Шрифт

Акафисты святым

Акафист святителю Михаилу, митрополиту Киевскому, чудотворцу

святителю Михаилу, митрополиту Киевскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избранный от Христа Бога сосуд, послан был еси в землю Российскую и язык наш святым крещением просветил еси святителю отче Михаиле, темже Владыце своему на небеси ныне предстоя, тому молися прилежно, от всяких бед и напастей избавитися стаду твоему, да зовем тебе:

Радуйся, Михаиле, великий иерарше, Церкве Российския преславный первопрестольниче.

Икос 1

Архангелов и ангелов Царь, и всея твари Создатель и Промыслитель, милосердие Свое яви к людем страны нашея, во тме идолослужения ходившим, и тя, святителю Михаиле, яко апостола посла, да сия просветиши светом истиннаго богопознания. И се твоими ученьми, яже первее жертвы бесом приношаху, ныне души своя дароносят Христу. Тебе же благодарственная сия возносят песнопения:

Радуйся, веры Христовы усердный насадителю.

Радуйся, идолослужение искоренивый;

Радуйся, бесовския жертвы упразднивый.

Радуйся, свете, от востока возсиявый;

Радуйся, тму идолобесия разгнавый.

Радуйся, учением Христовым люди просветивый;

Радуйся, идольския требы крестом разрушивый.

Радуйся, ниву Христову добре возделавый;

Радуйся, благоплодная семена на ней всеявый.

Радуйся, медоточная уста Христова;

Радуйся, свирель благозвучная Духа Святаго.

Радуйся, Михаиле, великий иерарше, Церкве Российския преславный первопрестольниче.

Кондак 2

Видел еси, святителю Михаиле, плоды трудов твоея проповеди граждане бо славнаго града Киева, истине твоего учения всею душею и сердцем внемлюще, увероваша во Христа истиннаго Бога, мерзских же идолов отвратишася и овых убо сокрушаху, иных же с поруганием в реку вметаху, в нихже беси: “О люте нам”, вопияху. Зря сия, блаженне отче, радовался еси духом твоим, благодарно поя Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум богодухновенен имея, досточудне отче Михаиле, буия люди божественным твоим учением добре наказав, и гладом душевным тающия, евангельским слова хлебом напитав, Христови сия привел еси: Ему же, святителю, молися, о похваляющих тя сице:

Радуйся, Церкве красото;

Радуйся, архиереев доброто.

Радуйся, Православия светило;

Радуйся, благочестия правило.

Радуйся, людей российских великий учителю;

Радуйся, пророчествия во апостолех Первозваннаго славный совершителю.

Радуйся, лика Богоизбраннаго отцев Печерских предстоятелю;

Радуйся, равноапостолом Кириллу и Мефодию равностоятелю.

Радуйся, дванадесять сынов Владимира купелию Крещения отродивый;

Радуйся, тем всей земли его усердно послуживый.

Радуйся, веру Христову распространивый;

Радуйся, прелесть демонскую низложивый.

Радуйся, Михаиле, великий иерарше, Церкве Российския преславный первопрестольниче.

Кондак 3

Силою богоугодных молитв твоих, святе, праотцем нашим пособивый в Единаго Истиннаго Бога уверовати, ложныя же боги отринути и сокрушити, помози и нам млатом добродетельныя жизни сокрушити душевныя кумиры наши: гордость убо смирением, сребролюбие же нестяжанием, блуд целомудрием, гнев кротостию, чревоугодие воздержанием, зависть доброжеланием, уныние же крепким на Бога упованием. Да тако избывше перунов духовных, возможем Богу предстати, Ему же ты, отче, научил еси нас веровати и пети непрестанно: Аллилуиа.

Икос 3

Имущи квас веры во Христа, жена, богомудрая княгиня Ольга, оный в сатех людей российских сокры. Тобою же, по воле Всемогущаго, все тесто державы Владимировы сквасив, возрасте в веру Христову. Сего ради приими от нашего усердия достойныя похвалы тебе:

Радуйся, Божие к Руси благоволение;

Радуйся, молитв святыя Ольги исполнение.

Радуйся, славнодержавнаго Владимира великий советодателю;

Радуйся, новоизбранных людей Христовых мудрый назидателю.

