Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому преподобному Никодиму, Кожеезерскому чудотворцу

преподобному Никодиму, Кожеезерскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избранный от Воеводы сил небесных, приим крест свой, последовал еси Христу, преподобне отче наш Никодиме. Темже, яко дерзновение имеяй ко Господу, молися выну, от всяких бед и скорбей избавитися нам и душ спасение получити, да благодарственно зовем ти:

Радуйся, Никодиме, скорый наш помощниче, Кожеезерский чудотворче.

Икос 1

Ангела на земли яви тя милосердый Творец небесе и земли: вся бо земная в уметы вменил еси, преподобне Никодиме, да Христа приобрящеши. Темже вси, многотрудное житие и блаженную кончину твою зряще, радостно тебе вопием:

Радуйся, от детства твоего в жилище Духа Святаго чистое и непорочное предуготованный;

Радуйся, ко иночеству гласом свыше призванный.

Радуйся, от лютаго недуга чудесне изцеленный;

Радуйся, еще в мире яко пустынник Хозьюгский прославленный.

Радуйся, от Пафнутия ко стаду Христову причтенный и Божественным писанием наученный во спасение;

Радуйся, от царствующаго града во страну полунощную устремивыйся.

Радуйся, во обители Кожеезерстей безплотных житие показавый;

Радуйся, в пустыни Хозьюгстей водворився, со врагом спасения брань совершивый.

Радуйся, вся приражения того отгнавый, на высоту же добродетелей востекий;

Радуйся, благодати сосуде избранный.

Радуйся, с небесными лики нетленнаго Царя ублажаяй, на земли же выну прославляемый;

Радуйся, Никодиме, скорый наш помощниче, Кожеезерский чудотворче.

Кондак 2

Видя тя Владыка угодна Себе быти, преподобне отче Никодиме, егда млад сый, пасл еси в поли стадо отца твоего, призва тя, суща именем Никиту, гласом: «Никодиме, Никодиме!» Ты же, сего убоявся, возвратился еси ко родителем, поведав им бывшая. Они же, видевше Владычнее к тебе милосердие, благодарственне воспеша Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум добрый от юности стяжавая, к небесным чистое сердце твое устремил еси, преподобне Никодиме. Сего ради вопием ти:

Радуйся, сыне молитвы, рождших тя земледельцев похвало;

Радуйся, от младых лет к Церкви Божией прилепивыйся.

Радуйся, труды своя молитвою выну услаждавый;

Радуйся, на селе трудящу ти ся, к деланию духовному предуказанный.

Радуйся, родители своя до скончания их честне упокоевавый;

Радуйся, послушания сыновняго наставниче.

Радуйся, от Иваньковы веси во грады Ярославль и Москву кроткий пресельниче;

Радуйся, кованием гвоздий приобретавый потребная.

Радуйся, от техже питавый и гладныя;

Радуйся, целомудрия и чистоты душевныя рачителю.

Радуйся, тайн Божиих верный хранителю;

Радуйся, Никодиме, скорый наш помощниче, Кожеезерский чудотворче.

Кондак 3

Cилою свыше от лютыя смерти избавлен был еси, преподобне Никодиме. Сущу бо недугующу, предста ти святый Василий, Христа ради юродивый, и от чаши своея повеле испити; ты же, с верою сие сотворив, абие здрав был еси и благодарственне воспел еси Богу, дивному во святых Своих: Аллилуиа.

Икос 3

Имеяй богатство милосердия неизреченное, скоро руку помощи Своея простре ти Господь, преподобне Никодиме: зане с верою к Тому притекл еси, на Него единаго все упование свое возложив. Темже мы, видяще веру твою и оправдание ея дивное, умиленно вопием ти:

Радуйся, благочестиваго дружества наставниче;

Радуйся, благонравия ради, злою женою единохудожнаго ти мужа возненавиденный.

Радуйся, от тоя вкусивый яства со ядом, имже муж ея умре абие;

Радуйся, Божиим смотрением от верныя смерти избавленный.

Радуйся, яко, недугом чревным одержим быв, христианскаго терпения наставник показался еси;

Радуйся, явльшагося ти блаженнаго Василия собеседниче.

Радуйся, яко от чаши сего вкусив, от недуга изцелился еси;

Радуйся, по изцелении единому Богу поработати возжелавый.

Радуйся, молитвою указания пути себе просивый;

Радуйся, сие приемый во гласе Илии, пустынное житие ти предрекшаго.

Радуйся, в мире пожив, ничимже Бога прогневавый;

Радуйся, Никодиме, скорый наш помощниче, Кожеезерский чудотворче.

