Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому преподобному Мартирию, Зеленецкому чудотворцу

преподобному Мартирию, Зеленецкому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Избра́нниче благода́ти Бо́жией, преподо́бне о́тче на́ш Марти́рие, от ю́ности твоея́ Христа́ возлюби́л еси́ и Тому́ невозвра́тно после́довал еси́. Оби́тель Зелене́цкую созда́в, в то́й мно́гия к спасе́нии упра́вил еси́. Чудесы́ украси́вся в житии́, в масти́тей ста́рости преста́вился еси́ и, дне́сь на Небесе́х лику́юще вы́ну мо́лишися за ны́. Мы́ же, све́тло па́мять то́ю пра́зднующе, та́ко тя́ велича́ем:

Ра́дуйся, Марти́рие, ско́рый на́ш помо́щниче, Зелене́цкий чудотво́рче!

И́кос 1.

А́нгели и Арха́нгели и вся́ Во́инства Небе́сная Христа́ пе́сньми превозно́сят. Си́м же и ду́хи пра́ведник соверше́нных сликовству́ют, в и́х же ли́це тя́ зря́ще, та́ко хва́лим досто́йно, на́шего засту́пника:

Ра́дуйся, от ю́ности Небе́снаго оте́чествия взыска́вый; ра́дуйся, вся́ ми́ра сего́ кра́сная ни во что́ же вмени́вый.

Ра́дуйся, Христо́ви еди́ному послужи́вый; ра́дуйся, сего́ ра́ди кре́ст жития́ и́ноческаго прие́мый.

Ра́дуйся, оби́тель Зелене́цкую устро́ивый; ра́дуйся, созда́вый и́ноком вита́лище безпеча́льное.

Ра́дуйся, бра́тии ра́ди мно́ги труды́ претерпе́вый; ра́дуйся, еще́ в житии́ чудесы́ от Бо́га просла́вленный.

Ра́дуйся, царе́вича от сме́ртнаго одра́ воздви́гнувый; ра́дуйся, в житии́ явле́ния Ма́тере Бо́жия удосто́енный.

Ра́дуйся, ли́ку пра́ведных вчине́нный.

Ра́дуйся, Марти́рие, ско́рый на́ш помо́щниче, Зелене́цкий чудотво́рче!

Конда́к 2.

Ви́дел еси́, преподо́бне Марти́рие, сме́рть роди́телей твои́х, и от сего́ еще́ в мла́дости позна́л еси́, я́ко стра́нники и прише́льцы есмы́ в юдо́ли се́й земно́й. Мо́ре же жите́йское зря́ напа́стей, бу́рею воздвиза́емое, к ти́хому приста́нищу устреми́лся еси́. В це́рковь бо, я́ко в кора́бль, прите́кл еси́ и Небе́сным Ко́рмчим Христо́м в селе́ния го́рняя упра́влен бы́л еси́, иде́же дне́сь ра́достно вопие́ши Бо́гови: Аллилу́иа!

И́кос 2.

Уразуме́л еси́ пути́ спаси́тельныя, о́тче на́ш Марти́рие, егда́, иере́я Благове́щенския це́ркве Бори́са посеща́я, поуче́ниям его́ внима́л еси́. И, тому́ после́довав, в Великолу́цкую оби́тель Се́ргиеву пресели́лся еси́ и вся́ и́ноческаго жития́ тяготы́ поне́сл еси́. Те́мже та́ко ти́ рце́м:

Ра́дуйся, Вели́ких Лу́к произраста́ние ди́вное; ра́дуйся, сирото́, сохране́нное Бо́гом от напа́стей вся́ческих.

Ра́дуйся, я́ко посла́ ти́ Госпо́дь роди́теля но́ва иере́я пра́ведна; ра́дуйся, я́ко любо́вию то́й благо́му и́гу Христо́ву тя́ покори́.

Ра́дуйся, сла́дце послу́шавый того́ от писа́ния назида́ния; ра́дуйся, ча́сто входи́вый в хра́м Благове́щения Пречи́стыя.

Ра́дуйся, моли́твою та́мо умудря́выйся; ра́дуйся, прия́тием Пречи́стых Та́ин укрепля́выйся.

Ра́дуйся, про́чее дня́ проводи́вый в труде́х вся́ческих; ра́дуйся, целому́дрие душе́вное и теле́сное неруши́мо соблюды́й.

