Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому преподобному Никите Столпнику, Переяславскому чудотворцу

преподобному Никите Столпнику, Переяславскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Взбра́нный чудотво́рче и вели́кий Христо́в уго́дниче! Восхваля́ем тя́ с любо́вию, ча́да твоя́, те́пла предста́теля к Бо́гу тебе́ стяжа́вше. Ты́ же моли́ просла́вившаго тя́ Го́спода от вся́ких на́м бе́д свободи́тися, зову́щим:

Pа́дуйся, Ники́то преподо́бне, сто́лпниче и чудотво́рче.

И́кос 1.

А́нгелов подо́бника и бесо́в противобо́рца, прови́дя тя́ всея́ тва́ри Зижди́тель, словесы́ проро́ческими, — «измы́йтеся и чи́сти бу́дите», — на покая́ние огласи́в тя́, я́ко втора́го Па́вла, человеколю́бно к Себе́ призва́, на́с же научи́ ублажа́ти тебе́ си́це:

Ра́дуйся, сосу́де избра́нный, свы́ше Бо́гом предуве́данный; ра́дуйся, в хра́м Ду́ха Всесвята́го предуста́вленный.

Ра́дуйся, сподо́бивыйся Боже́ственнаго призва́ния; ра́дуйся, удосто́ивыйся от Го́спода оправда́ния.

Ра́дуйся, благода́ть Бо́жию, умягча́ющую се́рдце твое́, получи́вый; ра́дуйся, очисти́тельнаго покая́ния то́ки сле́з источи́вый.

Ра́дуйся, ве́ру в призва́вшаго тя́ Го́спода несумне́нну восприя́вый; ра́дуйся, всего́ себе́ води́тельству Бо́жию преда́вый.

Ра́дуйся, супру́жницу и клевре́тов твои́х Го́спода ра́ди оста́вивый; ра́дуйся, невозвра́тное твое́ ше́ствие к сниска́нию спасе́ния напра́вивый.

Ра́дуйся, Ца́рствия небе́снаго стяжа́телю; ра́дуйся, о все́х к тебе́ притека́ющих те́плый ко Го́споду предста́телю.

Pа́дуйся, Ники́то преподо́бне, сто́лпниче и чудотво́рче.

Конда́к 2.

Ви́дя супру́жницу твою́, дивя́щуюся премене́нию сне́дных мя́с, я́кобы в челове́ческия чле́ны, и недоумева́ющую о неисповеди́мых судьба́х Бо́жиих, свы́ше озаре́н, испове́дал еси́, я́ко Госпо́дь на покая́ние тя́ призыва́ет, и а́бие позна́л еси́ спаса́ющему тя́ Бо́гу пе́ти: Аллилу́ия.

И́кос 2.

Ра́зум недоразумева́емый, в ди́вном призва́нии твое́м проявле́нный разуме́ти ища́, преподо́бне о́тче Ники́то, помышля́л еси́, ка́ко о Го́споде возмощи́ ми́р и диа́вола посрами́ти, к ла́вре свята́го великому́ченика Ники́ты а́бие поте́кл еси́, иде́же и а́нгельский о́браз на ся́ восприи́м, до́бль во́ин Христо́в показа́лся еси́. Мы́ же, Го́спода спа́сшаго тя́ прославля́юще, ра́достно вопие́м ти́:

Ра́дуйся, я́ко мыта́рь, ко Го́споду о поми́ловании вопия́вый; ра́дуйся, я́ко заблу́ждший сы́н, Отца́ Небе́снаго взыска́вый.

Ра́дуйся, я́ко ханане́я, от Христа́ не отступа́вый; ра́дуйся, я́ко блудни́ца, о гресе́х рыда́вый.

Ра́дуйся, я́ко Езеки́а, уми́льно моли́выйся; ра́дуйся, я́ко Манасси́я, в покая́нии смири́выйся.

Ра́дуйся, я́ко И́ов, искуше́ния кре́пко терпе́вый; ра́дуйся, я́ко Дании́л, прему́дрость Бо́жию разуме́ти вожделе́вый.

Ра́дуйся, Дави́дово раска́яние яви́вый; ра́дуйся, Петро́вы сле́зы источи́вый.

Ра́дуйся, пу́ть и́стинный к животу́ ве́чному обреты́й; ра́дуйся, я́ко кри́н, любо́вию Боже́ственною процветы́й.

Pа́дуйся, Ники́то преподо́бне, сто́лпниче и чудотво́рче.

Конда́к 3.