Кондак 4

Бури многих бед и напастей в мире сем бегая, пришел еси, преподобне Никодиме, ко блаженному Илии, вразумления ища, и тому последовав, вселился еси во обитель иноческую архистратига Михаила, отнюдуже, подвигом пустыннаго жития, преселился еси во обители небесныя, идеже с лики Ангельскими поеши Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышав Пафнутий о гласе, к тебе бывшем, абие проразуме тя благодати сосуд избран, явитися хотящь, и во иноческий образ облече тя, преподобне. Мы же, проразумение того сбывшееся зряще, вопием ти:

Радуйся, во обитель архистратига Михаила вшедый на спасение;

Радуйся, от архимандрита Пафнутия любезне приятый.

Радуйся, четыредесятидневный пост по образу Христову совершивый;

Радуйся, вся испытания люботрудне исполнивый.

Радуйся, образом равноангельным достойне почтенный;

Радуйся, труды ко трудом, посты ко постом прилагавый.

Радуйся, кротостию сугубую любовь озлоблявших тя стяжавый;

Радуйся, со свещею во храме достойне Богови предстоявый.

Радуйся, по всем житии зде преподобному Адриану, собрату Пафнутиеву, поревновавый;

Радуйся, добрый подвижниче благочестия.

Радуйся, новоначальным иноком правило;

Радуйся, Никодиме, скорый наш помощниче, Кожеезерский чудотворче.

Кондак 5

Боготочную кровь Христа, за ны пролиянную, духовныма очима выну созерцая, преподобне отче Никодиме, прилепился еси совершенною к Тому любовию. Темже Пафнутия, в митрополита на Крутицы преведенна, оставил еси, преселив же ся в пустыню Хозьюгскую, со единем Христом в делании духовнем пребывал еси, поя Тому выну: Аллилуиа.

Икос 5

Врагу, присно на пустынныя ополчающуся, жестоким житием противустал еси, преподобне Никодиме, плоть духови твоему поработив воздержанием. Темже мы, подвигом твоим чудящеся, зовем ти:

Радуйся, в Кожеезерскую обитель от Крутиц удаливыйся, славы и молвы уклоняяся;

Радуйся, Ангелу своему житием зде уподобивыйся.

Радуйся, от Серапиона и Авраамия благословение приим, келлию в пустыни соградивый;

Радуйся, яко хлад тоя не превозможе пламенныя веры твоея.

Радуйся, ту ветхаго человека в себе умертвивый;

Радуйся, дни и нощи в слезней молитве стоявый.

Радуйся, от млека и иных яств отрекийся, плоды же селъными питавыйся;

Радуйся, от рыб вкушавый, точию егда квасны суща червьми исполняхуся.

Радуйся, воздержания образе;

Радуйся, сластолюбцев посрамление.

Радуйся, со врагом спасения брань велию ведый;

Радуйся, Никодиме, скорый наш помощниче, Кожеезерский чудотворче.

Кондак 6

Проповедают подвиги твоя, преподобне Никодиме, вси концы земли, люботрудному житию твоему чудящеся. Воздвиже бо на тя брань лютую враг спасения, прираженьми плоти и уныния тебе искушая; ты же постом и молитвою таковая соодолел еси, благодарственне воспев Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия благодать в подвизех пустыннаго жития твоего, преподобне Никодиме. Не точию бо на тя бывшая искушения мужественне отразил еси, но и всем во искушениих мудрый споборник явился еси, да с радостию тебе вопием:

Радуйся, святаго ради жития от Бога зело возлюбленный;

Радуйся, яко сего ради дуси злобы в конец на тя озлобишася.

Радуйся, искушение плотское твердо отразивый;

Радуйся, яко молитву сотворив, силою креста в зраке жены древо ветхо объявил еси.

Радуйся, исхитившим потребная Именем Иисуса возвратити тая повелевый;

Радуйся, сущей келлии потопляеме, от молитвы в ней не преставый.

Радуйся, зря оную во огненнем запалении, никакоже устрашивыйся;

Радуйся, безстрастия проявителю.

Радуйся, твердый в бедах на Бога упователю;

Радуйся, тщавшияся тя погубити безсильны сотворивый.

Радуйся, в покров себе имевый Пресвятую Богородицу, пред Еяже образом выну умиленно прекланялся еси;

Радуйся, Никодиме, скорый наш помощниче, Кожеезерский чудотворче.

Кондак 7

Хотяй Владыка явити тя, преподобне отче Никодиме, мужа во всем совершенна, попусти врагу последи искусити тя по всяческим гордыни своея приражением: представаху бо ти множества льстивых духов, глаголавших свята и велика тя быти, да возгордевся падеши. Ты же смирением искушения посрамив, победне воспел еси Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новая купель Силоамская явися ти, преподобне, пустыня Хозьюгская, в нейже от всякия болезни душевныя изцелился еси, и яко муж в меру возраста Христова, Богови предстал еси. Тем вопием ти:

Радуйся, вся приражения духов злобы яко дым разсеявый;

Радуйся, понеже Сам Христос спобораше по тебе.

