Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому преподобному Макарию Жабынскому

преподобному Макарию Жабынскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Преподо́бному отцу́ Мака́рию на́­ше­му соста́вим по­хва­лу́, я́ко помо́щнику на́­ше­му и хо­да́­таю пред Го́с­по­дем Бо́­гом. Ты же, уго́д­ни­че Хрис­то́в, не погнуша́йся пе́нием на́­шим убо́гим и сам помога́й нам и не́­мо­щи на́­шей, да зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чу­до­тво́р­че.

Икос 1

Ангелоподо́бное жи­тие́ твое́ представля́я, преподо́бне о́т­че в тишине́ пусты́нней провожда́емое, дерза́ем с лю­бо́­вию вопи́ти те­бе́:

Ра́­дуй­ся, жи­тие́ жесто́кое в пусты́ни воз­лю­би́­вый;

Ра́­дуй­ся, по́двигом и́ноческим плоть свою́ изнури́вый;

Ра́­дуй­ся, суету́ ми́­ра се­го́ лу­ка́­ва­го возненави́девый;

Ра́­дуй­ся, в мо­ли́т­вах бо́дрствуя, те́­ло твое́ ду́хови покори́вый;

Ра́­дуй­ся, стра­ны́ на́шея укра­ше́­ние и прославле́ние;

Ра́­дуй­ся, гра́­да Беле́ва ра́­дость и ве­се́­лие;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чу­до­тво́р­че.

Кондак 2

Ви́­дя­щи жи­тие́ твое́, ка́­ко воспое́м чу­де­са́ твоя́? Ка́­ко же ты, ви́­дя в пусты́ни жа́ждою погиба́ющего че­ло­ве́­ка во́­ду из ка́мене уда́ром же́зла тво­его́ извле́кл еси́ и жа́ж­ду­ща­го напои́в заставля́еши чудеси́ се­му́ ди­вя́­ще­ся воспе́ти Бо́­гу ди́в­но­му во свя­ты́х сво­и́х: Алли­лу́иа?

Икос 2

Ра́­зум не уразуме́ет какову́ю си́­лу целе́бную даде́ Гос­по́дь исто́чнику тво­ему́, преподо́бне о́т­че, к нему́же притека́ющие с ве́­рою и доны́не ис­це­ле́­ний сподобля́ются мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми, се­го́ ра́­ди во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, Моисе́ови в пусты́ни уподо́бивыйся, во́­ду из ка́мене ис­то­чи́­вый;

Ра́­дуй­ся, жа́ж­ду­ща­го то́ю водо́ю оби́ль­но напои́вый;

Ра́­дуй­ся, я́ко и доны́не во́ды ис­то́ч­ни­ка тво­его́ не оскудева́ют;

Ра́­дуй­ся, я́ко и доны́не по́­мо­щию твое́ю во́ды сия́ неду́жных исцеля́ют;

Ра́­дуй­ся, ско́­рый наш в ско́р­бех по­мо́щ­ни­че;

Ра́­дуй­ся, те́п­лый наш к Бо́­гу мо­ли́т­вен­ни­че;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чу­до­тво́р­че.

Кондак 3

Си́­ла Бо́­жия, ди́в­но в те­бе́ проявле́нная да помо́жет и нам, не­мощ­ны́м и убо́гим, в мо­ли́т­вах бо́дрствуя пе́­ти о те­бе́ Со­зда́­те­лю на́­ше­му: Алли­лу́иа.

Икос 3

Иму́­щи па́­мять сме́рт­ную, бдел, не дава́я оче­се́м тво­и́м дрема́ния, ожида́я: ег­да́ Жени́х душ на́­ших Гос­по́дь прии́дет, име́я свети́льник ду́­ши твоея́ горя́щий, се­го́ ра́­ди во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, сон от оче́с тво­и́х усе́рд­но отгна́вый;

Ра́­дуй­ся, в мо­ли́т­вах бо́дрствуя в нощи́, в куроглаше́нии дух твой Го́сподеви пре­да́­вый;

Ра́­дуй­ся, приме́ром сво­и́м нас уны́лых на по́двиг призыва́еши;

Ра́­дуй­ся, сон ле́ности на́шея от оче́с на́­ших незри́мо отгоня́еши;

Ра́­дуй­ся, мно́гих за­блу́жд­ших на путь и́с­ти­ны наста́вителю;

Ра́­дуй­ся, ду­хо́в лу­ка́­вых ско́­рый прогони́телю;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чу­до­тво́р­че.