Ра́дуйся, досто́йно на по́двиг и́ноческаго жития́ вше́дый во оби́тель Великолу́цкую.

Ра́дуйся, Марти́рие, ско́рый на́ш помо́щниче, Зелене́цкий чудотво́рче!

Конда́к 3.

Си́лою благода́ти Бо́жией снабдева́емь, се́дмь ле́т со наста́вником твои́м пребы́л еси́, преподо́бне, и́же мно́гим поле́зным тя́ научи́. Наипа́че же уча́ше боля́щих поско́ру Святы́х Та́ин сподобля́ти, зане́ по сме́рти то́й душе́, я́ко несу́щей свята́я, де́мони ника́коже мо́гут каса́тися, а́нгели же ю́ срета́ют с пе́снию: Аллилу́иа!

И́кос 3.

Име́ний не стяжа́в, стяжа́л еси́ му́дрость жи́зни по Бо́зе, преподо́бне Марти́рие, я́ко бо се́мя, в зе́млю вмета́емо, но́вы кла́сы возраща́ет, та́ко и поуче́ния наста́вника твоего́ бы́ша души́ твое́й се́менем жи́зни ве́чныя. Сего́ ра́ди тя́ ублажа́ем:

Ра́дуйся, послуша́нием украси́выйся; ра́дуйся, посто́м истончи́вый пло́ти стра́стная.

Ра́дуйся, препобежда́вый со́н моли́твенным бде́нием; ра́дуйся, трудо́м земледе́лия укрепи́вый си́лы своя́.

Ра́дуйся, послужи́вый больны́м во враче́бнице; ра́дуйся, омыва́вый стру́пы гно́йныя и я́звы неисце́льныя.

Ра́дуйся, поскорбе́вый с скорбя́щими; ра́дуйся, немощны́х ропта́ния кро́тце понесы́й.

Ра́дуйся, за́поведь Христо́ву дея́нием соверши́вый; ра́дуйся, ми́лостиве, я́ко ве́чное поми́лование стяжа́л еси́.

Ра́дуйся, та́ко себе́ предугото́вавый к постриже́нию и́ноческому.

Ра́дуйся, Марти́рие, ско́рый на́ш помо́щниче, Зелене́цкий чудотво́рче!

Кондак 4

Бу́ря грехо́вная мно́ги лю́ди погуби́. Оба́че си́лою благода́ти Христо́вы мно́зи спасе́ние улуча́ют, живу́ще благоче́стне, мона́си и мирсти́и. Ки́йждо прие́млет, е́же по ме́ре си́л обрета́ет, о́в о ча́дех спаса́ется, о́в же и́ночестии прие́млет обе́ты и Бо́гови денноно́щно пое́т пе́снь серафи́мскую: Аллилу́иа!

И́кос 4.

Слы́шав Иису́са Христа́, ре́кша о и́ночестем житии́: «моги́й вмести́ти, да вмести́т», и зря́ себе́ к о́ному прикло́нна, усе́рдно моли́л еси́, преподо́бне, наста́вника, да жела́ние твое́ освяти́т и укрепи́т постриже́нием, е́же и получи́л еси́. Те́мже тебе́ вопие́м:

Ра́дуйся, я́ко остри́гл еси́ власы́ главы́ твоея́ в зна́мение мироотрече́ния; ра́дуйся, я́ко обле́клся еси́ в хито́н во́льныя нищеты́.

Ра́дуйся, прие́мый ря́су а́ки оде́жду весе́лия; ра́дуйся, препоя́савый бедра́ свои́ я́ко си́лою и́стины.

Ра́дуйся, ма́нтиею, а́ки броне́ю пра́вды, оде́явыйся; ра́дуйся, покры́вый главу́ свою́ покрыва́лом смире́ния.

Ра́дуйся, с одея́нием санда́лий не ско́р бы́вый на творе́ние во́ли своея́; ра́дуйся, глаго́лом Бо́жиим, а́ки мече́м вооружи́выйся в всегда́шней моли́тве Иису́совой.

Ра́дуйся, кре́ст, щи́т ве́ры прии́м, с любо́вию облобыза́вый и; ра́дуйся, свещу́ взе́м, свеще́ю благоче́стия яви́выйся последи́.

Ра́дуйся, прия́тый в во́инства проти́ву ми́ра, пло́ти и диа́вола.

Ра́дуйся, Марти́рие, ско́рый на́ш помо́щниче, Зелене́цкий чудотво́рче!