Радуйся, истинного трезвения учителю;

Радуйся, спасительнаго созерцания любителю.

Радуйся, бодрственнаго к себе внимания стяжателю;

Радуйся, Антония, Онуфриа и Павла Фивейскаго единонравниче.

Радуйся, яко со онеми днесь на небесех ликуеши;

Радуйся, яко с теми Христу ныне молишися, да низложится сила диаволя.

Радуйся, от Бога над многими, яко верен раб, поставленный;

Радуйся, еще в житии на земли, яко чудотворец дивен явленный.

Радуйся, страны нашея славо и украшение;

Радуйся, Никодиме, скорый наш помощниче, Кожеезерский чудотворче.

Кондак 8

Странники суща на земли сей, преподобне Никодиме, враг присно искушает ны и многи поставляет препоны, да не достигнем отечествия небеснаго; но ты, яко сокрушивый того ухищрения, помози нам, житие твое поминающим. Дадеся бо ти благодать помыслы разумети, недуги целити и выну быти со призывающими тя верою и купно Богу поющими: Аллилуиа.

Икос 8

Все житие наше на земли печали и скорби полно есть, искушения же и падения предлежит нам претерпети; но ты помози нам, преподобне, да благодарственно зовем ти:

Радуйся, помышления сердец провидевый;

Радуйся, злонравнаго Феодосия на путь спасения призывавый.

Радуйся, гордыню того обличивый;

Радуйся, Иоанну ученику твоему и инем от зубнаго недуга даровавый изцеление.

Радуйся, тогожде очесем возвративый зрение;

Радуйся, в мори потопляемым ловцем скорое избавление приведый.

Радуйся, яко никтоже, вразумления иский, тощь от тебе отыде;

Радуйся, сердец скорбных уврачевателю.

Радуйся, яко коегождо от мудрости жития твоего наставлял еси;

Радуйся, нищ сый плотию богатство многоценное дарований духовных имевый.

Радуйся, аки крин в Хозьюгстей пустыни явивыйся;

Радуйся, Никодиме, скорый наш помощниче, Кожеезерский чудотворче.

Кондак 9

Всею душею прилепився Богови, славою земною не уязвился еси, преподобне Никодиме, дар бо патриарха, аще и с честию приял еси, абие обители предал еси, глаголя: «Довлеет моей худости единаго рубища». Темже и нас добродетели сей научи, во еже чистыми усты пети Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Витии премудрии высоту твоих подвигов всюду возвестиша, преподобне, темже и первосвятитель Церкве даром своим смирение твое чествовати хотяше. Мы же, добродетели твоя воспевающе, в похвалу тебе сия вопием:

Радуйся, из пустыни, яко солнце светлое, вся осиявый;

Радуйся, от патриарха ублаженный.

Радуйся, тем не возгордевыйся;

Радуйся, моления и воздержание усугубивый.

Радуйся, четыредесять дний и нощий в пещере моливыйся, ничимже питаяся;

Радуйся, славословием непрестанным Ангелом уподобивыйся.

Радуйся, лютость зверей дивиих благостию своею укротивый;

Радуйся, яко елени множицею прихождаху, молящу ти ся, и хождаху окрест тебе, никакоже боящеся.

Радуйся, тридесять лет в пустыни непреткновенно поживый;

Радуйся, оскудевшу ти последи силами, ликом небесным восхотевый приложитися.

Радуйся, к сему душу подвигом добрым предочистивый;

Радуйся, Никодиме, скорый наш помощниче, Кожеезерский чудотворче.

Кондак 10

Спастися хотя и со Христом быти, о сем Господа молил еси, преподобне Никодиме. Человеколюбец, же Бог, приим моление сие, посла ти в видениих святителя Алексиа и Дионисия архимандрита, скорое твое отшествие и ко избранным причтение поведати, с нимиже ныне поеши Ему: Аллилуиа.

Икос 10

Стена ти бысть, преподобне Никодиме, икона Пресвятыя Владычицы, еюже прежде в путьшествие благослови тя Пафнутий: тою бо осеняем, течение жития скончав на земли, слышати небесную весть сподобился еси. Темже ныне радостно вопием ти:

Радуйся, Пречистою Владычицею соблюденный;

Радуйся, в молитве скоро от Бога услышанный.

Радуйся, святителем Алексием и преподобным Дионисием посещенный;

Радуйся, яко тии ревнителя тя преподобным любезне нарицаху.

Радуйся, скорое сопричтение ко Ангелом уведевый;

Радуйся, по умолению Ионы паки в Кожеезерскую обитель пришедый на скончание.

Радуйся, до конца повиновавыйся начальником;

Радуйся, радостно братиею во обители целованный.

