Шрифт

Акафисты святым

Акафист новомученикам и исповедникам Церкви Русской

новомученикам и исповедникам Церкви Русской
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Избра́ннии новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, свиде́телие Христо́вы, а́гнцы новозакла́ннии, кро́вию свое́ю ри́зы Це́ркве на́шея украси́вшии. Вы́, преще́ний мучи́телей не убоя́вшеся, любо́вь к Бо́гу да́же до сме́рти яви́ли есте́ и в жи́зни ве́чней к Нему́ дерзнове́ние стяжа́ли есте́. Те́мже, предстоя́ще престо́лу Вседержи́теля, помина́йте на́с, любо́вию ва́с почита́ющих и вопию́щих: Ра́дуйтеся, новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, Це́ркве на́шея похвало́ и украше́ние.

И́кос 1.

А́нгелов Творе́ц и ми́ра Зижди́тель от ве́ка предъизбра́ ва́с, я́ко ве́рныя свиде́тели Своя́ в земли́ Росси́йстей, и в годи́ну тя́жких испыта́ний благода́ть и си́лу ва́м дарова́. Вы́ же, ве́ру Правосла́вную ми́ру безбо́жному яви́вше, тве́рдым испове́данием, изгна́нием и терпе́нием страда́ний, Христа́ просла́вили есте́. Сего́ ра́ди и мы́ прославля́ем ва́с си́це:

Ра́дуйтеся, измла́да Христа́ возлюби́вшии;

Ра́дуйтеся, гла́с Па́стыря До́браго послуша́вшии.

Ра́дуйтеся, Ца́рства Бо́жия вну́трь себе́ при́сно иска́вшии;

Ра́дуйтеся, кре́ст на ра́мо свое́ взе́мшии.

Ра́дуйтеся, сла́ву ми́ра сего́ отри́нувшии;

Ра́дуйтеся, за Христа́ страда́ния претерпе́вшии.

Ра́дуйтеся, любве́ ра́ди Бо́жия сме́рть прие́мшии;

Ра́дуйтеся, Небе́снаго Ца́рствия дости́гшии.

Ра́дуйтеся, новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, Це́ркве на́шея похвало́ и украше́ние.

Конда́к 2.

Ви́дя оте́чество на́ше в беда́х и ско́рбех су́щее, святи́телю о́тче Ти́хоне, богоизбра́нный патриа́рше земли́ на́шея, призыва́л еси́ ве́рная ча́да Це́ркве Росси́йския за Христа́ и ве́ру Правосла́вную му́жественне стоя́ти. Са́м же, по вся́ дни́ умира́я за па́ству твою́, испове́дник непоколеби́мый яви́лся еси́, воспева́я Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зумом Боже́ственным просвеща́емь, святи́телю о́тче Ти́хоне, Це́рковь Ру́сскую му́дре упра́вил еси́, и, безбо́жныя гони́тели облича́я, па́ству твою́ по́двиги новому́чеников почита́ти призыва́л еси́. Сего́ ра́ди вопие́м тебе́ си́це:

Ра́дуйся, первосвяти́телей Моско́вских благода́тный прее́мниче;

Ра́дуйся, Земли́ Ру́сския вели́кий печа́льниче.

Ра́дуйся, апо́стольских преда́ний усе́рдный храни́телю;

Ра́дуйся, сокро́вищ Правосла́вныя ве́ры благогове́йный блюсти́телю.

Ра́дуйся, благода́ть Ду́ха Свята́го в се́рдце при́сно име́вый;

Ра́дуйся, разделе́ния церко́вная любо́вию врачева́вый.

Ра́дуйся, заточе́ние и поруга́ния му́жественне претерпе́вый;

Ра́дуйся, кре́стный пу́ть с па́ствою твое́ю проше́дый.

Ра́дуйтеся, новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, Це́ркве на́шея похвало́ и украше́ние.

Конда́к 3.