Конда́к 5.

Боготе́чная звезда́ дре́вле приведе́ мудрецы́ восто́чныя к я́слем Вифлее́мским, иде́же ти́и обрето́ша Царя́ ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих. Та́ко и тя́, преподо́бне Марти́рие, пу́ть и́ноческаго жития́ приведе́ последи́ в селе́ния го́рняя, иде́же рожде́нному от Де́вы вы́ну прино́сится спасе́нными пе́снь вели́кая и хвале́бная: Аллилу́иа!

И́кос 5.

Врагу́, при́сно на пусты́нных муже́й страхова́нии мно́гими напа́дающу, житие́м моли́твенным противуста́л еси́, преподо́бне, и жесто́ким страсте́й умерщвле́нием. Мы́ же, чудя́щеся твоему́ терпе́нию бра́ни, от того́ воздви́гнутыя, умиле́нно пое́м ти́ хвалы́:

Ра́дуйся, до́бре преуспе́вый в и́ноческих по́двизех; ра́дуйся, пусты́ннаго жи́тельства возжеле́вый зело́.

Ра́дуйся, моли́твою на сие́ Бо́жия благослове́ния проси́вый; ра́дуйся, удосто́ивыйся явле́ния преподо́бнаго Михаи́ла Кло́пскаго.

Ра́дуйся, я́ко то́й благослови́ твое́ изволе́ние; ра́дуйся, за шестьдеся́т по́прищ от оби́тели нача́вый пусты́нное жи́тельство.

Ра́дуйся, я́ко ве́лию бра́нь воздвиго́ша проти́ву тя́ зде́ зли́и де́моны; ра́дуйся, я́ко мно́жицею во́пльми во вре́мя полу́нощи устраша́ху тя́.

Ра́дуйся, изби́ти мня́ще, ничто́же ти́ зло́ сотвори́ти можа́ху; ра́дуйся, я́ко прогоня́л еси́ я́ моли́твою, а́ки пла́менным мече́м.

Ра́дуйся, си́лою креста́ Христо́ва посрами́вый си́лу вра́жию.

Ра́дуйся, Марти́рие, ско́рый на́ш помо́щниче, Зелене́цкий чудотво́рче!

Конда́к 6.

Пропове́дниче благоче́стия, егда́ узре́л еси́, преподо́бне Марти́рие, о́браз Влады́чицы на́шея Богоро́дицы в столпе́ о́гненне и све́тле в стране́ Ти́хфинстей, зело́ умили́лся еси́ Бо́жию к себе́ милосе́рдию. Егда́ же в гра́д Смоле́нск богомоле́ния ра́ди вше́л еси́, яви́шася ти́ преподо́бнии Авраа́мий и Ефре́м и па́ки пусты́нное ти́ прореко́ша житие́, сла́дце воспе́л еси́: Аллилу́иа!

И́кос 6.

Возсия́ благода́ть Бо́жия в оби́тели Ти́хфинстей, егда́ та́мо пожи́л еси́ с ученико́м свои́м Авраа́мием, и́же и сподо́бися зре́ти кре́ст зве́зден, назнамену́ющ ме́сто твоея́ оби́тели. Те́мже ти́ рце́м та́ко:

Ра́дуйся, на Го́спода возложи́вый все́ свое́ упова́ние; ра́дуйся, исше́дый на поклоне́ние святы́м моще́м преподо́бных Авраа́мия и Ефре́ма.

Ра́дуйся, преподо́бне, преподо́бных собесе́дниче; ра́дуйся, незри́мый дне́сь споспе́шниче ко святы́м место́м ше́ствующим.

Ра́дуйся, прише́дый на поклоне́ние ико́не Богома́тери Ти́хфинстей; ра́дуйся, я́ко та́мо доброде́тельным житие́м просия́л еси́.

Ра́дуйся, ключехрани́телю, отверза́вый и затворя́вый две́ри храмо́вныя; ра́дуйся, дне́сь вводя́й в врата́ Небе́сныя моли́твою за немощну́ю бра́тию.

Ра́дуйся, просла́вивый прия́вшую тя́ оби́тель равноа́нгельным житие́м; ра́дуйся, изше́дый из тоя́ на по́двиг устрое́ния но́выя.

Ра́дуйся, возжеги́й свети́льник во спасе́ние немощны́м.