Си́ла Вы́шняго осени́ тя, преподо́бне о́тче Ники́то, егда́ в нача́ле не бы́л еси́ удосто́ен прия́тия в ла́вру великому́ченика Ники́ты, и тридне́вным твои́м пред враты́ о́ныя приседе́нием и всенаро́дным грехо́в твои́х испове́данием, победи́теля на диа́вола тя́ яви́, науча́я на́с Даю́щему кре́пость лю́дем Свои́м Бо́гу пе́ти: Аллилу́ия.

И́кос 3.

Име́яй богоприя́тное стремле́ние во святе́й ла́вре великому́ченика Ники́ты водвори́тися, но от сея́ бы́в отрева́емь, в ти́нное бла́то на́г пове́рглся еси́ на терза́ние мши́цем и гадо́м. Мы́ же, толи́ко кре́пкому твоему́ терпе́нию дивя́щеся, вопие́м ти́:

Ра́дуйся, ми́ру еди́ножды навсегда́ уме́рый; ра́дуйся, нераска́янно вся́ кра́сная ми́ра сего́ презре́вый.

Ра́дуйся, тщесла́вныя по́мыслы смири́вый; ра́дуйся, мы́сль в Бо́зе утверди́вый.

Ра́дуйся, сребролю́бие изсуши́вый; ра́дуйся, сластолю́бие умертви́вый.

Ра́дуйся, вся́кий гне́в и избы́ток зло́бы отложи́вый; ра́дуйся, смиренному́дрие возлюби́вый.

Ра́дуйся, ду́шу твою́ по сло́ву Христа́ возненави́девый; ра́дуйся, де́лы благи́ми Велиа́ра преоби́девый.

Ра́дуйся, пло́ть со страстьми́ и похотьми́ распны́й; ра́дуйся, по обраще́нии твое́м не себе́, но еди́ному Бо́гу живы́й.

Pа́дуйся, Ники́то преподо́бне, сто́лпниче и чудотво́рче.

Кондак 4

Бу́рю вну́трь име́я помышле́ний сумни́тельных, святы́я ла́вры игу́мен смяте́ся, зря́ тебе́, грехолюби́ва бы́вша, на по́двиги и́ночествующих толи́ко бо́дренно дерза́юща, в ме́сте те́сне тя́ затвори́ во испыта́ние блага́го твоего́ произволе́ния; ты́ же на диа́вола, я́ко Дави́д на Голиа́фа, единобо́рствовати ра́достно с ка́менем ве́ры поте́кл еси́, поя́ Го́споду си́л: Аллилу́ия.

И́кос 4.

Слы́шав сказа́ния жити́й дре́вних подви́жников, преподо́бне, ка́ко от Го́спода наставля́еми и укрепля́еми, труды́ ко трудо́м прилага́ху, те́м подража́ти возревнова́л еси́, и тя́жкия вери́ги, по благослове́нию игу́мена, на ся́ возложи́в, де́нь и но́щь в моли́твах пребыва́л еси́. Мы́ же, ди́вное твое́ подви́жничество прославля́я, зове́м ти́ такова́я:

Ра́дуйся, житие́м отце́в пусты́нных плене́нный; ра́дуйся, любо́вию Боже́ственною распале́нный.

Ра́дуйся, произво́льное у́зничество возлюби́вый; ра́дуйся, во умерщвле́ние пло́ти желе́за на себе́ возложи́вый.

Ра́дуйся, в по́двизех неутоми́мый; ра́дуйся, во благоче́стии неохлади́мый.

Ра́дуйся, во пло́ти безпло́тных а́нгелов сожи́телю; ра́дуйся, своего́ произволе́ния во́ли Бо́жией покори́телю.

Ра́дуйся, исправле́нии твои́ми безпло́тных удиви́вый; ра́дуйся, равноа́нгельнаго жития́ о́браз и́стинный на́м яви́вый.

Ра́дуйся, в собесе́дование с Бо́гом вы́ну углубле́нный; ра́дуйся, благода́тию Бо́жиею преобогаще́нный.

Pа́дуйся, Ники́то преподо́бне, сто́лпниче и чудотво́рче.

Конда́к 5.

Богопе́сненную псалти́рь к достиже́нии небе́снаго оте́чества, я́ко свети́льник, во уме́ твое́м вы́ну содержа́, то́ю прославля́л еси́ Небе́снаго Отца́, воспева́я: Аллилу́ия.

И́кос 5.