Кондак 4

Бу́ря не­ве́­рия, бу́ря смуще́ния и искуше́ния потопля́ет кора́бль наш! Бу́­ди нам путево́ждь, преподо́бне, среди́ волн жите́йскаго мо́ря, и приведи́ нас в Ца́рст­вие Не­бе́с­ное, да воспое́м спаса́ющему нас Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́шавши глаго́л Спа­си́­те­ля на́­ше­го: «Не бо́йся, ма́­лое ста́­до, я́ко благоволи́ Оте́ц ваш да́­ти вам Ца́рст­во» — те­бе́, чест­ны́й о́т­че, про́­сим: — ты, дости́гши Ца́рст­вия От­ца́ тво­его́, не за­бу́­ди ма́­лое твое́ ста́­до, да зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, па́­сты­рю наш до́б­рый;

Ра́­дуй­ся, оте́ц наш чадолюби́вый;

Ра́­дуй­ся, я́ко ты со А́н­ге­лы в ве́чной сла́­ве лику́еши;

Ра́­дуй­ся, я́ко нас за­блу́жд­ших тво­и́х ове́ц усе́рд­но взыску́еши;

Ра́­дуй­ся, я́ко по́­мо­щию твое́ю и мы спа­се́­ния получи́ти ча́ем;

Ра́­дуй­ся, я́ко хо­да́­тай­ством тво­и́м и мы про­ще́­ния от Бо́­га ожида́ем;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чу­до­тво́р­че.

Кондак 5

Я́ко бо­го­те́ч­ная звез­да́ сия́еши нам с вы­со­ты́ се­ле́­ния тво­его́ преподо́бне о́т­че, и ви́диши я́ко зле стра́ждем мы во гре­се́х погиба́ющи, друг дру́гу досажда́ющи, бра́та ненави́дящи, нау­чи́ нас любви́ о Хрис­те́ и смире́нию, да умиле́нно вос­по­и́м с то­бо́ю Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́диши ты о́т­че, я́ко све­ти́ль­ни­ки душ на́­ших угаса́ют, суето́ю ми́­ра се­го́ омраче́нныя, и плени́цами враг ду́­ши на́­ша связа́в, во тьму кроме́шную вся́чески влече́т! К кому́ простре́м ру́­це, к кому́ воспла́чем го́рце? Ты, о́т­че, подви́гнись к на́­ше­му неможе́нию, да по­е́м ти те́п­ле:

Ра́­дуй­ся, всег­да́ сла́­вы су́етныя избега́яй;

Ра́­дуй­ся, и нас гре́ш­ных тому́ же науча́яй;

Ра́­дуй­ся, я́ко ра́­ди вели́каго тво­его́ сми­ре́­ния ма́ло что из жи­тия́ тво­его́ изве́стно лю́­дем;

Ра́­дуй­ся, я́ко с на́­ми мо́­щи твоя́ скры́тыя под спу́дом;

Ра́­дуй­ся, я́ко ду́­хом тво­и́м на ме́сте по́двигов тво­и́х таи́нственне обита́еши;

Ра́­дуй­ся, я́ко всех приходя́щих к те­бе́ с ве́­рою в ско́р­бех утеша́еши;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чу­до­тво́р­че.

Кондак 6

Пропове́дает по́д­ви­ги твоя́ страна́ на́­ша, чест­ны́й о́т­че, — ка́­ко помина́я их не устыди́мся скве́р­на­го жи­тия́ на́­ше­го, в ле́ности провожда́емаго, грехо́вными по́мыслы омрача́емаго, где яви́мся тяготы́ и зно́я дневна́го не поне́сши, ка́­ко вос­по­и́м непотре́бными ус­ты́ свои́ми Твор­цу́ и Со­зда́­те­лю сво­ему́: Алли­лу́иа?

Икос 6

Воз­сия́ пусты́ня Жабы́нская в дре́в­няя вре­ме­на́, ю́же не́­ког­да от ва́рваров разоре́нную ты, свя­ты́й о́т­че, труда́ми свои́ми возста́вил еси́, та́­ко и ду́­ши на́­ша от вра­га́ оскверне́нныя и опустоше́нныя укрепи́в возста́ви, да зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, оби́­тель благоукраше́нную на ме́сте пусте́м основа́вый;

Ра́­дуй­ся, мно́­жест­во и́ноков прите́кших к те­бе́ во еди́но собра́вый;

Ра́­дуй­ся, я́ко пу­те́м те́сным веду́щим в Ца́рст­вие Не­бе́с­ное текл еси́;

Ра́­дуй­ся, я́ко мно́гих из бра́тии своея́ с со­бо́ю совле́кл еси́;

Ра́­дуй­ся, я́ко ты а́нгельски по­жи́л еси́ еще́ в бре́нном те­ле­си́;

Ра́­дуй­ся, я́ко ра́дуешися с ни́­ми ку́п­но на Не­бе­си́;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чу­до­тво́р­че.