Ра́дуйся, Марти́рие, ско́рый на́ш помо́щниче, Зелене́цкий чудотво́рче!

Кондак 7

Хотя́й еди́н Бо́гови моли́тися и бы́ти в безмо́лвии, отше́л еси́, преподо́бне, в ме́сто, над ни́м же Авраа́мий кре́ст ви́де зве́зден, и обре́л еси́ то́е, я́ко о́стров зе́лен посреде́ во́д бла́тных, ле́с же, а́ки стра́ж нощны́й, поко́й его́ от прише́ствия мирски́х люде́й храня́ше. Вельми́ ти́ любе́зна обре́теся пусты́ня сия́ прегорча́йшая, ю́же ви́дящи, умиле́нно воспе́л еси́: Аллилу́иа!

И́кос 7.

Но́вая купе́ль Силоа́мская бы́сть ти́, преподо́бне, Зелене́цкая пу́стынь, в то́й бо от немощны́х и стра́стных естества́ очи́стил еси́ себе́ бде́нием и посто́м и де́ланием духо́вным, и уго́ден Го́сподеви яви́лся еси́, сего́ ра́ди и мы́ та́ко ублажа́ем:

Ра́дуйся, обреты́й ме́сто, ти́ Бо́гом на вселе́ние угото́ванное; ра́дуйся, не убоя́выйся пусты́ннаго одино́чества.

Ра́дуйся, па́мятовавый, я́ко с тобо́ю бе́ при́сно Госпо́дь; ра́дуйся, я́ко Илия́ на Карми́ле, моли́лся еси́ ту́.

Ра́дуйся, я́ко Иоа́нн в Иорда́нской пусты́не посто́м украси́лся еси́; ра́дуйся, ревни́телю преподо́бных Ону́фрия, Мака́рия и Анто́ния, вели́ких отце́в.

Ра́дуйся, проразуме́вый а́бие бы́вшую ко́знь диа́вола; ра́дуйся, предреки́й приве́дшу тя́ му́жеви Ио́сифу дще́ри сме́рть диа́волим ухищре́нием бы́вшую.

Ра́дуйся, откры́вый, я́ко уто́пшая ли́ку му́ченичу причте́ся Бо́жией ми́лостью; ра́дуйся, вола́ поги́бша в ве́твех древе́сных диа́вольским кознова́нием объяви́вый тому́жде.

Ра́дуйся, та́ко от уны́ния му́жа благогове́йна спасы́й.

Ра́дуйся, Марти́рие, ско́рый на́ш помо́щниче, Зелене́цкий чудотво́рче!

Конда́к 8.

Стра́нники и прише́льцы есмы́ на земли́ се́й, преподо́бне, при́сно ны́ вра́г искуша́ет, стра́сти возмуща́я, уны́ние вселя́я, и мно́ги поставля́ет препо́ны теку́щим по пути́ в го́рний Иерусали́м. А́ще же что́ и бла́го сотвори́м бли́жнему, тщи́тся, да поги́бнет мзда́, скорбьми́ а́бие на́м отмсти́ти. Бо́г же сия́ терпи́т, я́коже дре́вле И́овле поруга́ние, да вя́щшее да́ст утеше́ние последи́ пою́щим: Аллилу́иа!

И́кос 8.

Вся́к в житии́ кре́ст скорбе́й и печа́лей, его́же кому́ даде́ Госпо́дь, прено́сит, и а́ще в уны́ние не впаде́т, последи́ сугу́бо прославля́ется. Та́ко и ты́, о́тче, вся́ претерпе́в, ми́лостей Госпо́дних сподо́бился еси́, сего́ ра́ди тя́ ублажа́ем:

Ра́дуйся, изнача́ла согради́вый часо́вницу и ма́лу хи́жину; ра́дуйся, ту́ сла́дце денноно́щно моли́выйся Бо́гови.

Ра́дуйся, Христа́ ра́ди претерпе́вый зно́й и мра́зы мно́гие; ра́дуйся, пита́выйся, я́же то́чию ти́ приноша́ху окре́стнии.

Ра́дуйся, вско́ре уте́шенный виде́нием о́гненна столпа́ с руко́ю, и́скры размета́ющею; ра́дуйся, я́ко сия́ зна́менаше оби́лие благода́ти, от тебе́ исходи́ти иму́щия ко бра́тии.

