Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому великомученику Меркурию Кесарийскому

великомученику Меркурию Кесарийскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Избра́нному от во́инства земна́го в небе́сное, предстоя́щу Престо́лу Царя́ Сла́вы, великому́ченику Мерку́рию благогове́йное пе́ние прино́сим: моли́ся усе́рдно ко Го́споду за лю́ди, почита́ющия и во умиле́нии воспева́ющия тя́: Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

И́кос 1.

А́нгел Госпо́день, еще́ язы́чнику ти́ су́щу, Мерку́рие, предуказа́ твое́ служе́ние ко сла́ве и́мене Бо́жия, егда́ призва́ тя́ от Арме́нии в Ри́м и даде́ ти́ ме́ч на побе́ду, и́мже ди́вная сотвори́л еси́. Сего́ ра́ди приле́жно вопие́м:

Ра́дуйся, сосу́де, Бо́гом избра́нный;

Ра́дуйся, десни́цею Бо́жиею незри́мо води́мый.

Ра́дуйся, Сла́вою Бо́жиею прославля́емый;

Ра́дуйся, вре́менным ве́чному послужи́вый.

Ра́дуйся, А́нгелы укрепля́емый;

Ра́дуйся, в страда́нии вене́ц сла́вы получи́вый.

Ра́дуйся, всели́выйся в черто́ги ми́ра Го́рняго;

Ра́дуйся, моли́твенно не оставля́яй ми́ра до́льняго.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Конда́к 2.

Ви́дя о́ком теле́сным ду́ха безпло́тнаго и уши́ма слы́ша глаго́лы: "Не забу́ди Го́спода Бо́га твоего́, егда́ победи́ши враго́в!", се́рдцем прия́л еси́, Мерку́рие, повеле́ние сие́ а́нгельское и во умиле́нии ре́кл еси́: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Разуме́ти тща́щеся толи́кую си́лу твою́, дивля́хуся во́ини, о́крест тебе́ стоя́щии, толи́цей си́ле твое́й, не ве́дуще ору́жия, от А́нгела тебе́ вруче́ннаго; мы́ же, Ду́хом Святы́м позна́вше си́лу Бо́жию, в тебе́ явле́нную, навыко́хом пе́ти:

Ра́дуйся, ме́ч, вве́ренный Бо́гом, сохрани́вый;

Ра́дуйся, зало́г благода́ти в себе́ возрасти́вый.

Ра́дуйся, мече́м а́нгельским полки́ ва́рварския порази́вый;

Ра́дуйся, ве́рою пре́лесть и́дольскую низложи́вый.

Ра́дуйся, ра́дости ми́ра сего́ ни во что́же вмени́вый;

Ра́дуйся, ве́чней ра́дости себе́ угото́вавый.

Ра́дуйся, си́лу Бо́жию в себе́ яви́вый;

Ра́дуйся, повеле́ние а́нгелово испо́лнивый.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Конда́к 3.

Си́лы Бо́жия в тебе́ не ве́дая, сла́вне Мерку́рие, Де́кий нечести́вый поста́ви тя́ над во́йском свои́м нача́льствовати: ты́ же, ни во что́ вменя́я ми́лости и да́ры его́, в нищете́ духо́вней Исто́чнику ми́лостей вся́ческих и щедро́т взыва́л еси́: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́я А́нгела попече́ние о тебе́, свя́те Мерку́рие, воздвиза́юща тя́ не то́кмо от сна́ теле́снаго, но подвиза́юща на бо́дрствование духо́вное и по́прище страда́льческое, благода́рне подъя́л еси́ служе́ние сие́. Сего́ ра́ди вопие́м ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, зре́нием А́нгелов небе́сных почте́нный;

Ра́дуйся, попече́нием и́х не оста́вленный.

Ра́дуйся, ко спасе́нию и́ми побужда́емый;

Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го хра́ме освяще́нный.

Ра́дуйся, све́том нетле́нным сия́яй;

Ра́дуйся, пу́ть к жи́зни ве́чней освеща́яй.