Ви́девше бли́жнии и да́льнии, е́же по Бо́зе житие́ твое́, преподо́бне, чу́дному твои́х нра́вов измене́нию удивля́хуся, доброде́тели же и по́двиги твоя́ прославля́ху, с ни́ми же и мы́ си́це вопие́м ти́:

Ра́дуйся, я́ко в ста́рости кре́пость му́жескую показа́л еси́; ра́дуйся, я́ко обе́т и́ночества дела́ми оправда́л еси́.

Ра́дуйся, в многостра́стней пло́ти подвиза́выйся, я́ко безпло́тный; ра́дуйся, благи́ми по́мыслы и де́лы многопло́дный.

Ра́дуйся, твои́ми по́двиги от облене́ния на́с возставля́яй; ра́дуйся, твое́ю жи́знию пу́ть ко спасе́нию все́м изъявля́яй.

Ра́дуйся, любо́вь ве́лию к Бо́гу показа́вый; ра́дуйся, многообра́зне по́мощь Бо́жию испыта́вый.

Ра́дуйся, Бо́жией любви́ к ка́ющимся зерца́ло; ра́дуйся, подвиза́ющимся на диа́вола кре́пкое забра́ло.

Ра́дуйся, вы́ну о на́с с моли́твою Бо́гу предстоя́щий; ра́дуйся, и по дне́сь оби́тель твою́ неруши́му храня́щий.

Pа́дуйся, Ники́то преподо́бне, сто́лпниче и чудотво́рче.

Конда́к 6.

Пропове́дают тя́жкия твоя́ вери́ги, смиренному́дре Ники́то, труды́ и боле́зни, Бо́га ра́ди тобо́ю подъя́тыя, и́хже ра́ди ди́вно просла́ви тя́ Госпо́дь, оби́льныя исцеле́ний струи́ тобо́ю источа́я на́м, да вы́ну пое́м Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 6.

Возсия́вшая в сокруше́ннем се́рдце твое́м благода́ть Всесвята́го Ду́ха, прови́дца бу́дущих, и ско́раго наве́туемым от бесо́в свободи́теля показа́ тя́, преподо́бне, науча́я все́х вопи́ти тебе́ си́це:

Ра́дуйся, пре́дняя, я́ко настоя́щая прорека́вый; ра́дуйся, да́льная, я́ко бли́з су́щая прозира́вый.

Ра́дуйся, я́ко кня́зю Михаи́лу вину́ разслабле́ния его́ теле́снаго объясни́л еси́; ра́дуйся, я́ко му́ченическую кончи́ну ему́ и боля́рину его́ бы́ти предвести́л еси́.

Ра́дуйся, со проро́ки просла́вленный; ра́дуйся, чудотво́рцем сопричи́сленный.

Ра́дуйся, горды́ни диа́волей низложи́телю; ра́дуйся, бесо́в прогони́телю.

Ра́дуйся, си́лу вра́жию попра́вый; ра́дуйся, в си́ле Бо́жией преспева́вый.

Ра́дуйся, я́ко Ца́рствие Бо́жие вну́трь себе́ стяжа́л еси́; ра́дуйся, я́ко Христа́ на ве́ки в тебе́ жи́ти восприя́л еси́.

Pа́дуйся, Ники́то преподо́бне, сто́лпниче и чудотво́рче.

Кондак 7

Хотя́щу диа́волу явле́нием свои́м во о́бразе драко́на устраши́ти тя́, стоя́ща на моли́тве, ору́жием креста́ пораже́ние всеконе́чное нане́сл еси́, победи́телю Бо́гу воспева́я: Аллилу́ия.

И́кос 7.

Но́вую тва́рь показа́ тя́ Зижди́тель, от миролю́бия к толи́кому боголю́бию се́рдце твое́ обрати́в, преподо́бне о́тче, я́ко ты́ на сто́лп, а́ки Илия́ на о́гненную колесни́цу, возше́д, бде́ние, по́ст и моли́тву, а́ки ко́ни быстроте́чныя от земли́ к небеси́ стяжа́л еси́, и та́ко ко Христу́ предста́в, вы́ну хода́тайствуеши о на́с, вопию́щих тебе́:

Ра́дуйся, я́ко е́же по Бо́зе и́стинное житие́ позна́л еси́; ра́дуйся, я́ко то́е и́щущим дела́ми показа́л еси́.

Ра́дуйся, велему́дров ве́ка сего́ обуи́вый; ра́дуйся, и́стинную му́дрость в смиренному́дрии бы́ти яви́вый.