Ра́дуйся, свети́льниче, его́же позна́ша вско́ре ве́рнии; ра́дуйся, я́ко не отгна́л еси́ жа́ждавших с тобо́ю пожи́ти.

Ра́дуйся, я́ко приима́л еси́ от ми́ра к тебе́ притека́ющих; ра́дуйся, па́стырю слове́сных ове́ц.

Ра́дуйся, послужи́вый немощно́му челове́честву до сконча́ния живота́.

Ра́дуйся, Марти́рие, ско́рый на́ш помо́щниче, Зелене́цкий чудотво́рче!

Кондак 9

Всего́ себе́ прине́сл еси́ в же́ртву, Бо́гови уго́дную. Мно́гие труды́, ско́рби и печа́ли поне́сл еси́, устроя́я оби́тель и служа́ще бра́тии, и́же от я́зв мирски́я суеты́ му́дре в чистоту́ жития́ богоуго́днаго вле́кл еси́, словеса́ и дея́ния моли́твою укрепля́яй. Два́ же хра́ма и ке́ллии согради́л и оби́тель стено́ю древя́ною огради́л еси́, да я́коже в вертогра́де цветы́ источа́ют благоуха́ния, и́ноцы зде́ уго́дне Бо́гови пою́т: Аллилу́иа!

И́кос 9.

Ве́твьми дре́во благосенноли́ственное прикрыва́ет мно́гия, и ты́, преподо́бне, мно́гия прикры́л еси́ от наве́тов вра́жиих и мо́ря жите́йскаго бу́рь. Мно́зи бо к тебе́ притеко́ша во оби́тель Зелене́цкую, и́хже ра́ди игу́менства са́н многопопечи́тельный и свяще́нство прия́л еси́ и в ца́рствующий гра́д потре́бных ра́ди оби́тели пешеше́ствовал еси́. Сего́ ра́ди ублажа́ем тя́:

Ра́дуйся, свети́льниче, осия́вый те́мную страну́; ра́дуйся, созда́телю хра́мов, в ни́хже и́мя Бо́жие прославля́ется.

Ра́дуйся, а́ки сокро́вище ве́лие внесы́й в о́ныя святы́я ико́ны, от настоя́теля ти́ пре́жде вда́нныя; ра́дуйся, посто́м, слеза́ми и моли́твою созда́вый основа́ние оби́тели непоколеби́мое.

Ра́дуйся, благоче́стием привлеки́й мно́гие щедрода́тели; ра́дуйся, к тебе́ бо, я́ко пчела́ ко у́лию, приноша́ху боголю́бцы сокро́вища своя́.

Ра́дуйся, ве́роваху бо, я́ко та́ко творя́ще, взаи́м даю́т Бо́гови; ра́дуйся, я́ко еди́н благи́й Фео́дор согради́ ти́ вся́ потре́бная.

Ра́дуйся, поуча́яй, я́ко оби́телей ле́пота моли́твою и́ноков стяжава́ется; ра́дуйся, я́ко за добро́, ти́ да́нное, моли́лся усе́рдно са́м и вся́ бра́тия твоя́.

Ра́дуйся, о́бразе и́стиннаго и́ноческаго жития́.

Ра́дуйся, Марти́рие, ско́рый на́ш помо́щниче, Зелене́цкий чудотво́рче!

Конда́к 10.

Спаси́тельныя ми́лости сподо́бился еси́, преподо́бне о́тче Марти́рие: еди́ножды по моли́тве ма́ло усну́вшу ти́, узре́л еси́ Ма́терь Бо́жию. В деви́чем о́бразе бе́ Пречи́стая, умиле́нна лице́м и прекра́сна, бровми́ черна́. На главе́ бя́ше златы́й вене́ц, от ка́мений многоце́нных светя́щий зело́. Ты́ же, Ю́ узре́в, с слеза́ми умиле́ния преклони́вся, воспе́л еси́: Аллилу́иа!

И́кос 10.

Стена́ ти́ неруши́мая бы́сть, преподо́бне, ико́на Ти́хфинская, е́юже благослови́ тя́ настоя́тель, егда́ в Зелене́цкий ото́к отхожда́л еси́. Егда́ же Пречи́стую зре́ти удосто́ился еси́, а́бие неви́димей бы́вшей, на ико́ну сию́ воззре́л еси́ и позна́в еси́, я́ко в подо́бии тоя́ ико́ны бе́ Влады́чица: я́же помяту́ющи, та́ко ти́ рце́м:

Ра́дуйся, и́стинный Пречи́стыя святы́х ико́н чти́телю; ра́дуйся, и́стиннаго святы́х ико́н почита́ния научи́телю.