Си́лою, да́нною ва́м свы́ше, страстоте́рпцы сла́внии, царю́ Нико́лае и цари́це Алекса́ндро, царе́вичу Алекси́е и царе́вны О́льго, Татиа́но, Мари́е и Анастаси́е, лише́ние ца́рства и сла́вы земны́я со смире́нием восприя́ли есте́. Страда́нием же во́льным да́же до сме́рти Христу́ после́довали есте́ и за убива́ющия вы́ моли́лися есте́, вопию́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Иму́ще ве́ру несумне́нну, я́ко вся́ от Бо́га су́ть, изгна́ние, поруга́ние и темни́чное заточе́ние му́жественне претерпе́ли есте́, ца́рственнии страстоте́рпцы, и му́ченических венце́в сподо́билися есте́. Сего́ ра́ди вопие́м ва́м си́це:

Ра́дуйтеся, вене́ц и похвало́ ро́да ца́рскаго и богоизбра́ннаго;

Ра́дуйтеся, пресла́вныя о́трасли ко́рене благочести́ваго.

Ра́дуйтеся, ца́рствия земна́го лише́ние со смире́нием прие́мшии;

Ра́дуйтеся, страда́нии ва́шими Ца́рствия Небе́снаго сподо́бльшиися.

Ра́дуйтеся, за враги́ своя́ усе́рдно моли́вшиися;

Ра́дуйтеся, все́м се́рдцем Бо́га взыска́вшии.

Ра́дуйтеся, о́браз испове́дничества ве́рным лю́дем показа́вшии;

Ра́дуйтеся, седмочи́сленнии страстоте́рпцы, во еди́ном ду́се Бо́гу предста́вшии.

Ра́дуйтеся, новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, Це́ркве на́шея похвало́ и украше́ние.

Кондак 4

Бу́рею гоне́ний на Це́рковь Ру́сскую обдержи́ми, святи́телие Бо́жии, ве́рою и страда́ньми му́ченическими благода́ть Христо́ву стяжа́ли есте́ и, кора́бль церко́вный неврежде́нно сохрани́вше, подража́тели пе́рвым му́чеником яви́лися есте́. С ни́ми же на Небесе́х взыва́ете Бо́гу побе́дную пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Ве́дуще гла́с ева́нгельский, я́ко па́стырь до́брый ду́шу свою́ полага́ет за о́вцы, священному́ченицы до́блии, любве́ ра́ди Христо́вы и па́ствы своея́ изгна́ния, гла́д, хла́д, зно́й со́лнечный и рабо́ты го́рькия претерпе́ли есте́, сме́ртию му́ченическою житие́ свое́ увенча́вше. Сего́ ра́ди и мы́ с любо́вию прославля́ем ва́с си́це:

Ра́дуйтеся, зало́г Христо́в до́бре сохрани́вшии;

Ра́дуйтеся, житие́м и сме́ртию о́браз ве́рным показа́вшии.

Ра́дуйтеся, же́ртву безкро́вную благогове́йне соверша́вшии;

Ра́дуйтеся, саме́х себе́ в же́ртву живу́ю прине́сшии.

Ра́дуйтеся, Це́ркве Росси́йския сла́во;

Ра́дуйтеся, оте́чества на́шего украше́ние.

Ра́дуйтеся, па́ствы ва́шея ко Христу́ путеводи́телие;

Ра́дуйтеся, догма́тов церко́вных ре́вностнии блюсти́телие.

Ра́дуйтеся, новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, Це́ркве на́шея похвало́ и украше́ние.

Конда́к 5.

Богосве́тлыя зве́зды на не́бе церко́внем яви́лися есте́, священноиспове́дницы Росси́йстии, и, поноше́ния, заточе́ния, изгна́ния и го́рькия рабо́ты претерпе́вше, Го́спода Иису́са Христа́ му́жественне испове́дали есте́. Та́же, благоче́стно в ми́ре пожи́вше, пу́ть ко спасе́нию во тьме́ безбо́жия яви́ли есте́, науча́юще ве́рныя при́сно благода́рственно пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́девше разоре́ние земли́ Ру́сския и беззако́ние ве́лие, опустоши́вшее ю́, вы́, священноиспове́дницы сла́внии, стра́ха и сме́рти не убоя́лися есте́ и, по́двиги испове́дничества благоуха́юще, я́ко кри́ни се́льнии посреде́ пусты́ни, процвели́ есте́. Сего́ ра́ди прославля́ем ва́с си́це:

Ра́дуйтеся, моли́твою те́плою сердца́ ва́ша в по́двизе утвержда́вшии;

Ра́дуйтеся, тве́рдым испове́данием ве́ры просия́вшии.