Ра́дуйся, благове́стие Бо́жие прие́мляй;

Ра́дуйся, благодаре́ние о не́м воздая́й.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Кондак 4

Бу́ря жите́йских смяте́ний не устраши́ тя́, до́блий во́ине Христо́в, егда́ воспомяну́л еси́ словеса́ роди́телева: блаже́нни во́ини Царя́ Небе́снаго, и устреми́лся еси́ се́рдцем твои́м в во́инство сие́, отреша́яся от по́честей земны́х, вопия́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4

Слы́ша вразумле́ние а́нгельское, воспомяну́л еси́ наставле́ние роди́телево, и, умили́вся се́рдцем, рыда́л еси́: "Увы́ мне́, гре́шному, ка́ко и́зсше душа́ моя́, не ве́дящи ко́рене богопозна́ния! Ка́ко предста́ну Ти́, Бо́же, в ча́с после́дний и сме́ртный, ко́е сло́во изреку́ во оправда́ние гре́шныя души́ моея́?" Мы́ же, таковы́м покая́нием вразумля́еми, глаго́лем ти́:

Ра́дуйся, слеза́ми ду́шу омы́вый;

Ра́дуйся, чи́ста себе́ Бо́гу яви́вый.

Ра́дуйся, покая́нию на́с науча́яй;

Ра́дуйся, ру́це к Бо́гу за ны́ воздева́яй.

Ра́дуйся, моли́твами твои́ми на́с спаса́яй;

Ра́дуйся, житие́м твои́м на́с вразумля́яй.

Ра́дуйся, о́браз чистоты́ в себе́ яви́вый;

Ра́дуйся, Це́рковь Христо́ву украси́вый.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Конда́к 5.

Звездо́ю богоразу́мия наставля́емь, не прине́сл еси́ же́ртвы богоме́рзкия, жела́я после́довати пути́ Христо́ву и сподо́битися пи́ти ча́шу Его́. Сего́ ра́ди пре́дан, оклевета́н и зауше́н бы́л еси́, я́коже и Госпо́дь тво́й, во смире́нии прие́мля сия́ и вопия́: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́дя тя́, долготерпели́ве Мерку́рие, совле́кшася, по словеси́ апо́стольскому, ве́тхаго челове́ка с дея́ньми его́ и обле́кшася чрез очисти́тельная страда́ния в но́ваго, по о́бразу Бо́жию и подо́бию сотворе́ннаго, во умиле́нии пое́м ти́:

Ра́дуйся, же́ртву себе́ живу́ю Бо́гу яви́вый;

Ра́дуйся, зауше́нием стра́сти грехо́вныя умертви́вый.

Ра́дуйся, кро́вию креще́ние прия́вый;

Ра́дуйся, в не́м Ду́ха Бо́жия стяжа́вый.

Ра́дуйся, ве́рою житие́ преобрази́вый;

Ра́дуйся, ея́ ра́ди страда́ти изво́ливый.

Ра́дуйся, служе́нию любве́ поревнова́вый;

Ра́дуйся, наде́ждою ду́шу испо́лнивый.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Конда́к 6.

Пропове́дника си́лы Бо́жия, я́же в тебе́, не ве́дая, Де́кий безбо́жный ужасе́ся. Мы́ же, благода́ти Бо́жия тя́ испо́лнена, я́ко ча́до Бо́жие, испове́дующе, вопие́м Творцу́ на́шему: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ све́т в души́ твое́й, страда́льче, егда́, отве́ржену ми́ром, в темни́цу ве́дому и опеча́лену, А́нгел яви́ся ти́ и глаго́ла: "Мужа́йся! Разреша́яй печа́ли вся́кия Госпо́дь зри́т тя́!" Мы́ же, толи́кому о тебе́ попече́нию дивя́щеся, зове́м:

Ра́дуйся, я́ко апо́стол Пе́тр, А́нгелом укрепля́емый;

Ра́дуйся, печа́ли вся́кия избавля́емый.

Ра́дуйся, христиа́нина себе́ испове́давый;

Ра́дуйся, ра́зумом Боже́ственным просвеще́нный.

Ра́дуйся, у́з теле́сных разреши́тися возжеле́вый;

Ра́дуйся, в ру́це Бо́жии себе́ преда́вый.

Ра́дуйся, Го́спода ве́рный служи́телю;

Ра́дуйся, Го́рняго Иерусали́ма жи́телю.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Кондак 7

Хотя́ вразуми́ти нечести́ваго царя́, яви́лся еси́ тому́, великому́чениче, ре́к: "Исцеле́ние от Го́спода прия́х, да побежду́ тя́ и отца́ твоего́ диа́вола", – и та́ко глаго́ля, вопия́л еси́ в Тро́ице сла́вимому и покланя́емому Еди́ному Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вая муче́ния изобрете́ тебе́ науча́емый от диа́вола Де́кий нечести́вый: повеле́ истяза́ти тя́ мече́м и огне́м; ты́ же, ве́дая, я́ко гони́тель се́й не и́мать вла́сти над душе́ю твое́ю, смире́нно претерпе́л еси́ вся́, о ни́хже тебе́ пое́м:

Ра́дуйся, до́блестне истяза́ния терпе́вый;

Ра́дуйся, а́нгельскую пе́снь в страда́ниих воспе́вый.