Ра́дуйся, Пречи́стыя Влады́чицы ли́к, слеза́ми испо́лненный и прекра́сный ви́дети удосто́енный; ра́дуйся, я́ко келе́йныя ико́ны твои́ и дне́сь осеня́ют гро́б тво́й.

Ра́дуйся, я́ко покланя́ющеся и́м, че́сть не дре́ву, но на не́м изображе́нным воздае́м; ра́дуйся, я́ко не дска́м и ва́пам, но напи́санному Божеству́ на ни́х поклоне́ние прино́сим.

Ра́дуйся, я́ко ли́ки святы́х и тво́й лобыза́юще, а́ки но́зи ва́ша лобыза́ем; ра́дуйся, я́ко фимиа́мом моли́тву на́шу зна́менуем.

Ра́дуйся, свещи́ возжига́юще, о све́те, в не́м же Бо́г живе́т, па́мятуем; ра́дуйся, я́ко от ико́н твои́х исхо́дит си́ла целе́бная.

Ра́дуйся, я́ко возложе́нием и́х, ме́ртва воскреси́ Госпо́дь.

Ра́дуйся, Марти́рие, ско́рый на́ш помо́щниче, Зелене́цкий чудотво́рче!

Конда́к 11.

Пе́сни надгро́бныя и после́днее целова́ние смени́ся пе́нием хвале́бным ми́лости Бо́жией и слеза́ми ра́дости, егда́, в Москву́ ти́ ше́ствующу, во Тве́ри, у царя́ Симео́на сы́на Иоа́нна воскреси́л еси́ моли́твою и святы́х ико́н твои́х возложе́ние по си́ле благода́ти Христо́вы, ти́ да́нныя. Сего́ ра́ди зело́ возлюби́ Симео́н оби́тель твою́, преподо́бне, и три́ но́вы хра́мы ту́ согради́, да о чудеси́ се́м вы́ну Бо́гови возно́сится пе́снь хвале́бная: Аллилу́иа!

И́кос 11.

Я́ко свети́льника тя́ благоче́стия почита́ющий ца́рь Симео́н мно́го потре́бными оби́тель твою́ снабде́. Егда́ же сконча́лся еси́, преподо́бне, чты́й вельми́ па́мять твою́ святи́тель Корни́лий, Новугра́ду влады́ка му́дрый, зело́ возлюби́ и преукраси́, иде́же и ме́сто упокое́ния си́ избра́. Я́же помяту́юще и оби́тель твою́ ра́ди ве́ры и терпе́ния укра́шену ви́дящи, та́ко тебе́ вопие́м:

Ра́дуйся, иска́телю ца́рствия Бо́жия, ему́же вся́ земна́я приложи́шася; ра́дуйся, я́ко оби́тель твоя́ потре́бными не оскуде́.

Ра́дуйся, я́ко треми́ хра́мы, я́ко купе́ль треми́ свеща́ми осия́ся сия́; ра́дуйся, я́ко неду́жнии душе́ю ту́ оздравля́хуся.

Ра́дуйся, я́ко ца́рие и прости́и, бога́тии и убо́зии, посеща́юще ю́, во спасе́ние назида́хуся; ра́дуйся, я́ко уме́ршаго о́трока в утеше́ние роди́телема воскреси́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко те́м си́лу благода́ти Бо́жия яви́л еси́; ра́дуйся, науча́яй те́м, я́ко в Бо́зе живо́т на́ш и сме́рть скончава́ются.

Ра́дуйся, пропове́дниче Бо́жия всемогу́щества; ра́дуйся, благода́ти сосу́де преиспо́лненный.

Ра́дуйся, от гро́ба твоего́ источа́яй многообра́зная исцеле́ния.

Ра́дуйся, Марти́рие, ско́рый на́ш помо́щниче, Зелене́цкий чудотво́рче!

Конда́к 12.

Благода́ти Бо́жией избра́нниче, преподо́бне о́тче на́ш Марти́рие, егда́ состаре́лся еси́ и оста́ви тя́ кре́пость твоя́, са́м рука́ма свои́ма ме́сто упокое́ния и гро́б соде́лал еси́. Прови́дя же кончи́ну свою́, до́бре поуча́л еси́ бра́тию твою́, е́же жи́ти и досто́йно пе́ти вы́ну Бо́гови: Аллилу́иа!