Радуйся, ко блаженному пристанищу приближивыйся;

Радуйся, яко приспе час скончания твоего тих и радостен.

Радуйся, Никодиме, скорый наш помощниче, Кожеезерский чудотворче.

Кондак 11

Пение всеумиленное принесоша Богу Кожеезерская братия, преподобне Никодиме, блаженную кончину твою зряще. Обретоша бо тогда лице твое, яко лице Ангела, и благоухание дивное всю обитель исполни, от святаго тела твоего исходящее и всех научающее пети: Аллилуиа.

Икос 11

Яко светоприемная свеща, углем благодати Божия возжженная, озарил еси, преподобне Никодиме, чудесы твоими обитель Кожеезерскую, в нейже и цельбоносныя твоя мощи славно почивают. Темже радостно вопием ти:

Радуйся, добрый воине, от Христа венцем славы увязенный;

Радуйся, яко по пришествии во обитель, благословение твое аки дар Божественный приемля, кийждо упокоити тя хотяше.

Радуйся, в келлии пусте уединения ради водворивыйся;

Радуйся, в недузех сам себе послуживый.

Радуйся, частым приятием Святых Тайн со Христом сочетавыйся;

Радуйся, немощен сый от молитвы никакоже преставый.

Радуйся, во псалмопении к Богу отшедый;

Радуйся, благоухания дивнаго источниче.

Радуйся, святыя бо мощи Твоя, яко знамя победное, иноком явишася;

Радуйся, и по отшествии твоем нас не оставляяй.

Радуйся, подвизающимся о спасении невидимый споспешниче;

Радуйся, Никодиме, скорый наш помощниче, Кожеезерский чудотворче.

Кондак 12

Благодати великия носителя и будущаго всех воскресения уверителя людем Господь дарова тя, преподобне Никодиме. Вси бо, с верою к нетленным мощем твоим притекающии, молитв исполнение и надежду общаго воскресения улучают, благодарственне поюще Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поем твоя милости и чудеса, преподобне Никодиме: выну бо и по отшествии твоем с нами пребываеши, Христу за ны моляся. Темже от благодарных устен в похвалу тебе приносим сицевая:

Радуйся, молитвенниче наш усердный;

Радуйся, помощниче наш скорый.

Радуйся, от ломоты, черныя немощи и огневицы избавляяй;

Радуйся, яко жезл твой, аки Павлов убрус, источник изцелений явися.

Радуйся, яко милоть твоя, аки Илиина, чудотворения источаше;

Радуйся, на суши и мори от всех оставленным помощь подаваяй.

Радуйся, недугующих от смертнаго одра к жизни возвращаяй;

Радуйся, от наваждений духов злобы спасаяй.

Радуйся, всех недугов душевных и телесных врачу;

Радуйся, о спасении всех христиан теплый молитвенниче.

Радуйся, Никодиме, скорый наш помощниче, Кожеезерский чудотворче.

Кондак 13

О преподобне и Богоносне отче наш Никодиме! Приими сие малое со умилением ти приносимое хваление, и со Пресвятою Владычицею и всеми святыми молися Господу Иисусу Христу, да избавит нас от всяких бед и скорбей, от враг видимых и невидимых, от напрасныя смерти и будущих мук, и сподобит нас со избранными Своими воспевати Ему во веки: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, а затем икос 1 и кондак 1)

Молитвы преподобному Никодиму, Кожеезерскому чудотворцу

Молитва первая

О преподобне и Богоносне отче наш Никодиме! Велие имея к Богу дерзновение, молися выну о всех нас, зане буря многих бед и скорбей обдержит ны: недузи телеснии, болезни душевнии, приражения вражия обуревают ны. Ходит бо враг наш, иский кого поглотити, и ежечасно от того уловляемся; о спасении же своем нерадяще, несмы достойни воззрети на высоту небесную. Но ты буди нам помощник скорый и избавитель: яко сам искушен быв от врага, победив же сего доблественне, вразуми ны, да разумеем того ковы и приражения. Подаждь убо нам память смертную, слезы покаяния и надежду спасения: да не во отчаяние впадем, ниже дерзостным на милосердие Божие упованием, во гресех же пребыванием в конец себе погубим, но да будет нам память грехов наших во источник теплых слез и сокрушения сердечного, милосердие же Божие и благодать Его, молитвами твоими, во спасение наше, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О преподобне и Богоносне отче наш Никодиме! Предстоя Престолу Пресвятыя Троицы, молися выну о епископе нашем (имярек), о всем священнем и иночестем чине, игумене же и братии обители твоея, о военачальницех и градоначальницех, и всех православных христианех: да ходим кийждо достойно звания нашего, в немже звани быхом, и да будет земля наша земля добрая, и вси живущии на ней, род избран, царское священие, язык свят, людие обновления, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Никодиму, Кожеезерскому