Ра́дуйтеся, во страда́ниих терпе́ние и кро́тость яви́вшии;

Ра́дуйтеся, я́ко а́гнцы незло́бивии посреде́ волко́в ходи́вшии.

Ра́дуйтеся, слу́жбу Бо́жию во у́зах соверша́вшии;

Ра́дуйтеся, соу́зники в терпе́нии укрепля́вшии.

Ра́дуйтеся, души́ ва́ша за па́ству полага́вшии;

Ра́дуйтеся, посреде́ гоне́ний благода́тию Бо́жиею храни́мии.

Ра́дуйтеся, новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, Це́ркве на́шея похвало́ и украше́ние.

Конда́к 6.

Пропове́дует Це́рковь Росси́йская по́двиги ва́ша, преподо́бному́ченицы достосла́внии, по́ты трудо́в и кро́вию муче́ний зе́млю на́шу освяти́вшии. Вы́ бо, слеза́ми покая́ния души́ ва́ша омы́вше, в же́ртву живу́ю, благоприя́тную Го́сподеви, себе́ предугото́вили есте́. Ны́не же Ему́ дерзнове́нно предстоите́ и взыва́ете побе́дную пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ све́т Христо́в в сердца́х ва́ших, преподо́бному́ченицы, вы́ бо, я́ко во́ини добропобе́днии, моли́тву во всеору́жие прие́мше, ве́ры пра́выя ника́коже отпа́ли есте́ и, у́зы темни́чныя, муче́ния тя́жкая и рабо́ты го́рькия претерпе́вше, лю́тую сме́рть от безбо́жных прия́ли есте́. Сего́ ра́ди прославля́ем ва́с си́це:

Ра́дуйтеся, пу́ть и́стиннаго Богопозна́ния на́м показа́вшии;

Ра́дуйтеся, ду́ши ва́ша за Христа́ положи́вшии.

Ра́дуйтеся, я́звы Го́спода Иису́са Христа́ на телесе́х ва́ших носи́вшии;

Ра́дуйтеся, вся́ тле́нная ми́ра сего́ презре́вшии.

Ра́дуйтеся, любо́вь Христо́ву к мучи́телем яви́вшии;

Ра́дуйтеся, моли́тву за ненави́дящих ва́с пролия́вшии.

Ра́дуйтеся, ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду стяжа́вшии;

Ра́дуйтеся, по́двиги по́стническими и кро́вию ва́шею зе́млю Ру́сскую освяти́вшии.

Ра́дуйтеся, новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, Це́ркве на́шея похвало́ и украше́ние.

Кондак 7

Хотя́ще во дни́ гоне́ний безбо́жных на Це́рковь Ру́сскую, ве́ру тве́рдую и любо́вь ко Го́споду сохрани́ти, преподобноиспове́дницы честни́и, поноше́ния, заточе́ния, изгна́ния и го́рькия рабо́ты, Христа́ ра́ди претерпе́ли есте́. Та́же, благоче́стно в ми́ре пожи́вше, мно́гим пу́ть ко спасе́нию показа́ли есте́, науча́юще пе́ти Бо́гу побе́дную пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́выя испове́дники показа́ ва́с Госпо́дь, преподо́бнии отцы́ на́ши, егда́ прии́де испыта́ти лю́ди Своя́, ва́с же, блаже́ннии, обре́те рабы́ бдя́щия, смире́нием и доброде́тельми укра́шенныя. Сего́ ра́ди прославля́ем ва́с си́це:

Ра́дуйтеся, и́го благо́е на ра́мена своя́ взе́мшии;

Ра́дуйтеся, по́двиги поста́ и моли́твы просия́вшии.