Кондак 7

Хо­тя́й провозсия́ти те­бе́ все́­ми доброде́тельми блаже́нне Мака́рие, Вла­ды́­ка Хрис­то́с при­зва́ тя на служе́ние лю́дям, да научи́ши их смире́нию и терпе́нию и́хже сам стяжа́в, пред­стои́­ши Бо́­гу вопия́ за ны: Алли­лу́иа.

Икос 7

Ди́вна иму́ща тя вои́стину, о́т­че, подви́жника и мо­ли́т­вен­ни­ка кре́пкаго с лю­бо́­вию взира́ем на ме́сто по́двигов тво­и́х и умиле́нно во­пи­е́м ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, бла­ги́й и ве́р­ный ра́­бе виногра́да Хри­сто́­ва;

Ра́­дуй­ся, о́т­че всеми́лостивый не лиша́ющий нас сво­его́ предста́тельства и покро́ва;

Ра́­дуй­ся, си́­рых по­мо́щ­ни­че и за­ступ­ле́­ние;

Ра́­дуй­ся, свеща́ бла­го­да́­тию Бо́­жиею возже́нная, освеща́ющая нам путь ко спа­се́­нию;

Ра́­дуй­ся, нивочто́же вмени́вый зем­на́я, возлюби́в не­бе́с­ная;

Ра́­дуй­ся, простира́яся в го́рняя забыва́я те­ле́с­ная;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чу­до­тво́р­че.

Кондак 8

Стра́н­но и чу́дно жи­тие́ твое́ преше́л еси́ на зем­ли́, преподо́бне о́т­че, не ви́­дя поко́я в труда́х сво­и́х и ста́рец быв немощны́й, не­из­ре­че́н­наго до­сти́гл еси́ на Не­бе­си́, иде́­же со А́н­ге­лы пое́ши Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Все́ю ду­ше́ю отда́вшись Го́сподеви и всем жи­ти­е́м послужи́вши ему́, просла́вился еси́ благожитие́м сво­и́м в стра­не́ на́­шей. Се­го́ ра́­ди во­пи­е́м ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­лом со­бе­се́д­ни­че;

Ра́­дуй­ся, усе́рдный о нас к Бо́­гу мо­ли́т­вен­ни­че;

Ра́­дуй­ся, мо́­щи твоя́ от поруга́ния неизрече́нно сохрани́вый;

Ра́­дуй­ся, да́нный те­бе́ от Бо́­га тала́нт во мно́гажды усугуби́вый;

Ра́­дуй­ся, уго́д­ни­че Хрис­то́в бла­го­да́­тию просветле́нный;

Ра́­дуй­ся, све­ти́ль­ни­че еле́ем до́б­рых дел преиспо́лненный;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чу­до­тво́р­че.

Кондак 9

Вся́­кия утоли́ бо­ле́з­ни и пе­ча́­ли, ве­ли́­кий наш зас­ту́п­ни­че, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие! По­да́ждь нам убо́гим хо­тя́ бы вма́ле после́довати жи­тию́ тво­ему́, сла́­ву ми́­ра нивочто́же вменя́ти и дости́гнув Ца́рст­вия Не­бе́с­на­го вку́­пе с то­бо́ю воспе́ти Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́й многовеща́нных ус­та́ не воз­мо́­гут воспе́ти тя по до­стоя́­нию, коли́ко же на́­ша убо́зии язы́цы ублажа́т тя! Но ты, ми́лостиве о́т­че, не отврати́ся от хвале́ния на́­ше­го, да вос­по­и́м ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, и́ноков по­мо́щ­ни­че и упра́вителю;

Ра́­дуй­ся, в ми́­ре благотеку́щих ми́лостивый вразуми́телю;

Ра́­дуй­ся, ми́лостыню подава́ти нас науча́яй;

Ра́­дуй­ся, забыва́ти ни́­щих и убо́­гих нам возбраня́яй;

Ра́­дуй­ся, шипо́к бла­го­во́н­ный жабы́нския пусты́ни;