И́кос 12.

Пое́м твоя́ ми́лости и чудеса́, преподо́бне о́тче на́ш Марти́рие, вы́ну бо и по преставле́нии твое́м на́с не оставля́еши и моли́твами твои́ми у Го́спода потре́бная, я́же к животу́ и благоче́стию, исхода́тайствуеши, егда́ тя́ с ве́рою и любо́вию призыва́ем, и мо́лишися, во е́же спасти́ся все́м. Сего́ ра́ди от благода́рных серде́ц ти́ вопие́м усе́рдно:

Ра́дуйся, моли́твенниче на́ш усе́рдный; ра́дуйся, помо́щниче на́ш ско́рый.

Ра́дуйся, ми́р все́м правосла́вным пред кончи́ною твое́ю завеща́вый; ра́дуйся, о ми́ре всего́ ми́ра незри́мый хода́таю.

Ра́дуйся, на су́ше и в мо́ри от все́х оста́вленным по́мощь подава́яй; ра́дуйся, неду́гующих от сме́ртнаго одра́ к жи́зни возвраща́яй.

Ра́дуйся, все́х душе́вных и теле́сных неду́гов врачу́; ра́дуйся, от злы́х духо́в му́чимых изба́вителю.

Ра́дуйся, ско́рбных се́рдце незри́мое умиротворе́ние; ра́дуйся, покро́ве к тебе́ притека́ющих.

Ра́дуйся, о спасе́нии все́х те́плый моли́твенниче.

Ра́дуйся, Марти́рие, ско́рый на́ш помо́щниче, Зелене́цкий чудотво́рче!

Конда́к 13.

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́ш Марти́рие. Приими́ ма́лое со умиле́нием ти́ приноси́мое на́ми моле́ние сие́, и со Пречи́стою Ма́терию Го́спода и все́ми святы́ми моли́ся Го́споду Иису́су Христу́, да изба́вит на́с от вся́ких бе́д и скорбе́й, от вра́г ви́димых и неви́димых, от напра́сныя сме́рти и бу́дущих му́к, и сподо́бит со избра́нными Его́ воспева́ти Тро́ице Святе́й во ве́ки: Аллилу́иа!

Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й и конда́к 1-й.

Моли́тва преподо́бному Марти́рию, Зелене́цкому чудотво́рцу.

О, па́стырю до́брый, наста́вниче на́ш, преподо́бне о́тче Марти́рие! Услы́ши е́же к тебе́ ны́не приноси́мое моле́ние на́ше. Ве́мы бо, я́ко ду́хом с на́ми пребыва́еши. Ты́ у́бо, преподо́бне, я́ко име́я дерзнове́ние ко Влады́це Иису́су Христу́, Бо́гу на́шему, и к Пречи́стей Богома́тери, бу́ди хода́тай и моли́твенник те́плый о оби́тели се́й, ю́же возгради́л еси́, и о на́с, недосто́йных рабе́х, живу́щих в не́й,– ея́же ты́ просвети́тель сы́й и нача́льник, богособра́нному твоему́ бра́тству помо́щник и засту́пник при́сно явля́ешися,– я́ко да твои́м предста́тельством и моли́твами невреди́мы на ме́сте се́м пребу́дем: от бесо́в же и злы́х челове́к ненаве́тованны от все́х бе́д и напа́стей свобо́дни сохрани́мся. Все́м же отовсю́ду приходя́щим во святу́ю оби́тель твою́, и моля́щимся тебе́ с ве́рою, и поклоня́ющимся ра́це моще́й твои́х, о е́же изба́витися от вся́кия ско́рби, боле́зни и напа́сти, ми́лостивне поспеши́,– дарова́ти же правосла́вным ми́р, тишину́, благоде́нствие и изоби́лие плодо́в земны́х. И о все́х на́с те́плый предста́тель ко Го́споду и помо́щник душа́м на́шим бу́ди, е́же отпусти́тися на́м согреше́ниям на́шим и моли́твами твои́ми, свя́те, изба́витися на́м ве́чнаго муче́ния и сподо́битися Ца́рствия со все́ми святы́ми, да сла́ву, благодаре́ние и поклоне́ние возсыла́ем Еди́ному Бо́гу, в Тро́ице сла́вимому, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Мартирию, Зеленецкому