража́тель Христо́в, не возгнуша́йся на́ших убо́гих песноглаше́ний, но приими́ сия́ в бла́го, произволе́ния серде́ц на́ших ве́дый, неотсту́пен бу́ди на́м помо́щник, вся́ блага́я да́руя на́м твои́ми моли́твами, да благоумиле́нно тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, ке́дре благосенноли́ственный, и́мже покрыва́ются мно́зи; ра́дуйся, цве́те прекра́сный, и́мже утеша́ются лю́дие.

Ра́дуйся, ма́слино благопло́дная, еле́й ми́лости на́м оби́льно источа́ющая; ра́дуйся, кипари́се са́да Христо́ва, приходя́щия к тебе́ благоуха́яй.

Ра́дуйся, христолюби́вому во́инству неви́димый воево́до; ра́дуйся, инове́рных во́ев стра́х и пораже́ние.

Ра́дуйся, страны́ христиа́нския великоимени́тый покрови́телю; ра́дуйся, со святи́телем Никола́ем при́сный ея́ предста́телю.

Ра́дуйся, на нечести́ваго Мама́я вели́кому кня́зю Дими́трию неви́димо посо́бствовавый; ра́дуйся, царю́ Иоа́нну под Каза́нию благода́тно спобо́рствовавший.

Ра́дуйся, соиме́ннаго ти́ боля́рина Рома́нова, твоего́ усе́рднаго чти́теля, родонача́льника до́ма ца́рскаго яви́вый; ра́дуйся, хра́м Бо́жий, во и́мя твое́ и́м созда́нный, благоволе́нием твои́м осени́вый.

Ра́дуйся, великому́чениче и чудотво́рче Ники́то.

Конда́к 10.

Спа́са Христа́ за лю́ди, тя́ чту́щия, умоли́, Ники́то чудоде́йственне, и, я́коже отце́м на́шим дре́вле, та́ко и ны́не на́м смире́нным во блага́я посо́бствовати не преста́й, страстоте́рпче Христо́в, побе́ды тезоимени́те, но и на враги́ одоле́ние у Го́спода наро́ду на́шему испроси́, да сла́вим тя́ при́сно и пое́м Царю́ царе́й побе́дную пе́снь: Аллилу́ия.

И́кос 10.

Стено́ю моли́тв твои́х, великому́чениче Ники́то, оби́тель твою́ святу́ю вы́ну сохраня́й от вся́каго зла́ и в не́й вся́ живу́щия и подвиза́ющия путе́м пра́вым во Ца́рствие Христо́во руководи́, зане́ даде́ся тебе́ благода́ть моли́тися о лю́дех. Сего́ ра́ди со усе́рдием тебе́ пое́м:

Ра́дуйся, де́вственных ликостоя́ний неотсту́пный храни́телю; ра́дуйся, де́в и вдови́ц, благоче́стию и́ночествующих, небе́сный наста́вниче.

Ра́дуйся, моли́твами твои́ми, я́ко ко́кош птенцы́ своя́, на́с сохраня́яй; ра́дуйся, я́ко оре́л крыла́ма свои́ма, на́с покрыва́яй и соблюда́яй.

Ра́дуйся, ста́рым седи́нам си́лы обновля́яй; ра́дуйся, ю́ным в благоче́стии и целому́дрии утвержде́ние.

Ра́дуйся, нача́льствующим во бла́го помо́щниче; ра́дуйся, все́м ревну́ющим о спасе́нии при́сный споспе́шниче.

Ра́дуйся, чудесы́ твои́ми на́с утеша́яй; ра́дуйся, враги́ неви́димыя от на́с отража́яй.

Ра́дуйся, ца́рствующаго гра́да свяще́нное украше́ние; ра́дуйся, небе́снаго рая́ све́тлый граждани́не.

Ра́дуйся, великому́чениче и чудотво́рче Ники́то.

Конда́к 11.

Пе́ние моле́бное на́ше, пред чудотво́рною ико́ною твое́ю приноси́мое дне́сь, ми́лостиво услы́ши, великому́чениче Христо́в Ники́то, и утро́бу щедро́т твои́х не затвори́ на́м, вы́ну тре́бующим твоея́ благода́тныя по́мощи, не бу́ди, я́коже и до дне́сь бы́л еси́, благи́й на́ш предста́тель и при́сный за ны́ ко Го́споду моли́твенник, да о тебе́ ра́дующеся и Бо́га сла́вяще, пое́м Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 11.

Светоза́рный свети́льник и преди́вный чудотво́рец великому́ченик Ники́та яви́ся, то́й бо от ле́т дре́вних оте́чествие на́ше и оби́тель на́шу свои́ми моли́твами и щедро́тами не оставля́ет, но я́ко победи́тель, вся́ враги́ на́ша ви́димыя же и неви́димыя отража́ет и благоче́стно в ми́ре жи́ти на́с устроя́ет. Те́мже и от на́с, уго́дниче Бо́жий, сие́ благода́рное славосло́вие приими́:

Ра́дуйся, вели́кий на́ш предста́телю; ра́дуйся, на́ших враго́в неви́димых победи́телю.

Ра́дуйся, преоблада́ти и́м над на́ми не попуща́яй; ра́дуйся, вся́ ко́зни и́х, а́ки паучи́ну, расторга́яй.