Ра́­дуй­ся, оби­та́­яй с небе́сными зем­ны́х не ос­тав­ля́­еши и доны́не;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чу­до­тво́р­че.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́ ду́­шу свою́ преподо́бне о́т­че, ве́дый: я́ко неиму́щему любви́ к Бо́­гу, ники́имиже по́д­ви­ги получи́ти спа­се́­ние возмо́жно: стя­жа́л еси́ ве­не́ц доб­ро­де́­те­лей — е́же есть лю­бо́вь к Бо́­гу, Ему́же пред­стоя́ ны́­не ра́­дост­но вопие́ши: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ еси́ всем че­ло­ве́­ком к зас­туп­ле­нию тво­ему́ при­бе­га́ю­щим, преподо́бне о́т­че, те́м­же и нам, к те­бе́ при­те­ка́ю­щим и твоея́ по́­мо­щи про­ся́­щим, бу́­ди сте­на́ кре́п­кая, и огражда́й от всех бед и на­па́с­тей да с лю­бо́­вию по­е́м ти та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, во́и­не Ца­ря́ Не­бе́с­на­го, не обяза́выйся ку́плями жите́йскими, да Ему́ уго́ден бу́деши;

Ра́­дуй­ся, я́ко а́ще и потруди́лся еси́ зде на зем­ли́, ны́­не на не­бе­си́ лику́еши;

Ра́­дуй­ся, я́ко еди́­на­го Го́с­по­да во вся дни жи­во­та́ тво­его́ иска́вый;

Ра́­дуй­ся, ра́­зве Его́ ничесо́же на зем­ли́ и не­бе­си́ жела́вый;

Ра́­дуй­ся, всю жизнь свою́, я́ко раб пред ли­це́м Го́с­по­да сво­его́ ходи́вый;

Ра́­дуй­ся, Хри­ста́, Его́­же возлюби́л еси́, душе́вныма очи́­ма непреста́нно созерца́вый;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чу­до­тво́р­че.

Кондак 11

Пе́­ние хва­ле́б­ное при­но́­сим ти от смире́нных сер­де́ц на́­ших, преподо́бне о́т­че Мака́рие; е́же с лю­бо́­вию прие́мши, мо­ли́ Го́с­по­да из­ба­ви­ти­ся нам от бед и скор­бе́й, наипа́че же в час кон­чи́­ны на́шея тво­и́м заступле́нием предвари́, да не умре́м без по­кая́­ния, но спо­до́­бим­ся в Не­бе́с­ных селе́ниях с то­бо́ю воспе́ти Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 11

Свеща́ еси́ в Це́рк­ви Христо́ве, яви́л­ся еси́ горя́щи невеще́ственным све́­том бла­го­да́­ти Бо́­жия, оживля́ющия окамене́вшая серд­ца́ на́­ша, се­го́ ра́­ди мо́­лим тя: про­све­ти́ ны, омраче́нныя грехо́м, да воспое́м ти:

Ра́­дуй­ся, ис­то́ч­ни­че в жизнь ве́ч­ную теки́й;

Ра́­дуй­ся, ко спа­се́­нию приме́ром сво­и́м и жи­ти­е́м мно́гих приведы́й;

Ра́­дуй­ся, в поще́ниях и бде́ниях вкуси́вый ду­хо́в­ныя сла́дости;

Ра́­дуй­ся, в мо­ли́т­вах тво­и́х всено́щных исполня́выйся бо­же́ст­вен­ныя ра́­дос­ти;

Ра́­дуй­ся, в труда́х тво­и́х плоть смири́вый;

Ра́­дуй­ся, о́б­раз терпе́ния лю́­дем яви́­вый.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чу­до­тво́р­че.

Кондак 12

Бла­го­да́ть дана́ те­бе́ от Бо́­га во е́же руководи́ти ко спа­се́­нию и сохраня́ти от бед чту́­щих па́­мять твою́, чест­ны́й о́т­че. Мы же, дивя́щися в те­бе́ всемогу́ществу и бла­го­да́­ти Бо­жией во­пи­е́м: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́щи пра́­вед­ное жи­тие́ твое́, сла́­вя­ще тру­ды́ твоя́ в ни́х­же восходи́л еси́ от си́­лы в си́­лу, зрим и ис­по­ве́­ду­ем я́ко кончи́на твоя́ рожде́ние бысть в жизнь приснотеку́щую, ея́­же струя́ми благода́тными и нас зем­ны́х окропля́еши. Те́м­же бла­го­да́р­ствен­но вос­пе­ва́ю­ще тя гла­го́­лем:

Ра́­дуй­ся, ра́­дос­ти приобщи́выйся, в пе­ча́­ли су́­щих не забыва́яй;

Ра́­дуй­ся, сла́дости ми́­ра се­го́ я́ко сор отрева́яй;

Ра́­дуй­ся, я́ко ду́­шу твою́ сле­за́­ми по­кая́­ния омы́л еси́;

Ра́­дуй­ся, я́ко ко Хри­сту́ пу­те́м у́зким сле́довал еси́;

Ра́­дуй­ся, сми­ре́­ния о́б­ра­зе, и́м­же горды́ню ми́­ра се­го́ низложи́л еси́;

Ра́­дуй­ся, я́ко го́р­ня­го оте́чества дости́гнути все́ю ду­ше́ю воз­же­ла́л еси́;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чу­до­тво́р­че.