Радуйся, имже царие наши и вси людие российстии спасаются;

Радуйся, имже архиереи наши, священницы же и монаси хвалятся;

Радуйся, имже нищии от Бога богатеют и прославляются;

Радуйся, имже претружденные старцы чрез веру Христову в раи упокоеваются.

Радуйся, имже младенцы преставившиися “Осанна в вышних” вопиют;

Радуйся, имже души сынов российских, яко искры, по стеблию к небеси текут.

Радуйся, земли нашея прекрасное благословение;

Радуйся, преславнаго града Киева освящение.

Радуйся, Михаиле, великий иерарше, Церкве Российския преславный первопрестольниче.

Кондак 4

Бурю идолов сокрушающую ощутивше, беси рыдающе вопияху: “О люте нашему окаянству. Яко прежде почитаемы от всех быхом, ныне же поругание от единаго подъемлем пришельца, иже учит человеки во Христа убо веровати, нас же сокрушати, Единому Богу поюще: Аллилуиа”.

Икос 4

Слышим древле от Божественнаго Писания, яко падоша стены Иерихонския, Иисусом Навином, кивоту обносиму: ныне же вемы, яко идоли падоша тебе, святителю Михаиле во страну Российскую пришедшу. Темже мы, чада твоя, тобою в пресветлую Крещения одежду одеяннии, благодарно восхваляем тя сице зовуще:

Радуйся, светильниче на горах Киевских светло возсиявый;

Радуйся, из тмы к свету люди приведый.

Радуйся, терние многобожия весьма истребивый;

Радуйся, теплотою любве Божественныя души отец наших согревый.

Радуйся, усты твоими Христа Сына Божия проповедавый;

Радуйся, огненным языком твоим идольское нечестие обличивый.

Радуйся, в Триединаго Бога веровати отцы наши научивый;

Радуйся, доброплодная древеса рая Иисусова насадивый.

Радуйся, яко от тебе людие российстии водою благодати умышася;

Радуйся, яко тобою душевная очеса их во святей купели открышася.

Радуйся; яко тобою, во славу Божию, церкви многия создашася;

Радуйся, яко тобою обители иноков соградишася.

Радуйся, Михаиле, великий иерарше, Церкве Рyccкия преславный первопрестольниче.

Кондак 5

Богосияннаго светильника тя, Михаиле богомудре, Великий Владимир во омраченную идолослужением Российскую землю приведе, да и зде твоим пришествием освятятся людие и истинныя веры познанием вразумятся, православно и богоугодно возносити хвалебную песнь Пресвятей Троице: Аллилуиа.

Икос5

Слышав Патриарх Царьграда, яко Владимир Крещение святое восприя, и его яко святителей предначальника моляше: да мудраго учителя в Корсунь град пришлет и того митрополита земли Русской поставит, возрадовася зело и со освященным собором совет сотворив, избра тя, святе, сие великое послушание исполнити. Люди же российстии тя сретивше и благоговейный зрак лица твоего видевше, беседы же твоея сладость слышавше, глаголаху:

Радуйся, благий наш наставниче;

Радуйся, апостольския власти и чести преемниче.

Радуйся, во архиереех славный;

Радуйся, в вере великий.

Радуйся, в повелениих доброразсудительный;

Радуйся, в поучениих пресладостный.

Радуйся, кроткий нравом;

Радуйся, высокий по Бозе житием.

Радуйся, правды усердный рачителю;

Радуйся, неправды грозный обличителю.

Радуйся, яко твоими молитвами от вечныя смерти уповаем избежати;

Радуйся, яко твоими ученьми жизнь вечную веруем стяжати.

Радуйся, Михаиле, великий иерарше, Церкве Российския преславный первопрестольниче.

Кондак 6

Проповедник Христовы веры явился еси в Новеграде, Михаиле священне, в онь же пришед, идолы сокрушая, требища разоряя, люди крестил еси, церкви созидал еси и пресвитеры по градом и весям поставлял еси, братолюбию и христианскому житию люди поучая и увещевая, да вси едиными усты и единым сердцем с тобою навыкнут Христу Богу пети: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси, святителю Христов, яко звезда пресветлая во Отечествии нашем, и тьму идолобесия светом Божественных твоих учений до конца подавил еси. Сего ради тя, яко ангела Божия, люди рооссийстии почитаху зовуще:

Радуйся, веры нашея во Христа начало;

Радуйся, Церкве Божия в Руси основание.