Ра́дуйся, и в ча́с сме́ртный лю́бящих и чту́щих тя́ не оставля́яй; ра́дуйся, от наси́лия диа́вольскаго и́х мо́щно сохраня́яй.

Ра́дуйся, о спасе́нии на́шем Бо́га вы́ну умоля́яй; ра́дуйся, на мыта́рствах возду́шных ве́рным по́мощь твою́ явля́яй.

Ра́дуйся, и на земли́ неду́гов лю́тых прогони́телю; ра́дуйся, боле́зней неисцели́мых цели́телю.

Ра́дуйся, безнаде́жных наде́ждо; ра́дуйся, христиа́н похвало́.

Ра́дуйся, великому́чениче и чудотво́рче Ники́то.

Конда́к 12.

Благода́ть Бо́жию ви́дим от святы́я и чудотво́рныя ико́ны твоея́ де́йствующую, Ники́то великоимени́те, к не́й бо с ве́рою притека́ющии исцеле́ния получа́ют и здра́вы из хра́ма твоего́ отхо́дят, те́мже и мы́ тво́й свяще́нный о́браз благогове́йно почита́ем и с любо́вию лобыза́ем, и пое́м тобо́ю чудоде́йствующему Христу́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 12.

Пою́ще твоя́ ми́лости и мно́гое к стра́ждущим сострада́ние, великому́чениче Ники́то, сла́вим и велича́ем тя́, Бо́гом возвели́ченнаго, и от любве́ серде́чныя воспева́ем ти́ пе́сни таковы́я:

Ра́дуйся, бе́дствующих ско́рый помо́щниче; ра́дуйся, богатя́щихся вразумле́ние.

Ра́дуйся, все́й Росси́и Бо́гом да́нный покрови́телю; ра́дуйся, оби́тели твоея́ при́сное ра́дование.

Ра́дуйся, хода́таю о не́й немо́лчный; ра́дуйся, моля́щихся врачу́ безме́здный.

Ра́дуйся, ко исцеле́нию еди́ныя то́кмо ве́ры тре́буяй; ра́дуйся, ду́ши и телеса́ исцеля́яй.

Ра́дуйся, ве́рным вы́ну помога́яй; ра́дуйся, малове́рных в ве́ре утвержда́яй.

Ра́дуйся, ве́ры отвра́щшихся гро́зно наказу́яй; ра́дуйся, стра́ха Бо́жия учи́телю.

Ра́дуйся, де́рзости самочи́нныя обличи́телю.

Ра́дуйся, великому́чениче и чудотво́рче Ники́то.

Конда́к 13.

О вели́кий уго́дниче Бо́жий, страстоте́рпче Христо́в и чудотво́рче Ники́то! Вонми́ моли́тве на́шей и ма́лаго моле́ния сего́ на́шего не пре́зри, но Христа́ Бо́га умоли́ изба́витися на́м от муче́ний ве́чных, небе́снаго же Ца́рствия чрез покая́ние сподо́битися, да с тобо́ю воспое́м на земли́ живы́х пе́снь Бо́гу: Аллилу́ия.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м и́кос 1 и конда́к 1.

Моли́тва.

О, вели́кий страстотeрпче Христо́в и чудотво́рче великомyчениче Ники́то! Припaдающе к свято́му и чудотво́рному о́бразу твоему́, по́двиги же и чудеса́ твоя́ и мно́гое сострадaние твое́ к лю́дем прославля́юще, мо́лим тя́ приле́жно: яви́ нaм, смирeнным и гре́шным, свято́е и многомо́щное твое́ заступлeние, сe бо гре́х рaди нaших не и́мамы свобо́ды ча́д Бо́жиих, е́же в потрeбах нaших Го́спода и Влады́ку нaшего дерзновeнно проси́ти, но тебе́ моли́твенника к нему́ благоприя́тнаго предлагaем и о твоeм предстaтельстве взывaем, испроси́ нaм у Го́спода благопотрeбныя дaры душaм и телесeм нaшым, ве́ру прaвую, спасeния надeжду несумне́нную, любо́вь же ко все́м нелицеме́рную, во искушeниих мyжество, в злострадaниих терпе́ние, в моли́твах постоя́нство, дyш и телeс здрaвие, земли́ плодоно́сие, воздyха благорастворeние, житeйскихъ потрeб дово́льство, ми́рное и благочeстное на земли́ житие́, христиaнскую жития́ кончи́ну и до́брый отве́т на стрaшнем суди́ще Христо́вом. Мо́лим тя́, страстотeрпче Христо́в, моли́ся Го́сподеви: все́м же лю́дем правослaвнымъ яви́ твое́ свято́е заступлeние: боля́щыя исцели́, скорбя́щыя уте́ши, бе́дствующым помози́. Е́й, уго́дниче Бо́жий и мyчениче долготерпели́вый! Не забyди святу́ю оби́тель твою́ и вся́ живyщыя в нeй и подвизaющияся и́нокини же и мирски́я, но поспеши́ и́м в смирeнии и терпе́нии носи́ти и́го Христо́во и от вся́ких бе́д и искушeний ми́лостивне избaви. Все́х у́бо нaс приведи́ в ти́хое пристaнище спасeния и насле́дники сподо́би бы́ти пресве́тлаго Ца́рствия Христо́ва святы́ми твои́ми моли́твами, да слaвим и поeм вели́кия щедро́ты Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице слaвимаго и покланя́емаго Бо́га, и твое́ свято́е заступлeние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

великомученику Никите