Ра́дуйтеся, му́жество и кре́пость в страда́ниих яви́вшии;

Ра́дуйтеся, испове́данием ва́шим ве́ру запечатле́вшии.

Ра́дуйтеся, ве́рность Христу́ в житии́ ва́шем сохрани́вшии;

Ра́дуйтеся, мно́гия лю́ди в ве́ре пра́вей наста́вившии.

Ра́дуйтеся, за́поведей Христо́вых ве́рнии исполни́телие;

Ра́дуйтеся, по́двигов новому́чеников и́стиннии свиде́телие.

Ра́дуйтеся, новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, Це́ркве на́шея похвало́ и украше́ние.

Конда́к 8.

Стра́нное чу́до ми́ру яви́сте, новому́ченицы Росси́йстии, вы́ бо, во страда́нии кре́пость показа́вше, си́лою Христо́вою безбо́жныя одоле́сте и сме́ртию ва́шею воскресе́ние Христо́во пропове́дасте. Ны́не же у престо́ла Бо́жия предстоите́ и воспева́ете побе́дную пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 8

Вся́ кра́сная ми́ра сего́ презре́вше, святи́и новому́ченицы Росси́йстии, во сле́д Го́споду кре́стным путе́м после́довали есте́ и по за́поведи ева́нгельстей мзду́ мно́гу на Небесе́х обрели́ есте́. Сего́ ра́ди приими́те от на́с похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйтеся, ве́рнии сы́ны Це́ркве Росси́йския, безбо́жных гони́телей не убоя́вшиися;

Ра́дуйтеся, у́зы темни́чныя, труды́ го́рькия и изгна́ния претерпе́вшии.

Ра́дуйтеся, дре́вним му́чеником в страда́ниих уподо́бившиися;

Ра́дуйтеся, тала́нт, вруче́нный ва́м Го́сподем, терпе́нием преумно́жившии.

Ра́дуйтеся, блаже́нство изгна́нных пра́вды ра́ди ве́рою дости́гшии;

Ра́дуйтеся, кро́вию ва́шею Зе́млю Ру́сскую освяти́вшии.

Ра́дуйтеся, страда́нии ва́шими о́браз ве́рным подаю́щии;

Ра́дуйтеся, венцы́ нетле́нныя от Христа́ Бо́га прие́мшии.

Ра́дуйтеся, новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, Це́ркве на́шея похвало́ и украше́ние.

Кондак 9

Вся́ческая страда́ния за Христа́ претерпе́вше, испове́дницы пресла́внии, ве́ру Правосла́вную сохрани́ли есте́ и, терпе́нием гони́тели Це́ркве Ру́сския посрами́вше, благоче́стием в ми́ре возсия́ли есте́. Ны́не же престо́лу Бо́жию предстоите́ и воспева́ете хвале́бную пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́и церко́внии недоумева́ют, ка́ко воспе́ти ва́с по достоя́нию, но́вии испове́дницы Це́ркве Ру́сския, вы́ бо в ско́рбех, изгна́ниих и заточе́ниих, Христа́ и́стиннаго Бо́га просла́вили есте́ и ве́рным пу́ть ко спасе́нию указа́ли есте́. Мы́ же, прибега́юще к моли́твенному предста́тельству ва́шему, дерза́ем ублажа́ти ва́с си́це:

Ра́дуйтеся, все́ упова́ние на Бо́га возложи́вшии;

Ра́дуйтеся, по́двиг испове́дничества в терпе́нии соверши́вшии.

Ра́дуйтеся, мучи́телей безбо́жных не убоя́вшиися;

Ра́дуйтеся, немощны́я в ве́ре укрепи́вшии.

Ра́дуйтеся, рабо́ты го́рькия в сла́дость духо́вную восприе́мшии;

Ра́дуйтеся, сердца́ ва́ша Бо́гу в же́ртву прине́сшии.

Ра́дуйтеся, страда́нием души́ ва́ша очи́стившии;

Ра́дуйтеся, житие́м святы́м о́браз ве́рным показа́вшии.