Ра́дуйся, и́го Христа́ восприя́вый; ра́дуйся, бла́гость о́наго житие́м оправда́вый.

Ра́дуйся, я́звы Го́спода Иису́са любе́зне на те́ле твое́м поне́сший; ра́дуйся, всего́ себе́ в же́ртву Го́сподеви прине́сший.

Ра́дуйся, земны́й стра́нниче; ра́дуйся, Бо́жий избра́нниче.

Ра́дуйся, мона́хов наста́вниче; ра́дуйся, богоприя́тный о на́с моли́твенниче.

Pа́дуйся, Ники́то преподо́бне, сто́лпниче и чудотво́рче.

Конда́к 8.

Стра́нное и пресла́вное чу́до ви́дится все́м, притека́ющим к тебе́, о́тче Ники́то, я́ко и вода́ от изры́тых тобо́ю кладенце́в, че́рплемая с ве́рою, теле́сныя и душе́вныя неду́ги исцеля́ет, науча́я чудоде́ющему Бо́гу пе́ти: Аллилу́ия.

И́кос 8.

Ве́сь от Всесвята́го Бо́га облагода́тствован еси́, преподо́бне о́тче, я́ко ду́хом престо́лу Бо́жию предстои́ши, те́лом же в не́дре земли́ почива́я, от гро́ба твоего́ подае́ши цельбы́. Сего́ ра́ди и взыва́ем ти́ такова́я:

Ра́дуйся, ве́рный ра́бе Влады́ки Всеблага́го; ра́дуйся, хра́ме преукраше́нный Ду́ха Всесвята́го.

Ра́дуйся, Царя́ Небе́снаго предстоя́телю; ра́дуйся, ско́рый проше́ний пода́телю.

Ра́дуйся, исто́чниче исцеле́ний; ра́дуйся, сокро́вищнице чудотворе́ний.

Ра́дуйся, ви́димыми чудесы́ неви́димую благода́ть, в тебе́ су́щую, явля́яй; ра́дуйся, ве́рных ду́ши зна́меньми в ве́ре утвержда́я.

Ра́дуйся, ча́дам Це́ркви лучеза́рный свети́льниче; ра́дуйся, ди́вный Христо́в уго́дниче.

Ра́дуйся, увенча́нный подви́жниче; ра́дуйся, Бо́гу при́сный люби́миче.

Pа́дуйся, Ники́то преподо́бне, сто́лпниче и чудотво́рче.

Кондак 9

Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся вели́кому свы́ше тебе́ дарова́нию, преподо́бне Ники́то, я́ко и древя́ный по́сох тво́й, стра́ждущему теле́сным разслабле́нием Черни́говскому кня́зю Михаи́лу по́сланный от тебе́ и в ру́ку и́м прия́тый, а́бие исцеле́ние тому́ дарова́ и научи́ его́ пе́ти чудоде́ющему тобо́ю Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 9.

Вети́и многовеща́ннии недоуме́ют по достоя́нию восхвали́ти тя́, достосла́вне о́тче, я́ко па́че естества́ си́лу вра́жию пресла́вно низлага́еши. Еще́ бо в телеси́ пребыва́я, бе́са, ше́ствовавшу к тебе́ кня́зю Михаи́лу я́вльшася во о́бразе и́нока и благо́е кня́же предприя́тие воспяща́вша, ви́димо к столпу́ твоему́ и́менем Христа́ пригвозди́л еси́, и подне́сь ту́южде вла́сть на бе́сы явля́еши, разруша́я злоко́зненныя де́йства и́х на челове́ков. Сего́ ра́ди и зове́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, лжи́ диа́волей обличи́телю; ра́дуйся, пре́лести бесо́вския посрами́телю.

Ра́дуйся, вла́сть на ду́хи нечи́стыя прия́вый; ра́дуйся, ту́южде и по сме́рти удержа́вый.

Ра́дуйся, я́ко де́мони и гро́ба твоего́ трепе́щут; ра́дуйся, я́ко на ни́х и вери́ги твоя́ стре́лы паля́щия ме́щут.

Ра́дуйся, я́ко бе́сныя во оби́тель твою́ то́чию ну́ждею привлача́еми быва́ют; ра́дуйся, я́ко о́нии здра́ви и смы́слящии ту́ю оставля́ют.

Ра́дуйся, я́ко де́мони зде́ и не хотя́ще себе́ открыва́ют; ра́дуйся, я́ко тобо́ю гони́ми, из одержи́мых и́ми ско́ро убега́ют.