Кондак 13

О пре­ди́в­ный чу­до­тво́р­че и ве­ли́­кий уго́д­ни­че Хрис­то́в, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, при­ими́ от нас не­до­сто́й­ных чад тво­и́х убо́гое сие́ хвале́ние, бу́­ди нам оте́ц чадолюби́вый, умо­ли́ Го́с­по­да, да из­ба́­вит нас от всех бед и на­па́с­тей, Це́р­ковь свою́ со­хра­ни́т, па́стырей вразуми́т и всех нас ко Хри­сту́ приведе́т, и на су­де́ сво­е́м по­ми­лу­ет, во­пию́­щих ему́: Алли­лу́иа.

(сей кондак чита́й трижды, пото́м икос 1, за­те́м кондак 1)

Мо­ли́т­ва

О свяще́нная главо́! Ве­ли́­кий чу­до­тво́р­че, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, пре­бла­же́н­не и пресла́вне, Ду́­ха Свя­та́­го испо́лненне! По́ст­ни­ков по­хва­ло́, мо­на́­шест­вую­щих сла́­во, пусты́ни Жабы́нския возгради́телю и укра­си́­те­лю, те́п­лый о нас, гре́ш­ных, мо­ли́т­вен­ни­че! Ны́­не со а́нгельскими во́инствы пред­сто­я́й у Пре­сто́­ла всех Ца­ря́ сла́­вы, Го́с­по­да, и на­слаж­да́­яй­ся све́­та Единосу́щныя Тро́ицы, и с го́рними си́лами воспева́яй Трисвяту́ю песнь, я́ко дерз­но­ве́­ние име́яй, мо­ли́­ся Всеми́лостивому Вла­ды́­це спас­ти́ вся ве́­рую­щия во и́мя Его́, ис­про­си́ мир и ти­ши­ну́ Свя­ты́м Церква́м низпосла́ти, ве́­ре правосла́вней укреп­ле́­ние, проти́вныя язы́ки, бра́­ни хотя́щия, ви́­ди­мыя и неви́димыя вра­ги́ низложи́ти, гра́­ды, ве́­си и оби́­те­ли на́ши утвер­ди́­ти, мир весь уми́рити. Мо­ли́ Ми́­ло­сти­ва­го Бо́­га, да тво­и́м бла­го­при­я́т­ным хо­да́­тай­ством вся пра­во­сла́вныя христиа́ны из­ба́­вит Он от гла́­да, губи́тельства, тру́­са, по­то́­па, ог­ня́, ме­ча́, от на­ше́ст­вия иноплеме́нник и меж­до­усо́б­ныя бра́­ни, ста́рыя да подкрепи́т, ю́ныя да наста́вит, нему́дрых умудри́т, боля́щия исцели́т, плене́нныя и ю́зники свободи́т, си­ро́т засту́пит, младе́нцы воспита́ет и вся лю́­ди со­хра­ни́т от бед и на­па́с­тей, и от нападе́ния вра́­жия, и смер­то­но́с­ныя я́з­вы, внеза́пныя сме́р­ти и от вся́­ка­го зла. Днесь же с ве́­рою приходя́щих ра­бо́в тво­и́х, со стра́­хом и лю­бо́­вию при­па́­даю­щих к честны́м моще́м тво­и́м и о́б­раз подо́бия тво­его́ лю­бе́з­но целу́ющих, я́ко те́п­лый нам зас­ту́п­ни­че, со­хра­ни́, в ско́рб­ных об­стоя́­ни­их на́­ших предста́ни, ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных страс­те́й сво­бо­ди́, в день Стра́шнаго суда́ шу́ияго стоя́­ния из­ба́­ви и с десны́ми овца́ми мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми ста́ти спо­до́­би и бла­же́н­ный о́ный глас Влады́ки, Хри­ста́ Бо́­га на́­ше­го услы́шати: «Прииди́те, благослове́ннии От­ца́ Мо­его́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рст­вие от сложе́ния ми́­ра». Ему́­же по­до­ба́­ет вся­кая сла́­ва, честь и по­кло­не́­ние, со Без­на­ча́ль­ным Его́ От­це́м и со Пре­свя­ты́м, и Бла­ги́м, и Жи­во­тво­ря́­щим Его́ Ду́­хом, ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Макарию Жабынскому