Радуйся, иерархом в проповедании слова Евангельскаго образе.

Радуйся, иноком, в путь богоугоднаго жития текущим, правило.

Радуйся, праведной жизни миряном виновниче;

Радуйся, всем добродетельно живущим венечниче.

Радуйся, чистотою душу твою украсивый;

Радуйся, путь жития временнаго во смирении духа препроводивый.

Радуйся, делы благими светло просиявый;

Радуйся, премногими чудесы люди удививый.

Радуйся, яко слово благо о пастве твоей Пастыреначальнику Христу воздал еси;

Радуйся, яко от руку Его праведное воздаяние приял ecи.

Радуйся, Михаиле, великий иерарше, Церкве Pyccкия преславный первопрестольниче.

Кондак 7

Хотя преблагий Бог новыя люди Себе избрати, первее в познание Божественное великаго во царех Владимира приведе, иже умным сиянием благодати во святей купели освещся, прият тя пастыря вышним откровением, на Русь же овцам Своим, в неверии заблуждшим, приведе. Таже учением и Крещением во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа в воде сия омыв во двор Христов привел еси. С ними же ныне престолу Его предстоя, молися да и нас сподобит с тобою на небеси приносити песнь Ему: Аллилуиа.

Икос 7

Новаго тя апостола зрим, архиерее блаженне Михаиле, землю Российскую обтекающа: яко достигнути тебе и ко граду Ростову, идеже людей великое множество крестил еси и веровати в Троице Единому Богу научил еси, благочестию и благоразумию тыя наказав и церкви многия воздвиг, пресвитеры же и диаконы им поставил еси, и уставы благочестны тем преподал еси, глаголющим тебе сицевая:

Радуйся, благодатию Крещения главу Руси, аки диадимою увенчавый;

Радуйся, православием, аки перстнем, землю нашу Христу обручивый.

Радуйся, сию в благочестие, аки в порфиру царскую облачивый;

Радуйся, Евангелие Христово, аки гривну златую на выю ея возложивый.

Радуйся, Крест Господень в державу непобедимую ей даровавый;

Радуйся, вся чада ея православная Христу Господу и Пречистей Его Матери усыновивый.

Радуйся, женише Церкве пресветлый;

Радуйся, сыне Небеснаго Отца преславный.

Радуйся, отче отцев, велелепая красото;

Радуйся, пастырю пастырей, всехвальная доброто.

Радуйся, и всех родов российских молитвенниче;

Радуйся, небесных Ангелов собеседниче.

Радуйся, Михаиле, великий иерарше, Церкве Российския преславный первопрестольниче.

Кондак 8

Странствующим и блуждающим в пустыни идолослужения сыном российским был еси путевождь в землю обетованную преподобне отче Михаиле, аще и не четыредесять лет якоже Моисей, но четыре лета точию люди Киевския страны детоводил еси, не манною тленною, но истинным хлебом с небесе сшедшим сия питая, иже есть Христос Господь. Сему убо поем о тебе песнь: Аллилуиа.

Икос 8

Весь в Бозе быв, архипастырю приснопамятне угождати тому присно паству твою поучал еси, чад твоя духовная и умоляя ничтоже любви Христовой предпочитати, мы же твоих чад духовных внуцы, тебе глаголем сице:

Радуйся Христа Господа всею душою и сердцем возлюбивый;

Радуйся, веровати Ему и любити Его и нас научивый.

Радуйся, яко Богy вельми yгодил еси;

Радуйся, яко закон Божественный нам преподал еси.

Радуйся, Небеснаго Владыки рабе благий и верный;

Радуйся, данный тебе талант не сокрывый, но трудолюбно умноживый.

Радуйся, многу куплю им сотворивый,

Радуйся, похвалу велию от Господа твоего получивый.

Радуйся, под иго благое Христово, со смирением выю свою подклонивый;

Радуйся, тяготу дне и вар, в винограде Его со усердием подъявый.

Радуйся, динария вместо Небесное Царствие от Христа восприявый;

Радуйся, в райских обителех по трудех твоих сладце почивый.

Радуйся, Михаиле, великий иерарше, Церкве Российския преславный первопрестольниче.