Ра́дуйся, муче́нием вре́менным ве́чнаго изба́вленный;

Ра́дуйся, небе́снаго венца́ удосто́енный.

Ра́дуйся, кро́вию му́ченическою пла́мень угаси́вый;

Ра́дуйся, темни́цу я́ко черто́г Бо́жий вмени́вый.

Ра́дуйся, Го́спода пред собо́ю зря́й;

Ра́дуйся, ны́не одесну́ю его́ предстоя́й.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Конда́к 8.

Стра́нное чу́до зри́м тя́, му́чениче Мерку́рие, неопа́льна и неврежде́нна стоя́ща, исцеле́нна су́ща, и Христа́ Бо́га и́стинна испове́дающа, и благода́рне взыва́юща Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Ве́сь бы́в подо́бен отроко́м в пещи́ халде́йстей, му́чениче Христо́в, в пла́мени горя́щем неопале́н пребыва́я и ро́су благода́ти от Го́спода восприи́м, научи́л еси́ на́с со умиле́нием воспева́ти си́це:

Ра́дуйся, све́том Ева́нгельским озаре́нный;

Ра́дуйся, Враче́м ду́ш и теле́с исцеле́нный.

Ра́дуйся, в му́ченических по́двизех И́стину возвеща́яй;

Ра́дуйся, воскресе́ния, по словеси́ Христо́ву, ча́яй.

Ра́дуйся, сла́вен в со́нме святы́х явле́нный;

Ра́дуйся, мно́гими ра́нами испещре́нный.

Ра́дуйся, Христо́во благоуха́ние источа́яй;

Ра́дуйся, его́же и на́с сподобля́яй.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Кондак 9

Вся́кое естество́ ужасе́ся, ви́дя тя́, страда́льче, на сме́рть ведо́ма, смире́нна и незло́бива, проще́ния мучи́телем от Бо́га прося́ща, небе́сных селе́ний дости́гнути жела́юща, во е́же пе́ти: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́и суему́дреннии ничесо́же изрещи́ возмо́гут о явле́нии тебе́ Творца́ вся́ческих, И́же Са́м рече́: "Мерку́рие, прииди́ ко Мне́, и А́з упоко́ю тя́, приими́ вене́ц по́двига твоего́". Мы́ же в похвалу́ тебе́ прино́сим:

Ра́дуйся, водо́ю живо́ю напое́нный;

Ра́дуйся, доброде́тельми, я́ко би́сером, укра́шенный.

Ра́дуйся, главу́ на усече́ние подклони́вый;

Ра́дуйся, вене́ц сла́вы прие́мый.

Ра́дуйся, и́дольскую пре́лесть низложи́вый;

Ра́дуйся, предста́тельством твои́м на́с уте́шивый.

Ра́дуйся, Со́лнца Пра́вды луче́ не угаса́ющая;

Ра́дуйся, свеще́ в неразу́мии су́щих просвеща́ющая.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Конда́к 10.

Спасе́ние дарова́ ти́ Госпо́дь, во́ине Христо́в непобеди́ме, и возра́довася Це́рковь торжеству́ющая, ви́дящи Го́спода я́ко Отца́ чадолюби́ва, во объя́тия Своя́ прие́мшаго чи́стую ду́шу твою́, и гла́сом ве́лиим возгласи́: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Сте́ну непоколеби́му воздви́же тя́ ве́рным Госпо́дь, не то́кмо ду́шу твою́ просла́ви, но и те́ло страда́льческое сла́вою украси́ и облагоуха́, досточу́дне му́чениче. Мы́ же, Сла́ву Бо́жию ви́дяще на тебе́, зове́м:

Ра́дуйся, кади́ло благоуха́нное;

Ра́дуйся, ми́ро драгоце́нное.

Ра́дуйся, бога́тство нетле́нное да́руяй;

Ра́дуйся, от нищеты́ избавля́яй.

Ра́дуйся, исцеле́ния оби́льно источа́яй;

Ра́дуйся, душе́вных обстоя́ний свобожда́яй.

Ра́дуйся, спаси́тельнаго терпе́ния о́браз яви́вый;

Ра́дуйся, тве́рдому стоя́нию в ве́ре Христо́ве научи́вый.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Конда́к 11.