Ра́дуйтеся, новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, Це́ркве на́шея похвало́ и украше́ние.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́ Госпо́дь мно́жество же́н и де́в, во оби́тели и́ноческия ты́я призва́. Во дни́ же гоне́ний безбо́жных му́жескую кре́пость и́м дарова́, е́же за и́мя Свое́ пострада́ти и терпе́нием мно́гим Ца́рствия Небе́снаго дости́гнути, да я́ко му́дрыя де́вы, в черто́зе бра́чнем Христу́ Жениху́ воспева́ют пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ и по́мощь благонаде́жная бы́сть Богоро́дица ва́м, святы́я преподо́бныя жены́, му́ченицы и испове́дницы, в ско́рбех, изгна́ниих и у́зах пребыва́ющим. Вы́ бо любо́вию и труды́ лю́дем стра́ждущим, я́ко Самому́ Сы́ну Ея́, послужи́сте. Те́мже с благодаре́нием ва́с ублажа́ем:

Ра́дуйтеся, преподо́бному́ченицы, я́ко а́гницы непоро́чныя, за Христа́ закла́нныя;

Ра́дуйтеся, преподобноиспове́дницы, я́ко голуби́цы чи́стыя, сете́й врага́ изба́вльшияся.

Ра́дуйтеся, жите́йская попече́ния во и́ночестве отри́нувшия;

Ра́дуйтеся, во страда́ниих Христу́, я́ко мироно́сицы, после́довавшия.

Ра́дуйтеся, гоне́ний жесто́ких и сме́рти лю́тыя не убоя́вшияся;

Ра́дуйтеся, в муче́ниих благода́тию Бо́жиею укрепля́емыя.

Ра́дуйтеся, ева́нгельски, я́ко Мари́я, благу́ю ча́сть избра́вшия;

Ра́дуйтеся, я́ко Ма́рфа Христу́, бли́жним послужи́вшия.

Ра́дуйтеся, новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, Це́ркве на́шея похвало́ и украше́ние.

Конда́к 11.

Пе́ние всеумиле́нное прино́сим ва́м, новому́ченицы и испове́дницы Росси́йския, вы́ бо, благоче́стно в зако́не Госпо́дни пожи́вша, ве́ру Правосла́вную сохрани́ли есте́, и сме́ртию му́ченическою и терпе́нием страда́ний за Христа́ гони́тели Це́ркве Ру́сския посрами́ли есте́. Ны́не же, во Ца́рствии Небе́снем лику́юща, воспева́ете Бо́гу побе́дную пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Све́том ева́нгельским просвеще́нныя и за́поведи Госпо́дни сохра́ньшия, святы́я жены́ и де́вы, доброде́тельное житие́ во дни́ гоне́ний лю́тых страда́нием во́льным увенча́ли есте́ и вои́стину но́выя му́ченицы и испове́дницы яви́лися есте́. Сего́ ра́ди воспева́ем ва́с си́це:

Ра́дуйтеся, му́ченицы, любо́вию ко Христу́ стра́х сме́рти превозмо́гшия;

Ра́дуйтеся, испове́дницы, в страда́ниих за Христа́ ве́ру и наде́жду соблю́дшия.

Ра́дуйтеся, по́двиги ва́шими А́нгелы возвесели́вшия;

Ра́дуйтеся, не́мощь естества́ же́нскаго сло́вом Бо́жиим препобеди́вшия.

Ра́дуйтеся, Христо́вы за́поведи житие́м и сме́ртию испо́лнившия;

Ра́дуйтеся, му́дрости ева́нгельских де́в подража́вшия.

Ра́дуйтеся, муже́м свои́м в гоне́ниих после́довавшия;

Ра́дуйтеся, ны́не ку́пно с ни́ми венцы́ Небе́сными увенча́нныя.

Ра́дуйтеся, новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, Це́ркве на́шея похвало́ и украше́ние.

Конда́к 12.