Кондак 9

Вси людие российстии, первее языческим многобожием блуждавшии, ныне же тобою, святителю Божий Михаиле, добре наставленнии к Боговедению приидоша и во святей купели от слепоты разумных очес избавльшеся, Единаго Создателя своего прославляют, Тому воспевающе: Аллилуиа.

Икос 9

Витийство человеческое не довлеет к прославлению трудов и подвигов твоих, духоносне отче, яже ты подьял еси: тако бо по вере ревновал еси, яко и к безбожным aгаряном, к болгаром и сарацыном мужа некоего Марка философа на проповедь послал и люди ко Христу призывал. Ныне же глаголем тебе сице:

Радуйся, подобно Илии по Господе Бозе поревновавый;

Радуйся, о распространении святыя веры Его много порадевый.

Радуйся, во славу Христову потрудивыйся;

Радуйся, достопокланяемое имя Его пред языки пронесый.

Радуйся, усердием во учении Христове апостолом уподобивыйся;

Радуйся, во спасении душ человеческих самому Христу подражавый.

Радуйся, любве Божественныя исполненный;

Радуйся, состраданием к ближнему насыщенный.

Радуйся, громе капища языческая разрушаяй;

Радуйся, тимпане велегласный славу Божества Христова возвещаяй.

Радуйся, яко дерзновение велие ныне ко Христу имаши;

Радуйся, яко престолу Его в радости неизреченней предстоиши.

Радуйся, Михаиле, великий иерарше, Церкве Российския преславный первопрестольниче.

Кондак 10

Спасения людем желая и Церкви добраго утверждения, пастырю наш преблагий, потщался сей изрядно вся устроити о российстем племени новоизбранных: пастыри и учители по градом поставил еси и тем стадо словесных овец споручив, Пастыреначальнику Христу сцарствовати сам отшел еси на великий плач и рыдание паству твою и князя Владимира подвигнув, к мощем твоим припадающих, Богу же жалостне зовущих: Аллилуиа.

Икос 10

Царя Небеснаго Христа Бога верный раб и служитель был еси, отче наш Михаиле, и аще о Господе сном cмерти почил еси, обаче святое тело твое тлению бысть непричастно, недугом же человеческим врачевательно явися. Темже раце мощей твоих предстояще, молитвенно восхваляем тя:

Радуйся, яко нетлением тела твоего на земли светиши;

Радуйся, яко святостию души твоея на небеси блистаеши.

Радуйся, страны Российския пресветлое озарение;

Радуйся, великаго храма сего преизрядное украшение.

Радуйся, града твоего Киева великий заступниче;

Радуйся, обители Печерския усердный молитвенниче.

Радуйся, о всех чадех Церкве православныя теплый пред Богом ходатаю;

Радуйся, всем призывающим тя на помощь скорый предстателю.

Радуйся, яко богоугодным житием твоим, аки солнцем пресветлым всех нас просвещаеши;

Радуйся, яко апостольскими трудами твоими весь мир удивляеши.

Радуйся, егоже тело пречестное яко кипарис благовонный, в Церкви Божии благоухает;

Радуйся, его же душа пресвятая яко кедр в раи Христове в радости процветает.

Радуйся, Михаиле, великий иерарше, Церкве Российския преславный первопрестольниче.

Кондак 11

Пением хвалебным величаем тя, святителю Божий Михаиле, и ходатая у Престола Небеснаго Владыки имети тебе чаем. Не посрами убо веры нашея, пастырю предобрый, но приими молитвы наша, яко кадило благовонное, и умоли Христа да дарует и нам добродетельне жизнь нашу скончати и с тобою у Христа водворитися, да услышим глас твой к Нему о нас: се аз и дети, яже ми дал еси, Господи, и к Нему с тобою вкупе воспоем: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарная луча был еси, богомудре отче Михаиле, во тме многобожия седящим, путеводящая к Солнцу Правды Христу Богу, Ему же молися, во свете заповедей Его вcегда нам пребывати, радостное пение тебе приносящим:

Радуйся, светильниче Трисияннаго Света;

Радуйся, заре Незаходимаго Солнца.

Радуйся, огню идольское нечестие попаляяй; paдуйся, пламеню, еретическая учения пожигаяй.

Радуйся, святителю, поучаяй всех, яко несть инаго Бога, кроме Небеснаго;

Радуйся, человеков вразумителю, глаголяй, яко несть спасения вне соборныя апостольския Церкве.