Пе́ние моли́твенное принесе́ святи́тель Васи́лий пред ико́ною Пречи́стыя Богоро́дицы, иде́же и ты́, я́ко стра́ж вели́чия Ея́, изображе́н бы́л еси́: и а́бие о́браз тво́й сокры́ся и посе́м с копие́м, кро́вию обагре́нным, па́ки яви́ся. В се́м святи́тель Христо́в уразуме́в сверше́ние во́ли Бо́жия о избавле́нии Це́ркве от Иулиа́на отсту́пника, рече́: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Све́т Христо́в возсия́ в Це́ркви святе́й, егда́ чуде́сне повеле́ ти́ Госпо́дь порази́ти прего́рдаго отсту́пника копие́м твои́м, и та́ко положи́ коне́ц гоне́нием на Це́рковь Свою́ от о́наго. Мы́ же, сла́вяще смотре́ние Прему́дрости Бо́жия, тебе́ пое́м:

Ра́дуйся, благоче́стием, я́ко мо́лния, блиста́яй;

Ра́дуйся, гро́ме, злоче́стие поража́яй.

Ра́дуйся, поклоне́ние тва́ри упраздни́вый;

Ра́дуйся, кресто́м побе́ду возвести́вый.

Ра́дуйся, во́ине благознамени́тый;

Ра́дуйся, венцено́сче наро́читый.

Ра́дуйся, моли́твам на́шим внима́яй;

Ра́дуйся, вся́каго зла́ избавля́яй.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Конда́к 12.

Благода́тию Бо́жиею спасы́й ду́шу твою́, страстоте́рпче святы́й, не преста́й и о на́с, грехми́ до́лу пове́рженных, возноси́ти моле́ния те́плая к Престо́лу Царя́ ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих, да возмо́жем во сла́ве взыва́ти Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́щим твое́ заступле́ние и притека́ющим к тебе́, му́чениче Мерку́рие, предста́тель ве́рный бу́ди и не отве́ржи на́с, ны́не моля́щихся тебе́ и из глубины́ души́ взыва́ющих:

Ра́дуйся, Творцу́ вселе́нныя предстоя́й;

Ра́дуйся, за лю́ди Бо́га прося́й.

Ра́дуйся, сто́лпе церко́вный, ве́ру утвержда́яй;

Ра́дуйся, сове́ты нечести́вых разруша́яй.

Ра́дуйся, све́те, благоче́стие возраща́яй;

Ра́дуйся, мглу́ грехо́вную истребля́яй.

Ра́дуйся, к покая́нию на́с призыва́яй;

Ра́дуйся, наде́жду на спасе́ние полага́яй.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Конда́к 13.

О страстоте́рпче до́блий, му́чениче сла́вный, свя́те Мерку́рие! Ны́нешнее на́ше прие́м приноше́ние, не преста́й Го́спода моли́ти, да изба́вит на́с твои́м хода́тайством гее́нны о́гненныя и сподо́бит воспева́ти с ли́ки а́нгельскими побе́дную пе́снь: Аллилу́иа.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м и́кос 1-й и конда́к 1-й.

Моли́тва.

О великому́чениче святы́й и до́блий во́ине Христо́в Мерку́рие, страда́нием, кро́вию и сме́ртию свое́ю ве́рность Христу́ и Це́ркви Его́ свиде́тельствовавый и сего́ ра́ди вене́ц жи́зни от Него́ прие́мый! Ны́не в хвале́бных пе́снех тебе́ прославля́юще, смире́нно к тебе́ припа́даем и усе́рдно мо́лим: предста́тель бу́ди пред Бо́гом о душа́х на́ших неусы́пный, умоли́ Влады́ку Го́спода, да сохрани́т Святу́ю Це́рковь Свою́ и все́х ча́д ея́ в сою́зе любве́ и единомы́слии, да утверди́тся ми́р и безмяте́жие в лю́дех, во оте́честве на́шем живу́щих, да позна́ют вси́, я́ко Христо́с е́сть Пу́ть, И́стина и Жи́знь, и да прии́дут к Нему́ вси́ тружда́ющиися и обремене́ннии, и упоко́ит и́х. О вели́кий уго́дниче Бо́жий! Кре́пкое стоя́ние в ве́ре на́шей да́руй на́м, благода́тную по́мощь на́м низпосли́, да ми́рное, ти́хое и богоуго́дное житие́ поживе́м в ве́це се́м и досто́йно с тобо́ю в де́нь о́ный восхва́лим Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в.Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

великомученику Меркурию Кесарийскому