Благода́тное утвержде́ние Це́ркве на́шея и́мамы ва́с, новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии. Вы́ бо, се́рдцем ве́рующе в пра́вду, усты́ же Го́спода Иису́са Христа́ во спасе́ние испове́давше, заточе́ния, изгна́ния, го́рькия рабо́ты и сме́рть претерпе́ли есте́. Ны́не же моли́теся ко Го́споду о на́с, земны́х сро́дницех ва́ших, да при́сно с ва́ми пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще ва́шу небе́сную сла́ву, страстоте́рпцы Христо́вы, лобыза́ем я́звы ва́ша, вы́ бо, стопа́м дре́вних му́ченик после́дующе, не уклони́стеся ско́рби, ни убоя́стеся темни́цы, го́рькими рабо́тами, гла́дом и хла́дом изморе́ни бы́сте и, многови́дными му́ками умерщвля́еми, я́ко а́гнцы незло́бивии, ве́ры ра́ди пострада́сте и сме́рть прия́сте. Те́мже приими́те от на́с похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйтеся, святи́телие Христо́ви, до́бре Це́рковь упра́вившии;

Ра́дуйтеся, иере́и Бо́жии, души́ за па́ству полага́вшии.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, от богобо́рных власте́й сме́рть и поруга́ние прие́мшии;

Ра́дуйтеся, благове́рнии кня́зие и княги́ни, благоче́стие да́же до сме́рти соблю́дшии.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии му́жие, пра́ведное житие́ венце́м страда́ния увенча́вшии;

Ра́дуйтеся, преподо́бныя жены́, кре́пость и му́жество в страда́ниих яви́вшия.

Ра́дуйтеся, вси́ правосла́внии христиа́не, за преде́лами оте́чества многоразли́чне пострада́вшии;

Ра́дуйтеся, вси́ ве́домии и неве́домии, Бо́гом увенча́ннии лю́дие.

Ра́дуйтеся, новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, Це́ркве на́шея похвало́ и украше́ние.

Конда́к 13.

О, пресла́внии новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии! Приими́те ма́лое сие́ моле́ние на́ше, в похвалу́ ва́м ны́не приноси́мое, и моли́теся ко Христу́ Бо́гу, да укрепи́т в лю́дех ду́х братолю́бия и благоче́стия, да утверди́т во Оте́честве на́шем ве́ру Правосла́вную и сподо́бит на́с ку́пно с ва́ми воспева́ти Ему́: Аллилу́иа.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м и́кос 1-й и конда́к 1-й.

Моли́тва.

О, святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии: святи́телие и па́стырие Це́ркве Христо́вы, ца́рственнии страстоте́рпцы, благове́рнии кня́зие и княги́ни, до́блии во́ини, мона́си и мирсти́и, благочести́вии му́жие и жены́, во вся́цем возрасте́ и сосло́вии за Христа́ пострада́вшии, ве́рность Ему́ да́же до сме́рти свиде́тельствовавшии и вене́ц жи́зни от Него́ прие́мшии! Вы́ во дни́ гоне́ния лю́таго, зе́млю на́шу от безбо́жных пости́гшаго, на суди́щах, в заточе́ниих и про́пастех земны́х, в го́рьких рабо́тах и вся́ких ско́рбных обстоя́ниих о́браз терпе́ния и непосты́днаго упова́ния му́жественне яви́ли есте́. Ны́не же, в раи́ сла́дости наслажда́ющеся, пред Престо́лом Бо́жиим во сла́ве предстоите́ и при́сно хвалу́ и хода́тайство со А́нгелы и все́ми святы́ми Триеди́ному Бо́гу возноси́те. Сего́ ра́ди мы́, недосто́йнии, мо́лим ва́с, святи́и сро́дницы на́ши: не забу́дите земна́го оте́чества ва́шего, грехо́м Ка́инова братоуби́йства, поруга́нием святы́нь, безбо́жием и на́шими беззако́нии отягче́ннаго. Умоли́те Го́спода Си́л, да утверди́т Це́рковь Свою́ непоколеби́му в ми́ре се́м многомяте́жнем и лука́вом; да возроди́т в земли́ на́шей ду́х братолю́бия и ми́ра; да па́ки бу́дем мы́ ца́рское свяще́ние, ро́д Бо́жий, избра́нный и святы́й, при́сно с ва́ми сла́вящий Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

новомученикам и исповедникам Церкви Русской