Радуйся, на богоугодное житие наставляяй;

Радуйся, в Небесное Царствие путь показуяй.

Радуйся, звездо путеводящая ко Христу;

Радуйся, путю, имже приидохом к истинному Богу.

Радуйся, ключу врата райская сыновом российстим отверзый.

Радуйся, ходатаю, бсзчисленное множество сих тамо водворивый.

Радуйся, Михаиле, великий иерарше, Церкве Российския преславный первопрестольниче.

Кондак 12

Благодать Божия по летех мнозех тело твое святое нетленно в земли соблюде, в церкви Десятинней положено, и яко сокровище многоценное пастве твоей цело и невредимо сие яви, яко ниже одежд твоих священных коснутися тлению: отсюду убо верою уразумехом, яко Христу предстоиши и молишися о почитающих тя и поющих Ему тебе ради: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще святое и преславное житие твое, Михаиле равноапостольне, почитаем твою священную память, ревность же твою по Бозе восхваляем, любовь твою ко Христу и к ближнему превозносим. Ты же, о всеблаженнейший отче, не возгнушайся смиренным сим пением:

Радуйся, яко Престолу Пресвятыя Троицы предстоиши;

Радуйся, яко Всемогущаго о всем мире молиши.

Радуйся, яко со архангелы и ангелы Трисвятую песнь на Небеси поеши;

Радуйся, яко со апостолы в райских обителех пребываеши.

Радуйся, яко с лики святителей пред Богом о душах наших ходатайствуеши;

Радуйся, яко с полки преподобных спасению нашему споспешествуеши.

Радуйся, яко с Пречистою Девою Богородицею, руце свои пречестныя о мире Отечества нашего ко Христу воздеваеши;

Радуйся, яко о соединении людей непрестанно Его умоляеши.

Радуйся, со пророки и мучeники Bышняго Царствия наследниче;

Радуйся, рая Божия со всеми святыми единовсельниче.

Радуйся, небесных величий и красот зрителю;

Радуйся, безконечных сладостей и блаженств райских обладателю.

Радуйся, Михаиле, великий иерарше, Церкве Российския преславный первопрестольниче.

Кондак 13

О всехвальный и предивный чудотворче, отче наш Михаиле, Российския страны первый святителю и всех православных христиан предстателю, приими сие малое моление наше, в похвалу тебе приносимое, и молитвами твоими испроси нам у Бога в веце сем житие тихое и добродетелей исполненное, да и в жизни будущей сподобимся купно с тобою пети в Троице Единому Бoгy: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Молитва Михаилу, первому митрополиту Киевскому

Святый великий и преславный архипастырю и отче нaш Михаиле, страны Российския первопрестольниче и просветителю, всех же племен христианских благонадежный пред Богом ходатаю, тебе припадающе молимся: помози нам быти твоея к Богу любве подражателем, ею же в земнем животе твоем преисполнен был еси. Просвети умы и сердца наша светом Божественнаго учения. Научи нас тебе последовати верно и заповеди Господни усердно творити, да явимся чада твоя не именем токмо, но и всем житием, тако познаемся. Молися, равноапостольне иерарше, о Церкви Российстей, о граде твоем и обители, в ней же нетленно мощи твоя святыя почивают, и о всем Отечестве нашем, призри милостивно на вся верныя твоя чтители, помощи твоея ищущия: буди всем в болезнех целитель, в скорбех и печалех утешитель, в бедах и нуждах помощник, в час же смертный заступник и покровитель, да твоею помощию сподобимся и мы грешнии спасение получити и Царствие Христово наследовати. Ей, святителю Христов, аще восхощеши можеши помощи нам, да на помощь твою уповаюше, прославим Дивнаго во святых Своих Бога Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь святителю Михаилу, первому митрополиту Киевскому

Тропарь, глас 4

Днесь пророчествие во апостолех Первозваннаго исполнися: се бо на сих горах возсия благодать и вера умножися. И иже неверием обветшавший Божественною купелию отродишася и быша людие обновления, царское священие, язык свят, Христово стадо, емуже ты первый пастырь явился еси, яко первее Крещением послуживый. И ныне, предстоя Владыце Христу Богу, моли всем сыном российским спастися: имаши бо дерзновение яко иерарх Божий и священнослужитель.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

святителю Михаилу, митрополиту Киевскому