Ра́дуйся, река́ исцеле́ний быстроте́чная; ра́дуйся, стра́жа оби́тели ве́чная.

Pа́дуйся, Ники́то преподо́бне, сто́лпниче и чудотво́рче.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́ ду́шу твою́, богому́дре о́тче, в кро́тости и смиренному́дрии Христо́ве вы́ну поуча́лся и ди́вно преуспе́л еси́. Те́мже и рабо́м твои́м, хотя́щим ну́ждно изъя́ти ду́шу твою́, ничто́же прере́кл, ниже́ возопи́л еси́, но, я́ко а́гнец незло́бивый, главу́ подклони́в, сме́рть от те́х прия́л еси́, поя́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 10.

Стена́ еси́ все́м, воспева́ющим тя́ и притека́ющим с ве́рою к заступле́нию твоему́, Ники́то сто́лпниче. Те́мже и на́м, к тебе́ прибега́ющим, бу́ди сто́лп непоколеби́мь, от вся́ких на́с бе́д и напа́стей вы́ну застеня́я и огражда́я, за е́же и пое́м тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, приста́нище обурева́емых; ра́дуйся, по́моще озлобля́емых.

Ра́дуйся, ско́рбных уте́шителю; ра́дуйся, немощны́х укрепи́телю.

Ра́дуйся, гре́шным Бо́га умилостивля́яй; ра́дуйся, благи́х в добре́ утвержда́яй.

Ра́дуйся, ка́ющихся свои́м приме́ром ободря́яй; ра́дуйся, о спасе́нии подвиза́ющимся спобора́яй.

Ра́дуйся, мяту́щихся по́мыслами умири́телю; ра́дуйся, вра́жиих наве́тов отрази́телю.

Ра́дуйся, на́ших царе́й держа́во и похвало́; ра́дуйся, гра́да Переясла́вля утвержде́ние и красото́.

Pа́дуйся, Ники́то преподо́бне, сто́лпниче и чудотво́рче.

Конда́к 11.

Пе́ние благода́рственное Го́споду прино́сят вси́, прие́млющии, ви́дящии и слы́шащии многочи́сленная чудеса́, от тя́жких вери́г и гро́ба твоего́ быва́ющая си́лою Бо́жиею, ю́же ты́ вы́ну на небесе́х прославля́еши, поя́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 11.

Светоза́рное свети́ло, на тве́рди церко́вней возсия́вшее, преподо́бне о́тче Ники́то, показа́ша тя́ три́ огневи́дныя столпы́, я́вльшияся над пове́рженными от уби́йц твои́х и я́ко дре́во в вода́х Во́лжских пла́вавшими твои́ми вери́гами, я́же и положи́ти зде́ на гро́бе твое́м, я́ко по́честь трудо́в твои́х, в нощне́м виде́нии повеле́л еси́. Чесо́ ра́ди твое́ водворе́ние во све́тлостех святы́х бы́ти уразуме́вше, тя́ воспева́ем:

Ра́дуйся, жи́телю Боже́ственнаго селе́ния; ра́дуйся, дости́гший ве́чнаго упокое́ния.

Ра́дуйся, бла́г неизрече́нных наслажда́ющийся; ра́дуйся, лицезре́ния Бо́жия насыща́ющийся.

Ра́дуйся, со а́нгелы при́сно лику́ющий; ра́дуйся, трисвяту́ю пе́снь немо́лчно пою́щий.

Ра́дуйся, с преподо́бными ублажа́емый; ра́дуйся, с му́чениками увенчава́емый.

Ра́дуйся, ра́достию ве́чною преисполня́емый; ра́дуйся, любо́вию Боже́ственною преуслажда́емый.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю Вы́шний на небеси́ и на земли́ сла́вится; ра́дуйся, я́ко и ты́ сего́ ра́ди Вы́шним на небеси́ и на земли́ просла́вися.

Pа́дуйся, Ники́то преподо́бне, сто́лпниче и чудотво́рче.

Конда́к 12.

Благода́ть чуде́с твои́х, преподо́бне о́тче Ники́то, в се́рдце первосвяти́теля Фо́тия ве́лие ко отыска́нию многоцеле́бных моще́й твои́х жела́ние возжже́. Ты́ же, богому́дре, а́ще и попусти́л еси́ откопа́ти и ви́дети нетле́нное и чудесы́ благоуха́ющее те́ло твое́; оба́че я́коже и пре́жде челове́ческия сла́вы убега́вший, все́х из хра́ма, а́ки бу́рею, изри́нув, па́ки себе́ в зе́млю скры́л еси́. Чесо́ ра́ди ди́вному во святы́х Свои́х Бо́гу Иа́ковлю воспева́ем: Аллилу́ия.

И́кос 12.

Пою́ще пресла́вно де́йствующаго тобо́ю чудеса́ Царя́ Небе́снаго, тя́, о́тче достосла́вне, восхваля́ем, а́ще и недосто́йными уста́ми, оба́че усе́рдно ублажа́я тя́ си́це:

Ра́дуйся, честно́е Пресвяты́я Тро́ицы носи́ло и похвале́ние; ра́дуйся, святы́ни Ду́ха чи́стое и непоро́чное селе́ние.

Ра́дуйся, чуде́с пучи́но, Бо́гом излия́нная; ра́дуйся, мирова́рнице, на вся́ неду́ги врачева́ниями преизоби́льная.

Ра́дуйся, о́бразе а́гнцем и па́стырем; ра́дуйся, преукраше́нный вся́ким Боже́ственным дарова́нием.

Ра́дуйся, пра́вило ве́ры и о́бразе кро́тости духо́вныя; ра́дуйся, зри́телю красоты́ Боже́ственныя неизрече́нныя.

Ра́дуйся, ми́ра Христо́ва благоуха́ние; ра́дуйся, многоцве́тный кри́не ра́йскаго прозябе́ния.

Ра́дуйся, я́ко а́нгели о твои́х исправле́ниих ра́дуются; ра́дуйся, я́ко мно́зи челове́цы по твоему́ приме́ру и предста́тельству спаса́ются.

Pа́дуйся, Ники́то преподо́бне, сто́лпниче и чудотво́рче.

Конда́к 13.

О, пресла́вный чудотво́рче и вели́кий Христо́в уго́дниче, а́вво Ники́то преподобному́чениче! Ны́нешнее на́ше хвале́бное приноше́ние прие́мши, не оста́ви при́сно хода́тайствовати о на́с у Отца́ Небе́снаго, да в житии́ се́м се́тей вра́жиих и пре́лести бесо́вския избы́вше, возду́шных мыта́рств и гее́нны вси́ избе́гнем, и все́льшеся в го́рний Иерусали́м, сподо́бимся с тобо́ю пе́ти Всеблаго́му Бо́гу на́шему ве́чно немо́лчное: Аллилу́ия.

Се́й конда́к глаго́ли три́жды. И па́ки чте́тся 1-й и́кос и конда́к 1-й.

Моли́тва преподо́бному Ники́те Сто́лпнику, Переясла́вскому чудотво́рцу.

О, всечестна́я главо́, преподо́бне о́тче преблаже́нне, вели́кий а́вво Ники́то преподобному́чениче! Не забу́ди ни́щих твои́х до конца́, но помина́й на́с всегда́ во святы́х свои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу, и не забу́ди присеща́ти ча́д свои́х. Моли́ за ны́, о́тче благи́й и избра́нниче Христо́в, я́ко име́яй дерзнове́ние к небе́сному Царю́, и не премолчи́ за ны́ ко Го́споду, и не пре́зри на́с, ве́рою и любо́вию чту́щих тя́. Помина́й на́с, недосто́йных, у престо́ла Вседержи́телева и не преста́й моля́ся за на́с ко Христу́ Бо́гу, тебе́ бо дана́ бы́сть благода́ть моли́тися за ны́. Не мни́м бо тя́ ме́ртва су́ща, а́ще бо и те́лом преста́вился еси́ от на́с, но и по сме́рти у́бо жи́в пребыва́еши. Не отступа́й от на́с ду́хом, сохраня́я и соблюда́я на́с от стре́л вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския, засту́пниче и моли́твенниче на́ш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима е́сть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами у престо́ла Вседержи́теля Бо́га в ле́поту досто́йно весели́тся. Ве́дуще у́бо тя́ вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем, и тебе́ мо́лимся, и ми́ли ся де́ем, е́же моли́тися о на́с Всеси́льному Бо́гу о по́льзе ду́ш на́ших, и испроси́ на́м вре́мя на покая́ние и невозбра́нно прейти́ от земли́ на не́бо, и го́рьких мыта́рств, и возду́шных князе́й, и ве́чныя му́ки изба́витися на́м, и небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Ему́, Го́споду на́шему Иису́су Христу́. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Никите Столпнику, Переяславскому